Арнайы баяндамажүктеу 4.8 Kb.

бет18/18
Дата13.09.2017
өлшемі4.8 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

қызметтергемыналар жатады: 

150 
 
Қазақстан  Республикасының «Қазақстан  Республикасында  мүгедектігі  бойынша,  асыраушысынан  айырылу 
жағдайы  бойынша  және  жасына  байланысты  берілетін  мемлекеттік  әлеуметтік  жәрдемақылар  туралы»  1997 
жылғы 16 маусымдағы, «Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы» 1999 жылғы 
5 сәуірдегі, «Мемлекеттік  атаулы  әлеуметтік  кӛмек  туралы»  2001  жылғы  17  шілдедегі, «Балалы  отбасыларға 
берілетін  мемлекеттік  әлеуметтік  жәрдемақылар  туралы»  2005  жылғы  28  маусымдағы  заңдарына  және 
Қазақстан  Республикасының  ӛзге  де  нормативтік  құқықтық  актілеріне  сәйкес  тиесілі  жеңілдіктерді, 
ӛтемақыларды, алименттер мен басқа да тӛлемдерді алуға, тұрғын үй жағдайын жақсартуға жәрдемдесу. 
 
59.  Әлеуметтік-экономикалық қызмет кӛрсету сапасына қойылатын талаптар: 
қызмет  алушыларға  жеңілдіктерді,  жәрдемақыларды,  ӛтемақылар  мен  басқа  да  тӛлемдерді  алуға  жәрдемдесу 
баспаналық  мәселелерді  шешуде  қызмет  алушылар  үшін  қызығушылық  тудыратын  мәселелерді  шешуде 
уақтылы, толық, білікті және тиімді кӛмек кӛрсетуді қамтамасыз етеді. 
 
60.  Құрбандар  үшін  уақытша  болу  ұйымдарында  кӛрсетілетін  әлеуметтік-қҧқықтық  қызметтергемыналар 
жатады: 
1) келесі мәселелерге байланысты заңгерлік консультация беру: 
1.  азаматтық,  отбасылық  және  мүліктік,  заттық  құқықтармен,  құжаттарды  қалпына  келтірумен,  тұрғылықты 
жеріне  оралумен,  алименттерге,  келтірілген  зиянды  ӛтеумен,  әлеуметтік  қызмет  кӛрсету  саласында 
және Қазақстан  Республикасының заңнамасына сәйкес  әлеуметтік  қамсыздандырумен  байланысты  мәселелер 
бойынша заңгерлік консультация беру; 
2.  қатыгездік  таныту,  тұрмыстық  зорлық-зомбылық  және  адам  саудасы  фактілерін  зерттеу,  сот  жүргізу  және 
орындау аясында құқық қорғау, сот органдарымен ынтымақтастықпен байланысты консультациялар беру; 
3.  азаматтық  бірегейлігі  бойынша  мемлекеттің  дипломатиялық  және  консулдық  ӛкілеттіліктеріне  қолжетімдік 
құқығына байланысты консультациялар беру;  
2)  жеке  басын  куәлендіретін,  әлеуметтік  мәртебесі,  тұрғылықты  жері  бойынша  тіркеу,  оқу/жұмыс,  мүліктік 
құқықтар бойынша құжаттарды, құқықтардағы қалпына келтіру үшін заңдық мәні бар құжаттарды   рәсімдеуге 
кӛмек;  
3) жеке басын куәлендіретін құжаттарды қалпына келтіруге, шетелдік тӛлқұжаттарды (шетел азаматтары үшін) 
рәсімдеуге, виза рәсімдеуге жәрдемдесу; 
4) келесілер үшін құжаттарды рәсімдеуге жәрдемдесу: 
1. тұрған орны бойынша тіркеу және тұрғын үй құқықтарын қалпына келтіру; 
2.  Елшілікке,  сыртқы  істер,  ішкі  істер,  әділет,  денсаулық  сақтау,  әлеуметтік  қорғау,  білім  органдары  мен 
мекемелеріне арыздар/ӛтініштер/аппеляциялар жазу және оқу; 
3.  қызмет  алушылардың  заңды  құқықтарын  бұзатын  немесе  қысым  жасайтын  ұйымдардың  әрекеті  немесе 
әрекетсіздігіне ӛтініштер әзірлеу мен беру; 
4. заңнамада белгіленген жеңілдіктер мен артықшылықтарды, әлеуметтік тӛлемдерді алу; 
5. қызмет алушылардың құқықтық қабілеттілігін, жартылай қабілеттілігін немесе қабілетсіздігін бекіту; 
6. қызмет алушылардың мүдделерін ӛкілдігіне сенімхат рәсімдеу. 
5) соттық тергеу органдарында және мекемелерде қызмет алушылардың мүдделерінің ӛкілдіктері; 
6)  келесілерді  қоса  отырып,  жәбірленушілердің  қауіпсіздігінің  қылмыстық-құқықтық  шараларының  барабар 
кӛлемін қабылдауға жәрдемдесу: 
1.  қатыгездік  танытқан,  зорлық-зомбылық  жасаған,  адам  саудасымен  айналысқан  адамды/адамдар  тобын  ішкі 
істер органдарына жеткізу;  
2. қорғау ұйғарымын шығару;  
3. әкімшілік ұстау;  
4) зорлық-зомбылық жасаған адамдардың әрекетіне қатысты соттың ерекше талаптарды бекітуі;  
5) қылмыстық процестік мәжбүрлеу шараларын қолдану;  
6) криминологиялық болжамды анықтау
7)  зорлық-зомбылық  рецидивін  болдырмау  және  зорлық-зомбылық  жасаған  адамдардың  әлеуметтенуінің 
жоспарын бекіту 
 
61. Әлеуметтік-құқықтық қызмет кӛрсетудің сапасына қойылатын талаптар: 
1)  қызмет  алушыларға  құқықтық  мәселелер  бойынша  консультация  беру  заңнамада  белгіленген  құқықтар  мен 
ықтимал заң бұзушылықтардан қорғау тәсілдері туралы толық түсінік береді; 
2)  қызмет  алушыларға  азаматтық,  тұрғын  үй,  отбасы,  еңбек,  зейнетақы,  қылмыстық  заңнама  және  басқа 
мәселелер бойынша консультация беру оларды қызықтыратын заңнамалық актілер мен кӛтерілген мәселелердегі 
құқықтары туралы толық түсінік беруге; 
3) құжаттарды (ӛтініш, шағым, анықтама және тағы да басқа құжаттар) дайындау және тиісті адресатқа жіберуде 
қажетті кӛмек кӛрсетуқызмет алушылардың құқықтары мен мүдделерін қалпына келтіру/қорғаумен байланысты 
мәселелерді іс жүзінде шешуді қамтамасыз етеді

151 
 
4) мемлекеттік органдар мен ұйымдардың  қызмет алушылардың заңды  құқықтарын бұзатын  немесе шектейтін 
лауазымды  тұлғаларының  әрекетіне  немесе  әрекетсіздігіне  шағым  дайындауда  кӛмек  кӛрсету  оларға 
шағымдарында шағымданатын әрекеттің мәнін, жол берілген заң  бұзушылықты  жою талабын заң тұрғысынан 
сауатты жазуға және шағымды адресатқа жіберуге кӛмек кӛрсетеді; 
5)құжаттарды  (жеке  басын  куәлендіретін, заңнама бойынша  алуға  тиесілі  жәрдемақыларды  және  басқа  да 
әлеуметтік 
тӛлемдерді 
алуға, 
жұмысқа 
орналастыруға, 
баспанаға 
құқығын 
қалпына 
келтіру 
үшін) ресімдеуде заңгерлік кӛмек кӛрсету қызмет алушыларға қажетті құжаттардың мақсатына қарай мазмұнын, 
құжаттар мәтінінің баяндалуын және  жазылуын (қажет болғанда) немесе нысанды бланкілердің толтырылуын, 
ілеспе хаттардың жазылуын түсіндіруді қамтамасыз етеді. 
 
62. Қатыгездік құрбандары үшін әлеуметтік-педагогикалық қызметтергемыналар жатады: 
1)қатыгездік құрбандарымен алғашқы сұхбатты ұйымдастыру және ӛткізу; 
2)  әлеуметтік-педагогикалық  диагностика  және  тексеріс  ӛткізу  және  әлеуметтік-педагогикалық  қолдау 
қажеттігін анықтау; 
3) оңалту,  интеграция (реинтаграция) жалпы  бағдарламасында әлеуметтік-педагогикалық іс-шараларды әзірлеу 
және құрбанмен келісу; 
4)  құрбанның  құндылықтық  бағдарларының,  ұстанымдары  мен  әрекеттік  дағдыларының  ӛзгеруі  бойынша 
сабақтар ұйымдастыру және ӛткізу; 
5) құрбанға және отбасы мүшелеріне әлеуметтік-педагогикалық консультация беруді ұйымдастыру
6)  кәмелетке  толмағандарға  арнаулы  әлеуметтік  қызметтер  ұсыну  жағдайында  жасқа,  жеке  дара  ерекшеліктер 
мен қажеттіліктерге сәйкес жалпы білім беретін және тәрбиелік процеске қосуды қамтамасыз етеді; 
7)  қатыгездіктің  құрбаны  болған  барлық  балалар  және  ата-анасымен  бірге  келген  балалар  психологиялық 
медициналық- педагогикалық консультация аясында консультациялық диагностикалық кӛмек алады. Дамуында 
кідіріс және бұзылуларды айқындау жағдайында 0-ден 18 жасқа дейінгі балалар белгіленген тәртіпте ұйымның 
қызмет  кӛрсету  ауданы  бойынша  немесе  тұрғылықты  жері  бойынша  психологиялық-педагогикалық  түзету 
кабинеттерінде немесе оңалту орталықтарында түзету дамыту кӛмегінің кепілді кӛлемімен қамтамасыз етіледі.  
 
63. Қатыгездік таныту құрбандарына әлеуметтік-педагогикалық қызметтер кӛрсетудің сапасына талаптар: 
1)  бірінші  реттік  сұхбатты  әлеуметтік  педагог  немесе  әлеуметтік  жұмыс  мамандары  жүргізеді  және  қатыгездік 
құрбанының  әлеуметтік  педагогикалық  қызметтер  алу  қажеттіліктері  мен  еріктерін  анықтауды  қамтамасыз 
етеді; 
2) әлеуметтік-педагогикалық тексеріс және диагностика ОЖБ-на қосу тәрбиелік және педагогикалық жұмыстың 
бағыттары мен мазмұнын анықтауға мүмкіндік береді; 
3)  қатыездік  танытудың  құрбандарының  ОЖБ  іс-шараларын  әзірлеуге  қатысуы  қатыгездік  танытудың 
құрбандарының даралығының дамуына, ынталандыруға және ӛзіндік бағалаудың артуына алып келеді; 
4) құрбанның құндылықтық бағдарларын, ұстанымдары мен іс-әрекеттік дағдыларын ӛзгерту жӛнінде сабақтар 
ӛткізу зорлық-зомбылықтың қайталану жағдайыларын болдырмауды қамтамасыз етеді;  
5)  «Қорғалған  баспана»  ұйымына  келген  балаларда  түзеу-дамыту  бағдарламаларын  іске  асыру  және 
психологиялық-медициналық-педагогикалық  диагностиканы  ӛткізу  олардың  даму  құқықтарын  іске  асыруды 
қамтамасыз етеді және оларды білім беру процесіне енгізуді қолдайды; 
6)  балаларды  жалпы  білім  беретін  процеске  қосуды    жергілікті  мекені  немесе  ұйымның  орналасқан  жері 
бойынша жалпы білім беретін мектеп үйде оқыту түрі арқылы жүзеге асырады, бұл ретте баланың қауіпсіздігі 
қамтамасыз етіледі; 
7)  балаларды  оқулықтармен,  оқу  құрал-жабдықтармен,  үй  жұмысын  орындауға  арналған  жұмыс  орнымен 
қамтамасыз ету балаларға ӛнімді қызмет ету үшін жағдайлар, білім алу үшін мүмкіндіктер жасайды; 
8)  «Қорғалған  баспана»  уақытша  болу  ұйымында  балалардың  тәрбиелік  процесі  кәмелетке  толмағандардың 
үйлесімді  психоэмоциялық  дамуы  үшін,  оларды  ӛмірлік,  мәдени  және  әлеуметтік  дағдыларға  оқыту  үшін 
жағдайлар жасайды.  
 
7. Қызмет алушыларды уақытша болу ҧйымынан шығару, шығарыпжіберу және ауыстыру шарттары 
 
64. Уақытша болу ұйымынан қызмет алушыларды шығару: 
1) қызмет алушының жазбаша ӛтініші; 
2) шарт бұзылған немесе қолдалану мерзімі аяқталған жағдайда; 
3) шарт талаптары мерзімінен бұрын орындалған жағдайда жүзеге асырылады. 
 
65. Егде тартқан жасына, бірінші, екінші топтағы мүгедектігіне байланысты ӛзіне-ӛзі қызмет кӛрсетуі, қозғалуы 
қиын қызмет алушылар медициналық ұйымның және ОЖБ-ға сәйкес қарттар мен мүгедектерге арналған жалпы 
үлгідегі  медициналық-әлеуметтік  ұйымдарға,  психоневрологиялық  медициналық-әлеуметтік  ұйымдарға 
ауыстырылады. 

152 
 
 
66.  Уақытша  болу  ұйымында  тұруға  медициналық  қарсы  кӛрсеткіштері  болған  кезде  қызмет  алушылар 
денсаулық сақтаудың тиісті мекемелеріне жіберілуге жатады. 
 
67.  Бюджет  қаражаты  есебінен  ұсталатын  қызмет  алушыларды  бір  ӛңірде  (елде)  орналасқан  уақытша  болу 
ұйымынан  елдің  ӛзге  ӛңірінде  (елде)  орналасқан  уақытша  болу  ұйымына  ауыстыру  тиісті  ӛңірлердің  (елдің) 
уақытша болу ұйымдарының келісімі бойынша жүзеге асырылады. 
 
68. Қызмет алушылар: 
1)  Ішкі  тәртіп  ережесін  тұрақты  (үш  реттен  артық)  түрде  бұзған,  оның  ішінде  есірткі  заттарын,  спирттік 
ішімдіктерді  әкелген  және  қабылдаған,  тауарлық-материалдық  құндылықтарды  және  ӛзге  мүлікті  бүлдірген, 
құқыққа қарсы әрекеттер жасаған жағдайда; 
2) уақытша болу ұйымында болуға медициналық қарсы кӛрсеткіштер анықталған кезде; 
3) қызмет алушы уақытша болу ұйымы әкімшілігін хабардар етпей, уақытша болу ұйымы аумағынан ӛз бетімен 
шығып кетіп, үш тәуліктен астам уақыт бойы болмаған жағдайларда; уақытша болу ұйымы аумағынан шығып 
кеткен  адам  осы  стандарттың 3-бӛліміне сәйкес  жалпы  негізде  қайта  қабылданады,  ал  дәлелді  себептер  (ішкі 
істер  органдарының  ұстауы,  денсаулық  сақтау  мекемесінде  болу)  бойынша  ол  жӛнінде  хабардар  етуге 
мүмкіндігі болмаған адам дереу қайта қабылданады; 
4) ӛзі туралы әдейі жалған ақпарат ұсынған жағдайда; 
5) қызмет алушы шарт талаптарын орындамаған жағдайда шығарылуға жатады. 
 
69.  Қызмет  алушыларды  шығару,  шығарып  жіберу  немесе  басқа  уақытша  болу  ұйымына  ауыстыру  уақытша 
болу ұйымы басшысы бұйрығының негізінде жүзеге асырылады. 
 
70.  Шығару  немесе  басқа  уақытша  болу  ұйымына  ауыстыру  кезінде  қызмет  алушыларға  жеке  және  маусым 
бойынша  ӛзіне  бекітілген киімі мен аяқ киімі,  уақытша  болу  ұйымында сақталған құнды заттары  (құжаттары) 
беріледі. 
 
8. Қатыгездік таныту, тҧрмыстық зорлық-зомбылық және адам саудасы қҧрбандары ҥшін уақытша болу 
ҧйымын басқару 
 
71.  Уақытша  болу  ұйымын  уәкілетті  орган  немесе  құрылтайшы  лауазымға  тағайындайтын  және  босататын 
басшы басқарады. 
 
72. Уақытша болу ұйымы персоналының штат санын уәкілетті орган не құрылтайшы қажеттіліктер мен бюджет 
мүмкіндіктерін ескере отырып, осы стандартқа 5-қосымшада кӛзделген кӛлемнен кем емес кӛлемде бекітеді. 
 
73.  Уақытша  болу  ұйымында  шағымдар  мен  ұсыныстар  кітабы  ресімделеді,  ол  уақытша  болу  ұйымының 
басшысында сақталады және қызмет алушылар мен келушілердің бірінші талабы бойынша беріледі. 
 
74.  Шағымдар  мен  ұсыныстар  кітабын  уақытша  болу  ұйымының  басшысы  апта  сайын,  ал  уәкілетті  орган  ай 
сайын қарайды. 
 
75.  Қазақстан  Республикасының заңнамасында белгіленген  тәртіппен  заңды  және  жеке  тұлғалардан  қаражат 
аудару үшін уақытша болу ұйымының демеушілік, қайырымдылық және ӛзге де шоттары болады. 
 
76. Уақытша тұру ұйымының қызметін  қоғамдық бақылауды, қолдау кӛрсетуді,  еңбек шарттарын жақсартуды, 
қызмет алушыларға қызмет кӛрсетудің тиімділігі мен сапасын арттыруды  қамтамасыз ету үшін Қамқоршылық 
Кеңесі бар.  
 

153 
 
 
Халықты әлеуметтік қорғау саласында уақытша болу жағдайында арнаулы әлеуметтік 
қызмет кӛрсету стандартына  
1-қосымша  
Нысан 
___________________________________________________________________________________ 
(уақытша болу ұйымының атауы) директоры 
 (директордың толықТ.А.Ә) 
___________________________________________________________________________________________ 
  (Ӛтініш берушінің толық Т.А.Ә.) 
 
ӚТІНІШ 
 
    Мені  әлеуметтік  бейімдеу  және  оңалтудан  ӛту  үшін  уақытша  болу  ұйымына  келесі  фактілерге  байланысты 
қабылдауды сұраймын (қажеттісін жазу):___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
(қатыгездік  қарым-қатынас,  тұрмыстық  зорлық-зомбылық,  эмоциялық,  физикалық,  сексуалдық,  экономикалық 
зомбылық; сексуалдық қанау, құл сатушылық, еңбектік қанау, мәжбүрлі оқшаулау, басқа жағдайлар) .  
 
Қатыгездік  қарым-қатынас,  тұрмыстық  зорлық-зомбылық,  адам  саудасы  фактілері  (Т.А.Ә.,  мекен-жайы, 
байланыс 
түрін 
кӛрсету):______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
жағынан орын алды  
 
Ӛзім туралы мынадай ақпаратты хабарлаймын: 
Туған күні: « __ » ____________ ____ ж. 
Туған жері: _______________________________________________________________________________ 
Жеке куәлігі немесе паспорты (болса):_______________________________________________ 
Тұрғылықты жері бойынша соңғы тіркелген мекен-жайы:_______________________________________ 
Жақын туыстары туралы деректер:_______________________________________________________________ 
Жақын туыстарының мекен-жайлары, байланыстары:_________________________________________________ 
Ұялы телефоны:______________________________________________________________________________ 
 
 
  Әлеуметтік бейімдеуден және оңалтудан ӛту үшін уақытша болуға қабылдау жағдайында арнаулы әлеуметтік 
қызмет кӛрсету үшін қажетті менің дербес деректерімді жинауға және ӛңдеуге келісім беремін. 
Тұру және ӛрт қауіпсіздігі қағидасымен таныстым және оларды сақтауға міндеттенемін. 
_______________________________ (қолы) « __ » ____________ ____ ж. 
 

154 
 
 
Халықты әлеуметтік қорғау саласында  
уақытша болу жағдайында қатыгездік қарым-қатынас, 
 тҧрмыстық зорлық-зомбылықжәне адам саудасы 
 қҧрбандары ҥшін  арнаулы әлеуметтік қызмет кӛрсету стандартына  
2-қосымша 
Нысан 
Уақытша болу ҧйымында қызмет алушыны тіркеу карточкасы 
1. Тегі: __________________________________________________________________________________________ 
2. Аты: __________________________________________________________________________________________ 
3. Әкесінің аты: __________________________________________________________________________________ 
4. Жынысы:______________________________________________________________________________________ 
5. Туған күні: ____________________________________________________________________________________ 
6. Ұлты: _________________________________________________________________________________________ 
7. Туған жері: ____________________________________________________________________________________ 
8. Тұрғылықты жері бойынша соңғы тіркелген мекенжайы:_____________________________________________ 
9. Тұрғын-үйім бар (қажеттісінің астын сызу: менің жеке меншігімде, үлестік меншікте, жатақханада тұрамын, 
жеке пәтерде тұрамын). 
10.  Тұрғын  үйді  _______  жылы  жоғалтып  алдым,  жоғалтып  алған  тұрғын-үйдің  мекен-жайы 
______________________ қаласы ____________________облысы____________________кӛшесі__үй___пәтер 
11. Тұрғын-үй жоғалтудың себебі: _________________________________________________________________ 
12.  Тіркелген  мекен-жай  бойынша,  тұрғылықты  жері  бойынша  тұру  мүмкіндігінің  жоқтығының  себебі: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
13. Бар құжаты: паспорт/жеке куәлік (керегін белгілеу) 
14. Құжат түрі:__________________________________________________ 
Нӛмірі/сериясы 
Берілген кҥні 
Қолданылу мерзімі  Кім берді 
Жеке куәлік 
  
  
  
Паспорт 
  
  
  
ЖСК 
 
 
 
ӘСК 
  
  
  
15. Білімі: ______________________________________________________________________________________ 
16. Кәсібі: ______________________________________________________________________________________ 
17.  Отбасылық  жағдайы:_______________,  балаларының  болуы:_____________,  соның  ішінде  кәмелет  жасқа 
толмағандар, 
18. Балалар орналасқан жер:________________________________________________________________________ 
19. Жақын туыстары туралы мәліметтер: ____________________________________________________________ 
№ р/с 
Туыстық 
дәрежесі 
Т.А.Ә. 
Туған жылы  Тҧрғылықты жері 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
20.  Қатыгездік  қарым-қатынас,  тұрмыстық  зорлық-зомбылық,  адам  саудасы  фактілерін  жасаған  тұлға  туралы 
мәліметтер: 
21. Толық ТАӘ:__________________________________________________________________________ 
22. Жасы:___________________________________________________________________________________ 
23. Туыстық дәрежесі ( зиян шеккенге қатынасы):__________________________________________________ 
24. Сотталуы 
  № р/с 
ҚК бабы 
Ӛтеу мерзімі 
Қашан ӛтеді 
Қайда ӛтеді 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
25. Тұрған жері:________________________________________________________________________ 
26. Байланыс: ____________________________________________________________________________ 
Қызмет алушыдан жұқтырған аурулар (туберкулез, гепатит, гоноррея, сифилис, ЖТИС және басқа): _________ 
27. Қызмет алушының денсаулығының жағдайы: _____________________________________________________ 
28. Азаматты жіберген ұйым: _______________________________________________________ 
29. Азаматтың жеке қолы:________________________________________________________________ 

155 
 
30. Күні: ____________________________________________________________________________________ 
31. Карточканы толтырған уақытша болу ұйымы маманының Т.А.Ә., қолы ___________ 

156 
 
Халықты әлеуметтік қорғау саласында қатыгездік қарым-қатынас, тҧрмыстық зорлық-зомбылық және 
адам саудасы қҧрбандарының уақытша болу жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет кӛрсету 
стандартына 
                                                                                                                                                                   3-қосымша     
Қатыгездік қарым-қатынас, тҧрмыстық зорлық-зомбылық, адам саудасы қҧрбандарының 
психоәлеуметтік оңалтуы туралы Ҥлгілік шарт * 
__________________________________________________________________________________________  
(уақытша болу ұйымының атауы, мекен-жайы) 
атынан ___________________________________________________________ , (бұдан әрі - Орталық) бір тараптан  
                                         (басшының Т.А.Ә.) және  
   ____________________________________________________________________, (бұдан әрі – қызмет алушы) 
(қызмет алушының Т. А. Ә.) 
екінші тараптан, бірлесіп Тараптар деп аталатындар, тӛмендегі туралы осы Шартты жасасты: 
1. Шарттың нысаны: 
  Қызмет  алушыға  уақытша  болу  ұйымы  ресоциализацияға  (жоғалтылған  әлеуметтік  мәртебесін  қалпына 
келтіру) бағытталған арнаулы әлеуметтік қызмет кӛрсетеді. 
2. Тараптардың қҧқықтары мен міндеттемелері 
2.1. Орталықтың міндеттемелері: 
1) қызмет алушыларды арнаулы әлеуметтік қызмет кӛрсету шарттарымен таныстыру; 
2) белгіленген кӛлемде арнаулы әлеуметтік қызмет кӛрсету; 
3) мамандығы бойынша кәсіптік оқытуды (даярлауға, қайта даярлау) ұйымдастыру___________; 
4) тұрақты жұмыс орнына жұмысқа орналастыруға кӛмектесу; 
5)  қауіпсіздік,  психоәлеуметтік  оңалту  жӛнінде  шараларды  жүзеге  асыру,  тұрғын-үй,  азаматтық,  мүліктік, 
заттық құқықтарды қалпына келтіруге кӛмектесу; тұрақты мекендеу орнына оралу, келешекте тұру мақсатында 
қолжетімді жалдамалы тұрғын-үй іздеуге жәрдемдесу; 
6) қызмет алушыға сыйластықпен қарау, дӛрекілікке, ӛз міндеттемелеріне атүсті қарауға жол бермеу. 
2.2. Орталықтың құқықтары: 
1)  әлеуметтік  ахуал  бағалауды  іске  асыру,  психоәлеуметтік  оңалту  бағдарламасын  жүзеге  асыруды  жоспарлау 
және бақылау және мемлекеттік органдар мен мекемелерден, үкіметтік емес ұйымдардан, мүдделі тұлғалардан 
қажетті ақпаратты сұрастыру; 
2) психоәлеуметтік оңалту жеке жоспарына қажетті негізделген түзетулер енгізу; 
3)  күн  тәртібін  орындауының,  қызмет  алушының  күндізгі  жұмысбастылық,  ӛзін-ӛзі  күту,  санитарлық 
гигиеналық процедуралар, дәрігер белгілеуі, жеке және топтық сабақтар мен тренингтерге, оқу процесіне және 
ӛз құқықтарын қорғауға бару іс-шараларын орындауға қатысуының мониторингісін ӛткізу;  
4)  қызмет  алушы  тарапынан  міндеттемелерді  орындамау  немесе  орындаудан  жалтару  жағдайында  біржақты 
тәртіппен шартты бұзу; 
5)  одан  әрі  тұру  мақсатында  ұсынылған  қолжетімді  жалдамалы  тұрғын  үйде  тұрудан  бас  тартқан  жағдайда 
біржақты тәртіппен шартты бұзу. 
2.3. Қызмет алушының міндеттемелері: 
1) психоәлеуметтік оңалту және ӛз құқықтарын қалпына келтіру процесіне белсенді түрде қатысу; 
2) ___________ мамандығы бойынша оқу курсынан табысты ӛту; 
3) ұсынылатын жұмыс орнына жұмысқа орналасу; 
4) Орталық персоналына сыйластықпен қарау
5) осы шарттың талаптарын сақтау. 
2.4. Қызмет алушының құқықтары: 
1) ресоциализация процесі туралы ақпарат алу; 
2) психоәлеуметтік оңалтудың жеке жоспарын жоспарлауға, кәсіп және жұмыс орнын таңдауға қатысу. 
3. Шартты бҧзу талаптары 
3.1. Осы шарт мынадай негіздемелер: 
1) қызмет алушы тарапынан міндеттемелерді орындамау немесе орындаудан бас тарту; 
2)  қызмет  алушының  Орталық  персоналына  негізсіз  дӛрекілік  таныту  және  айып  тағу  бойынша  бұзылуға 
жатады. 
3.2.  Арнаулы  әлеуметтік  қызмет  кӛрсету  денсаулық  сақтау  мекемесінде  қызмет  алушы  болған  кезеңінде 
тоқтатылады. 
4. Қорытынды ережелер: Шарт Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бірден екі данада жасалды. 
Орталық директоры ___________ ___________ 
(Т.А.Ә.) (қолы) 
Қызмет алушы___________ ___________ 
(Т.А.Ә.) (қолы) 
*  Ескерту: осы Шарт үлгілік болып табылады. 

157 
 
Халықты әлеуметтік қорғау саласында қатыгездікпен қарау, тҧрмыстық-зорлық-зомбылық және адам 
саудасы қҧрбандарына уақытша болу жағдайында арнаулы әлеуметтікқызмет кӛрсету стандартына  
4-қосымша 
Қатыгездікпен қарау, тҧрмыстық зорлық-зомбылық және адам саудасы қҧрбандарының уақытша болу 
ҧйымдарына арналған жиһаз, тӛсек-орын және іш киім, киім және аяқ киім, жеке гигиеналық қҧралдары 
нормалары, сондай-ақ олардың тозу мерзімдерінің ең тӛмен нормалары 
 
 № Атауы 
Ӛлшем бірлігі 
1 орынға шаққанда 
Норма 
Мерзімі 
(жыл) 
1  Ақ жайма 
дана 


2  Сейсеп 
дана 


3  Жастық тысы 
дана 


4  Сүлгі 
дана 


5  Матрац 
дана 


6  Жастық 
дана 


7  Кӛрпе 
дана 


8  Жамылғы 
дана 


9  Түнгі кӛйлек 
дана 


 
 
 
бір қызмет алушыға 
 
9  Ішкі киімдер 
дана 
3  

10  Майкілер 
дана 
2  

11  Бюстгальтер 
дана 
2 - бір әйелге 

12  Шұлық 
пар 
3 - бір қызмет алушыға 

 
кӛйлек 
немесе 
шалбар  х/б 
дана 

Қжеттіліктер 
бағалары 
қорытындылары  мен 
тұрғын-үй 
жағдайларын 
тексеру 
актісі 
негізінде  
 
 
кофта  
дана 

 
күрте 
(мезгіл 
бойынша) 
дана  

 
қалпақ 
(мезгіл 
бойынша) 
дана 

 
бӛлме шәркесі 
пар 

 
мезгіл 
бойынша 
аяқ киім  
пар 

13  Тіс шӛткесі 
дана 
1 - бір қызмет алушыға 
3 ай 
14  Тіс пастасы 
миллилитр 
900 

15  Иіс сабыны 
грамм 
200 

16  Резинадан 
жасалған клеенка 
дана 
қажеттілігіне  қарай, бірақ бір койка орынға 1 
данадан артық емес 

17  Әйелдерге 
арналған  сіңіргіш 
тӛсемелер 
дана 
қажеттілігіне қарай, бірақ бір әйелге айына 16 
данадан артық емес 
  
18  Жаялықтар 
дана 
бір  қызмет  алушыға  күніне  4  данадан  артық 
емес  
 дәрігердің 
қорытындысы 
бойынша  жасы  кіші 
балалар үшін   
 
 
 
 
 
 
 
 

158 
 
Халықты әлеуметтік қорғау саласында уақытша болу    
жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет кӛрсету стандартына  
5-қосымша     
 
Қатыгездікпен қарау, тҧрмыстық зорлық-зомбылық және адам саудасы қҧрбандарының уақытша болу 
ҧйымдарындағы 
персоналдың ең аз штаттық нормативтері 
 
 № Лауазым атауы 
Койка-орын саны 
 10-нан 25-ке дейін 
26-ға шейінгіден 51-ге дейін 
Басшы қызметкерлер мен қызмет кӛрсетуші-шаруашылық персоналдың штаттық нормативтері 
1  Директор 
1 мекемеге 1 бірлік 
2  Әлеуметтік 
жұмыс 
жӛніндегі 
директордың орынбасары 
1 мекемеге 1 бірлік 
3  Бухгалтер 
1 мекемеге 1 бірлік 
4  Кадрлар жӛнiндегi инспектор 
25 койкаға 0,5 бірлік 
5  Хатшы-машинист (референт) 
25 койкаға 0,5 бірлік 
6  Күзетші 
1 мекемеге 4 бірлік 
7  Жүргізуші 
1 техникалық жарамды кӛлік құралына 1 бірлік  
8  Слесарь-сантехник 
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрінің 31.12.2009 ж. № 401-ӛ бұйрығымен бекітілген 
үлгілік нормалар мен еңбек нормативтеріне сәйкес 
9  Электр  жабдықтарын  жӛндеу  және 
қызмет 
кӛрсету 
бойынша 
электромонтер 
10  Ғимараттарды, 
үй-жайлар 
мен 
жабдықтарды  ағымдағы  жӛндеу  және 
қызмет  кӛрсету  жӛніндегі  жұмысшы 
(ағаш ұстасы, ағаш шебері) 
11  Газ тектес, сұйық және қатты отынмен 
жанатын,  электрмен  ысып  істейтін 
қазандықтарға 
қызмет 
кӛрсетумен 
айналысатын жұмысшылар 
Арнаулы әлеуметтік қызмет кӛрсету жӛніндегі персоналдық штаттың нормативтері 
12  Әлеуметтік жұмыс жӛніндегі маман 


13  Тәулік  бойы  қарауды  қамтамасыз  ету 
және  демалыс  және  мереке  күндерде 
қолдау 
үшін 
күтім 
бойынша 
әлеуметтік жұмыскер  
 
мекемеге 4,5  
Әлеуметтік-тҧрмыстық қызмет кӛрсету жӛніндегі персоналдың штаттық нормативтері 
13  Аспазшы 
0,5 
1,0 
14  Шаруашылық бикесі 
1 мекемеге 1 бірлік 
15  Кір жуатын машина машинисті 
1 мекемеге 1 бірлік 
Әлеуметтік-медициналық қызмет кӛрсету жӛніндегі персоналдың штаттық нормативтері 
16  Медициналық 
мейірбике/диеталық 
тамақтану бойынша мейірбике 
1,0 
2.0 
17  Дезинфектор 
0.5 

Әлеуметтік-психологиялық  және  әлеуметтік-педагогикалық  қызмет  кӛрсету  жӛніндегі  персоналдың 
штаттық нормативтері 
18  Психолог 


19  әлеуметтік педагог 


Әлеуметтік-еңбек қызмет кӛрсету жӛніндегі персоналдың штаттық нормативтері 
20  Еңбек 
терапиясы 
қолӛнермен 
айналысу жӛніндегі нұсқаушы  
 
25 койкаға 1,0 
  
Әлеуметтік-мәдени қызмет кӛрсету жӛніндегі персоналдың штаттық нормативтері 
21  Кітапханашы 
(кітапхана 
болса)// 
музыкалық қызметкер  
1 мекемеге 1 бірлік 
22  Аудармашы 
аударманы қажет ететін 1 қызмет алушыға 10 сағаттық есептен бір  

159 
 
сағаттық еңбек тӛлемі  
  
Әлеуметтік-қҧқықтық қызмет кӛрсету жӛніндегі персоналдың штаттық нормативтері 
21  Заңгер 
1 мекемеге 1 бірлік 
 
 
  Ескерту: 
1) қажеттігіне қарай белгіленген лауазымдар еңбекақы тӛлеу қоры шегінде бірін-бірі алмастыра алады
      2) басшы қызметкерлер мен қызмет кӛрсетуші-шаруашылық персоналын ұстау бойынша шығыстар 1 бірлік 
қызметтің құнын есептеуге қосылған; 
      3)  уақытша  болу  ұйымдарында  қызметтік  автокӛлік  құралдары  лимиті  мынадай  кӛлемде  белгіленеді:  бір 
жеңіл автомобиль; екі санитарлық автомобиль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Халықты әлеуметтік қорғау саласында уақытша болу    

160 
 
жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет кӛрсету стандартына  
 
6-қосымша 
  
Қатыгездікпен қарау, тҧрмыстық-зорлық-зомбылық және адам саудасы 
 қҧрбандарының уақытша болу ҧйымдарындағы 
материалды техникалық қамтамасыз ету мен қҧрал-жабдықтарға қойылатын талаптар   
 
№ 
Қҧрал-жабдық атауы  Саны   
1  Әлеуметтік жҧмыс жӛніндегі маман кабинеті  
 
 
1.1.  тумбасы бар жазу үстелі   

 
1.2.  орындықтар 

 
1.3.  құжаттар үшін шкаф 

 
1.4.  жеке іс және қызмет алушы туралы ақпарат сақтау үшін металл шкаф  

 
1.5.  жеке компьютер, принтер, интернет рұқсаты бар сканер  

 
1.6.  телефон 

 

Психолог/ әлеуметтік педагог кабинеті 
 
 
2.1.  тумбасы бар жазу үстелі  

 
2.2.  орындықтар  

 
2.3.  құжаттар,  диагностикалық  тестілер,  оқу  және  бос  уақытта  қызмет  алу  үшін  әдебиеттер  үшін 
шкаф  

 
2.4.  жеке компьютер, принтер, интернет рұқсаты бар сканер 

 
2.5.  телефон 

 
2.6.  Музыкалық орталық, аудиожазбалар, теледидар 
 
 

Заңгер кабинеті 
 
 
3.1.  тумбасы бар жазу үстелі  

 
3.2.  орындықтар  

 
3.3.  құжаттар үшін шкаф 

 
3.4.  қызмет  алушылардың  құқықтарын  қалпына  келтіру  үшін  қажетті  құпия  ақпарат  пен  құжаттар 
сақтау үшін металл шкаф   

 
3.5.  жеке компьютер, принтер, интернет рұқсаты бар сканер 

 
3.6.  телефон 

 

Мейірбикенің емдеу шаралары кабинеті  
 
 
4.1.  тумбасы бар жазу үстелі  
 
 
4.2.  орындықтар  
 
 
4.3.  дәрі-дәрмек, құралдар, тонометр және медициналық құжаттама сақтау үшін металл шкаф  
 
 
4.4.  медициналық кушетка  
 
 
4.5.  құрал-сайман үстелі  
 
 
4.6.  бактерицидтік шам 
 
 

Еңбек терапиясы, қолӛнермен айналысу/ӛнер нҧсқаушысының кабинеті  
 
 
5.1.  жұмыс үстелі 

 
5.2.  орындықтар 
12 
 
5.3.  тігін машинасы 

 
5.4.  Оқу-әдістемелік мәліметтер, ӛнім, шикізат сақтау үшін стеллаждар 

 

Әлеуметтік тҧрмыстық бейімделу, кҥндізгі жҧмысбастылық және қызмет алушыны ӛзін-
ӛзі кҥту кабинеті  
 
 
6.1.  тұрмыстық кір жуғыш машинасы ( 10 қызмет алушыға 1 машина есебінен) 
 
 
6.2.  үтіктер (10 қызмет алушыға 1 үтік есебінен) 
 
 
6.3.  киім-кешек үшін кептіргіш (1 кір жуғыш машинаға 1 кептіргіш есебінен) 
 
 
6.4.  үтіктеу тақтасы (10 қызмет алушыға 1 тақта есебінен) 
 
 
6.5.  шаңсорғыш (25 қызмет алушыға 1 шаңсорғыш есебінен) 
 
 
6.6.  Еден жуу құралы (ғимарат ауданының 50 шаршы метріне 1 еден жуу құралы есебінен  ) 
 
 
6.7.  Қабырғалар,  терезелер  және  едендер  жуу  үшін  шелектер  (ғимарат  ауданының  30  шаршы 
метріне 1 шелек есебінен) 
 
 

161 
 
 
5.7.
 
 4-ші және 5-ші бӛлімдердің ҧсынымдары: 
 
1.
 
Құқық  қорғау  және  басқа  мемлекеттік  органдар  адам  саудасы 
құрбандарын,  әсіресе  шетелдік  еңбекші-мигранттар,  сондай-ақ  әйелдер  мен 
балалар арасында сәйкестендіру жӛніндегі жұмыстыкүшейтсін.  
2.
 
Кӛші-қон,  әкімшілік,  қылмыстық  полицияны  қосқандағы  құқық 
қорғау  органдары  қызметкерлері  мен  басқа  ведомстволар  қызметкерлері 
(мемлекеттік  еңбек  инспекциясы,  денсаулық  сақтау  органдары,  әлеуметтік 
қызметтер, қорғаншылық және қамқоршылық органдары, КТБО қызметкерлері 
және  басқа)  үшін  адам  саудасының  құрбандарын  бастапқы  сәйкестендіру 
жӛніндегі нұсқаулар әзірленіп, енгізілсін. 
3.
 
Құқық  қорғау  және  ӛзгеуәкілетті  органдардың  қызметкерлері 
үкіметтік  емес  ұйымдардың  қатысуымен  адам  саудасы  құрбандарын 
сәйкестендіру саласында тұрақты түрде оқытылатын болсын.   
4.
 
Адам  саудасы  құрбандарының  құқықтық  мәртебесінің  анықтамасы 
заңды  түрде  бекітілсін  және  адам  саудасы  бойынша  қылмыстық  іс  қозғау 
фактісіне  қарамастан,  адам  саудасы  құрбандары  мемлекеттік  қорғаумен  және 
жәрдеммен қамтамасыз етілсін. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы аумағында 
адам  саудасы  құрбандары  болған  басқа  мемлекеттердің  азаматтары  үшін 
құрбанның  құқық  қорғау  органдарымен  ынтымақтастығы  туралы  қабылданған 
шешіміне  қарамастанықтияр  хат(жүріп-тұруға  рұқсаттар)  беру  заңды  түрде 
бекітілсін.   
5.
 
Қылмыстан  жәбірленгендер,  соның  ішінде  адам  саудасының 
құрбандарына 
зиянды 
ӛтеудің 
Комиссияның 
қолданыстағы 
арнайы 
баяндамасының ұсыныстарына сәйкес тиімді тетігі құрылып, енгізілсін.  
6.
 
Құқық  қорғау  органдары,  үкіметтік  емес  ұйымдар,  денсаулық 
сақтау, білім, әлеуметтік қызметтер мекемелері мен басқа құзырлы мемлекеттік 
органдар  арасында  адам  саудасы  құрбандарын  анықтаудың  және  қайта 
бағыттаудың  ұлттық  тетігі  әзірленсін  және  іске  қосылсын,  ол  адам  саудасы 
құрбандарын анықтау, қорғаныс және кӛмек және адам саудасы құрбандарына 
тікелей жәрдем алу үшін оларды қайта бағыттау саласындағы әр ведомство мен 
ұйымның  айқын  міндеттерін,  сондай-ақ  тиісті  ұйымдар  мен  ведомстволар 
арасындағы ӛзара әрекеттестік тәртібін анықтайтын болсын.   
7.
 
«Арнаулы  әлеуметтік  қызметтер  туралы»  ҚР  Заңын  орындау 
шеңберінде  қатыгездік  қарым-қатынас  (нысандары  тұрмыстық  зорлық-
зомбылық,  адам  саудасы,  соның  ішінде  кәмелетке  толмағандардың  саудасы, 
қанаудың  басқа  түрлері  және  адам  ұрлау  болып  табылады)  нәтижесінде  қиын 
ӛмірлік  жағдайға  ұшыраған  адамдар  үшін  әлеуметтік  қызметтер  стандарттары 
әзірленсін,  енгізілсін  және  мониторингі  бойынша  жауапты  мемлекеттік  орган 
анықталсын.    

162 
 
8.
 
Қазақстан  Республикасының  2008  жылғы  29  желтоқсанындағы 
«Арнаулы  әлеуметтік  қызметтер  туралы»  Заңының  6  бабы  1  тарауының  8) 
тармақшасы келесі редакцияда жазылсын: 
8)  адамның  денсаулығына,  тіршілікке  қабілеттілігіне,  дамуына  немесе 
қадыр-қасиетіне нақты зиян келтіретін қатыгездік қарым-қатынас. 
9.
 
«Арнаулы  әлеуметтік  қызметтер  туралы»  ҚР  Заңын  жүзеге  асыру 
шеңберінде арнаулы әлеуметтік қызмет алушылар тізіміне шетелдіктер, әсіресе 
еңбекші-мигранттар,  сондай-ақ  Қазақстан  Республикасы  аумағында  күрделі 
еңбек жағдайына тап болған азаматтығы жоқ азаматтар қосылсын. 
10.
 
ҚР  Үкіметі  ҚР  Президенті  жанындағы  Адам  құқықтары  жӛніндегі 
комиссияның  осы  арнаулы  баяндамасында  ұсынылған    қызмет  кӛрсету 
Стандарты жобасына сәйкес Қатыгездік қарым-қатынастың, тұрмыстық зорлық-
зомбылықтың  және  адам  саудасының  құрбандары  үшін  арнаулы  әлеуметтік 
қызмет кӛрсету стандартын әзірлеп, қабылдасын. 
11.
 
Уәкілетті  мемлекеттік  органдар  әлеуметтік  бейімсіздік  пен 
әлеуметтік  депривацияға  жеткізген  қатыгездік  қарым-қатынастың  болуын 
бағалаудың ӛлшемдерін анықтау тәртібін әзірлеп, қабылдасын. 
12.
 
Ұсынылатын  қызметтер  сапасын  қамтамасыз  ету  мақсатында  және 
үздік  халықаралық  тәжірибе  мен  стандарттарды  ескере  отырып,  қатыгездік 
қарым-қатынас  нәтижесінде  қиын  ӛмірлік  жағдайға  тап  болған  адамдар  үшін 
арнаулы  әлеуметтік  қызметтердің  алдын-ала  құнын  есептеу  үшінмемлекеттік 
органдардың, 
үкіметтік 
емес 
ұйымдардың 
және 
халықаралық 
ұйымдардыңӛкілдерінен тұратын Сарапшылар кеңесі құрылсын. 
13.
 
Қызметтер сапасын қамтамасыз ету, ұсынылған қызметтер сапасына 
мониторинг  жүргізу,  қатыгездік  қарым-қатынас  нәтижесінде  қиын  ӛмірлік 
жағдайға 
ұшыраған 
адамдар 
үшін 
қызметтер 
туралы 
ақпараттық 
хабарландыруды ұйымдастыру мақсатында мемлекеттік және мемлекеттік емес 
жабдықтаушылар  (қатыгездік  қарым-қатынас  нәтижесінде  қиын  ӛмірлік 
жағдайға  ұшыраған  адамдар  үшін  қызметтер  ұсынатын  субъектілер)  тізілімі 
анықталсын және құрылсын. 
14.
 
Қатыгездік  қарым-қатынас  нәтижесінде  қиын  ӛмірлік  жағдайға 
ұшыраған  адамдар  үшін  жәрдем  беру  жӛніндегі  ұйымдар  қызметін  қолдау 
мақсатында 
республикалық 
және 
жергілікті 
деңгейде 
мемлекеттік 
қаржыландыру қамтамасыз етілсін. 
15.
 
Жұмыс  істейтін  дағдарыстық  орталықтарды  және  оңалту 
орталықтарын  қолдау  қамтамасыз  етілсін  және  жаңадан  Астана  мен  Алматы 
қалаларында, ҚР басқа облыстарында адам саудасы құрбандарына жәрдем мен 
қорғау, соның ішінде тегін тұру қызметтері, медициналық және психологиялық 
кӛмек,  кәсіби  даярлау  және  заңгерлік  кеңестер  мен  басқа  жәрдем  түрлерін 
ұсыну тетіктері құрылсын. 
16.
 
Астана  мен  Алматы  қалаларының,  ҚР  облыстарының  әкімдері 
жергілікті  бюджеттерден  адам  саудасының  құрбандарына  жәрдем  мен  қорғау, 
соның ішінде тегін тұру қызметтері, медициналық және психологиялық кӛмек, 

163 
 
кәсіби даярлау және заңгерлік кеңестер мен басқа жәрдем түрлерін ұсыну үшін 
дағдарыстық орталықтар мен оңалту орталықтарын қаржыландыруды кӛздесін.  
17.
 
Адам саудасы мен қатыгездік қарым-қатынас құрбандарына қызмет 
кӛрсетуші  дағдарыстық  орталықтар  мен  баспаналардың  қызметін  мемлекеттік 
қолдау  және  қаржыландыру  мақсатында  ҚР  Бюджет  кодексінің  26-34,  53-55 
баптарына тиісті ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілсін. 
18.
 
Қатыгездік қарым-қатынас, соның ішінде адам саудасы нәтижесінде 
қиын  ӛмірлік  жағдайға  тап  болған  адамдар  үшін  қызмет  кӛрсету  саласында 
әлеуметтік  қызметкерлер  институтын  жетілдіру  және  үкіметтік  емес  ұйымдар 
әлеуетін  нығайту  жӛніндегі  жұмыс  күшейтілсін.  Үкіметтік  емес  ұйымдар  мен 
мемлекеттік 
қызметкерлерге, 
қатыгездік 
қарым-қатынас 
саласындағы 
мамандарғаарналған білім беру бағдарламалары дамытылсын. 

164 
 
 
ҚОРЫТЫНДЫ 
 
Адам  саудасы  әлемнің  барлық  елдері  үшін  бәсеңдеу  үрдісін 
танытпайтынтрансұлттық  қауіп  болып  табылады  және  адамзатқа  қарсы  осы 
қылмысты  жою  бойынша,  әйелдер,  ерлер  және  балалардың  қауіпсіздігі  мен 
амандығын қамтамасыз ету және қанаумен азаптаудан еркін  болуына кепілдік 
беру бойынша қабылданып жатқан барлық шараларға қарамастан, халықаралық 
қоғамдастыққа сын-қатер болуын жалғастыруда.   
 
Адам  саудасы  құрбандарына  зорлық-зомбылық  кӛрсету  мен  қорлау 
жағдайлары  әлемдік  қоғамдастық  тарапынан  ауыр  психологиялық  зақыммен 
байланысты қатыгездік қарым-қатынастың ең нашар нысандарының бірі болып 
танылды.  
Ӛкінішке  орай,  ахуалдардың  басым  кӛпшілігінде  әйелдер  мен  балалар 
құрбан  болады,  алайда  осы  саладағы  қылмыстарды  гендерлік  және  жастық 
талдау  ерлер  де  осындай  қорлайтын  қылмыстардың  кеңінен  құрбандары 
болатынына назар аудартады.  
 
Соңғы  жылдар  ішінде  ҚР  Президенті  жанындағы  Адам  құқықтары 
жӛніндегі  комиссия  Халықаралық  кӛші-қон  ұйымының  ҚР-дағы  Ӛкілдігімен, 
Астанадағы  ЕҚЫҰ  Орталығымен  және  азаматтық  қоғаммен  бірге  адам 
саудасымен  байланысты  қылмыстармен  күрес,  жою  және  алдын-алу  бойынша 
2012-2014 жылдарға арналған іс-шаралардың үкіметтік жоспарын жүзеге асыру 
тұрғысында  осы  маңызды  тақырыпты  белсенді  түрде  кӛтеріп  келді,  сондай-ақ 
әлеуметтік  бейімсіздік  пен  депривацияға  әкелген,  қатыгездік  қарым-қатынас 
нәтижесінде  қиын  ӛмірлік  жағдайға  ұшыраған  азаматтарға  қатысты  «Арнаулы 
әлеуметтік қызметтер туралы» Заңды іске асыруға жәрдемдесті. 
 
Қазақстан  Республикасы  соңғы  жылдар  аралығында  адам  саудасымен 
күрес  саласында  айтарлықтай  ілгері  жылжығанын  атап  ӛту  керек,  бұл  ЕҚЫҰ-
ның  адам  саудасына  қарсы  іс-қимыл  мәселелері  бойынша  арнаулы  ӛкілі  мен 
үйлестірушісініңофисі  Қазақстанға  2013  және  2014  жылдардағы  екі  ресми 
сапарының қорытындылары бойынша елдік есебінде айтып кетті.  
 
Мысалы,  Халықаралық  кӛші-қон  ұйымы  және  ЕҚЫҰ  Қазақстанның 
негізгі  адам  саудасымен  күрестің  жоғары  стандарттарын  қамтамасыз  етуші 
халықаралық  құжаттарғажәне  адам  құқықтары  мен  негізгі  бостандықтар 
жӛніндегі  халықаралық-құқықтық  актілерге  қосылуын  жағымды  бағалайды. 
Ұлттық  заңнамаға  халықаралық  стандарттарға  сәйкес  түзетулерді  енгізу  де 
жағымды бағалануда, сонымен қатар ҚР-ның екі жақты келісімдер мен әр түрлі 
елдермен,  соның  ішінде  адам  саудасы  бойынша  істерге  қатысушы  адамдарды 
ұстап  беру  жолымен  ӛзара  кӛмек  туралы  келісімшарттарға  қол  қоюға  әзірлігі 
құпталады.   

165 
 
 
Адам саудасы мәселелер мен тұрмыстық зорлық-зомбылыққақарсы әрекет 
бойынша  ұлттық  заңнамаға  ӛзгертулер  мен  түзетулер  енгізу  жағымды    рӛл 
атқарады,  бұл  осы  салалардағы  құқық  бұзушылықты  жазалауды  айтарлықтай 
күшейтуге  және  тиісті  заңдардың  профилактикалық  әсерін  күшейтуге 
мүмкіндіктер берді.   
 
Әйтсе  де  Қазақстанның  қолданыстағы  заңнамасы  басым  дәрежеде  адам 
саудасымен  күреске  және  аз  дәрежеде  әлеуметтік  қорғаныс  пен  адам  саудасы 
құрбандарының  мүдделерін  қорғауға  бағытталғанын  мойындаған  жӛн.    Бұл 
олардың  қайта  виктимизациясына  және  алдағы  әлеуметтік  бейімсіздік  пен 
депривацияға жиі әкеледі. 
 
Адам  саудасының  барлық  құрбандарының  медициналық  қызмет 
кӛрсетуге, әлеуметтік, құқықтық және психологиялық жәрдемге қолжетімділігін 
қамтамасыз  ету  қажеттігі  Комиссияның  осы  арнаулы  баяндамасында 
белгіленгенін атап ӛткен жӛн.  
 
Президент  Нұрсұлтан  Назарбаев  ӛзінің  «Қазақстан-2050»  Стратегиясы  – 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» жолдауында басым міндеттердің 
бірі  ретінде  әлеуметтік  саясаттың  жаңа  қағидаларын  анықтады,  соның  ішінде 
әлеуметтік бағдарламаларға бӛлінетін қаражаттардың атаулығын нығайтуы тиіс 
ең тӛменгі әлеуметтік стандарттар мен кепілдіктерді анықтау жӛнінде тапсырма 
берді.  
Тәуелсіздік  жылдарында  Қазақстанда  адам  құқықтары  саласындағы 
халықаралық  стандарттарды  ұлттық  заңнамада  бекіту  бойынша  маңызды 
қадамдар жасалынды.  
Сонымен  қатар,  қалыптасқан  тәжірибе  Қазақстанда  қатыгездік  қарым-
қатынас құрбандарының құқықтарын қамтамасыз ету және қорғау саласындағы 
мемлекеттік  органдар  мен  үкіметтік  емес  ұйымдардың  жұмысы  бірлік  пен 
келісімділіктің жоқтығын кӛрсетеді.  Қазақстандық үкіметтік емес ұйымдар мен 
халықаралық  ұйымдар  жағының  осы  саладағы  бастамаларының  қатары 
мемлекеттік органдар тарапынан тиісті бағаланбайды, әлде оларда  ӛз кезегінде 
билік құрылымдарының қатысуын мүлде қарастырмайды.  
Қазақстанның  нарықтық  экономика,  қоғамды  демократияландыру, 
ұлтаралық  және  конфессияаралық  қарым-қатынастар  тұрақтылығын  сақтау, 
азаматтық қоғам институттарының дамуы, қылмыстық саясатты кезең бойынша 
гуманизациялау,  адам  құқықтарын  қорғау  және  ынталандыру  саласында 
атқарған  мақсатқа  бағытталған  құрылымдық  жұмысы  айқын  және  әлемнің 
кӛптеген  мемлекеттерімен,  халықаралық  және  үкіметтік  емес  құқық  қорғау 
органдарымен мойындалғанын атап ӛткен жӛн.  
Сонымен  бірге,  Қазақстан  Республикасы  Президенті  жанындағы  Адам 
құқықтары  жӛніндегі  комиссияның  пікірі  бойынша,  адам  құқықтары 
құрбандарының  құқықтарын  қорғау  мәселелерін  мемлекеттік  органдар 
қызметінде  кӛкейкесті  ету  керек,  қатыгездік  қарым-қатынас  құрбандарының 
құқықтарын  қорғауда  азаматтық  қоғам  институттарының  әлеуетін  толығырақ 

166 
 
қолдану,  халықты,  соның  ішінде  адам  саудасының  құрбандарын  құқықтық 
ағартудың рӛліне ерекше назар аудару қажет.  
Адам саудасы құрбандарының құқықтарын қорғау және олардың арнаулы 
әлеуметтік  қызметтерге  қолжетімділігін  қамтамасыз  ету  жӛніндегі  ұлттық 
тетіктер маңызды түзетулерді қажет етеді.   
ҚР  Президенті  жанындағы  Адам  құқықтары  жӛніндегі  комиссияның 
арнаулы  баяндамасының  тиісті  тарауларында  келтірілген  ұсынымдар  негізінен 
адам саудасы құрбандарының құқықтарын қорғау саласындағы ұлттық заңнама 
мен құқық қолдану практикасын халықаралық стандарттарға сәйкес жетілдіруге 
бағытталған.  
ҚР  нормативтік  құқықтық  актілерін  қайта  қарау  барысында  да  адам 
саудасы  құрбандарымен  жұмыс  істеу  бойынша  басқа  мемлекеттердің  ең  үздік 
тәжірибесі,  мысалы,  АҚШ,  Швеция,  Ұлыбритания,  Еуропалық  Одақ  елдерінің 
тәжірибесі  назарға  алынуы  тиіс.  Басқа  мемлекеттердің  тәжірибесі  мен  адам 
құқықтарын қорғаудың негізгі қағидаларына сәйкес, адам саудасы құрбандары 
әлеуметтік және еңбек құқықтарының кешенімен қамтамасыз етілуі қажет.  
Комиссияның  арнайы  баяндамасының  ұсынымдарын  жүзеге  асыру 
қоғамдағы  адам  құқықтарының  жоғарғы  мәдениетін  қалыптастыруға, 
мемлекеттік  органдардың,  үкіметтік  емес  ұйымдардың,  сарапшылық 
қоғамдастықтар  мен  халықаралық  ұйымдардың  бекітілген  ұсынымдарды  іске 
асыру  процесінде  ӛзара  әрекеттесуінің  тиімді  тәсілдерін  ӛтеуге  кӛмектесуі 
мүмкін екендігін атап ӛту керек.   
Атқарылған жұмыстың мақсаттылығы мен маңызы Комиссияның арнайы 
баяндамасы  адам  саудасы  құрбандарының  құқықтары  мен  бостандықтарын 
қамтамасыз  ету  мен  қорғау  тетіктерін  жетілдіруге  қатысты  іс-шаралардың 
сәттілігінің ӛлшемі болуы мүмкіндігінде болады.  
Арнайы  баяндаманы  әзірлеу  барысында  сарапшылар  халықаралық 
тәжірибені,  жекелей  АҚШ,  Ұлыбритания,  Швеция,  Еуропалық  Одақ  елдерінің 
уәкілетті мемлекеттік органдарының адам саудасы құрбандарымен жұмысының 
тәжірибесін толық мӛлшерде ескеруге тырысты.  
Арнайы  баяндаманың  ұсынымдарын  орындау  келесі  нәтижелерге  қол 
жетуге бағытталуы тиіс: 

 
заңсыз кӛші-қон және адам саудасы фактілерінің алдын-алу; 

 
адам  саудасы  құрбандарының  құқықтарын  қорғау  саласындағы 
ұлттық  заңнама  мен  құқық  қорғау  тәжірибесіне  адам  құқықтары  жӛніндегі 
халықаралық стандарттарды енгізу; 

 
қатыгездік қарым-қатынас құрбандарын, соның ішінде адам саудасы 
құрбандарын қорғаудың ұлттық тетіктерін жетілдіру; 

 
қатыгездік  қарым-қатынас  құрбандарының  азаматтық,  әлеуметтік, 
еңбек және мәдени құқықтарын тиімді қорғауды қамтамасыз ету; 

 
адам  саудасы  құрбандарының  құқықтарын  қамтамасыз  ету  үшін 
арнайы бағдарламаларды жүзеге асыру; 

167 
 

 
адам саудасы құрбандарын құқық қорғау органдары, үкіметтік емес 
ұйымдар,  денсаулық  сақтау  мекемелері  және  әлеуметтік  қызметтер  арасында 
қайта бағыттаудың ұлттық тетігін құру; 

 
қатыгездік қарым-қатынас құрбандары, соның ішінде адам саудасы 
және  тұрмыстық  зорлық-зомбылық  құрбандарының  арнаулы  әлеуметтік 
қызметтер кешенін алуы; 

 
қатыгездік  қарым-қатынас  құрбандарының,  соның  ішінде  адам 
саудасының  және  тұрмыстық  зорлық-зомбылық  құрбандарының  қайта 
интеграциялану  және  қайта  әлеуметтену  кезеңдерін  тиісті  дағдарыстық 
орталықтар мен оңалту орталықтарында сәтті ӛтуін қамтамасыз ету; 

 
қатыгездік  қарым-қатынас  құрбандарының,  соның  ішінде  адам 
саудасы  мен  тұрмыстық  зорлық-зомбылыққұрбандарының  мәселелерімен 
айналысатын  уәкілетті  мемлекеттік  органдар  мен  үкіметтік  емес  ұйымдар 
қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету; 

 
халықтың 
ақпараттануының, 
сондай-ақ 
адам 
саудасы 
құрбандарының  адам  құқықтары  саласындағыжалпы  танылған  стандарттар 
және әр адам үшін, жалпы қоғам үшін олардың маңыздылығы (адам құқықтары 
саласындағы ағартушылық) туралы жоғары деңгейіне қол жету

 
құқық  қорғау  органдары  қызметкерлерінің  және  жұртшылықтың 
құқықтық мәдениетінің деңгейін арттыру; 

 
әлеуметтік шиеленісудің, қоғамдағы ықтимал әлеуметтік жанжалдар 
тәуекелдерін тӛмендету; 

 
ұлттық қауіпсіздікті нығайту. 
Нәтижесінде  Комиссияның  арнайы  баяндамасының  ұсынымдарыніс-
жүзіне  асыру  Қазақстанға  құқықтық  мемлекет  құруда,  қатыгездік  қарым-
қатынас, соның ішінде адам саудасының және тұрмыстық зорлық-зомбылықтың 
құрбандарын  қорғаудың  мемлекеттік  және  қоғамдық  тетіктерін  халықаралық 
стандарттар  деңгейінде  нығайтуда  жаңа  жетістіктерге  жетуге  мүмкіндіктер 
береді.   
ҚР  Президенті  жанындағы  Адам  құқықтары  жӛніндегі  комиссия 
Халықаралық  кӛші-қон  ұйымының  Қазақстандағы  Ӛкілдігіне,  Қазақстандағы 
БҰҰ  Даму  Бағдарламасына,  Астанадағы  ЕҚЫҰ  Орталығына,  ОА-ғы 
Халықаралық  түрме  реформасының  Ӛкілдігіне,  ҚР  Бас  прокуратурасына,  ҚР 
Ішкі істер министрлігіне, ҚР Әділет министрлігіне, ҚР Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік  даму  министрлігіне,  ҚР  Сыртқы  істер  министрлігіне,  Қазақстан 
Республикасының  басқа  мемлекеттік  органдары  мен  үкіметтік  емес  құқық 
қорғау  ұйымдарына,  «Нұр  Отан»  партиясы  жанындағы  Құқықтық  кеңеске, 
«Алматызаңгерлік корпорациясы» мемлекеттік емес мекемесіне, Қазақстандағы 
«Дағдарыстық  орталықтар  одағы»  ЗТБ-не,  «Асрив»  ЗТБ-не,  «Родник»  ҚҚ-на, 
«Халықаралық құқықтық бастама» ҚҚ-на, «Қазақстанның адам құқықтары және 
заңдылықтың  сақталуы  жӛніндегі  халықаралық  бюросы»  ҚБ-не,  «Адам 
құқықтары  үшін  хартия»    ҚҚ-на,  «Сана-Сезім»  Әйелдер  бастамашылығының 

168 
 
құқықтық  орталығы»  ҚБ-не,  Қазақстан  әлеуметтанушылар  қауымдастығына, 
«Қазақстанның  балалар  қоры»  ҚҚ-на,  «Ел  дарын»  ҚҚ-на,  «Әйелдер 
ресурстықорталығы»  ҚҚ-на,  Қазақстанда  аккредитацияланған  халықаралық 
ұйымдарға  (Алматыдағы  ЮНЕСКО-ның  Кластерлік  бюросы,  Қазақстандағы 
БҰҰ-ның Балалар қоры (ЮНИСЕФ), Қазақстан Республикасындағы Еуропалық 
Одақтың  Ӛкілдігіне,  БҰҰ-ның  АҚЖКБ  Орталық  Азиядағы  Ӛңірлік  Ӛкілдігіне, 
Женевадағы  БҰҰ  Бӛлімшесі  мен  басқа  халықаралық  ұйымдары  жанындағы 
Қазақстан Республикасының Тұрақты Ӛкілдігіне, АҚШ, Ұлыбритания, Швеция, 
және Нидерланды Корольдігінің Қазақстандағы Елшіліктеріне, Адам саудасына 
қарсы  әрекет  ету  саласындағы  ЕҚЫҰ  Кеңсесінің  Арнайы  ӛкілі  мен 
үйлестірушісінеосы арнайы баяндаманы әзірлеуде пайдаланылған мәліметтерді 
ұсынғаны үшін алғысын білдіреді.  
ҚР  Президенті  жанындағы  Адам  құқықтары  жӛніндегі  комиссия  сондай-
ақ  Орталық  Азия  бойынша  Кӛші-қон  жӛніндегіхалықаралық  ұйымның 
үйлестірушісі,  Қазақстандағы  Халықаралық  кӛші-қон  ұйымының  Миссия 
басшысы 
Деян 
Кесерович 
мырзаға 
және 
Халықаралық 
кӛші-қон 
ұйымыныңҚазақстандағы  Ӛкілдігінің  адам  саудасымен  күрес  жӛніндегі 
бағдарламасының  ұлттық  үйлестірушісі  Әлия  Аликоваға  осы  арнайы 
баяндаманы  даярлау  барысындағы  құнды  ұсыныстары  мен  консультативтік 
кӛмегі үшін алғысын білдіреді. 

169 
 
ҚОСЫМША ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ПЕН ДЕРЕК КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ 
 
1.
 
Бекмагамбетов А.Б. Торговля людьми: доктринальный и законодательный 
подход  к  проблеме  противодействия  (на  материалах  Казахстана  и  России)  - 
Костанай, 2009 г., 247 с. 
2.
 
Сборник  международных  и  национальных  документов  по  вопросам 
борьбы с торговлей людьми – Алматы: МОМ, 2011 г. 
3.
 
Глоссарий терминов в области миграции - Женева: МОМ, 2005 г. 
4.
 
Законодательство  государств-членов  ДОКБ  в  сфере  противодействия 
незаконной (нерегулярной) миграции и торговле людьми – Москва, 2011 г. 
5.
 
Полянская  Е.М.  Проблемы  использования  рабского  труда  и  торговли 
людьми. Автореферат кандидатской диссертации – Москва, 2014 г. 
6.
 
Руководство Международной организации по миграции. Прямая помощь 
жертвам торговли людьми – Москва: МОМ и ОБСЕ, 2010 г. 
7.
 
Прямая помощь жертвам торговли людьми  - Алматы: МОМ, 2009 г. 
8.
 
Механизмы  перенаправления  жертв  торговли  людьми  на  национальном 
уровне. Практическое пособие – БДИПЧ/ОБСЕ, 2004 г. 
9.
 
Материалы 
международной 
конференции 
«Совершенствование 
международного  сотрудничества  в  противодействии  торговле  людьми», 
Москва, 29-30 сентября 2009 года. 
10.
 
Ежегодные доклады Комиссии по правам человека при Президенте РК «О 
ситуации с правами человека в Республике Казахстан». 
11.
 
Национальные  доклады  Республики  Казахстан  по  выполнению 
положений  Международного  пакта  о  гражданских  и  политических  правах, 
Международного  пакта  об  экономических,  социальных  и  культурных  правах, 
Конвенции против пыток, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, Конвенции о правах ребенка. 
12.
 
Материалы  по  борьбе  с  торговлей  людьми  и  оказанию  помощи  жертвам 
торговли людьми Представительства МОМ в Казахстане. 
13.
 
Материалы  Представительства  ПРООН  в  РК  по  оказанию  социальной  и 
правовой помощи жертвам торговли людьми в РК. 
14.
 
Материалы национального диалога «Обеспечение доступа к специальным 
социальным услугам для жертв жестокого обращения, включая жертв торговли 
людьми и бытового насилия», проведенного МОМ совместно с КПЧ, Центром 
ОБСЕ в Астане и Посольством США в 2013-2014 годах. 
15.
 
Материалы  ЮНОДК,  «Совершенствование  механизмов  сотрудничества 
между  государственными  органами  и  институтами  гражданского  общества  в 
области  защиты  и  поддержки  жертв  торговли  людьми  и  незаконно  ввезенных 
мигрантов», 2013, Астана 
16.
 
Шорманбаева А. и Каракулова Г. Анализ текущего положения дел в сфере 
борьбы с торговлей людьми в Казахстане – Астана, 2010 г. 

170 
 
17.
 
 О  роли  судебных  и  внесудебных  институтов  в  имплементации 
международных конвенций по правам человека /Под общей редакцией Абишева 
Т.Д., Есиргеповой Г.М.-Астана, 2005 г., 166 с. 
18.
 
Боранбаев  Е.  О  применении  судами  законодательства  о  возмещении 
морального вреда, причиненного преступлением // Тураби, № 4, 1999 г. 
19.
 
Юрченко  Р.Н.  Правовое  регулирование  положения  потерпевшего  в 
уголовном  процессе.  Возмещение  материального  и  морального  вреда, 
причиненного преступлением // Тураби, № 6, 1999 г. 
20.
 
Эрделевский  А.  Критерии  и  метод  оценки  размера  компенсации 
морального вреда. Государство и право, № 4, стр.5-6, 1997 г. 
 
 

Document Outline

 • page17
 • z26
 • more4565
 • page107
 • page113
 • page165
 • page167
 • page129
 • SUB102
 • SUB104
 • page9
 • page11
 • page13
 • page27
 • z1022
 • z1023
 • z1024
 • z1025
 • z1026
 • z1101
 • z1210


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал