“Аэроғарыштық және қпараттық технологиялар” факультеті «Компьютерлік технологиялар» кафедрасыжүктеу 198.74 Kb.

Дата11.04.2017
өлшемі198.74 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс университеті» 

“Аэроғарыштық және қпараттық технологиялар” факультеті 

«Компьютерлік технологиялар» кафедрасы 

 

  

 

 

 «Бекітемін» 

 

 ААТФ  Деканы _____________ Табултаев С.С. «               »                   2016 ж. 

 

  

Курс бағдарламасы (Syllabus) 

 

5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламаны қамтамасыз ету мамандығы ЕТ3214 - Машинаға бағытталған программалық тілдер 

 

  

 

Курс                                              

Семестр                                       Барлығы несие                            

Барлығы несие  ECTS                 5        

Жалпы сағат саны                    

135 

Оның ішінде: Дәрістер                                      

23                       

Зертханалық сабақтар                

30 


Практикалық сабақтар                 

СӨЖ                                            75 

Оның ішінде СОӨЖ                  

30 

Курстық жұмыс                                   Емтихан                                               

 

  

 

 Алматы, 2016 ж.  

 Курс 

бағдарламасын 

(Syllabus) 

жұмыс 


оқу 

планы 


негізінде 

құрастырғандар:  аға  оқытушылар  Мусатаева  Г.Т.,  Конуспаева  А.Т.,  Байжанова 

Д.О. 

Курс 


бағдарламасы 

(Syllabus) 

«Компьютерлік 

технологиялар» 

кафедрасының «23» 06.  2016 ж., хаттама № 13   мәжілісінде қарастырылды және 

мақұлданды.  

 

Кафедра меңгерушісі ___________________________Куралбаев З.К.  

Курс бағдарламасы (Syllabus) «Ақпараттық технологиялар» факультетінің 

«27»  06.    2016  ж.,  хаттама  №  9  оқу-әдістемелік  комиссиясының  мәжілісінде 

қарастырылды және мақұлданды.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 1 Оқытушылар: 

Мусатаева Гульсим Толегеновна  – аға оқытушы, каб. Д307. Контакттер: 

8(727)2606695, kt@aipet.kz 

Байжанова Дина Ондасыновна  – аға оқытушы, каб. Д307. Контакттер: 

8(727)2606695, kt@aipet.kz 

 

2 Аудиториялық  сабақтардың  жүргізілу  уақыты  және  орны   сабақ 

кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  консультация  кестесі  аэроғарыштық  және 

ақпараттық технологиялар факультетінің деканаты (Д 407) және «Компьютерлік 

технологиялар» кафедрасының (Д 307) ақпарат тақталарында көрсетілген.

 

 

3 Пәннің сипаттамалары  

3.1  Пәннің  мақсаты  -  пәннің  негізгі  мақсаты  ретінде  машина  – 

бағытталған  программалаудың  білімінің  негізгі  түсініктерін  студенттерге 

жеткізу,  сондай-ақ  қазіргі  кездегі  ассемблер  тілінде  программалаудың  жаңа 

мүмкіндіктерін қолдана алу. 

 

3.1

 

 Пәннің  мәселелері    программалаудың  білімінің  негізгі  түсініктерін 

студенттерге жеткізу 

 

3.3 Пәнді сипаттау

 

Пән  МЕТ08  –«Операциялық  жүйелер,  жүйелік  және  машиналық бағдарламалау  тілдері»  модуліне,      «Базалық  пәндер  (таңдау  компоненті)» 

цикліне кіреді. 

Пәнді  үйрену  негізінде  студенттер  білуі  керек:  ассемблер  тілінің  негізгі 

түсініктерін,  Intel  процессорлар  негізіндегі  компьютер  архитектурасын, 

ассемблерде  программалаудың  заманға  сай  негізгі  аспектілерін,  соның  ішінде 

MS DOS және DOS үшін арналған жүйелік және қолданбалы программалау. 

Студенттер мына шеберліктерді иемдену керек:

 

құрылғылармен тікелей жұмыс  істеу  кезінде  тіл  мүмкіндігін  барынша  қолдана  білу,  белгілі 

алгоритмдерді тарату, сондай- ақ  жүйелік және қолданбалы есептерді шеше алу.

  істеудегі обьектілі – бағытталған және құрылымдық тарату әдістері. 

     Қолдана алу керек –  

 Аспаптық программалық құралдарды қолдану; 

 Программалық аспаптарды өңдеу; 

 ПӨ өңдеу аспаптарын таңдау кезіндегі салыстырмалы талдау. 

 

3.4  Пәннің  қайта  деректемелері:  «Информатика»;  «Алгоритмдеу  және 

программалау  негіздері»,  «Программалау  технологиясы»,  «Программалақ 

қаматама құру технологиясы». 

           

3.5  Пәннің  кейінгі  деректемелері:      жүйелік  программалау, 

«Компьютерлік  және  мобильдік  жүйелер  интерфейстері»,  «Пайдаланушылар  

интерфейстерін  жобалау  және  жасау»,  «Жасанды  зерде  жүйелері»,  «Сараптау жүйелері». 

4. Пәннің құрылымы және мазмұны

 

 4.1 Теориялық дайындық

 

 № 

Тақырыптың аты 

Дәріс  сабақтарының  жоспары  мен 

мазмұны 


Көлемі 

(Сағат) 


Әдебиет  Дәрістер, Ә. 1,2,3 

Деректердің берілуі Компьютерде  деректердің  берілуі. 

IBM 


PC 

архитектурасының 

ерекшеліктері.  Адрестік  аймақтың 

таратылуы. Жады құрылымы және 

программа құрылымы. 

Дәрістер, Ә. 1,2,3 

IBM PC архитектурасының 

ерекшеліктері  

IBM 

PC 


архитектурасының 

ерекшеліктері.  Адрестік  аймақтың 

таратылуы. Жады құрылымы және 

программа құрылымы.  

Дәрістер, Ә. 1,2,3 

Процессордың пайдаланушы 

регистрлері  

Процессор 

регистрлері. 

Пайдаланушы регистрлері. Жалпы 

міндетті  регистрлер.  Сегменттік 

регистрлер.  

Дәрістер, Ә. 1,2,3 

Микропроцессордың жүйелік регистрлері  

Басқару  және  күй  регистрлері. 

Басқару 

регистрлері. 

Жүйелік 

адрес 


регистрлер. 

Жөндеу 


регистрлері.        

Дәрістер, Ә. 1,2,3 

Операндтарды адресациялау әдістері 

Адрестеу  әдістері:  регистрлік, 

тікелей,  төте,  жанама,  ығысумен 

база  бойынша,  масштабтаумен 

жанама, 

индекстелумен 

база 

бойынша,  индекстелумен  және масштабталумен база бойынша  

Дәрістер, Ә. 1,2,3 

і80х86 микропроцессор 

командаларының 

жүйесі. Деректерді 

алып-орналастыру 

командалары. 

Басқару-ды беру 

командалары. 

Жалпы 


міндетті 

алып 


– 

орналастыру  командалары.  Енгізу 

–  шығару  командалары.  Адресті 

алып  –  орналастыру  командасы.  

Белгілерді  алып  –  орналастыру 

командасы. 

Басқаруды 

беру 


командалары. 

Дәрістер, Ә. 1,2,3 

МП командаларының жүйесі. 

Арифметикалық 

командалар. 

Қосу 


командалары. 

Алу 


командалары. 

Көбейту 


командалары.  Бөлу  командалары. 

Таңбаны ұлғайту командалары.  

 Дәрістер, Ә. 1,2,3 

МП командаларының жүйесі. Екілік разряд-

тармен жұмыс 

командалары. 

Логикалық  командалар.  Жылжыту 

командалары. 

Дәрістер, Ә. 1,2,3 

 МП командаларының 

жүйесі. Тізбекті 

командалар.  

Тізбекті 

командалар. 

Үзу 


командалары.  

Дәрістер, Ә. 1,2,3 

10  Үзу командалары. 

МП басқару 

командалары. 

Микропроцессорды 

басқару 


командалары. 

Дәрістер, Ә. 1,2,3 

11  Ассемблер 

операторлары және 

директивалары 

Директивалар.  Сегментті  анықтау 

директивалары. 

Процедураны 

анықтау 


директивалары. 

Деректерді 

анықтау 

директивалары. 

Идентификаторларды 

анықтау 


директивалары.  Сыртқы  сілтеме 

директивалары. Листингті  басқару 

директивалары. 

Дәрістер, Ә. 1,2,3 

12  Программаларды 

ұйымдастыру. 

Макроанықтағыштар.  

Көпмодулдік 

программаларды 

ұйымдастыру.  Макрокомандалар.  

Макродирективалар

Шартты 

компиляция директивалары Дәрістер, 

Ә. 1,2,3 

13  Windows үшін 

программалау негізі 

Экранмен 

жұмыс 

жасаудағы Windows  жүйелік  функциялары. 

Экранмен жұмыс жасаудағы BIOS  

жүйелік 

функциялары. 

Пернетақтамен жұмыс 2жасаудағы 

Windows  жүйелік  функциялары. 

Пернетақтамен  жұмыс  жасаудағы 

BIOS жүйелік функциялары.  

Дәрістер, Ә. 1,2,3

 

14  Файлдармен жұмыс Файлдармен  жұмыс  жасаудағы 

жүйелік функциялар. 

Дәрістер, Ә. 1,2,3

 

15  Windows операциялық 

жүйесінде 

программалау негізі 

Консольдік 

қосымшалар 

Терезе  классын  тіркеу.  Терезе 

құру.  Хабарлама  кезегін  өңдеу 

циклі.  Басты  терезе  процедурасы. 

Параметрлерді  стек  арқылы  беру. 

TASM32 


үшін 

қарапайым 

консольді  қосымшалар.  Консольді 

қосымшадағы 

маус 

және 


пернетақта  командаларын  өңдеу. 

KEY_EVENT 

жағдайы. 

MOUSE_EVENT 

жағдайы. 

WINDOW_BUFFER_SIZE_EVENT 

жағдайы. 

Дәрістер, Ә. 1,2,3

 

 Барлығы: 23 сағ 

 

4.2 Практикалық дайындық

 

 4.2.1 Практикалық жұмыстардың үлгілік тізімдері

 

 № 

Тақырыптың аты 

Дәріс  сабақтарының  жоспары  мен 

мазмұны 


Көлемі 

(Сағат) 


Әдебиет 

№ 

Дәрістер, 

 

Д. 1,2,3 Деректердің берілуі 

Компьютерде  деректердің  берілуі. 

IBM 


PC 

архитектурасының 

ерекшеліктері.  Адрестік  аймақтың 

таратылуы. Жады құрылымы және 

программа құрылымы. 

Дәрістер,  Д. 1,2,3 

IBM PC архитектурасының 

ерекшеліктері  

IBM 

PC 


архитектурасының 

ерекшеліктері.  Адрестік  аймақтың 

таратылуы. Жады құрылымы және 

программа құрылымы.  

Дәрістер, Д. 1,2,3 

і80х86 микропроцессор 

командаларының 

жүйесі. Деректерді 

алып-орналастыру 

командалары. 

Басқару-ды беру 

командалары. 

Жалпы 


міндетті 

алып 


– 

орналастыру  командалары.  Енгізу 

–  шығару  командалары.  Адресті 

алып  –  орналастыру  командасы.  

Белгілерді  алып  –  орналастыру 

командасы. 

Басқаруды 

беру 


командалары. 

Дәрістер, Д. 1,2,3 

Программаларды ұйымдастыру. 

Макроанықтағыштар.  

Көпмодулдік 

программаларды 

ұйымдастыру.  Макрокомандалар.  

Макродирективалар

Шартты 

компиляция директивалары Дәрістер,  

Д. 1,2,3 

Windows үшін программалау негізі 

Экранмен 

жұмыс 

жасаудағы Windows  жүйелік  функциялары. 

Экранмен жұмыс жасаудағы BIOS  

жүйелік 

функциялары. 

Пернетақтамен жұмыс 2жасаудағы 

Windows  жүйелік  функциялары. 

Пернетақтамен  жұмыс  жасаудағы 

BIOS жүйелік функциялары.  

Дәрістер, Д. 1,2,3 

Файлдармен жұмыс Файлдармен  жұмыс  жасаудағы 

жүйелік функциялар. 

Дәрістер, Д. 1,2,3 

Windows операциялық 

жүйесінде 

программалау негізі 

Терезе  классын  тіркеу.  Терезе 

құру.  Хабарлама  кезегін  өңдеу 

циклі.  Басты  терезе  процедурасы. 

Параметрлерді стек арқылы беру. 

Дәрістер,  Д. 1,2,3 

Консольдік қосымшалар 

TASM32 


үшін 

қарапайым 

консольді  қосымшалар.  Консольді 

қосымшадағы 

маус 

және 


пернетақта  командаларын  өңдеу. 

KEY_EVENT 

жағдайы. 

MOUSE_EVENT 

жағдайы. 

WINDOW_BUFFER_SIZE_EVENT 

жағдайы. 

30 cағат Барлығы: 8 сағат 

 

4.2.2 Зертханалық жұмыстардың үлгілік тізімдері

 

 

№ Тақырыптың аты 

Мазмұны 


Көлемі 

(Сағат) 


Әдебиет 

№ 


 

Дәрістер, 

Д. 1,2,3 

Қарапайым есептерді орындау 

№1 


Жұмыстың 

мақсаты: 

программаны 

ассемблерлеу 

(аудару), 

құрастыру 

және 

орындау 


процестерiн 

оқып 


үйрену, 

сондай-ақ 

ЭЕМ-де 

қарапайым типтік 

есептерді  

тестілеу және жөндеуді үйрену 

Дәрістер,  Д. 1,2,3 

Turbo Debugger жөндегіші 

№2  Жұмыстың  мақсаты:  Turbo 

Debugger  жөндегішімен  жұмыс 

жасауды үйрену 

Дәрістер, Д. 1,2,3 

Программаны жөндеу 

№3 


Жұмыстың 

мақсаты: 

деректердiң  қарапайым  түрлерiн 

сипаттау  ережелерiн  және  TD 

жөндегiш  жұмысының  негiзгi 

сәттерiн оқып үйрену  

Дәрістер, Д. 1,2,3 

Программаға басқаруды беру 

№4 


Жұмыстың 

мақсаты: 

сызықты  емес  алгоритмдердi 

программалаудың 

тәсiлiн 

үйрену. 


Дәрістер,  

Д. 1,2,3 

Қолданбалы программаларды 

өңдеу 


 №5 

Жұмыстың 

мақсаты: 

жекеленген  биттермен  жұмысты 

үйымдастыруды  оқып  үйрену, 

тiзбектелген 

командалардың 

жалпы  қасиеттерiн  оқып  үйрену 

және  екілік  –  ондық  арифметика 

командалары. 

Дәрістер, Д. 1,2,3 

Қолданбалы программаларда 

жүйелік 


функцияларды 

қолдану 


№6 

Жұмыстың 

мақсаты:  

Windows  жүйелік  функциялар 

жұмысын  ұйымдастыруды  оқып 

үйрену. 


Дәрістер, 

Д. 1,2,3 

Windows үшін программалау 

№7  Жұмыстың  мақсаты:  Win32 

ортасында  программалау  негізін 

оқып үйрену. 

Дәрістер,  Д. 1,2,3 

Консольдік қосымшалар 

№8 


Жұмыстың 

мақсаты: 

консольдік  қосымшалар  үшін 

API 


функцияларды 

қолдану 


негізін оқып үйрену. 

30 cағат Барлығы: 30 сағат 

 

 

4.3  Курстық жұмыстар тізімі 

1. Үш деңгейлі инвестиция мәзірін әзірлеу. 

2. .exe файлында басқару функциясын орнату арқылы файлдарды түгелдігін бақылау. 

3. Үзілу өңдегіштер дамыту. 

4. Даму бағдарламалары резидент  

5. Бағдарлама құпия сөзбен қорғалған және қайта құрастыру .exe және .com файлдар қорғау 

болып табылады. 

6. Жүйесіне арналған графикалық қосымшалар дамыту.  

7. Windows астында консоль бағдарламаларды әзірлеу. 8. Жүйелі тетіктерін зерттеу. 

9. модельдеу жүйесі механизмдері. 

10. аудармашылар, грамматикалық құрастырушылар. 

11. ағыны бақылау механизмі. Жасау, іске қосу және өшіру. 

12. Process Management. 

жүйесінде орындалған процестерді 13. Трансфер. 

14. процестерді арасындағы ядро нысандарды ортақ пайдалану. 

15. Тапсырмаларды басқару. 

16. орындау ағыны (priostonovka, түйіндеме, басымдықтары). 

17. басым сынып мен процестерді салыстырмалы жіп басымдықтары пайдалану. 

18. Үндестіру пайдаланушы режимінде ағындар. 

19. сыни учаскелерін пайдалану. 

20. синхрондау стандартты ядро тетіктерін бұлақтар. 

21. Көрсету бағдарламасы өтініш оқиғалар. 

22. қолданбалы бағдарлама мьютексный және семафора. 

сыни бөлімнің 23. іске асыру. 

24. сынып, функцияларын тестілеу бағдарламасы. 

25. таймер функцияларын қолдану. 

26. виртуалды жадының зерттеу. 

27. Жүйе ақпаратын көрсетеді. Құрылымы SYSTEM_INFO. 

28. Жүйе ақпаратын көрсетеді. Құрылымы VM_QUERY. 

29. виртуалды жад мекенжай кеңістігін мазмұнын оқып үйрену. 

30. тарату басқару, виртуалды жад босату. 

31. құрылымдардың торларда виртуалды жады басқару механизмін қолдану. 

32. тарату басқару, дене жад босатыңыз. 

33. жад файлдарда Жобалық. 

34. А қарқынды жады (Heap) бөледі. 

35. динамикалық сілтеме кітапханасы (DLL). 

DLL және ұстап API-қоңыраулар 36. іске асыру. 

айлаларға DLL 37. іске асыру. 

қашықтан жіп арқылы 38. DLL енгізу. 

39. ерекшелік өңдейтін Құрылымдық. 

40. өңдегіштері аяқталды. 

41. Өңделмеген ерекшеліктер және C ++ ерекшеліктер. 

өтініш терезе хабарлардың 42. көрсету. 

аппараттық енгізу және жергілікті кіріс мемлекет 43. моделі. 

Win32 пайдаланып 44. көшіру файлдар. 

45. Басқарушы Файлдар мен каталогтарды. 

тізілімін 46. басқару. 

кілттер тізілімін және олардың мазмұнын тізбесін 47. дайындау. 

жадында дисплейін пайдаланып файлдар 48. дәйекті өңдеу. 

49. Сұрыптау жад файлы салыстырылады. 

50. тілі аудармашылардың асыру. 

51. межпроцессорных байланыс. 

Зерттеу бағдарламалар 52. қорғау. 

53. VxD жүргізушілер. 

54. API SDK тақырып файлдардан анықтамалар өндіруші үшін бағдарлама. 

жақында ақпаратты жинау, зерттеу үдерісіне енгізілді 55. барлау кітапхана DLL. 

міндет түрінде 56. Деректер енгізу бағдарламасы. 

нысаны шолу 57. Деректер енгізу бағдарламасы. 

58. ARS жұмыс істеу көмектесетін бағдарламаларды әзірлеу. 


 

Пәрмен жолы жасау және команданы орындауға 59. мүмкіндігі. соңғы өрісі теориясының 60. негіздері. 

61. объектіге бағытталған Парсерін өрнектер. 

курсор бақылау бағдарламасының 62. өзгерту. 

63. Көп-терезенің дастархан ұйымдастыру принципі. 

буферде 64. Жұмыс. 

65. қарау құралы бағдарламасының құрылымы. 

66. Пәрмен жолы параметрлері. 

67. синтаксистік команда жолынан тәуелсіз талдау. 

файлдармен 68. Жұмыс:, файлды ашу файлды жабу, файлды оқу, файлға жазу. 

дискілермен 69. Жұмыс. 

70. simoforov пайдаланып бақылау беруді басқару. 

71. кестелерді пайдаланып конверсиялық кодтау принципі. 

72. Бағдарлама, буфер буферін оқып және файл жазу буферін өңдеу. 

ыстық пернелер 73. анықтау. 

бір саны жүйесінен 74. Айырбастау. 

75. пішімі Com. командалар мен деректер обыкн шешуге файл. бағдарламасы. 

76. Орнату бағдарламасы, қауіпсіздік процедуралары Com. түбін және мекенжайларын орнату 

арқылы Тізбе файлдар. 

77. тізбе түбін және сегменті тізілімдерін орнату қауіпсіздігі рәсімдерін орнатыңыз. 

78. Орнату бағдарламасы қорғау рәсімдері COM мысал. қорғаныш тәртіппен жоғарыда және 

бақылау берілісінің DS орнату арқылы Тізбе файл. 

қорғаныш рәсімдер EXE 79. орнату. файлдар. 

80. Жұмыс PC тоқтатады. 

үзілістен кейін машинада іске қосылған 81. процестер. 

82. Қарапайым сөзбен қорғау бағдарламасын әзірлеу. 

сақталған құпия сөзбен қорғау құпия сөз бағдарламалық қамтамасыз 83. дамыту. 

Құпия сөзбен қорғау бағдарламаларын 84. Даму парольді сақталмайды. 

қорғалған бағдарламасына енгізу нүктесін жасыру 85. дамыту. 

86. криптографиялық схемаларын әзірлеу. 

87. ерікті ұзындығы кілттер биты араластыру бағдарламасын әзірлеу. 

88. Кіріс ретпен биты араластыру жылдамдығы жоғары тізбек үшін бағдарлама әзірлеу. 

89. Ауысым тізіліміне негізделген бағдарлама криптографиялық күшті кездейсоқ сандардың 

генераторы әзірлеу. 

90. ерікті бит ұзындығы пернесін Құймаққа. 

Кіріс ретпен биты араластыру 91. Жоғары жылдамдықты тізбек. 

92. Ауысым тізіліміне негізделген криптографиялық кездейсоқ сандардың генераторы. 

қарапайым сөзбен қорғау бағдарламасын жазу 93.. 

түрлі кезеңдерінде және олардың даму кезеңдерінде бағдарламаларының тұсаукесер стандарттар 

мен заңдылықтарын 94. талдау. Өмір цикл және қауіпсіздік стандарттары. 

деректер модельдері мен алгоритмдері логикалық белгілер салу 95. Құралдар, әдістері. Негізгі 

синтаксис, механика ерекшеліктер, жүйе ерекшеліктер, шығарулар және класстар - ерекшеліктерді 

басқару. 

орындалу түрлері бойынша 96. ақпарат (RTTI) - олар бойынша түрлері мен индекстер туралы 

ақпарат алу. 

97. COM-бағдарланған технологиясы. COM стандарттар. Интерфейстері мен сынып зауыттар, 

СОМ таратылған моделі. Автоматтандыру және мәміле сервер. 

98. Талдау шанышқысы - (алыс) қолданыстағы құралдар толықтырулар салу арқылы. 

99. Application Development - функционалдық сипаттамасы, интерфейс және деректер Сыныптар. 

Диаграммалар мен құралдары. 

100., әзірлеу компиляциялау, жүйесі және тестілеу қосылатын кірістіру. 

 

 

10 


 

 

 

4.4  СӨЖ тақырыптары  

 

СОӨЖ жоспары  

1.  .EXE  типіндегі  қарапайым  программа  дайындау  және  оның  құрылымын 

зерттеу. 

2. Терезе ұйымдастыру. 

3. Берілген тексті керісінше шығаратын программа жазыңыз. 

4. Терезе ұйымдастыру және символдар шығару. 

5. Дұрыс орналастыру программасын жазыңыз. 

6. Жолдарды алып-орналастыру. 

7. Формуланы есептеу программасын жазыңыз. 

8. Үлкен әріпті кіші әріпке және керісінше ауысы программасын жазыңыз. 

9. Қандай да бір типтік жағдайды қарастыратын макроанықтағыш құрыңыз. 

10. Ішкі программалардың қолданылуы. 

11. Символдық ақпаратты пернетақтадан енгізу және экранға шығару. 

12. Пернетақтадан енгізу, өңдеу және экранға символдық жолды шығару. 

13. Экранға тікелей шығару (INT 21h үзуінің 06h функциясы). 

14. Хабарламаны шығару командалары. 

15. Жолды экран видеобуферіне шығару. 

16. Графикалық бейнені экранға шығару. 

 

СӨЖ жоспары 

 

1. Ассемблер сөйлемдерінің форматы жән түрлері. 

2. i8086 МП регистрлері. 

3. і8086 МП оперантарды адресациялау әдістері. 

4. Машиналық  команда құрылымы. 

5. Стекпен жұмыс. 

6 Қалпына келтіру командасы. 

7. Жылжыту командасы. 

8. Сегментация директивалары. 

  9.Өрнек. 

10. Жады моделдері. 

11. Процедуралар және процедуралар арасындағы байланысты ұйымдастыру. 

12. Хабарламаны шығару командалары. 

13.


 

Windows үшін деректерді енгізу жүйелік құралдары. 

14. Windows  үшін экранға деректерді шығару жүйелік құралдары. 

15. Windows  үшін каталогтармен жұмыс жүйелік құралдары. 

16. Windows үшін меню өңдеу жүйелік құралы. 

 

2.5 Емтиханға арналған сұрақтар тізімі:  

11 


 

1.

 Ассемблер  тілінде  деректерді,  сандарды  беру  кезінде  қандай  код  түрлері 

қолданылады? 

2.

 

Кез-келген жады ұяшығының  20-разрядтық адресі қалай есептелінеді? 3.

 

Ассемблер тіліндегі  программаны дайындау этаптары? 4.

 

Белгілер регистрінің қызметі. 5.

 

Белгілер қандай топтарға бөлінеді? 6.

 

Стек сегментте орналасқан деректерге қатынас құру үшін қандай регистрлер қолданылады? 

7.

 і486 және Pentіum МП қандай жалпы міндетті регистрлер қолданылады? 

8.

 Қандай белгі күйлерін білесің және олардың қызметі? 

9.

 і486 және Pentіum МП қандай жүйелік регистрлер қолданылады? 

10.


 

Жүйелік адрес регистрлерінің қызметі?     

11.

 

і486  және  Pentіum  МП  қандай  басқару  және  жөндеу  регистрлері қолданылады? 

12.


 

і8086 МП қандай регитрлер операндтар адресінен тұруы мүмкін? 

13.

 

Оперантарды адрестеу режимдері 14.

 

Адрестерді алып – орналастыру кезіндегі  MOV және LEA командаларының айырмышылығы? 

15.


 

Белгілер алып –орналастыру командаларына қалай әсер етеді? 

16.

 

Стекпен жұмыс істейтін командалар 17.

 

Басқаруды ауыстыру командалары қандай топтарға бөлінеді? 18.

 

LOOPE және LOOPNE командалары үшін циклдан шығу шарттары?  19.

 

Ассемблер тіліндегі  программаларда  басқаруды беру тәсілдері 20.

 

Процедуралардың қызметі 21.

 

Арифметикалық командалардың түрлері 22.

 

Екілік арифметиканың операциялары 23.

 

Екілік-ондық арифметиканың операциялары 24.

 

Типтерді ауыстыру командаларының қызметі? 25.

 

CMP және SUB командаларының ерекшеліктері? 26.

 

Қалыпқа келтіру командаларын атаңыз?  27.

 

Логикалық командаларының қызметі 28.

 

Арифметикалық және логикалық жылжыту командаларының қызметі 29.

 

Циклдық жылжыту командаларының қызметі 30.

 

Қайталау префикстерінің түрлері және қызметі 31.

 

МП басқару командаларының қызметі 32.

 

Үзулер командаларының қызметі 33.

 

ІNT  командасын орындаған кездегі микропроцессор әрекеті? 34.

 

Деректерді анықтау директивалар 35.

 

Файлдармен жұмыс істейтін жүйелік функциялар 36.

 

Идентификаторларды анықтау директивалар 37.

 

Макроанықтамалардың құрылымы 38.

 

Қайталау макродирективалары қалай қолданылады? 39.

 

Шартты компиляция макродирективаларының қызметі 40.

 

Макроанықтамалардың және процедуралардың салыстырмалы талдауы  

12 


41.

 

MS DOS-тағы программаның классикалық құрылымы қандай? 42.

 

Хабарлама кезегін өңдеу циклының қызметі және қандай API-функциялар қолданады? 

43.


 

Басты терезенің процедурасында стек арқылы қандай параметрлер беріледі? 

44.

 

Сыртқы сілтемелер директивалардың қызметі 45.

 

Объектілік модульдер кітапханасын құру 46.

 

Пернетақтадан енгізу үшін Windows  функциялары.  47.

 

Пернетақтадан енгізу үшін BIOS функциялары.  48.

 

Экранға шығару үшін Windows  функциялары.  49.

 

Экранға шығару үшін BIOS функциялары. 50.

 

Файлдармен жұмыс істеу  үшін Windows функциялары  

3. БІЛІМДІ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ 

 

3. Білімдерді бағалаудың жүйесі 

Кредиттік технология бойынша «Деректер қорларын жобалау» пәнін оқуту 

кезінде  студенттерді  қабылдап  алуын  және  білім  деңгейін  бақылау  арқылы 

тексеруге болады: 

1) ағымдағы бақылау (шектік бақылау 1, шектік бақылау 2); 

2) қорытынды бақылау (емтихан). 

 

Шектік бақылауды 1 (ШБ1) бағалау кесте 1-де көрсетілген Кесте 1  

Жұмыс атауы 

   %-тік қатынас 

Зертханалық жұмыс №1 

20 

Зертханалық жұмыс №2 20

 

Зертханалық жұмыс №3 20

 

Зертханалық жұмыс №4 20 

Тест 


20

 

Барлығы  (ШБ1)       ∑  100 

 

Шектік бақылауды 2 (ШБ2) бағалау кесте 2-де көрсетілген Кесте 2 

Жұмыс атауы 

   %-тік қатынас 

Зертханалық жұмыс №5 

10 

Зертханалық жұмыс №6 10 

Зертханалық жұмыс №7 

15 

Зертханалық жұмыс №8 15 

Өзіндік жұмыс 

10 

Курстық жұмыс  30 

Тест 


10 

Барлығы   (ШБ2)     ∑  

100 

 

Ағымдағы бақылау (АБ) келесі формуламен есептелінеді:  

13 


2

2

1ШБ

ШБ

АБ 

студенттердің  білім  деңгейі  АЭЖБУ-де  қабылданған  рейтингті-балды 

жүйемен бағаланады. 

Кесте  3 – студенттердің білімін бағалау  

 

Баға 

Әріптік 


эквивалент 

%-тік үлесі 

Балл 

Өте жақсы 

А 

95-100 А- 90-94 

3,67 Жақсы 

В+ 


85-89 

3,33 В 

80-84 


3,0 


В- 

75-79 


2,67 


Қанағаттанарлық 

 

С+ 


70-74 

2,33 С 

65-69 


2,0 


С- 

60-64 


1,67 


D+ 

55-59 


1,33 


50-54 


1,0 


Қанағаттанарлық 

емес 

0-49 

 3.1 

Университетте 

оқитындардың 

бағаларын 

ауыстырудың 

академиялық мобильділігін ұйымдастыру   

ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерін  баллдық-рейтингтік    әріптік  жүйеде  

бағалауды  ECTS  (Еуропалық  трансферттік  жүйесі  (ауыстыру)  және  кредиттік 

үстемелеулер) жүйесіне ауыстыру 1 және 2 кестеге сәйкес жүргізіледі.   

                                                                                                        

1  кесте  -  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерін  баллдық-рейтингтік    әріптік 

жүйеде  бағалаудың ECTS жүйесі 

 ECTS бағасы 

бойынша 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

Баллдардың 

сандық  

эквиваленті 

%-дық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Үздік 


В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

2  кесте  -  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерін  баллдық-рейтингтік    әріптік жүйеде  бағалаудың ECTS жүйесі

 

Әріптік жүйе 

Баллдардың 

сандық  

%-дық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

ECTS бағасы 

бойынша  

 

14 


бойынша 

бағалау 

эквиваленті 

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз FX, F 

 

3.2 Оқытушының талабы 

Студенттер  дәріс,  зертханалық  сабақтарын  және  мұғалімнің  кеңес  беру 

уақыты  бойнша  қатысу  керек,  және  де  курстық  жұмыстарын  мен  өзіндік 

жұмыстарды орындауы тиіс. 

Зертханалық  жұмыстар  мұғалімнің  қатысуымен  орындалып,  сол 

зертханалық  жұмыс  орындалғаннан  кейін  қорғалынады.  Жұмыс  қорғалғаннан 

кейін  ғана  бағаланады.  Студент  келесідей  біліктілікті  көрсете  білуі  қажет: 

зертханалық  жұмыстың  мазмұны  мен  қойылу  талаптарын  түсіне  білу, 

инструментарийлерді  пайдаланып  онымен  жұмыс  істей  алатындығын  көрсете 

білу керек. 

Осы  пән  бойынша  өзіндік  жұмыс  қарастырылған,  олар  теориялық 

материалды өз бетінше оқумен шектеледі. 

Барлық  тапсырмалардың  электрондық  нұсқасы    компьютерлік  сыныпта 

орнатылған (сабақ кестесі бойынша зертханалық сабақтар болатын сыныпта). 

Студенттердің қорытынды бағасы семестр бойы келесі схемамен жинақталады: 

Барлығы = Ағымдаңы бақылау*0,6+ Қорытынды бақылау (экзамен)*0,4 

                                                                                                                       

 

 

 Кесте 4 

Параметр 

%-тік үлесі 

Баллдар 


Емтиханға жіберу рейтингі 

60 


60 

Финалдық емтихан 

40 

40 


Қорытынды:0,6∑емт.жіберу+0,4∑емтихан 

100 


100 

 

Жалпы қорытынды баға –  51-ден 100 балға дейін болуы тиіс.   

15 


Студент 51-ден  аз баға алмауы тиіс. 

  Аралық бақылау – 7 және 14 апта.  

3.1 Студенттің білімін бағалау жүйесі 

Кредиттік  технологияның  енгізілуіне  байланысты  студенттердің  оқу 

жұмысын  жүйелі  және  үнемді  пайдалану  үшін  Алматы  энергетика  және 

байланыс  университетінде  семестр  барысында  білімді  рейтингті  бақылау    түрі 

қолданылады. 

Әрбір  пәннің  рейтинг  қорытындысы  100  –  балдық  жиынтық  бойынша 

бағаланады да, ол мамандықтың оқу жоспарында талқыланады. 

Әрбір пән үшін келесі бақылау түрлері тағайындалған: ағымдық бақылау, 

аралық бақылау, қорытынды бақылау. 

 

Бақылау түрі бойынша рейтінгілік баллдарды бөлу  

Вариант 


№ 

Қорытынды 

бақылау түрі 

Бақылау түрі 

Балл 

1. 


Емтихан 

Қорытынды бақылау 

40 

Аралық бақылау 20 

Ағымдық бақылау 

40 

 

Ағымдық бақылау түрлеріне бақылау жұмыстары, рефераттар, семестрлік тапсырмалар,  коллоквиумдар,  лабораториялық  жұмыстарды  орындау  және  т.б. 

жатады. Қорытынды бақылауға емтихан жатады.  

 

Ағымдық  бақылаудың  нәтижелерін  тапсыру  мерзімі  пән  бойынша  оқу процесінің  календарлық  кестесімен  анықталады.  Ағымдық  бақылаудың  саны 

пәннің  оқу  -  әдістемелік  жиынтығында  көрсетілген  осы  пәннің  мазмұны  мен 

көлемімен анықталады. 

«Ассемблер 1» пәні бойынша  

бақылаудың барлық түрлерін тапсырудың календарлық кестесі 

Апталар  

10 

11 


12 

13 


14 

15 


Бақылау 

түрлері 


Б 

Л1 


Б 

Л2 


Б 

Л3  Л4 


АБ  

Л5 


Б 

Л6 


Б 

Л7 


Б 

АБ  


Балл 

10 10 

Бақылау түрлері:     Л – лабораторялық жұмыс,  Б – бақылау, АБ – аралық

 

бақылау және т.б. 

 

Студенттер,  егер  оның  семестрдегі  қорытынды  рейтінгілік  балы  30  немесе 30-дан  кем  болмаса,  емтихан  тапсыруға  жіберіледі.  Емтихан  20  немесе  одан  да 

жоғары  балл  жинағанда  тапсырылды  деп  есептелінеді.  Пәннің  қорытынды 

бағасы келесі кестедегі шкала бойынша анықталады. 

 

Студентердің білімін бағалау 

Баға 

Әріптік  эквивалент 

Пайыздық 

берілуі  % 

Баллмен берілуі  

16 


Өте жақсы 

А 

95-100 А- 


90-94 

3,67 


Жақсы 

В+ 


85-89 

3,33 


В 

80-84 


3,0 

В- 


75-79 

2,67 


Қанағаттанарлық 

С+ 


70-74 

2,33 


С 

65-69 


2,0 

С- 


60-64 

1,67 


D+ 

55-59 


1,33 

50-54 1,0 

Қанағаттанарлық 

емес 0-49 

 

4 ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

                               

 

Негізгі: 

1. Юров В., Хорошенко С. Ассемблер. СПб.: “Питер”, 2009. 

2. Зубков С.В. Assembler  для DOS, MS DOS и Unix. – М.: ДМК, 2009. 

3. Пирогов В.Ю. ASSEMBLER. Учебный курс. – М.: “Нолидж”, 2011  

4.  Финогенов  К.Г.  Самоучитель  по  системным  функциям  MS-DOS.  -  М.:  МП 

“МАЛИП”, 2003. 

5.  Пирогов  В.Ю.  ASSEMBLER  для  MS  DOS.  –  М.:  Издатель  Молгачева  С.В., 

2012  


6.  Том Сван. Освоение Turbo Assembler. М.: “Диалектика”,2006.  

7.  Рудаков П.И., Финогенов К.Г. Язык ассемблера: уроки программирования. – 

М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2011 

8.   Абель П. Язык Ассемблера для IBM PC и программирования. - М.: “Высшая 

школа”, 2002. 

9.  Нортон  П.,  Соухэ  Д.  Язык  Ассемблера  для  IBM  РС:  Пер.с  англ.  -  М.: 

“Компьютер”, 2003. 

10. Hортон П. ПК фирмы IBM и OS MS-DOS. -М.: “Радио и  Связь”, 2001. Қосымша: 

1

  http://www.intuit.ru/studies/courses 

2

  Информация  в  электронной  форме  на  сервере  кафедры  КТ  –  Rational 

Rose, Aris, Microsoft Office Visio 2007, BPWin, ERWin, ModelMart и др.  
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал