Қарапайым математикалық ҰҒымдарды қалыптастыружүктеу 5.01 Kb.

бет5/15
Дата15.09.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Өзектендіру. 
Педагог балалардан: 
– Қандай мектеп құралдарын білесіңдер?–деп сұрайды. 
– Сабақта қандай жабдықты пайдаланасыңдар? 
 
Ортасы 
6–15 
Мақсат қою (проблемалық жағдай). 
(Ұ) Педагог №13 электрондық жиынтық полотноны 
пайдалана алады (онда заттар ретінде оқу құралдары 
жиналған). Балалармен бірге 10 қарындашты жинап, 
дорбаға салады. 1 қарындашты шығарады. Неше зат 
қалды? Сендер оларды санай аласыңдар ма?  
Жаңалық ашу. 
(Ұ) Балалар 10 затты санай алады. Педагог онға неше зат 
қосылғанын сұрайды. Педагог осындай жағдайда санды 
атау үшін алдымен «он» сөзі айтылатынын жəне оған 
бірліктің атауы (біздің мысалда «бір» саны) қосылатынын 
түсіндіреді. «Он бір» саны пайда болды, ол онға бір 
қосылғанын білдіреді, екі цифрмен жазылады  –11. 
Жиынтық  полотнода санның үлгісі мен жазбасы 
көрсетіледі. 
Педагог сұрақ қояды: 
 Педагог бұл санды жазу үшін біз қанша цифр пайдаландық 
деп  сұрайды.  Балалар «2» деп  жауап  береді.  Педагог  сол 
үшін  мұндай  сандар  екі  таңбалы  сандар  деп  аталатынын 
айтады.  
(Ұ) Балаларға түсіндіре отырып, № 1 тапсырманы орындау 
ұсынылады.  Балалар  заттарды  санап,  санды  атайды  жəне 
сандардың жазбасын бояйды. 
Жұмыстың мұндай түрін барлық қалған цифрлармен жəне 
оларға сəйкес келетін суретте бейнеленген мектеп 
құралдарының санымен жүргізу ұсынылады. Жұмыс 
барысында балалар сандардың атауын өздері ұсынып, 
оларды цифрмен жазуды түсіндіреді.  
Сергіту сəті. 
Педагогтің қалауы бойынша. (Əдістемелік нұсқаудың 
соңына қараңыз.) 
Əліппе-дəптер. 
16–25 
Жаңаны қолдану. 
(Т)  Педагог  балаларға  №2  тапсырманы  «Жылдам,  бірақ 
 
Əліппе-дəптер. 

40 
қателеспе»  жарыс  ойынын  орындауды  ұсынады.  Балалар 
ұсынылған сурет бойынша 1-ден 20-ға дейін санайды. 
Топтардың əрқайсысында сандарды тура жəне кері бағытта  
бірізді  атайды.  Қатысушылары  қателеспеген  топ  жеңімпаз 
болады.  
Осыдан  кейін  балалар  санаудың  дұрыс  бірізділігін  сақтай 
отырып,  қалдырылған цифрларды жапсырады.  
Одан кейін балаларға 20-ға дейін санамақ-əнді орындауды 
ұсынуға болады  (СД-дискіде). 
Педагог балаларға 3-тапсырманы орындауды ұсынады 
Балалар 1-ден 20-ға  дейін  санау  тəртібімен  цифрларды 
сызықпен біріктіреді.  
 
 
 
 
 
 
 
Компакт-диск. 
Рефлексия 
26–30 
 
Рефлексия.  
Педагог қорытынды жасап, балаларды мадақтайды. 
Сабақтағы өз жұмысын «Сəттілік сатысы» арқылы 
бағалауды ұсынады. 
Педагог түсіндіреді: егер қателіктер көп болса, төменгі 
сатыда көңілсіз смайликтің суретін салуға болады. 
Қателіктер аз болса, ортаңғы сатыда аузы түзу смайликті 
салуға болады. Қателіктер болмаса жəне бала барлығын 
жақсы түсінсе, жоғарғы сатыда күлімдеген смайликті 
салуға болады. 
 
 
Əліппе-дəптер
 
 
 
№13  ҰОҚ.  Тақырыбы:  Менің  оқу 
құралдарым.  1-ден 20-ға дейінгі сандар.  
 
Мектеп/МҰ: 
Күні: 
Педагогтің аты-жөні: 
Мектепалды сынып/топ 
Қатысушылардың саны:  Қатыспағандардың 
саны: 
Оқыту мақсаттары 
0.2.1.1. 20 көлеміндегі сандарды тура жəне кері санау. 
0.2.1.2.  Заттарды  саны  бойынша  салыстырып,  олардың  реттік 
нөмірін атау. 
 
Күтілетін 
нəтижелер 
Барлық тəрбиеленушілер: 
-20 көлеміндегі сандарды тура жəне кері санайды. 
Көптеген тəрбиеленушілер: 
-заттарды саны бойынша салыстырып, олардың реттік нөмірін 
атайды. 
Кейбір тəрбиеленушілер: 
-заттарды саны бойынша салыстырып, ара-арасынан олардың 
реттік нөмірін атайды. 
Тілдік мақсаттар 
Дағдыларын дамыту: 
-өзінің сұрақтарын қойғанда жəне педагог пен тəрбиеленушілердің 
сұрақтарына жауап берген кезде сөйлемде лексика мен 
терминологияны пайдалана алады. 
Пəндік лексика жəне терминология: 

41 
- бір.., жиырма. 
Пікір алмасуға арналған сұрақтар: 
– 11-ден 20-ға дейінгі сандардың атауы қалай пайда болатынын 
түсіндір. 
– Қалай ойлайсың, не үшін санай білу керек?  
– Қандай сандар екітаңбалы сандар деп аталады? 
Жазу:  
-түрлі түсті қарындаштармен бояу, біріктіру сызықтарын 
жүргізу. 
Алдыңғы білім 
Заттардың сандық ұғымы туралы білім, геометриялық фигуралар 
мен денелердің атауы. 
Жоспар 
Жоспарланған 
уақыт 
Жоспарланған іс-əрекет 
  Ресурстар 
Басталуы 
0–5 минут 
Ынталандыру. 
Педагог мектеп құралдарының əрқайсысы қандай жұмыс 
атқаратыны туралы баяндап береді. 
Өзектендіру. 
Педагог балаларға 20-ға дейін санамақ-əнді орындауды 
ұсынады. 
 
 
Компакт-диск, 
20-ға дейін 
санамақ-əн 
Ортасы 
6–15 
Мақсат қою (проблемалық жағдай). 
Педагог  электрондық  жиынтық  полотномен  жұмыс 
ұйымдастырады.  Балалар  бір  стақанға 10 зат  жинайды, 10 
санының  үлгісін  шығарып  қояды,  екінші  стқанға 2 зат 
жинап,  үлгісін  шығарады.  Санды  атап,  санның  жазбасын 
шығарады. 
(Ө) Педагог балаларға əліппе-дəптердегі 1- тапсырманы 
орындауды ұсынады. Балалар қалып қойған санды 1-ден 
20-ға дейінгі сандар тізбегінде дұрыс тəртіппен 
жапсырады. Əрбір екінші қарындашты сары түске бояйды.  
Жаңалық ашу. 
(Ө)  Педагог  балаларға  əліппе-дəптердегі  №2  тапсырманы 
орындауды  ұсынады.  Педагог  бірінші  стақанда  қанша 
қарындаш  бар  деп  сұрайды.  Балалар  санау  арқылы  санын 
анықтайды.  Балаларға  тағы  бір  қарындаштың  суретін 
салып, қарындаштардың санын санау ұсынылады. Педагог 
стақанда  қарындаштар  қанша  болды  деп  сұрайды.  Осы 
тапсырманың арқасында балаларды «келесі сан» жəне «бір 
санға  үлкен  сан»  деген  ұғымдарды  қалыптастыруға 
дайындайды.  Осындай  əрекеттер  мен  талқылауларды 
балалар қалған екі жағдайда өз бетінше жүргізеді. Балалар 
егер тағы 1 қарындаш қосса, стақандағы қарындаштардың 
саны  қалай  өзгеретінін,  əрбір  нақты  жағдайда  сол  саннан 
кейін қандай сан келетінін түсіндіреді. 
Сергіту сəті. 
Педагогтің қалауы бойынша. (Əдістемелік нұсқаудың 
соңын қараңыз.) 
Əліппе-дəптер. 
 
 
 
 
 
 
Əліппе-дəптер 
16–25 
Жаңаны қолдану. 
(Ж) Балалар  саусақтың ұсақ моторикасын дамытуға 
арналған 3-тапсырманы орындайды, торкөздер бойынша 
Əліппе-дəптер. 

42 
бастырып сызады. 
4-тапсырмада балалар цифрды оған тиісті нүктелер 
санымен біріктіреді. Түсті жолақтағы қайталанатын 10 
нүктенің жəне ақ жолақтағы көбейіп отыратын нүктелер 
санының мұндай бейнесі балаларды сандарды разрядты 
қосылғыштарға бөлу ұғымының қалыптасуына 
дайындайды. Ақ жолақтағы көбейіп отыратын нүктелер 
саны балаларды «келесі жəне алдыңғы сан» ұғымының 
қалыптасуына дайындайды.  
Рефлексия 
26–30 
 
Рефлексия. 
Педагог қорытынды жасап, балаларды мадақтайды. 
Сабақтағы өз жұмысын «Сəттілік сатысы» арқылы 
бағалауды ұсынады. 
Педагог түсіндіреді: егер қателіктер көп болса, төменгі 
сатыда көңілсіз смайликтің суретін салуға болады. 
Қателіктер аз болса, ортаңғы сатыда аузы түзу смайликті 
салуға болады. Қателіктер болмаса жəне бала барлығын 
жақсы түсінсе, жоғарғы сатыда күлімдеген смайликті 
салуға болады. 
 
Əліппе-дəптер
 
 
 
 
№14  ҰОҚ.  Тақырыбы:  Құрылысшы 
боламын. 20-ға  дейін  санап  үйренемін. 
Алдыңғы. Кейінгі.  
Мектеп/МҰ: 
Күні: 
Педагогтің аты-жөні: 
Мектепалды сынып/топ 
Қатысушылардың саны:  Қатыспағандардың 
саны: 
Оқыту мақсаттары 
0.2.1.1. 20 көлеміндегі сандарды тура жəне кері санау. 
0.2.1.2.Заттарды  саны  бойынша  салыстырып,  олардың  реттік 
нөмірін атау. 
Күтілетін 
нəтижелер 
Барлық тəрбиеленушілер: 
-20 көлеміндегі сандарды тура жəне кері санайды. 
Көптеген тəрбиеленушілер: 
-заттарды саны бойынша салыстырып, олардың реттік нөмірін 
атайды.  
Кейбір тəрбиеленушілер: 
-заттарды саны бойынша салыстырып, ара-арасынан олардың 
реттік нөмірін атайды. 
Тілдік мақсаттар 
Дағдыларын дамыту: 
- өзінің сұрақтарын қойғанда жəне педагог пен тəрбиеленушілердің 
сұрақтарына жауап берген кезде сөйлемде лексика мен 
терминологияны пайдалана алады. 
Пəндік лексика жəне терминология: 
алдыңғы, кейінгі. 
Пікір алмасуға арналған сұрақтар: 
– Осы санға қатысты кейінгі жəне алдыңғы сандар қалай 
туындайтынын түсіндір. 

43 
– Қалай ойлайсың, алдыңғы жəне кейінгі сандар орындарын 
ауыстыра ала ма?  
– Қандай сандар екі таңбалы сандар деп аталады?  
Жазу:  
- түрлі түсті қарындаштармен бояу, біріктіру сызықтарын 
жүргізу. 
Алдыңғы білім 
 
Заттардың сандық ұғымы туралы түсінік, геометриялық фигуралар 
мен денелердің атауы. 
Жоспар 
Жоспарланған 
уақыт 
Жоспарланған іс-əрекет 
  Ресурстар 
Басталуы 
0–5 минут 
Ынталандыру. 
Педагог əңгімесін балаларға санай алу, санау əрекетін 
меңгеру өмірде өте қажет болатыны туралы айтып береді. 
Өзектендіру. 
Педагог балалардан: 
– Сендер нешеге дейін санап үйрендіңдер?  
– Сендерде көп затты санап үйрену қажеттігі туындай ма?  
– «Алдыңғы» жəне «кейінгі» деген ұғымдар нені 
білдіретінін білесіңдер ме?– деп сұрайды. 
 
Ортасы 
6–15 
Мақсат қою (проблемалық жағдай). 
(Ұ) Педагог балаларға 1-тапсырмадағы боялған он 
текшеден жасалған жолақшада орналасқан текшелерді 
бояуды ұсынады. Педагог балаларға: 
– Текшелердің осы санына бір текшені қосса, қанша текше 
шығады?  
–Осы санға қатысты бұл санды қалай атауға болады? деген 
сұрақтар қояды. 
Жаңалық ашу. 
(К) Жұмысты электрондық жиынтық полотномен (№14)  
немесе қималы материалмен (№48) жүргізген қолайлы. 
Проблемалық  жағдайды  шешу  нəтижесінде  балалар  əрбір 
келесі  сан  бір  текшені  қосқан  кезде  туындайды,  əрбір 
алдыңғы сан бұл саннан 1-ге аз деген қорытындыға келеді.  
Сергіту сəті. 
Педагогтің қалауы бойынша. (Əдістемелік нұсқаудың 
соңына қараңыз.) 
Əліппе-дəптер. 
16–25 
Жаңаны қолдану. 
(Ж) Қолдың ұсақ моторикасын дамыту үшін 2-тапсырманы 
орындайды.  
Əліппе-дəптердегі 3-тапсырмада балалар алдымен алдыңғы 
цифрларға, содан кейін келесі цифрларға сəйкес келетін 
цифрларды жапсырады.  
Əліппе-дəптер. 
Рефлексия 
26–30 
 
Рефлексия. 
Педагог қорытынды жасап, балаларды мадақтайды. 
Сабақтағы өз жұмысын «Сəттілік сатысы» арқылы 
бағалауды ұсынады. 
Педагог түсіндіреді: егер қателіктер көп болса, төменгі 
сатыда көңілсіз смайликтің суретін салуға болады. 
Əліппе-дəптер
 
 

44 
Қателіктер аз болса, ортаңғы сатыда аузы түзу смайликті 
салуға болады. Қателіктер болмаса жəне бала барлығын 
жақсы түсінсе, жоғарғы сатыда күлімдеген смайликті 
салуға болады. 
 
 
 
№15 ҰОҚ. Тақырыбы: 20-ға дейін 
санап үйренемін.  Санау бойынша 
нешінші? Қанша? 
Мектеп/МҰ: 
Күні: 
Педагогтің аты-жөні: 
Мектепалды сынып/топ 
Қатысушылардың саны:  Қатыспағандардың 
саны: 
Оқыту мақсаттары 
0.2.1.1. 20 көлеміндегі сандарды тура жəне кері санау. 
0.2.1.2.Заттарды  саны  бойынша  салыстырып,  олардың  реттік 
нөмірін атау. 
Күтілетін 
нəтижелер 
Барлық тəрбиеленушілер: 
-20 көлеміндегі сандарды тура жəне кері санайды. 
Көптеген тəрбиеленушілер: 
-заттарды саны бойынша салыстырып, олардың реттік нөмірін 
атайды. 
Кейбір тəрбиеленушілер: 
-заттарды саны бойынша салыстырып, ара-арасынан олардың 
реттік нөмірін атайды. 
Тілдік мақсаттар 
Дағдыларын дамыту: 
-өзінің сұрақтарын қойғанда жəне педагог пен тəрбиеленушілердің 
сұрақтарына жауап берген кезде сөйлемде лексика мен 
терминологияны пайдалана алады. 
Пəндік лексика жəне терминология: 
-санау бойынша нешінші? Қанша?  
Пікір алмасуға арналған сұрақтар: 
– Реттік сандардың атауы қалай туындайтынын түсіндір.  
– Реттік санау қандай жағдайларда керек деп ойлайсың?  
– Заттың саны бойынша нешінші болып орналасқанын қалай 
анықтау керек?  
Жазу:  
-түрлі түсті қарындаштармен бояу, біріктіру сызықтарын 
жүргізу. 
Алдыңғы білім 
Заттардың сандық ұғымы туралы түсінік, геометриялық фигуралар 
мен денелердің атауы. 
Жоспар 
Жоспарланған 
уақыт 
Жоспарланған іс-əрекет 
  Ресурстар 
Басталуы 
0–5 минут 
Ынталандыру. 
Педагог балалардан адамдарға санап білудің не үшін қажет 
екенін сұрайды. Үйде, топта нені жəне кімді санауға 
 

45 
болатынын айтады. Балалардан өмірден мысалдар 
келтірулерін сұрайды. 
Өзектендіру. 
Педагог балалардан: 
– Сендер нешеге дейін санап үйрендіңдер?  
– Сендерде көп затты санап үйрену қажеттігі туындай ма?  
– «Қанша» деген сұраққа жауап берген кезде санау 
ережесінің «реті бойынша нешінші?» деген сұраққа жауап 
берген кездегі санау ережесінен немен ерекшеленетінін 
білесіңдер ме?  
Ортасы 
6–15 
Мақсат қою (проблемалық жағдай). 
(Т) Балалар 10 көлеміндегі реттік сандардың атауының 
пайда болу ережесімен танысады.  
Педагог оныншы заттан кейін тұрған заттың нөмірін қалай 
атау керек деп сұрайды.  
Жаңалық ашу. 
(Ұ) Педагог балаларға 1-тапсырмадағы оныншы, он бірінші 
жəне  т.б  заттан  кейін  тұрған  заттың  нөмірін  өз  бетінше 
атауды ұсынады. Балалар заттардың санын, əрқайсысының 
реттік нөмірін атайды жəне əр затты оның реттік нөміріне 
сəйкес келетін цифрмен қосады.  
Сергіту сəті. 
Педагогтің қалауы бойынша. (Əдістемелік нұсқаудың 
соңын қараңыз.) 
 
16–25 
Жаңаны қолдану. 
2-тапсырманы өз беттерінше ұсақ қол моторикасын дамыту 
үшін орындайды. 
(Ө) Əліппе-дəптердің 3-тапсырмасында балалар цифрды 
осы цифрға сəйкес келетін таяқшамен сандық өрнектің 
əртүрлі тəсілімен сызықпен қосады (таяқшалар мен 
нүктелер). Таяқшаларды ондыққа біріктіру жəне 10 
нүктенің бекітілген бейнесі балаларды сандарды разрядтық 
қосылғыштарға бөлу ұғымының қалыптасуына 
дайындайды. Көбейіп отыратын нүктелер мен  таяқшалар 
саны балаларда «кейінгі» жəне «алдыңғы» ұғымдарының 
қалыптасуын, сəйкесінше осы ұғымдардың сандық 
расталуын бекітеді.  
Əліппе-дəптер. 
Рефлексия 
26–30 
 
Рефлексия. 
Педагог қорытынды жасап, балаларды мадақтайды. 
Сабақтағы өз жұмысын «Сəттілік сатысы» арқылы 
бағалауды ұсынады. 
Педагог түсіндіреді: егер қателіктер көп болса, төменгі 
сатыда көңілсіз смайликтің суретін салуға болады. 
Қателіктер аз болса, ортаңғы сатыда аузы түзу смайликті 
салуға болады. Қателіктер болмаса жəне бала барлығын 
жақсы түсінсе, жоғарғы сатыда күлімдеген смайликті 
салуға болады. 
 
Əліппе-дəптер
 
 
 
№16 ҰОҚ. Тақырыбы: Достарыммен 
бірге үйренемін. Артық. Кем. Сонша.  
Мектеп/МҰ: 

46 
Күні: 
Педагогтің аты-жөні: 
Мектепалды сынып/топ 
Қатысушылардың саны:  Қатыспағандардың 
саны: 
Оқыту мақсаттары 
0.2.1.3.Топтардағы  заттарды  алып  тастап  немесе  қоса  отырып, 
санын  салыстыру  /теңдік  пен  теңсіздікті  анықтау,  топтарды 
салыстыру жəне санау негізінде сандық мəнін жалпылау. 
Күтілетін 
нəтижелер 
Барлық тəрбиеленушілер: 
-сандарды салыстырады. 
Көптеген тəрбиеленушілер: 
-заттарды арттыра отырып немесе кемітіп, топтардағы заттардың 
теңдігі мен теңсіздігін анықтайды. 
Кейбір тəрбиеленушілер: 
-санау жəне топтарды салыстыру негізінде сандық мəнді 
жалпылайды. 
Тілдік мақсаттар 
Дағдыларын дамыту: 
-өзінің сұрақтарын қойғанда жəне педагог пен тəрбиеленушілердің 
сұрақтарына жауап берген кезде сөйлемде лексика мен 
терминологияны пайдалана алады. 
Пəндік лексика жəне терминология: 
-артық, кем, сонша. 
Пікір алмасуға арналған сұрақтар: 
– Саны бойынша заттарды қалай салыстыру керек екенін түсіндір.  
– Заттарды салыстыру не үшін керек деп ойлайсың?  
– Салыстырудың қандай тəсілдерін білесің?  
Жазу:  
-түрлі түсті қарындаштармен бояу, біріктіру сызықтарын 
жүргізу. 
 
Алдыңғы білім 
Заттардың сандық ұғымы туралы түсінік, геометриялық фигуралар 
мен денелердің атауы. 
Жоспар 
Жоспарланған 
уақыт 
Жоспарланған іс-əрекет 
  Ресурстар 
Басталуы 
0–5 минут 
Ынталандыру. 
Педагог өткен ҰОҚ-де балаларға санау ұнағаны туралы, 
«Нешінші?» деген сұраққа топта жауап беріп, қайта санай 
алатындары туралы айтады.  
Өзектендіру. 
Педагог балалардан сұрайды: 
– Біздің топта қанша ұл бала оқиды?  
– Қанша қыз бала бар? 
– Қайсысы көп екенін қалай білуге болады?  
 
Ортасы 
6–15 
Мақсат қою (проблемалық жағдай). 
(К)  Балаларға  №6  электрондық  жиынтық  полотномен 
жұмыс 
ұсынылады 
немесе 
қималы 
үлестірмелі 
материалдарды (№49-50 кестелер) пайдалануға болады. 
Педагог кімнің–ұл балалардың немесе қыздардың көбірек 
 
Электрондық 
жиынтық 
полотно (№6). 

47 
екенін білуді ұсынады. 
-
 
Суретте кімнің көбірек (азырақ) екенін қалай білуге 
болады? 
Балалар өз нұсқаларын ұсынады. Педагог осы сабақта олар 
салыстыруды ұйренетінін хабарлайды.  
(Ұ) Педагог суреттегі ұл балалардын саны мен қыз 
балалардың санын есептеуді ұсынады. Балаларсанап, 
əліппе-дəптердегі №1 тапсырмадағы тиісті орынға тиісті 
цифрлары бар жапсырмаларды жапсырады.  
Педагог балалардан сұрайды: 
– Суретте қайсысы көбірек бейнеленген?  
– Қыздар ма, əлде ұлдар ма?  
 
Жаңалық ашу. 
(Ұ) Педагог балаларға суреттегі ұл балалар мен қыздарды 
санауды ұсынады. Балалар санайды жəне тиісті цифрлар 
бейнеленген жапсырманы əліпби-дəптердегі №1 
тапсырмадағы тиісті жерге жапсырады.  
Педагог сұрақтар қояды: 
– Суретте кімдер көбірек бейнеленген? 
– Қыздар ма немесе ұл балалар ма? 
 
(Ұ) Проблемалық жағдайды шешу үшін педагог балаларға 
ұлдар мен қыздарды санаған кезде шыққан сандарды қалай 
салыстыру керек екенін ойлануды ұсынады.  
Егер бұл сұрақ балаларда қиындық тудырса, мұғалім былай 
деп сұрайды:  
– Суретте қанша ұл бала бейнеленген?  
– Суретте қанша қыз бала бейнеленген?  
– Қандай қорытынды жасауға болады?  
Балалар бірдей сандық мəнге санау объектілерінің тең саны 
сəйкес келеді деген қорытындыға келеді.  
– «Артық», «кем» деген ұғымдар нені білдіреді? (Бірінші 
жағдайда санау объектілерінің бірінің саны көп санмен, 
екінші жағдайда – аз санмен анықталады). 
– «Сонша» деген ұғым нені білдіреді?  
Педагог топта оқитын ұл балалардың саны мен қыз 
балалардың санын салыстыруды ұсынады.  
Сергіту сəті. 
Педагогтің қалауы бойынша. (Əдістемелік нұсқаудың 
соңын қараңыз.) 
 
16–25 
Жаңаны қолдану. 
Тəрбиеленушілерге 2-тапсырмадағы цифрларды 
саусақтарымен жүргізіп, көрсетілген сандар қанша болса, 
шаршыға сонша нүкте салу ұсынылады. 
(Ж) Əліппе-дəптердегі 3-тапсырмада балаларға 
текшелердің санын санап, текшелерден олардың санына 
сəйкес келетін цифр жазылған карточкаларға дейін сызық 
жүргізу ұсынылады. Балалар суретте саны бірдей текшелер 
Əліппе-дəптер 

48 
тобы бар ма деген сұраққа жауап береді. Балаларға 
карточкадағы текшелерді бояп, оларды осы санға сəйкес 
келетін цифр жазылған карточкамен сызық арқылы 
біріктіру ұсынылады. 
Рефлексия 
26–30 
 
Рефлексия. 
Педагог қорытынды жасап, балаларды мадақтайды. 
Сабақтағы өз жұмысын «Сəттілік сатысы» арқылы 
бағалауды ұсынады. 
Педагог түсіндіреді: егер қателіктер көп болса, төменгі 
сатыда көңілсіз смайликтің суретін салуға болады. 
Қателіктер аз болса, ортаңғы сатыда аузы түзу смайликті 
салуға болады. Қателіктер болмаса жəне бала барлығын 
жақсы түсінсе, жоғарғы сатыда күлімдеген смайликті 
салуға болады. 
 
Əліппе-дəптер
 
 
 
№17 ҰОҚ. Тақырыбы: Менің 
көршілерім. Артық . Кем. Сонша.  
Мектеп/МҰ: 
Күні: 
Педагогтің аты-жөні: 
Мектепалды сынып/топ 
Қатысушылардың саны:  Қатыспағандардың 
саны: 
Оқыту мақсаттары 
0.2.1.3.Топтардағы  заттарды  алып  тастап  немесе  қоса  отырып, 
санын  салыстыру  /теңдік  пен  теңсіздікті  анықтау,  топтарды 
салыстыру жəне санау негізінде сандық мəнін жалпылау. 
Күтілетін 
нəтижелер 
Барлық тəрбиеленушілер: 
-сандарды салыстырады. 
Көптеген тəрбиеленушілер: 
-заттарды қоса отырып немесе алып тастап, топтардағы заттардың 
теңдігі мен теңсіздігін анықтайды. 
Кейбір тəрбиеленушілер: 
-санау жəне топтарды салыстыру негізінде сандық мəнді 
жалпылайды. 
Тілдік мақсаттар 
Дағдыларын дамыту: 
-өзінің сұрақтарын қойғанда жəне педагог  пен тəрбиеленушілердің 
сұрақтарына жауап берген кезде сөйлемде лексика мен 
терминологияны пайдалана алады. 
Пəндік лексика жəне терминология: 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал