АҢдатпа дедім-ай, ау! беттежүктеу 4.08 Mb.

бет1/28
Дата14.09.2017
өлшемі4.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жарылқап жазықты ма?

АҢДАТПА

...дедім-ай, ау!

- бетте

5

-бетте

4

Асқар НАЙМАНТАЕВ, әртіс:

– Өтірікшілердің тағы бір науқаны 

басталды. «Ағай, ұмытып кетіппін», 

«Ке 


ле жатыр едім, трамвай бұзы-

лып...», «Ертең қатырамын...», «Түнде 

ауы рып қалып.., бүгін тәуірмін», «Же-

те бергенде каблугым сынып..,». Өті-

рік екенін біліп отырып, білмегенсіп 

отырамын. Олар өтірік айтып үйренген 

жерде мен де оқығанымды, енді 

сабақ беретінімді түсінбейді ғой...(«Фейсбуктегі» жеке парақшасынан)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Ғабит ЛЕСБЕКОВ

:

ДАТ!

Көптеген жастарымыз 

кәсіпкерліктің қыр-сырын 

ұқтыратын ақпараттың 

тапшылығынан өз істерін 

бастауға талпынбайдыбетте

6

№153 (1064) 5 қыркүйек, бейсенбі

2013 жыл


ОЙ-КӨКПАР

Кеден одағы аясында шетелден әкелінетін автокөліктерге салынатын кедендік баж салығын азайту мүмкін бе?

ИƏ

-бетте

3

ЖОҚ

Сөз басында Кеден одағы 

бізге несімен тиімді екендігіне 

мен де бір мәрте қысқаша 

тоқтала кетсем артық болмас. 

Өйткені Кеден одағына сын 

көзбен қарайтындар әлі де бар. 

Сырттан келетін көліктерге 

салынатын кедендік баж салығын 

жоғары деп санайтындар да 

солардың қатарынан. Ең бастысы 

– шағын және орта бизнестің 

бағы жанбақ. Өйткені Ресей, Бе-

ла русь, Қазақстан мүше Кедендік 

одақ аясында осы үш елдің 

арасындағы тауар айналымы 

күшейеді. Ал тауар айналымының 

артуы аталған елдерден келетін 

тауар бағасының арзандауына өз 

септігін тигізбек. 

– Әрине, импорт автокөлік тердің 

баж салығын азайтамыз де сек, ол 

қолымызда тұр. Бірақ бұл бас  тама 

Кеден одағы мүддесіне сай келе ме? 

Мәселе осында... Сырт  тан келетін 

авто көлік  құрал дарына  са лы  натын 

баж салығының тым қым 

баттап 

кеткендігін жұрт шылық жақ сы біледі. Оған наразы адамдар да жоқ емес. 

Елімізде жуырда Еуро-4 экологиялық 

стан дарты ен гізілген болатын. Нақ-

тырақ айта кетсем, Еуро-4 стан дарты 

Қазақстан  ау ма ғына  кір  гізілетін  көлік 

құралдары үшін – 1 шілдеден, ал 

отандық көлік тер үшін 2014 жыл дың 

1 қаңтары нан бастап енгізіл мек. Де-

мек, көлік 

тен шы 


ғатын зиянды 

заттардың  құ    ра  мы  мен  мөлшерін 

реттейтін  эко  ло  гиялық  стандарт 

енгізілгеннен кейін көлік құны тағы 

қымбаттайды. 

Кеден одағына кіргелі бері Қазақстанға ағылған импорттық 

тауарларға салынатын баж салығы күрт жоғарылаған болатын. 

Соның ішінде көлік құралдарына да. Басқа-басқа, әсіресе 

шетелдік автокөліктерге салынатын баж салығы төңірегінде 

ел арасында түрлі пікірталас туындағаны белгілі. Кеден 

одағы тарифтеріне қарсылық танытып жүргендер өз 

уәждерін былайша алға тартады: «Сырттан келетін 

көліктерге баж салығын төмендетпей, біз отандық көлік 

паркін жаңарта алмаймыз. Ал Қазақстанда 

шығарылып жатқан автокөліктер қарапайым 

халыққа қолжетімді емес». Күні кеше Еуро-4 

экологиялық стандартына көше бастадық. Содан 

бері «импорттық көліктерге кедендік баж 

салығын төмендету керек» деушілерден дегбір 

қашты. Сондықтан бүгіндері «КО аясында 

сырттан келетін көліктерге салынатын 

кедендік баж салығын төмендету мүмкін 

бе?» деген сауалды талқыға салғандағы 

себебіміз – осы.

Геннадий БАКЛАЙКИН, 

ҚР жүргізушілер одағы 

төрағасының орынбасары:

Владислав КОСАРЕВ, 

Парламент депутаты: 

Бәсекеге қабілетті 50 елге қосылдық

Расында, біз аталған мақсатқа қол жеткізу 

үшін көп іздендік. Бұл ізденістердің барлығын 

Елбасымыз жыл сайынғы өзінің халқына 

Жолдауында жекелей тоқталып, оны нақты 

өмірде жүзеге асыру үшін ар найы мемлекеттік 

бағдарламалармен түйіндеп беріп отырды. 

Үдемелі  индус триал дық-инновациялық 

даму бағдар ламасынан бастап, «Бизнестің 

жол кар тасы – 2020», тіпті бүгіндері жаңадан 

қолға алынып жатқан Моноқалашықтарды 

дамыту бағдарламасы, «Агробизнес – 2020» 

– осының барлығы еліміздің бәсе 

кеге 


қабілеттілігін арттыруға бағытталды. Сүрінген 

жеріміз жоқ деп айта алмаймыз, алайда 

аталған бағдарламаларды жүзеге асырудағы 

олқылықтарды дереу қолға алып, оны 

жетілдіре түсуде арнайы жұмысшы топтар 

құрылып, құқықтық-нормативтік құжаттар 

қабылдау секілді ауқымды істер бір мезетте 

атқарылып отырды. Индустрияландыру 

картасы аясында сандаған жаңа өндіріс 

ошақтары пайда болды. Тіпті әлемдік қар-

жылық дағдарыс бұл ретте бізге тұсау бола 

алмады. Кәрі құрлық қиналып жатқан тұста 

Қазақстан ірі өндірістік салаларды қалып-

тастыруға қол жеткізді: автомобиль құрас-

тыру өндірісі, ұшақ және тікұшақ жасау 

кәсіпорыны, вагонқұрылысы, локомотив-

құры лысы және т.б. Сол секілді Кеден одағы 

аясында им 

портқа шек 

теу қою арқылы 

отандық өндірістің жан дануына, бәсекелестік 

ортаны қалып 

тастыруға үлкен қадамдар 

жасалып жа тыр. Соның арқасында халық-

аралық өлшемдерге сай елдің алға жылжуы 

сәйкестендірілді. 

Жалпы осы жетістігіміздің салмағын сара-

лау үшін дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілік 

индексі не екендігіне тереңірек тоқтала 

кетелік. Мәселен, бүгіндері дүние жүзінде 

бәсекеге қабілеттілік индексін есептейтін үш 

орталық бар: біріншісі, біз сөз етіп отырған, 

атағы жер жаратын – Давостағы Бүкіл дүние-

жүзілік эконо микалық форумы, одан кейін 

Ло 

зан 


надағы менеджментті дамыту инс-

титуты және АҚШ-тағы Гарвард уни 

вер-

ситеті. Жалпы, ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексін есептеп шығарудың 320 көрсеткіші 

бар көрінеді, оған эко но микалық, Үкімет пен 

басқарудың тиім 

ділігі, бизнесті жүргізу 

ыңғайлылығы,  ин ф ра құрылым дардың  сапа-

сы секілді талаптар қамты ла ды. Міне, осы 

индекс терді есептеуге үлкен ұжым жұмыл-

дырылған, онда 104 елдің 9 мыңға жуық 

маманы жұмыс істейді. Демек, Қазақстан 

осы талаптардың басым парасын оң бағаға 

орындаған мемлекет болып та былады. Әрі 

оған ешкім дау айта алмауы керек. Өйткені 

сандаған мемлекеттен жи нақталған маман-

нан тұратын ұжым есебі әділ әрі айқын 

болары сөзсіз.

Бұрынғы Кеңес одағы бәсекеге қа-

білеттіліктің рейтингтік зерттеу көр сет кіш-

теріне қатысқан жоқ. Ал Қазақстан Бүкіл-

дүниежүзілік  эконо микалық  фо румы  ның 

рейтингісінде 2005 жылдан ғана бастап бақ 

сынай бастаған және сол жылдың өзінде біз 

61-орынды иеленген біз. Бастапқыға бұл – 

ауыз толтырып ай татын көрсеткіш. Мойын-

дау керек, бұлай ша бірден секіріс жасауы-

мызға ықпал еткен – ішкі жалпы өнім 

дең  гейінің  жоға рылығы.  Елулікке  ену  біз 

үшін тосын жағдай болған жоқ. Былтыр ғана 

Қазақ 


стан аталған рейтингте 51-орынға 

тұрақ таған. Енді 50-ді еңсеру қатты қиын-

шылық тудырмасы белгілі еді. Сондықтан 

Елбасы өткен Тәуелсіздік күнінде жариялаған 

«Қазақстан – 2050» стратегиясы: қалыптас-

қан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты өз 

халқына Жолдауында жаңа межені белгілеп 

те тастаған еді. Сөзбе-сөз келтірсек: «Қазақ-стан – 2030» стратегиясын қабыл даған нан 

кейінгі 15 жыл барысында біздің еліміз 

әлемдегі қарқынды дамушы бес мемлекеттің 

қатарына енді. 2012 жылдың қорытындысы 

бойынша жалпы ішкі өнім көрсеткішімен 

әлемдегі 50 ірі экономикаға кіреміз. Бүкіл 

әлем елі дамуын өлшейтін рейтингтер 

бойынша да мойындалып жатыр мыз. Алты 

жыл бұрын мен әлемдегі бәсекеге қабілетті 

50 елдің қатарына ену туралы алдымызға 

жалпыхалықтық мақсат қойдым. Бүгін осы 

межеге біз бір қадамға ғана жетпей тұрмыз... 

Ендігі біздің басты мақсат – 2050 жылға 

дейін әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына 

қосылу. Оған бізде барлық мүмкіндік бар: 

ресурсымыз да, білімді адамдарымыз да, 

қазақстан дықтардың жарасымды бірлігі де».

«Ізденген жетер мұратқа» 

демекші, бүгін еліміз алдына 

қойған басты мақсатының бірі 

– әлемдегі бәсекеге қабілетті 

50 елдің қатарына уақытынан 

бұрын еркін еніп те кетті. 

Нақтырақ айтқанда, Бүкіләлемдік 

экономикалық форумының 

2013-2014 жылдарғы ғаламдық 

бәсекеге қабілеттілік бойынша 

таяуда жариялаған жаңа 

есебінде Қазақ елі бәсекелестіктің 

жеті өлшемінің 4,41 балын 

еншілеп, 148 мемлекеттің 

ішінде 50-орынға табан тіреді. 

Біздің елдің алдын посткеңестік 

мемлекеттерден Эстония 

(32-орын) мен Әзірбайжан 

(39-орын) орап өткен екен. Ал 

солтүстік көршіміз Ресей бұл 

бағамда 64-орынды қанағат 

тұтыпты. Қалай дегенмен де 

аталған жетістік Елбасымыздың 

сындарлы да салиқалы 

саясатының жемісі екені даусыз. 

Мұнымен Қазақ елі малданып 

қалмақ емес, Мемлекет басшысы 

енді әлемдегі бәсекеге қабілетті 

30 елдің қатарына ену туралы 

мақсат қойып отыр...

ПАЙЫМДАМАЖалғасы 3-бетте 

Алматы


+31..+33

о

+13.. +15о

+23.. +25

о

+12.. +14о

Астана


ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

153,13

201,78

25,02

14833,96

909,97

1403,50

4,58

1,31

1294,43

115,24

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Жеткіншектерді тарихтың уызына жарыту қалтарыста қалып бара жатқан жоқ па?

Біраз үзілістен кейінгі Парламенттегі басқосуда бірінші 

болып патриотизм мәселесінің көтерілуі де кездейсоқтық 

емес. Бұған былтырғы жылы Елбасы айқындаған 

«Қазақстан-2050» стратегиясындағы пәрмендер, сосын 

сол Жолдауға сүйенген Мем лекеттік хатшы Марат Тәжин 

ұлттың тарихи санасын қалыптастыру туралы толғады. 

Хатшы баяндамасынан кейін тарихшылар арасында 

толқын туды, түгел қопарып, тыңнан сүрен салмаса да, 

таптаурын көзқарастан арылтудың тәп-тәуір қозғалыстары 

айқындалған. Күні кеше Білім күніндегі жүздесуінде де 

өскелең алдында патриоттық туралы пайымдарын 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы да біршама 

тарқатып тастағаны бар. Десе де, ұлт бойындағы тарихи 

сананы серпілтуге қатысты атқарылуы тиіс мәселе аз емес. 

Сондықтан да бірқатар әріптестерінің атынан сөз алған 

депутат Алдан Смайыл «өрендерде тарихи сана қай 

кезден бастап қалыптасуы керек?», «тарихты құрметтеу 

сезімі бүгінгі балдырғанда бар ма?», «жоқ болса не істеу 

қажет?» деген сауалдарға Үкіметтің, оның ішін де су жаңа 

министрдің назарын аудартпаққа үміттеніпті. 

«Тарихқа оралу – жеңістер мен жеңілістерге, қателік 

пен даналыққа, өкініштер мен қуаныштарға оралу үрдісі 

қауырт жүріп атыр. Ал осы қарбаласта, біздіңше, аса 

өзекті мәселе – жеткіншектерді тарихтың уызына жарыту 

мәселесі еді, ал бұл қалтарыста қалып барады. Сондықтан 

да біз бұдан былай мектеп туризмін қалыптастыруға 

тиіспіз. Өйткені туған халқының тарихи ескерткіштерін әр 

бала өз көзімен көруі керек», – дейді Алдан Смайыл. 

Оның пайымынша, ұлт тарихына жеткіншектің құштар-

лығын оятудың бірден-бір жолы мектеп туризмін қалып-

тастырумен тығыз байланысты. Екі ай жазда тынығып, қала берді

өңір аралап, ауылдағы ағайынның 

жағдайына қаныға келген халық 

қалаулылары үшінші сессияда, 

кеше алғаш рет бас қосты. Спикер 

Нұрлан Нығматулин жетекшілік 

еткен жиында мәжілісмендер 

Үкіметтен келіп түскен бірқатар 

құжатты комитеттер арасында 

бөліп алысты. Жиында әдеттегідей 

депутаттық сауалдар да жолданды. 

Соның бірегейі патриоттық 

мәселесі болатын. Парламентшілер 

патриоттықты партадан бастау 

керектігін алға тартып, тағына жаңа 

отырған білім министріне мектеп 

туризмін қалыптастыру туралы өтініш 

тастады.

Жалғасы 2-бетте 

Кеше бір топ қоғам белсенділері жиналып, үш 

тәулікке қамалған «Жұлдыздар отбасы» журналының 

бас редакторы Жарылқап Қалыбайға азық-түлікпен 

сәлемдеме жолдады. Әуе бортында жолсеріктердің 

қазақша тілдесуін талап етпек болып «Скат» 

әуекомпаниясының арызына қалған журналисті 

қолдауға бас-аяғы 100 шақты адам жиналды. 

МӘН-Ж


АЙ

«Жұлдыздар отбасы» және «Аңыз адам» журналдары-

ның бас редакторы Жарылқап Қалыбай 26 тамыз күні 

«Скат» әуе компаниясына тиесілі  Анталия-Астана бағы-

тын  дағы ұшақпен елге келе жатқан. Өзінің айтуына қара-

ғанда, бес  сағаттық жолға шыдамаған бір жастан ас  қан 

баласы жол үстінде ауырып, жылай берген. Сон дықтан ол 

баласын жұбату мақсатында орнынан тұрып борт ішінде 

жүруге мәжбүр болған. Оның бұл қылығы жол серікке 

жақпапты. Баласын ұстаған жолаушыны алдымен бір-екі 

рет соғып өткен жолсерік үшіншi рет айна лып келгенде 

оның үстіне сусын төгіп алады. Жарылқап Қалыбайдың 

«мұныңыз не?» деген сауалына «говори на русском» деп 

жауап қатады. 

Дәл қазір бұл мәселеге қатысты қазақстандық БАҚ-

тың көзқарасы екіге жарылып отыр. «Скат» әуеком па ния-

сының бірқатар жолаушылардан жинаған пікірі журна-

листі кінәлі санайды. Алайда Жарылқап Қалыбай ұлы «бұл 

жаза маған қазақша сөйлеуді талап еткенім үшін берілді» 

деп отыр. Оның сөзін оқиға кезінде ұшақ ішінде болған 

Жарылқап Қалыбайдың жары Алтынай Ыдыры сова да 

растайды. «Facebook» әлеуметтік желісіндегі па 

рақ 

-

шасында оқиғаның мән-жайын толық баяндап берген ол жолсеріктің тарапынан мемлекеттік тілге қатысты орынсыз 

пікір айтылғанын жеткізді: – Жолдасым жолсерік жігітке :«Айналайын, сен қазақ 

елінде тұрасың, қазақ тілін білуге міндеттісің. Тіпті білме-

сең де, менің құқымды шектеме», – деп жатыр екен. Ал 

әлгі жігіттің «Мен қазақ тілін білмеймін, білгім де 

келмейді» деген жауабына, шыны керек, мен де наразы 

болдым. Мен оларға әуекомпания басшылығына арыз-

данатынымды айттым. Олар бізден кешірім сұрап, шай 

әкеліп берді. Артынша қолдарына қағаз алып, жолсе-

ріктердің бөл месіндегі оқиғадан бейхабар болып отырған 

жолау шыларға бізге қарсы пікір жазып беруге үгіттеп 

жатты. Ұшақ әуежайға келіп тоқтағаннан кейін полиция 

қыз меткерлері келіп жолдасымды алып кетті.

Журнал редакторы қамауда отырған мекеменің ал-

дына жиналған белсенділер Алматы қалалық сотының 

апелляциялық алқасына қайта шағым жазбақ.Кеше көлік 

және коммуникация министрі Асқар Жұмағалиев twitter-

дегі жеке парақ шасында әуекомпанияларының мем-

лекеттік тілді қолдануына қатысты арнайы жиын өткізетінін 

хабарлады. Ол мемлекеттік тіл және жолаушыларға көр-

сетілетін қызмет сапасы жөнінде арнайы жиын ұйымдас-

ты руды Азаматтық авиация комитетіне міндеттеді. Кәмшат САТИЕВА

Қанат ҚАЗЫ

-бетте

7

Алаш жұрты Азаматын күтіп алды

Мансұр ХАМИТ (фото)

Ш¦ЖЫЃЫН БАСЫП ОЗДЫ

АРАБСТАНДЫҚ КӨЛІК

а ыз а айнал ан жо ...

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

 

e

e

e-

-

-m

m

m

aa

a

i

i

l::

:

 i

ii

nn

n

ff

f

o

oo

@

@

@

а

а

а

l

l

l

a

aa

s

ss

hainasy.kz

АҢДАТПА

...дедім-ай, ау!

!

!

!

- бе

б

б

тте

5

55

5

-бетте

4

Асқар НАЙМАНТАЕВ,

,

әр

р

р

тіс:

– Өтірікшілердің т

т

т

ағағ

ағ

ыы

ы бі


бі

бі

рр 

р

нана

науқ


уқ

уқ

ана

а

ыы 

ы 

басталды. «Ағай, ұұ

ұмы


мы

мы

тыты

тып


п

ке

кеке

ті

тіті

пп

ппппін

ін

ін»,

»

»  «Ке ле  жатыр едім, трамвай бұзы-

лып...», «Ертең қатырамын...», «Түнде 

ауы рып қалып.., бүгін тәуірмін», «Же-

те бергенде каблугым сынып..,». Өті-

рі

р

рк екенін б

б

біл

і

ііп отыры

р п, білмегенсіп 

от

от

отыр

ыр

ырамам

ам

ынын

ын.


.

Ол

ОлОлар

ар

арө

ө

өтіті

ті

рірі

рі

к к

к а


айтып үйренген 

жерде мен де оқығанымды, енді 

сабақ беретінімді түсінбейді ғой...

(«Фейсбуктегі» жеке парақшасынан)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

ДАТ!

Ғ

Ғ

Ғ

Ғ

Ғ

а

а

а

а

а

б

б

б

б

б

и

и

и

и

т

т

т

т

 ЛЕСБЕКОВ

:

К

КК

К

өпт

еген жастарымыз 

кәсіпкерліктің қыр-сырын 

ұқтыратын ақпараттың 

тапшылығын

н

нн

а

аа

а

нн

н

н ө

ө

өө

з

зз

з

 іі

і

іс

с

сс

т

тт

т

ее

е

ер

р

рр

і

іі

і

нн

н

н 

бастауға талпынбайдыбетте

№153 (1064) 

5 қыркүйек, бейсенбі

2013 жыл


О

О

ОЙЙ

ЙК

КӨ

ӨӨ

К

КК

П

ПП

А

АА

Р

РР

ИƏ

-бетте

ЖОҚ

– Сөз басында Кеден одағы 

бізге несімен тиімді екендігіне 

мен де бір  мәрте

е

е

қысыс

ы

қақ

қ

ша тоқтала кетсем а

рт

ртрт

ық

ықық

б

бб

ол

олол

ма

мама

с.

сс 

Өйткені Кеден одағына сын 

көзбен қарайтындар әлі де бар. 

Сырттан келетін көліктерге 

салынатын кедендік баж салығын 

жоғары


р

д

дд

еп санайтындар да 

со

со

сола

ла

лард

рд

рдың

ың

ың ққ

қ

атат

атар


ар

арын


ын

ын

анан

ан

. Ең бастысы шағын және орта  бизнестің 

бағы жанбақ. Өйткені Ресей, Бе-

ла русь, Қазақстан мүше Кедендік 

одақ аясында осы үш елдің 

арасындағы тауар а

а

айн

н

налымы 

күшейеді. Ал тауар а

а

а

йнйн

йн

алал

ал

ымым

ым

ынын

ын

ыңың

ың

 артуы аталған елдерден келетін 

тауар бағасының арзандауына өз 

септігін тигізбек. 

– Әрине, импорт автокөлік тердің 

баж салығын азайтамыз де сек, ол 

қолымызда тұр. Бірақ  бұл  бас

ас  тама 

Кеден одағы мүддесіне са

са

сай


й

й

кеке

келе


ле

ле

мм

м

е?е?

е? 


Мәселе осында... Сыр

р

тт

т т т


т

ан

анан к

к

кел

л

летет

етін


ін

ін 


авто көлік  құрал дарына  са лы  натын 

баж салығының тым қым 

баттап 

кеткендігін жұрт шылық  жақ сы  біледі. Оған наразы адамдар да жоқ емес. 

Ел

ЕлЕ

імізде жуырд

рд

рд

а а Еу

у

уро

р

р-4 экологиялық 

ст

стстан

ан

ан д д

дар


ар

ар

тыты

ты е


е

е

нн

н

гігі

гі

зізі

зі

лглг

лг

енен

ен б


б

б

олол

ол

аатын. Нақ-

тырақ айта кетсем, Еуро-4 стан дарты 

Қазақстан  ау ма ғына  кір  гізілетін  көлік 

құралдары  үшін – 1 шілдеден, ал 

отандық көлік тер үшін 2014 жыл дың 

1 қаңтары нан  бастап енгізіл мек. Де-

мек, көлік 

тен шы 


ғаты

ы

ын

н

нзи

зи

иянян

янды


ды

ды 


заттардың құ    ра  мы  мен

ен

нм

м

мөлөл

өлше


ше

ше

рірі

рін


н

н

реттейтін  эко  ло  гиялық  стандарт енгізілгеннен кейін көлік құны тағы 

қымбаттайды.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал