Алматы экономика және статистика академиясыжүктеу 5.01 Kb.

бет6/20
Дата29.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

2-аралық бақылау тест сҧрақтары 
 
1. Мемлекеттік реттеу бұл –  
1)
 
қаржы  нарығында  қалыптасатын  қатынастарды  мемлекеттік  билік  пен  ӛкілетті 
органдардың реттеуі  

42
 
 
2)
 
нарықтың  барлық  институттарының  қызмет  етуін  қамтамасыз  ететін  заңды  және 
нормативті актілердің орындалуына негізделеді  
3)
 
тікелей  нарық  қатысушысымен  қабылданған  жеке  нормативті  құжаттарға  жарғыларға, 
ережелерге негізделеді  
4)
 
несие  нарығында  қалыптасатын  қатынастарды  мемлекеттік  билік  пен  ӛкілетті 
органдардың реттеуі  
5)
 
жанама нарық  қатысушысымен қабылданған жеке нормативті құжаттарға жарғыларға, 
ережелерге негізделеді  
 
2. Қазақстанда мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратындар – 
1)
 
барлық жауап дұрыс  
2)
 
Қазақстан Республикасы Президентінің аппараты 
3)
 
ҚР-сының қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау Агенттігі 
4)
 
Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігі, монополияға қарсы саясат жӛніндегі 
Мемлекеттік комитет,  
5)
 
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі, Үкімет 
 
3.  Мыналардың  қайсысы  Қазақстанда  мемлекеттік  реттеуді  жүзеге  асырушы  болып 
табылмайды – 
1)
 
Үкімет, Парламент, қаржы Министрлігі, 
2)
 
Қазақстан Республикасы Президентінің аппараты 
3)
 
ҚР-сының қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау Агенттігі 
4)
 
Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігі, монополияға қарсы саясат жӛніндегі 
Мемлекеттік комитет  
5)
 
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі, Үкімет 
 
4. Тікелей реттеу әдістері, бұл – 
1)
 
барлық жауап дұрыс 
2)
 
қаржы  нарығы  субъектілерінің  қызметіне  міндетті  талаптарды  бекітетін  заңды  және 
нормативті актілердің шығарылуы  
3)
 
эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруды тіркеу және ондағы кӛрсетілген шарттар мен 
міндеттерді эмитенттердің орындауын бақылау  
4)
 
кәсіби  қатысушылардың  қызметін,  қор  биржасын,  биржадан  тыс  нарықта  айналыста 
болатын қаржылық құралдар саудасын бағалайтын және техникалық қамтамасыз ететін 
ұйымдарды лицензиялау 
5)
 
қаржы  нарығының  кәсіби  қатысушылар  қызметін  бақылау  және  заңнаманы  бұзғаны 
үшін сәйкесінше санкцияны қолдану 
 
5. Қаржы нарығын жанама реттеу қалай жүзеге асырылады?– 
1)
 
мемлекеттің қарамағындағы экономикалық тұтқалар арқылы  
2)
 
мемлекеттің барлық заңдары мен нормативтерінің орындалуы арқылы 
3)
 
халықаралық сипаттағы нормативті актілердің орындалуы  арқылы 
4)
 
мемлекеттің барлық заңдары мен нормативтерінің жүзеге асырылуы арқылы 
5)
 
шетелдік нормативті актілердің орындалуы  арқылы 
 
6. Қаржы нарығын жанама реттеудің жүзеге асырылуының түрлері – 
1)
 
барлық жауап дұрыс 
2)
 
салық саясаты, сыртқы экономикалық қызмет 
3)
 
ақша саясаты, мемлекеттік капиталдар 
4)
 
мемлекеттің меншігі мен ресурстары  

43
 
 
5)
 
сыртқы экономикалық саясат, сыртқы экономикалық қызмет 
 
7. Ішкі реттеуде қарастырылатын мәселелер – 
1)
 
мемлекеттің барлық заңдары мен нормативтерінің орындалуы 
2)
 
мемлекеттің қарамағындағы экономикалық тұтқалар арқылы  
3)
 
халықаралық сипаттағы нормативті актілердің орындалуы  арқылы 
4)
 
мемлекеттің экономикалық заңдары мен нормативтерінің жүзеге асырылуы арқылы 
6)
 
шетелдік нормативті актілердің орындалуы  арқылы 
 
8. Сыртқы реттеуде қарастырылатын мәселелер –  
1)
 
халықаралық сипаттағы нормативті актілердің орындалуы  
2)
 
мемлекеттің қарамағындағы экономикалық тұтқалар арқылы  
3)
 
мемлекеттің барлық заңдары мен нормативтерінің орындалуы арқылы 
4)
 
мемлекеттің барлық заңдары мен нормативтерінің жүзеге асырылуы арқылы 
5)
 
шетелдік нормативті актілердің орындалуы  арқылы 
 
9 Валюталық айырбас дегеніміз –  
1)
 
бір елдің валютасын басқа елдің валютасымен айырбастау  
2)
 
бір елдің валютасын басқа елдің валютасымен теңестіру  
3)
 
екі елдің валютасын басқа бір елдің валютасымен айырбастау  
4)
 
бір елдің валютасын басқа екі елдің валютасымен айырбастау  
5)
 
бір елдің валютасын айырбастау 
 
10. Валюта нарығының қатысушылары қандай функцияларды жүзеге асырады? 
1)
 
ақша аударымы, хеджерлеу, клиринг және несие  
2)
 
ақша аударымы, тӛлем, клиринг және несие  
3)
 
ақша аударымы, хеджерлеу, клиринг және есеп айырысу  
4)
 
ақша аударымы, хеджерлеу, тӛлем және есеп айырысу  
5)
 
ақша аударымы, тӛлем, клиринг және ақша айырбасы  
 
11. Валюта бағамына ӛз әсерін ететін негізгі факторлар – 
1)
 
барлық жауап дұрыс 
2)
 
сатып алу қабілетінің бірдейлігі бойынша валюта бағамы 
3)
 
нақты процент мӛлшермесінің деңгейі 
4)
 
инфляция, жалпы ұлттық ӛнім 
5)
 
ӛнеркәсіп ӛндірісінің индексі, жұмыссыздық 
 
12. Валюта бағамы – 
1)
 
екі ақша бірлігі айырбасының арақатынасы  
2)
 
екі ақша бірлігімен есеп айрысу  
3)
 
екі ақша бірлігінің арақатынас ерекшілігі  
4)
 
барлық жауап дұрыс 
5)
 
дұрыс жауап жоқ 
 
13. Валюта бағамы – 
1)
 
бір ақша бірлігінің басқа мемлекеттің ақша бірлігінде кӛрінетін бағасы  
2)
 
ақша бірлігінің екі мемлекеттің ақша бірлігіндегі айырмасы   
3)
 
бір ақша бірлігінің басқа мемлекеттің ақша бірлігінде кӛрінетін айырмасы  
4)
 
бір ақша бірлігінің шетел ақша бірлігінде есеп айырысуы  
5)
 
бір ақша бірлігінің басқа мемлекеттің ақша бірлігінде есеп айырысуы 
 

44
 
 
14. Валютаң ұғымы белгілі бір мәртебесі бойынша жіктеледі – 
1)
 
ұлттық валюта, шетелдік валюта, резервтік  
2)
 
халықаралық валюта, шетелдік валюта, резервтік 
3)
 
шетелдік валюта, әлемдік, мемлекеттік 
4)
 
шетелдік валюта, резервтік 
5)
 
банктік, әлемдік, мемлекеттік 
 
15. Валюта нарығының негізгі қатысушылары –  
1)
 
банктер, экспорттаушылар, трансұлттық компаниялар, қаржы мекемелері, инвесторлар, 
үкімет агентіктері, кәсіпорындар мен жеке тұлғалар 
2)
 
банктер, экспорттаушылар, трансұлттық компаниялар, қаржы мекемелері, инвесторлар, 
жеке және заңды тұлғалар 
3)
 
коммерциялық  банктер,  экспорттаушылар,  трансұлттық  компаниялар,  қаржы 
мекемелері, инвесторлар, жеке және заңды тұлғалар 
4)
 
банктер, импорттаушылар, ірі компаниялар, қаржы мекемелері, инвесторлар, жеке және 
заңды тұлғалар 
5)
 
банктер, экспорттаушылар, акционелік қоғамдар, қаржы мекемелері, инвесторлар, жеке 
және заңды тұлғалар 
 
16. Валюта дегеніміз –  
1)
 
кез келген тӛлем құжаттары немесе халықаралық есеп айырысуларда пайдаланылатын 
және қандай да бір ұлттық ақша бірлігіндегі ақшалай міндеттеме  
2)
 
кез  келген  халықаралық  айырбастарда  және  қандай  да  бір  ұлттық  ақша  бірлігіндегі 
ақшалай қаражат  
3)
 
халықаралық  есеп  айырысуларда  пайдаланылатын  және  қандай  да  бір  ұлттық  ақша 
бірлігіндегі ақшалай есеп айырысу  
4)
 
кез  келген  халықаралық  есеп  айырысуларда  пайдаланылатын  және  қандай  да  бір 
халықаралық ақша бірлігіндегі ақшалай міндеттеме  
5)
 
дұрыс жауап жоқ 
 
17. Валютаны критерийлері бойынша жіктеу – 
1)
 
кӛрсетілген жауаптардың барлығы дұрыс  
2)
 
еркін айырбасталатын 
3)
 
ішінара айырбасталатын 
4)
 
айырбасталмайтын 
5)
 
дұрыс жауап жоқ 
 
18. Валюталық операциялар –  
1)
 
ақша нарығында шетелдік валюталарға және шетелдік валютаға жазылған тӛлем құжат-
тарына баға белгілеу операциясы 
2)
 
қаржы  нарығында  шетелдік  валюталарға  және  шетелдік  валютаға  баға  белгілеу 
операциясы 
3)
 
ақша нарығында шетелдік валюталарға және шетелдік валютаға жазылған тӛлем құжат-
тарына есеп жүргізу операциясы 
4)
 
ақша нарығында шетелдік валюталарға және шетелдік валютаға жазылған тӛлем құжат-
тарынның  операциясы 
5)
 
барлық жауап дұрыс 
 
19. ҚР аумағында валюталық операциялар қалай жүзеге асады?  
1)
 
резиденттер  және  резидент  еместер,  ӛкілетті  банктер  мен  банктік  емес  қаржы 
ұйымдары, олардың айырбас пунктері арқылы 

45
 
 
2)
 
жеке  және  заңды  тұлғалар,  ӛкілетті  банктер  мен  банктік  емес  қаржы  ұйымдары, 
олардың айырбас пунктері арқылы 
3)
 
жеке  және  заңды  тұлғалар,  мемлекеттік  банктер,  банктік  емес  қаржы  ұйымдары, 
олардың айырбас пунктері арқылы 
4)
 
жеке және заңды тұлғалар, ӛкілетті банктер, кәсіпорындар, қаржы ұйымдары, олардың 
айырбас пунктері арқылы 
5)
 
жеке  және  заңды  тұлғалар,  коммерциялық  банктер,  банктік  емес  қаржы  ұйымдары, 
олардың айырбас пунктері арқылы 
 
20. Валюталық операцияларды қандай критерийлер бойынша жіктеуге болады – 
1)
 
барлық жауап дұрыс 
2)
 
объектісі және субъектісі бойынша 
3)
 
жүзеге асырудың режимі бойынша 
4)
 
жүзеге асырудың аумағы бойынша 
5)
 
құқықтық қатынас түрлері бойынша 
 
21. Валюталық операцияларды объектісі бойынша: 
1)
 
кӛрсетілген жауаптардың барлығы дұрыс  
2)
 
шетелдік және ұлттық валюталармен  
3)
 
шетелдік валютадағы бағалы қағаздармен 
4)
 
қымбат бағалы металдармен және тастармен 
5)
 
дұрыс жауап жоқ 
 
22. Валюталық операцияларды субъектісі бойынша: 
1)
 
кӛрсетілген жауаптардың барлығы дұрыс  
2)
 
жеке және заңды тұлғалар 
3)
 
мемлекеттік, әкімшілік-аумақтық және муниципалды  
4)
 
шетелдік мемлекеттердің және халықаралық ұйым  
5)
 
дұрыс жауап жоқ 
 
23. Валюталық операцияларды жүзеге асырудың режимі бойынша 
1)
 
әмбебап, жекеленген  
2)
 
ішкі, шетелдік 
3)
 
әкімшілік-құқықтық 
4)
 
азаматтық-құқықтық 
5)
 
дұрыс жауап жоқ 
 
24. Валюталық операцияларды жүзеге асырудың аумағы бойынша: 
1)
 
ішкі, шетелдік 
2)
 
әмбебап, жекеленген  
3)
 
әкімшілік-құқықтық 
4)
 
азаматтық-құқықтық 
5)
 
барлық жауап дұрыс 
 
25. Валюталық операцияларды жүргізудің құқықтық қатынас түрлері бойынша: 
1)
 
барлық жауап дұрыс 
2)
 
қаржылық-құқықтық  
3)
 
әкімшілік-құқықтық  
4)
 
азаматтық-құқықтық  
5)
 
халықаралық жеке-құқықтық  
 
26.  Валюталық  операцияларды  жүргізудің  қаржылық-құқықтық  қатынас  түрінде  не 
қарастырылған? 

46
 
 
1)
 
салықтық тӛлемдерді ӛтеуге аудару 
2)
 
айып пұлды шетелдік валютада тӛлеу 
3)
 
кӛлікпен  тасымалдауды  ұйымдастырып  беруші  резиденттің  пайдасына  аударылатын, 
аударылым келісім-шарты негізіндегі импорттаушы резиденттің валюталық тӛлемі 
4)
 
экспорттық-импорттық  сыртқы  сауда  келісім-шарты  бойынша  резидент  еместердің 
пайдасына резиденттердің тӛлейтін валюталық тӛлемі 
5)
 
халықаралық ұйымдардың пайдасына аударылатын валюталық аударым 
 
27.  Валюталық  операцияларды  жүргізудің  қаржылық-құқықтық  қатынас  түрінде  не 
қарастырылған? 
1)
 
айыппұлды шетелдік валютада тӛлеу 
2)
 
салықтық тӛлемдерді ӛтеуге аудару 
3)
 
кӛлікпен  тасымалдауды  ұйымдастырып  беруші  резиденттің  пайдасына  аударылатын, 
аударылым келісім-шарты негізіндегі импорттаушы резиденттің валюталық тӛлемі 
4)
 
экспорттық-импорттық  сыртқы  сауда  келісім-шарты  бойынша  резидент  еместердің 
пайдасына резиденттердің тӛлейтін валюталық тӛлемі 
5)
 
халықаралық ұйымдардың пайдасына аударылатын валюталық аударым 
 
28.  Валюталық  операцияларды  жүргізудің  қаржылық-құқықтық  қатынас  түрінде  не 
қарастырылған? 
1)
 
кӛлікпен тасымалдауды ұйымдастырып беруші резиденттің пайдасына аударылатын, 
аударылым келісім-шарты негізіндегі импорттаушы резиденттің валюталық тӛлемі 
2)
 
салықтық тӛлемдерді ӛтеуге аудару 
3)
 
айып пұлды шетелдік валютада тӛлеу 
4)
 
экспорттық-импорттық  сыртқы  сауда  келісім-шарты  бойынша  резидент  еместердің 
пайдасына резиденттердің тӛлейтін валюталық тӛлемі 
5)
 
халықаралық ұйымдардың пайдасына аударылатын валюталық аударым 
 
29.  Валюталық  операцияларды  жүргізудің  қаржылық-құқықтық  қатынас  түрінде  не 
қарастырылған? 
1)
 
экспорттық-импорттық  сыртқы  сауда  келісім-шарты  бойынша  резидент  еместердің 
пайдасына резиденттердің тӛлейтін валюталық тӛлемі 
2)
 
салықтық тӛлемдерді ӛтеуге аудару 
3)
 
айып пұлды шетелдік валютада тӛлеу 
4)
 
кӛлікпен  тасымалдауды  ұйымдастырып  беруші  резиденттің  пайдасына  аударылатын, 
аударылым келісім-шарты негізіндегі импорттаушы резиденттің валюталық тӛлемі 
5)
 
халықаралық ұйымдардың пайдасына аударылатын валюталық аударым 
 
30.  Валюталық  операцияларды  жүргізудің  қаржылық-құқықтық  қатынас  түрінде  не 
қарастырылған? 
1)
 
халықаралық ұйымдардың пайдасына аударылатын валюталық аударым 
2)
 
салықтық тӛлемдерді ӛтеуге аудару 
3)
 
айып пұлды шетелдік валютада тӛлеу 
4)
 
кӛлікпен тасымалдауды ұйымдастырып беруші резиденттің пайдасына аударылатын, 
аударылым келісім-шарты негізіндегі импорттаушы резиденттің валюталық тӛлемі 
5)
 
экспорттық-импорттық  сыртқы  сауда  келісім-шарты  бойынша  резидент  еместердің 
пайдасына резиденттердің тӛлейтін валюталық тӛлемі 
 
31.  ҚР  валюталық  реттеу  туралың    заңына  сәйкес  мыналардың  қайсысы  валюталық 
операциялар болып табылады –  
1)
 
меншік  құқығының  және  басқа  құқықтардың  валюталық  құндылыққа  ӛтуімен 
байланысты операциялар 
2)
 
ағымдағы операциялар, капитал қозғалысымен байланысты операциялар 
3)
 
салықтық тӛлемдерді ӛтеуге аудару 

47
 
 
4)
 
айып пұлды шетелдік валютада тӛлеу 
5)
 
халықаралық ұйымдардың пайдасына аударылатын валюталық аударым 
 
32. ҚР валюталық реттеу туралың заңына сәйкес валюталық операцияларды екі категорияға 
қалай бӛлуге болады – 
1)
 
ағымдағы операциялар, капитал қозғалысымен байланысты операциялар   
2)
 
меншік  құқығының  және  басқа  құқықтардың  валюталық  құндылыққа  ӛтуімен 
байланысты операциялар 
3)
 
салықтық тӛлемдерді ӛтеуге аудару, тікелей операциялар 
4)
 
айып пұлды шетелдік валютада тӛлеу, жанама операциялар 
5)
 
халықаралық ұйымдардың пайдасына аударылатын валюталық аударым 
 
33. Ұлттық валюта жүйесі – 
1)
 
ұлттық заңмен анықталған елдің валюталық қатынасын ұйымдастыру формасы 
2)
 
елдің валюталық қатынасын реттеу формасы 
3)
 
ұлттық заңмен анықталған елдің валюталық қатынасын реттеу формасы 
4)
 
елдің валюталық қатынасын қалыптасыру формасы 
5)
 
барлық жауап дұрыс 
 
34. Ұлттық валюта жүйенің негізгі элементтері – 
1)
 
барлық жауап дұрыс 
2)
 
ұлттық валюта бірлігі 
3)
 
ресми алтын валюта резервінің құрамы 
4)
 
валюталардың бірдейлігі және валюта бағамын қалыптастыру механизмі 
5)
 
Ұлттық валюта нарығының және алтын нарығының режимі, елдің валюта қатынасын 
реттейтін ұлттық мекемелердің мәртебесі 
 
35. Мыналардың қайсысы Ұлттық валюта жүйесінің негізгі элементі болып табылмайды? 
1)
 
валюталардың ӛзгешілігі және валюта бағамын қалыптастыру механизмі 
2)
 
ұлттық валюта бірлігі 
3)
 
ресми алтын валюта резервінің құрамы 
4)
 
валюталардың бірдейлігі және валюта бағамын қалыптастыру механизмі 
5)
 
Ұлттық валюта нарығының және алтын нарығының режимі, елдің валюта қатынасын 
реттейтін ұлттық мекемелердің мәртебесі 
 
36. Ӛзін-ӛзі реттеу –  
1)
 
нарықтың кәсіби қатысушылары тарапынан қаржы нарығын реттеу  
2)
 
қоғамдық пікір арқылы реттеу жүргізу  
3)
 
экономикалық саясат арқылы реттеу жүргізу  
4)
 
нарықтың заңды тұлғалары тарапынан қаржы нарығын реттеу  
5)
 
нарықтың заңды және жеке тұлғалары тарапынан қаржы нарығын реттеу  
 
37. Қоғамдық реттеу – 
1)
 
қоғамдық пікір арқылы реттеу жүргізу  
2)
 
нарықтың кәсіби қатысушылары тарапынан қаржы нарығын реттеу  
3)
 
экономикалық саясат арқылы реттеу жүргізу  
4)
 
нарықтың заңды тұлғалары тарапынан қаржы нарығын реттеу  
5)
 
нарықтың заңды және жеке тұлғалары тарапынан қаржы нарығын реттеу  
 
38. Қазақстанда зейнетақымен қамтамасыз ету реформасы қашан мақұлданды? 
1)
 
1997 жылдың наурыз айында 

48
 
 
2)
 
1997 жылдың  маусым айында 
3)
 
1998 жылдың маусым айында 
4)
 
2000 жылдың наурыз айында 
5)
 
1997 жылдың шілде айында 
 
39.  Қазақстан  Республикасында  ңЗейнетақымен  қамтамасыз  ету  туралың  заң  ең  алғаш  рет 
қашан қабылданған? 
1)
 
1997 жылдың 20 маусымында 
2)
 
1998 жылдың 20  маусымында 
3)
 
1997 жылдың  3 шілдесінде 
4)
 
1997 жылдың  20 қаңтарында 
5)
 
2000 жылдың  20 шілдесінде 
 
40.  Қазақстан  Республикасында  ңМіндетті  әлеуметтік  сақтандыру  туралың  заң  қашан 
қабылданған? 
1)
 
2005 жылдың 1 қантарында 
2)
 
1998 жылдың 20  маусымында 
3)
 
1997 жылдың  3 шілдесінде 
4)
 
1997 жылдың  20 қаңтарында 
5)
 
2000 жылдың  20 шілдесінде 
 
41. Жаңа реформаға сәйкес зейнеткерлердің зейнетке шығу жасы қандай болды? 
1)
 
ұзартылды 
2)
 
қысқартылды 
3)
 
теңестірілді 
4)
 
қайта қаралды 
5)
 
азайды 
 
42.Қазақстанда  Зейнетақы  тӛлеу  бойынша  мемлекеттік  орталық  органының  негізгі 
функциялары – 
1)
 
барлық жауап дұрыс 
2)
 
республикалық  бюджеттің  қаражат  есебінен  зейнетақымен  қамтамасыз  етілуге  құқы 
барларға зейнетақы тӛлеуді жүзеге асыру 
3)
 
азаматтарға әлеуметтік жеке куәлік 
4)
 
міндетті зейнетақы жарнасының дербестендірілген есебі 
5)
 
міндетті зейнетақы жарнасын агенттерден ЗЖҚ-на аудару  
 
43. Зейнетақы қорларын басқаратын ұйым – 
1)
 
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым  
2)
 
зейнетақы активтерін жинақтауды жүзеге асыратын ұйым 
3)
 
зейнетақы тӛлеу бойынша мемлекеттік орталық  
4)
 
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым  
5)
 
зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша мемлекеттік орталық 
6)
 
қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау агентігі 
 
44. Зейнетақы жарнасы қайда аударылады және сақталады? 
1)
 
кастодиан-банктің шотында 
2)
 
коммерциялық банктердің шотында 

49
 
 
3)
 
сақтандыру компанияларында 
4)
 
зейнетақы жинақтау қорында 
5)
 
банктердің шотында 
 
45. Қазақстанда Зейнетақы тӛлеу бойынша мемлекеттік орталық қандай формада құрылды? 
1)
 
мемлекеттік кәсіпорын формасында 
2)
 
мемлекеттік емес кәсіпорын формасында 
3)
 
акционерлік қоғам формасында 
4)
 
жауапкершілігі шектеулі серіктестік формасында 
5)
 
жеке меншік формасында 
 
46. Зейнетақыны жинақтаудың жаңа жүйесі ӛз қызметін қашан бастады? 
1)
 
1998 жылдың қаңтар айынан  
2)
 
2004 жылдың қаңтар айынан  
3)
 
1999 жылдың қаңтар айынан 
4)
 
1995 жылдың қаңтар айынан 
5)
 
1997 жылдың қаңтар айынан 
 
47. 1998 жылдың 1 қаңтарында зейнеткерлер қанша жаста зейнетке шыға алатын еді? 
1)
 
ерлер – 61 жасында, әйелдер – 55 жасында 
2)
 
ерлер – 61,5 жасында, әйелдер – 56,5 жасында 
3)
 
ерлер – 62 жасында, әйелдер – 57 жасында 
4)
 
ерлер – 62,5 жасында, әйелдер – 57,5 жасында 
5)
 
ерлер – 63 жасында, әйелдер – 58 жасында. 
 
48. 1998 жылдың 1 шілдесінде зейнеткерлер қанша жаста зейнетке шыға алатын еді? 
1)
 
ерлер – 61,5 жасында, әйелдер – 56,5 жасында 
2)
 
ерлер – 61 жасында, әйелдер – 55 жасында 
3)
 
ерлер – 62 жасында, әйелдер – 57 жасында 
4)
 
ерлер – 62,5 жасында, әйелдер – 57,5 жасында 
5)
 
ерлер – 63 жасында, әйелдер – 58 жасында. 
 
49. 1999 жылдың 1 шілдесінде  зейнеткерлер қанша жаста зейнетке шыға алатын еді? 
1)
 
ерлер – 62 жасында, әйелдер – 57 жасында 
2)
 
ерлер – 61 жасында, әйелдер – 55 жасында 
3)
 
ерлер – 61,5 жасында, әйелдер – 56,5 жасында 
4)
 
ерлер – 62,5 жасында, әйелдер – 57,5 жасында 
5)
 
ерлер – 63 жасында, әйелдер – 58 жасында. 
 
50. 2000 жылдың 1 шілдесінде зейнеткерлер қанша жаста зейнетке шыға алатын еді? 
1)
 
ерлер – 62,5 жасында, әйелдер – 57,5 жасында 
2)
 
ерлер – 61 жасында, әйелдер – 55 жасында 
3)
 
ерлер – 61,5 жасында, әйелдер – 56,5 жасында 
4)
 
ерлер – 62 жасында, әйелдер – 57 жасында 
5)
 
ерлер – 63 жасында, әйелдер – 58 жасында. 
 
51. 2001 жылдың 1 шілдесінде зейнеткерлер қанша жаста зейнетке шыға алатын еді? 
1)
 
ерлер – 63 жасында, әйелдер – 58 жасында. 
2)
 
ерлер – 61 жасында, әйелдер – 55 жасында 
3)
 
ерлер – 61,5 жасында, әйелдер – 56,5 жасында 
4)
 
ерлер – 62 жасында, әйелдер – 57 жасында 

50
 
 
5)
 
ерлер – 62,5 жасында, әйелдер – 57,5 жасында 
 
52.Жекешелендірудің әр түрлі тәсілдері – 
1)
 
барлық жауап дұрыс 
2)
 
жергілікті аукциондар арқылы ұсақ кәсіпорындарды сату 
3)
 
орта және ірі кәсіпорындарды жаппай жекешелендіру 
4)
 
жеке жобалар бойынша аса ірі кәсіпорындарды жекешелендіру 
5)
 
ауыл  шаруашылық  салаларындағы  және  ауыл  шаруашылық  ӛнімдерін  қайта  ӛңдеу 
секторындағы жекешелендіру 
 
53. Мыналардың қайсысы жекешелендірудің тәсілдері болып табылмайды?  
1)
 
оқу орындары мен балабақшаларды сату 
2)
 
жергілікті аукциондар арқылы ұсақ кәсіпорындарды сату 
3)
 
орта және ірі кәсіпорындарды жаппай жекешелендіру 
4)
 
жеке жобалар бойынша аса ірі кәсіпорындарды жекешелендіру 
5)
 
ауыл  шаруашылық  салаларындағы  және  ауыл  шаруашылық  ӛнімдерін  қайта  ӛңдеу 
секторындағы жекешелендіру 
 
54. Жекешелендірудің І-ші кезеңінде қолға алынған мәселелер – 
1)
 
негізінен сауда объектілері мен қызмет кӛрсету салаларын сату, мемлекеттік меншікті 
еңбек ұжымына беру қолға алынды 
2)
 
жекешелендіру купонын халыққа таратып беруге негізделді 
3)
 
бағалы қағаздарды шығару қолға алынды 
4)
 
мемлекеттік меншіктің қызмет кӛрсету салаларын сату 
5)
 
негізінен сауда объектілері мен қызмет кӛрсету салаларын сату, мемлекеттік меншікті 
жалға беру қолға алынды 
 
55. Жекешелендірудің ІІ-ші кезеңінде қолға алынған мәселелер – 
1)
 
жекешелендіру купонын халыққа таратып беруге негізделді 
2)
 
негізінен сауда объектілері мен қызмет кӛрсету салаларын сату, мемлекеттік меншікті 
еңбек ұжымына беру қолға алынды 
3)
 
жеке жобалар бойынша жекешелендіру 
4)
 
мемлекеттік меншіктің қызмет кӛрсету салаларын сату 
5)
 
негізінен сауда объектілері мен қызмет кӛрсету салаларын сату, мемлекеттік меншікті 
жалға беру қолға алынды 
 
56. Жекешелендірудің І-ші кезеңі қай уақыт аралығын қамтыды? 
1)
 
1991 жылдан 1992 жылға дейінгі уақытты қамтиды 
2)
 
1993 жылдан 1996 жылдың басына дейінгі уақытты қамтиды 
3)
 
1994 жылдан 1998 жылға дейінгі уақытты қамтиды 
4)
 
1991 жылдан 1993 жылға дейінгі уақытты қамтиды 
5)
 
1994 жылдан 1996 жылдың басына дейінгі уақытты қамтиды 
 
57. Жекешелендірудің ІІ-ші кезеңі қай уақыт аралығын қамтыды? 
1)
 
1993 жылдан 1996 жылдың басына дейінгі уақытты қамтиды 

51
 
 
2)
 
1991 жылдан 1992 жылға дейінгі уақытты қамтиды 
3)
 
1994 жылдан 1996 жылға дейінгі уақытты қамтиды 
4)
 
1991 жылдан 1993 жылға дейінгі уақытты қамтиды 
5)
 
1994 жылдан 1998 жылдың басына дейінгі уақытты қамтиды 
 
58. Жекешелендірудің ІІІ-ші кезеңінде қолға алынған мәселелер –  
1)
 
жеке жобалар бойынша жекешелендіру 
2)
 
жекешелендіру купонын халыққа таратып беруге негізделді 
3)
 
негізінен сауда объектілері мен қызмет кӛрсету салаларын сату, мемлекеттік меншікті 
еңбек ұжымына беру қолға алынды 
4)
 
мемлекеттік меншіктің қызмет кӛрсету салаларын сату 
5)
 
негізінен сауда объектілері мен қызмет кӛрсету салаларын сату, мемлекеттік меншікті 
жалға беру қолға алынды 
 
59.  Ірі  және  шағын  кәсіпорындар  экономиканың  мемлекеттік  емес  жекешелендіруінің  қай 
кезеңінде жүзеге асырылды? 
1)
 
І-ші кезеңінде 
2)
 
ІІ-ші кезеңінде 
3)
 
ІІІ -ші кезеңінде 
4)
 
VІ-ші кезеңінде 
5)
 
дұрыс жауап жоқ 
 
60. Кіші жекешелендіруң  жекешелендірудің қай кезеңінде кӛрініс тапқан? 
1)
 
І-ші кезеңінде 
2)
 
ІІ-ші кезеңінде 
3)
 
ІІІ-ші кезеңінде 
4)
 
VІ-ші кезеңінде 
5)
 
дұрыс жауап жоқ 
 
 
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал