Ағылшын тілін оқытудың теориясы мен практикасы кафедрасыжүктеу 0.8 Mb.

бет1/8
Дата14.03.2017
өлшемі0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

Ағылшын тілін оқытудың теориясы мен практикасы кафедрасы  

«Бастауыш мектептегі педагогика əдістемесі» 

 

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын  

студенттерге арналған 

Ағылшын тілін оқыту əдістемесі 

ПƏННІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  

 

Курс – III                                                                         

Семестр – 5                       

Кредит саны -   2                                                  

Дəріс – 30 сағат                                                          

Оқытушының жетекшілігімен                                                            

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 30 с.     

СӨЖ – 30 сағат                                                      

Барлығы – 90  сағат                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Орал  2011ж. 

 


1.Пəннің оқу əдістемелік кешені “ Бастауыш мектепте ағылшын тілін 

оқыту теориясы мен технологиясы”, Типтік бағдарлама бойынша 

құрастырылған 

Құрастырушылар: Насимуллина А.Б.  

Шетел  тілдерін  оқытудың  теориясы  мен  практикакасы  кафедрасының 

отырысында қарастырылды. 

05.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

Филологиялық    факультеттің  оқу-əдістемелік  кеңесінің  отырысында 

бекітілді. 

07.09.2011  ж.  № 1  хаттама.             2.Пəн бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS 

 

1. Оқытушы туралы мəлімет 

Насимуллина Айгуль Бисембаевна   Шетел тілін оқытудың теориясы 

мен практикасы кафедрасының оқытушы  

Жұмыс мекен- жайы: Достык 162 

Жұмыс телефоны: 50-93-55 

 

1.2 Пəн туралы мəлімет                  

Пəн атауы:  ағылшын тілін оқыту əдістемесі 

Семестр 15 оқу аптадан жəне 2 апта сессиядан тұрады. 

Бір аптада 1 кредит сағат, əр кредит сағат бір байланыс сағаттан жəне екі 

сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік (ОЖСӨЖ), 

практикалық сабақтардан тұрады. 

 

Кредиттің аптаға бөліну кестесі: 

 

Сабақтар 

Өткізу 

уақыты 

Сабақтар 

Өткізу 

уақыты 

Байланыс сағаты 1 

(1 дəріс) 

50 мин. 


ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50+50  мин. 

Байланыс сағаты 3 

(ОЖСӨЖ) 


50 мин. 

ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50+50  мин. 

Байланыс сағаты 1 

(1практика) 

50 мин. 


ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50+50  мин. 

 

Кредит саны-2 Өту орны: №4 корпус  

Оқу жоспарынан көшірме:  

 

Курс  Семестр  Кредит саны 

Дəрістер  Семинар-

лар 

ОЖСӨЖ  Барлығы  Бақылау түрі  30 


 30 

  30 


  90 

Емтихан 


 

2.Кіріспе 

           «Ағылшын тілі» пəні- коммуникативтік бағытта білім беретін пəн 

ретінде бастауыш мектепте оқытылады. Бұл балаларды жаңаша ойлауга 

үйрету, дүниеге жаңаша көзқараспен қарауға тəрбиелеумен білім беру, 

өмір сүріп жатқан ортаға сəйкес тəрбие мен дағдыларын өз бойына 

қалыптастыру. 

 Бастауыш сынып мұғалімдерін кəсіптік деңгейде дайындауда фғылшын 

тілі ролі мен маңызы өте зор. 

 

«Бастауыш мектепте ағылшын тілін оқыту теориясы мен 

технологиясы» пəнінің мақсаты- болашақ бастауыш сынып 

мұғалімдеріне ағылшын тілін оқыту əдістемесінің теориясынан жүйелі 

білім беру, сабақ жүргізу əдіс тəсілдерін меңгерту. 

 

Пəн мынадай міндеттерді көздейді: 

ағылшын тілі грамматикасын үйренудің заңдылықтары мен негізгі əдістемелік ұстанымдарды таныстыру; 

бастауыш сыныпта оқытылатын білім мазмұнын жəне оқыту жүйесін білдіру; 

сауат ашу əдістемесін меңгерту; əдебиеттік оқудың əдіс-тəсілдерін игерту; 

жазуға үйрету жолдарымен таныстыру; грамматиканы оқыту əдістемесін игерту; 

тіл дамыту əдіс-тəсілдерін үйрету; оқыту барысында шығармашылықпен жұмыс жүргізу жолдарын 

көрсету. 

Бастауыш оқыту педагогикасы мен əдістемесі факультетінде «ағылшын 

тілін оқыту теориясы мен технологиясынан» берілетін білім студенттердің 

мектеп қабырғасында алған білімдеріне негізделеді. 

Бұл пəн «Қазіргі қазақ тілі», «Бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту 

əдістемесі тарихы», «Балалар əдебиеті» пəндерімен байланысты 

оқытылады. 

 

Ағылшын тілін оқыту теориясы мен технологиясынан студенттер дайындығына қойылатын талаптар: 

ағылшын тілін меңгерту заңдылықтарын; ағылшын тілін оқыту мазмұны мен жүйесін; 

«ағылшын тілі» оқулығы мен оқу кешенінің мазмұнын; ағылшын тілін оқыту принциптерін білуі тиіс 

ағылшын тілін оқыту əдіс-тəсілдерін; бастауыш сыныпта ағылшын тілін оқытудың жоспарлауды жəне 

күнтізбелік жоспар жасауды; 


сабақта қосымша жұмыс түрлерін (дидактикалық материалдар, 

ойындар, ребустар, т.б.) жүргізуді; 

сабақта қолданылатын көрнекіліктерді жасауды; оқулықтарды талдауды жəне сызбамен көрсетуді; 

пікір айтуды; əдістемелік папка жасауды үйренуі тиіс. 

 

 

                    Пəннің мазмұны  

Пəннің объектісі- бастауыш оқыту педагогикасы мен əдістемесі 

мамандығы бойынша ҚР мемлекеттік стандарты талаптарына сəйкес, 

болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің жоғары педагогикалық кəсіптік 

білімінің құрамдасы ретіндегі ағылшын тілін оқытудан əдістемелік білім, 

білік, дағды. 

 

Пəнді оқытуда теориялық, практикалық əдіс, əдебиеттермен жұмыс, салыстыру, көрнекілік əдіс, талдау, жинақтау əдістері пайдаланылады. 

 

Ағылшын тілі əдістемесі-ағылшын тілін оқытудың теориясы мен технологиясын зерттейтін ғылым. Бастауыш оқыту педагогикасы мен 

əдістемесі факультеті студенттері бұл ғылымның мəліметтерін басқа 

пəндердің əдістемесін оқып үйренуде кеңінен ұштастыра қолданады. 

əдістемеден терең білім беру-бастауыш сынып мұғалімдерін жоғары 

кəсіптік деңгейде дайындаудың қажетті шарты. 

Бастауыш сыныптарда ағылшын тілін оқытудың теориясы мен 

технологиясы мынадай білімдерді қамтиды: 

ағылшын тілін оқытудың теориясы мен технологиясы – ғылым; бастауыш сыныптағы ағылшын тілі- оқу пəні; 

сауат ашу əдістемесі; фонетиканы оқыту əдістемесі; 

сөзжасам жəне грамматиканың əдістемесі; орфографияны оқыту əдістемесі; 

тіл дамыту əдістемесі  

2.1 Сабақ мазмұны мен кестесі 

            1 апта              2 сағат кредит  

        №1,2 дəріс 

       Шет тілін оқыту əдістемесінің теориялық негіздері 

       Дəріс мазмұны 

       Əдістер атауы туралы түсінік. 

       Грамматикалық-аудармалық əдіс. 

       Тура əдіс. Г.Пальмер əдісі. 


       Қазіргі əдістер. 

 

        Əдебиеттер         Амандықова Г.Н.., Мұхтарова Ш.Е., Шет тілін оқыту əдістемесі-  

                                                                                               Астана 2007 

        Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку.-Москва 1975 

        Рогова Г.В. Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку 

на            начальном этапе. Москва-1988 

        Қазақстан мектептерінде ағылшын тілін үйрету журналы.- Алматы- 

2001 

 

СОӨЖ мазмұны Ағылшын тілі-бастауыш сыныптардағы оқу пəні ретінде.  

Ағылшын тілінің тұрмыстағы жəне білім беру жүйесіндегі маңызы. 

Бастауыш мектептегі ағылшын тілінің білім мазмұны. Бастауыш 

сыныптар үшін оқу-əдістемелік топтаманы талдау. Бастауыш мектептегі 

«ағылшын тілі» пəннің білімдік, тəрбиелік,жəне дамытушылық міндеттері. 

Бағдарламаны талдау. Əрбір сыныптағы білім, білік, дағдының көлемі. 

Ағылшын тіліне қойылатын қазіргі талаптар.Бастауыш сыныптарда 

ағылшын тілін оқытудың негізгі бағыттары.  

         Лабораториялық сабақ мазмұны 

         Мен жəне менің отбасым.  

          Лабораторияның мақсаты 

         Студенттерді ағылшын тілінде сабақ беруге үйрету.  2-сынып 

           Мен жəне менің отбасым. 

         1) Амандасу жəне амандасуға жауап беру 

         2) Өз-өзін таныстыру 

         3) Өзі туралы қысқаша айтып беру 

         4) Қоштасу 

 

         2 апта 

        2 сағат кредит 

        №3,4 дəріс 

     Ағылшын тілін оқыту əдістемесі 

        Дəріс мазмұны 

     Əдістеме жəне əдіс туралы түсінік 

     Сабақтағы мұғалімнің қызметтері жəне қолданатын əдістері 

     Сабақтағы оқушының қызметтері 

    Ағылшын тілін оқутыдағы көрнекілік əдіс 

     

       Əдебиеттер         Амандықова Г.Н.., Мұхтарова Ш.Е., Шет тілін оқыту əдістемесі-  

                                                                                               Астана 2007         Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку.-Москва 1975 

        Рогова Г.В. Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку 

на                 начальном этапе. Москва-1988 

 Қазақстан мектептерінде ағылшын тілін үйрету журналы.- Алматы- 2001 

 

СОӨЖ мазмұны 

 Сауат ашу əдістемесі.  

Сауат ашу əдістемесінің мектептің оқу-тəрбие жұмысының жалпы 

жүйесіндегі маңызы. Сауат ашу əдістемесінің лингвистикалық негізі. 

Сауат ашу əдістемесінің психофизиологиялық негізі.   

        Лабораториялық сабақ мазмұны         Студенттерді ағылшын тілінде сабақ беруге үйрету. 2-сынып 

Мен жəне менің достарым   

Лабораторияның мақсаты 

1) Өз досы туралы айтып, беру 

2) Өз досыңнан бір нəрсені сұрау 

3) Ойын кезінде бұйрық беру 

4) Досыңның не білетінін сұрау 

 

3 апта 2 сағат кредит   

       №5,6 дəріс 

       Шет тілін оқытудың мақсаттары. 

       Дəріс мазмұны 

       Шет тілін оқутыдың мақсаттары туралы жалпы түсінік 

       Тəрбиелік мақсаты 

       Дамыту мақсаты 

        


        Əдебиеттер 

        Амандықова Г.Н.., Мұхтарова Ш.Е., Шет тілін оқыту əдістемесі-  

                                                                                               Астана 2007 

        Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку.-Москва 1975 

        Рогова Г.В. Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку 

на                 начальном этапе. Москва-1988 

 Қазақстан мектептерінде ағылшын тілін үйрету журналы.- Алматы- 2001 

 

СОӨЖ мазмұны Оқу, жазу механизміне сипаттама. 

 Ағылшын тілінің дыбыстық жүйесі жəне оның графикасы. Фонетика мен 

графиканың негізгі жəне қиын мəселелерін түсіндірудің əдістемелік 

тəсілдері; буындық, дəстүрлік, дыбыстық принциптер. Ағылшын тіліндегі 

буын, буынға бөлу; қос дыбыс естілген əріптер. 


 

        Лабораториялық сабақ мазмұны 

       Студенттерді ағылшын тілінде сабақ беруге үйрету.  2-сынып 

Мені қоршаған орта 

 

Лабораторияның мақсаты 

1) Суреттегі үйді суреттеп беру 

2) Үйлер конкурсына қатысу 

 

4 апта 2 сағат кредит  

       №7,8 дəріс 

      Ағылшын тілін оқытудың мазмұны 

     Дəріс мазмұны 

     Оқытудың мазмұны-əдістеменің негізгі мəселесі 

     Лингвистикалық компонент 

     Психологиялық компонент 

     Əдістемелік компонент 

 

            Əдебиеттер 

        Амандықова Г.Н.., Мұхтарова Ш.Е., Шет тілін оқыту əдістемесі-  

                                                                                               Астана 2007 

        Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку.-Москва 1975 

        Рогова Г.В. Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку 

на                 начальном этапе. Москва-1988 

 Қазақстан мектептерінде ағылшын тілін үйрету журналы.- Алматы- 2001 

 

СОӨЖ мазмұны 

 Оқу сабақтарының негізгі түрлері.  

Дыбысты талдау тəсілдері. Дыбысты артикуляциялау, дикцияны түзеу. 

Фонематикалық естуді дамыту. Əріппен жұмыс жасау тəсілдері: танысу, 

есте ұстау, тану, айыру.  

              Лабораториялық сабақ мазмұны         Студенттерді ағылшын тілінде сабақ беруге үйрету. 2-сынып 

Менің сүйікті ісім       Лабораторияның мақсаты 

1) 


Өз сүйікті ойыншығы туралы айтып беру 

2) 


Ойыншықтың атын  жəне түсін атау 

3) 


Қонақтарға ойын ойнауды ұсыну 

 

 5 апта         2 сағат кредит 

       №9,10 дəріс 

       Ағылшын тілін оқытудың əдістемелік қағидаттары. 

       Дəріс мазмұны 

      Оқыту принциптері- оқудың ең маңызды негізінен салушы қағидасы 

      Оқыту принциптерінің түрлері 

 

      Əдебиеттер         Амандықова Г.Н.., Мұхтарова Ш.Е., Шет тілін оқыту əдістемесі-  

                                                                                               Астана 2007 

        Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку.-Москва 1975 

        Рогова Г.В. Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку 

на                 начальном этапе. Москва-1988 

 Қазақстан мектептерінде ағылшын тілін үйрету журналы.- Алматы- 2001 

 

СОӨЖ мазмұны 

Бастапқы оқуды қалыптастыру.  

Бастапқы оқуды қалыптастыру: буындап оқу, тұтас сөзді оқу. Тіл дамыту: 

сөзге, сөйлемге, байланыстыра сөйлеуге үйрету. 

 

                 Лабораториялық сабақ мазмұны          Студенттерді ағылшын тілінде сабақ беруге үйрету. 2-сынып 

        Англиямен танысу 

 

      Лабораторияның мақсаты 

       1) Оқушыларды Англия астанасымен таныстыру 

       2) Өз отбасыңды, достарыңды Жаңа жыл, Кристмас мерекелерімен 

құттықтауға үйрету 

 

      6 апта       2 сағат кредит 

      №11,12 дəріс 

     Ағылшын тілін оқыту құралдары.  

    Дəріс мазмұны 

    Оқыту құралдары туралы түсінік 

    Оқыту құралдарының түрлері 

 

              Əдебиеттер         Амандықова Г.Н.., Мұхтарова Ш.Е., Шет тілін оқыту əдістемесі-  

                                                                                               Астана 2007 

        Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку.-Москва 1975 

        Рогова Г.В. Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку 

на                 начальном этапе. Москва-1988 

 Қазақстан мектептерінде ағылшын тілін үйрету журналы.- Алматы- 2001 

 

 


      СОӨЖ мазмұны 

Бастапқы жазуға үйрету.  

Жазуға дағдыландыру этаптары. Жазуға үйрету əдістері, əдістемелік 

тəсілдер. Фонетика-графикалық жəне грамматика-орфографиялық 

жаттығулар. Кейбір орфографиялық ережелерді ұғыну.  

     Практикалық сабақ мазмұны 

     Студенттерді ағылшын тілінде сабақ беруге үйрету. 3-сынып 

      Мен жəне менің отбасым. 

1)  Жаңа оқушымен танысу 

2)  Кешірім сұрауға үйрету 

3)  Сəттілік тілеп, досымен қоштасу 

 

    7 апта     2 сағат кредит 

    №13,14 дəріс 

    Шет тілін оқыту əдістемесінің басқа ғылымдармен байланысы. 

     Дəріс мазмұны 

    Əдістеменің негізгі мəселелері 

    Əдістеменің педагогика ғылымымен байланысы 

    Əдістеменің лингвистика ғылымымен байланысы 

 

               Əдебиеттер 

        Амандықова Г.Н.., Мұхтарова Ш.Е., Шет тілін оқыту əдістемесі-  

                                                                                               Астана 2007 

        Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку.-Москва 1975 

        Рогова Г.В. Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку 

на                 начальном этапе. Москва-1988 

 Қазақстан мектептерінде ағылшын тілін үйрету журналы.- Алматы- 2001  

     СОӨЖ мазмұны Сауат ашуға арналған оқу-əдістемелік топтама.  

Көрнекіліктер, дидактикалық материалдар. 

 

      Практикалық сабақ мазмұны 

      Студенттерді ағылшын тілінде сабақ беруге үйрету. 3-сынып 

      Мен жəне менің достарым. 

1) 


Шетел досына хат жазуға үйрету 

2) 


Досыңның қызығушылықтарын сұрау 

3) 


Досыңнан үй жануарлары туралы сұрастыру 

 

  

      8 апта 

     2 сағат кредит 

     №15 ,16 дəріс 

 Тыңдап-түсіну, сөйлеу, оқу, жазу біліктілігі. 

       Дəріс мазмұны 

    Тіл-қарым-қатынас құралы 

    Тыңдау мен сөйлеудегі негізгі қиындықтар  

    Сөйлеу жəне ауызша жаттығулар  

    Ауызша сөйлеуге қалай үйретуге болады?                    Əдебиеттер 

        Амандықова Г.Н.., Мұхтарова Ш.Е., Шет тілін оқыту əдістемесі-  

                                                                                               Астана 2007 

        Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку.-Москва 1975 

        Рогова Г.В. Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку 

на                 начальном этапе. Москва-1988 

 Қазақстан мектептерінде ағылшын тілін үйрету журналы.- Алматы- 2001 

 

     СОӨЖ мазмұны           Бастауыш мектепке арналған əдебиеттік оқу топтамасы.   

       Бағдарлама мен оқулықтарды жасау принциптері. Мазмұны мен 

тақырыптары. Əрбір сыныпта берілетін білім, білік, дағды көлемі. 

Əдебиеттік оқуга арналған талаптар. Əдебиеттік оқу- балаларды 

адамгершілікке, еңбекке, эстетикаға тəрбиелеу құралы. Оқу дағдысына 

сипаттама: саналы, дұрыс, шапшаң, мəнерлеп оқу. Саналы оқу. Саналы 

оқуға үйрету əдістемесі. Дұрыс оқу. Оқу барысында қателердің кездесетін 

негізгі түрлері. Дұрыс оқуға үйретудің əдістемесі. Шапшаң оқу. Шапшаң 

оқуда əрбір сыныпқа қойылатын бағдарламалық талаптар. Шапшаң оқуға 

үйрету жұмысының əдістемелік тəсілдері. Мəнерлеп оқу. Мəнерлеп 

сөйлеу құралдары. Оқушыларды мəнерлеп оқуға үйрету жұмысының əдісі. 

 

      Практикалық сабақ мазмұны 

      Студенттерді ағылшын тілінде сабақ беруге үйрету. 3-сынып 

Жыл мезгілдері. Ай аттары. Жұма 

1) 


Өз сүйікті жыл мезгілі туралы айтып беру 

2) 


Өз сүйікті жұма атауын жəне неге сол күн ұнайтынын айтып беру. 

3) 


Жыл мезгілдерін суреттеп беру. 

                                                                 9 апта 

     2 сағат кредит 

     №17,18 дəріс 

     Жазуға үйрету 

         Дəріс мазмұны 

       Жазуға үйрету туралы түсінік 

       Жазуға үйретуде кездесетін қиындықтар  

       Жазу жұмыстарының түрлері 


 

                   Əдебиеттер 

        Амандықова Г.Н.., Мұхтарова Ш.Е., Шет тілін оқыту əдістемесі-  

                                                                                               Астана 2007 

        Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку.-Москва 1975 

        Рогова Г.В. Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку 

на                 начальном этапе. Москва-1988 

 Қазақстан мектептерінде ағылшын тілін үйрету журналы.- Алматы- 2001  

     СОӨЖ мазмұны      Бастауыш сыныптарда мəтінмен жұмыс жасаудың əдебилік жəне 

психолого-педагогикалық негіздері. 

     Кіші жастағы оқушыларды шығарманы оқуға жəне онымен жұмыс 

жасауға үйретудің əдіс-тəсілдері. 

 

          Практикалық сабақ мазмұны       Студенттерді ағылшын тілінде сабақ беруге үйрету. 3-сынып 

      Мені қоршаған орта 

1) 

Орманда, қала шетінде не ұнайтынын айту 2) 

Аңдар туралы суреттеме 

3) 

Аңдарды достарына жасыру      

    10 апта 

    2 сағат кредит 

    №19,20  дəріс 

  Оқуға үйрету 

   Дəріс мазмұны 

   Оқу- сөйлеу əрекетінің негізгі түрлерінің бірі 

    Ағылшын тілін оқуға үйретудегі негізгі қиындықтар 

    Оқытудың əдістері 

    


                   Əдебиеттер 

        Амандықова Г.Н.., Мұхтарова Ш.Е., Шет тілін оқыту əдістемесі-  

                                                                                               Астана 2007 

        Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку.-Москва 1975 

        Рогова Г.В. Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку 

на                 начальном этапе. Москва-1988 

 Қазақстан мектептерінде ағылшын тілін үйрету журналы.- Алматы- 2001 

 

      СОӨЖ мазмұны   1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал