Алшын шежіресіжүктеу 0.75 Mb.

бет5/8
Дата22.02.2017
өлшемі0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

адам еді деген сұраққа Ресей императоры I Петрдің қалмақ ханы Аюкеге 

мына төмендегі пәрмені жауап бере алады:  «1723 г.,  декабря 12. -  Грамота императора Петра I калмыцкому 

хану  Аюке  о  подготовке  к  отражению  ожидаемых  набегов  казахов  на 

приграничные российские селения и города.  

Понеже  известно  нам,  императорскому  величеству,  чрез  выходцов 

учинилось,  что  киргис-касаки  и  каракалпаки,  собрався  в  сороке тысячах 

человеках, идет под наши императорского величества города и под твои, 

подданного нашего, улусы войноюдля разорения сел и деревень, и некоторые 

из них, киргизцов и каракалпаков, с пять тысяч человек перелезли реку Яик 

и идут под наши императорского величества городы и на Черемшанские 

жилища,  и  в  другие  места;  того  ради  наше  императорское  величество 

повелеваем  тебе,  подданному  нашему  Аюкаю-хану,  со  всеми  улусными 

людьми иметь осторожность и разъезды в степи. И когда явится какое 

движение  от  тех  киргисцов  и  каракалпаков,  в  таком  случае  тебе, 

подданному нашему, о препятствии их, дабы до разорения наших городов и 

уездов не допускать, чинить с общего согласия с генералом нашим майором 

князем Волхонским и с астраханским нашим губернатором Волынским. Дан 

в Санкт- Петербурге, лета 1723-го, декабря 12-го» 

 

КОА. 1723-1725 гг. Д.17. Л. 2. Опубл. МИК. С.175.

76

 

Бұл  хатта  5  мың  адам  Жайықтың  Ресей  жағына  өткені,  әскердің жалпы  саны 40 мың  екені  айтылған.  Әскери  тілмен  айтсақ,  осы 40 мың 

адамды бір дивизия деуге болады.  Ал енді келесі сұрақ:  Бақтыбай батыр 

құрамында болған Шектілер полкінде неше адам болды? Егер әр руды бір-

бір  полк  деп,  қарақалпақтарды  7  полк  деп  жорамалдасақ,  әр  полкте  мың 

жарым- екі мың жауынгер болуы керек. Демек, Шектілер жағынан да бұл 

кампанияға ең кемі мың жарым адам қатысты деп айтуға болады. Осы мың 

жарым адам әскер кімдер, қолда бар шежірелермен санап көрейік. 

                                                           

75

 Аманбай әл-Құланды.Ұранға шыққан Бақтыбай. Алматы, Дәуір, 2010 ж. 111-б. 76

 История Казахстана в русских источниках XVI-XXвв., 2-т. Алматы, Дайк-Пресс, 2005 

ж. 309-б. 

 


48 

 

 Қабақ  взводында  Хангелді,  Жангелді,  Аралбай,  Айбек,  Төлес 

бөлімшелері  бар.  Айбектен-  «Қыз  Жібек»  арқылы  исі  қазаққа  белгілі 

Бекежан батыр, оның ұлдары Тайлақ, Байрақ, Қайрақ, барлығы 4 жауынгер. 

Төлестен-    Бақтыбай,  Ақмырза.  Хангелдіден-  Пұсырман,  Қалдыбай, 

Қайыпберді,  Жолдыбай,  Шіңгір.  Жангелдіден-  Таласбай  ,  Бөгенбай, 

Құттыбай,  Құдас.  Аралбайдан-  Уақ,  Қазақай,  Қырғыз.  Сонымен  Қабақ 

взводында небәрі- 18 жауынгер . Тілеуде ше? Тілеуде Есіркеміс, Әлдеберлі, 

Әтенбек,  Жақсыбек-  4  жауынгер.  Сонымен,  Айт  ротасы  22  адам  болды. 

Бұжыр ше? Бұжырдың Назары 8 жауынгер, Шүрені шежіре бойынша алтау 

және 5 Жекей. Сонымен Бұжыр ротасы 23 адамнан тұрады. Ендеше, Бөлек 

батальонында  небәрі  45  адам  болды.  Жақайым  батальонында  да,  Өріс 

батальонында  да  ,  Баубек  батальонында  да  осынша  адамнан  болды  деп 

есептейміз. Ол деген сөз Шектілерде небәрі қолына қару ұстай алатын 180 

еркек  болғаны.  Демек  Шекті  полкі  1320  жауынгерге  зәру,  Әбілқайыр 

ханның дивизиясы  35000 жауынгерге зәру. Әбілқайыр хан жетпеген әскерді 

қайдан алды екен, әлде басқа елдерден ғаскер жалдады ма екен? Олай дейін 

десек, ондай дерек тарихта жоқ.  

Орыс  тыңшылары  I  Петр  патшаға    Әбілқайырдың  әскерінің  санын 

өсіріп айтып, 40000  деп  әсіреледі  дейін  десек,  Жақсылық Сәбитовтың өзі 

айтулы  мақаласында  казак  атаманы  Федор  Михайловтың  Қайып  пен 

Әбілқайырдың  60  мың  атты  әскер  жасақтау  мүмкіндігі  бар  екенін 

айтқанына сүйенеді.

77

  Демек, Әбілқайыр әскерінде шын мәнінде 40 000 сарбаз болды, оның 

ішінде Шекті сарбаздарының саны бір жарым мыңнан кем болған жоқ деп 

сеніммен  айта  аламыз.  Ал  біздің  шежірелерімізде  Бақтыбай  батырдың 

үзеңгілестері  ретінде  шамамен  180  адамның  ғана  аты  аталған.  Бұдан 

шығатын тұжырым- Алшын шежірелері 1700 жылдары өмір сүрген ерлердің 

әрі кеткенде10 пайызын қамтиды. Ал шын мәнінде ол заманғы ерлер саны 

одан 10 есе көп болуы керек.   

Сол  себептен  де,  шежірелерде  Бақтыбай  батырдың  әкесі  делінетін 

Төлес, турасын айтсақ, адамның аты емес, рудың аты. Төлес руы сонау VIII 

ғасырда  Түркі  қағанатының  іргелі  елі  болғанын  ілгеріде  айттық.

 

Шежірелерде Төлестің әкесі делінетін Қабақ та адам емес, ру. Қабақ руы  да  кішігірім  ру  емес  екені  Саян  тауларындағы  Қабақ  тайгасынан 

Жошыға  ілесіп,  Дешті  Қыпшаққа  келген  қабақтар,  басқа  ру-тайпалардың 

арасында жойылып кетпей, Ноғай Ордасынан Хиуаға өтіп, ол елде билікке 

араласып,  қарақалпақ  этногенезіне  қатысып,  жоңғар-қалмақтармен 

шайқасып,  қазақ  шегарасын  батысқа  қарай  кеңейтуге  атсалысқанынан 

байқалады.     

                                                           

77

 Жаксылык Сабитов. Этногенез казахов с точки зрения популяционной генетики. The Russian Journal of Genetic Genealogy (Орыс нұсқасы) 5-т. №1, 2013 ж. 30-б. 

49 

 

  

Төлес 

 

 

 Төлес көлі. Ресей. Алтай республикасы.

78

  

 

 Алшын  шежірелері  бойынша  Төлес  Қабақтың  бес  баласының  бірі. Сонымен  бірге  Алшын  шежірелерінде  Төлес  Қаракесектің,  Шөмекейдің, 

Рамаданның  ұрпақтары  ретінде  де  айтылады  .  Ал  біздің  пайымдауымыз 

бойынша – ол адамның аты  емес, рудың аты. Төлестер қазір Кіші жүздің  

бірнеше  тайпасының    құрамында,  және    қырғыздардың,  тывалардың 

арасында  бар  екенін  ілгеріде  айттық.    Төлестер  Алтай  республикасының 

негізгі халқы- алтайлықтардың бір руы ретінде де кездеседі.   

Ол туралы бізбен замандас Алтай ғалымы Н.А. Тадина

79

 да, өткен ғасырда 

өмір сүрген орыс ғалымы Радлов

80

 та жазады.                                                            

78

 http://tainyvselennoi.mirtesen.ru/blog/43874337810/Rossiya,-Teletskoe-ozero,-respublika-Altay. 

79

 О трех линиях родства у алтайцев   

http://new.hist.asu.ru/naltai/ualtairodstvo.html

 

80

 Радлов В.В. Из Сибири. Москва: Наука, 1989 ж. 95-96 бб.  

50 

 

  

  Төлестер  мен  саят-үрәңқайлардың  13  ғасырда  Жошыға  ілеспей,  

жұртында  қалып  қойған  бөлігінің  16  ғасырда    жер  көлемінің  әжептәуір 

болғанына   мына карта 

81

 айғақ  бола  алады,  мұнда  төлестер  «телесы»  деп берілген.   

           Бір  кездері  күш-қуаты  дамуының  шарықтау  шегіне  жеткен 

үрәңқайлар  туралы    Грумм-Гржимайло  «  Припомним  хотя  бы  то,  что 

Чингис-хан набирал из них свои отборные дружины, что они же входили в 

состав его гвардии, что и «многие из их беков прославились в славный век 

Чингис-хана», а засим, что боевая их репутация поддерживалась ими еще в 

XVIII  веке,  что  и  Рашид  эд-Дин  заканчивает  свое  повествование  о  них 

словами,  свидетельствующими  о  более  значительном  их  прошлом»    дей 

                                                           

81

   Г. Лучинский  Историко-этнографическая карта Сибири XVI века.                                                https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peoples_Siberia_XVI.jpg?uselang=ru   

51 

 

 келе,  олардың  он  жетінші  ғасырдың  аяғында  азып-тоза  бастағанының 

себебін ашып айта алмайды.

82

 

             Біздің  ойымызша  оның  екі  себебі  бар.  Біріншіден,  саят-үрәңқайлардың негізгі күштері XIII ғасырда Жошы ұлысымен бірге батысқа 

кетіп  қалды.  Екіншіден,  орыс  патшаларының  Сібірді  отарлау  саясаты 

жұртта қалған абориген үрәңқайлардың колонистердің езгісіне түсуіне әкеп 

соқты. Ол туралы Брокгауз бен Ефронның энциклопедиясында  еш бүкпесіз, 

ашық жазылған.  

 «Большую роль в заселении С.( Сибири- С.Д.) играло также падение звериного промысла в Европ. России. Вологжане, устюжане, холмогорцы, 

архангельцы  и  др.  основывали  промышленные  колонии  в  Западной  С., 

выясняя  инородцев  из  их  старинных  угодий:  "отец  наш,  —  говорили 

последние  в  1649  г.,  —  служил  царю  Михаилу  Федоровичу  и  прежним 

государям, как и С. стала, и ставил с государевыми служилыми людьми в 

С. три города — Тобольск, Тюмень и Тару, а теперь на их земле, по Тоболу 

реке, по обеим сторонам, ловят всякие русские люди всякой зверь и орловые 

гнезда  снимают"…  По  этой,  между  прочим,  причине  русские  уходили 

подальше от городов на восток, на север, и там находили уловы и наживу. 

Березов, Обдорск, Туруханск возникли, главным образом, вследствие того, 

что  здесь  были  богатые  звероловные  места.  Часть  зимовий 

зверопромышленников  разрасталась  в  большие  селения,  населялась 

артелями  наемных  звероловов  (так  наз.  покрученников,  ужинников)  и 

становилась  центром,  откуда  устраивались  "станы"  —  нечто  вроде 

станций,  где  звероловы  останавливались  во  время  своих  промысловых 

экскурсий,  пролагались  дороги.  Служилые  люди,  пользуясь  указаниями 

промышленников,  нередко  по  их  же  пути  ставили  зимовья  ясачные,  куда 

покоренные инородцы сносили ясак. Для охраны возникали острожки и т. 

д.  Соболь  положил  начало  Олекминску,  Вилюйску,  Верхоянску, 

Верхнеколымску;  бобер  морской  повел  русских  в  Камчатку  и  вывел  на 

материк  Америки.  Нужен  был  пушный  зверь  —  и  русские  потянулись  за 

Урал, где его было много. Почувствовался недостаток в ловчих птицах — 

и в С. появились поселения кречетников, сокольников и т. д. Служилые люди 

также  были  важным  элементом  русских  насельников.  Обыкновенно 

начальники отрядов служилых людей, исполнив свою службу, через год-два 

возвращались в Россию, но остальной отряд оставался жить в С., оседая 

по  сибирским  городам  или  же  в  городе,  им  же  основанном…  

Новопостроенный  город  на  второй  же  год  своего  существования  часто 

                                                           

82

 Г.Грумм-Гржимайло. Западная Монголия и Урянхайский край. 3-т. Ленинград, 1926 ж. 169-170 бб. 

 


52 

 

 имел достаточное количество жителей. Начиная с 1593 г., когда впервые 

были сосланы в С. угличане, число ссыльных все росло; это был один из видов 

правительственной  колонизации…  Прежде  всего  заселилась  Западная  С., 

как первая занятая русскими. Точной цифры всего русского населения в С. 

для  первой  четверти  XVII  стол.  дать  невозможно.  По  вычислениям 

Буцинского, в 7 западных уездах с городами числилось к концу царствования 

Михаила Федоровича около 7370 челов. русских муж. пола; это число надо 

увеличить,  так  как  в  него  не  вошло  много  гулящих  людей,  не  попавших  в 

правительственную регистрацию. Словцов для 1622 г. приводит цифру всех 

жителей в  15050  чел.  мужского  пола.  Инородцев  в  это  время  во  всех  7 

уездах  числилось  не  больше  3000  чел.  муж.  пола.  Сильный  недостаток 

чувствовался в женском элементе, на что очень жаловались русские люди. 

В 1630 г. по царскому наказу для восполнения недостатка в женщинах были 

набраны в Тотьме, Устюге и Сольвычегодске 150 девок и препровождены в 

С.;  в  1637  г.  снова  было  отправлено  150  девок  "для  женитьбы  казаков". 

Когда  заселение  Западной  С.  совершилось,  понадобились  поселенцы  для 

новых земель, дальше на востоке. Заселение этих пространств шло также 

двояким путем: путем правительственных переселений и путем частных 

движений русских людей… Кроме набора "переведенцев" на новые места из 

России,  правительство  стало  по  указу  пересылать  туда  и  жителей 

Западной С., но все же главный контингент поселенцев Юго-Восточной С. 

состоял из добровольцев, преимущественно — гулящих людей…   

Наиболее  страдающим  элементом  сибирского  населения  были 

инородцы:  они  платили  ясак,  они  подвергались  всем  ужасам  воеводского 

управления, они, наконец, обречены были на постепенную гибель, так как не 

могли  бороться  с  более  сильным  и  культурным  русским  народом…  

Воеводы,  служилые  люди,  дьяки  и  разные  другие  власти  отнимали  у  них 

меха,  отнимали  жен,  детей,  били  и  даже  убивали.  Многие  инородцы 

умирали  холостыми,  так  как  жен  неоткуда  было  взять:  инородческие 

женщины  были  у  русских.  Из  44,  напр.,  умерших  инородцев  Каурдацкой 

волости только двое оставили после себя семью. Инородцы либо служили 

государю пашенными крестьянами, либо платили ясак. Положение тех и 

других  было  в  высшей  степени  тяжелое.  Ясак  с  инородцев  собирался 

различно: с целых волостей, по родам, а то и с каждого в отдельности. 

Платили ясак только мужчины от 18 до 50-летнего возраста, но вернее — 

до  смерти  и  даже  после  смерти,  так  как  за  них  платила  волость,  пока 

умерших  не  исключали  из  списков.  Сначала  количество  ясака  не  было 

определено,  и  воеводы  собирали  сколько  могли;  затем  было  определено 

брать с холостых по 5 соболей, а с женатых по 7. Но цена соболя была 

различная:  один  стоил  7  руб.  50  коп.  (высшая  оценка),  другой  14  коп. 

(низшая оценка). Поэтому в 1626 г. установлены были различные нормы для 

53 

 

 мехов зажиточных средних и худых. Но ценили меха не сами инородцы, а 

воеводы.  Если  прибавить  к  этому,  что  само  правительство  требовало 

низкой оценки, то станет ясно, что это была за оценка. Ясак, в сущности, 

равнялся  оброку  с  русских,  но  к  нему  надо  прибавить  еще  "поминки" 

(подарки)  царю,  воеводам,  сборщикам  и  т.  д.,  грабеж  инородцев  всеми 

сильными  людьми  и  обязанность  платить  за  умерших  —  и  тогда  будут 

понятны вопли несчастных: "мы обнищали и одолжали великими долгами, 

женишек  и  детишек  прозакладывали!"  Понятно  станет  и  то,  почему 

ясачные  никогда  не  могли  уплатить  сполна  ясака  и  недоимки  на  них 

накоплялись  ежегодно.  От  ясака  московское  правительство  имело 

громадную  прибыль.  По  свидетельству  Флетчера,  за  удовлетворением 

внутренних  потребностей  огромное  количество  мехов  отправлялось  за 

границу. В царствование Феодора Ивановича стоимость вывозимых мехов 

составляла от 400 до 500 тыс. р. Весь государственный доход в это время 

не  превышал  1500000  руб.;  следовательно,  ясак  давал  почти  1/3  всех 

поступлений. Котошихин вполне верно сообщает, что денежных доходов с 

С. царь не получает, так как они "исходят там на жалованье служилым 

людям", "а присылается из С. царская казна ежегодь соболи, мехи собольи, 

куницы, лисицы черные и белые, и зайцы, и волки, бобры, барсы; а сколько 

число той казны придет в году, того описати не в память, а чаять тое 

казны  приходу  в  год  больши  шти  сот  тысяч  рублев".  Можно  с 

вероятностью сказать, — замечает Фирсов, — что инородцы, сами того 

не подозревая, содействовали развитию царского самодержавия: не будь в 

распоряжении у московских царей даровых соболей, лисиц и проч., власть 

их,  может  быть,  имела  бы  иной  вид,  иные  общественно-экономические 

порядки были бы в русской земле…  

Образованных людей С. не знала в течение всего XVIII в. Когда в 1784 

г.  иркутский  ген.-губернатор  предписал  Колыванской  наместнической 

канцелярии составить топографическое описание наместничества, никто 

не мог выполнить этого распоряжения, никто не понимал даже, что это 

за "топографическое описание". Пьянство и разврат царили в страшной 

степени.  Китайцы  в  1722  г.  выгнали  русских  купцов  из  пределов  своей 

страны, так как не могли снести их пьяных безобразий. "Ни единого места 

не видывал такого, — писал знаменитый Паллас, — в котором были бы в 

такой  степени  распространены  разврат  и  "французская  болезнь",  как  в 

Томске".  По  местам  обычай  служилых  людей  требовать  себе  в  дороге 

женщин  удержался  в  смягченной  форме  на  чрезвычайно  долгое  время  (в 

Вост.  С.  —  до  середины  XIX  в.)  и  имел  характер  земской  повинности. 

Существовала  даже  торговля  инородками  и  инородческими  мальчиками. 

Огромное  количество  рабынь  доставляли  экспедиции  в  непокорные 

области.  Русское  правительство  сначала  усиленно  боролось  с  таким 

54 

 

 рабством, но ничего не могло поделать. В нескольких указах правительство 

заявило, что невольники некрещеные должны быть освобождены. Этого 

было достаточно, чтобы  рабовладельцы стали крестить "свой товар" и 

получать  санкцию  на  владение  инородцами.  Главными  рынками  для 

торговли рабами были Якутск, Томск, Тюмень и Тобольск. Рабов вывозили 

даже  в  Европ.  Россию.  Закон  1757  г.  легализировал  эту  торговлю. 

"Привозимых  киргизами  разных  наций  пленников,  —  говорится  в  этом 

постановлении,  —  всякого  звания  людям  покупать  и  на  товары 

выменивать, а потом крестить не только воспрещать не подлежит, но 

еще приохочивать к тому надобно, для того, дабы лучшее старание было 

из магометан и идолопоклонников приводить в православный христианский 

закон".  В  С.  появились  рабовладельческие  хозяйства.  В  1808  г.  был  издан 

указ,  по  которому  разрешалось  покупать  без  права  перепродажи 

инородцев,  но  с  тем,  чтобы  все  достигшие  25-л.  возраста 

освобождались».

83

 

 

Ша 

«Бір  аласапыран  ел  босып  жүрген  жылы  Көгіске  Назар  және  Ша 

деген екі бала келіп, қамқорлығында жүріпті. Көгіс осы екі баланы өзінің 

ұлы  Бәйімбетке  беріп,  қамқорлығына  алып  өсіріп,  ел  қатарына  қосуға 

тапсырыпты.  Бірақ  Ша  өз  еліне  (ЖобасыӘзірбайжан  немесе  Түркия  елі 

болу  керек)  қашып  кетіпті  де,  Назар  тұрақтап  қалып  қойыпты.  Сол 

Назардан ұрпақтар тарап, Бәйімбет ішінде өсіп, сіңіп, "Біз Бәйімбеттің 

Назаршасымыз"  деп аталып кеткен еді. Сол екі баланың (Назар және Ша) 

атын біріктіріп айтып, қазір олар "Біз Назаршаның үрпағымыз, "Назарша" 

тайпасынанбыз" деп жүр». 

84

       

Бұл шежіре бойынша Ша былай тарқайды: 

Алшын-Алау батыр-Қыдуар-Аққожа-Кәдірқожа-Қаракесек-Әлім-Жаманақ 

-Шыңғыс-Жақайым-Көгіс-Ша

 

Шын  мәнінде  Ша  адамның  аты  емес,  таудың  аты.  Алтай-Саянның Шапшал жотасынан бастау алып, Енисейге (үрәңқайша Ұлы Кем) құятын 

ұзындығы 320 км Кемшік өзені бар. Сол өзеннің солтүстік жағында 90̊ 11’ 

                                                           

83

 Энциклопедический Словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона. Сибирь. http://www.vehi.net/brokgauz/all/093/93341.shtml 

 

84 Теңізбай Үсенбаев. Алшын шежіресі. Қызылорда. Тұмар, 2003ж.242-б. 

55 

 

 ш.б. (келесі беттегі картаны қараңыз) Ша деген тау бар, Ша руы осы тауда 

өмір сүрген. 

 

 

 

Шөмекей

 

 Мұхаметжан  Тынышпаев  шөмекейді  қытай  жылнамаларында айтылатын  дулу  тайпасы  чу-му-гуньмен  байланыстырады,  ұраны  «дөйт» 

дейді.  


         Қазақ  шежірелері  «Әлім,  Шөмен  бір  туған,  Шөменнен  Шөмекей 

туған» дейді, Шөмекейді төрт тайпаға бөледі- Тоқа, Көнек, Аспан, Бозғұл. 

        Ресейдің  1803  жылы  Бұхараға  бара  жатып  қазақ  жерінде  сәтсіздікке 

ұшыраған  экспедициясының  жетекшісі  поручик  Я.П.  Гавердовскийдің 56 

 

 шөмекейдің  бір  биінің  аузынан  жазып  алған  шежіресі  бойынша 

Шөмекейлер  Әлімұлына  құда  болып  келеді,  Көлдей,  Қаратамыр,  Тоқа- 

жиендер.  

«Когда Орусовы воины внесли свои шатры в здешние степи, Алимулы, 

сын хана Меньшей орды и основатель сильного колена, женил сына своего 

на  дочери  главного  начальника  чумекейского.  Родство  соединило  народы 

сии,  и  чумекейцы  в  алимулинском  роде  составили  ныне  отделение,  в 

котором  уделы,  называемые  елдяр,  каратамыр  и тукан, происходят  от 

детей Алимовых; куит-аюсырым и куняк – от древних чумекейцев, а сары-

кашкин  –  от  прочих  степных  жителей  турской  породы.  Всех  аймаков 

(Аймак значит часть удела или небольшое отделение) в нашем отделении 

18, а кибиток или семей до 21 000».

85

 

          Осыдан 2 ғасырдан астам уақыт бұрын айтылған бұл шежіренің тарих 

зерттеушілері үшін маңызы зор.  

          Шынымен  де,  Шөмекейдің  Тоқасының  құрамында  Әлімнің 

Шектісінің- Бөлек, Әлім-Шекті- Қабақтың- Төлес, Аралбай, Хангелді және 

Пұсырман,  Әлім-Шекті-  Жақайымның-  Бердіңғұл,  Қосқұлақ  рулары  бар. 

Бұлардың Орман елі екені айтылды.  

          Екіншіден,  расында  да  Қойыт  (Т.  Үсенбаевтың  шежіресі  бойынша 

Аспан  бөлімінің  құрамында)  және  Көнек  рулары  –  көне  рулар,  оның 

мынадай  дәлелі  бар.  Хойт  фамилиялы  қалмақ  тарихшысы  (қойыттар 

қалмақта да, моңғолда да бар) былай дейді: 

«…Таким  образом,  существуют  три  наиболее  приемлемые 

этимологические версии этнонима хойт: 

 от  слова  хойд  со  значением  «север»,  что  может  указывать  на 

локализацию данной группы в определенный период;  

от этнонима сойот (современные носители которого являются, по 

всей  видимости,  самодийско-тюрко  монгольским  конгломератом), 

этимология  которого,  в  свою  очередь,  также  нуждается  в  детальном 

исследовании; 

 от монгольского слова хой со значением «лес». 

           Поскольку  факты  контактов  монголоязычного  населения,  которое 

могло бы осуществить в своем языке переход «сойот – хойот – хойид», с 

сойотами до XIX в. не установлены (хотя их вероятность велика),  

                                                           

85

 История Казахстана в русских источниках. 5-т, Алматы, Дайк-пресс, 2007жыл, 224-б  

57 

 

 а  также поскольку  значение «лесные»  (хойид)  или  собирательно «лесные 

народы» (хойин иргэд) не вызывает сомнений в плане смысловой нагрузки, в 

отличие, скажем, от значений «светлый», «желтый», «прямой» и пр.,  

из всех версий более вероятной представляется версия от слова хой 

со значением «лес».  

Значение  же  «север»  или  «северный»  в  отношении  этнонима  хойт 

(хойид)  может  иметь  более  позднее  происхождение  (XVII–XVIII  вв.)  и 

поэтому  при  выборе  предполагаемого  значения,  на  мой  взгляд,  уступает 

значению «лесной», которое, по всей видимости, и является исходным для 

современного этнонима хойт».

86

 

          Көріп отырғандай, қойыттар да –Орман елі. 

Көнекке келер болсақ, ол сөздің түп-төркіні моңғол тілінен келген: 1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал