«аймақтану және халықаралық Қатынастар» кафедрасыжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата01.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
#6099
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 
«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ 
 
                                                                
 
 
 
 
БЕКІТЕМІН 
«Тұран» Университеті мекемесі 
ОӘК проректоры 
___________ А.А.Арупов 
Хаттама № «____»________  2012 ж. 
 
 
 
«АЙМАҚТАНУ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР»  КАФЕДРАСЫ 
 
 
«Экология және тұрақты даму» 
 
 
пәні бойынша 
 
 
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 
 
 
 
Мамандық: 5В051300 әлемдік экономика, 5ВО50600 экономика,  
5В070300 ақпараттық жүйе, 5В030200 халықаралық құқық, 5В030100 заңтану, 
 
5В090200 туризм, 5В090400 әлеуметтік-мәдени сервис, 5В090800 бағалау,  
5В090900 логистика, 5В091200 мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі,  
5В050300 психология, 5В050400 журналистика, 0В50207 – аударма ісі,  
5В050500 аймақтану, 5В050700 менеджмент, 5В050800 есеп және аудит,  
5В050900 қаржыгер, 5В051000 мемлекеттік жергілікті басқару ісі, 5В051100 маркетинг,  
 
5В020200 халықаралық қатынастар (бакалавриат). 
Жұмыс бағдарламасының авторы (оқытушы):  «Аймақтану және халықаралық     
қатынастар» кафедрасының аға оқытушы Демеуова Б.М. 
Кредиттер саны: 2 
Курс: 1 
Оқыту әдісі/технологиясы:                       кредиттік 
Оқыту түрі:                                                  күндізгі/сырттай 
Оқыту тілі:                                                   қазақша 
Студенттердің білімін бағалау жүйесі:   рейтингтік 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
Алматы, 2012 

Мазмұны 
 
 
Пәннің типтік оқу бағдарламасы  (егер пән міндетті компонент болса) 
 
1.
 
 
Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы  
 
2.
 
 
Силлабус 
 
3.
 
 
Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі 
 
4.
 
 
Дәрістер жиынтығы (контент) 
 
5.
 
 
Семинар (практикалық) сабақ жоспары 
 
6.
 
 
Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар Типтік есептеулер бойынша, есептік-
графикалық, лабораториялық жұмыстар, курстық жобаларды (жұмыс) орындау 
бойынша әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар  
 
7.
 
 
Тест тапсырмалары 
 
8.
 
 
Оқу  сабағын  программалық  және  мультимедиялық  жабдықтау  (пәннің 
мазмұнына байланысты) 
 
 
10.  
Арнайы жабдықталған аудиториялар, кабинеттер және лабораториялар саны 
 
 
11. 
Пәнді оқу- әдістемелік қамтамасыз ету картасы 
 
 

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ 
 
                                                                
 
 
 
 
БЕКІТЕМІН 
«Тұран» Университеті мекемесі 
ОӘЖ проректоры 
___________ 
А.А.Арупов 
«____»________  2012 
г. 
 
 
 
«АЙМАҚТАНУ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР»  КАФЕДРАСЫ 
 
 
«Экология және тұрақты даму» 
 
пәні бойынша  
 
ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
 
Мамандық: 5В051300 әлемдік экономика, 5ВО50600 экономика,  
5В070300 ақпараттық жүйе, 5В030200 халықаралық құқық, 5В030100 заңтану, 
 
5В090200 туризм, 5В090400 әлеуметтік-мәдени сервис, 5В090800 бағалау,  
5В090900 логистика, 5В091200 мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі,  
5В050300 психология, 5В050400 журналистика, 0В50207 – аударма ісі,  
5В050500 аймақтану, 5В050700 менеджмент, 5В050800 есеп және аудит,  
5В050900 қаржыгер, 5В051000 мемлекеттік жергілікті басқару ісі, 5В051100 маркетинг,  
 
5В020200 халықаралық қатынастар (бакалавриат). 
 
 
 
Оқу түрі:  күндізгі/сыртқы 
Барлығы     кредит 
Курс     1                                                                                
Семестр 2 
Дәрістер      сағат                                                
Практика    
АБ саны  2                                                                      
СОӨЖ   30/32 сағат 
СӨЖ   60/ 76  сағат 
Эмтихан    2   семестр                                        
Еңбек сыйымдылығы 90  сағат 
                                   
 
 
                                                          
Алматы  2012 

Құрастырған:  аға оқытушы Демеуова Бақытгул Маратқызы 
«Экология  және  тұрақты  даму»  пәні  бойынша    мамандықтары    үшін(бакалавриат)  оқу 
бағдарламасына сәйкес « курс бакалаврларына құрастырылған. 
                                                                                                                                                        
Оқу  бағдарламасы  «Аймақтану  және  халықаралық  қатынастар»  кафедрасының 
отырысында қарастырылған  «______»  ____________  2012 ж.      
Хаттама № __________ 
 
«Аймақтану және халықаралық қатынастар» кафедрасының меңгерушісі,  
                                                                                                                                  
т.ғ.д,профессор ____________ Камалов А.К. 
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
«Экология және тұрақты даму»  студенттермен жалпы экология негіздерін игеру, 
студенттердің  санасын  экологиялау;  табиғи  ортаға  жауапкершілікті  тәрбиелеу.  Биосфера 
компоненттері  мен  адамның  шаруашылық  іс-әрекетінің  салдарлары  арасындағы  негізгі 
заңдылықтарды  білу,  әсіресе  табиғат  пайдаланудың  қарқынды  жағдайында,  біртұтас 
биосфера және қоғам арасындағы тәжірибелік сұрақтарды шешу үшін қажет. 
Курс,  бірінші  кезекте,  аталған  пән  оқытушының  жетекшілігімен  (күндізгі  оқу) 
оқуға арналған, сондай – ақ, осы пәнді өз бетінше оқуда қосымша оқу, оқу - әдістемелік 
және өз білімін тексеру материалы ретінде қолданылуы мүмкін.   
 
 
 
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР   
 
Оқыту 
нысаны 
Жұмыс 
бағдарла
ма 
бойынш
а оқыту 
семестр-
лердің 
(циклдер
-
дің) 
саны 
 
 
Креди
ттер 
саны: 
Барлы
ғы 
сағатт
ар 
Дәріст
ер 
(сағат
тар 
саны) 
Лабор
атори
ялық 
сабақт
ар 
(сағат
тар 
саны) 
Семин
арлық 
/практ
икалы
қ 
дәріст
ер:  
СӨЖ 
СОӨ
Ж 
Бақылау 
түрі мен 
нысаны
 
 
МБ 1 
 

10 
11 
Күнді
згі/сы
ртқы 
естр 2 

90 
15/ 12  0 
15/9 
45/48 
15/24 
АБ 1  АБ 2 
Барл
ығы: 

90 
15/ 12  0 
15/9 
45/48 
15/24 
 
 
 
кесте 1 
 
 
Курстың қысқаша сипаты:  
 - 
студент санасына экологиялық мәселелерді шешудің өмірлік маңыздылығын жеткізу.
 
«
Экология және тұрақты даму » курсының мақсаты: 
Пәннің  негізгі  мақсаты  мен  міндеттері:  студенттермен  жалпы  экология  негіздерін 
игеру,  студенттердің  санасын  экологиялау;  табиғи  ортаға  жауапкершілікті  тәрбиелеу. 
Биосфера компоненттері мен адамның шаруашылық іс-әрекетінің салдарлары арасындағы 
негізгі  заңдылықтарды  білу,  әсіресе  табиғат  пайдаланудың  қарқынды  жағдайында, 
біртұтас биосфера және қоғам арасындағы тәжірибелік сұрақтарды шешу үшін қажет. 
 
Курстың міндеттері: 

Студент санасына табиғат аясының шексіз екенін, оны күтіп сақтау және өмір 
тұтқасы ретінде қастерлеу керектігін жеткізу. 

Жер бетіндегі барлық тірі заттың үйлесімді байланысы туралы айту. 


Планетадағы өмір дамуы мен адамның техногенді және тұрмыстық қызметіне 
байланысты қалыптасқан теріс бағытты үрдістер туралы түсіндіру. 

Табиғаттың бұзылуы мен ластануы адам ағзасының өзгерісіне ұшырататыны 
туралы айту. 

Қоршаған ортаның бұзылуына, соның ішінде экологиялық уланулар, қоғам 
промлемалары: ішімдікке құмарлық, темекі шегу, нашақорлық және ЖҚТБ 
байланысты адам аурулары, оларды шешу және жеңу жолдары туралы жеткізу. 

Қазақстандағы және біз тұрып жатқан Алматы қаласындағы табиғи қоршаған 
ортаның жағдайы туралы айту. 

 
Қазақстанның жандануы мен тұрақты дамуы үшін қоршаған ортаны қорғау 
құқықтық принциптерін және экологиялық басым бағыттарын сақтау туралы 
түсіндіру. 
 
Пререквизит:   

 
Биология; 

 
Табиғаттану; 

 
География; 

 
Астрономия; 

 
Химия; 

 
Физика. 
 
 
Постреквизит:  

 
Қазіргі жаратылыстану; 

 
Туризмдегі экология; 

 
Экологиялық география; 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
ДӘРІС САБАҚТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
 
1 тақырып. Кіріспе. Экологияның қалыптасуы және дамуы.  
1. Экология туралы түсінік. 
2. Экология қалыптасуының және дамуының қысқаша 
тарихы. 
3. Экологияның ғылым ретінде анықтамасы. 
4. Экологиялық көзқарастардың туылуы. 
2 тақырып. Организм және орта. 
1. Жер бетіндегі организмдердің таралуы. 
2. Тіршіліктің пайда болу теориясы. 
3. Биосфера эволюциясы. 
4. Организдердің негізгі тіршілік орталары: 
а) су тіршілік ортасы; 
ә) құрлық -әуе тіршілік ортасы; 
б) топырақ тіршілік ортасы; 
в) тірі ағзалық тіршілік ортасы; 
5. Биологиялық ырғақтар. Фотопериодизм. 
3.тақырып. Аутэкология 
1. Аутэкология –экологияның бір бөлімі. 
2. Қоршаған ортаның экологиялық факторлары: 
а) абиотикалық факторлар; 
ә) биотикалық факторлар; 
б) антропогенді факторлар. 
3. Ортаның факторларына организмдердің адаптациясы. 
4. Экологиялық факторлар әсеріне организмдердің жалпы 
заңдылықтары: Ю.Либихтың минимум заңы және 
В.Шелфордтың толеранттық заңы. 
4.тақырып.Демэкология-популяциялық экология. 
1. Популяция туралы жалпы мағлұмат. 
2. Популяцияның құрылымы мен түрлері. 
3. Популяцияның статистикалық және динамикалық 
сипаттамалары. 
4. Популяциялық гомеостаз – популяцияның санын реттеу. 
5.Өткендегі, қазіргі және болашақтағы демографиялық 
жағдайлар. 
5. тақырып. Синэкология-қауымдастық экологиясы . 
1. Синэкологияның зерттеу обьектілеріне жалпы сипаттама: 
а) Биоценоз 
ә) Биогеоценоз 
б) Экожүйе 
2. Экожүйедегі энергия және заттар айналымы. 
3. Экологиялық пирамида және оның типтері. 
4. Экожүйенің тұрақтылығы мен динамикасы. 
5. Экологиялық сукцессиялар. 
6.тақырып: Биосфера туралы В. И. Вернадскийдің ілімі. 
1. Биосфера - ғаламдық экожүйе ретінде. 

2. Биосфераның негізгі қасиеттері. 
3. «Тірі заттар»-биосфераның негізі. 
4. Зат айналымы және олардың адаммен бұзылуы: 
а) азот айналымы; 
ә) көміртегі айналымы; 
б) күкірт айналымы; 
в) фосфор айналымы. 
7.тақырып: Табиғи ресурстар және табиғатты қорғаудың теориялық негіздері. 
1.Табиғи ресурстар және оларды топтау. 
2.Табиғи ресурстар және оларды тиімді пайдалану. 
3.Табиғи қорларды пайдаланудың жалпы инженерлік 
шаралары. 
4. Табиғатты қорғаудың аспектілері. 
5. Табиғатты қорғаудың теориялық негіздері 
8.тақырып: Табиғи ортаның ғаламдық экологиялық мәселелері. 
1. Дүниежүзілік су әлемінің ластануы. 
2. Атмосфералық ауаның ластануы: 
а) «Жылу эффектісі»; ә) «Озон тесігі»; 
б) «Қышқылдық жаңбырлар» 
3. Әлемдік су қорлары. 
4.Тұщы судың жетіспеу проблемалары. 
5. Топырақтың экологиялық мәселелері: 
а) Қазақстандағы топырақ эрозиясы және оның түрлері; 
ә) Шөлдену мәселесі; 
б) Топырақтың тұздану және батпақтануы. 
9.
тақырып. Қазақстанның табиғи ресурстары, оларды пайдалану және қорғау. 
  
1.ҚР қорықтары, жалдамалы және ұлттық саябақтары.  
  
2.Қазақстанның қызыл кітабы. Өсімдіктер мен жануарлардың жиі ұшыраса бермейтін    
және құрып бара жатқан түрлері. Қорғау шаралары.
 
     10. 
тақырып. Экология және денсаулық.  
1.
 
Биоаймақтың радиациялық ластануы; тұрғындар денсаулығына және қоршаған табиғи 
ортаға оның ықпалы 
2.
 
ҚР тұрғындары денсаулығына ықпал ететін экологиялық факторлар.  
3.
 
Халықаралық экологиялық бағдарламалар және «дені сау қалалар». 
4. 
Алматы қаласының экологиялық мәслелері.
 
11
. тақырып.  Қазіргі кезеңнің әлеуметтік-экологиялық мәселелері. 
1. Қазіргі Аралдың ахуалы және Арал маңындағы әлеуметтік- экологиялық мәселелер. 
2.Шығыс Қазақстан облысының экологиялық жағдайы. 
3. Демографиялық мәселелер және оның салдары. 
4.
 
ҒТД және оның табиғатқа ықпалы. Экологиялық тоқырау – зияны, оның салдары 
және оны жою. 
5.
 
Тағам экологиялық фактор ретінде. 
 
 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ 
1.
Экологияның қалыптасуы және дамуы. 
2.  Организм және орта 
3. 
Биологиялық ырғақтар. Фотопериодизм. 

4. Аутэкология. 
5. Демэкология-популяциялық экология. 
6. Синэкология-қауымдастық экологиясы . 
7.Экологиялық сукцессиялар. 
8. Биосфера туралы В. И. Вернадскийдің ілімі. 
9.Зат айналымы және олардың адаммен бұзылуы 
10. Табиғи ресурстар және табиғатты қорғаудың теориялық негіздері. 
11.Табиғи ортаның ғаламдық экологиялық мәселелері. 
12. Қазіргі кезеңнің әлеуметтік-экологиялық мәселелері. 
13.
Қазақстанның табиғи ресурстары, оларды пайдалану және  
14.
Халықаралық экологиялық бағдарламалар және «дені сау қалалар». 
15. 
Алматы қаласының экологиялық мәслелері.
 
 
СӨЖ ТАҚЫРЫБЫ 
1. Аутэкология- даралардың экологиясы 
 
2. Демэкология- популяция экологиясы 
 
3. Синэкология- қауымдастық экологиясы  
 
4. Биосфера туралы ілім, В.И.Вернадскийдің биосфералық-  
ноосфера концепциясы 
 
5. Табиғи-ресурстар және оларды тиімді пайдалану 
6.
Қазіргі кездегі әлемдік экологиялық мәселелер. Қазақстанның қазіргі  
экологиялық мәселелері 
7. Қазіргі кездегі әлеуметтік-экологиялық мәселелер  
8. Қоршаған орта және адам қоғамының тұрақты дамуы  
9. Тұрақты даму түсінігі және принциптері 
10. Тұрақты дамудың индикаторлары мен көрсеткіштері 
11. Қазақстан республикасының және Орталық Азия мемлекеттерінің тұрақты дамуы 
 
СОӨЖ ТАҚЫРЫБЫ 
1
 
. Аутэкология- даралардың экологиясы 
 
2. Демэкология- популяция экологиясы 
 
3. Синэкология- қауымдастық экологиясы  
 
4. Биосфера туралы ілім, В.И.Вернадскийдің биосфералық-  
ноосфера концепциясы 
 
5. Табиғи-ресурстар және оларды тиімді пайдалану 
6.Қазіргі кездегі әлемдік экологиялық мәселелер. Қазақстанның қазіргі  
экологиялық мәселелері 
7. Қазіргі кездегі әлеуметтік-экологиялық мәселелер  
8. Қоршаған орта және адам қоғамының тұрақты дамуы  
9. Тұрақты даму түсінігі және принциптері 
10. Тұрақты дамудың индикаторлары мен көрсеткіштері 
11. Қазақстан республикасының және Орталық Азия мемлекеттерінің тұрақты 
дамуы
 
 
КУРСТЫҚ ЖӘНЕ ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ 
Қарастырылмаған  
 
     
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
Негізгі әдебиеттер тізімі:
 
 

1.
 
Актуальные  проблемы  экологического  образования  и  воспитания.  Тезисы  докладов 
научно-практической конференции. Алматы, 1992 г. 
2.
 
Г.С. Оспанова Г.Т. Бозшатаева«Экология» оқулық. Алматы Экономика 2002 ;.  
3.
 
Алишева К  «Экология» Оқулық    
4.
 
Алексеев В.П. Очерки экологии человека. Учебное пособие. Изд-во МНЭПУ. М., 1998 
г.Арский  Ю.М.,  Данилов-Данильян  В.И.,  Залиханов  М.Г.  и  др.  Экологические 
проблемы:  что  происходит,  кто  виноват  и  что  делать?  Учебное  пособие  Изд-во 
МНЭПУ. М., 1997 г. 
Қосымша әдебиеттер Арыстанбеков Х.А., Брайкин В.М., Бесчетнов П.Г. Природа и мы. 
Алматы, 1975 
2.Асанов К. Опустынивание можно остановить. Наука Казахстана. № 1 (109), 1998 

Дайындық кезінде электрондық кітапхананың келесі ресурстарын қолдану 
ұсынылады: 
http://bookz.ru/
 
http://lib.ru/
 
http://aldebaran.ru/
 
http://www.koob.ru/
 
http://biblioteka.cc/
 
 

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
БЕКІТЕМІН 
«Тұран» Университеті мекемесі 
ОӘЖ проректоры 
___________ А.А.Арупов 
«____»________  2012 
г. 
 
 
«АЙМАҚТАНУ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР»  КАФЕДРАСЫ 
 
«
Экология және тұрақты даму» пәні бойынша  
 
СИЛЛАБУС 
 
 
 
  
5В051300 әлемдік экономика, 5ВО50600 экономика,  
5В070300 ақпараттық жүйе, 5В030200 халықаралық құқық, 5В030100 заңтану, 
 
5В090200 туризм, 5В090400 әлеуметтік-мәдени сервис, 5В090800 бағалау,  
5В090900 логистика, 5В091200 мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі,  
5В050300 психология, 5В050400 журналистика, 0В50207 –аударма ісі,  
5В050500 аймақтану, 5В050700 менеджмент, 5В050800 есеп және аудит,  
5В050900 қаржыгер, 5В051000 мемлекеттік жергілікті басқару ісі, 5В051100 
маркетинг,  5В020200 халықаралық қатынастар (бакалавриат)  мамандықтары үшін 
 
Автор (оқытушы):  «Аймақтану және халықаралық қатынастар» кафедрасының  
Аға оқытушы Демеуова Б.М. 
Кредиттер саны: 2  кредит 
Курс: 1                                                                             
Семестр 2 
Оқыту әдісі/технологиясы:                       кредиттік 
Оқыту түрі:                                                  күндізгі/сырттай 
Оқыту тілі:                                                   қазақша 
Студенттердің білімін бағалау жұйесі:   рейтингтік 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
Алматы, 2012 
 

Құрастырған:  аға оқытушы Демеуова Бақытгул Маратқызы 
«Қазіргі заманғы қақтығыстар және оларды реттеу әдістері» пәні бойынша 5В051300 
әлемдік экономика, 5ВО50600 экономика,  
5В070300 ақпараттық жүйе, 5В030200 халықаралық құқық, 5В030100 заңтану, 
 
5В090200 туризм, 5В090400 әлеуметтік-мәдени сервис, 5В090800 бағалау,  
5В090900 логистика, 5В091200 мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі,  
5В050300 психология, 5В050400 журналистика, 0В50207 –аударма ісі,  
5В050500 аймақтану, 5В050700 менеджмент, 5В050800 есеп және аудит,  
5В050900  қаржыгер,  5В051000  мемлекеттік  жергілікті  басқару  ісі,  5В051100  маркетинг,  
5В020200 халықаралық қатынастар (бакалавриат). 
мамандықтарының 1 курс студенттері 
үшін (бакалавриат) оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған.  
                                                                                                                                                        
Оқу  бағдарламасы  «Аймақтану  және  халықаралық  қатынастар»  кафедрасының 
отырысында қарастырылған  «______»  ____________  2012 ж.      
Хаттама № __________ 
 
«Аймақтану және халықаралық қатынастар» кафедрасының меңгерушісі,  
                                                                                                                                  
т.ғ.д,профессор ____________ Камалов А.К. 
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
«Экология және тұрақты даму» оқу бағдарламасы 5В051300 әлемдік экономика, 
5ВО50600  экономика,  5В070300  ақпараттық  жүйе,  5В030200  халықаралық  құқық, 
5В030100  заңтану,  5В090200  туризм,  5В090400  әлеуметтік-мәдени  сервис,  5В090800 
бағалау, 5В090900 логистика, 5В091200 мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі, 5В050300 
психология,  5В050400  журналистика,  0В50207  –аударма  ісі,  5В050500  аймақтану, 
5В050700  менеджмент,  5В050800  есеп  және  аудит,  5В050900  қаржыгер,  5В051000 
мемлекеттік  жергілікті  басқару  ісі,  5В051100  маркетинг,    5В020200  халықаралық 
қатынастар  (бакалавриат).  мамандықтарының    студенттері  үшін  міндетті  курс  ретінде 
типтік  бағдарламаның  негізінде  жасалған  және  аталған  бағыт  бойынша  қазіргі  ғылыми 
бағдарламаларда қарастырылған мәселелерді қамтиды. Курстың  бағытталған  аудиториясы   
мамандығының  студенттері 
5В051300 әлемдік экономика, 5ВО50600 экономика,  
5В070300 ақпараттық жүйе, 5В030200 халықаралық құқық, 5В030100 заңтану, 
 
5В090200 туризм, 5В090400 әлеуметтік-мәдени сервис, 5В090800 бағалау,  
5В090900 логистика, 5В091200 мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі,  
5В050300 психология, 5В050400 журналистика, 0В50207 –аударма ісі,  
5В050500 аймақтану, 5В050700 менеджмент, 5В050800 есеп және аудит,  
5В050900  қаржыгер,  5В051000  мемлекеттік  жергілікті  басқару  ісі,  5В051100 
маркетинг,  5В020200 халықаралық қатынастар (бакалавриат). 
 
Курс,  бірінші  кезекте,  аталған  пән  оқытушының  жетекшілігімен  (күндізгі  оқу) 
оқуға арналған, сондай – ақ, осы пәнді өз бетінше оқуда қосымша оқу, оқу - әдістемелік 
және өз білімін тексеру материалы ретінде қолданылуы мүмкін.   
 


жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет