Алматы экономика және статистика академиясы аэса оқу-әдістемелік кеңесініңжүктеу 1.18 Mb.

бет10/10
Дата22.04.2017
өлшемі1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

№9 Тапсырма(СОӚЖ) 

ӛткізу мерзімі 13 апта 

«Инновациялық қызметті қолдаудағы шетелдік тәжірибе»бойынша реферат 

тақырыптарын талқылау. 

Мазмҧндылық бӛлімі: 

Рефераттың келесі тақырыптары бойынша талқылау: 

1 дамыған мемлекеттердегі инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 


2 мемлекеттің инновациялық саясаты  

3 инновацияны басқару тәжірибесі АҚШ-та,Батыс Еуропада және Жапонияда 

4 ҚР-да жаңалық енгізу жетістіктері 

5 инновациялық басқаруға негізгі кӛз-қарастың дамуы 

6 Солоу,Е.Домар және Р:Харродтың моделдері. 

Студенттер берілген тақырып бойынша реферат тақырыптарын жеке дайындайды және 

баяндайды. 

Реферат мазмұны мәлімет формасында беріледі- теорилық нұсқау,тұжырымдар 

терминдері,т.б.негізінде. 

Әр бір рефератты 7-8минутта баяндайды. 

Әр бір реферат бойынша студенттердің баяндаушыларға және баяндаушылардың жауабы 

түрінде талқылау жүргізіледі. 

Талқылау түрінде жүргізілетін рефераттарды қорғауға 7минут беріледі.    

Бағалау балына мынадай талаптар қойылады: 

-

 

тұжырымдамалардың анықтылығы (1 балл) -

 

ойды анық жеткізе білу (1 балл) -

 

қорытындылар мен ұсыныстарды жеткізе білуі (1 балл) -

 

жаңа қосымша әдебиеттерді пайдалану.      -   тапсырманы ӛткізу мерзімі. 

 

 №10 Тапсырма(СОӚЖ) 

ӛткізу мерзімі 14 апта 

 «Шағын инновациялық бизнестің формасы»тақырыбы бойынша эссені талқылау.   

Мазмҧндылық бӛлімі: 

Эссені жазу және тұжырымдау арқылы ӛткен лекциялық материалдарды қайта қарау. 

Студенттер жоғарыда кӛрсетілген тақырыптар бойынша эссені жеке дайындайды және 

баяндайды. 

Әр бәр эссені 10минут баяндау қарастырылады. 

Әр бір эссе бойынша сұрақ қою түрінде талқылау жүргізіледі,студенттердің баяндаушыға 

сұрақ қою және баяндаушының жауап беруіне 10минут беріледі. 

Талқылау түрінде жүргізілетін рефераттарды қорғауға 10минут беріледі.    

Бағалау балына мынадай талаптар қойылады: 

-

 тұжырымдамалардың анықтылығы (1 балл) 

-

 ойды анық жеткізе білу (1 балл) 

-

 қорытындылар мен ұсыныстарды жеткізе білуі (1 балл) 

-

 жаңа қосымша әдебиеттерді пайдалану. 

     -   тапсырманы ӛткізу мерзімі. 

     -   эссені безендіру талаптарын ұстау 

   


№11 Тапсырма(СОӚЖ) 

 

ӛткізу мерзімі 15 апта 

«ҚР-ғы инновациялық-технологиялық стратегияның дамуы»тақырыбын талқылау. 

Мазмҧндылық бӛлімі: 

Берілген сұрақтар бойынша ӛткен материалдар, тақырыптар бойынша ұсынылған 

әдебиеттерді ауызша сұрау арқылы қайта қарастыру. 

1 ҚР-ң индустриалды-инновациялық стратегиясының мақсаттары мен міндеттері 

2 ҚР 2030 стратегиясындағы инновациялық іс-әрекетінің дамуының басымды бағыттары 

3 Кәсіпорынның инновациялық іс-әрекетінің дамуындағы даму институттарының рӛлі 

4 Соңғы 10жыл ішіндегі ҚР-ң ғылыми-техникалық сферасының жағдайы 

5 Соңғы 10жыл ішіндегі ҚР-ң инновациялық сферасының жағдайы 

6 Ӛндірістің материалды-техникалық базасын жандандыру 

7 Инновациялық технологияларды ӛндіріске енгізу 

8 Ӛндірістің материалдық-техникалық жаңарту 


9 Технологиялық даму моделдері және оларды таңдау критерийлері 

10 ҚР-ң экономикасындағы жаңа технологиялық жағдайдың ерекшеліктері 

11 ҚР-да ұлттық инновациялық жүйенің қалыптасу себептері 

12 ҚР ұлттық инновациялық жүйенің дамуы 

Студенттер сұраққа жеке жауап береді. Реферат мазмұны мәлімет формасында беріледі- 

теорилық нұсқау,тұжырымдар терминдері,т.б.негізінде. 

Әр бір жауапқа 10минут беріледі. 

Бағалау балына мынадай талаптар қойылады: 

-

 

тұжырымдамалардың анықтылығы (1 балл) -

 

ойды анық жеткізе білу (1 балл) -

 

қорытындылар мен ұсыныстарды жеткізе білуі (1 балл) -

 

жаңа қосымша әдебиеттерді пайдалану.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы экономика және статистика академиясы

 

 

 «Экономика және менеджмент» кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ӚЗДІК ЖҦМЫСЫН ОРЫНДАУ БОЙЫНША 

ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ 

 

  

 «Инновациялық менеджмент» пәні бойынша  

«050507 «Менеджмент»»  мамандығы

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2012 ж. 

 


 

 

 №1 Тапсырма(СӚЖ) 

“ Инновациялық қызметті және ҒТП басқарудағы теориялық негізі” тақырыбына 

талқылау. 

тапсыру мерзімі – 1-2 апта 

Мазмҧны:  

Жоғарыда  айтылған  тақырып  бойынша  магистранттардың  ӛзіндік  баяндама 

дайындаулары. Оны жүзеге асыру барысында бірнеше қосымша әдебиеттерді міндетті түрде 

пайдалану. Олар келесідей тақырыптар арқылы бейнеленеді: 

-

 

менеджменттің негізгі қағидалары; -

 

бизнес ӛрісі және бизнес сферасы. Олардың  жауаптары  негізгі  теориялық  материалдарға,  деректерге,  қағидаларға, 

формалар мен терминдерге, ұсыныстарға негізделеді.  

Әрбір баяндама 10 минуттың кӛлемінде болуы тиіс. 

Сабақ  бойынша  қорытындылау  әрекеттері  10  минут  кӛлемінде  жүргізіледі  және 

негізгі мәселелерді талқылау арқылы іске асады. 

№2 Тапсырма(СӚЖ) 

 

     «Инновациялық менеджменттің қҧрылуы және оның қазіргі кездегі 

қағидалары» тақырыптары бойынша рефераттарды талқылау. 

тапсыру мерзімі – 3-4 апта 

Мазмҧны:  

Тақырып бойынша берілген рефераттарды оқып, талдау, талқылау. Олар келесідей 

тақырыптар арқылы бейнеленеді: 

-

 кәсіпкерлік басқару және оған қойылатын талаптар; 

-

 жүйе ұғымы және оның түрлері; 

-

 экономикалық жүйе, оның ерекшеліктері. 

Студенттер рефераттарын жеке-жеке оқиды. Топ үшке бӛлінеді. 

Олардың  жауаптары  негізгі  теориялық  материалдарға,  деректерге,  қағидаларға, 

формалар мен терминдерге, ұсыныстарға негізделеді.  

Әрбір реферат 10 минуттың кӛлемінде болуы тиіс. 

Сабақ  бойынша  қорытындылау  әрекеттері  10  минут  кӛлемінде  жүргізіледі  және 

негізгі мәселелерді талқылау арқылы іске асады. 

№3 Тапсырма(СӚЖ) 

 

«Экономикалық дамудағы технологиялық тәртіп»тақырыбы бойынша 

жағдайлық есептерді шешу. 

тапсыру мерзімі – 5-6 апта 

Мазмҧны:  

Берілген тақырып бойынша қарастырылған және ӛзіндік жұмысқа берілген сұрақтарға 

жазбаша жауап беру: 

-

 іскерлік этикет ережелері; 

-

 іскерлік этикеттің ережелері; 

-

 кәсіби этикет; 

-

 сӛйлеу мәдениеті. 

Студенттер ӛздеріне берілген сұрақтарға жауап жазады. Топ үшке бӛлінеді. 

Олардың  жауаптары  негізгі  теориялық  материалдарға,  деректерге,  қағидаларға, 

формалар мен терминдерге негізделеді.  

Жұмыс  барысы  30  минут  кӛлемінде  болуы  тиіс.  Сонан  соң  40  минут 

қорытындыларына талдау жүргізіледі. 

Сабақ  бойынша  қорытындылау  әрекеттері  негізгі  мәселелерді  талқылау  арқылы  іске 

асады. 


№4 Тапсырма(СӚЖ) 

ӛткізу мерзімі 7-апта 

«Инновациялық тҥрі бойынша шаруашылық субъектілердің классификациясы және 

ӛзгермелі сыртқы орта жағдайында олардың нарықтағы мінез-қҧлқын 

талдау»тақырыбы бойынша кестені талқылау. 

Мазмҧны:  

Берілген  тақырып  бойынша  қарастырылған  және  ӛзіндік  жұмысқа  берілген 

сұрақтардың қаншалықты дәрежеде игерілгенін тексеру: 

-

 модельдеу шешім қабылдаудың әдісі ретінде; 

-

 модельдеу процесі мен оның кезеңдері, оның сипаттамалары. 

Студенттер  тапсырмалардың  нәтижесі  бойынша  жеке-жеке  есеп  береді.  Топ  үшке 

бӛлінеді. 

Олардың  жауаптары  негізгі  теориялық  материалдарға,  деректерге,  қағидаларға, 

формалар мен терминдерге негізделеді.  

Әрбір жауап 10 минуттың кӛлемінде болуы тиіс.  

№5 Тапсырма(СӚЖ) 

ӛткізу мерзімі 8 апта 

«Фирманың ӛндірістік қызметтегі инновацияның рӛлі мен орны» тақырыбын 

талқылау және мәселені шешу. 

Мазмҧны:  

Берілген  тақырып  бойынша  қарастырылған  және  ӛзіндік  жұмысқа  берілген  сұрақтар 

бойынша бақылау жұмысын жазбаша түрде жүргізу: 

-

 стратегиялық жоспар; 

-

 стратегия ұғымы және оның түрлері; 

-

 стратегиялық альтернативалар; 

-

 тактика, ереже, саясат, процедура; 

-

 индикативтік жоспар. 

Студенттер  бақылау  жұмысының  нәтижелері  бойынша  жеке-жеке  есеп  береді.  Топ 

үшке бӛлінеді. 

Олардың  бақылау  жұмыстары  негізгі  теориялық  материалдарға,  деректерге, 

қағидаларға, формалар мен терминдерге негізделеді.  

Әрбір жауап 10 минуттың кӛлемінде болуы тиіс.  

№6 Тапсырма(СӚЖ) 

ӛткізу мерзімі 9-10 апта 

 «Инновация-технологиялық стратегиялар» тақырыбы бойынша қорғалатын эсселерді 

талқылау 

Мазмҧны:  

Тақырып бойынша берілген эсселерді оқып, талдау, талқылау, қорғау. Олар келесідей 

тақырыптар арқылы бейнеленеді: 

-

 бақылау жүйесіндегі экономикалық талдау

-

 ұйым ішіндегі бақылау; 

-

 бақылау формалары, қарапайымдылығы мен тиімділігі. 

Студенттер дайындап келген эсселері бойынша жеке-жеке баяндама жасайды. 

Олардың  ғылыми  жұмыстарының  нәтижелері  негізгі  теориялық  материалдарға, 

деректерге, қағидаларға, формалар мен терминдерге негізделеді.  

Сабақ  бойынша  қорытындылау  әрекеттері  10  минут  кӛлемінде  жүргізіледі  және 

негізгі мәселелерді талқылау, қорытындылар мен ұсыныстар арқылы іске асады.  

№7 Тапсырма(СӚЖ) 

ӛткізу мерзімі 11 апта 

«Инновациялық технологияның бағдарламасы мен  жобасын  инвестициямен 

қызықтыру»тақырыбын талдау және жазбаша жҧмыс 

Мазмҧны:  

Берілген  тақырып  бойынша  қарастырылған  және  ӛзіндік  жұмысқа  берілген 

сұрақтарды негізінде жазбаша жұмыс беру: 

-

 

күйзеліс табиғаты, оларды басқару; -

 

ӛзгерістерді жасау үшін басқаруда қызметкердің қатысуын пайдалану. Студенттер  жазбаша  жұмыстарының  қорытындыларын  жеке-жеке  қорғайды.  Топ 

үшке бӛлінеді. Соған сәйкес әр топқа бес сағаттан уақыт шығыны кетеді. 

Олардың  жауаптары  негізгі  теориялық  материалдарға,  деректерге,  қағидаларға, 

формалар мен терминдерге негізделеді.  

Әрбір жауап 10 минуттың кӛлемінде болуы тиіс. 

Сабақ  бойынша  қорытындылау  әрекеттері  10  минут  кӛлемінде  жүргізіледі  және 

негізгі мәселелерді талқылау арқылы іске асады. 

 

№8 Тапсырма(СӚЖ) 

ӛткізу мерзімі 12 апта 

«Инновациялық қызметті қолдаудағы шетелдік тәжірибе»бойынша реферат 

тақырыптарын талқылау. 

Мазмҧны:  

Берілген  тақырып  бойынша  қарастырылған  және  ӛзіндік  жұмысқа  берілген 

сұрақтарды негізінде жазбаша жұмыс беру: 

-

 күйзеліс табиғаты, оларды басқару; 

-

 ӛзгерістерді жасау үшін басқаруда қызметкердің қатысуын пайдалану. 

Студенттер  жазбаша  жұмыстарының  қорытындыларын  жеке-жеке  қорғайды.  Топ 

үшке бӛлінеді. Соған сәйкес әр топқа бес сағаттан уақыт шығыны кетеді. 

Олардың  жауаптары  негізгі  теориялық  материалдарға,  деректерге,  қағидаларға, 

формалар мен терминдерге негізделеді.  

Әрбір жауап 10 минуттың кӛлемінде болуы тиіс. 

Сабақ  бойынша  қорытындылау  әрекеттері  10  минут  кӛлемінде  жүргізіледі  және 

негізгі мәселелерді талқылау арқылы іске асады.  

№9 Тапсырма(СӚЖ) 

ӛткізу мерзімі 13-14 апта 

«Шағын инновациялық бизнестің формасы»тақырыбы бойынша эссені талқылау.   

Мазмҧны:  

Тақырып бойынша берілген эсселерді оқып, талдау, талқылау, қорғау. Олар келесідей 

тақырыптар арқылы бейнеленеді: 

-

 бақылау жүйесіндегі экономикалық талдау; 

-

 ұйым ішіндегі бақылау; 

-

 бақылау формалары, қарапайымдылығы мен тиімділігі. 

Студенттер дайындап келген эсселері бойынша жеке-жеке баяндама жасайды. 

Олардың  ғылыми  жұмыстарының  нәтижелері  негізгі  теориялық  материалдарға, 

деректерге, қағидаларға, формалар мен терминдерге негізделеді.  

Сабақ  бойынша  қорытындылау  әрекеттері  10  минут  кӛлемінде  жүргізіледі  және 

негізгі мәселелерді талқылау, қорытындылар мен ұсыныстар арқылы іске асады.  

№10 Тапсырма(СӚЖ) 

 

ӛткізу мерзімі 15апта 

«ҚР-ғы инновациялық-технологиялық стратегияның дамуы»тақырыбын талқылау. 

Мазмҧны:  

Берілген  тақырып  бойынша  қарастырылған  және  ӛзіндік  жұмысқа  берілген 

сұрақтарды негізінде жазбаша жұмыс беру: 

-

 күйзеліс табиғаты, оларды басқару; 

-

 ӛзгерістерді жасау үшін басқаруда қызметкердің қатысуын пайдалану. 

Студенттер  жазбаша  жұмыстарының  қорытындыларын  жеке-жеке  қорғайды.  Топ 

үшке бӛлінеді. Соған сәйкес әр топқа бес сағаттан уақыт шығыны кетеді. 


Олардың  жауаптары  негізгі  теориялық  материалдарға,  деректерге,  қағидаларға, 

формалар мен терминдерге негізделеді.  

Әрбір жауап 10 минуттың кӛлемінде болуы тиіс. 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ 

 

«Инновациялық менеджмент» пәні бойынша  

«050507 «Менеджмент»»  мамандығы

 

  

Негізгі оқу-әдістемелік әдебиеттердің болуы 

(дана) 

Студенттер контингенті 

 

Ескерту  Оқулықтар мен 

оқу құралдары 

Электронды 

оқулықтар мен 

оқу құралдары 

ПОӘК 


қ/б 

о/б 


қ/б 

о/б 


қ/б 

о/б 


қ/б 

о/б 


 

15 

  

10 

 

 

 

  

2012-2013 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ ОҚУ ҚҦРАЛДАРЫ МЕН  ОҚУЛЫҚТАРЫ 

«ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ»  КАФЕДРАСЫНЫҢ «

Инновациялық 

менеджмент

» ПӘНІ БОЙЫНША 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ 

 

Пәнің аты 

Оқулық және  құралдары 

Осы пән 


бойынша 

оқитын 


студентте

р саны 


Оқулықтар мен оқу 

құралдары соның 

ішінде АЭСА да 

шыққандары  

Авторы, орны, 

шыққыан  жылы  

АЭСА саны 

абонементе  Оқу 

залынд

а 

Инновациялық менеджмент 

Инновационный 

менеджмент  

А. В. Гугелев. - М. : 

Дашков и К, 2008. - 

336 с.   

 

 

 Инновационный 

менеджмент  

. - М. : ИНФРА-М, 

2001. - 238 с. - 

(Высшее 

образование).   

 

 

Инновационный менеджмент  

И. В. Афонин. - М. : 

Гардарики, 2005. - 

224 с. 


 

 

Инновационный менеджмент  

И. Т. Балабанов. - 

СПб. : Питер, 2000. - 

208 с. - (Краткий 

курс).   

 

 Инновационный 

менеджмент  

А. В. Гугелев. - М. : 

Дашков и К, 2008. - 

336 с.   

 

 Инновационный 

менеджмент  

А. В. Гугелев. - М. : 

Дашков и К, 2007. - 

336 с. 

 

 Инновационный 

 [Электронный 

ресурс] : 

 

 менеджмент 

электронный 

учебник / А. Г. 

Ивасенко. - 

Электрон. дан. 

(683Мб). - М. : 

КНОРУС, 2009: цв., 

зв.   


Инновационный 

менеджмент 

/ С. В. Ильдеменов, 

А. С. Ильдеменов. - 

М. : Инфра-М, 2004. 

- 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). - (Вопрос-

ответ).   

 

 

Инновационный менеджмент  

С. В. Ильдеменов, А. 

С. Ильдеменов, В. П. 

Воробъев. - М. : 

ИНФРА-М, 2002. - 

208 с. - (Вопрос-

ответ).   

 

 Инновационный 

менеджмент  

С.Д. Ильенкова. - М. 

: Банки и биржи, 

1999. - 327 с.  

 

 Инновационный 

менеджмент  

К. Б. Балдин. - М. : 

Академия, 2008. - 

368 с. - (Высшее 

проф. образование).  

 

 

Инновационный менеджмент  

ред. С. Д. Ильенкова. 

- 3-е изд., испр. и 

доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. - 335 с.  

 

 Инновационный 

менеджмент  

. - М. : ИНФРА-М, 

2001. - 238 с. - 

(Высшее 

образование).   

 

 

Инновационный менеджмент  

И. В. Афонин. - М. : 

Гардарики, 2005. - 

224 с. 


 

 

Инновационный менеджмент  

И. Т. Балабанов. - 

СПб. : Питер, 2000. - 

208 с. - (Краткий 

курс).   

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал