Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасыжүктеу 1.06 Mb.
Pdf просмотр
бет2/10
Дата22.04.2017
өлшемі1.06 Mb.
#7474
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

30 

15 

30 

60 

 

9. Дәріс (лекция), практикалық және зертханалық сабақтар жоспары   

Тақырып 


№ 

Дәріс жоспары   

Практикалық сабақ жоспары 

Экономиканы мемлекеттік 

реттеудің 

(ЭМР)  объективті  қажеттілігі  мен  оның 

мәні.  Мемлекеттік  реттеудің  объектілері: 

макросфера,  экономиканың  ӛндірістік, 

инфрақұрылымдық,  әлеуметтік  сфералары 

мен  олардың  аймақтық  құрашылары. 

ЭМР-дің 


субъектілері, 

олардың 


әлеуметтік-экономикалық 

және 


шаруашылық мүдделері      

Ұдайы  ӛндіріс  процесі  мен  экономиканың 

циклдігі, 

оның 


объективті 

және 


субъективті 

себептері. 

ЭМР 

пәнінің 


құрылым және оны оқып-үйренудің негізгі 

тапсырмалары.  

ЭМР-дің  қағидасы  мен  принциптерін негіздеу, олардың ӛзгермелілігі. ЭМР әдісі 

мен 


механизмдері. 

ЭМР 


методологиясыжәне 

оны 


әрдайым 

жетілдіріп отырудың қажеттілігі. 

Мемлекеттік  реттеу  жүйесінде  экономика 

ғылымының  негізін  жүйелендіру  арқылы 

оның концепцияларын ұтымды пайдалану. 

Макроэкономикалық, институционалдық, 

ақпараттық, ресурстық әдістер. ЭМР 

методологиясы және оны әрдайым 

жетілдіріп отырудың қажеттілігі. 

Экономиканы мемлекеттік 

реттеуді 

ұйымдастырудың  теориялық  негіздері. 

ЭМР-ді 


ұйымдастырудың 

маңызды 


теориялық 

проблемасы 

– 

мультипликаторды таңдауды негіздеу.      Мемлекеттің 

экономикалық 

функцияларын 

құқықтық 

негізбен 

қамтамасыз 

ету. 

Қазақстан Республикасының  Конституциясы  ЭМР-ді 

ұйымдастырудың негізі ретінде. 

 

Шет  елдердегі  жалпыэкономикалық  және стратегиялық  жоспарлау;  оның  Тәуелсіз 

Мемлекеттер Достастығы (ТМД) елдерінде 

нарықтық 

қатынастардың 

даму 

жағдайындағы рӛлі. Қазақстан  жағдайында  ЭМР-дің  шетелдік 

тәжірибелерін 

пайдаланудың 

мүмкіндіктері 

мен 

проблемалары. Нарықтық қатынастарға ӛтуде Қазақстанда 

ӛзінің  эволюциялық  жолын  таңдаудың 

объективті негіздері. 

Ӛтпелі экономика: 

мәні, 


негізгі 

мінездемелері  және  трансформациялық 

процестердегі  мемлекеттің  рӛлі.  Ӛтпелі 

кезеңдегі 

жалпыэкономикалық 

және 


макроэкономикалық 

тенденциялар;олардың 

даму 

бағытын 


таңдау.    

Транзиттік  экономиканың  үлгілері  және 

олардың  жүйесі:  «жұмсақ  революция», 

«әлеуметтік  –  нарықтық  шаруашылық», 

«есінен  тандыру  терапиясы»  және  т.б. 

белгілі бір үлгіні пайдалану негіздері. 

Қоғамдық  ӛндіріс:  кӛрсеткіштер,  ӛсу қарқыны 

және 


құрылымдар. 

Макроэкономикалық  тұрақтылық  және 

оған қол жеткізудегі мемлекеттік шаралар. 

Макроэкономикалық  кӛрсеткіштер  жүйесі 

мен олардың ӛзара байланысы. 

     Мемлекеттің 

индустриалдық 

және 


аграрлық 

саясатының 

қалыптасу 

ерекшеліктері. 

     Салалардың 

басыңқылығын 

анықтаудың 

ұйымдастырушылық-

әдістемелік астары. 

Мемлекеттің  құрылымдық  саясатының 

қажеттілігі  мен  негіздемесі.  Ӛндірістік 

бағдарламаларды  жасақтау  принциптері. 

Ӛндіріс факторларын тиімді пайдаланудың 

негізгі кӛрсеткіштері мен оны ынталадыру 

жүйесі. 

Еңбек 


ӛнімділігі 

мен 


қор 

қайтарымдылығы 

деңгейін 

ӛлшеуге 


макроэкономикалық жағынан келу.  

      Экономикалық  болжаудың  мәні  және 

ғылыми-методологиялық 

негіздері. 

Болжаудың мәні,  қағидалары мен әдістері. 

Болжаулың 

әзірлену 

мерзімі, 

функционалдық  блоктары  мен  ірілендіру 

Халық  шаруашылығын  кешенді  болжауды 

әзірлеуді 

ұйымдастыру 

және 


оның 

теориялық негіздері. 

Экономиканың 

ӛндірістік, 

инфрақұрылымдық    салалардың  дамуын 


 

 деңгейіне байланысты түрлері.  

     Стратегиялық 

жоспарлау 

методологиясының түсінігі.  

стратегиялық 

және 


орта 

мерзімді 

жоспарлау; оның негізгі әдістері. 

ҒТП-ті  жеделдету  мен  оның  тиімділігін арттыру 

мақсатында 

жүргізілетін 

мемлекеттік  шаралар  жүйесі.  ҒТП-ке  әсер 

ететін  мемлекеттің  әкімшілік  –  құқықтық 

және 


экономикалық 

механизмдері. 

Ғылыми – зерттеу, жобалау – іздену және 

тәжірибелі  –  құрастыру  жұмыстарын 

тікелей 

қаржыландыру 

кӛздері 

мен 


шарттары.   

ҒТП-ті 


болжаудың 

ұйымдастыру-

әдістемелік астары мен оны бағдарламалы-

мақсатты  жоспарлау.  ҒТП  жетістіктерін 

пайдаланудың мемлекеттік және нарықтық 

механизмдері.  Мемлекеттің  инновациялық 

саясатын  жүзеге  асыру  шараларының 

жүйесі.  Негізгі  капиталдың  жеделдетілген 

амортизациясының маңызы. 

 Қоғамның 

еңбек 


әлуеті 

мен 


демографиялық 

жағдайы. 

Еңбекке 

қабілетті 

тұрғындарды 

жұмыспен 

қамтамасыз 

етудегі 


мемлекеттік 

шаралар  жүйесі.  Жұмыссыздықтың 

түрлері 

мен 


негізгі 

себептері              

және  оны  тӛмендетудегі  мемлекеттің 

іс-әрекеті. Халықтың әртүрлі топтарын 

әлеуметтік  қорғауды    қамтамасыз 

етудегі  жалпымемлекеттік  саясатты 

жүзеге 

асыру 


тәсілдері 

мен 


ұйымдастыру-құқықтық негіздері. 

Әлеуметтік 

инфрақұрылымның 

экономикалық 

рӛлі 

және 


оның 

салаларында  нарықтық  қатынастардың 

дамуы.  Осы  салалардың  адамзаттық 

даму  индексінің  деңгейімен  ӛзара 

байланысы.  

     Әлеуметтік 

инфрақұрылымның 

дамуын  мемлекеттік  реттеу  және  оның 

механизмдері.  Мемлекеттік  әлеуметтік 

тапсырыс  және  оларды  құқытық 

реттеуқағидалары. 

 Инвестициялық  ресурстардың  негізгі 

кӛздері  мен  оны  ұтымды  пайдалану 

проблемалары. 

Шетелдік 

инвестициялар 

мен 


ішкі 

инвестициялық  ресурстар  арасындағы 

ӛзара  қатынастардың  тиімдісін таңдау. 

Инвестицияға 

сұраныс 

пен 


оған 

ұсыныс  арасындағы  тепе  –  теңдікке 

қол жеткізу механизмі. 

Инвестиция 

және 

инвестициялық концепция. 

Мемлекеттің 

инвестициялық 

саясатының 

ӛзгермелілігі  мен  оны  қалыптасрыу 

негіздері.  Мемлекеттің  инвестициялық 

іс-әрекетінің ең маңызды қағидалары. 

 

10 


Мемлекеттің  аграрлы  секторға  қолдау 

кӛрсету  механизмдері  мен  оның 

болашақтағы 

дамуын 


реттеуі. 

Республика  агроӛнеркәсіп  саласының 

даму  ерекшеліктері.  Егін  және  мал 

шаруашылығын 

жоспарлауда 

қолданылатын  кӛрсеткіштер  және  оны 

негіздеуде  қолданылатын  баланстар. 

Жердің 


экологиялық 

жағдайын 

арттыру  мен  оның  құнарлығын  кӛтеру 

бойынша  мемлекеттік  ынталандыру 

механизмдері. 

Жерді 


ұтымды 

пайдаланудың 

экономикалық 

механизмдері 

және 

олардың  кадастрлық  бағалаудағы  рӛлі. Жердің экологиялық жағдайын арттыру 

мен  оның  құнарлылығын  кӛтеру 

бойынша  мемлекеттік  ынталандыру 

механизмдері. 

 

11 


Қазақстан 

Республикасының 

қазіргі 

қаржы-бюджеттік  жүйесі  және  оның 

әлеуметтік-экономикалық 

рӛлі. 


Экономиканы 

реттеудің 

қаржылық 

механизмдерінің    басыңқылығы  мен 

құрамы.  Мемлекеттің  фискалды  саясатын 

күшейтудің қажеттілігін негіздеу мен  оны 

жүзеге асырудың басты әдістері.  . 

Мемлекеттік 

бюджет 

жүйесі 


мен 

бюджетаралық  қатынастарды  жетілдіру 

проблемасы 

Мемлекеттік  фискалды  саясатының  негізгі 

мақсаты: салық-бюджет құралдарын тиімді 

пайдалану; 

әлеуметтік-экономикалық 

дамудың 


басыңқылықты 

міндеттерін 

шешу; 

ел 


экономикасын 

бәсекеге 

қабылетін  кӛтеру;  Қазақстанды  әлеуметтік 


 

 және  экономикалық  модернизациялауды 

жеделдету. 

12 

Мемлекеттің    ақша  –  несие  саясатының қалыптасу 

негізі, 


мақсаты 

мен 


тапсырмалары.  ҚР-да  ақша  –  несие 

жүйесінің  қызметі  мен  оны  жетілдірудегі 

Ұлттық  Банкінің  рӛлі.  Ақша  –  несие 

қатынастары 

мен 

ақша 


айналымын 

реттеудің  ұйымдастыру  және  заңдық 

негіздері.  

Екінші деңгейдегі банк қызметтерін реттеу 

және 

несие 


ресурстарын 

ұтымды 


пайдалану  үшін  мемлекет  қолданатын 

әкімшілік және экономикалық тетіктері. 

     Макроэкономикалық 

тұрақтылықты 

және  тепе-теңдікті  қолдау  мүдделерін 

ескере 


отырып 

жасалған  монетарлы 

саясатты жүзеге асыру әдістері. 

13 


Ӛндіргіш  күштерді  тиімді  орналастыруда 

аймақтық 

және 

жалпымемлекеттік мүдделерді үйлестіру негіздері.  Жергілікті 

мемлекеттік  басқару    жүйесі.  Арнайы 

экономикалық  зоналарды  ұйымдастыру 

негізі, мағынасы мен тиімділігі. 

 

     Аймақтық  саясатты  жүргізу  мақсаты: аймақтар 

арасындағы 

әлеуметтік-

экономикалық 

деңгейлері 

арасындағы 

айырмашылықты  тӛмендету;  әлеуметтік 

инфрақұрылымды  нығайтуға  мүмкіндік 

беретін  инвестициялық  жобаларды  жүзеге 

асыру; 


аймақтарда 

сайлау 


саясатын 

халықтың ӛмір сүру деңгейін жақсартумен 

байланыстыру және т.б. 

14 


Мемлекеттің 

табиғатты 

қорғау 

шараларын  (бағдарламаларын)  әзірлеу мен  жүзеге  асыру  әдістері.  Ресурс 

үнемдеу  стратегиясы  мен  жолдары 

және  оны  ынталандыру  мақсатындағы 

мемлекеттік  шаралар.  Мемлекеттің 

сыртқы  экономикалық  саясатының 

маңызы.Экспорттық 

бағдарламалар 

мен 


сыртқы 

экономикалық 

байланыстарды  дамыту  стратегиясын 

құру. 


Қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты 

дұрыс  пайдаланудың  әлеуметтік  және 

экономикалық маңызы.  

Сыртқы экономикалық саясаттың мәні. 

Лицензиялық  және  кедендік  саясатты 

іске асыру әдістері.  

10. СОӚЖ-ын жҥргізу жоспары (кеңес беру)  

 

№  


 

Тапсырма тақырыбы 

СОӚЖ-ын жүргізу нысаны (түрі) 

Күндізгі оқу нысаны  

1-

СОӚЖ 


Мемлекеттің экономикаға араласу мәселелері   Студент  А4  форматта  3-5  бет  жазбаша 

түрде  ӛзіндік  жұмыс  дайындауы  тиіс  Осы 

жұмыс  негізінде  жұмасына  1  рет  сұрау 

жүргізу  арқылы    тақырып  бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

2- 


СОӚЖ 

1.

 Қазақстанда 

әлеуметтік-экономикалық 

дамудың басымды негіздері.  

2.

 Экономика мен әлеуметтік сферадағы 

дағдарыстан шығудағы мемлекеттің іс-

әрекеті 

Студент  А4  форматта  3-5  бет  жазбаша 

түрде  ӛзіндік  жұмыс  дайындауы  тиіс  Осы 

жұмыс  негізінде  жұмасына  1  рет  сұрау 

жүргізу  арқылы    тақырып  бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

3- 

СОӚЖ 


Мемлекеттік  бюджеттен  дотациялар  мен 

субвенциялар  бӛлу  мүмкіндігі  Мемлекеттік 

реттеудің экономикалық әдістері 

 

Студент  А4  форматта  3-5  бет  жазбаша түрде  ӛзіндік  жұмыс  дайындауы  тиіс  Осы 

жұмыс  негізінде  жұмасына  1  рет  сұрау 

жүргізу  арқылы    тақырып  бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

4- 

СОӚЖ 


Индикативті  және  директивті  жоспарларға 

талдау жүргізу  

Қазақстанда  мемлекеттік  бағдарламаларды 

дайындау  

Студент  А4  форматта  3-5  бет  жазбаша 

түрде  ӛзіндік  жұмыс  дайындауы  тиіс  Осы 

жұмыс  негізінде  жұмасына  1  рет  сұрау 

жүргізу  арқылы    тақырып  бойынша  

 сұрақтарға талдау жүргізу 

5- 


СОӚЖ 

Қазақстанда 

республикалық 

бюджетті 

дайындау қағидалары 

ҚР 


және 

шет 


елдерде 

мемлекеттік 

қарыздарды басқару мәселелері  

Студент  А4  форматта  3-5  бет  жазбаша 

түрде  ӛзіндік  жұмыс  дайындауы  тиіс  Осы 

жұмыс  негізінде  жұмасына  1  рет  сұрау 

жүргізу  арқылы    тақырып  бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

6- 

СОӚЖ 


Ақшаның монетарлық теориясы  

Орталық Банктің функциялары  

Студент  А4  форматта  3-5  бет  жазбаша 

түрде  ӛзіндік  жұмыс  дайындауы  тиіс  Осы 

жұмыс  негізінде  жұмасына  1  рет  сұрау 

жүргізу  арқылы    тақырып  бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

7- 


СОӚЖ 

Қоршаған орта және экономикалық ӛсу  

Қазақстанда 

экономикалық 

ӛсуді 

қамтамасыз ету   

Студент  А4  форматта  3-5  бет  жазбаша 

түрде  ӛзіндік  жұмыс  дайындауы  тиіс  Осы 

жұмыс  негізінде  жұмасына  1  рет  сұрау 

жүргізу  арқылы    тақырып  бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

8- 

СОӚЖ 


Ғылыми-техникалық 

прогресс 

және 

ақпараттық технологиялар   «Самрук-Казына»  ұлттық  әл-ауқат  қорының 

құрылуы мен қызметі  

Студент  А4  форматта  3-5  бет  жазбаша 

түрде  ӛзіндік  жұмыс  дайындауы  тиіс  Осы 

жұмыс  негізінде  жұмасына  1  рет  сұрау 

жүргізу  арқылы    тақырып  бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

9- 


СОӚЖ 

Мемлекеттің  құрылымдық  саясаты  іске 

асыру шаралары  

Қазақстанда  инвестициялық  қызметті  реттеу 

ерекшеліктері  

Студент  А4  форматта  3-5  бет  жазбаша 

түрде  ӛзіндік  жұмыс  дайындауы  тиіс  Осы 

жұмыс  негізінде  жұмасына  1  рет  сұрау 

жүргізу  арқылы    тақырып  бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

10- 

СОӚЖ 


Тауарӛндірушілерді 

мемлекеттік 

қолдау 

формалары  Қазақстанда агроӛнеркәсіп кешенін дамыту  

 

Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша түрде ӛзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы 

жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау 

жүргізу арқылы  тақырып бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

11- 

СОӚЖ 


Табиғи монополияларды мемлекеттік реттеу  

ҚР кәсіпкерлік сферасының заңнамалығы  

Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша 

түрде ӛзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы 

жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау 

жүргізу арқылы  тақырып бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

12- 


СОӚЖ 

Қазақстанда еңбек қатынастарын реттеу  

Мемлекеттің әлеуметтік саясаты  

Студент  А4  форматта  3-5  бет  жазбаша 

түрде  ӛзіндік  жұмыс  дайындауы  тиіс  Осы 

жұмыс  негізінде  жұмасына  1  рет  сұрау 

жүргізу  арқылы    тақырып  бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

13- 

СОӚЖ 


Қазақстан 

аймақтарының 

әлеуметтік-

экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу. 

Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша 

түрде ӛзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы 

жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау 

жүргізу арқылы  тақырып бойынша 

сұрақтарға талдау жүргізу 

14- 


СОӚЖ 

Қазақстанда  сыртқыэкономикалық  қызметті 

жетілдіру  

Қазақстанның  БСҰ  кіру  проблемалары  мен 

болашағы  

Студент А4 форматта 3-5 бет жазбаша 

түрде ӛзіндік жұмыс дайындауы тиіс Осы 

жұмыс негізінде жұмасына 1 рет сұрау 

жүргізу арқылы  тақырып бойынша 


 

  

сұрақтарға талдау жүргізу    

11. СӚЖ-нан берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі  

 

№   

Тапсырма тақырыбы  

Бақылау 

нысаны 


(түрі) 

Тапсыру уақыты  

Күндізгі оқу нысаны 

«Шет  елдердің  экономикасын  реттеуде жоспарлаудың  рӛлі»  деген  тақырыпқа 

реферат дайындау 

Рефератты 

қорғау, 


сұрақ-жауап 

 

5 апта «ЭМР-ді 


ұйымдастыруды 

жетілдіру 

проблемалары»  тақырыбына  реферат 

дайындау 

Рефератты 

қорғау, 


сұрақ-жауап 

9 апта 


Салалар  дамуының  жоспарларындағы 

кӛрсеткіштер негізінде реферат дайындау 

Қорғау, 


сұрақ-жауап 

 

 13 апта     

12. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 

1.

 Абалкин Л.И. Государственное регулирование рыночной экономики. М.,2007 

2.

 Бибатырова  И.А.  Государственное  регулирование  национальной  экономики. 

Алматы, Қазақ университеті, 2004г. 

3.

 

Басовский Л.Е. «Прогнозирование и планирование в условиях рынка».  М.,2005    4.   Бабашкина А. Государственное регулирование национальной экономики :  

         Учеб.пособие.-М,.2004 

5.

 

Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Москва,               «Дашков и К», 2000г. 

6.

 Государственная  экономическая  политика.  Учебное  пособие  /Под  редакцией 

Т.Г.Морозовой. М., ЮНИТИ, 2006.    

7.

 

Государственное  регулирование  рыночной  экономики.  Под  общ.ред.  д.э.н.,  проф. В.И.Кушлина и д.э.н., проф. Н.А.Волгина. Москва «Экономика», 2000г. 

8.

 Грицюк  Т.В.  Государственное  регулирование  экономики:  теория  и  практика.  М., 

РДЛ, 2006.     

9.

 

Кейнс Дж. Общая теория занятости,  процента и денег. Москва 1949г. 10.

 

Мамыров  Н.К.,  Ихданов  Ж.О.  Государственное  регулирование  экономики  в условиях  Казахстана:  теория,  опыт,  проблемы.  Учебное  пособие.  Алматы: 

Экономика, 1998г. 

11.

 

Морозова  Т.Г.,  Пикулькин  А.В.  «Прогнозирование  и  планирования  в  условиях рынка». М.,2000 

12.


 

Мырзагалиев Т. Государственное регулирование экономики.А.,2008 

13.

 

Орешин  В.П.  Государственное  регулирование  национальной  экономики:  учебное пособие. Москва, ИНФРА-М, 2000г. 

14.


 

Прогнозирование  и  планирование  в  условиях  рынка:  учебное  пособие  /под  ред. 

Т.Г.Морозовой, А.В.Пикулькина. Москва: ЮНИТИДАНА, 2000г. 

15.


 

Стратегическое планирование /под ред. Уткина Э.А. Москва: Ассоциация авторов и 

издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 1998г. 

16.


 

Уткин Э.А. «Стратегическое планирование».  М.,2007 

17.

 

Черныш В.Г. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Москва, 1999г.     18.Тӛрегожина М. Экономиканы мемлекеттік реттеу   Лекциялар курсы.- 

         Алматы,2008 

19.Сундетов Ж. Планирование и пргонозирование в условиях рыночной экономики.  

      Учебное пособие М.2004  

  

Нормативтік-қҧқықтық материалдар: 

1.

 ҚР Конституциясы 30 тамыз 1995г.. 

2.

 Бюджетный Кодекс Республики от  24.04.2004 г. (с  изменениями и дополнениями по 

состоянию на 31.01.2006 г.).  

3.

 

Закон  Республики  Казахстан  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Республике Казахстан», Астана, Акорда, 13 апреля 2005 года № 39-III ЗРК. 

       4.  Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на  

            2006 – 2008. Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 3  

            июня 2005 года № 560.  

5.

 

Закон Республики Казахстан от 16 ноября 1999 года № 474-I  «О прожиточном        минимуме (с изменениями и дополнениями от 15.12.2005 г.   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 Алматы экономика және статистика академиясы

 

 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

  

СИЛЛАБУС 

(ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ)  

 

 

«ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ» ПӘНІ БОЙЫНША ҚАРЖЫ «5В050900»,ЭКОНОМИКА «5В050600», МЕНЕДЖМЕНТ «5В050700» 

МАРКЕТИНГ «5В051100»,    ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ «5В050800»,  МАМАНДЫҚТАРЫНА  АРНАЛҒАН 

 

 

             Оқыту нысаны 

Күндізгі оқыту 

Барлық кредит саны 

Курс Семестр 


Емтихан (семестр) 

Барлық сағаттар, Соның ішінде: 

135 


Лекциялар (сағаттар) 

30 


Практикалық  (семинар) сабақтар  (сағаттар) 

15 


СОӚЖ (сағаттар) 

30 


СӚЖ (сағаттар) 

60 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Алматы, 2012 ж. 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет