«Алаш айнасына»жүктеу 0.7 Mb.

бет3/6
Дата12.03.2017
өлшемі0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6

Қанат ҚАЗЫ

ЫҚПАЛДАСТЫҚҚазақстан Венеция комиссиясына 

толық құқылы мүше болуға мүдделі

Кеше Қазақстан Венеция комиссиясына толық құқылы мүшелікке өтуге 

өтініш берді. Аталған өтінішті ҚР сыртқы істер министрі Ержан Қазыханов 

Еуропалық кеңестің бас хатшысы Турбьерн Ягландпен кездесу барысында 

табыстады.

Еліміздің демократия принциптері 

мен стан дарттарына, адам құқығы мен 

заң әділ дігіне негізделген тиімді бас қару-

ға қатысты бірқатар құқықтық құжаттар 

және жекелеген келісімдерге қатысу ар-

қылы Еуропа кеңесімен байланысты те-

рең детуге мүдделілік танытуына орай, кез-

десу барысында Е.Қазыханов Т.Ягланд қа 

Қа 


зақстанның Венеция конвенциясына 

толық құқылы мүшелігіне алынуына өті-

нішті табыс етті.

Айта кету керек, Венеция комиссия-

сы 1990 жылы Еуропа кеңесіне мүше 18 

мемлекеттің жекелеген келісімдері ретін-

де құрылған. 2002 жылдың ақпанында 

комиссия кеңейтілген келісімге айна-

лып, оған Еуропадан тыс мемлекеттердің 

де кіруіне мүмкіндік берілді. Ұйымның 

жарғысына сәйкес, Венеция комиссиясы 

Еуропа кеңесіне мүше мемлекеттермен, 

сондай-ақ оған мүше болып табылмайтын 

мемлекеттермен, мүдделі халықаралық 

ұйымдармен және құрылымдармен ынты-

мақтасатын тәуелсіз консультативтік орган 

болып табылады. Комиссия демократия-

ны қамтамасыз етудің құқықтық кепіл-

дігі саласында маманданған. Комиссия 

шығысеуропалық елдердің конституция-

ларын қабылдағанда, оның еуропалық 

конституциялық стандарттарға сәйкес бо-

луында негізгі рөл атқарды.

Қазіргі кезде комиссияға 57 ел мүше. 

Қа зақ станның  Венеция  комиссиясында 

бақы лаушы мәртебесі бар.

Сот бұрынғы премьер-министр 2009 

жылы газ келiсiмiне қол қою арқылы 

Украинаның Нафтогаз ҰАК-ге 1,5 млрд 

гривен сомасында шығын келтiрді де-

ген қорытындыға келдi. Сонымен қатар 

Тимошенкоға үш жылдың iшiнде мемле-

кеттiк қызмет атқаруға тыйым салынды. 

Юлия Тимошенко қазірдің өзінде үкiммен 

келіспейтінін мәлімдеді. Украинаның Бас 

прокуратурасы Тимошенко 2010 жылғы 

Президент сайлауы алдында өз имиджiн 

жақсарту үшiн 2009 жылы РФ-мен тиімсіз 

газ шартына қол қойды деп есептейді.

Сәкен КӨКЕНОВ

Тимошенко 7 жылға сотталды

Киевтің Печерск аудандық соты Украинаның экс-премьерi Юлия 

Тимошенконы 2009 жылы Ресеймен газ келісіміне қол қою кезінде 

өкілеттілігін асыра пайдаланғаны үшін кінәлі деп тауып, жеті жылға бас 

бостандығынан айырды.

ШАРТАРАП


Мемлекет басшысы кездесу «Ядро сыз 

әлем үшін» халықаралық форумы қар-

саңында өтіп жатқанын атап өтті. Қазақ стан 

үшін бұл — өте маңызды оқиға. Президент 

Қазақстанның полигонды жапқан және 

ядролық қарудан бас тартқан мемлекет 

ретінде осындай форум өткізуге моральдық 

құқығы барын атап көрсетті. Таяуда БҰҰ 

Бас ассамблеясының сессиясында сөйле-

ген сөзінде Мемлекет басшысы «Ядро сыз 

әлем үшін» жаһандық қозғалысын бекіту 

туралы идея айтты.

Т. Ягланд өзі үшін Қазақстанда болғаны 

үлкен құрмет екеніне тоқталып өтті. Еуропа 

кеңесінің бас хатшысы жеке өзі және 

Еуропадағы көптеген адам еліміздің ай-

мақ тағы тұрақтандырушы күш ретіндегі 

рөлін жоғары бағалайтынын атап өтті. 

Қазақстан көптеген этникалық топ бір ге 

бейбітшілік пен келісімде өмір сүріп жат-

қанының үлгісі болып табылады.

Еуропа кеңесінің бас хатшысы Қазақ-

станның өз еркімен, біржақты тәртіппен 

яд ро лық арсеналды пайдаланудан бас тар-

туы тарихи мәнге ие, маңызды қадам бо-

лып табылатынын атап көрсетті. Бұл бас-

тама әсіресе әлемді ядролық қарудан азат 

ету жөніндегі жаһандық кампания аясында 

өте маңызды. Т. Ягланд Қазақстан яд ро лық 

қарусыздану және таратпау жал пы әлемдік 

үдерісінде өзінің белсенді қыз метін жал-

ғастыра беретініне сенімін білдірді. Т. Яг-

ланд Қазақстан таңданарлық табыс тарға 

қол жеткізіп, аймақта ғана емес, сонымен 

бірге әлемдік аренада да бел гілі серпінді 

мемлекетке айналғанын атап өтті.

Кездесуде сондай-ақ Қазақстанның 

Еуропа кеңесімен ынтымақтастық перспек-

тивалары, Еуропалық кеңес елдерінің кон-

венциясына қосылу және Еуропалық 

одақпен қарым-қатынасын нығайту тура-

лы мәселелер талқыланды.Елбасы Еуропа кеңесінің 

бас хатшысын қабылдады

Кеше Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Еуропа кеңесінің бас 

хатшысы Турбьерн Ягландты қабылдады. 

АҚОРДА 


ҚР Қорғаныс министрлігінің баспа-

сөз қызметінің хабарлауынша, байқаудың 

ал 

ғашқы күні атыс дайындығына және әс кери-кәсіби эстафетаға арналды. Эста-

фета үшін соғыс даласынан кем емес жағ-

дай жасалды. Сержанттар аз уақыт ішінде 

Ка  лаш ников  автоматын  құрастырып  бөл-

шектеу, 16 келілік патрон жәшігін бірнеше 

рет көтеру, 25 метрлік қашықтықты ке-

дергілер арқылы еңбектеп өту, жүз метрді 

жалпыәскерлік қорғану комплектісі мен 

газқағармен жүгіру сияқты кезеңдерден 

өтті. Кеше сайыскерлер дене даярлығы, 

жа 

уын 


герлік техниканы жүргізу бойын-

ша тә жірибелерін сынға салды. Сонымен 

қатар олар картамен жұмыс істеу, азимут-

пен қозғалу мен әскери теория бойынша 

білімдерін көрсетті. Жарыстың жалпы бағ-

дарламасы үш сатыдан: әскери-кәсіби, 

әскери-спорттық және әдеби-көркем са-

йыстардан тұрады. Жарыс қорытындысы 

ертең, қазанның 13-інде, шығарылып, 

тә уел сіз Қазақстанның ең үздік сержан-

тының аты-жөні жария етіледі.

Болатбек МҰХТАРОВ

2007 жылы Америкадағы президент-

тік сайлауға қатысқан бұрынғы сена тор, 

қазіргі губернатор С.Браунбэкті Ақор-

дада қабылдаған Қ.Саудабаев екі ел ара-

сындағы сауда-экономикалық қарым-қа-

ты настардың табысты түрде дамып жат-

қандығын ерекше атап өтті. «Ал шілде 

айын да күшіне енген Қазақстан Республи-

касы және Америка Құрама Штаттары 

ара 

сындағы ғылыми-техникалық ын ты-

мақ 


тастық туралы келісім бүгінгі әріп-

тестікке жаңаша серпін беріп отыр. Бұл 

құжат өткен жылы Н.Назарбаевтың Ва-

шингтонға жасаған сапары барысында 

рәсімделген болатын. Осы орайда Назар-

баев университеті мен АҚШ-тың жетекші 

білім ордалары арасында орнаған берік 

қарым-қатынастарды да ерекше атап өт-

кен жөн. Сондай-ақ 2008 жылы Қазақ 

аг 


ро 

техникалық университеті мен Кан-

зас университеті рәсімдеген өзара ын ты-

мақтастық туралы меморандум шетел дің 

инновациялық технологияларын отан дық 

агроөнеркәсіп кешенінде кеңі нен қол да-

ну ға мүмкіндік берді», — деп атап көр-

сетті Қ.Сау да баев. Өз кезегінде С.Брау-

нбэк бү гін гі ынтымақтастық байланыс-

тарды ары қарай дамытуға мүдделі екен-

дігін жеткіз ді. 

Кеше Мемлекеттік хатшы Еуропа кеңе-

сінің бас хатшысы Турбьерн Ягландты да 

қабылдап, екіжақты әріптестік жайын тал-

қылап алды. 

Арман АСҚАР 

Қазақстанның ең үздік сержанты анықталады

АҚШ-пен байланыс бар

Қарағанды облысындағы Спасск әскери оқу орталығында 

Қазақстанның Қарулы Күштері нің ең үздік сержантын анықтай тын 

бүкілармиялық жарыс өтіп жатыр. Еліміздің әр аймағынан жиналған 

62 сержант үш күн бойы өз біліктіліктерін сынға салмақ.

ҚР Мемлекеттік хатшысы Қанат Саудабаев Астанадағы «Ядросыз әлем 

үшін» халықаралық форумы аясында АҚШ-тың Канзас штатының губер-

наторы Сэм Браунбэкпен кездесті.

САЙЫС


4

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТe-mail: info@alashainasy.kz

№180 (632) 12.10.2011 жыл, сәрсенбі        www.alashainasy.kz

НАРЫҚ


   

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Жұмыспен де, баспанамен де қамтитын бағдарлама

Нан бағасы арзандай ма?

Биыл рекордтық көрсеткіште бидай жинадық деп жатыр. 

Бұл көрсеткіштің нан бағасының арзандауына ықпал етуі 

мүмкін бе?

Данагүл, Шымкент қаласы

Бұл сауалға ауыл шаруашы-

лығы министрі А.Мамытбеков 

таяу дағы Мәжілістегі баяндама-

сында «нан бағасы қанша 

тұрады, сонша болуы керек» деп 

фило софиялық тұрғыдан жауап 

берген еді. «Бидай бағасының 

арзан 

дағаны нанның құны төмендейді деген сөз емес. 

Керісінше, бидай қымбаттаса, 

нан қымбаттайды деген сөз 

 

емес», – дейді ол. Де мек, «алтын дәнді» артығымен жинап алсақ 

та, ол нан бағасына әсер 

етпейді. 

Жалпы, салыстырмалы түрде 

алатын болсақ, Кеден одағы 

кеңістігіндегі елдерде ең арзан 

нан – Қазақстандікі. Мәселен, 

тең геге шаққанда Ресейде бір 

бөл ке нан 120 теңге, ал Белорус-

сия да 100 теңге тұрады.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ФОРУМ

Арқаның керуені арқа-жарқа...

Өңірлерден өнерімен қоса келген 

жәрмеңке екі күн бойы Астананың көркін 

қыздырмақ. Жәрмеңкеден бәрін де та-

машалай аласыз. Бір бұрышында бүркітін 

қолға қондырған саятшылар топтасса, енді 

бір бұрышта қол күресінен жарыс өтіп 

жатыр. Сәукелесі Арқаның – Қарқаралының 

да табиғаты көше келіпті. Астана қаласы 

әкімдігінің ортасынан ойып тұрып орын 

алған жасанды таудың бауырында арқары 

мен киігі ойнақ салып жүрсе, бір тасасынан 

көк бөріні көруге болады. Ал қияға ұя 

салған бүркіт пен балапандарын тастың 

тасасына қалай орнатқан десеңші?! 

Жұрттың назарын аудартқан тағы бір 

керемет – Николай Савидовтың өнері. 

Бая ғыда І Петрдің заманында бүргені таға-

лайтын шебер болыпты дегенді естуші 

едік. Бұл балқаштық шебер одан кем түс-

пейтін секілді. Бұл сабазың бүргенің үстіне 

шах маттың тастарын салған. Ол ғана емес, 

сол шахматтың тастарын иненің жазуына 

қалай сыйғызған десеңші. Жай көзге 

көрінбейтін бұл дүниелерді тек мик-

роскоптың көмегімен ғана көруге болады. 

Мұндай өнерді микроминиатюра дейді 

екен. 


Жәрмеңкеде қымыз бен бауырсақ 

фестивалі өтті. Фестивальде Қарағанды 

облысындағы Жаңаарқа, Шет, Ұлытау, 

Ақтоғай аудандарының қымызы ұсыныл-

ды. Қарағанды облысы бойынша сатыла-

тын өнімдер үшін 99 шатыр, Ал Солтүстік 

Қазақстан бойынша 60 шатыр тігілді. Оның 

ішінде «Шеберлер қалашығы» да бар. 

Жәрмеңкедегі бағалар Астана қала-

сындағы базарлардан едәуір арзан. Мә-

селен, жұмыртқа Астана базарларында 

170-200-ден болса, жәрмеңкеде 120-

дан. Қой еті 850 теңге болса, сиыр еті – 

900 теңге. Ал жылқы еті 1000 теңгеден. 

Пияз, сәбіз, картоп та екі есеге арзан, 40-

30 теңгеден. 

Жәрмеңкені Мемлекеттік хатшы Қанат 

Саудабаев, Астана қаласының әкімі Иман-

ғали Тасмағамбетов және Қарағанды 

облы  сының әкімі Серік Ахметовтер аралап 

шық 

ты. Әкім-қараларды сырнайлатып қар сы алған өнерпаздар арнау айтып шы-

ғарып салды. Серік АХМЕТОВ, 

Қарағанды облысының әкімі: 

– Бұл жәрмеңкеге Қарағанды 

облысының барлық аудандары 

қатысып отыр. Жүзге жуық сауда 

шатыры тігілді. Жүз мыңнан астам 

өнім әкелдік. Оның ішінде ет, көкөніс, 

балық өнімдері бар. Бағалары Астана 

бағасынан екі есеге арзан десек те 

болады. Оны астаналықтар да мойын-

дап отыр. Қарағанды аймағының өне-

рі де көшке ілесіп келді. Бес жүзден 

астам кәсіби әртістер елордалықтар 

үшін өнерлерін паш етпек. 

Тәуелсіздігіміздің 20 жылдығы 

қарсаңында осылайша өзіміздің 

жетістіктерімізді көрсетпекпіз. 

Бауыржан СЕРІКОВ, 

Шет ауданы С.Сейфуллин кентінің әкімі:

– Тәуелсіздіктің 20 жылдығы 

қарсаңында ұйымдастырылып 

отырған жәрмеңке өте жақсы дәстүр 

болды деп ойлаймын. Сатушылар да, 

сатып алушылар да риза. Халықтың 

арзан бағадағы азық-түлікке қолы 

жетіп, қуанып жатыр. Біз Қарағанды 

облысының Шет ауданы атынан келіп 

отырмыз. Аудан бойынша 14 

тоннадан астам ет өнімдері келді, 

сонымен қатар сүт, көкөністер де бар.

Салтан СӘКЕН 

КӘСІП


Сіздің айтып отырғаныңыз 

«Еңбекпен қамту – 2020» бағ-

дарламасы болуы керек.

Биыл «Еңбекпен қамту – 

2020» бағдарламасы аясында 

еліміздің 10 аймағында мыңнан 

астам жекеменшік үй және көп-

қа батты тұрғын үй салу жоспар-

ланып отыр. Бүгінгі таңда Үкімет 

экономикалық потенциа 

лы 

төмен аймақтан респуб-ликамыздың орталық ауданда-

рына азаматтарымыздың ерікті 

түрде көшуіне атсалысу тұр-

ғысынан шара қабылдап жатыр. 

Көші-қон бір облыстың бір ау-

данынан екіншісіне немесе рес-

публикалық маңызды қалалар 

мен Астанаға қатысты жүргізілуі 

мүм кін. 

Қыркүйектегі мәліметтер бо-

йынша, қазір еліміздің әр өңі-

Үкімет аудан орталықтарында үй салу бойынша бағдар-

лама қабылдапты дейді. Сол рас па?

Еркеш, Солтүстік Қазақстан облысы

рінде 50 жекеменшік және 30 

көп қабатты тұрғын үй құры лысы 

басталып кеткен. Бағдар 

лама 

мақсатының бірі – бұл үйлерді салуға жұмыссыз ауыл тұр-

ғындарын тарту. Яғни қонысын 

ауыстырғысы келген ауыл аза-

маттары осы бағдарламадағы 

құрылыс жұмысымен қамты-

лады.


Сондай-ақ бұл бағдарла-

мада көшу шығынын субсидия-

лау жә не жалға типтік пәтер бе-

ру мүм кіндіктері қарастырыл ға-

нын баса айта кетелік.

БИЗНЕС ЖӘНЕ ЗАҢ

ШАҒЫН СҰХБ

А

Т–Үдемелі индустриялық-иннова-

ция лық даму бағдарламасын жүзеге 

асы руда Елбасымыздың алға қойып 

отыр ған басты талабы – ел экономи-

ка сын әртараптандыру, шикізаттан тү-

се тін табысқа байланбау. Ал «KAZNEX 

IN VEST» ұлттық агенттігінің екі бағытта 

жұ мыс істейтінін білеміз. Яғни шикізат-

тық емес сектордағы экспортты қолдау 

жә не шетелдік инвестицияларды елі-

міз ге тарту тұрғысында. Осының бас-

тап қысына кеңірек тоқталып өтсеңіз... 

– Өзіңіз айтып отырғандай, біздің 

агент тік екі бағытта жұмыс істейді. Оны, 

негізінен, үш тетік арқылы жүзеге асыра-

мыз: сервистік, ақпараттық-талдау және 

қа р жы лай  қолдау  бойынша.  Олардың 

әрқай сы сына тоқталмастан бұрын, бүгінгі 

әңгіме міз ге арқау болып отырған отандық 

кәсіп кер лерді  халықаралық  гуманитарлық 

кө мек нарығына шығаруға қолдау жасау 

жа йын кеңінен айта кетейін. 

Негізінен, төтенше жағдай бола қалған 

кезде халықаралық көмекті ұйымдастыру 

және үйлестірумен гуманитарлық ұйымдар 

айналысады. Көмек қаржылай келген 

жағдайда гуманитарлық ұйымдар жедел 

түр де қажетті алғашқы тауарларды сатып 

ала бастайды. Міне, бұл жердегі біздің 

мақсатымыз – халықаралық ұйымдардың 

гуманитарлық көмек үшін сатып алуларына 

қазақстандық кәсіпорындардың қатысуына 

жол ашу. – Мұндай ірі көлемде сатып алу лар-

ды жүзеге асыратын халықаралық гу-

ма 

нитарлық ұйымдардың бастысы 

қай сылар? 

– Бүгінгі таңда ғаламдық деңгейдегі мы-

нандай гуманитарлық ұйымдар бар: БҰ Ұ-

ның Дүниежүзілік азық-түлік бағдар 

ла-

масы, БҰҰ-ның Босқындар ісі жөніндегі Жо ғарғы комиссариаты және БҰҰ-ның Ба-

ла лар қоры, сондай-ақ Қызыл крест және 

Қызыл Жарты Ай қоғамдарының халық ара-

лық федерациясы және тағы бас қалары.– Ал осы нарықтағы қазақстандық 

кәсіпкерлердің қатысу деңгейі қан-

дай?

– Бұл арада, тағы қайталап айтамын, 

біз дің агенттіктің мақсаты – отандық кәсіп-

орын дарды гуманитарлық ұйымдардың 

сатып алуларына қатыстыру. Бұл ретте біз 

екі бағытты түздік: бүгінгі күнге қажетті іс-

шаралар және стратегиялық жобалар. Бас-

тапқысында біз қазақстандық кәсіпкерлерді Сәбит НАРБАЕВ, «KAZNEX INVEST» Экспорт және инвестициялар ұлттық агенттігі» АҚ Алматы қаласындағы өкілдігінің директоры:

Халықаралық ұйымдардың гуманитарлық көмек үшін сатып 

алуларына қазақстандық кәсіпорындардың қатысуына жол ашудамыз

БҰҰ-ның үміткер жеткізушілер базасына 

тіркеуді көздейміз. Бүгіндері көптеген 

отандық кәсіпорынның басын құрап, тізім 

жа садық. Сондай-ақ біз күнделікті гума-

нит ар лық ұйымдардың тендерлерін ба-

қылап отырамыз. Өйткені сатып алулардың 

барлығы тендер арқылы жүзеге асыры-

лады. Сондықтан біз күнделікті жүйелі 

түрде гуманитарлық ұйымдардың базала-

рын бақылап, қажетті мағлұматты отандық 

кәсіпорындарға жеткізіп отырамыз. – Нақты мысал келтіре кетсеңіз...

– Мысалы, жыл басынан бері көптеген 

тендер болды. Соның бәрін қоғамға жет-

кізіп отырдық. Соның бірі – палатка, көрпе-

төсек жабдықтары, гигиена заттары секілді 

13 тауарлық позиция бойынша. Оған 26-

ға жуық отандық кәсіпорын қатысуға 

ықылас білдірді, оның тек сегізі ғана өз 

ұсыныстарын жіберді. Атап айтар болсақ, 

БҰҰ-ның Ирактағы миссиясының, БҰҰ-

ның Тәжікстандағы Дамыту бағдарла ма-

сының, Қызыл крест және Қызыл Жарты 

Ай ха лықаралық федерациясының тендер-

ле рі. Соңғысының тендерін отандық екі 

кә сіпорын ұтып алып, 10 миллион теңгеге 

қа жетті тауарлық заттарды жеткізді.– Бұл тендерге қатысу талаптары 

жоғары бола ма?

– Иә, сатып алуларға қатысу кезінде 

бұл нарықтың өзіндік ерекшелігі бар және 

де ол түсініктеме беруді қажет етеді. Сол 

себепті мұндай тендерге қатысар алдында 

отандық кәсіпорындарды гуманитарлық 

ұйымдардың нарығына қатысу талаптары 

мен басқа мағлұматтары бойынша 

қолымыздан келгенше көмек көрсетіп 

отырамыз. Осы мақсатта біз арнайы 

нұсқаулықтар басып шығаруды дәстүрге 

айналдырдық. 

Халықаралық талаптарға кәсіпорынның 

сыртқы және ішкі жұмыстарының бәрі сәй-

кес болуы тиіс. Сондықтан өткен жылы біз 

отан дық 50 кәсіпорынға аудит жүргіздік. 

Соның ішінде бесеуіне халықаралық ауди-

торлық компанияны тарттық. 

2010 жылы сегіз отандық кәсіпорын 

біздің агенттіктің көмегі арқылы АҚШ-тағы 

гуманитарлық көмек тақырыбына арнайы 

өткізілген «AIDF-2010» көрмесіне қатысып 

келді. Биыл Дубай қаласында өткен 

«DIHAD-2011» көрмесінде болып қайттық. 

Өткен жылы қазан айында Алматы 

қаласында арнайы гуманитарлық көмек 

жөнінде көрме өткіздік. 

осы жобаны алға бастыру үшін қосымша 

шараларды ұйымдастырып жатыр. Өйткені 

мұндай қойма Қазақстан территориясында 

орналасатын болса, ол отандық 

кәсіпкерлерге үлкен мүмкіндіктің жолдарын 

ашады.

– Жоғарыда гуманитарлық ұйым-

дар дың сатып алуларына қатысатын 

үміт кер отандық кәсіпорынның тізімін 

жа садық дедіңіз. Оған қатысу-қатыс-

пау мәселесі қандай жағдайда шеші-

леді?

– Мысалы, Алматыда 26-27 қазан 

аралығында «Халықаралық гуманитарлық 

ұйымдармен бизнес жүргізу» атты тақы-

рыпта екікүндік бизнес-семинар өткізуді 

жос парлап отырмыз. Оған БҰҰ-ға енетін 

гума нитарлық ұйымдардың өкілдері келе-

тіндігін мәлімдеді. Осы шараны өткізуге 

ұзақ келіссөздердің арқасында қол жеткіз-

дік. Өйткені бұл жай ғана семинар емес, 

ха лықаралық деңгейдегі келіссөздер фор-

маты деп айтсақ болады. Міне, осындай 

дең гейдегі жиын ғана отандық кәсіпорын-

дардың гуманитарлық сатып алулар талап-

тарымен жақын танысып, осы нарықтың 

үміткер жеткізушісі болуына мүмкіндік 

береді. Ал семинардың екінші күні екіжақты 

іскерлік кездесулерге арналған. Бұл іскерлік 

кездесуге қатысу үшін БҰҰ-ның белгілеген 

негізгі талаптары бар. Сондықтан біз алдын 

ала оған қатысатын кәсіпкерлердің тізімін 

жасап жатырмыз. Сұхбаттасқан 

Кәмшат САТИЕВА

– Ал стратегиялық жобалар нені 

мақсат етеді?

– Стратегиялық бағытта екі жобаның 

концепциясын жасау үстіндеміз: «Гумани-

тар лық көмекті Орталық Азиядан Орталық 

Азияға және Ауғанстанға жеткізу» және 

«Қазақстанда халықаралық гуманитарлық 

ұйымдардың қоймасын ашу». Бірінші 

жобаның мақсаты мен бағыты – Орталық 

Азия аймағында жұмыс істеп жатқан ға-

лам дық гуманитарлық ұйымдарды жер-

гілік ті нарықтағы тауарлар жөніндегі ақпа-

рат пен қамтамасыз ету, өйткені олардың 

көбісі жергілікті нарықтың ерекшелігінен, 

он дағы тауар түрлерінен бейхабар екен. 

Сон дықтан олар өздері бұрыннан қарым-

қаты 


нас жасап келе жатқан сырттағы 

тұрақ 


ты нарықтың қызметіне жүгіне 

береді. Міне, осы олқылықтың орнын 

толтыру үшін біз жергілікті нарықтың 

барлық мүмкіндігін айшықтауға тырысып 

жатырмыз. Атап айтар болсақ, түрлі көрме 

ұйымдастыру, арнайы каталог жасау, 

екіжақты кездесулер өткізу арқылы. Тағы 

бір жағынан, жергілікті кәсіпорындарға 

қолдау көрсетуді күйттей міз. Гуманитарлық 

ұйымдар қандай тауар, оны қандай 

жағдайда сатып алады, тен дерге қалай 

қатысу керек деген сауалдарға жа уап бере 

отырып, біз отандық кәсіпорын дарды осы 

нарыққа шығуға дайындай мыз. 

Екінші жобаны кезінде еліміздің Төтен-

ше жағдайлар министрлігі ұсын ған. Көптен 

бері министрлік осы жұмыспен айналысып 

келеді. 2010 жылдан бастап біздің агенттік 

Таяуда Екібастұз жерінде жаңа диірмен 

кешені іске қосылды. Кешендегі өндіріс 

түрік технологиясына негізделген. Бидайды 

сапалы өңдейтін құрал-жабдықтар «Қаз-

Агроқаржы» АҚ-ының лизингісі бойынша 

сатып алыныпты. Ал бүгінде мұнда 

шығарылып жатқан ұн сапасы жағынан 

басқаларынан артық болмаса, кем емес. 

Ең бастысы, өнімнің бағасы өзгелерден 

әлдеқайда арзан. «Еркен» шаруа қожалығы 

диірменінің директоры Қуаныш Тоқбер-

диновтің әңгімелеуінше, диірмен кешенін 

құру жөніндегі бастамаға «ҚазАгроқаржы» 

компаниясы қаржылай қолдау көрсеткен. 

2010 жылдың мамыр айында лизинг алу 

жөнінде келісімге қол жеткізілген соң, 

барлық іс сәтімен басталып кеткен. Түріктің 

«Генч Диірмен Түркия» фирмасы әзірлеген 

құрал-жабдықтар жыл соңына дейін 

жеткізіліп, биыл көктемде орнатылып қо-

йылды. Айтпақшы, былтыр жаз бойы диір-

мен кешенінің ғимарат құрылысы жүр-

гізілді.

– Диірменді ашуға мемлекет тарапынан 

үлкен қолдау көрсетілді. Лизинг жеті жыл 

мерзімге, жылына 4 пайыз өсіммен 

берілді. Барлығы 24 млн 500 мың теңге 

алдық. Мұнша қаржыны өзіміз ешқашан 

сала алмаған болар едік, – дейді басшы.

Жаңадан іске қосылған кешен әзірге 

бір ауысыммен жұмыс істейді. Жалпы, 

мұнда тәулігіне 45 тонна бидай өңдеуге 

болады. Астық тазалағыш қондырғының 

мүмкіндігі одан екі есеге зор. Бидай 

Жолқұдық элеваторынан сатып алынады. 

Директордың сөзіне қарағанда, әзірге 

өткен жылы жиналған астық өңделуде. 

Себебі біршама уақыт сақталған бидайдың 

сапасы жоғары болып келеді. Өндіріс 

толық автоматтандырылғаны себепті диір-

менде үш-төрт адам ғана жұмыс істейді. 

Өнімді өткізу мәселесі толық шешілмейінше, 

өндіріс қуаты жобадан төмен болады.

– Сырттан келіп, нарықты толтырып 

жатқан өнімдер көп-ақ. Қазіргі басты мақ-

сат – шығаратын ұнымыздың сапасы жоға-

ры екенін дәлелдеу. Жергілікті әкімдік ком-

муналдық базардан орын бөлді. Бөлшек 

саудада бірінші сұрыпты ұнның келісі 44 

теңгеден сатылады. Наубайханаларға бір 

келісін 40 теңгеден өткізудеміз, – дейді 

Қ.Тоқбердинов.

Екібастұз диірмені әртүрлі сұрыпты, 

«Лейла» маркалы ұнды бес келіден бастап 

50 келіге дейінгі қаптармен шығарады. 

Оның сапасы шағын зертханада арнайы 

бақыланады.

– Ендігі жерде екібастұздық нан өндіру-

шілерге ұнды сырттан әкелудің қажеті жоқ. 

Себебі жергілікті диірмен баға 

ны 

бәсекелестеріне қарағанда, төмен ұстау ға тырысады. Жалпы, мұнда шығарылатын 

өнімдер Екібастұз қаласының ғана емес, 

сонымен бірге Баянауыл ауданының 

сұранысын толық қамтамасыз етуге жетеді. 

Бұған дейін өңірде бірді-екілі диірмен 

болса да, технологиясы ескі болғандықтан, 

талаптан шыға алмай, ақыры тоқтап тын-

ған. Ендігі жерде сапалы ұн шығаруға 

кіріскен диірмен кешені жергілікті сұра-

нысты толық өтей аларына сенімді. Қажет 

болып жатса, өндіріс қуатын арттыруға да 

мүмкіндік бар. Келешекте күшіміз жетіп 

жатса, диірмен кешені жанынан жеке нау-

байхана, тіпті макарон цехын ашу да ойы-

мыз да бар, – дейді Қуаныш Тоқбер-

динов. 1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал