Алматы қаласы жастарын қолдаудыңжүктеу 0.77 Mb.

бет1/7
Дата13.09.2017
өлшемі0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

 

ЖОБА

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Алматы қаласы жастарын қолдаудың

 

2017-

2020 жылдарға арналған 

 

Жол картасы

 

 

  

 

 

«Мен сіздерге 

жаңа буын қазақстандықтарға үміт артамын.  

Сіздер Жаңа бағыттың қозғаушы күшіне айналуға тиіссіздер» 

 

Нұрсұлтан Назарбаев 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2017жыл 

 

  

Мазмҧны 

1. Тӛлқұжаты

 

2. 


Кіріспе

 

3. Жағдайды талдау

 

4. Негізгі бағыттар және оларға қол жеткізу жолдары  

5. 


Жол картасын іске асыру бойынша іс

-

шаралар жоспары  

 

1. ТӚЛҚҦЖАТ

 

 

Атауы

 

Жол картасы

 

Әзірлеу

 

ҥшін 

негіздеме

 

Жол картасы Қазақстан 

Республикасының Конституциясына, 

«Қазақстан  Республикасындағы  мемлекеттік  жастар  саясаты 

туралы» және «Волонтерлік қызмет туралы» заңдарына сәйкес 

әзірленді. 

 

Жол картасы 

«Қазақстан

-

2050» 


Стратегиясы, 

«Бес институционалдық

 

реформаны іске 

асыру 


жӛніндегі

 100 

нақты

 

қадам»,  Мемлекеттік  жастар  саясатының 2020  жылға  арналған  тұжырымдамасы,  Жас  Отан  Жастар 

қанатының  2020  жылға  дейінгі  «Жастар

-

Отанға!»  жастардың табысқа  жету  жолы»,  «Алматы

-

2020»  Даму  бағдарламасы сияқты

 

стратегиялық және 

бағдарламалық 

құжаттарға

 

негізделген.   

 

Бағыттар

 

Жол картасында 5 негізгі қызмет бағыты анықталған:   

 Сапалы білім беру

  

Жұмысқа орналастыру және жұмыспен қамту

  Мәдени және салауатты демалыс

  

Тұрғын  үймен  қамтамасыз  ету  және  жас  отбасыларды 

қолдау

  

Белсенді жастар қаласы 

 

Мақсаты

 

Жастардың  ӛзін-

ӛзі  жетілдіруі  мен  жан

-

жақты  дамуына, олардың  қала  ӛміріне  белсенді  тартылуына  және  мегаполис 

жағдайындағы ӛмірге бейімделуіне жағдай жасау. 

 

Негізгі 

статистикалық 

мәліметтер

 

Жастардың сандық кӛрсеткіштері

   14-35  жас  аралығындағы  жастар  саны–

777 


909  немесе 

жалпы халық санының 45,20%

Оның ішінде:  

14-


тен 20 жасқа дейін –

 133 808 

20-

дан 25 жасқа дейін 

 206 735 25-

тен 30 жасқа дейін –

 250 003 

30-


дан 35 жасқа дейін –

 187 363 

 

ЖОО саны 

 38 ЖОО жанындағы жатақханалар саны

  94 

колледждер жанында–

 8.   2016-2017 оқу жылындағы  білім алушы жастар–

  206 036 

адамОның ішіндеЖОО студенттері –

 138 

мың адам
Колледж


 

студенттері

  61,6 мың адам 

ЖОО


-

ғы  басқа  қаладан  келген  студенттер

   81 мың 

адам


 ЖОО

-

ғы жатақханаларда тұрып жатқан студенттер  саны 

 30,6 мың адам

колледждерде 

 1534 адам 

Мемлекеттік грант бойынша білім алатын тұлғалар саны 

 

55,3 мың адам Жұмысқа  орналасқан  түлектер  саны

   19,7 

мың  адам

 

(60,3%).  

ТжКББ ұйымдарының саны 

 82.  

Белсенді жастар ҮЕҰ саны 

 45 ұйым

. 

  15-


35  жас  аралығындағы

 

экономикалық  тұрғыдан белсенді  халық  саны 

434  971  (

жалпы  экономикалық 

тұрғыдан  белсенді  халық  санының 

47,5%) 

адамды 


құрайды 

Жас кәсіпкерлер саны

  20 765 адам 

Жастар жұмыссыздығының деңгейі

 6%.   14-29 жас аралығындағы жалпы жастар санындағы 

NEET 


үлесі–

7,7%. 


 

Қажетті

 

ресурстар

 

Алматы  қаласы  жастарын  қолдаудың  Жол  картасын  іске асыру  үшін  бюджеттік  және  жеке  қаржылық  ресурстар 

шоғырландырылады. 

 

2017-


2020  жылдарға  арналған  Алматы  қаласы

 

жастарын қолдаудың тиісті

 

Кешенді жоспары әзірленді.  

Бюджеттік  қаражат,  ең  алдымен,  әлеуметтік  міндеттерді, 

инфрақұрылымды 

дамытуға 

және 

бизнесті қолдаудыңшараларына бағытталады. 

 

Жергілікті  және  республикалық  бюджет  шығыстарына қосымша

 

жеке  инвестициялар  тартылатын  болады.  Ол  үшін мемлекеттік  жеке  меншік  серіктестіктің  тетіктерін  қолдануды 

белсенді  дамытамыз.  МЖМС  шеңберіндегі  қаражат,  ең 

алдымен, жобалық қаржыландыруға бағытталатын болады. 

 

Жол  картасының  қаржыландырылуы  республикалық  және жергілікті 

бюджеттер, 

сонымен 

қатар, 


Қазақстан 

Республикасының  заңнамасымен  тыйым  салынбаған  басқа  да 

қаржы  кӛздері  есебінен  және  шегінде  жүзеге  асырылатын 

болады.  

 

 

 

2. 

КІРІСПЕ

 

 

Қазіргі


 

заманғы жастар –

 

қоғамның трансформациялану жағдайында үнемі осал болатын және түрлі тәуекелдерге душар болатын ерекше әлеуметтік топ. 

 

Әлемдік 

қоғамдастықтардың жас ұрпаққа қатысты мақсатқа

 

бағытталған саясат жүргізуі  кездейсоқ  емес.  БҰҰ  Бас  Ассамблеясымен  «Жастар  арасында  бейбітшілік, 

ӛзара сыйластық және халықтар арасындағы ӛзара түсіністік мұраттарын насихаттау 

туралы  декларациясы»,  «Жастарға  қатысты  одан  әрі  жоспарлау  және  тиісті

 

кезекті шараларды  орындау  үшін  басшылық  қағидаттары:  қатысу,  даму,  бейбітшілік», 

«Жастарға қатысты әрекеттердің бүкіләлемдік бағдарламасы» қабылданды, Жастар саясаты  және  бағдарламалар  бойынша  Лиссабон  декларациясы  мақұлданды  және 

т.б.  

 

Әлемдік 

деңгейдегі  жастар  саясатының  басты  мақсаты  –

 

жастар  мен  жастар ұйымдарының  мемлекеттерде  және  бүкіләлемдік  масштабта  қоғамдық  ӛмірге 

белсенді араласуын қарастыру. 

 

Шет  елдерде  қолданылатын  «жастар»  түсінігі  қазіргі  таңда  түрлі  кӛзқарастар негізінде,  тек  жас  шеңберімен  ғана  емес,  сондай

-

ақ  оған  тән  сипаттық  белгілер арқылы анықталады

.  


Кӛптеген еуропалық мемлекеттерде, АҚШ және Жапонияда қабылданған қазіргі

 

заманғы  «жастардың»  жас  мӛлшері    13-

14  жастан  32

-

34  жасқа  дейінгі  аралықта жатыр.  Бұл  жайт  жастардың  дәл  осы  жаста  жеке,  экономикалық  тәуелсіз  ӛмір  сүре 

бастауларымен түсіндіріледі. 

 

Бірқатар еуропалық мемлекеттерде жастар саясаты нақты құрылымы мен ӛзара тығыз әрекеттесетін құрамдасы бар мемлекеттік саясаттың бӛлігі болып табылады. 

 

Батыс  елдерінің  кӛпшілігінде  жастар  саясаты  жастарға  олардың  ӛмірлік жолдарының  қалыптасуына,

 

оның  ішінде  жҧмыспен  қамтуға  және  қоғамдық 

ӛмірге жастардың азаматтық  тҧрғыдан  қатысуына жәрдемдесуге бейімделген

.   


АҚШ,  Германия,  Австрия,  Дания,  Ұлыбритания,  Швейцария  және  Жапония  сияқты

 

мемлекеттер  денсаулыққа,  әлеуметтік  жетістікке,  білім  беруге,  құқық 

қорғауға,  қиын 

ӛмірлік  жағдайда  қолдауға  және  жастар  арасында  бұқаралық  спортты  дамытуға 

ерекше кӛңіл бӛледі. Бұл ретте жастардың ӛздері де жастар саясатын әзірлеуге және 

жүзеге асыруға тікелей асталысады. 

 

Қазіргі 

таңда заманауи Қазақстан үшін жастар –

 

ел болашағының стратегиялық ресурсы.  Жастарды  қолдау  бұл  еліміздің  одан  әрі  дамуының  ұзақмерзімді 

инвестициялары. 

 

Бүкіл  әлемдегі  жастар  мәселелерінің  ұқсастығын  ескере  отырып,  бұл бағдарламаны  әзірлеу  барысында  БҰҰ

-

ның,  шет  елдерінің  жастар  саясатын  іске асырудағы  тәжірибесі  ескерілді,  бірқатар  тәсілдер  Алматыға  тән  ӛңірлік

 

және этномәдени ерекшеліктеріне бейімделді.

 

            3.

АХУАЛДЫ ТАЛДАУ 

 

 

        


Еліміз  Тәуелсіздік  алған  алғашқы  жылдардан  бастап  білім  беру,  жаңа 

ақпараттық  технологияларға  қол  жеткізу,  кәсіби  және  жеке  бәсекеге  қабілеттілік, 

патриоттық  тәрбие,  жас  ұрпақты  қоғамға  ӛз  дәрежесінде  бейімдеу  мәселелері 

Қазақстанның  мемлекеттік  саясатының  негізгі  басымдықтарының  бірі  болып 

табылады. 

 

 Алматы  жастар  қаласы  деп  есептеледі.  Оның  халқының  үштен  бір  бӛлігі 

жастар. 14

-

35 жас аралығындағы жастардың саны 777 

909 адамнан асады,мұның 

ӛзі елдегі жастардың жалпы санының 45,20%

-

ын құрайды.  

 

Мемлекет  Басшысының  тұрақты  қолдауының  нәтижесінде  Алматы  орталық-

азиялық ӛңірдегі ірі ғылым

-

білім, мәдениет, қаржы, спорт және жастар орталығына айналды.  Мұнда  жастардың  жан

-

жақты  қызығушылықтары  мен  қажеттіліктерін қанағаттандыру    үшін  жағдай  жасалған.  Жаңа  мемлекеттік  бағдарламалар, 

заманауи  балабақшалар,  мектептер,  колледждер  және  жоғары  оқу  орындары 

олардың  мансап  бойынша  ӛз  дәрежесінде  жоғарылауының  кепілі.  Сондықтан 

мегаполис жастарды ӛзіне тартатын орын болып табылады. Алматыға жастардың 

жыл  сайынғы  кӛшіп  келуі  орта

 

есеппен  20  мыңнан  астам

 

адамды  құрайды. Социологиялық  мәліметтер  бойынша

 

жас  қалалықтардың    93%

-

ына 

Алматыдаӛмір  сҥру  ҧнайды,

 

олар  мегаполисті  ӛмір  сүруге  қолайлы  деп есептейді.  

 


 

  Алматы  қаласында  127  қазақстандық  университеттің  38

-

і

 

жұмыс  істейді, оларда  жоғары  оқу  орындарының  138  мыңнан  астам  студенті

 

оқиды (республиканың барлық студенттік жастарының 28

%-

ына жуығы). 

 

Жыл  сайын  Алматы  қаласының  жоғары  оқу  орындары  30  мыңнан  астам 

жас 


мамандарды  даярлайды.  Бұл  елдің  жоғары  оқу  орындарының  барлық  түлектерінің 

үштен бір бӛлігі. Оның 75%

-

ға жуығы елдің басқа ӛңірлерінен шыққандар.  

 

Қалада 

сондай


-

ақ 82 колледж және 245 орта мектеп

 

орналасқан. Алматының мектеп  оқушылары  Ұлттық  Бірыңғай

 

Тестілеуде  қатарынан 

бес  жыл  бойы  1

-

ші 

орынды  иеленуде.  2016  жылы  Алматы  қаласының  мектеп  командасы  кезекті  рет 

республикалық  олимпиадаларда  және  ғылыми  жобалардың  конкурстарында 

математика,  физика,  химия  және  биология  пәндері  бойынша  Президенттік 

олимпиадада  бірінші  орынды  иеленді.  Бұл  кӛрсеткіштер  Алматы  жастарының 

зияткерлік  әлеуетінің  бар  екенін  дәлелдейді.  Бүгінгі  таңда  Қазақстанның  жаңалық 

ашушыларының үлкен бӛлігі  ерекше шығармашылық ахуал қалыптасқан Алматыда 

тұрады.  Жылдан  жылға  жастардың  білімнің

 

техникалық  салаларына,  IT  саласына және  инновацияларға  қызығушылығы  артып  келеді.  Алматының  жастары 

халықаралық  стартап

-

турнирлерінің  алаңдарына  жиі  қатысады  және  жүлделі орындарды иеленеді. 

 

 Қалада

 

бірнеше  коммерцияландыру  кеңселері,  3  инженерлік  зертхана,  2 технопарк,  «Инновациялық  технологиялар  паркі»  арнайы

 

экономикалық 

аймағы,  Индустриялдық  аймағы

 

орналасқан.  Мемлекеттік  бағдарламалардың шеңберінде  гранттық  конкурстарға  арналған  ӛтінімдердің  үштен  бір  бӛлігі  қаланың 

үлесіне тиеді. 

 

Алматы  – 

спорттық  мегаполис.  Қалада  бұқаралық  және  кәсіби  спортпен 

шұғылдануға  жағдайлар  жасалған. 

1150-

ден  астам  спорт  қҧрылғылары

 

жұмыс істейді, ӛңірлік және халықаралық спорт жарыстары, жалпықалалық велосипедшілер 

жарыстары,  футбол  турнирлері  және  денсаулық  фестивальдері  ӛткізіледі.  Қалада 

соңғы екі жыл ішінде ең жоғары деңгейдегі 25

-

тен астам жарыстар ӛткізілді: бұл 

Бүкіләлемдік  қысқы  Универсиада,  әлем  және  Азия  чемпионаттары,  Әлем 

кубоктарының  кезеңдері,  Гран

-

При,  әртүрлі  спорт  түллері  бойынша  халықаралық жарыстар. 

 

100  мыңнан  астам  студенттер

 

спорттық


-

сауықтыру  бағдарламаларымен қамтылған.  Ӛткен  жылы  28

-

ші  Дүниежүзілік  2017  жылғы  қысқы  Универсиадаға дайындық  шеңберінде  «AlmatyArena»  және«HalykArena»  ғажап  мұз  айдындары 

салынды. 

 

Алматы  – 

Қазақстанның  мәдени  орталықтарының  бірі.  Мұнда  200

-

ден  астам мәдениет  және  демалыс  ұйымдары  орналасқан.  Олардың  қатарында  16  музей,  30 

кітапхана,  15  театр,  100

-

ден  астам  концерттік-

ойын  сауық  ұйымдары,  клубтар  және 

мәдениет  орталықтары,  17  кинотеатр,  8  демалыс  саябағы,  цирк  және  хайуанаттар 

бағы бар.

 

Қалада


 

жастардың  бос  уақыттарын  тиімді  ӛткізуіне  және  кӛңіл  кӛтеруіне 

барлық  мүмкіндіктер  жасалған.    Қазақстандық  және  шетелдік  эстрада 

жұлдыздарының  қатысуымен  Openair  форматындағы  іс

-

шаралар,  фестивальдер, концерттер жүйелі түрде ӛткізіледі. 2016 жылы 150

-

ден астам ірі мәдени-

бұқаралық 

іс

-

шаралар  ӛткізілді.  Ӛткізілген  «Марко  Поло  ізімен»  және  «Кӛктӛбе  Опера», «TheSpiritoTengri»халықаралық  фестивальдер  ӛзінің  ерекше  жаңашылдығымен 

ерекшеленді.  Қалада  брендтік  ауқымды  іс

-

шараларды  ұйымдастыру  оқиғалық туризмнің дамуы үшін жағдайлар жасайды. 

 

Ӛскелең 

ұрпақтың  шығармашылық  тұрғыдан  ӛзін

-

ӛзі  танытуы  және  рухани дамуы үшін, жастарды әлемдік және ұлттық мәдениеттің құндылықтарына, тілдерге, 

ӛнерге,  әдебиетке,  дәстүрлерге  баулу  үшін  жағдайлар  жасалған.  2016  жылы 

«Алатау»  Дәстүрлі  ұлттық  театры,  дәстүрлі  музыканың  Мультимедиялық  орталығы 


ашылған  болатын.  Қалада  жастар  саясатының  инфрақұрылымы  бар.  Мемлекеттік 

жастар саясатын Алматы қаласы Жастар саясаты мәселелері жӛніндегі басқармасы, 

Алматы  қаласының  әкімдігі  жанындағы  Жастар  істері  жӛніндегі  кеңес,  Жастар 

саясатын  дамытудың  Мемлекеттік  Қоры,  Жастардың  ресурстық  орталығы  жүзеге 

асырады.  Жетекші  республикалық  жастар  ұйымдарының  бас  кеңселері  Алматыда 

орналасқан.  Қалада  38  ірі  жастар  ұйымдары  жұмыс  істейді.  Олар  жастардың 

мәселелерін шешуде қаланың билік орындарымен тығыз ынтымақтастық жасасады. 

Жоғары  оқу  орындарының  базасында  жұмыс  істейтін  200  студенттік  ұйымдардың 

белсенділігі  арта  түсуде,  олар  «G38»  жоғары  оқу  орындарыаралық  студенттік 

клубының қолдауымен біріккен болатын. Еріктілік желі дамыған. 

 

Алматыда  жыл  сайын  жастар  форумдары,  білім  беру  және  ғылыми-

инновациялық  кӛрмелер,  форумдар,  студенттік  фестивальдер  және  «CreativeZone» 

шығармашылық  жобалары,  лагерьлер,  кӛрмелер,  жастардың  флеш

-

мобтары  және басқа да қызықты іс

-

шаралар ӛткізіледі. 

Алматы  жастары  қаланы  басқаруға,  Алматының  тіршілік  қызметінің  ӛзекті 

мәселелерін  шешуге  белсене  қатысады.  Айталық,  Мәслихаттың  36  депутатының 

4-

еуіжасы  35

-

ке 

дейінгі  азаматтар  болып  табылады.  Бұдан  басқа  қалалық  Қоғамдық 

Кеңестің 37 мүшесінің 3

-

еуі жастар санатына жатады.  

Бүгінгі  таңда,  Алматы  –

 

белсенді,  талғамы  жоғары  жас  адамдардың  қаласы. Жас алматылықтардың кӛпшілігі ӛзінің бизнесін ашуға ниет білдіреді,

 

бұл туралы жас қалалықтардың кемінде 60%

-

ы  ӛз  пікірлерін білдірді.  Мегаполисте ӛзінің ісін жүргізу үшін қолайлы жағдайлар жасалған. 

 

Жергілікті  бюджеттен  қаржыландырылатын  шағын  және  орта  бизнесті микронесиелеудің  ӛңірлік  бағдарламалары  («Жібек  Жолы»,  «Алматы  –

 

Ӛнім», «Алматы –

 

Туризм», «Алматы – 

Инновация») іске асырылуда. 

 

Жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-

2021 жылдарға 

арналған  бағдарламасының  шеңберінде  кәсіпкерлік  бастамаларды  микронесиелеу 

жүзеге асырылуда.

 

«Бизнестің  жол  картасы 2020»  Бір  тұтас  бағдарламасының  шеңберінде 

инновациялық бизнес

-

идеялар үшін гранттар беріледі. 

Жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017

-

2021 жылдарға арналған 

бағдарламасының 

шеңберінде 

кәсіпкерлерге 

несиелер 

және 


микронесиелер  бойынша  кепілдік  беру  түріндегі  жобалар  бойынша  жетпей  тұрған 

кепілдікті қамтамасыз ету үшін ақша қаражаттары беріледі.

 

«Инновациялық  конвент»  және  «Almaty  innovation»инновациялық  бизнес жобалардың  конкурстарында  ұтысқа  ие  болған  жас  кәсіпкерлерді  қолдау  жүзеге

 

асырылады. 

Алматыда  заманауи,  креативті  ойлайтың,  жасампаз  және  мақсатқа 

бағытталған қазақстандық жастардың елеулі бӛлігі шоғырланған. Айталық, 35 жасқа 

дейінгі  экономикалық  белсенді  тұрғындарлың  саны  434  мың  адамды  құрайды,  олар 

біздің  мегаполистің  ғана  емес,  тұтас  елдің  қарқынды  дамуының  драйвері  болып 

табылады.

 

Жастар  арасындағы  үдерістерді  талдау  жастардың  әлеуметтік  кӛңіл  күйіне әсер

 

ететін елеулі түйткілді мәселелердің бар екенін кӛрсетті. 

Мұндай түйткілді мәселелердің қатарына мыналарды жатқызуға болады:

  Жастардың жұмыссыздығы;

  

Кӛшіп келген жастардың бейімделуінің күрделілігі;

  Студенттік жатақханалардың жетіспеушілігі;

  

Жас отбасыларға арналған қолжетімді тұрғын үйлердің жетіспеушілігі;

  Жастарды  ӛз  кызметіне  тартатың  деструктівті  күштер  (криминалды 

топтар, жалған діни бірлестіктер).

 


Стратегиялық  міндет  қала

 

жастарының  кәсіби  және  шығармашылық  әлеуетін дамыту,  оларда  жағымды  пайымдауды,  инновациялық  ойлауды  қалыптастыру, 

жастар  үшін  тиімді  «әлеуметтік  лифтер» құру  және  олардың  әлеуметтік

 

құқықтарын қамтамасыз  ету,  қаланың

 

белсенді  жас 

тұрғындарын  мемлекеттік  басқару  үдерісіне 

тарту үшін жергілікті билік органдарының, азаматтық қоғам институттарының бизнес

-

қоғамдастықтың,  білім  беру  мекемелерінің,  жастар  ұйымдарының  күш-

жігерін 


біріктіру болып табылады.

 

Әсіресе 

бұл


 

қазіргі  жағдайда,  Қазақстанның  әлемнің  дамыған  30  елінің 

қатарына  қосылу,  жан

-

жақты  жаңғыру  сияқты  ауқымды  міндеттер  тұрған  кезде ерекше  маңызды  болып  табылады.  Жастар  ӛздерінің  зияткерлік  белсенділігі  және 

жаңашылдығы,  денсаулығы  жақсы  және  күш

-

қуаты  мол  кезінде  «Қазақстан 2050» 


Стратегиясын,  Бес  институционалды  реформаны  және  Елбасының  Ұлт  жоспарын 

орындауда шешуші қозғаушы күш ретінде рӛл атқарады.

 

Қазіргі


 

уақытта қала тұрғындарының, оның ішінде  жастардың жайлы ӛмір сүруі 

мен жұмыс істеуі үшін жағдайлар жасау жӛніндегі негізгі мәселелер Алматы қаласын 

2020  жылға  дейінгі  дамыту  бағдарламасының  аясында  шешілуде.  Бағдарламада 

жайлы қала; қауіпсіз қала;

 

әлеуметтік бағытталған қала; экономикалық тұрақты қала; бизнес  пен  жеке  капиталға  арналған  қала;  интеграцияланған  қала;  белсенді 

тұрғындар қаласы секілді басым бағыттар қарастырылған. 

 

Алматы  қаласының  жастар  саласының  нақты  мәселелері  Алматы  қаласының жастарын қолдау жӛніндегі Жол картасының аясында шешілетін болады. 

 

Жол картасы еліміздің стратегиялық және бағдарламалық құжаттарына сәйкес әзірленген.  Жол  картасы  үшін  негізгілері  «Қазақстан 

2050»  стратегиясының,  Бес институционалды  реформаның,  «100  нақты  қадам»  Ұлт  жоспарының,  Мемлекеттік 

жастар  саясатының  2020  жылға  дейінгі  тұжырымдамасының  ережелері  болып 

табылады. 

 

Жол  картасы  ведомствоаралық  сипатқа  ие,  кеңінен  талқылау,  ең  алдымен 

жастар арасында талқылау барысында әзірленген. 

 

Құжат


 

алға қойылған міндеттерге қол жеткізудің мақсаттарын, басымдықтарын 

және құралдарын айқындайды, қаладағы

 

жастар саласында ӛткізілетін іс-

шараларды 

жүйеге келтіреді және үйлестіру деңгейін арттырады.  

 

 
  1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал