Аға оқытушысы Шулгаубаева Г. С. және аға оқытушысы Савченко Н. К


 Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқауларжүктеу 0.9 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата22.04.2017
өлшемі0.9 Mb.
#7465
1   2   3   4   5   6

 

Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

 

 

№ 1 Зертхналық жұмыс.  Оперативті жадты басқаратын қосалқы жүйе 

(4 сағ) 


Жұмысты орындау тәртібі 

1.

 Зертханалық жұмыстың тақырыбы бойынша теориялық мәліметтерді 

зерттеу  

2.

 

Зертханалық жұмыс орындалатын  компьютердің логикалық томдары туралы мәліметтерді шығару үшін қосымша құрастыру  

3.

 Төмендегілерден тұратын зертханалық жұмыстардың тәртібі бойынша 

есеп беруді дайындау: 

 

55


 

Тапсырма атауы, мақсаты, құрылу сипаты, есеп шығару алгоритмі және оның программалық жүзеге асырылуы  

 Алынған нәтижелер 

 Сандық бағалар нәтижелері  Windows 9 x ОЖ –гі құрылған 

қосымаш көмегімен алынған, берілгендер өзіне әрбір логикалық 

томның дисктік орынның сандық сипатын қосатын таблица 

формасында дайындалуы керек.  

4.

 

Зертханалық жұмыстың қорғалуы  

Бақылау сұрақтары 

1

  Файлдық жүйенің белгіленуі 

2

 Файл түсінігі, оның қасиеттері мен атрибуттары 

3

 FAT 32 файлдық жүйенің мінездемесі 

4

 NTFS файлдық жүйесінің мінездемесі 

 

Ұсынылатын әдебиеттер 

1

 

П.В. Румянцев. Работа с файлами  в Win 32 API. M.: Горячая линия – Телеком, 2000 

2

           А.В. Гордеев Операционные системы. М.: Нижний Новгород, 

Питер, 2004 

3

 

А.Фролов, Г.Фролов. Операционная система Microsoft Windows для программиста М.: Диалог – МИФИ, 1994 

4

 И.О. Одинцов. Профиссиональное программирование. Системный 

подход. СПб.: БХВ – Петербург, 2002 

5

 

Андреев А7Г MS Windows 2000: Server  и Professional. Русские версии – Спб.: БХВ – Петербург, 2004 

 

СӨЖ арналған бақылау тапсырмалары  

1

 

FAT Файлдық жүйе элементтері 2

 

FAT 32 Файлдық жүйенің элементтері 3

 

NTFS Файлдық жүйе элементтері  

№ 2 Зертханалық жұмыс. Процесстер мен ағындарды диспетчерлеуді 

зерттеу. (4 сағ). 

 

Жұмысты орындау тәртібі: 

1.

 Зертханалық жұмыстың тақырыбы бойынша теориялық мәліметтерді 

зерттеу 


2.

 

Сұхбат терезесінде жолы мен атын беруге болатын қосалқыны (приложения) іске қосу үшін оны құрастыру 

3.

 Дәл осыны Сreate Procces функциясының көмегімен жасау 

4.

 1 мысалда қарастырылған қосалқыны құрастыру, оның жұмысын 

тексеру 


5.

 

Аумалы (критически) секциямен орындалатын бір процестің 2 ағыны құрылатын 2-ші мысалдағы келтірілген мәтінге сәйкес қосымша құру. 

 

56Қосымша  1 Button, 2 ListBox, 1 CheckBox –ті пайдаланады. Аумалы 

секцияны орнатуда (қосқанда) қосымша жұмысының соңғы нәтижесі 

124-ке тең болатын ауқымды (глобальный) ауыспалының мәні болу 

керек.  


6.

 

4 мысалда жасалған қосымша ағындарының біріне 5 циклден өткеннен кейін ағындардың бірінің орындалуын аяқтайтын операторларды қосу. 

Қосымшаны орындау, қосымшаның екінші ағынының тәртібін тексеру. 

7.

 

Төмендегілерден тұратын зертханалық жұмыс бойынша есеп беруді дайындау: 

-Жұмыс атауы, жұмыс мақсаты мен тапсырмасы. 

-Қосымшалардың листингілері 

-Қойылған сұрақтарға жазбаша түрде жауаптар беру. 

-Алынған нәтижелер 

8. Зертханалық жұмысты қорғау  

Бақылау сұрақтары 

1.

 «Процесс» дегеніміз не? 

2.

 Дескриптор түсінігі және процесс контексті 

3.

 Процесстің «жіп» түсінігі 

4.

 Процесстер мен ағындарды құру мен басқару үшін Win32 әдісі 

5.

 Процесстер мен ағындарды синхрондау әдісі 

 

Ұсынылатын әдебиеттер 

1.

  П.В. Румянцев. Работа с файлами в Win 32 API. M.: Горячая линия – 

Телеком, 2000 

2.

 

А.В. Гордеев Операционные системы. М.: Нижний Новгород, Питер, 2004 

3.

 А.Фролов, Г.Фролов. Операционная система Microsoft Windows для 

программиста М.: Диалог – МИФИ, 1994 

4.

 

И.О. Одинцов. Профиссиональное программирование. Системный подход. СПб.: БХВ – Петербург, 2002 

 

СӨЖ арналған бақылау тапсырмалары 

1.

 Жіптерді қолдану арқылы есептеу процессін ұйымдастыру әдістері  

2.

 Ағын приоритетінің өзгеруі қосымша жұмысына қалай әсер етеді? 

3.

 Қандай әдістермен тұйыққа тірелудің алдын алуға болады? 

 

№ 3 зертханалық жұмыс. Қосымша бағдарламалар

 

арасындағы ақпарат 

алмасуына бағытталған құралдар (4 сағ). 

 

Жұмыстың орындау тәртібі  

1.

 

Зертханалық жұмыстың тақырыбы бойынша теориялық мәліметтерді зерттеу 

 

572.

 

Мәтін мен графиканы алмасу буферіне жіберуді орындайтын қосымшаны және алмасу буферінде бар мәліметтерді алу қосымшасын 

жазу. 


3.

 

Файлдар деңгейінде өзара байланысатын және Windows басқаруымен бір уақытта орындалатын MS-DOS-тың 16-разрядтық 2 қосымшасын 

құру. 


4.

 

Хабарлама деңгейіде бір уақытта өзара байланысушы 2 процесстер мен Windows-тың 32-разрядтық қосымшасын құру. 

5.

 Төмендегілерден тұратын зертханалық жұмыс бойынша есеп беруді 

дайындау: 

 

Тапсырма атауы, мақсаты, қойылуы.  

Есеп шығару алгоритмі және олардың программалық жүзеге асырылуы 

 Алынған нәтижелер 

6.

 Зертханалық жұмысты қорғау. 

 

Бақылау сұрақтары 

1.

 

Көпміндеттік ұғымы 2.

 

Көпміндеттікті (көпесепті) ығыстыру 3.

 

Windows ОЖ –гі хабарламамен алмасу  

Ұсынылатын әдебиеттер 

1.

 

П.В. Румянцев. Работа с файлами  в Win 32 API. M.: Горячая линия – Телеком, 2000 

2.

 А.В. Гордеев Операционные системы. М.: Нижний Новгород, 

Питер, 2004 

3.

 

А.Фролов, Г.Фролов. Операционная система Microsoft Windows для программиста М.: Диалог – МИФИ, 1994 

4.

 И.О. Одинцов. Профиссиональное программирование. 

Системный подход. СПб.: БХВ – Петербург, 2002 

 

СӨЖ арналған бақылау тапсырмалары 1.

 

Процесстерді басқару жүйесінің негізгі функциялары  2.

 

Хабарлама моделі қандай?   

№ 4 Зертханалық жұмыс.  Реестр және онымен жұмыс істеу құралдары 

(3 сағ) 

Жұмыстың орындау тәртібі 

1

 Зертханалық жұмыстың тақырыбы бойынша теориялық 

мәліметтерді зерттеу 

2

 

Атауы клавиатурамен енгізілетін, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE бөлімінде бөлімше құру 

үшін қосымша жазу құрылған бөлімшеге параметр мәнін жазу, ол 

клавиатура арқылы енгізілуі керек. 

 

583

 

Құрылған қосымша бойынша параметр мәнін түзету мүмкіндігін қосу. Түзету орындарының дұрыстығыен текстеру 

4

 Реестрдің бкерілген бөлімінде атауы бойынша парамеьтрлерін 

іздестіру үшін қосымша құру. Іздеу нәтижесі берілген атпен 

параметр сақталатын реестрдің бөлімшелеріне жолдлардың тізмі. 

5

 Жүйелік реестрдің қосымшалары жабылатын кезде сақтайтиын 

және өзіндк объектілердің жеке жөндеуді іске қосқанда қолданатын 

қосымша құру 

6

 Төмендегілерден тұратын, зертханалық жұмыс бойынша есеп 

берулді дайындау: 

 

Тапсырма атауы, мақстаы, құрылду сипаты.және есеп шығару алгоритмі және оның программалық жүзеге асыруы 

 Алынған нәтижелер 

7

 зертханалық жұмысты қорғау 

 

Бақылау сұрақтары 1

 

Windows реестрінің белгілнеуі, функциясы  2

 

Реестр құрылымы  3

 

HKEY_CLASSES_Root кілтінің белгіленуі 4

 

HKEY_LOCAL_MACHINE кілтінің белгіленуі 5

 

HKEY_CUPPENT_CONFIG кілтінің белгіленуі 6

 

HKEY_USERS кілтінің белгіленуі 7

 

HKEY_DYN_DATA кілтінің белгіленуі 8

 

Реестр редакторларымен қалай жұмыс істеу.   

Ұсынылатын әдебиеттер 

1.

 

П.В. Румянцев. Работа с файлами  в Win 32 API. M.: Горячая линия – Телеком, 2000 

2.

 А.В. Гордеев Операционные системы. М.: Нижний Новгород, 

Питер, 2004 

3.

 

А.Фролов, Г.Фролов. Операционная система Microsoft Windows для программиста М.: Диалог – МИФИ, 1994 

4.

 И.О. Одинцов. Профиссиональное программирование. 

Системный подход. СПб.: БХВ – Петербург, 2002 

5.

 

Андреев А7Г MS Windows 2000: Server  и Professional. Русские версии – Спб.: БХВ – Петербург, 2004 

 

СӨЖ арналған бақылау тапсырмалары 1.

 

Жүйелік реестр жөндеу параметрлерінің импорты мен экспорты 

2.

 жүйелік реестрлді қалай сақтап және қалпына келтіруге 

болады. 


3.

 

Желі қарауымен басқару  

 

 

596  Студенттің оқытушымен дербес  жұмысының  тақырыптамалық 

жоспары 

 

ОСӨЖ 


тақырыбының 

атауы 


Сабақтың 

мақсаты 


Сабақты өткізу 

түрі 


Тапсырма-

ның 


мазмұны 

Ұсынылатың 

әдебиеттер 

1.

 

Операциялық 

жүйелер. 

Бағытталуы, 

функциясы,класси

фикациясы 

Берілген 

тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Баяндамаларды 

тыңдау. 


Сұрақтарға 

ауызша жауап 

беру 

Бақылау 


тапсырма-

лар 


Тақырып  1 

Нег:1,13 

Қос.: 19,20 

 

2. Желілік операциялық 

жүйенің 


құрылымы 

Берілген 

тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Баяндамаларды 

тыңдау. 


Сұрақтарға 

ауызша жауап 

беру 

Бақылау 


тапсырма-

лар 


Тақырып  2 

Нег:11,12,13. 

Қос.: 19,20 

3.

 Айқындалған 

серверлі және 

біррангілі желілік 

ОС. 


Берілген 

тақырып 


бойынша 

білімді 


тереңдету 

Баяндамаларды 

тыңдау. 

Сұрақтарға 

ауызша жауап 

беру 


Бақылау 

тапсырма-

лар 

Тақырып  3 Нег [1,3,4,12].

Қос.: 19,21 

 

4.

 Процесстер 

және жіптер 

Берілген 

тақырып 


бойынша 

білімді 


тереңдету 

Баяндамаларды 

тыңдау. 

Сұрақтарға 

ауызша жауап 

беру 


Бақылау 

тапсырма-

лар 

Тақырып  4 Нег:[1,3,4,12]

Қос.: [19,20.]5.

 

Процесстердің өзара әрекет етуі 

мен 


синхронділігіне 

қадағалайтын 

құралдар 

Берілген 

тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Баяндамаларды 

тыңдау. 


Сұрақтарға 

ауызша жауап 

беру 

Бақылау 


тапсырма-

лар 


Тақырып  5 

Нег:[1,3,4,12].

Қос.: [19,20].

6. Оперативті 

жадты басқаратын 

қосалқы жүйе 

Берілген 

тақырып 


бойынша 

білімді 


тереңдету 

Тестілеу 

Бақылау 

тапсырма-

лар 

Тақырып  6 Нег:[1,3,4,12].

Қос.: [19,20].

7. Енгізу-баспаға 

шығару құралдары 

Берілген 

тақырып 


бойынша 

білімді 


тереңдету 

Тестілеу 

Бақылау 

тапсырма-

лар 

Тақырып  7 Нег:[1,3,4,12].

Қос.: [19,20].

8 ОС файлдық 

жүйесі 


Берілген 

тақырып 


Сұрақтарға 

ауызша жауап 

Бақылау 

тапсырма-

Нег:[2],[5], 

[15]. 


 

60


бойынша 

білімді 


тереңдету 

беру 


лар 

Тақырып 8 

Қос.:[19] 

9. Файлды 

ұйымдастырудың 

логикалық және 

физикалық түрлері 

Берілген 

тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Сұрақтарға 

ауызша жауап 

беру 

Бақылау 


тапсырмал

ар 


Тақырып 9 

Нег:[2],[5], 

[15]. 

Қос.:[19]  

7  Межелік бақылау және қорытынды аттестация кезеңінде 

студенттердің білімдерін бақылауға арналған материалдар 

 

7.1  Пән бойынша  жазба жұмыстарының тақырыптамасы 

 

Рефераттар тақырыптамасы: 

1.

 ОЖ түсінігі, бағдарламалар жіктелімі 

2.

 ОЖ жіктелімі 

3.

 Пакетті өңдеу жүйелері 

4.

 Уақытты бөлісу жүйелері 

5.

 Нақты уақыт жүйелері 

6.

 ОЖ құрылымды синхронизациялау 

7.

 Желілік ОЖ құрылымы 

8.

 Локальды ОЖ 

9.

 Серверлік бөлім 

10.


 

Клиенттік бөлім 

11.

 

Коммуникациялық құрылғылар 12.

 

Жұмыс топтары мен кәсіпорын масштабтарының ОЖ  13.

 

Бір рангілі желілердегі ОЖ 14.

 

Корпоративті ОЖ 15.

 

Үрдістерді басқару 16.

 

Үрдістерді жоспарлау алгоритмдері 17.

 

Үрдістерді жоспарлау іс-шаралары 18.

 

Синхрондау түсінігі 19.

 

Үрдістерді синхрондау тәсілдері 20.

 

Тығырықтар 21.

 

Жолдар 22.

 

Жадыны басқару 23.

 

Жадыны диск кеңістігінің қолдануынсыз бөлісу тәсілдері 24.

 

Жадыны диск кеңістігінің қолданылуы арқылы бөлісу тәсілдері 25.

 

Деректерді кэширлеу 26.

 

Енгізу-шығару құрылғыларын физикалық тұрғыда ұйымдастыру 27.

 

Енгізу-шығарудың бағдарламалық қамтамасыздандырылуын ұйымдастыру 

28.


 

Құрылғы драйверлері 

29.

 

Бағдарламалық қамтамасыздандырылудың тұтынушылық қабаты  

61


30.

 

Файлдік жүйе түсінігі 31.

 

Файл атаулары мен түрлері 32.

 

Файлдік жүйе құрылымы 33.

 

Файлді логикалық тұрғыда ұйымдастыру 34.

 

Физикалық ұйымдастырылуы мен файл мекен-жайы 35.

 

Файлге қол жеткізу құқықтары 36.

 

Файлдік жүйенің жалпылама моделі  

7.2 Өзін - өзі бақылауға  арналған сұрақтар (тест тапсырмалары) 

1.

 ОЖ түсінігі, бағдарламалар жіктелімі 

2.

 ОЖ жіктелімі 

3.

 Пакетті өңдеу жүйелері 

4.

 Уақытты бөлісу жүйелері 

5.

 Нақты уақыт жүйелері 

6.

 ОЖ құрылымды синхронизациялау 

7.

 Желілік ОЖ құрылымы 

8.

 Локальды ОЖ 

9.

 Серверлік бөлім 

10.


 

Клиенттік бөлім 

11.

 

Коммуникациялық құрылғылар 12.

 

Жұмыс топтары мен кәсіпорын масштабтарының ОЖ  13.

 

Бір рангілі желілердегі ОЖ 14.

 

Корпоративті ОЖ 15.

 

Үрдістерді басқару 16.

 

Үрдістерді жоспарлау алгоритмдері 17.

 

Үрдістерді жоспарлау іс-шаралары 18.

 

Синхрондау түсінігі 19.

 

Үрдістерді синхрондау тәсілдері 20.

 

Тығырықтар 21.

 

Жолдар 22.

 

Жадыны басқару 23.

 

Жадыны диск кеңістігінің қолдануынсыз бөлісу тәсілдері 24.

 

Жадыны диск кеңістігінің қолданылуы арқылы бөлісу тәсілдері 25.

 

Деректерді кэширлеу 26.

 

Енгізу-шығару құрылғыларын физикалық тұрғыда ұйымдастыру 27.

 

Енгізу-шығарудың бағдарламалық қамтамасыздандырылуын ұйымдастыру 

28.


 

Құрылғы драйверлері 

29.

 

Корпоративті ОЖ. Айрықша белгілері 30.

 

ОЖ басқаратын негізгі ресурстарды атап өту  

31.


 

рдістерді жоспарлау алгоритмдері  

32.

 

жоспарлаудың шектеуші және шектеушілік етпейтін алгоритмдері  33.

 

Пакетті өңдну, уақытты және нақты уақытты бөлісу жүйелерінің ерекшеліктері  

34.


 

Delphi  ортасындағы ағымдардың қалыптасуына мысал келтіру  

 

62


35.

 

Delphi  ортасындағы бөлісетін деректерді орғауға арналған семафораның қолдануына мысал келтіру  

36.


 

Фиксирленген бөлімдер арқылы жадыны бөлістіру  

37.

 

Динамикалық бөлімдер арқылы жадыны бөлістіру   38.

 

Жадыны сегментті бөлістіру  39.

 

Жадыны парақтық-сегментті бөлістіру  40.

 

Свопинг түсінігі  41.

 

Файл түрлері  42.

 

Файлдік жүйенің қызмет ету моделі. 43.

 

Сіздерге таныс файлдік жүйелерді атап өтіңіз  44.

 

Енгізу-шығару құрылғыларының түрлері  45.

 

Енгізу-шығару құрылғыларының драйвер түсінігі  46.

 

Енгізу-шығару құрылғыларының физикалық ұйымдастырылуы  47.

 

Енгізу-шығару үрдісінің бағдарламалық қамтамасыздандырылуын ұйымдастыру қағидаттары  

48.


 

Желілердің өзара әсерлесуін іске асырудың негізгі жолдары  

49.

 

Шлюздер түсінігі  50.

 

ОЖ басқаратын негізгі ресурстарды атап өту  51.

 

Ресурстарды басқарудың негізгі алгоритмдері  52.

 

Көп процессорлы өңдеу түсінігі  53.

 

ОЖ құрылу тәсілдері 54.

 

Үрдіс жадайларын атап өту  55.

 

Критикалық секция түсінігі 56.

 

Тығырық түсінігі  57.

 

Тығырыққа мысал келтіру  58.

 

Семафор түсінігі  59.

 

Жадыны бөлісу тәсілдері. Тәсілдердің анықтамалары мен ерекшеліктері.  

60.


 

Жадыны парақтық ұйымдастыру кезіндегі визуалды мекен-жайды 

физикалық мекен-жайға түрлендіру механизмі  

 

 7.3 Емтихан билеттері (тестілері) 

 

Тестілер  

 

1. Есептеуіш жүйеде ресурстарды басқару келесі міндеттіліктерді ескереді: 

a)

 

Тұтынушылық бағдарламаларды енгізу, бағдарламалардың орындалуы b)

 

+ Ресурстарды жоспарлау; ресурстарды іздестіру, анықтау. c)

 

Ұзақ  уақытты  жады  құрылғыларымен  жұмысты  қамтамасыздандыру; аталған құрылғыларға қол жеткізу 

d)

 Енгізу-шығару  құрылғыларына қол жеткізуді қамтамасыз ету; аталған 

құрылғылармен жұмыс істеу. 

e)

 

Дұрыс жауабы жоқ. 2. Ресурсты жоспарлау дегеніміз: 

a)

 Аталған ресурсты кімге берісу қажеттілігін анықтау 

b)

 Аталған ресурсты қай уақытты берісу қажеттілігін анықтау 

 

63c)

 

+  Аталған  ресурсты  кімге  және  қай  уақтытта,  ал  бөлісілген  ресурстар үшін – қандай мөлшерде берісу қажеттілігін анықтау 

d)

 Аталған ресурсты қандай мөлшерде берісу қажеттілігін анықтау 

e)

 Дұрыс жауабы жоқ. 

3.  Ресурстарды  басқару  алгоритмдерінің  қолдану  ерекшеліктеріне 

байланыстты ОЖ жіктеледі: 

a)

 Көп процессорлы; Дара процессорлы. 

b)

 +Бір мағыналы, көп мағыналы 

c)

 Дара тұтынушылық, көп тұтынушылық 

d)

 Бір жолды, көп жолды 

e)

 Дұрыс жауабы жоқ 

4. Дара мағыналы ОЖ жатқызылады: 

a)

 

+MS-DOS, MSX. b)

 

MS-DOS, OS/2 c)

 

Windows NT d)

 

Windows XP e)

 

UNIX 5. Көп мағыналы ОЖ жатқызылады: 

a)

 MS-DOS  

b)

 MSX. 

c)

 +OC EC, OS/2, UNIX, Windows 95,98, NT. 

d)

 OS/3 

e)

 MS Access 

6. Дара тұтынушылық ОЖ қатарына жатқызуымызға болады: 

a)

 

+MS-DOS, Windows 3.x, OS/2 алғашқы нұсқалары. b)

 

OS/3 c)

 

OC EC d)

 

UNIX, Windows NT. e)

 

MSX. 7. Көп тұтынушылық ОЖ қатарына жатқызуымызға болады: 

a)

 MS-DOS, Windows 3.x, OS/2 алғашқы нұсқалары. 

b)

 OS/3 

c)

 OC EC 

d)

 +UNIX, Windows NT. 

e)

 MSX. 

8.  Шектеуші  емес  көп  міндеттілікте  процессорды  бір  үрдістен  екншісіне 

ауыстыру шешімі: 

a)

 +Белсенді үрдіспен қабылданады  

b)

 Операционды жүйемен қабылданады 

c)

 Келесі ретті белсенді үрдіспен қабылданады 

d)

 Процессормен қабылданады 

e)

 Келесі ретті есеппен қабылданады 

9.  Шектеуші  емес  көп  міндеттілікте  процессорды  бір  үрдістен  екншісіне 

ауыстыру шешімі: 

     a)    Белсенді үрдіспен қабылданады  

 

64


b)  +Операционды жүйемен қабылданады 

c)

 Келесі ретті белсенді үрдіспен қабылданады 

d)

 Процессормен қабылданады 

     e)  Келесі ретті есеппен қабылданады 

10 Көп жолдылық дегеніміз: 

a)

 Бір уақытта берілген есепте есептеулер жүргізу мүмкіндігі   

b)

 +Бір есеп шегінде есептеулерді паралельді жүргізу мүмкіндігі 

c)

 Мультипроцессорлеу мүмкіндігі 

d)

 Есептеулерді паралельді бөлістіру мүмкіндігі 

e)

 Барлық жауаптар дұрыс 

11. Аппаратты платформалар түрі бойынша келесі ОЖ ажырата аламыз: 

a)

 

ОС ПК,  Мейнфрейм ОЖ b)

 

ОС ПК, Мейнфрейм ОЖ c)

 

+ОС ПК, Мейнфрейм ОЖ, кластерлер ОЖ, ЭЕМ желілерінің ОЖ d)

 

ОС ЕС, OS/2 e)

 

Көп міндетті ОЖ, Бір міндетті ОЖ 12. Желілік ОЖ өз қатарына келесі қрамдас бөліктерді қосады: 

a)

 Компьютердің локальды ресурстарын басқару тәсілдері  

b)

 Дара  ресурстар  мен  қызметтерді  жалпылама  қолданысқа  ұсынатын 

тәсілдер – ОЖ серверлік бөлімі (сервер);  

c)

 

Шалғай  ресурстар  мен  қызметтерге  қол  жеткізу  мен  оларды  жіті қолдану тәсілдері – ОЖ клиенттік бөлімі (редиректор);  

d)

 Көмегімен 

желі 


ішінде 

хабарлама 

алмасуы 

жүретін 


ОЖ 

коммуникационды тәсілдері  

e)

 

+Барлық жауаптар дұрыс 13.  Ерекшеленген  серверлер  бар  желілерді  келесі  классқа  жатқызуымызға 

болады: 


a)

 

+ Екі рангілі. b)

 

Бір рангілі c)

 

Үш рангілі d)

 

Төрт ранглі e)

 

Барлық жауаптар дұрыс 14 Бір рангілі желілерде: 

a)

 Барлық  компьютерлер  бір-бірінің  ресурстарына  қол  жетекізуінде  тең 

құқылы емес 

b)

 

+ Барлық компьютерлер бір-бірінің ресурстарына қол жетекізуінде тең құқылы 

c)

 Тек бір ғана компьютер өз ресурстарына қол жеткізе алады 

d)

 Әрбір компьютер өз ресурстарына қол жеткізе алады 

e)

 Тек бас компьютер өз ресурстарына қол жеткізе алады  

15. Өз ресурстарын желінің басқа да  тұтынушыларына ұсынатын компьютер 

келесі қызметті атқарады: 

a)

 Клиент 

b)

 +Сервер  

c)

 Ерекшеленген сервер 

 

65d)

 

Ерекшеленген клиент e)

 

Барлық жауаптар дұрыс 16. Жұмыс топтары желілерінің басты қызметі (бөлімдер): 

a)

 Деректер  базасы  серверлерде  не  миникомпьютерлерде  орныққанына 

қарамастан корпоративті деректер базасына қол жеткізу 

b)

 

+ Локальды ресурстарды бөлістіру c)

 

Басқа  да  жұмыс  топтары,  бөлімдер,  бөлімшелерде  орныққан  ақпарат пен қосымшаларға қол жеткізу  

d)

 Локальды ресурстарды біріктіру 

e)

 Барлық жауаптар дұрыс 

17. Кампус желілерінде әрекет ететін ОЖ басты қызметі (желі топтары): 

      a)+  Деректер  базасы  серверлерде  не  миникомпьютерлерде  орныққанына 

қарамастан корпоративті деректер базасына қол жеткізу 

  b)+ Локальды ресурстарды бөлістіру 

c)

 Басқа  да  жұмыс  топтары,  бөлімдер,  бөлімшелерде  орныққан  ақпарат 

пен қосымшаларға қол жеткізу  

  d)Локальды ресурстарды біріктіру 

  e)Барлық жауаптар дұрыс 

18. Корпоративті желілердің ОЖ белгілеріне жатқызуымызға болады: 

a)

 Қосымшаларды қолдау мен хабарлама қызметі 

b)

 Хабарлама қызметі мен қауіпсіздік 

c)

 Қосымшаларды қолдау мен қауіпсіздік 

d)

 + Қосымшаларды қолдау, хабарлама қызметі мен қауіпсіздік 

e)

 Көп  міндеттілік,  мультипроцессорлеу,  виртуалды  жады  мен  бршама 

танымал қосалқы орталарды шегеретін көп жолды өңдеуді қолдау 

19.  Нәтижелілік  қағидаттары  бойынша  көп  мндетті  ОЖ  келесі  тұрғыда 

жіктеледі: 

a)

 

Пакетті өңдну жүйелері (мысалға, OЖ EC),  b)

 

Уақытты бөлістіру жүйелері (UNIX, VMS),  c)

 

Нақты уақытты бөлістіру жүйелері (QNX, RT/11). d)

 

b), c) e)

 

+a), b), c) 20. Пакетті өңдец жүйелерінің нәтижелілік қағидаты: 

a)

 +Максималды өткізгіштік қасиеті, яғни уақыт бірлігінде есептеулердің 

максималды санын шешу мүкіндігі 

b)

 

Тұтынушы жұмысының қолайлылығы мен нәтижелілігі c)

 

Бағдарламаның қосылуы мен нәтижеге қол жеткізу арасындағы алдын-ала белгіленген уақыт интервалдарын ұстану қабілеттілігі 

d)

 ОЖ бір типті компьютерден екіншісіне алмастыру мүмкіндігі  

e)

 Барлық жауаптар дұрыс 

21. Уақытты бөлістіру жүйелерінің эффективтілік қағидаты: 

a)

 

Максималды  өткізгіштік  қасиеті,  яғни  уақыт  бірлігінде  есептеулердің максималды санын шешу мүкіндігі. 

b)

 + Тұтынушы жұмысының қолайлылығы мен нәтижелілігі 

 

66c)

 

Бағдарламаның қосылуы мен нәтижеге қол жеткізу арасындағы алдын-ала белгіленген уақыт интервалдарын ұстану қабілеттілігі 

d)

 ОЖ бір типті компьютерден екіншісіне алмастыру мүмкіндігі 

e)

 Барлық жауаптар дұрыс 

22. Нақты уақытты бөлістіру жүйелерінің эффективтілік қағидаты: 

a)

 

Максималды  өткізгіштік  қасиеті,  яғни  уақыт  бірлігінде  есептеулердің максималды санын шешу мүкіндігі 

b)

 Тұтынушы жұмысының қолайлылығы мен нәтижелілігі. 

c)

 +  Бағдарламаның  қосылуы  мен  нәтижеге  қол  жеткізу  арасындағы 

алдын-ала белгіленген уақыт интервалдарын ұстану қабілеттілігі 

d)

 

ОЖ бір типті компьютерден екіншісіне алмастыру мүмкіндігі e)

 

Барлық жауаптар дұрыс 23. Пакетті өңдеу жүйелері келесі мақсаттарға бағдарланған: 

a)

 Тұтынушы-программистті есептеуінің орындалуынан алшақтату 

b)

 +Жылдам нәтижені талап етпейтін есептеуіш сипатты есептерді шешу 

c)

 Түрлі техникалық объектілерді басқару 

d)

 Бөлсілген ресурстарға қол жеткізуді синхрондау 

e)

 Барлық жауаптар дұрыс 

24. Нақты уақыт бөлісу жүйесі келесі мақсаттарға бағдарланған: 

a)

 

Тұтынушы-программистті есептеуінің орындалуынан алшақтату b)

 

Жылдам  нәтижені  талап  етпейтін  есептеуіш  сипатты  есептерді шешу 

c)

 Түрлі техникалық объектілерді басқару 

d)

 Бөлсілген ресурстарға қол жеткізуді синхрондау 

e)

 Барлық жауаптар дұрыс 

25. Уақыт бөлісу жүйесі келесі мақсаттарға бағдарланған: 

a)

 

Тұтынушы-программистті есептеуінің орындалуынан алшақтату b)

 

Жылдам нәтижені талап етпейтін есептеуіш сипатты есептерді шешу c)

 

+ Түрлі техникалық объектілерді басқару d)

 

Бөлсілген ресурстарға қол жеткізуді синхрондау e)

 

Барлық жауаптар дұрыс 26. ... жүйелерінде  процессорды  бір  есептен  екіншісін  орындауға  ауыстыру 

тек белсенді есеп өзі процессордан бас тартқан жағдайда жүзеге асады 

a)

 

+пакетті өңдеу b)

 

нақты уақыт c)

 

уақыт бөлісуімен d)

 

деректерді ассимитриялы өңдеумен e)

 

деректерді симмтриялы емес өңдеумен 27. ... жүйелерінде әрбір есепке тек процессорлық уақыттың кванты бөлінеді. 

a)

 пакетті өңдеу 

b)

 нақты уақыт 

c)

 + уақыт бөлісуімен 

d)

 деректерді ассимитриялы өңдеумен 

e)

 деректерді симмтриялы емес өңдеумен 

 

6728. ... жүйелерінде  шегінде  қандай  да  бір  бағдарлама  орындалуы  тиіс 

шектеулі уақыты болады 

a)

 

пакетті өңдеу b)

 

+нақты уақыт c)

 

уақыт бөлісуімен d)

 

деректерді ассимитриялы өңдеумен e)

 

деректерді симмтриялы емес өңдеумен 29. Есептеуіш жүйенің негізгі ресурстарына жатқыза аламыз: 

a)

 Бағдарлама, процессорлық уақыт, жады. 

b)

 +Процессорлық уақыт, жады мен енгізу-шығару құрылғылары 

c)

 енгізу-шығару құрылғылары , үрдіс, есеп 

d)

 Компьютер, бағдарлама, қосымша 

e)

 Компьютердің барлық құрылғылары, жады 

30. ОЖ үшін - үрдіс: 

a)

 

орындалу, кідіру. b)

 

Бағдарламаны, есепті басқару c)

 

Бағдарлама, есеп жұмысына даярлық d)

 

ОЖ қосылуы e)

 

+ Жұмыс бірлігі, желілік ресурстарды тұтыну өтініші 31. Үрдіс жағдайының қайсысы пассивті деп аталады: 

a)

 Даярлық. 

b)

 Орындалу. 

c)

 +Кідіру, даярлық. 

d)

 Кідіру. 

e)

 Даярлық 

32. Көп міндетті жүйеде үрдіс келесі жағдайларда болуы ықтимал: 

a)

 

Даярлық, орындалу. b)

 

Басы, ортасы, соңы. c)

 

Даярлық, кідіріс, дайын болу. d)

 

Орындалу, дайын болу e)

 

+Орындалуғ кідіріс, дайын болу 33. Орындалу үрдісі жағдайына нақты келетін пікірлерді таңдаңыз: 

a)

 Кей шаралар орындалуы себебінен үрдіс блокқа түскен 

b)

 Процессор  өзге  үрдісвті  орындауы  себебінен  үрдіс  блокқа  түскен, 

барлық ресурстарды иемденеді.  

c)

 

+Үрдіс  барлық  қажетті  ресурстарды  иемденеді  және  де  тікелей процессормен орындалады 

d)

 +++Үрдіске  бөлінген  ресурстар  жеткіліксіз  келеді,  дегенмен  ол 

орындалуда 

e)

 

Үрдіс қосалқы ресурстарды тосумен қатарлас орындала береді 34. Кідіріс үрдісі жағдайына нақты келетін пікірлерді таңдаңыз:  

a)

 + Кей шаралар орындалуы себебінен үрдіс блокқа түскен 

b)

 Процессор  өзге  үрдісвті  орындауы  себебінен  үрдіс  блокқа  түскен, 

барлық ресурстарды иемденеді.  

 

68


c)

 

+Үрдіс  барлық  қажетті  ресурстарды  иемденеді  және  де  тікелей процессормен орындалады 

d)

 Үрдіске бөлінген ресурстар жеткіліксіз келеді, дегенмен ол орындалуда 

e)

 Үрдіс қосалқы ресурстарды тосумен қатарлас орындала береді 

35. Дайын болу үрдісі жағдайына нақты келетін пікірлерді таңдаңыз: 

a)

 

Кей шаралар орындалуы себебінен үрдіс блокқа түскен b)

 

+Процессор  өзге  үрдісті  орындауы  себебінен  үрдіс  блокқа  түскен, барлық ресурстарды иемденеді.  

c)

 +Үрдіс  барлық  қажетті  ресурстарды  иемденеді  және  де  тікелей 

процессормен орындалады 

d)

 

Үрдіске бөлінген ресурстар жеткіліксіз келеді, дегенмен ол орындалуда e)

 

Үрдіс қосалқы ресурстарды тосумен қатарлас орындала береді 36.  Бір  процессорлы  жүйеде  үрдістің  қандай  жағдайында  бір  ғана  үрдіс 

болуы мүмкін: 

a)

 

Даярлық. b)

 

+Орындалу. c)

 

Кідіріс. d)

 

Дайын болу. e)

 

Аяқталу. 37. Бір процессорлы жүйеде ... жағдайында реттілік қалыптастырып, бірнеше 

үрдіс болуы мүмкін: 

a)

 

+Кідіріс пен дайын болу. b)

 

Даярлық. c)

 

Орындалу. d)

 

Аяқталу e)

 

Барлық жауаптар дұрыс 38. Үрдістің өмірлік циклі мына жаағдайдан бастау алады: 

a)

 Даярлық. 

b)

 Орындалу. 

c)

 Кідіріс. 

d)

 +Дайын болу. 

e)

 Дайынсыздық 

39. Үрдіс Дескрипторы деп келесі ақпараттар танылады: 

a)

 

+Үрдіс  идентификаторы,  үрдіс  жағдайы,  үрдіс  артықшылық дәрежелері  жөніндегі  деректер,  кодты  сегменттің  орнығу  мекені  және 

т.б. 


b)

 

Регистрлер мен бағдарламалық есепшоттар, процессордың қызмет ету тәртібі,  ашық  файлдар,  енгізу-шығарудың  аяқталмаған  шаралары, 

жүйелік шақырулар қателіктерінің кодтарының нұсқаулары 

c)

 

Процессорлық уақыт, үрдістердің реттілік тізімдемесі және т.б. d)

 

Жүйелік  шақырулар  тізімдемесі,  аяқталмаған  бағдарлама  есептеулері және т.б. 

e)

 Жады тіркелімдері, алмасу буфері, үрдіс есептеулері және т.б. 

40. Контекстом процесса называется: 

 

69


a)

 

+Үрдіс  идентификаторы,  үрдіс  жағдайы,  үрдіс  артықшылық дәрежелері  жөніндегі  деректер,  кодты  сегменттің  орнығу  мекені  және 

т.б. 


b)

 

+Регистрлер мен бағдарламалық есепшоттар, процессордың қызмет ету тәртібі,  ашық  файлдар,  енгізу-шығарудың  аяқталмаған  шаралары, 

жүйелік шақырулар қателіктерінің кодтарының нұсқаулары 

c)

 

Процессорлық уақыт, үрдістердің реттілік тізімдемесі және т.б. d)

 

Жүйелік  шақырулар  тізімдемесі,  аяқталмаған  бағдарлама  есептеулері және т.б. 

e)

 Жады тіркелімдері, алмасу буфері, үрдіс есептеулері және т.б. 

41.  Үрдістер  реттілігі  тізімге  біріктірілген  жекелеген  үрдістердің ... болып 

табылады: 

a)

 Контексттер 

b)

 Тіркелімдер 

c)

 +Дескрипторлар 

d)

 Тізімдемелер 

e)

 Сегменттер 

42. Үрдісті жоспарлау келесі есептердің орындалуын ескереді: 

a)

 

Орындалған үрдісті алмастыру мақсатында сәтті уақытты анықтау b)

 

Дайын үрдістердің қатарынан орындалатын үрдісті таңдау  c)

 

Жаңа және ескі үрдістер контексттерін ауыстыру d)

 

a), b) e)

 

+a), b), c) 43. Үрдісті қалыптастыру – бұл дегеніміз 

a)

 дескриптор мен контекстті қалыптастыру;  

b)

 жаңа процессор дескрипторын дайын үрдістер тізімдемесіне қосу  

c)

 үрдістің кодты сегментін оперативті жадыға енгізу 

d)

 a), b) 

e)

 +a), b), c) 

44.  Кванттауға  негізделген  алгоритмге  сәйкес  белсенді  үрдісті  алмастыру 

келесі жағдайларда жүзеге асады: 

a)

 Үрдіс аяқталып, жүйеден тысқары кетті  

b)

 Қателік кетті  

c)

 Үрдіс кідіріс жағдайына енді  

d)

 Аталған үрдіске берілген процессорлық уақыттың кванты тамамдалды 

e)

 +Үрдіс орындалу жағдайына енді 

45.  Басымдылықтара  негізделген  алгоритмге  сәйкес  белсенді  үрдістің 

алмасуы келесі жағдайларда орындалады: 

a)

 Үрдіс төменгі басымдылыққа ие. 

b)

 +Үрдіс жоғары басымдылыққа ие 

c)

 Үрдіс аяқталып, жүйеден тысқары кетті   

d)

 Үрдіс кідіріс жағдайына енді  

e)

 Үрдіс орындалу жағдайына енді 

46. Үрдістердің синхрондалу ахуалдары шешіле алады  

a)

 

Үрдістердің тоқтатылуы мен белсендірілуі арқылы   

70


b)

 

Реттіліктің ұйымдастырылуымен  c)

 

Ресурстардың блокқа түсуімен d)

 

Ресурстардың еркін шығуымен  e)

 

+Барлық жауаптер дұрыс 47. Критикалық секция дегеніміз  

a)

 +Бөлісілген деректерге қол жеткізу орындалатын бағдарлама бөлігі 

b)

 Бөлісілмейтін деректерге қол жеткізу орындалатын бағдарлама бөлігі  

c)

 Критикалық деректерге қол жеткізу орындалатын бағдарлама бөлігі 

d)

 Қателік деректерге қол жеткізу орындалатын бағдарлама бөлігі  

e)

 Бөлісілген ресурстарға қол жеткізу орындалатын бағдарлама бөлігі  

48. Тығырықтар келесі кезеңдерде жойылуы мүмкін 

a)

 

+Бағдарламаларды жазу b)

 

Бағдарламалардың тоқтатылуы . c)

 

Бағдарламалардың тестіленуі d)

 

Бағдарламалардың қолданылуы e)

 

Барлық жауаптар дұрыс 49. Егер де тығырықты жағдай туындаса, онда (қате жауапты таңдаңыз) 

a)

 Барлық блокталған объектілерді орындалудан алу міндетті емес. 

b)

 + Барлық блокталған объектілерді орындалудан алу міндетті  

c)

 Блокталған үрдістердің жартысын ғана алуға болады 

d)

 Кейбір үрдістерді свопинг аймағына қайтаруға болады 

e)

 Ақырғы нүктеге дейін кей үрдістердің қайтарылымын жасауға болады 

50. Жолдар келесі жағдайлардың бірінде болуы ықтимал:  

a)

 

Орындалу  b)

 

Кідіріс  c)

 

Дайын болу d)

 

a), b) e)

 

+a), b), c) 51. Жадыны басқау бойынша ОЖ қызметі - бұл  

a)

 Бос және толған жадыны анықтау  

b)

 Жадыны  үрдістерге  беру  мен  үрдістердің  тамамдалуы  барысында 

жадыны босату  

c)

 

Үрдістерді оперативті жадыдан дискіге көшіру  d)

 

Оперативті жадыда орын босаға кезде үрдістерді қайтару  e)

 

+Барлық жауаптар дұрыс  52. 

Алмастырушы 

және 

командаларлың идентификациясы 

үшін 


қолданылады  

a)

 Символды атаулар.  

b)

 Белгілер.  

c)

 Виртуалды мекен-жайлар.  

d)

 Физикалық мекен-жайлар.  

e)

 +Барлық жауаптар дұрыс  

53.  Виртуалды  мекен-жай  кеңістігінің  максималды  көлемі  былайша 

шектеледі  

a)

 +компьютердің аталған сәулетіне тиесілі мекен-жай разрядтылығымен  

 

71b)

 

Аталған компьютердің оперативті жады көлемімен c)

 

Аталған компьютердің физикалық жады көлемімен  d)

 

Бағдарлама көлемімен e)

 

Бағдарлама операторлары санымен 54. Орын алмастыру қосушысы дегеніміз  

a)

 +виртуалды  мекен-жайларды  физикалыққа  алмастыратын  жүйелік 

бағдарлама 

b)

 

ОЖ қосылуын қамтамасыз ететін жүйелік бағдарлама c)

 

Виртуалды мекен-жайларды анықтайтын жүйелік бағдарлама d)

 

Виртуалды  мекен-жайларды  жадының  бос  орнына  алмастыратын жүйелік бағдарлама 

e)

 Жадының бос орнын анықтайтын жүйелік бағдарлама 

55. Жадыны бөлістіру тәсілдері 

a)

 

Фиксирленген бөлімдермен b)

 

Динамикалық бөлімдермен c)

 

Парақтық бөлістіру d)

 

Сегментті бөлістіру e)

 

+Барлық жауаптар дұрыс  56. Жадыны фиксирленген бөлімдермен бөлістірудің қандай кемшілігі бар:  

a)

 Қарапайымдылық. 

b)

 Күрделілік. 

c)

 +Қатқылдылық. 

d)

 Әмбебаптылық. 

e)

 Минималды көлем 

57. Жадыны ауыспалы көлем бөлімдерімен бөлістірудегі ОЖ міндеттіліктері: 

a)

 

Бастапқы мекен-жайлар мен жады учаскелерінің көлемдері белгіленген бос және толған облыстардың сызбанұсқаларын жүргізу  

b)

 Жаңа  есептің  белгіленуі  барысында – сұраныс  сараптамасы,  бос 

облыстар  сызбанұсқасын  қарап  өту  мен  орны  жаңа  түскен  есепке 

жетерлік бөлімді таңдау  

c)

 Есепті  белгіленген  бөлімге  енгізу  мен  бос  және  толған  облыстар 

сызбанұсқасына өзгертулер енгізу  

d)

 

Есепті    аяқтаудан  кейін  енгізу  мен  бос  және  толған  облыстар сызбанұсқасына өзгертулер енгізу  

e)

 +Барлық жауаптар дұрыс 

58. Виртуалды жадыны іске асыру  

a)

 

Жадыны парақтық бөлістіру b)

 

Жадыны сегментті бөлістіру c)

 

Жадыны парақтық-сегменттік бөлістіру  d)

 

Свопинг.  e)

 

+Барлық жауаптар дұрыс 59. КЭШ-жады дегеніміз не? 

a)

 Енгізу-шығару құрылғылары 

b)

 ОЕСҚ 

c)

 ПЗУ 

 

72d)

 

+Екі Есте сақтау құрылғыларының біржақтылы қызмет ету тәсілі e)

 

ОЖ 60. Төменде белгіленген қасиеттердің қайсысы КЭШ тән келеді? 

a)

 +Мөлдірлік 

b)

 Тұнбалық 

c)

 Бөлшектенудің жоғары дәрежесі 

d)

 Бөлшектенудің төменгі дәрежесі 

e)

 Бөлшектенудің ортаңғы дәрежесі 

61. Компьютер идеясын ұсынған кім 

a)

 

Ященко Кирилл (Yaschenko Kirill) b)

 

+Чарльзм Бебидж (Charles Babage) c)

 

Исаак Ньютон (Isaak Nutone) d)

 

Майкл Дуглас (Michel Duglas) e)

 

Билл Гейтс (Bill Gates) 62. ОЖ  маңызды бөлігі келесі жүйе болып табылады: 

a)

 +Үрдістерді басқару 

b)

 ОЕСҚ  

c)

 Енгізу-шығару құрылғыларын басқару 

d)

 Тышқанды басқару 

e)

 Мониторды басқару 

63. Ядро модуліне жатқызылады 

a)

 

Үрдістерді басқару b)

 

Жадыны басқару  c)

 

Енгізу-шығару құрылғыларын басқару d)

 

+Пернетақтаны басқару е   Тышқанмен басқару 

64. Енгізу-шығару құрылғылары екі түрге жіктеледі 

a)

 

Сырттай-бағдарланған құрылғылар 

мен 


іштей-бағдарланған 

құрылғылар 

b)

 

+Блок-бағдарланған құрылғылар мен байт-бағдарланған құрылғылар c)

 

Сыртқы және ішкі құрылғылар d)

 

Жылдам әрекет етуші және тежеуші құрылғылар e)

 

Енгізу құрылғылары мен шығару құрылғылары 65.Ең кеңінен таралған блок-бағдарланған құрылғы  

a)

 +Диск. 

b)

 Терминалдар  

c)

 Строчты принтерлер  

d)

 Желілік адаптерлер 

e)

 Стримерлер 

66. Енгізу-шығару бағдарламалық қамтамасыздандырылуы жіктеледі:  

a)

 

Үзілімдерді өңдеу  b)

 

Құрылғы драйверлері  c)

 

Құрылғылардан тәуелсіз оперативті жүйе қабаты  d)

 

Бағдарламалық қамтамасыздандырылудың тұтынушылық қабаты  e)

 

+Барлық жауаптар дұрыс  

73


67. Спулинг дегеніміз  

      Виртуалды жадыны қалыптастыру тәсілі 

a)

 

Оперативті жадының толмаған бөлігі b)

 

+Мультибағдарламалы жүйедегі ерекшеленген құрылғылармен жұмыс тәсілі 

c)

 Құрылғылардан тәуелсіз оперативті жады қабаты  

d)

 ОЖ қызмет көрсетуші бағдарламасы 

68. Спулингті талап ететін түрлік құрылғы  

a)

 

+Строчты принтер b)

 

Желілік адаптер  c)

 

Стримерлер d)

 

Диск. e)

 

Терминалдар  69. Файлдік жүйе ұғымының кең түсінігіне жатқызылады:  

a)

 Дискідегі барлық файлдардың жиынтығы  

b)

 Файлдарды  басқаруда  қолданылатын  деректер  құрылымдарының 

жиынтығы 

c)

 

Файлдарды басқаруды іске асыратын жүйелік бағдарламалық құралдар кешені 

d)

 a), c) 

e)

 +a), b), c)  

70. Windows NT өзіндік NTFS  файлдік жүйесінде файл атауын орнатады  

a)

 

8 символға дейін b)

 

+255 символға дейін c)

 

125 символға дейін d)

 

16 символға дейін e)

 

1024 символға дейін 71. Файл түрлері көп болады:  

a)

 Қарапайым файлдар, ерекше файлдар 

b)

 Файл-каталогтар, қауіпсіз файлдар  

c)

 Файл-тасымалдауыштар, аарнайы файлдар 

d)

 +Қарапайым файлдар, арнайы файлдар, файл-каталогтар.  

e)

 Арнайы файлдар, графикалық файлдар 

72.  сыртқы  құрылғылармен  алмасу  барысында  программист  оперативті 

кірісуі ықтимал деректердің кішігірім элементі  

a)

 Бит 

b)

 Байт 

c)

 Файл 

d)

 +Логикалық баспа 

e)

 Жазба блоктары 

73. FAT файлдік  жүйесінде  қолданылатын MS-DOS оперативті  жүйесінің 

танымал тәсілі 

a)

 Үздіксіз орнықтырулар 

b)

 Блоктардың байланысқан тізімдемесі 

c)

 +Индекстердің байланысқан тізімдемесі 

 

74d)

 

Индекстердің байланыспаған тізімдемесі  e)

 

Блок номерлерінің тізімдемесі 74.  Файлге  қол  жеткізу  құқығын  анықтау – бұл  дегеніміз  әрбір  тұтынушы 

үшін ... анықтау  

a)

 

Оқи алатын деректер жиынтығы b)

 

+Аталған файлға қолданыла алатын шаралар жиынтығы c)

 

Файл паролі қызметін атқаратын символдар жиынтығы d)

 

Деректерді файлге жазу құқығы e)

 

Деректерді файлдан жою немесе модификациялау құқығы 75. Қол жеткізу құқықтарының екі негізгі түрі ажыратылады:  

a)

 Айрықша және айрықша емес 

b)

 Серверлік және клиенттік 

c)

 +Таңдамалы және мандатты 

d)

 Кілтті және индексті 

e)

 Ретті және таңдамалы 

76. Буферлік пул орнығады  

a)

 

Буферлік аймақта b)

 

Есте сақтау құрылғысында c)

 

+Оперативті жадыда  d)

 

идеокарта жадында e)

 

Енгізу-шығару құрылғысында 77. Үрдістің Дескрипторы контекстімен салыстырғанда  

a)

 Графикалық ақпараты болады 

b)

 +Біршама оперативті ақпараты болады 

c)

 Мәтіндік ақпараты болады 

d)

 Алмасу буферінің деректері болады 

e)

 Замана сай ақпараты болады 

78. Үрдіс контексті дескриптомен салыстырғанда 

a)

 

Графикалық ақпараты болады b)

 

+Біршама оперативті ақпараты болады c)

 

Мәтіндік ақпараты болады d)

 

Алмасу буферінің деректері болады e)

 

+Замана сай ақпараты болады 79. Бағдарламалық код тек келесі жағдайларда орындалады 

a)

 +Оперативті жүйемен үрдіс жасалған кезде 

b)

 Оперативті жүйемен дескриптор жасалған кезде 

c)

 Оперативті жүйемен контекст жасалған кезде  

d)

 Процессормен контекст жасалған кезде  

e)

 Оперативті жадымен үрдіс жасалған кезде 

80. Көп міндеттілік дегеніміз 

a)

 

+Оперативті  жүйенің  бір  мезетте  бірнеше  бағдармаланы  орындау қабілеті 

b)

 Оперативті жүйенің бір мезетте бір бағдармаланы орындау қабілеті  

c)

 Оперативті  жүйенің  бір  мезетте  бірнеше  дескрипторды  орындау 

қабілеті 

 

75


d)

 

Оперативті жүйенің бір мезетте бірнеше контекстті орындау қабілеті  e)

 

Все ответы подходят 81. Көп міндеттіліктің екі түрі болады:  

a)

 Жалғасатын және жалғаспайтын 

b)

 +Кооперативті (шектеуші емес) және шектеуші 

c)

 Орындалатын және орындалмайтын 

d)

 Реттілікті және реттіліксіз 

e)

 Барлық жауаптар дұрыс 

82. Ағым – оперативті жүйе ... бөлетін негізгі бірлік  

a)

 

+Процессорлық  уақыт  пен  орындалуға  арналған  минималды  уақыт кванты 

b)

 Орындалуға арналған оперативті жады 

c)

 Оперативті жады мен Орындалуға арналған негізгі ресурстар 

d)

 Орындалуға арналған шеткері құрылғылар 

e)

 Резервті жады мен қосалқы ресурстар 

83. Үрдістерге басымдылықтардың келесі негіздік деңгейлері берілуі мүмкін: 

(қате жауапты таңдаңыз) 

a)

 Төменгі —  4 басымдылық деңгейі бар қосымшаларды қосады; 

b)

 Қарапайым —  7 басымдылық деңгейі бар қосымшаларды қосады: 

c)

 Жоғарғы — 13 басымдылық деңгейі бар қосымшаларды қосады; 

d)

 +Ортаңғы – 10 басымдылық деңгейі бар қосымшаларды қосады; 

e)

 Нақты уақыт — 24 басымдылық деңгейі бар қосымшаларды қосады. 

84. еркісіз қол жеткізілімі жады бар оперативті жады түрі 

a)

 

+RAM b)

 

ROM c)

 

FAT d)

 

MBR e)

 

NTFS  85. Windows тізімдемесіне енеді 

a)

 Бағдарламалық кодтар жөніндегі ақпарат 

b)

 +локальды 

компьютердің 

аппараттық 

және 


бағдарламалық 

конфигурациясы жөніндегі ақпарат 

c)

 

Бағдарламалық код қасиеттері жөніндегі ақпарат d)

 

Қатқыл диск жөніндегі ақпарат e)

 

Қолданыстағы бағдамалар жөніндегі ақпарат  86. Файл дегеніміз  

a)

 Ақпарат тасымалдағыштарындағы Фиксирленген өлшемдері бар ретті 

атаулы жазбалар  

b)

 

Еркін өлшемді блоктардың атаулы реттілік  c)

 

+  Ақпарат  тасымалдағыштарындағы  еркін  өлшемді  байттардың Фиксирленген өлшемдері бар ретті атаулы жазбалар  

d)

 ақпарат  тасымалдағыштарындағы  еркін  өлшемді  тіркелімдер 

сызбасының атаулы реттілігі  

e)

 

Барлық жауаптар дұрыс 87. Атау мен файл кеңетілімінен өзге оперативті жүйе ... сақтайды  

 

76a)

 

Файл өлшемі мен иесінің атын b)

 

+Құрылған күні мен файл қасиеттерін c)

 

Файл көшірмесі мен оған бағдарлағыштарды d)

 

Файл өлшемі мен оған бағдарлағыштарды e)

 

Файл мекен-жайы мен оның өлшемін 88.  Есептеуіш  жүйеде  ресурстарды  басқару  келесі  міндеттіліктерді 

қарастырады: 

a)

 

Тұтынушылық бағдарламалардың қосылуы, олардың орындалуын b)

 

+Ресурстарды жоспарлау, ресурстарды анықтау c)

 

Узақ  уақытты  жадылы  құрылғылармен  жұмысты  қамтамасыз  ету, аталған құрылғыларға қол жеткізу 

d)

 Енгізу-шығару  құрылғыларына  қол  жеткізуді  қамтамасыз  ету,  аталған 

құрылғылармен жұмыс 

e)

 

Жауабы жоқ 89. Ресурсты жоспарлау дегеніміз: 

a)

 Аталған ресурсты кімге бөлу қажеттілігін анықтау 

b)

 Аталған ресурсты қашан бөлу қажеттілігін анықтау  

c)

 +Аталған ресурсты Кімге, қашан, ал бөлістірілген ресурстарға – қандай 

мөлшерде бөлу қажеттілігін анықтау 

d)

 

Аталған ресурсты қандай мөлшерде беру қажеттілігін анықтау e)

 

Жауабы жоқ 90. Алгоритмдерді қолдану ерекшеліктеріне қарай, ОЭ ресурстарын басқару 

бөлінеді: 

a)

 

Көп процессорды; бір процессорлы. b)

 

+Бір мағыналы, көп маыналы c)

 

Дара тұтынушылық, көп тұтынушылық d)

 

Бір жолды, көп жолды e)

 

Жауабы жоқ 91. ... жүйелерінде  процессорды  бір  есептен  екіншісін  орындауға  ауыстыру 

тек белсенді есеп өзі процессордан бас тартқан жағдайда жүзеге асады 

a)

 

+пакетті өңдеу b)

 

нақты уақыт c)

 

уақыт бөлісуімен d)

 

деректерді ассимитриялы өңдеумен e)

 

деректерді симмтриялы емес өңдеумен 92. ... жүйелерінде әрбір есепке тек процессорлық уақыттың кванты бөлінеді. 

a)

 пакетті өңдеу 

b)

 нақты уақыт 

c)

 + уақыт бөлісуімен 

d)

 деректерді ассимитриялы өңдеумен 

e)

 деректерді симмтриялы емес өңдеумен 

93. ... жүйелерінде  шегінде  қандай  да  бір  бағдарлама  орындалуы  тиіс 

шектеулі уақыты болады 

a)

 пакетті өңдеу 

b)

 +нақты уақыт 

 

77c)

 

уақыт бөлісуімен d)

 

деректерді ассимитриялы өңдеумен e)

 

деректерді симмтриялы емес өңдеумен 94. Есептеуіш жүйенің негізгі ресурстарына жатқыза аламыз: 

a)

 Бағдарлама, процессорлық уақыт, жады. 

b)

 +Процессорлық уақыт, жады мен енгізу-шығару құрылғылары 

c)

 енгізу-шығару құрылғылары , үрдіс, есеп 

d)

 Компьютер, бағдарлама, қосымша 

e)

 Компьютердің барлық құрылғылары, жады 

95. ОЖ үшін - үрдіс: 

a)

 

орындалу, кідіру. b)

 

Бағдарламаны, есепті басқару c)

 

Бағдарлама, есеп жұмысына даярлық d)

 

ОЖ қосылуы e)

 

+ Жұмыс бірлігі, желілік ресурстарды тұтыну өтініші 96. Жадыны басқару жөніндегі ОЖ қызметі  

a)

 Бос және толған жадыны анықтау  

b)

 Үрдістерге  жады  бөлу  мен  үрдістерді  тамамдалуынан  кейін  жадыны 

босату  


c)

 

Үрдістерді оперативті жадыдан дискіге ығыстыру  d)

 

Үрдістерді оперативті жадыда орын босағанда қайтару  e)

 

+Барлық жауаптар дұрыс 97. ауыспалар және командалар идентификациясы үшін қолданылады  

a)

 Символды атаулар.  

b)

 Белгілер.  

c)

 Виртуалды мекен-жайлар.  

d)

 Физикалық мекен-жайлар 

e)

 +Барлық жауаптар дұрыс 

98. Виртуалды мекен-жай кеңістігінің максималды көлемі ... шектеледі  

a)

 

+Компьютердің аталған сәулетіне тиесілі мекен-жай разрядтылығымен.  b)

 

Аталған компьютердің оперативті жады көлемімен c)

 

Аталған компьютердің физикалық жады көлемімен  d)

 

Бағдарлама көлемімен e)

 

Бағдарлама операторларының санымен 99. Орын алмастыру қосушысы дегеніміз  

a)

 +виртуалды  мекен-жайларды  физикалыққа  алмастыратын  жүйелік 

бағдарлама 

b)

 

ОЖ қосылуын қамтамасыз ететін жүйелік бағдарлама c)

 

Виртуалды мекен-жайларды анықтайтын жүйелік бағдарлама d)

 

Виртуалды  мекен-жайларды  жадының  бос  орнына  алмастыратын жүйелік бағдарлама 

e)

 Жадының бос орнын анықтайтын жүйелік бағдарлама 

100. Жадыны бөлістіру тәсілдері 

a)

 

Фиксирленген бөлімдермен b)

 

Динамикалық бөлімдермен  

78


c)

 

Парақтық бөлістіру d)

 

Сегментті бөлістіру e)

 

+Барлық жауаптар дұрыс  

 

79Дұрыс жауаптар кілттері 

 

Сұрақтың


 

нөмірі


 

Дұрыс


 

жауабы


 

(a,b,c,d,e)

 

Сұрақтың


 

нөмірі


 

Дұрыс


 

жауабы


 

(a,b,c,d,e)

 

Сұрақтың


 

нөмірі


 

Дұрыс


 

жауабы


 

(a,b,c,d,e)

 

1  B  35 B  69 E 2  C  36 B  70 B 

3  B  37 A  71 D 

4  A  38 D  72 D 

5  C  39 A  73 C 

6  A  40 A  74 B 

7  D  41 C  75 C 

8  A  42 E  76 C 

9  B  43 A  77 B 

10 B  44 E  78 B 

11 C  45 B  79 A 

12 E  46 E  80 A 

13 A  47 A  81 B 

14 B  48 A  82 A 

15 B  49 B  83 D 

16 B  50 E  84 A 

17 A  51 E  85 B 

18 D  52 E  86 C 

19 E  53 A  87 B 

20 A  54 A  88 B 

21 B  55 E  89 C 

22 C  56 C  90 B 

23 B  57 E  91 A 

24 E  58 E  92 C 

25 C  59 D  93 B 

26 A  60 A  94 B 

27 C  61 B  95 E 

28 B  62 A  96 E 

29 B  63 D  97 E 

30 E  64 B  98 A 

31 C  65 A  99 A 

32 E  66  E 

100 E 


33 C  67  B 

 

 34 A  68  A 

 

  

 

  

80

Document Outline


Каталог: fulltext -> UMKDP
UMKDP -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қарағанды мемлекеттік техникалық
UMKDP -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген: т.ғ. к доцент Шерембаева Р. Т., т.ғ. к доцент Омарова. Н. К
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
UMKDP -> -
UMKDP -> -
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 0.9 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет