Алматы экономика және статистика академиясыжүктеу 5.01 Kb.

бет4/20
Дата29.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

 
 
10.
 
Дәрістер, тәжірибе (семинар), зертханалық сабақтарының жоспары 
 
р/н 
№   
Тақырыптың 
 атауы 
Зертханалық сабақ жоспары 

Қаржы нарығының 
инфрақұрылымы 
және оның құрамдас 
элементтері 
1.
 
Қаржы  нарығының,  делдалдар  және  қатысушылар 
түсінігі. 
2.
 
Қаржы нарығы және оның құрылымы  
3.
 
Қаржы нарығының функциялары  
4.
 
Қазақстандағы қаржы нарығының құрылымы  

Ақша нарығы және 
оның қаржы 
құралдары 
1.
 
Ақша нарығының түсінігі және функциясы  
2.
 
Қазақстандағы ақша нарығының құрылымы  
 

Депозит нарығының 
қызметтерінің 
ерекшеліктері 
1.
 
Депозит нарығының мәні және функциялары  
2.
 
Қазақстандағы депозит нарығының құрылымы  
3.
 
Депозит  нарығының  құралдары:  түсінігі  және 
түрлері 
 

Несие нарығы, оның 
мәні және маңызы 
1.
 
Несие нарығының мәні және функциялары  
2.
 
Қазақстандағы несие нарығының құрылымы  
3.
 
Несие нарығының құралдары: түсінігі және түрлері  
4.
 
ҚР несие нарығының даму ерекшеліктері 
 

Бағалы қағаздар 
нарығы, оның 
қызметі және 
құрылымы 
1.
 
Бағалы 
қағаздар 
нарығының 
түсінігі 
және 
функциялары 
2.
 
ҚР бағалы қағаздар нарығының құрылымы.  
3.
 
Бағалы қағаздар нарығының құралы  
4.
 
Бағалы  қағаздарды  шығару  және  орналастыру 
ерекшеліктері 
 

Қор биржа, оның 
қызметі және құрамы 
1.
 
Қор биржаларының түсінігі және функциялары. Қор 
биржаларының  экономикалық,  заң  және  ұйымдық 
жақтары 
2.
 
Қор  биржасында  сауданы  жүзеге  асыру  ережедері 
мен құрамы.   
3.
 
Листинг жіне делистинг түсінігі  

26
 
 
4.
 
Биржалық саудаға қатысушылар  
5.
 
Қор биржасында брокер-дилердің қызметтері  
 

Коммерциялық 
банктердің қаржы 
нарығындағы қызметі 
1.
 
Коммерциялық 
банктердің 
мәні. 
Қаржы 
нарығындағы коммерциялық банктердің ролі.  
2.
 
Коммерциялық  банктердің  активті  және  пассивті 
операциялары  
3.
 
Коммерциялық 
банктердің 
брокерлік-дилерлік 
қызметі  
4.
 
Коммерциялық банктердің кастодиандіқ қызметі  
5.
 
Коммерциялық 
банктердің 
инвестициялық 
қызметтері 
 

Туынды бағалы 
қағаздар нарығы 
1.
 
Туынды  бағалы  қағаздар  нарығының  түсінігі  және 
функциялары 
2.
 
ҚР туынды бағалы қағаздар нарығының құрылымы.  
3.
 
Туынды бағалы қағаздар нарығының құралы  
4.
 
Туынды 
бағалы 
қағаздарды 
шығару 
және 
орналастыру ерекшеліктері 

Валюта нарығы және 
валюталық 
операциялар 
1.
 
Валюталық нарықтың дамуы  
2.
 
Биржалық және биржадан тыс валюталық нарық  
3.
 
Нарыққа қатысушылар  
4.
 
Валюталық операциялар  
 
10  Сақтандыру нарығы 
1.
 
Сақтандыру нарығының мәні және функциялары  
2.
 
Сақтандырудың  экономикалық  мәні.  Сақтандыру 
классификациясы  
3.
 
Сақтандыру 
компанияларының 
коммерциялық 
қызметтері 
4.
 
Брокерлік, 
агенттік 
және 
актуарилерді 
сақтандырушылардың қызметтері 
 
11  Зейнетақы нарығы. 
ҚР  зейнетақы 
қорларының қызметі 
1.
 
Жинақтаушы зейнетақы қорларының жүйесі  
2.
 
ҚР  зейнетақы  жүйесі:  құқықтық  қамтамасыз  ету 
және  құрылымы.  Мемлекеттік  жинақтаушы  зейнет 
ақы  қорлары  (ГНПФ).  Зейнет  ақы  тӛлей  бойынша 
мемлекетік орта  (ГЦВП). 
3.
 
ҚР  мемлекеттік  емес  жинақтаушы  зейнет  ақы 
қорлары  
4.
 
Зейнетақы  активтерін  инвестициялық  басқаруды 
жүзеге асыратын ұйымдар  (ООИУПА).  
12  Инвестициялық 
компаниялар мен 
қорлар 
1.
 
Инвестициялық  қорлар  және  компаниялардың 
қызметі. 
2.
 
Ашық,  жабық  және  интервалдық  пайлық  қорлары 
және олардың ӛзара айырмашылықтары.  
3.
 
Инвестициялық 
процестегі 
инвестициялық 
қорлардың және компаниялардың рӛлі.  
 
13  Қазақстандағы қаржы 
нарығының құқықтық 
реттеу негіздері 
1.
 
Қаржы нарығын реттеудің әдістері.  
2.
 
ҚР-ның  қаржы  нарығын  реттеудің  заңнамалық 
негізі.  

27
 
 
3.
 
Қаржы  нарығын  және  қаржылық  ұйымдарды 
мемлекеттік  қадағалау  мен  реттеу  туралың  ҚР-ның 
заңы.  
4.
 
Қаржы нарығындағы кәсіби қатысушылардың ӛзін-
ӛзі реттеу ұйымдарының ролі.  
5.
 
Ӛзін-ӛзі реттеу ұйымдарының түсінігі. 
 
14  Қаржы нарығын және 
қаржылық 
ұйымдарды 
реттеу 
мен 
қадағалау 
бойынша Агенттік 
 
1.
 
Қаржы  нарығы  мен  қаржы  ұйымдарын  қадағалау 
және  реттеу  бойынша  Агенттіктің  қызметтерінің 
негізгі бағыттары.   
2.
 
Қаржы  нарығы  мен  қаржы  ұйымдарын  қадағалау 
және  реттеу  бойынша  Агенттіктің  функциялары 
мен міндеттері   
15  ҚР Ұлттық банкі - 
қаржы нарығын 
реттеу органы 
1.
 
Ұлттық банк, функциялары және міндеттері.   
2.
 
ҚР қаржы нарығындағы лицензиялық қызметтері 
3.
 
Бағалы қағаздар нарыңын реттеуші департаментінің 
ӛкілеттілігі және функциялары.  
 
 
11.
 
СОӚЖ жҥргізу графигі 
 
р/н  
№  
 
СОӚЖ 
тапсырмасы 
Бақылау формасы 
Ӛткізү мерзімі 
Кҥндізгі оқыту 
 

СОӚЖ 1 
жазбаша жұмыс орындау 
1-ші апта  

СОӚЖ 2 
жазбаша жұмыс орындау 
2-ші апта 

СОӚЖ 3 
жазбаша жұмыс орындау 
3-ші апта  

СОӚЖ 4 
жазбаша жұмыс орындау 
4-ші апта 

СОӚЖ 5 
жазбаша жұмыс орындау 
5-ші апта  

СОӚЖ 6 
жазбаша жұмыс орындау 
6-ші апта 

СОӚЖ 7 
жазбаша жұмыс орындау 
7-ші апта  

СОӚЖ 8 
жазбаша жұмыс орындау 
8-ші апта  

СОӚЖ 9 
жазбаша жұмыс орындау 
9-ші апта 
10 
СОӚЖ 10 
жазбаша жұмыс орындау 
10-ші апта  
11 
СОӚЖ 11 
жазбаша жұмыс орындау 
11-ші апта 
12 
СОӚЖ 12 
жазбаша жұмыс орындау 
12-ші апта  
13 
СОӚЖ13 
жазбаша жұмыс орындау 
13-ші апта 
14 
СОӚЖ 14 
жазбаша жұмыс орындау 
14-ші апта  
15 
СОӚЖ 15 
жазбаша жұмыс орындау 
15-ші апта 
Сырттай оқыту 
 

СОӚЖ 1 
жазбаша жұмыс орындау 
1-ші апта 

СОӚЖ 2 
жазбаша жұмыс орындау 
1-ші апта 

СОӚЖ 3 
жазбаша жұмыс орындау 
1-ші апта 

СОӚЖ 4 
жазбаша жұмыс орындау 
1-ші апта 

СОӚЖ 5 
жазбаша жұмыс орындау 
1-ші апта 

СОӚЖ 6 
жазбаша жұмыс орындау 
2-ші апта 

СОӚЖ 7 
жазбаша жұмыс орындау 
2-ші апта 

28
 
 

СОӚЖ 8 
жазбаша жұмыс орындау 
2-ші апта 

СОӚЖ 9 
жазбаша жұмыс орындау 
2-ші апта 
10 
СОӚЖ 10 
жазбаша жұмыс орындау 
2-ші апта 
11 
СОӚЖ 11 
жазбаша жұмыс орындау 
3-ші апта 
12 
СОӚЖ 12 
жазбаша жұмыс орындау 
3-ші апта 
13 
СОӚЖ13 
жазбаша жұмыс орындау 
3-ші апта 
14 
СОӚЖ 14 
жазбаша жұмыс орындау 
3-ші апта 
15 
СОӚЖ 15 
жазбаша жұмыс орындау 
3-ші апта 
 
12.
 
СӚЖ тапсырмаларын орындау және ӛткізу графигі 
 
р/н  
№  
 
СӚЖ 
тапсырмасы 
Бақылау формасы 
Ӛткізү мерзімі 
Кҥндізгі оқыту 
 

СӚЖ 1 
рефераты қорғау және талқылау 
1-ші апта  

СӚЖ 2 
рефераты қорғау және талқылау 
2-ші апта 

СӚЖ 3 
рефераты қорғау және талқылау 
3-ші апта  

СӚЖ 4 
рефераты қорғау және талқылау 
4-ші апта 

СӚЖ 5 
рефераты қорғау және талқылау 
5-ші апта  

СӚЖ 6 
рефераты қорғау және талқылау 
6-ші апта 

СӚЖ 7 
рефераты қорғау және талқылау 
7-ші апта  

СӚЖ 8 
рефераты қорғау және талқылау 
8-ші апта  

СӚЖ 9 
рефераты қорғау және талқылау 
9-ші апта 
10 
СӚЖ 10 
рефераты қорғау және талқылау 
10-ші апта  
11 
СӚЖ 11 
рефераты қорғау және талқылау 
11-ші апта 
12 
СӚЖ 12 
рефераты қорғау және талқылау 
12-ші апта  
13 
СӚЖ 13 
рефераты қорғау және талқылау 
13-ші апта 
14 
СӚЖ 14 
рефераты қорғау және талқылау 
14-ші апта  
15 
СӚЖ 15 
рефераты қорғау және талқылау 
15-ші апта 
Сырттай оқыту 
 

СӚЖ 1 
рефераты қорғау және талқылау 
1-ші апта 

СӚЖ 2 
рефераты қорғау және талқылау 
1-ші апта 

СӚЖ 3 
рефераты қорғау және талқылау 
1-ші апта 

СӚЖ 4 
рефераты қорғау және талқылау 
1-ші апта 

СӚЖ 5 
рефераты қорғау және талқылау 
1-ші апта 

СӚЖ 6 
рефераты қорғау және талқылау 
2-ші апта 

СӚЖ 7 
рефераты қорғау және талқылау 
2-ші апта 

СӚЖ 8 
рефераты қорғау және талқылау 
2-ші апта 

СӚЖ 9 
рефераты қорғау және талқылау 
2-ші апта 
10 
СӚЖ 10 
рефераты қорғау және талқылау 
2-ші апта 
11 
СӚЖ 11 
рефераты қорғау және талқылау 
3-ші апта 
12 
СӚЖ 12 
рефераты қорғау және талқылау 
3-ші апта 
13 
СӚЖ 13 
рефераты қорғау және талқылау 
3-ші апта 
14 
СӚЖ 14 
рефераты қорғау және талқылау 
3-ші апта 
15 
СӚЖ 15 
рефераты қорғау және талқылау 
3-ші апта 
 
  

29
 
 
13.
 
   Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 
 
Негізгі әдебиеттер: 
30.
 
Смағұлова  Р.О.,  Мадыханова  Қ.А.,  Тұсаева  Ә.Қ.,  Сатыбалдиева  Ж.Ш.  Қаржы,  ақша 
айналысы және несие. Оқу құралы. А, 2008 
31.
 
Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э. А.Қаржы нарығы және делдалдары. 2005 ж. 
32.
 
Сутемгенова  Н.Д.  Фондовый  рынок.  Оқу  құралы.Алматы,  2000ж.  1  бӛлім.  Виды 
рынков.  Инвестиции.  Инвестиционный  капитал.  Регулирование.  2  бӛлім. 
Профессиональная  деятельность  на  рынке  ценных  бумаг.  Интеграция  фондового 
рынка Қазахстана с международным фондовым рынком.  
33.
 
Кӛшенова Б.А. «Бағалы қағаздар нарығы және биржалық іс».  А, 2007ж. 
 
Қосымша әдебиеттер: 
34.
 
Кӛшенова Б.А. «Ақша, несие, банктер, валюта қатынастары». А: Экономика.2000 ж 
35.
 
Мақыш С.Б. «Ақша айналымы және несие». А:  "Қазақ Университеті" 2000 ж. 
36.
 
Мақыш С.Б. «Коммерциялық банктер операциялары».-А: Қазақ университеті, 2002 ж. 
37.
 
Дэвид С. Кидуелл, Ричард Л, Петерсон. Финансовые институты, рынки и деньги. Оқу 
құралы., С –П: 2002 ж. 
38.
 
Тихонов Р.Ю., Тихонов Ю.Р. Фондовый рынок. Оқу құралы., Минск, 2000ж. 
 
Нормативтік-құқықтық база: 
39.
 
«ҚР  Ұлттық  банкі  туралы»  ҚР  заңы.  30.03.  1995  (28.02.07.  ӛзгерістер  мен 
толықтырулар) 
40.
 
«ҚР    банктер  және  банктік  қызметтер  туралы»  ҚР    заңы    31.08.1995  ж.  (28.03.07. 
ӛзгерістер мен толықтырулар) 
41.
 
«Ақшалай тӛлемдер мен аударымдар туралы» ҚР  заңы. 29.06.1998 ж. 
42.
 
«Қазақстан  Республикасы  аумағында  тӛлем  құжаттарын  пайдалану  және  қолма-
қолсыз тӛлемдер мен ақшалай аударымдарды жүзеге асыру ережесі» ҚР Ұлттық банк 
Басқармасының № 179 қаулысы. 25.04.2000 ж. 
43.
 
«Қазақстан  Республикасының  банктеріндегі  клиенттердің  банктік  шоттарын  ашу, 
жүргізу және жабу тәртібі туралы нұсқаулық» ҚР Үлттық банк Басқармасының № 266 
қаулысы. 02.06.2000ж. 
44.
 
«Қазақстан  Республикасының  Мемлекеттік  классификаторы  —  тӛлемдердің 
тағайындалуының бірдей классификаторын пайдалануу  ережесі»  ҚР Үлттық  банктің 
Басқармасының  №  388  қаулысы.  15.11.1999.  Қ.Р-сының  30.03.1995  жылғы:  «ҚР-ң 
Ұлттық Банкі туралы» заң. 
45.
 
«ҚР  вексельдік айналым туралы» Қ.Р заңы. 28.04.1997 жыл 
46.
 
«ҚР ұлттық валютаны енгізу туралы» Қ.Р  жарлығы 12.11.1993 
47.
 
«ҚР 
ақша 
жүйесі 
туралы» 
Қ.Р 
заңы13.12.1993 
жыл                                                                          
Қ.Р Ұлттық Банкінің инструктивті-нормативтік актілері 
48.
 
Қ.Р  Ұлттық  Банкінің  Бас  Басқармасының  үкімімен  бекітілген  29.08.1996  жылғы  № 
200  Ірі  тӛлем  жүйесіндегі  есеп  айырысу  Қазақстанның  орталық  банкаралық  есеп 
айырысуды жүргізу ережелері. 
49.
 
Қ.Р  Ұлттық  Банкінің  Бас  Басқармасының  үкімімен  бекітілген  21.11.1998  жылғы  № 
242 Банкаралық жүйеде ақшаны аудару ережелері. 
50.
 
Қ.Р  Ұлттық  Банкінің  Бас  Басқармасының  үкімімен  бекітілген  05.12.1998  жылғы  № 
266 Қ.Р-сының территориясында чектерді қолдану ережелері. 
51.
 
Қ.Р  Ұлттық  Банкінің  Бас  Басқармасының  үкімімен  бекітілген  03.07.1999  жылғы  № 
157  Республикалық  мемлекеттік  кәсіпорындарда  шаруашылық  жүргізу  құқығындағы 
клирингтік жүйеде операцияларды жүргізу ережелері. 

30
 
 
52.
 
Қ.Р    Ұлттық  Банкінің  Бас  Басқармасының  үкімімен  бекітілген  15.11.1999  жылғы  № 
395 « Қ.Р Ұлттық Банкімен вексельдерді қайта есептеу ережелері» 
53.
 
«Бағалы  қағаздар  нарығы  туралы»  2.07.2003  жылғы  Қазақстан  Республикасының 
Заңы 
54.
 
«Акционерлік қоғам туралы» 13.05.2003 жылғы Қазақстан Республикасының Заңы 
55.
 
«Қаржы  нарығы  мен  қаржылық  ұйымдарды  мемлекеттік  реттеу  және  қадағалау 
туралы» 4.07.2003 жылғы Қазақстан Республикасының Заңы  
 
Кезеңдік әдебиеттер, интернет-көздері: 
56.
 
Қазақстанның экономикалық газеттері мен журналдары 
57.
 
Жақын шетелдердің экономикалық газеттері мен журналдары 
58.
 
Қазақстанның  қаржы  институттарының,  отандық  компанияларының,  шетелдік 
қатысулардың компанияларының интернет-сайттары және басқалар. 
 
 
14.
 
Студенттің оқу бойынша жетістіктерін бақылау сҧрақтары 
(ӛзі дайындалу үшін сұрақтар тізімі, қорытынды бақылауға дайындық үшін сұрақтар) 
 
1.
 
Қаржы нарығының негізгі қызметтері  
2.
 
Ақша нарығының құралдары  
3.
 
Ақша нарығының негізгі қызметтері  
4.
 
Бағалы қағаздар  нарығының негізгі қызметтері  
5.
 
Вексельді эмитентіне байланысты жіктеу  
6.
 
Вексельді айналым тәсілдеріне байланысты жіктеу  
7.
 
Вексельді қамтамасыз етілуіне байланысты жіктеу  
8.
 
Вексельді иеленуіне байланысты жіктеу  
9.
 
Вексельді тӛлем мерзіміне байланысты жіктеу  
10.
 
Мерзімді депозиттің негізгі түрлері   
11.
 
Депозиттік сертификаттың түрлері  
12.
 
Депозиттік сертификаттың шығарылу тәсілі бойынша бӛлінуі  
13.
 
Депозиттік сертификатты рәсімдеу  тәсілі бойынша бӛлінуі 
14.
 
Несие нарығы дегеніміз  
15.
 
Несие нарығы  
16.
 
Несие нарығы  
17.
 
Несиелік қатынастардың тағайындалуы бойынша жіктеу  
18.
 
Несиелік қатынастардың қызмет етуі байланысты жіктеу  
19.
 
Несиені пайдалану мерзіміне байланысты жіктеу  
20.
 
Несиенің қамтамасыз етілуіне байланысты жіктеу 
21.
 
Бағалы қағаздар нарығын қалыптастырудың негізі   
22.
 
Бағалы қағаздар нарығының қатысушылары   
23.
 
Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары   
24.
 
Негізгі бағалы қағаздар дегеніміз  
25.
 
Алғашқы бағалы қағаздар дегеніміз  
26.
 
Қайталамалы бағалы қағаздар дегеніміз  
27.
 
Туынды бағалы қағаздар дегеніміз  
28.
 
Бағалы қағаздар дегеніміз  
29.
 
Коносамент дегеніміз   
30.
 
Бағалы қағаздарды меншік құқығын беру әдісі бойынша жіктеу  
31.
 
Бағалы қағаздарды шығарылу формасы бойынша жіктеу  
32.
 
Сақтандыру нарығы дегеніміз 
33.
 
Сақтандыру нарығының қызметтері  

31
 
 
34.
 
Қаржы  нарығы  мен  қаржылық  ұйымдарды  мемлекеттік  реттеу  және  қадағалау 
туралың Қазақстан Республикасының Заңы қашан қабылданды? 
35.
 
Валюталық реттеу туралың Қазақстан Республикасының Заңы қашан қабылданды? 
36.
 
Бағалы  қағаздар  нарығы  туралың  Қазақстан  Республикасының  Заңы  қашан 
қабылданды? 
37.
 
Сақтандыру қызметі туралың Қазақстан Республикасының Заңы қашан қабылданды? 
38.
 
Зейнетақымен  қамтамасыз  ету  туралың  Қазақстан  Республикасының  Заңы  қашан 
қабылданды? 
39.
 
Қаржы  нарығы  мен  қаржылық  ұйымдарды  мемлекеттік  реттеу  және  қадағалау 
туралың Заңы бойынша қандай ұйымдардың қызметтерін реттейді? 
40.
 
Қаржы нарығы дегеніміз  
41.
 
Валюта дегеніміз  
42.
 
Нарықтардағы сатушылар мен сатып алушылардың экономикалық субъекті  ретіндегі 
үш тобы 
43.
 
Нарыққа  қатысушылардың  қызмет  кӛрсету  процесінде  пайда  болатын  қатынастарын 
реттеу,  олармен  осы  қызметтерге  ӛкілетті  ұйымдар  тарапынан  операцияларды 
жүргізу,  олардың  барлық  қатысушыларын,  қызметтерінің  барлық  түрін  қамтитын 
қатынастарды  қай нарықты реттеу деп айтамыз?  
44.
 
Қаржы нарығын реттеудің мақсаттары   
45.
 
Мыналардың қайсысы қаржы нарығын реттеудің мақсаттарына жатпайды   
46.
 
Қаржы нарығын реттеудің қағидалары   
47.
 
Мыналардың қайсысы қаржы нарығын реттеудің қағидалары болып табылмайды? 
48.
 
Қаржы нарығын реттеудің тәсілдері   
49.
 
Қаржы нарығын реттеудің мақсаттар және тәсілдер кӛзқарасына  байланысты түрлері   
50.
 
Қаржы нарығын реттеудің реттеу тарабының жүргізілуіне байланысты түрлері 
51.
 
Қаржы нарығын реттеудің реттеу әдістеріне байланысты 
52.
 
түрлері   
53.
 
Сыртқы реттеу, бұл  
54.
 
Ішкі реттеу, бұл  
55.
 
Мемлекеттік реттеу бұл   
56.
 
Қазақстанда мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратындар  
57.
 
Мыналардың  қайсысы  Қазақстанда  мемлекеттік  реттеуді  жүзеге  асырушы  болып 
табылмайды  
58.
 
Тікелей реттеу әдістері, бұл  
59.
 
Қаржы нарығын жанама реттеу қалай жүзеге асырылады? 
60.
 
Қаржы нарығын жанама реттеудің жүзеге асырылуының түрлері  
61.
 
Ішкі реттеуде қарастырылатын мәселелер  
62.
 
Сыртқы реттеуде қарастырылатын мәселелер   
63.
 
Валюталық айырбас дегеніміз   
64.
 
Валюта нарығының қатысушылары қандай функцияларды жүзеге асырады? 
65.
 
Валюта  бағамына  ӛз  әсерін  ететін  негізгі  факторлар  қаржылық-құқықтық  қатынас 
түрінде не қарастырылған? 
66.
 
қарастырылған? 
67.
 
Валюталық  операцияларды  жүргізудің  қаржылық-құқықтық  қатынас  түрінде  не 
қарастырылған? 
68.
 
ҚР  ңВалюталық  реттеу  туралың    заңына  сәйкес  мыналардың  қайсысы  валюталық 
операциялар болып табылады –  
69.
 
ҚР  ңВалюталық  реттеу  туралың  заңына  сәйкес  валюталық  операцияларды  екі 
категорияға қалай бӛлуге болады – 
70.
 
Ұлттық валюта жүйесі – 
71.
 
Мыналардың қайсысы Ұлттық валюта жүйесінің негізгі элементі болып табылмайды? 

32
 
 
72.
 
Ӛзін-ӛзі реттеу –  
73.
 
Қазақстанда зейнетақымен қамтамасыз ету реформасы қашан мақұлданды? 
74.
 
Қазақстан Республикасында ңЗейнетақымен қамтамасыз ету туралың заң ең алғаш рет 
қашан қабылданған? 
75.
 
Қазақстан  Республикасында  ңМіндетті  әлеуметтік  сақтандыру  туралың  заң  қашан 
қабылданған? 
76.
 
Сыртқы реттеу, бұл  
77.
 
Ішкі реттеу, бұл  
78.
 
Мемлекеттік реттеу бұл   
79.
 
Қазақстанда мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратындар  
80.
 
Мыналардың  қайсысы  Қазақстанда  мемлекеттік  реттеуді  жүзеге  асырушы  болып 
табылмайды  
81.
 
Тікелей реттеу әдістері, бұл  
82.
 
Қаржы нарығын жанама реттеу қалай жүзеге асырылады? 
83.
 
Қаржы нарығын жанама реттеудің жүзеге асырылуының түрлері  
84.
 
Ішкі реттеуде қарастырылатын мәселелер  
85.
 
Сыртқы реттеуде қарастырылатын мәселелер   
86.
 
Валюталық айырбас дегеніміз   
87.
 
Валюта бағамы  
88.
 
ңВалютаң ұғымы белгілі бір мәртебесі бойынша жіктеледі  
89.
 
Валюта нарығының негізгі қатысушылары   
90.
 
Валютаны критерийлері бойынша жіктеу  
91.
 
Валюталық операциялар   
92.
 
Вексельді қамтамасыз етілуіне байланысты жіктеу  
93.
 
Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау  
94.
 
Нарыққа қатысушылардың  
95.
 
Қаржы нарығын реттеудің мақсаттары   
96.
 
Мыналардың қайсысы қаржы нарығын реттеудің мақсаттарына жатпайды   
97.
 
Қаржы нарығын реттеудің қағидалары   
98.
 
Мыналардың қайсысы қаржы нарығын реттеудің қағидалары болып табылмайды? 
99.
 
Қаржы нарығын реттеудің тәсілдері 
100.
 
Жеке тұлғалардың  кепілді салымдары жӛніндегі Қазақстан қорының қызметінің 
ерекшеліктері 
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал