Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасыжүктеу 1.06 Mb.
Pdf просмотр
бет4/10
Дата22.04.2017
өлшемі1.06 Mb.
#7474
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

10 


Мемлекеттің  аграрлы  секторға  қолдау 

кӛрсету  механизмдері  мен  оның 

болашақтағы 

дамуын 


реттеуі. 

Республика  агроӛнеркәсіп  саласының 

даму  ерекшеліктері.  Егін  және  мал 

шаруашылығын 

жоспарлауда 

қолданылатын  кӛрсеткіштер  және  оны 

негіздеуде  қолданылатын  баланстар. 

Жердің 


экологиялық 

жағдайын 

арттыру  мен  оның  құнарлығын  кӛтеру 

бойынша  мемлекеттік  ынталандыру 

механизмдері. 

Жерді 


ұтымды 

пайдаланудың 

экономикалық 

механизмдері 

және 

олардың  кадастрлық  бағалаудағы  рӛлі. Жердің экологиялық жағдайын арттыру 

мен  оның  құнарлылығын  кӛтеру 

бойынша  мемлекеттік  ынталандыру 

механизмдері. 

 

11 


Қазақстан 

Республикасының 

қазіргі 

қаржы-бюджеттік  жүйесі  және  оның 

әлеуметтік-экономикалық 

рӛлі. 


Экономиканы 

реттеудің 

қаржылық 

механизмдерінің    басыңқылығы  мен 

құрамы.  Мемлекеттің  фискалды  саясатын 

күшейтудің қажеттілігін негіздеу мен  оны 

жүзеге асырудың басты әдістері.  . 

Мемлекеттік 

бюджет 

жүйесі 


мен 

бюджетаралық  қатынастарды  жетілдіру 

проблемасы 

Мемлекеттік  фискалды  саясатының  негізгі 

мақсаты: салық-бюджет құралдарын тиімді 

пайдалану; 

әлеуметтік-экономикалық 

дамудың 


басыңқылықты 

міндеттерін 

шешу; 

ел 


экономикасын 

бәсекеге  

16 


 

қабылетін  кӛтеру;  Қазақстанды  әлеуметтік 

және  экономикалық  модернизациялауды 

жеделдету. 

12 

Мемлекеттің    ақша  –  несие  саясатының қалыптасу 

негізі, 


мақсаты 

мен 


тапсырмалары.  ҚР-да  ақша  –  несие 

жүйесінің  қызметі  мен  оны  жетілдірудегі 

Ұлттық  Банкінің  рӛлі.  Ақша  –  несие 

қатынастары 

мен 

ақша 


айналымын 

реттеудің  ұйымдастыру  және  заңдық 

негіздері.  

Екінші деңгейдегі банк қызметтерін реттеу 

және 

несие 


ресурстарын 

ұтымды 


пайдалану  үшін  мемлекет  қолданатын 

әкімшілік және экономикалық тетіктері. 

     Макроэкономикалық 

тұрақтылықты 

және  тепе-теңдікті  қолдау  мүдделерін 

ескере 


отырып 

жасалған 

монетарлы 

саясатты жүзеге асыру әдістері. 

13 

Ӛндіргіш  күштерді  тиімді  орналастыруда аймақтық 

және 


жалпымемлекеттік 

мүдделерді үйлестіру негіздері.  Жергілікті 

мемлекеттік  басқару    жүйесі.  Арнайы 

экономикалық  зоналарды  ұйымдастыру 

негізі, мағынасы мен тиімділігі. 

 

     Аймақтық  саясатты  жүргізу  мақсаты: аймақтар 

арасындағы 

әлеуметтік-

экономикалық 

деңгейлері 

арасындағы 

айырмашылықты  тӛмендету;  әлеуметтік 

инфрақұрылымды  нығайтуға  мүмкіндік 

беретін  инвестициялық  жобаларды  жүзеге 

асыру; 


аймақтарда 

сайлау 


саясатын 

халықтың ӛмір сүру деңгейін жақсартумен 

байланыстыру және т.б. 

14 


Мемлекеттің 

табиғатты 

қорғау 

шараларын  (бағдарламаларын)  әзірлеу мен  жүзеге  асыру  әдістері.  Ресурс 

үнемдеу  стратегиясы  мен  жолдары 

және  оны  ынталандыру  мақсатындағы 

мемлекеттік  шаралар.  Мемлекеттің 

сыртқы  экономикалық  саясатының 

маңызы.Экспорттық 

бағдарламалар 

мен 


сыртқы 

экономикалық 

байланыстарды  дамыту  стратегиясын 

құру. 


Қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты 

дұрыс  пайдаланудың  әлеуметтік  және 

экономикалық маңызы.  

Сыртқы экономикалық саясаттың мәні. 

Лицензиялық  және  кедендік  саясатты 

іске асыру әдістері.  

10. СОӚЖ-ын жҥргізу жоспары (кеңес беру)  

 

№  


 

Тапсырма тақырыбы 

СОӚЖ-ын жүргізу нысаны (түрі) 

Күндізгі оқу нысаны  

1-

СОӚЖ 


Мемлекеттің экономикаға араласу мәселелері   Студент  А4  форматта  3-5  бет  жазбаша 

түрде  ӛзіндік  жұмыс  дайындауы  тиіс  Осы 

жұмыс  негізінде  жұмасына  1  рет  сұрау 

жүргізу  арқылы    тақырып  бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

2- 


СОӚЖ 

3.

 Қазақстанда 

әлеуметтік-экономикалық 

дамудың басымды негіздері.  

4.

 Экономика мен әлеуметтік сферадағы 

дағдарыстан шығудағы мемлекеттің іс-

әрекеті 

Студент  А4  форматта  3-5  бет  жазбаша 

түрде  ӛзіндік  жұмыс  дайындауы  тиіс  Осы 

жұмыс  негізінде  жұмасына  1  рет  сұрау 

жүргізу  арқылы    тақырып  бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

3- 

СОӚЖ 


Мемлекеттік  бюджеттен  дотациялар  мен 

субвенциялар  бӛлу  мүмкіндігі  Мемлекеттік 

реттеудің экономикалық әдістері 

 

Студент  А4  форматта  3-5  бет  жазбаша түрде  ӛзіндік  жұмыс  дайындауы  тиіс  Осы 

жұмыс  негізінде  жұмасына  1  рет  сұрау 

жүргізу  арқылы    тақырып  бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

4- 

СОӚЖ 


Индикативті  және  директивті  жоспарларға 

талдау жүргізу  

Студент  А4  форматта  3-5  бет  жазбаша 

түрде  ӛзіндік  жұмыс  дайындауы  тиіс  Осы  

17 


 

Қазақстанда  мемлекеттік  бағдарламаларды 

дайындау  

жұмыс  негізінде  жұмасына  1  рет  сұрау 

жүргізу  арқылы    тақырып  бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

5- 

СОӚЖ 


Қазақстанда 

республикалық 

бюджетті 

дайындау қағидалары 

ҚР 

және 


шет 

елдерде 


мемлекеттік 

қарыздарды басқару мәселелері  

Студент  А4  форматта  3-5  бет  жазбаша 

түрде  ӛзіндік  жұмыс  дайындауы  тиіс  Осы 

жұмыс  негізінде  жұмасына  1  рет  сұрау 

жүргізу  арқылы    тақырып  бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

6- 


СОӚЖ 

Ақшаның монетарлық теориясы  

Орталық Банктің функциялары  

Студент  А4  форматта  3-5  бет  жазбаша 

түрде  ӛзіндік  жұмыс  дайындауы  тиіс  Осы 

жұмыс  негізінде  жұмасына  1  рет  сұрау 

жүргізу  арқылы    тақырып  бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

7- 

СОӚЖ 


Қоршаған орта және экономикалық ӛсу  

Қазақстанда 

экономикалық 

ӛсуді 


қамтамасыз ету  

 

Студент  А4  форматта  3-5  бет  жазбаша түрде  ӛзіндік  жұмыс  дайындауы  тиіс  Осы 

жұмыс  негізінде  жұмасына  1  рет  сұрау 

жүргізу  арқылы    тақырып  бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

8- 

СОӚЖ 


Ғылыми-техникалық 

прогресс 

және 

ақпараттық технологиялар   «Самрук-Казына»  ұлттық  әл-ауқат  қорының 

құрылуы мен қызметі  

Студент  А4  форматта  3-5  бет  жазбаша 

түрде  ӛзіндік  жұмыс  дайындауы  тиіс  Осы 

жұмыс  негізінде  жұмасына  1  рет  сұрау 

жүргізу  арқылы    тақырып  бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

9- 


СОӚЖ 

Мемлекеттің  құрылымдық  саясаты  іске 

асыру шаралары  

Қазақстанда  инвестициялық  қызметті  реттеу 

ерекшеліктері  

Студент  А4  форматта  3-5  бет  жазбаша 

түрде  ӛзіндік  жұмыс  дайындауы  тиіс  Осы 

жұмыс  негізінде  жұмасына  1  рет  сұрау 

жүргізу  арқылы    тақырып  бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

10- 

СОӚЖ 


Тауарӛндірушілерді 

мемлекеттік 

қолдау 

формалары  Қазақстанда агроӛнеркәсіп кешенін дамыту  

 

Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша түрде ӛзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы 

жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау 

жүргізу арқылы  тақырып бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

11- 

СОӚЖ 


Табиғи монополияларды мемлекеттік реттеу  

ҚР кәсіпкерлік сферасының заңнамалығы  

Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша 

түрде ӛзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы 

жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау 

жүргізу арқылы  тақырып бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

12- 


СОӚЖ 

Қазақстанда еңбек қатынастарын реттеу  

Мемлекеттің әлеуметтік саясаты  

Студент  А4  форматта  3-5  бет  жазбаша 

түрде  ӛзіндік  жұмыс  дайындауы  тиіс  Осы 

жұмыс  негізінде  жұмасына  1  рет  сұрау 

жүргізу  арқылы    тақырып  бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

13- 

СОӚЖ 


Қазақстан 

аймақтарының 

әлеуметтік-

экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу. 

Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша 

түрде ӛзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы 

жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау 

жүргізу арқылы  тақырып бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

14- 


СОӚЖ 

Қазақстанда  сыртқыэкономикалық  қызметті 

жетілдіру  

Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша 

түрде ӛзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы 


 

18 


 

Қазақстанның  БСҰ  кіру  проблемалары  мен 

болашағы  

 

жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау жүргізу арқылы  тақырып бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу    

11. СӚЖ-нан берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі  

 

№   

Тапсырма тақырыбы  

Бақылау 

нысаны 


(түрі) 

Тапсыру уақыты  

Күндізгі оқу нысаны 

«Шет  елдердің  экономикасын  реттеуде жоспарлаудың  рӛлі»  деген  тақырыпқа 

реферат дайындау 

Рефератты 

қорғау, 


сұрақ-жауап 

 

5 апта «ЭМР-ді 


ұйымдастыруды 

жетілдіру 

проблемалары»  тақырыбына  реферат 

дайындау 

Рефератты 

қорғау, 


сұрақ-жауап 

9 апта 


Салалар  дамуының  жоспарларындағы 

кӛрсеткіштер негізінде реферат дайындау 

Қорғау, 


сұрақ-жауап 

 

 13 апта     

12. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 

4.

 Абалкин Л.И. Государственное регулирование рыночной экономики. М.,2007 

5.

 Бибатырова  И.А.  Государственное  регулирование  национальной  экономики. 

Алматы, Қазақ университеті, 2004г. 

6.

 

Басовский  Л.Е.  «Прогнозирование  и  планирование  в  условиях  рынка».  М.,2005 

   4.   Бабашкина А. Государственное регулирование национальной экономики :  

         Учеб.пособие.-М,.2004 

18.


 

Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Москва,      

         «Дашков и К», 2000г. 

19.


 

Государственная  экономическая  политика.  Учебное  пособие  /Под  редакцией 

Т.Г.Морозовой. М., ЮНИТИ, 2006.    

20.


 

Государственное регулирование рыночной экономики. Под общ.ред. д.э.н., проф. 

В.И.Кушлина и д.э.н., проф. Н.А.Волгина. Москва «Экономика», 2000г. 

21.


 

Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория и практика. М., 

РДЛ, 2006.     

22.


 

Кейнс Дж. Общая теория занятости,  процента и денег. Москва 1949г. 

23.

 

Мамыров  Н.К.,  Ихданов  Ж.О.  Государственное  регулирование  экономики  в условиях  Казахстана:  теория,  опыт,  проблемы.  Учебное  пособие.  Алматы: 

Экономика, 1998г. 

24.

 

Морозова Т.Г., Пикулькин А.В. «Прогнозирование и планирования в условиях рынка». М.,2000 

25.


 

Мырзагалиев Т. Государственное регулирование экономики.А.,2008 

26.

 

Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики: учебное пособие. Москва, ИНФРА-М, 2000г. 

27.


 

Прогнозирование и планирование в  условиях рынка:  учебное пособие /под ред. 

Т.Г.Морозовой, А.В.Пикулькина. Москва: ЮНИТИДАНА, 2000г. 

28.


 

Стратегическое  планирование  /под  ред.  Уткина  Э.А.  Москва:  Ассоциация 

авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 1998г. 

29.


 

Уткин Э.А. «Стратегическое планирование».  М.,2007 

30.

 

Черныш  В.Г.  Прогнозирование  и  планирование  в  условиях  рынка.  Москва, 1999г. 

 

19 


 

    18.Тӛрегожина М. Экономиканы мемлекеттік реттеу   Лекциялар курсы.- 

         Алматы,2008 

19.Сундетов Ж. Планирование и пргонозирование в условиях рыночной экономики.  

      Учебное пособие М.2004 

 

Нормативтік-қҧқықтық материалдар: 

4.

 ҚР Конституциясы 30 тамыз 1995г.. 

5.

 Бюджетный  Кодекс  Республики  от  24.04.2004  г.  (с  изменениями  и  дополнениями 

по состоянию на 31.01.2006 г.).  

6.

 

Закон  Республики  Казахстан  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Республике Казахстан», Астана, Акорда, 13 апреля 2005 года № 39-III ЗРК. 

       4.    Среднесрочный  план  социально-экономического  развития  Республики  Казахстан 

на  

            2006 – 2008. Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 3              июня 2005 года № 560.  

6.

 Закон Республики Казахстан от 16 ноября 1999 года № 474-I  «О прожиточном  

      минимуме (с изменениями и дополнениями от 15.12.2005 г.   

 

 

13. Курстық жҧмыстың тақырыптары   

14.

 

Студенттің

 

оқу  жетістіктерін  бақылау  ҥшін  сҧрақтар  (ӛзін-ӛзі  дайындау  үшін, 

қорытынды бақылауға дайындалу үшін және тағы басқа сұрақтар тізімі) 

 

1.

 Экономиканы мемлекеттік реттеудің түсінігі, мақсаты. 

2.

 Мемлекеттің экономикалық қызметінің субъектісі.  

3.

 Сыртқыэкономикалық саясаттың құралдары 

4.

 Мемлекеттік бағдарламалардың түрлері 

5.

 Стратегиялық бағдарламалар, олардың жіктелуі 

6.

 Перрудің индикативті жоспарлау теориясы 

7.

 Мемлекеттік қаржы саясаты, оның бағыттары және жетілдіру жолдары 

8.

 Мемлекеттік бюджеттік жүйе, оның құрылымы 

9.

 Салық саясаты және салықтық жүйе 

10.


 

Мемлекеттің ақша-несие жүйесі 

11.

 

Ақша-несиелік реттеу және оның бағыттары 12.

 

Инвестициялық саясат 13.

 

Мемлекеттің инвестициялық саясатын реттеу 14.

 

Мемлекеттік тапсырыстар және оның рӛлі 15.

 

Табиғи монополиялар қызметін мемлекеттік реттеу 16.

 

Монополияға қарсы реттеу және оның әдістері 17.

 

Сыртқыэкономикалық қызметті тарифті және тарифті емес реттеулер 18.

 

Тӛлем балансы және оның құрылымы 19.

 

Аймақтық саясат 20.

 

Құрылымдық саясаттық негізгі бағыттары  

 

 14. Студенттің  білімін бағалаудың жҥйесі   

     Ағымдағы  үлгерім  бағасы  –  ағымдағы  бақылау  мен  аралық  бақылаудың  бағасынан 

шығарылады.  Үлгерімді  ағымдық  бақылау  –  магистрантты  оқу  пәннің  әрбір  тақырыбы 

бойынша сабақты жүргізетін оқытушымен оқу жетістіктерін жүйелі түрде тексеру.

 


 

20 


 

     Аралық бақылау оқу пәннің ірі бӛлімдері (модульдерінен) аяқталғанда жүргізіледі.  

     Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерім бағасын және қорытынды бақылауды 

қосады.  Пән  бойынша  қорытынды  бағаның  60%  ағымдағы  үлгерім  бағасы  (жіберу 

рейтингі) құрайды. Пән бойынша қорытынды бағаның 40% емтихан бағасы құрайды.  

 

     Студенттің  білімін  бағалау  балды-рейтингті  баңбалы  жүйе  бойынша  дәстүрлі  баға шкаласына сәйкестендіріліп алмастырылды.  

 

 

14.1 Студенттің рейтингін қою шкаласы: 

№ 

Бақылау түрі 1

і рейт

ин

г ба

ға

сының 

 ӛ

лшем

і 1)

, %


 

Апта  


1

і рейт

ин

гтің 

 қ

орыт

ындысы 

1) 

2і р

ейт


ин

г 

баға

сыны


ң 

 ӛ

лшем

і 2)

, %


 

Апта  


2

і рейт

ин

гтің 

 қ

орыт

ындысы 

 (

Р2

 

 10 

11 


12 

13 


14 

11.

 

 Қатысуы 

100 


 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

100 100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

 2.

 

 Студентердің 

белсенділігі 

100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

 3.

 

 СОӚЖ тапсыр-

масының 


орындалуы  

100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

100 100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

 4.

 

 СӚЖ 

тапсырмасыны

ң орындалуы  

(курстық 

жұмыс, 

рефарат, презентация 

және т.б.) 

100 

 

 100 

 

  

100 


 

100 


 

 

 100 

 

 100 

 

 Ағымдағы 

бақылаудың 

барлығы  

100 

 

  

 

  

 

 100 

 

  

 

  

 

  

Аралық бақылаудағы 

тапсырманы 

орындау 

100 

 

 

  

 

 100 

 

100  

 

  

 

 100 

 

  

Барлығы  

100 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Қорытынды бағадан үлесі 

 

  

 

  

 

 3

0

% 

 

  

 

  

 

  

3

0%

 

Ескертужұлдызшаның орнына балдың санын кӛрсету керек.   

 

14.2 Қорытынды бағаны есептеу 

 

Пән бойынша қорытынды бағаның пайыздық құрылымы келесі формуламен есептеледі: 

 

И% = Р1+Р2  х 0,6 + Э х 0,4  

21 


 

                                                                                                           2        

мұнда: 

            Р1 –1-ші рейтингті бағалаудың пайыздық құрылымы             

Р2 – 2-ші рейтингті бағалаудың пайыздық құрылымы; 

          Э – емтихан бағасының пайыздық құрылымы  (тест-емтихан).

          

 

 

 

14.3

 

Білім алушылардың балдық-рейтингтік оқу жетістіктерінің бағасын дәстҥрлік 

баға шкаласына ауыстыру  

 

Таңбалық жүйе 

бойынша баға 

Сандық эквивалент 

бойынша баға 

Оқу пәнін меңгерудің 

% мазмұны   

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

4,0 95-100 

Ӛте жақсы 

A3,67 90-94 

B3,33 

85-89 


Жақсы  

B

 3,0 

80-84 


B

2,67 75-79 

C2,33 

70-74 


Қанағаттанарлық  

2,0 65-69 

C1,67 

60-64 


D

1,33 55-59 

1,0 50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсыз        

 

14.4 

Академиялық тәртіп саясаты 

 

№ 

Мінез-құлықты бағалау шарттары  Балл саны 

1. 


Сабаққа кешігіп келу 

-3 


2. 

Сабақ уақытысында ұялы телефонмен қолдануы   

-5 

3. 


Практикалық  (семинарлық)  сабақтарға  белсенді 

қатысуы  

+2 ден +5 дейін 


Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 1.06 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет