Ақпанның 8 жұлдызында Қармту- дың Бас ғимаратында Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. На- зарбаевтың «Әлеуметтік-экономикалық жаңғыру – Қазақстан дамуының басты бағыты»жүктеу 219.34 Kb.

Дата09.04.2017
өлшемі219.34 Kb.

АДАМЗАТ КАПИТАЛЫ – ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ НЕГІЗІАқпанның  8  жұлдызында  ҚарМТУ-

дың  Бас  ғимаратында  Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә. На-

зарбаевтың  «Әлеуметтік-экономикалық 

жаңғыру – Қазақстан дамуының басты 

бағыты» атты Қазақстан халқына Жол-

дауына  орай  ҚарМТУ  ректоры,  ҚР 

Мемлекеттік  сыйлығының  лауреаты, 

ҚР  ҰҒА  академигі  А.М.  Ғазалиевтың 

қатысуымен  Тау-кен  институтының 

студенттерімен  «Адамзат  капиталы 

–  инновациялық  Қазақстанның  даму 

негізі» тақырыбында мәжіліс өтті. 

Мәжілісте Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев-

тың  өсіп-өркендеген,  тәуелсіз,  азат 

Қазақстанды  құру  мақсатына  қол  жет-

кізудің  сөзсіз  жаңа  кезеңі  болып  табы-

латын,  негізгі  мәселелердің  барлығын 

қамтыған,  мемлекеттік  саясаттың  стра-

тегиялық бағытын айқындайтын, еліміздің 

мемлекеттік дамуын өзгертудің аса маңыз-

ды міндеттері мен бағыттарын анықтайтын 

стратегиялық  маңызды  құжат  болып  та-

былатын  2012  жылғы  27  қаңтардағы 

Қазақстан халқына Жолдауын студенттер-

мен талқылау қарастырылды.

Университетіміздің 

ректоры 


А.М. 

Ғазалиев 

Елбасымыздың 

Қазақстан 

халқына Жолдауында Қазақстанның жаңа 

кезеңде  әлеуметтік-экономикалық  да-

муы  өмірдің  барлық  салаларын  ауқымды 

өзгерту арқылы инновациялық технология-

ларды ендіру, өндірістің энергия тиімділігі, 

әлеуметтік құрылымды жетілдіру, білімнің 

әлемдік  деңгейіне  қол  жеткізу  арқылы 

жүзеге асырылатынын тілге тиек етті.

Мәжіліске қатысқан Тау-кен институты-

ның  студенттері  Жолдаудағы  жастарды 

толғандыратын  мәселелерді  талқылады. 

Әсіресе, сұрақтар оқу процесі мен жатақ-

хана, ғимараттардағы қоғамдық тамақтану 

мәселесі төңірегінде болды.

Оқу  процесі  бойынша  А.М.  Ғазалиев 

өндіріске  қажетті  мамандар-

ды  даярлау  сапасын  жоғары-

латудағы  перспективалы  ба-

ғыттардың  бірі  болып  табы-

латын  ҚарМТУ  базасын-

да  құрылған  Корпоративті 

университетті  дамытуға  кен-

металлургия кешенінің 53 жүйе 

құраушы кәсіпорны және оны-

мен  байланысты  сервистік  са-

лалар  кіретінін  хабардар  етті. 

Мұнда  Корпоративтік  универ-

ситет  серіктестерімен  бірлесіп 

ЖОО  көмір  қатарындағы  ме-

танды  бірегей  шығару  технологиясы  және 

өнеркәсіптік пайдаға асыру негізінде жаңа 

отын-энергетикалық  сала  құру,  сондай-

ақ  өнеркәсіптік  газдарды  тазарту  тех-

нологиясын,  мұнай-газ  саласында  және 

өнеркәсіпке дәнекерлеу енгізу, импорт ал-

мастырушы өнімді шығару жөнінде шағын 

инновациялық  кәсіпорындар  құру  бойын-

ша  инновациялық  жобалар  дайындауды 

жүргізуде.  Осы  жобаларды  жүзеге  асыру 

маңызды  әлеуметтік-экономикалық  және 

экологиялық  мәселелер  кешенін  шеше  от-

ырып, елдің тұрақты дамуына алып келеді.

 Басым міндеті кәсіптік даярлау ғана емес, 

болашақ  маманның  белсенді  азаматтық 

ұстанымын  қалыптастыру  болып  табыла-

ды.  Осы  мәселені  шешу  үшін  ҚарМТУ-

да  әзірленген  және  сәтті  ендірілген  ҚР 

Тұңғыш  Президенті  Н.Ә.  Назарбаевтың 

өнегесінде  студенттерге  патриоттық  тәр-

бие  беру  моделін,  студенттердің  өзін  өзі 

басқаруын  -  ҚарМТУ  студенттерінің 

«Жас  Орда»  кәсіподағын  жетілдіру  бой-

ынша  жұмыс  жалғасын  табады.  Мұнда 

ҚарМТУ Тау-кен институтының белсенді 

студенттері  жайлы,  олардың  университет 

қабырғасында жасаған жұмыстары туралы 

айтылды.

Студенттерді  мазалаған  сұрақтардың 

бірі  жатақхана  мәселесі  төңірегінде  бол-

ды.  Оған  университетіміздің  ректоры 

А.М. Ғазалиев: «882 орындық жаңа сту-

денттер  жатақханасы  құрылысына  жо-

балық-сметалық  құжаттар  әзірленді,  ол 

ҚР  БҒМ  «Студенттердің  тұрғын  үйі» 

бағдарламасына енгізу үшін ұсынылды», - 

деген болатын.  

Әрине,  бұның  бәрі  жұртымызды 

жаһандық ауқымды ойлауға баулу мақса-

тында  жасалуда,  себебі  бұл  –  біздің 

Отанымыздың тағдыры, біздің туған жері-

міздің болашағы, мемлекетіміздің жаңаша 

дамуы.


Алтынай Жумабекова, 

ҚарМТУ Студ. БАҚ тілшісі

«ЖАС ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТТЫҢ БЕЙНЕСІ»

тақырыбында дөңгелек үстел өтті 2012  жылғы  10  ақпанда  «Нұр  Отан»  ХДП  Қарағанды 

облыстық  филиалында  «Жас  қазақстандық  патриоттың 

бейнесі» тақырыбында дөңгелек ұстел өтті. 

Өткізілген дөңгелек үстел жұмысына Қарағанды облысының 

жастар  қоғамдық  ұйымдарының  өкілдері  «Жас  Отан», 

«Қазақстан  студенттерінің  альянсы»,  «Жасыл  Ел»,  СҚО, 

«Жас Орда», ҚарМТУ Патриоттық тәрбие беру ҒЗИ, жоғары 

білім  беру  мекемелерінің  ЖІК,  ҚР  ІІМ  ІӘ  біріктірілімінің 

Қарағандылық бөлімінің тәрбиелік құрылымдарының офицерлері 

және мектеп оқытушылары қатысты. 

Өткізіліп  отырған  іс-шараның  басты  мақсаты  -  Елбасының 

биылғы жылғы халыққа арнаған жолдауының жетінші тармағында 

қарастырылып өткен «патриотизм» жайлы талқылап, жастарды 

отансүйгіштікке, патриоттыққа баулып, белсенді қоғамдық өмірге 

тартып, саяси сауаттылықты жоғарылату болды.

Дөңгелек  үстелде  «Қазіргі  жастардың  әлеуметтік-саяси 

белсенділігі», «Жастар ұйымы мен олардың белсенді азаматтық 

ұстанымы  және  патриотизмді  қалыптастырудағы  ролі»  және 

«Патриот – тәкаппар сезіледі!» атты тақырыптар қызу талқыға 

түсті.


Бұл дөңгелек үстелдің басқадан ерекшелігі - ашық түрде өтті. 

Тек қана, дөңгелек үстел өкілдері ғана емес, келген қонақтарда 

көкейтесті  мәселелеріне  жауап  алып,  өз  ұсыныстарын  білдіріп 

белсенді қатысып отырды. Солардың ішінде тіл мәселесі, жа-

старды  жұмысқа  шақыру,  өмірге,  білімге  деген  құштарлығын 

ояту мәселелері ерекше қарастырылып өтті. Бұл өткізіліп отырған 

іс-шара  әркімді  бей-жай  қалдырмасы  анық  еді,  себебі,  осы 

айтылған пікірлер мен ойлардың арқасында «патриотизм» деген 

ұғымның шын мәнінде Отанды сүйе отырып, халық игілігі үшін 

қызмет атқарып, еліңнің гүлденуіне өз үлесіңді қосу екенін жете 

түсіндік.  Сол  жерде  отырған  жастардың  еліміздің  игілігі  үшін 

күні-түні аянбай игі істер атқарып жүргендері көрініп тұрды. Бұл 

біз үшін, яғни өскелең ұрпақ үшін үлкен өнеге аларлықтай іс бол-

ды.  Осындай  халықтың  ұлттық  рухы  мен  патриоттық  сезімін 

жоғарылататын шаралар мен жиындар көп болып, өз жалғасын 

таба берсін дегім келеді.Асыл Мустафина, 

№ 5 бейінді оқыту ресурс орталығының 

«Журналистика негіздері» таңдау курсының 

10 сынып оқушысы 

11  февраля  2012  года  объявлены 

14  проектов-победителей  в  конкур-

се  на  грантовое  финансирование  науч-

ных исследований МОН РК. В насто-

ящее время в Комитет науки МОН РК 

представлены  14  договоров  на  выпол-

нение  научно-исследовательских  работ 

на общую сумму более 99,7 млн. тенге 

по проектам М.К. Ибатова, А.З. Иса-

гулова, В.Ф. Демина, Г.С. Жетесовой, 

В.И. Серых, М.К. Баймульдина, Т.В. 

Кряжевой, Г.Г. Таткеевой, Д.П. Хру-

сталева,  Г.Д.  Когай,  А.Д.  Мехтиева, 

Г.М. Смирновой, Б.Р. Оспановой.

В  2011  году  по  итогам  конкурса  АО 

«Национальный  инновационный  фонд»  и 

Министерства индустрии и новых техноло-

гий РК одобрены пять проектов ученых 

КарГТУ: ректора А.М. Газалиева, про-

фессоров  Д.О.  Байджанова,  В.Ф.  Де-

мина, А.З. Исагулова, Л.И. Максюти-

на на общую сумму 98,042 млн. тенге.

Также по программе «Целевое развитие 

университетской науки, ориентированное на 

инновационный  результат»  финансиро-вание  получили  два  проекта  на  общую 

сумму 230 млн. тенге: проект КарГТУ 

и ТОО «Absalut Ecology» под руковод-

ством ректора КарГТУ А.М. Газалиева 

и проект профессора Г.С. Жетесовой. 

Таким  образом,  21  научный  и  научно-

технический  проект  ученых  КарГТУ,  по-

лучивший  финансирование  в  рамках  кон-

курса  по  предоставлению  инновационных 

грантов, - это краткие результаты за шесть 

месяцев работы Офиса коммерциализации 

КарГТУ. 


Офис коммерциализации создан в Кара-

гандинском  государственном  техническом 

университете 27 июля 2011 года при под-

держке  АО  «Национальный  инновацион-

ный фонд». Он является связующим зве-

ном между университетской наукой и биз-

несом  с  целью  продвижения  результатов 

научно-технической  деятельности  на  ры-

нок. 

Всего  по  республике  создано  девять Офисов  коммерциализации  при  лучших 

научно-исследовательских  институтах  и 

университетах.

Офисом  организованы  консультации 

для  разработчиков  по  подготовке  зая-

вок  на  различные  конкурсы  по  грантово-

му, программно-целевому финансированию 

как  АО  «Национальный  инновационный 

фонд»,  так  и  других  организаций,  мини-

стерств и ведомств. 

Совместно с отделом патентования и ли-

цензирования  КарГТУ  проводится  анализ 

защищенности интеллектуальной собствен-

ности, изучаются имеющиеся в наличии па-

тенты, авторские свидетельства с целью их 

классификации  по  областям  научной  дея-

тельности и технологиям.

Стратегия  развития  Офиса  коммерциа-

лизации  технологий  при  Университете  до 

2016  года  ориентирована  на  сотрудниче-

ство  с  промышленными  предприятиями 

Центрального Казахстана, базовые отрасли 

промышленности, а также приоритеты раз-

вития науки в Республике Казахстан. 

Офис  коммерциализации  КарГТУ  по-

стоянно  проводит  презентации  проектов 

на  промышленных  предприятиях  регио-

на,  особое  внимание  уделяя  потребностям 

предприятий,  входящих  в  Инновационно-

образовательный  консорциум  «Корпора-

тивный  Университет».  Им  предлагают-

ся разработки, направленные на совершен-

ствование  технологических  процессов  про-

мышленности,  внедрение  новых  методов, 

информатизацию и автоматизацию работ. 

Несмотря  на  то,  что  инициатива  вне-

дрения  новых  технологических  процессов 

обычно исходит от авторов проектов, боль-

шинству  исследовательских  коллективов 

требуются консультации от Офиса коммер-

циализации по наиболее важным аспектам 

бизнеса,  так  как  у  ученых,  как  правило, 

нет опыта продвижения своих разработок в 

условиях рыночной экономики. Содействие 

Офиса коммерциализации в данном вопро-

се может включать проведение маркетин-

говых исследований (или заключение кон-

тракта с подходящим сторонним консуль-

тантом с этой целью), выработку стратегии 

коммерциализации  и  содействие  в  разра-

ботке бизнес-плана.

М.М. Баймульдин, 

начальник отдела инноваций и 

перспективного развития 

Департамента науки КарГТУ

Офис коммерциализации КарГТУ:

«РЕАЛИЗУЯ ИННОВАЦИИ»


ІГІЛІК БАСЫ - ЫНТЫМАҚ

Қарағанды  мемлекеттік  техникалық 

университетінің  «Жас  Орда»  студенттер 

мен  магистранттар  кәсіподақ  ұйымының 

атынан Президентіміз – Ұлт Көшбасшысы 

Н.Ә.  Назарбаевқа  бүгінгі  халқымыздың 

санасын  оятудағы  айқын  көзқарасы  мен 

көреген саясаты үшін шынайы құрметіміз 

бен алғысымызды білдіреміз.

«Игілік басы – ынтымақ» деп дана халқымыз 

айтқандай,  бүгінгі  күнде  тәуелсіз  ел  болуы-

мыз  да  осы  бірлігі  жарасқан  халқымыздың 

және  еліне  тірек  болатын  алдыңғы  қатарлы 

тұлғалардың  арқасында  екені  баршамызға 

мәлім.

Биылғы  жыл  ерекше  қастерлі  жылға  ай-налды.  Осы  бір  жылдың  көлемінде  биік 

белестерді бағындыра отырып, алдағы уақыт-

та  жоспарланған  жобаларды  іске  асыруға 

мүмкіндігіміз  бар  деп  толық  сеніммен  айта 

аламыз. 

Жолдауда өткен жылғы барлық қол жеткіз-

ген жетістіктер атап айтылған. 

Саясат, экономика және ауыл шаруашылығы 

саласында  жаңа  мақсаттар  қойылған.  Бұл, 

біздің  осы  жетістіктермен  ғана  шектеліп 

қалмай, алға жаңа мақсаттар қоятынымызды 

көрсетеді. 

Жолдаудың  әрбір  идеясында  және  са-

нында  Елбасының  ұлттық  дамудың  алдын 

ала  анықталған  стратегиясына,  ауқымды 

мемлекеттік  жоспарлар  мен  жобалардың 

салыстырылған  прагматизміне,  ал  ең  басты-

сы  барлық  халықтың  саясатты  қолдауына 

сүйенетін  алдағы  жоспарларды  жүзеге 

асыруға мықты сенімділігі сезіледі.

Республика  экономикасының  индустрия-

лық-инновациялық  дамуына  және  ең  алды-

мен, экономиканың аграрлық секторының да-

муына басты назар аударып, Президент «ин-

дустрия  мемлекеттің  жаңа  өңірлік  саясатын 

қалыптастырады» деп негізді атап өтті. 

Президенттің  университеттік  білім  мен 

ғылым дамуының жаңа деңгейін қамтамасыз 

ету  міндетін  алға  қойғаны  жоғары  мектеп 

үшін аса маңызды болып табылады. 

Жаңа  Назарбаев  Университеті  базасында 

рынок  сұраныстарына  бағдарланған  жоғары 

оқу  орнының  инновациялық  моделі  барлық 

басқа қазақстандық ЖОО үшін үлгі болып та-

былады.

Елдің  сыртқы  саясатының  мәнін  аша келе,  Елбасы  оның  белсенді,  ақиқат  және 

теңгерілген  екенін,  Қазақстанның  жаһандық 

шешімдер  қабылдау  процестеріне  қатысуын 

қамтамасыз  ететін  болғанын  атап  өтті.  Дәл 

осындай  бағыт,  сөзсіз,  үлкен  халықаралық 

беделді  нығайтты,  ал  осының  арқасында 

қазақстандық мемлекет бүгінгі таңда халық-

аралық аренада көрініп отыр. 

Қазір еліміз дамудың жаңа кезеңіне қадам 

басты. Бағытымыз дұрыс, міндетіміз айқын.

Сонымен қатар, ертеңгі күннің сенімді тірегі 

болып  табылатын  жастар  саясаты  мәселесі 

де назардан тыс қалған жоқ. Ал ҚарМТУ-да 

әзірленген ҚР Тұңғыш Президенті өнегесінде 

патриоттық тәрбие беру моделін басшылыққа 

ала отырып, «Жас Орда» студенттер мен ма-

гистранттар  кәсіподақ  ұйымы  Жолдауда 

қойылған  мақсаттар  мен  міндеттерді  жүзеге 

асыруға үлкен сенімділікпен қадам басады.

Халқы  тату-тәтті,  саясаты  сарабдал  елдің 

ғана қазынасы қыруар, болашағы баянды бо-

латынын ұмытпағанымыз жөн, ағайын!Гүлжазира Базарқұлова, 

ҚарМТУ Студ. БАҚ тілшісі

 

27 января Президент Республики Казах-

стан  Нурсултан  Абишевич  Назарбаев вы-

ступил  на  совместном  заседании  Палат 

Парламента с Посланием народу Казахста-

на «Социально-экономическая модерниза-

ция – главный вектор развития Казахста-

на».

В своем выступлении Глава государства от-

метил, что новый этап Казахстанского пути – 

это новые задачи по укреплению экономики, 

повышению благосостояния народа.

Президент подчеркнул, что Казахстану не-

обходимо реализовать комплекс задач по де-

сяти направлениям:Первое  –  занятость  казахстанцев.  Это 

создание  эффективной  системы  обучения  и 

содействия  в  трудоустройстве,  содействие 

развитию  предпринимательства  на  селе,  по-

вышение мобильности трудовых ресурсов.

Второе  –  доступное  жильё.  В  Казахста-

не будет ежегодно вводиться по 6 миллионов 

квадратных  метров  нового  жилья.  В  первую 

очередь,  важно  решить  вопрос  об  обеспече-

нии собственным жильём более полумиллио-

на молодых семей.Третье  –  региональное  развитие.  Силь-

ный Казахстан – это, прежде всего, сильные 

регионы. В перспективных ареалах экономи-

ческого роста в первую очередь должны стро-

иться  новые  заводы,  создаваться  индустри-

альные  рабочие  места,  социальная  инфра-

структура. 

 Четвертое – повы-шение качества госу-

дарственных услуг населению. Необходимо 

развивать Электронное правительство, упро-

щать  административные  процедуры,  повы-

шать компьютерную грамотность  населения.Пятое  –  улучшение  кадрового  потенци-

ала.  Важнейшая  задача  –  подготовить  ква-

лифицированный политический класс управ-

ленцев,  составляющих  основу  новой  управ-

ленческой элиты, которой предстоит достой-

но вести Казахстан в ХXI веке. 

Шестое – модернизация судебной и пра-

воохранительной  систем.  Необходимо  кар-

динально  пересмотреть  порядок  формирова-

ния судейского корпуса. 

Седьмое – качественный рост человече-

ского  капитала  в  Казахстане.  Это,  прежде 

всего, образование и здравоохранение. Необ-

ходимо  внедрять  в  процесс  обучения  совре-

менные  методики  и    технологии,  повышать 

качество педагогического состава, создать не-

зависимую систему подтверждения квалифи-

кации,  расширять  доступность  образования 

для  молодежи.  Образование  должно  давать 

не  только  знания,  но  и  умение  их  использо-

вать в процессе социальной адаптации. Дру-

гим важным направлением повышения уров-

ня человеческого потенциала являются повы-

шение  доступности  и  качества  оказания  ме-

дицинских услуг, продвижение здорового об-

раза жизни.

Восьмое  –  совершенствование  пенсион-

ной системы. Правительству совместно с На-

циональным  Банком  необходимо  выработать 

предложения  по  совершенствованию  пенси-

онной системы.Девятое  –  индустриально-инновацион-

ные проекты. Социальная значимость проек-

тов в рамках индустриально-инновационного 

развития абсолютна. Эта программа остаётся 

главным ориентиром модернизации экономи-

ки

Десятое – развитие сельского хозяйства. 

Будут  внедряться  механизмы  господдержки 

розничной торговли без посредников, создан 

единый  зерновой  холдинг,  создана  государ-

ственная система гарантирования и страхова-

ния займов для снижения рисков частных ин-

вестиций в аграрное производство.

«Социальная модернизация – это централь-

ный  вопрос  деятельности  нового  Парламен-

та  и  Правительства,  всех  ответственных  сил 

Казахстана – партий, общественных объеди-

нений, творческих и профессиональных сою-

зов,  средств  массовой  информации,  всех  па-

триотов нашей страны. Мы должны объеди-

нить все силы на благо Родины. Нам предсто-

ит проделать большую работу. Призываю всех 

казахстанцев принять самое активное участие 

в  работе  по  достижению  всех  обозначенных 

задач!» - подытожил Глава государства.

Торехан Куанышев,

корреспондент Студ. СМИ КарГТУ 

ҚарМТУ-дың Бас корпусының акт залында оқытушылар мен студенттердің тікелей эфирден 

Президенттің Қазақстан халқына Жолдауын тыңдау сәті. 27 қаңтар, 2012 жыл.

ДЕСЯТЬ ПРИОРИТЕТОВВыпускники,  которые  в  этом  году  будут  отмечать  45-летний 

юбилей окончания вуза, посетили КарГТУ в День студенчества. 

На экскурсию по современному «политеху» ректор Арстан Мау-

ленович Газалиев пригласил соратников Первого Президента РК 

Н.А. Назарбаева, которые учились вместе с ним на младших кур-

сах.

 Гостями нашего вуза в этот день стали ветеран Карметкомбината, 

почетный гражданин Темиртау Ермек Ибрагимович Толеубаев, почет-

ный металлург Республики Казахстан, почетный гражданин Темиртау 

и Шетского района Куаныш Омашулы Омашев и ветеран Карметком-

бината Виктор Алексеевич Никонов. Все они – цвет нашей казахстан-

ской металлургии.

Ермек Ибрагимович с товарищами осмотрел комнату в общежитии, 

где он около полугода жил в соседстве с Н.А. Назарбаевым. Во время 

экскурсии  по  Институту  машиностроения  КарГТУ  выпускников  со-

провождал их преподаватель, ныне профессор кафедры «ММиН» Лев 

Семенович  Кипнис.  Они  воспомнили  первого  декана  металлургиче-

ского факультета Евгения Ивановича Шевцова, свои интересные и бы-

стро пролетевшие годы учебы в КарПТИ. 

Как рассказал Лев Семенович, группа студентов, поступивших на 

специальность  «Литейное  дело»  в  1962  году,  была  очень  талантли-

вой. Среди них был и Нурсултан Назарбаев, который затем перевелся 

в только открывшийся завод-втуз в Темиртау, чтобы окончить его по 

своей специальности доменщика.

«В основном все студенты нашей группы были из Темиртау, - гово-

рит Куаныш Омашевич, - поступили в институт осознанно, отработав 

на производстве три года. В целом судьба нашей группы сложилась 

удачно: из 17 человек семеро стали докторами наук, в основном по 

металлургии, и один из них стал Президентом. Сегодня мы гордимся 

тем, что учились вместе с будущим Президентом».

Выступая  перед  коллективом  университета,  гости  с  радостью  от-

метили, что в вузе изменилось многое. Конечно, кое-что и осталось, 

например, микроскоп 60-х годов, с которым они работали на занятиях. 

Своими впечатлениями от увиденного поделился Виктор Алексее-

вич: «Конечно, то, что мы увидели сейчас, не идет ни в какое срав-

нение с тем, что было раньше, и я очень рад за вас. Но несмотря на 

это тогда у нас, молодых, было стремление к знаниям, я считаю, даже 

большее, чем у сегодняшней молодежи. Потому что мы познали рабо-

чий труд, побывали сначала на заводах. Мы очень благодарны родно-

му институту за те знания, которые почерпнули здесь и применили на 

практике на родном предприятии - Карагандинском металлургическом 

комбинате, где мы отработали почти 40 лет».

ПРИМЕРЫ ТРУДОЛЮБИЯНа  экскурсии  в  Центре  рабочих  профессий  (ЦРП)  КарГТУ: 

(слева  направо)  проректор  по  инновациям  и  учебно-методической  ра-

боте КарГТУ А.З. Исагулов, заведующий ЦРП А.В. Филонский, вы-

пускники В.А. Никонов, Е.И. Толеубаев, К.О. Омашев, профессор ка-

федры «ММиН» Л.С. Кипнис, инженер ЦРП Г.Т. Тулепбергенов. 

Центр  рабочих  профессий  КарГТУ  создан  на  базе  учебно-

производственных мастерских кафедры «Металлургии, литейного произ-

водства и конструкционных материалов». Ныне она преобразована в ка-

федру «Металлургии, материаловедения и нанотехнологии». Именно ее 

выпускниками и являются одногруппники Президента.

Меня  зовут  Константин  Долгань.  Я  вы-

пускник  бакалавриата  и  магистратуры  Кар-

ГТУ. В 2008 году я получил степень бака-

лавра в области машиностроения. В этом же 

году поступил в магистратуру по специально-

сти «Горные машины и оборудование». 

В ноябре 2010 года я стажировался в Луи-

зианском техническом университете (США, 

Луизиана). Этот вуз является университетом 

3-го  уровня  (всего  их  пять:  университеты 

первого уровня – Гарвард, Кэмбридж, вто-

рого  –  MIT).  В  ЛТУ  обучается  около  14 

тысяч  студентов.  Передовым  направлением 

подготовки  является  инженерия  (механика, 

биомедицина, нанотехнологии).

Во  время  стажировки  я  познакомился  со 

многими преподавателями и студентами, ра-

ботающими  в  схожих  с  моим  направлениях. 

Для меня провели экскурсию по многим ла-

бораториям  и  учебным  корпусам.  Также  я 

посетил  несколько  лекций  и  даже  участво-

вал  в  лабораторных  занятиях.  Все  препода-

ватели и административные работники были 

очень приветливыми и интересовались нашим 

университетом, нашей страной и 

культурой в целом, несмотря на 

то, что располагали не очень об-

ширными знаниями о ней.

После  общения  с  Деканом  факультета 

Инженерии я был приглашён приехать сюда 

снова  после  окончания  магистратуры  для 

продолжения  моего  образования,  но  уже  в 

качестве  докторанта.  Поначалу  я  не  плани-

ровал  поступать  на  PhD,  но  впоследствии 

понял, что это будет лучшим решением для 

будущего.

Для поступления мне пришлось пройти че-

рез большое количество бумажной работы, а 

также сдать языковой тест TOEFL и полу-

чить визу в посольстве США. Так как я за-

нимался английским с детства, на подготов-

ку к TOEFL ушел всего один месяц. Тест 

был  довольно  сложный,  и  я  набрал  лишь 

немногим  больше  необходимого  минимума. 

Обычно для поступления в магистратуру или 

докторантуру требуется также проходить тест 

GRE, но я был от него освобожден, так как 

меня уже знали в университете и были уве-

рены в моих знаниях. В этом отношении мне 

сильно повезло, ведь этот тест обычно тре-

бует длительной подготовки.

Учебный процесс здесь сильно отличается 

от казахстанского. Во-первых, нет предписан-

ного расписания, и студент вместе с научным 

руководителем  выбирает  пары  на  каждую 

четверть. Во-вторых, нет студенческих групп, 

как в КарГТУ, и на каждом предмете у сту-

дентов  разные  одногруппники.  Регистрация 

на пары проходит через информационную си-

стему университета. Продолжительность пар 

варьируется  в  пределах  от  1  часа  15  минут 

до 3-х часов 40 минут. Существуют требо-

вания к успеваемости. Например, за весь пе-

риод обучения можно получить «С» только 

по двум предметам, также текущий GPA не 

должен опускаться ниже уровня 3.0. В слу-

чае несоответствия этим требованиям студент 

отчисляется системой автоматически.

Самое сложное в жизни в США – это не-

хватка друзей и родных. Несмотря на то, что 

некоторые американцы и многие иностранные 

студенты здесь довольно интересные люди с 

похожими жизненными позициями, все-таки 

найти здесь настоящих друзей или любимого 

человека очень сложно, поэтому я бы посо-

ветовал ехать сюда не одному. В остальном 

здесь очень много интересного и позитивно-

го.  Самое  лучшее  занятие  в  США  –  это 

путешествия. Здесь очень много красивых и 

необычных мест. И в каждом, даже самом 

маленьком  городке  можно  найти  какие-то 

достопримечательности и что-то уникальное. 

Американцы  очень  хранят  и  поддерживают 

свою природу, культуру и исто-

рию, поэтому это идеальное ме-

сто для туризма!

Всем, кто хотел бы учиться в США, могу 

с уверенностью сказать, что это одна из луч-

ших стран для получения образования. Аме-

риканцы очень серьезно к этому подходят, и 

после окончания университета вы гарантиро-

ванно будете специалистом в своей области! 

Также эта страна наилучшим образом отно-

сится  к  иностранцам.  После  окончания  для 

вас  откроются  безграничные  перспективы  и 

возможности  работы  в  любой  стране  мира. 

Так  что  учите  английский  и  приезжайте  в 

США!


Беседу провела начальник Отдела 

международных связей КарГТУ 

А.В. Юдинцева

С ЛЮБОВЬЮ, ИЗ США...Ұстаз болу – жүректің батырлығы,

Ұстаз болу – сезімнің ақылдығы.

Ұстаз болу – мінездің күн шуағы,

Ұстаз  болу  –  адамның  асылдығы,  – 

деген  Ғафу  Қайырбековтың  өлең  жолда-

рын оқығанда, мен өзімді бақытты сезінемін. 

Өйткені  ұстаз  –  мақтан  тұтар  мамандық. 

Киелі әрі өте сыйлы мамандық. 

- Сонымен, сұхбатымызды бастамастан 

бұрын,  сізден  осы  мамандықты  қалай  

таңдағаныңыз туралы сұрамақшымыз.

-  Мен  жас  кезімде  мұғалім  болуды 

армандаған  адаммын,  мектеп  қабырғасынан 

бастап,  сабақ  беруге  әуес  боп,  мұғалімдік 

қасиетті  өз  бойыма  дарытып  өскен  жан-

мын.  Әр  мамандықтың  адамы  өз-өзін  жас 

кезінен-ақ  сол  таңдаған  кәсібіне  даярлап, 

психологиялық  тұрғыдан  қалыптасуы  қажет. 

Сол үшін де өмірдегі көп мамандықтардың 

ішінде  жан-жақты  білімділікті,  икемділікті, 

шеберлікті,  ерекше  шәкіртжандылықты, 

мейірімділікті  қажет  ететін  мамандық  та  – 

ұстаздық мамандық. Олай дейтінім, мұғалім 

еңбегі біріншіден, адамзат қоғамы тарихында 

жинақталған ғылым негіздерінен білім беру-

ге тиіс болса, екіншіден, үнемі шәкірттерімен 

қарым-қатынаста болып, білсем, үйренсем де-

ген бала арманы мен оның сырлы тағдырына 

басшылық етуді мойнына алған маман.

- ХХІ ғасырдың нағыз ұстазы қандай 

болмақ керек?

- Әрине, ол өз кәсібінің майталманы, осы 

мақсатқа рухани күш-жігерін, парасат-қуатын 

салу  керектігі  айтпаса  да  түсінікті.  Бұл  — 

әркімнің қолынан келе бермейтін, ерекше та-

лантты қажет ететін, бай қиялды адамға тән 

қасиет.

-  Сіздің  жаһандану  заманына  деген 

көзқарасыңыз қандай?

-  Жаһандану  заманында  ұлттық  бәсеке-

ге  қабілетті  болудың  көр сеткіші  –  білім 

деңгейімен  өлшенеді.  Сондықтан,  әлемдік 

білім  кеңістігіне  кірігіп,  білім  беру  жүйесін 

халықаралық биікке көтеру кезек күттірмейтін 

өзекті мәселе. Бұл мәселені шешудің кілті ұстаз 

қолында. Өйткені, ұстаз елдің ертеңгі тізгінін 

ұстайтын ұрпақ тәрбиелейді. Адам тәрбиелеу 

–  ұлы  міндет.  Ол  міндетті  атқарушы  – 

ұстаз. Ұстаздың негізгі құралы – сабақ. За-

ман ағымына сай  оқушылар  техникалық  са-

лада  мамандандырылған  жоғары  оқу  орын-

дарын  таңдайтын  болғандықтан,  бүгінгі 

таңда жаратылыстану бағыты пәндеріне көңіл 

көптеп бөлініп келеді. Осы тұрғыдан алғанда, 

физика пәні ұстаздарына қойылатын талаптар 

да жоғары. Сондықтан жоғары оқу орында-

рына барған оқушының қиналмай оқуына ба-

рынша күш салып, еңбек етудеміз. -  Динара  Төлеуқызы,  сіздердің 

институттарыңызда  ұлттық,  патриоттық 

тәрбие ісі қалайша жүреді? Соған тоқтала 

кетсеңіз.

-  Бұл  сұрағыңыз  өте  орынды.  Еліміз 

еге-мендікке  ие  болғалы  заман  ағымына 

лайықты  қазіргі  кезде  алдымызда  тұрған 

міндет  халқымыздың  ұлттық  дербестігін 

сақтай  отырып,  елімізді  өркениетті  елдер 

қатарына қосу, сол өркениетті елдер қатарына 

қосылуына ықпал жасайтын еліміздің ертеңі 

болашақ жастарға білім мен тәрбие беретін – 

қазақ  ұлттық  тәрбие  ошағын  қалыптастыру. 

Сол  тәуелсіздігімізді  алғалы,  ұлттық  эт-

нопедагогикамызды 

қайта 

жаңғыртып, біздің  студенттерімізді  сол  қазақи  иіспен 

қандыртып, қазақ рухымен тәрбиелеуді қолға 

алудамыз.  Оқу  орнымызда  Тәуелсіздік 

күні,  Конституция  күні,  Республика  күні, 

Ұлыстың  Ұлы  Күні  –  Наурыз  және  тағы 

да  басқа  мерекелер  қазақи  колоритте  той-

ланып,  мерекеленеді.  Басты  мақсатымыз: 

халқымызды  ежелден  қалыптасқан,  кейінгі 

кезде  ұмыт  болып  бара  жатқан  салт-

дәстүрімізді  біртіндеп  жасөспірімдердің 

бойына  сіңіре  отырып,  алдымен  отбасын-

да,  сонан  соң  университетте  іске  асырылып 

жатқанын  нақтылау.  Міне,  сондықтан  уни-

верситеттен бастап салт-дәстүр, имандылық, 

тәрбие  жұмыстарын  енгізіп  отырмыз,  яғни 

бүгінгі  күнде  жас  ұрпақтың  санасына  туған 

халқына деген құрмет пен мақтаныш сезімін 

ұялатып,  ұлттық  рухты  сіңіру,  ана  тілі  мен 

әдебиетін,  тарихы  мен  өнерін  қастерлеп, 

халықтық  салт-дәстүрлерді  аялай,  ардақтай 

білуге тәрбиелеу – басты міндетіміз. Осын-

дай  бағытта  жұмыс  істейтін  тәжірибелі 

оқытушы  –  куратор  Жетпісбай  Шолпан 

Аханқызын атап кеткенім дұрысырақ болар. 

Бұл кісі жасөспірімдер тәрбиесіне өте мұқият 

қарап, студент пен университетті байланысты-

ратын үлкен тетігіміз. Шолпан Аханқызының  

кураторлық тәрбие сабақтарына кіре қалсаңыз, 

ол кісінің сондай ұтқыр әдістемелер арқылы 

студенттің жанын баурап, өзіне үйіріп әкете 

алатын қасиетін көре аласыз. Сабақ барысын-

да этнопедагогиканы молынан қолданып, оны 

асқан  шеберлікпен  пайдалана  біледі.  Сон-

дай ерекшеліктерінің бірі – сабақ барысында 

қазіргі қоғамда болып жатқан өзгерістер мен 

жаңалықтар  көмегімен  студент  психология-

сына ұлттық болмысты, патриоттық тәрбиені, 

адамды  құрметтеу,  оған  сену,  әдептілік, 

кішіпейілдік,  қайырымдылық,  жанашырлық, 

ізеттілік,  инабаттылық,  қарапайымдылық 

сияқты  қасиеттерді  дарыта  алады.  Шол-

пан  Аханқызының  айтуынша,  адамгершілік 

–  ең  жоғары  құндылық  деп  қарайтын 

жеке  адамның  қасиеті,  адамгершілік  және 

психологиялық  қасиеттерінің  жиынтығы. 

Адамгершілік  тақырыбы  –  мәңгілік.  Ол 

ешқашан  ескірмек  емес.  Жас  ұрпақтың 

бойына  адамгершілік  қасиеттерді  сіңіру  – 

ата-ана  мен  ұстаздардың  басты  міндеті. 

Адамгершілік әр адамға тән асыл қасиеттер. 

Адамгершіліктің қайнар бұлағы – халқында, 

отбасында,  олардың  өнерлерінде,  әдет-

ғұрпында.  Әр  адам  адамгершілікті  күнде-

лікті  тұрмыс-тіршілігінен,  өзін  қоршаған 

табиғаттан  бойына  сіңіреді.  Тағы  да  айта-

рым,  университетімізде  ата-аналар  ұстаздар 

мен кураторлармен  кездесіп, пікірлесіп оты-

рады. Ата-аналар ұстаздың басты көмекшісі 

деуге болады. 

-  Динара  Төлеуқызы,  сіз  үшін 

«ҰСТАЗ»  деген  сөз  қандай  мағына 

береді?

- Менің түсінігімдегі ұстаз – рухы таза, ой-

өрісі биік, ұлты мен Отанының болашағы үшін 

тер төгіп, шыдамдылық пен табандылықтың 

үлгісін  көрсетуші,  өз  бойындағы  асыл 

қасиеттері  мен  білімін  болашақ  ұрпақтың 

бақыты мен кәдесіне жаратып, қоғамды өрге 

өркендетуші,  жаңашылдықтың  бастаушы-

сы, жүрегі – жылы, көңілі – дархан адам. 

Ұстаздан  дәріс  алмаған  адам  қазір  жер 

бетінде  жоқ  десе  де  болар.  Бұл  мамандық 

содан да киелі. Жан-Жак Руссоның «Ұстаз 

болу – өз уақытыңды аямау, басқаның 

бақытын  аялау» деген нақыл сөзі жаны-

ма өте жақын. Ұстаз білгенін үйретуші ғана 

емес, тұла бойы тұнған өнеге, ақ тілеулі ана 

тәрізді барлық адамның бойынан жақсылық 

іздейтін ізгі ниет иесі. Шәкірті өзінен озған 

ұстаз  –  еңбегі  ақталған  ұстаз.  Өйткені, 

өмірдің  заңы  даму,  ілгерілеу,  озу.  Өзінен 

озған  шәкірт  тәрбиелейтін  шебер  ұстаз 

үздіксіз  ізденісте  болып,  қоғам  сұра нысына 

сай білімді, шығармашыл, өзін-өзі дамытып, 

жетілдіре алатын болуы қажет деп ойлаймын. 

Мен  ұстаздықтың  ауыр  жүгін  арқалауды 

өз  жүрегімнің  қалауымен  таңдадым.  Ма-

ман  ұстаз  ретіндегі  негізгі  ұстанымым:  ба-

ланы  тұлға  деп  тану,  оның  пікірімен  сана-

су, оқушының кішкентай қуанышын, табысын 

бағалай білу. 

- Сонымен, Динара Төлеуқызы, сұхба-

тыңызға рахмет! Адам Ата Хауа Анадан 

бері  жұмыр  басты  пендені  ойландырып, 

толғандырып келе жатқан, қоғам өзгерсе 

де  қажеттігін  жоймайтын  үлкен  мәселе 

–  шыр  етіп  дүниеге  келген  нәрестені 

өмір  сүруге  дайындау.  Бұл  –  қиынның 

қиыны.  Себебі  әр  адам  –  қайталанбас 

тұлға.  Оның  жан  дүниесі  —  өзінше  бір 

әлем.  Ал  ұстаз  сол  әлемді  шартарапқа 

жетелеуші.  Ұстаз  —  бала  болмысына 

өзгеріс  енгізуші,  бағыт-бағдар  беруші, 

ата-ананың сенімді көмекшісі. Олай бол-

са,  Сіздің  ұжымыңызға  шығармашылық  

табыс тілеп, еңбектеріңіз өрге өрлесін де-

ген тілек білдіреміз.

Д.Т. Оспанов, 

Жол-көлік институтының 

оқу ісі жөніндегі 

директорының орынбасары

ҰСТАЗДЫҚ – ҰЛАҒАТТЫ ІС

Динара Төлеуқызы, ҚарМТУ Кураторлар 

кеңесінің төрайымы, қазақ тілі және мәдениеті 

кафедрасының оқытушысы, «Жастардың ал-

тын құрмет» кітабына енген «Жылдың жас 

педагогы»


САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: МІНЕЗДЕМЕ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК

МІНЕЗДІ БОЛ

Әр  адамның  мінезінен  –  халықтың  мінезі  құрылады. 

Халықтың  мінезі  сол  халықтың  рухани  жан  дүниесін, 

көзқарасын,  қарым-қатынасын  айқындап  тұрады.  Халықтар 

да адамдар сияқты бір-бірінен ерекшеленіп тұрады. Олардың 

дәстүр, тұрмыс, мінез айырмашылықтарын көру қиын емес. 

Қазақ халқының халықтық мінез қырларын айтып өтуге бо-

лады: ол – сабырлы, еңбекшіл, қарапайым, қонақжай халық. 

Халқымыздың «жаман халық жоқ, жаман адамдар болады» - 

деген даналық сөзі бар. Бұл – рас сөз.МІНЕЗДЕМЕ

Мінездеме - мекемеде, ұйымда, кәсіпорында жұмыс істейтін 

адам  туралы  әкімшілік  немесе  қоғамдық  ұйым  тарапынан 

берілетін, жеке адамның іскерлігін, біліктілігін, кәсіби деңгейін 

сипаттайтын ресми құжат. Мінездеме нақты, объективті, дәл 

және толық болуы керек. Мінездеме басқа мекеме /сот, проку-

ратура/ сұраған жағдайда, оқуға, аспирантураға түсу кезінде, 

сондай-ақ қызметкердің, маманның кәсіби біліктілігін көтеру 

мақсатында беріледі.

Мінездемеде көрсетілетін міндетті мәліметтер:

1. Жеке адам туралы негізгі мәліметтер:

- аты-жөні;

- ұлты;


- әскери қызметке қатысы;

- отбасы жағдайы;

- білімі;

- лауазымы;

- туған жылы;

- туған жері;

- азаматтығы.

2. Қызмет істеген орны, қызмет атқарған жылдары.

3.  Жеке  басының  қасиеттері.  Өз  міндетіне,  қоғамдық 

тапсырмаларға    қарым-қатысы.

4. Мінездеме қайда берілді.

5. Мекеме басшысының қолы.

6. Мінездеме берілген мерзім /айы, күні, жылы/.

7. Мекеменің мөрі.Негізгі сөздік:

характеристика   

          мінездеме

национальность 

          ұлт

должность 

 

          лауазым, қызметгражданин 

 

          азаматобразование   

          білім

высшее образование            жоғары білім

среднее образование            орта білім

год   

 

          жылсейчас, в данное время           қазір

опытный 


 

          тәжірибелі

квалифицированный            білікті, өз ісін жетік білетін

специалист   

          маман

знать в совершенстве            жетік білу

авторитетный   

          беделді

коллега 

 

          әріптесобразцовый   

          үлгілі

среди  

 

          арасындаучреждение   

          мекеме

организация   

          ұйым

руководитель   

          басшы

родиться 

 

          тууработать 

 

          жұмыс істеуҮлгі:

МІНЕЗДЕМЕ

Қуат  Омарбекұлы  Уәлиханов,  1963  жылы  туған,  ұлты  – 

қазақ, білімі – жоғары. Қазақстан Республикасының азаматы. 

Қуат Омарбекұлы Уәлиханов – 1963 жылғы қаңтар айының 

5-інде Қазақстан Республикасы бұрынғы Қарағанды облысы, 

Нұра ауданы, Нұра ауылында туған. Орта мектепті бітіргеннен 

кейін 1980 жылы қазіргі Ұлттық политехника университетінің 

компьютерлік  техника  факультетіне  оқуға  түсіп,  оны  1985 

жылы үздік дипломмен бітірген. 1985-88 жылдар аралығында 

Ғылыми-жобалау  институтының  аға  ғылыми  қызметкері. 

Қазір  –  Қазақ  ұлттық  университеті  металлургия  өнеркәсібі 

факультетінің  аға  мұғалімі.  1988-91  жылдар  аралығында 

ҚазҰПУ-дің  өндірістен  қол  үзбей  оқитын  аспирантурасын-

да  оқып,  1991  жылы  кандидаттық  диссертация  қорғады. 

Қ.О. Уәлиханов - өз ісін жетік білетін, тәжірибелі маман. Ол 

–  бірнеше  ғылыми  еңбектердің  авторы.  Қ.О.  Уәлихановтың 

«Металлургия өнеркәсібінің терминдері» деп аталатын еңбегі 

Шоқан Уәлиханов атындағы сыйлыққа ие болды.

Қ.О.  Уәлиханов  –  қазақ,  орыс,  ағылшын  тілін  жетік 

біледі,  ӘЕМ  /ЭВМ/  машиналарында  жұмыс  істей  алады. 

Қ.О.  Уәлиханов  –  студенттер  мен  әріптестерінің  арасында 

беделді;  үлгілі  отбасы  иесі.  Мінездеме  Ғылыми-техникалық 

орталықтың бас маманы қызметіне ұсыну үшін беріледі.

Мекеме басшысы                                                    /аты-жөні, қолы/

Айы, күні, жылы

Тапсырма: Мақал-мәтелдерді жаттап алыңыздар.

1. Жүздің түсін білгенше, бірдің атын біл.

2. Жақсы болсаң, жердей бол,

Бәрін шыдап, көтерген,

Таза болсаң, судай бол,

Бәрін жуып кетірген.

3. Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ.

4. Оқу – білім азығы, білім – ырыс азығы.

5. Адал мінез адамдар:

Арттағыларға жол салып,

Із тастап өтеді.

Арам мінез адамдар:

Арттағыларға тікен төгіп,

Біз тастап өтеді.Есте сақтаңыздар:

Үш қуат (три силы)

Ақыл, жүрек, тіл.Үш арсыз (отрицательные  человеческие явление) 

Ұйқы, күлкі, тамақ.Үш даусыз (три неизбежности)

Мінез, кәрілік, ажал.Үш артық (три дарования)

Адалдық, еңбексүйгіштік, өнерпаздық.Үш сауап (три блага)

Шөлге құдық қазған.

Өзенге көпір салған.

Жолға ағаш еккен.Үш көз (три источника)

Су анасы – бұлақ.

Жол анасы – тұяқ.

Сөз анасы – құлақ.Ш.А. Жетпісбай, аға оқытушы, 

Қ.Қ. Нұржанова, оқытушы, 

қазақ тілі және мәдениеті кафедрасы

О зимнем выезде актива «Жас Орды» мы услышали задолго до 

его начала. Примерно догадываясь, что нас ждет, готовились к нему 

заранее. А главное, готовились к нему они, самые трудолюбивые и 

важные представители профсоюза, - наши председатели и активисты. 

Такие же студенты, как и мы, они организовали наилучший отдых 

для нас и гостей. 

Конечно, программа выезда была расписана заранее, и среди целей 

мероприятия были указаны следующие: приобретение новых друзей, 

развитие лидерских качеств, реализация идей, обретение навыков со-

вместной работы в команде и поддержки близких. Нашим организа-

торам удалось их полностью реализовать. 

За день до отъезда проводились тренинги для знакомства и спло-

чения команд. Утром 11 февраля, прибыв на место, мы быстро рассе-

лились. Сразу же состоялась линейка – общее знакомство всего ак-

тива. Наверное, многие думали, что мы будем просто отдыхать, ве-

селиться на природе. Но нет: наши организаторы проводили лекции и 

семинары на разные и, по моему мнению, очень полезные темы, ясно 

дав нам понять, что такое «Жас Орда», лидер, проекты. Проводи-

лись обучающие сессии, на которых я получила много полезной и ин-

тересной информации, поняв, что сидя на месте ничего в этой жизни 

не добьешься. Наши организаторы, председатели верят в нас, потому 

что мы, молодое поколение, храним в себе свежие и новые идеи. Так 

почему бы нам их не реализовать? И, если ты захочешь, тебе обяза-

тельно помогут в этом.

Состоялся  мастер-класс  по  уличным  танцам.  И  были  проведены 

инженерные  соревнования,  где  каждый  из  учеников  мог  проявить 

свою фантазию и креативность. Команды работали молча, не произ-

нося ни слова, и были на высоте. 

Как только начало темнеть, все надели свои самые теплые вещи, 

и начались вечерние соревнования Encouter. Encouter – это игра ко-

манд,  которые  должны  были  сплоченно  проходить  различные  ис-

пытания, несмотря на темноту и другие трудности. Я была удивле-

на фантазией организаторов этого соревнования – они продумали все 

до мелочей! Закончив игру, все пошли на дискотеку, где выплесну-

ли эмоции, накопившиеся за день, веселились и просто танцевали. 

Конечно же, никто не остался без призов. Победившие в состяза-

ниях команды были награждены подарками. 

Перед сном каждая команда проводила заседание при зажженной 

свече. Здесь каждый мог поделиться впечатлениями о прошедшем 

дне и пооткровенничать. 

На следующий день мы встали рано, позавтракали и пошли на ка-

ток. Проводились игры и соревнования. Командам нужно было снять 

видеоролик на заданную раннее тему. Но самое главное в нашем вы-

езде, по моему мнению, - это обучающая игра «Италия», то есть соз-

дание проектов. От каждой команды требовались идеи по решению 

проблем в нашем университете. 

На завершающем мероприятии были вручены грамоты победите-

лям, активистам и сертификаты всем участникам школы. Подведены 

итоги фото- и видеоконкурсов, где студенты смогли проявить свои 

творческие способности. 

Итак, школа профактива дала нам всем и мне лично большой жиз-

ненный урок. Блестящая работа наших организаторов принесла свои 

плоды, открыла новые двери перед нами и нашими возможностями. 

Главное в этой жизни – добиваться своей цели: «Если есть идея, - 

действуй!»

Меруерт Талиева, 

ст. гр. ОП-11-4

2012  жылдың  ақпан  айының  11  мен  12  аралығында  «Бір  адым 

алға!»  атты  ұранмен  сексенге  жуық  ҚарМТУ-дың  белсенділері 

Теміртау  «Восток-1»  демалыс  базасында  бас  қосты.  Бұл  іс-шара 

«Beeline»  ұялы  байланыс,  «ҰларҮміт»  Жинақтаушы  зейнетақы 

қоры, ҚарМТУ КТК демеушілігімен және Қарағанды мемлекеттік 

техникалық университетінің «Жас Орда» студенттер мен магистрант-

тар  кәсіподағының  ұйымдастыруымен  өтті.  Мұндай  бас  қосудың 

бірден  бір  себебі  -  І  курс  студенттерін  ұйымдастыру  шараларына 

қатыстыру, «Жас Орданың» әлеуметтік жұмыстарына жол көрсету, 

бағыттау, кәсіподақ белсенділерін үйрету, оларды дайындау. Соны-

мен қатар, студенттер жаңа адамдармен танысып, өзіндік бір жаңа 

таланттарын ашты, көшбасшылық қасиеттерін арттырды.

Мұндай сапарға қатысушы жастар негізгі төрт топты құрады: «За-

жигайс»,  «Смурфики»,  «Неудержимые»,  «Бауырсаки»,  сондай-ақ 

төрағалар мен келген құрметті қонақтар топтары қатысты. 

«Бір  адым  алға!»  І  курс  профоргтар  мектебі  арнайы  бағдарлама 

бойынша өтілді. Оның ішінде атап айтсақ, алғашқы күні жалпы та-

нысу, студенттерді орналастырумен басталса, кейін студенттің өзіндік 

көшбасшылық  қасиеттерін,  ораторлық  өнерлерін  ашуға  көмектесетін 

«Көшбасшы  –  бұл...»  тренингін  Рогачёв  Сергей,  «Кәсіподақтың 

әлеуметтік  жұмысы»  атты  дәріс-семинарын  Тойымбекова  Ботакөз, 

«Тайм-менеджменті»  Асауов  Данияр,  «Жұлдыздар  ауруы. 

Көшбасшы – бұл...» тренингін Карасартова Мадина жүргізді. 

«Street Dance» мастер-класы мен «Бір адым алға!» флеш-мобын 

Ильясов Ерсайын қолбасшылығына алды.

«Мұз  айдыны»  көшесіндегі  қызықты  ойындарды  Ибитанов  Ас-

хат  жүргізді және Encounter ойынына Садуақасова Жансұлу жау-

апты болды. 

Келесі  күні:  Тойымбекова  Ботакөз  Ресейден  әкелінген  «Ита-

лия» үйрету ойынын жүргізді, осындағы басты міндет – белгілі бір 

әлеуметтік жағдайға байланысты оның шешімін табу болып саналды. 

«Жоба – бұл..» сессиясы, көз тартарлық презентацияның дағдысы 

тәжірибесі  –  жобаның  презентациясы,  қорытынды  іс-шараларға 

дайындық,  мұнда  әр  топ  өзінше  фотоконкурс  пен  видеоконкурсқа 

дайындалды.

Сайып  келгенде,  ҚарМТУ  «Жас  Орда»  студенттер  мен  маги-

странттар  кәсіподақ  ұйымының  ұйымдастыруымен  өтіліп  жатқан 

мұндай  іс-шаралар  бірінші  емес,  2011  жылдың  маусым  айының 

соңында  Қазақстанның  екінші  Швейцариясы  атанған  қасиетті 

Қарқаралыдағы ҚарМТУ «Политехник» демалыс базасында, кейін 

қараша айының соңында «Восток-1» демалыс базасында бас қосқан 

болатын. 

Алдағы  уақытта  да  осындай  іс-шаралардың  болатынына  сенімім 

мол, себебі, біздің жоғары оқу орнымызда аса талантты, көшбастар 

студенттер өте көп, олар – өзіндік бір Отансүйгіш, еңбекқор, тәрбиелі, 

алға мақсат қойып, соған жететін, белестерден өтетін, еліміздің туын 

биік шыңдарда желбірететін талантты студенттер. 

Қорытындылай  келе,  мұндай  іс-шараның  өтілуіне  сүйеніш  болған 

ҚарМТУ ректоры Ғазалиев Арстан Мәуленұлы, «Жас Орда» сту-

денттер  мен  магистранттар  кәсіподағының  төрағасы  Далабаева 

Гүлнар Бакеновнаға, демеушілік танытқан «Beeline» ұялы байланысы-

на, «ҰларҮміт» Жинақтаушы зейнетақы қорына, ҚарМТУ КТК-на, 

ұйымдастыру  комитетіне,  барлық  қатысқан  студенттер  мен  келген 

қонақтарымызға ризашылығымыз бен алғысымызды білдіреміз. 

Алтынай Жумабекова, 

ҚарМТУ Студ. БАҚ тілшісі

ЗИМНЯЯ ШКОЛА: ШАГ ВПЕРЕД!

БІР АДЫМ АЛҒА!


«За политехнические знания»

№ 2 (1508) 27 февраля (ақпан) 2012 годаГазета Карагандинского государственного технического университета

Выходит 1 раз в месяц Меншік иесі: РМҚК ҚарМТУ 

БАҚ есепке қою туралы куәлігі Қазақстан Республикасының Ақпарат 

министрлігінде № 4253-Г 08.10.2003 ж. берілген.Редакцияның мекен-жайы: 100027, Қарағанды қаласы, Бейбітшілік бульва-

ры, 56 үй, 4 корпусының 305 кабинеті. Тел.: 56-75-94 (қос. - 1061).Газеттің басылған орны: 100027, Қарағанды қаласы, Бейбітшілік бульвары, 

56 үй, 4 корпус. ҚарМТУ баспасы.Таралымы: 500 дана.

Читайте газету на сайте www.kstu.kzРедакторы: Розалия Хусаинова, Гулим Жакупканова.

Компьютерный дизайн и верстка: Ерболат Спанов.

Фотографии предоставлены инженером НИИ ЭОТ КарГТУ, а также автора-

ми публикаций.Собственник: РГКП КарГТУ 

Свидетельство о постановке на учет средства массовой информации № 4253-Г 

от 08.10.2003 г. выдано Министерством информации Республики Казахстан.

Адрес редакции: 100027, г. Караганда, б. Мира, 56, 4 корпус, 305 кабинет. 

Тел.: 56-75-94 (доб. - 1061).Газета отпечатана в ПММ КарГТУ по адресу: 100027, г. Караганда, б. Мира, 

56, 4 корпус.Тираж: 500 экземпляров.

Пишите нам на e-mail: pressa@kstu.kz

Всем влюбленным посвящается...

В  любви  можно  признаваться  по-разному.  

И вот, как делают это студенты нашего вуза!

С 28 января по 13 февраля проходил кон-

курс на лучшее признание в любви. Признания 

принимались  на  трех  языках,  но  большинство 

работ  поступило  на  государственном  язы-

ке.  Лучшим  из  лучших  стал  Александр  Бара-

нич, студент группы МЕТ-11-3, также можно 

выделить  признания  Алены  Кабыш,  студент-

ки группы ТТ-11-3, Смаиловой Жулдыз, сту-

дентки группы ОПИ-11-2, и Сагитовой Да-

рии, студентки группы ТТ-11-4. Лучшим были 

вручены открытки, а победителю - памятный 

подарок. 

Конкурс проходил при поддержке преподава-

теля английского языка Жаксыбаевой Гульмиры 

Даулетбековны и группы МВ-11-2. =)

Предлагаем  Вашему  вниманию  лучшее  при-

знание в любви:

О Боги, что со мной творится?

Что натворил на этот раз?

Ночами снова мне не спится.

Как вечность, длится каждый час.

Нет аппетита. Взгляд туманный,

А мысль в голове одна.

Весь мир кругом какой-то странный.

Нет рядом той, что мне мила.

Всё думаю да вспоминаю

Тот ангельский, чудесный взор.

Красивых глаз таких, признаю,

Я не встречал до этих пор.

А, кроме глаз, - черты лица,

Тот шелковистый дивный волос.

И слушать рад я без конца

Этот волшебный, сладкий голос,

Подобный тысячам свирелей,

Звучащим сладко в унисон.

Или как мягкий звук капелей,

Что всю весну хранят мой сон.

Признаюсь честно: ты мне нравишься.

Твоя открытость, взгляд, фигура,

Ямки на щёчках, когда ты улыбаешься,

И утончённая натура.

Тамара, ангел, я влюблён!

Ты самая красивая на свете.

Твоею красотой я покорён.

Нет никого милее на планете!

Ты для меня, как лучик света

Среди безмолвной, мрачной темноты.

И не суди счастливого поэта,

Влюблённого в твой образ красоты.     

(Александр Баранич)

Илья Нечкасов, ст. гр. МВ-11-2

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙВ  рамках  реализации  академической  мобильности  студентов  Карагандинский  государственный  технический  университет 

успешно осуществляет международное сотрудничество с Техническим университетом Клаусталь (Германия).

В этом ведущем европейском вузе студенты третьего курса специальности «Технологические машины и оборудование (по отрас-

лям)» проходят  подготовку по программе Erasmus Mundus. 

***


АО «Национальный центр научно-технической информации» определил импакт-фактор научного журнала Карагандинско-

го государственного технического университета «Труды университета» за 2009 год, который по Казахстанской базе цити-

рования (КазБЦ) составил 0,063.

Ранее вузовский журнал не имел импакт-фактора, который является одним из рейтинговых показателей исследовательского Универ-

ситета. 

Для дальнейшего повышения импакт-фактора указанного издания  КарГТУ предстоит серьезная работа над формированием его ан-

глоязычной версии, ведь чем большему кругу ученых будет доступен журнал, тем более высоким будет его импакт-фактор.

В настоящее время ведется подготовка другого научно-технического журнала КарГТУ – «Автоматика. Информатика» - к получе-

нию импакт-фактора. 

Республиканский журнал «Труды университета» издается в КарГТУ с 2000 года, периодичность – один раз в квартал. Научно-

технический журнал «Автоматика. Информатика» издается с 1997 года с периодичностью один раз в полугодие.

***


Внимание! Поправка! В №1 (1507) газеты от 31 января 2012 года в материале «Бодры и здоровы!» неверно указана фа-

милия лучшего игрока в межинститутских соревнованиях по мини-футболу. Редакция приносит свои извинения за допущен-

ную ошибку. В материале следует читать: «Лучшим бомбардиром (турнира по мини-футболу) был признан М.К. Ибатов».

15 марта (Четверг)

10.00 час.

Актовый зал 

Главного корпуса

Открытие  Региональ-

ной научно-практической 

конференции «Роль Ка-

зыбек  би  в  формирова-

нии  казахстанской  госу-

дарственности».

Пленарное заседание.7 марта (Cреда) 

11.00 час.

Актовый зал 

Главного корпуса

Торжественное 

со-

брание  коллектива  Уни-

верситета,  посвященное 

Международному  жен-

скому дню 8 марта.

Оглашение победительниц конкурса «100 лучших женщин Уни-верситета».

АФИША
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал