Адамзат баласының Жер бетінде пайда болуы жӛніндегіжүктеу 5.37 Kb.

бет2/6
Дата08.09.2017
өлшемі5.37 Kb.
1   2   3   4   5   6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
7-
билет
 
 
1. 
Үйсіндер  тарихы
 
(қоғамдық  құрылысы,  шаруашылығы  мен 
тұрмысы

2. 
«Мәңгілік  Ел» 

ұлттық  идеясының  негізгі  мақсаты  және  тарихи 
маңызын анықтаңыз. 
 
3. 
ХVІ

ХVІІІ  ғғ.  Қазақ
 
хандығының  астаналарын
   
карта  бойынша 
кӛрсетіңіз.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
8-
билет
 
1. 
Қаңлылар  тарихы  (қоғамдық  құрылысы,  шаруашылығы  мен 
тұрмысы)
 
2. 
Қазақстан
   
ЕҚЫҰ
-
на  тӛрағалық  етуінің  тарихи  маңызына  талдау 
жасаңыз
.  
3. 
Монғол  шапқыншылығына  қарсы  күрескен  қалаларды  (Отырар, 
Сығанақ, Ашнас ) карта бойынша кӛрсетіңіз

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
9-
билет
 
1. 
Қола дәуіріндегі шаруашылық және қоғамдық –
 
мәдени ӛміріндегі 
ӛзгерістер.
 
2. 
Ж.Нұрмұхамедұлы  мен  Е.Кӛтібарұлы  бастаған  кӛтерілістердің 
ортақ және ерекше белгілерін анықтаңдар.
 
3. 
Қарақытай
 
мемлекетінің аумағын карта бойынша кӛрсетіңіз.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
10-
билет
 
1. 
Кенесары  Қасымұлы  бастаған  ұлт
-
азаттық  кӛтеріліс
  (
мақсаты, 
кезеңдері және сипаты)
 
2. 
Қазақстан
 
Республикасын  нарықтық  қатынастарға  кӛшірудегі 
орын алған қиыншылықтарға сипаттама беріңіз.
 
3. 
Сармат  тайпаларының  қоныстанған  аумағын  карта  бойынша 
кӛрсетіңіз

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
11-
билет
 
1. 
Қазақ
 
хандығының 
құрылуына 
байланысты
 
жазылған 
 
ортағасырлық деректерді талдаңыз. 
 
2. 
Ф.И.Голощекиннің 
Қазақстандағы 
партия 
ұйымының 
басшылығына тағайындалуы және оның «Кіші Қазан» идеясы.
 
3. 
Энеолит  дәуірінің  қоныстарын  (Ботай,  Шебір)  карта  бойынша 
кӛрсетіңіз

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
12-
билет
 
1. 
Қазақ
 
хандығындағы  билердің  рӛлі
 
мен  атқарған  қызметіне
 
жан

жақты баға беріңіз.
 
2. 
Қазақстандағы
 
социалистік  индустрияландыру  саясатының 
мазмұны, нәтижелері мен салдарын ашып кӛрсетіңіз.
 
3. 
Оғыз мемлекетінің аумағын  карта бойынша белгілеңіз

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
13-
билет
 
 
1. 
«Анимизм», 
«тотемизм», 
«фетишизм» 
терминдерінің 
мағынасына түсінік беріңіз.
 
2. 
Қазақстандағы
 
ұжымдастыру
 
саясаты  және  оған  қарсы 
кӛтерілістерді талдаңыз.
 
3. 
Қарлұқ
  
мемлекетінің аумағын  карта бойынша белгілеңіз

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
14-
билет
 
1. 
Беғазы
-
Дәндібай мәдениеті мен Андрон мәдениетінің 
ерекшеліктерін салыстырыңыз.
 
2. 1920-19
30 жж. Кеңес ӛкіметінің
 
мәдениет пен ғылым саласындағы 
жетістіктері мен қайшылықтарына талдау жасаңыз

3.
Түркеш  қағанатының  аумағын  карта бойынша белгілеңіз

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
15-
билет
 
1. 
«Протекторат»,«геосаясат»,«экспансия»,«еуроцентризм» 
терминдерінің мағынасына түсінік беріңіз.
 
2. 
1867  ж.  «Жетісу  және  Сырдария  облыстарын  басқару  туралы 
Уақытша Ереженің» мақсаты мен міндеттерін анықтаңыз.
 
3.  1929-
1931  жж.  Қазақстанда  ұжымдастыру  саясатына  қарсы 
қарулы  қақтығыс  орын  алған  аудандарды    карта  бойынша 
белгілеңіз

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
16-
билет
 
1. 
Сақтардың  мәдениеті,  діни  нанымдары  мен  әдет
-
ғұрыптары 
туралы
 
түсінік беріңіз.
 
2. 
Тың және тыңайған жерлерді игерудің кезеңдері, нәтижелері мен 
салдарын анықтаңыз. 
 
3.  1891 
жылғы
 
ереже
 
бойынша  қазақ  жерінде  құрылған  генерал 

губернаторлық
 
және  оның
 
құрамына  кірген  облыстарды  карта 
бойынша белгілеңіз.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
17-
билет
 
1. 
Сарматтардың шаруашылығы мен тұрмысы.
 
2. 
Ұлы
 
Отан 
соғысы 
жылдарындағы 
қазақстандықтардың 
майдандағы ерлігін ашып кӛрсетіңіз.
 
3. 
Қазақстан
 
Республикасындағы
  14 
облысты
 
карта  бойынша 
кӛрсетіңіз.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
18-
билет
 
1. 
Кӛшпелілер ӛркениетінің әлем мәдениетіне қосқан үлесі.
 
2. 
Бӛкей  хандығының  құрылуы  (экономикалық,  саяси  және 
әлеуметтік
 
жағдайы) 
 
3. 
Ұлы
 
Отан  соғысы  жылдары  Қазақстанға  кӛшіріліп  әкелінген 
кәсіпорындар орналасқан
 
қалаларды
 
карта бойынша кӛрсетіңіз.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 
19-
билет
 
1. 
ХVІ
-
ХVІІ ғғ. Қазақ халқының материалдық мәдениеті (киім
-
кешегі, 
ұлттық тағамдары)
 
2. 
Патшалық  Ресейдің  Оңтүстік  Қазақстанды  жаулап  алу 
жолындағы әскери қимылдары және оның зардаптары.
 
3.  19
30 
жылдары 
Қазақстан
 
аумағында 
орналасқан 
концентрациялық лагерьлерді 
 
карта бойынша кӛрсетіңіз.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
20-
билет
 
1. 
Қазақ
 
халқының мәдениеті (музыкалық аспаптары)
 
2. 
Кіші  жүз  қазақтарының  Е.И.Пугачев  бастаған  кӛтеріліске 
қатысуының
 
тарихи маңызын анықтаңыз.
 
3. 
Қазақстанда
 
ядролық  сынақтар  жүргізілген  аумақтарды  карта 
бойынша кӛрсетіңіз және оның зардаптарын талдаңыз.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
21-
билет
 
1. 
Қазақ
 
хандығының жоңғар шапқыншылығына қарсы күресі
 
2. 
Тәуелсіз  Қазақстанның  мәдени  ӛміріндегі
 
негізгі  ӛзгерістерді 
талдаңыз
. 
3.   1950-19
60  жж.  Шыңжаңмен  сауда  жасауда  маңызды  рӛл 
атқарған  Қазақстан  қалаларын 
 
карта  бойынша  кӛрсетіңіз  және 
оның маңызын
 
анықтаңыз
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 
22-
билет
 
1. 
Қазақ
 
хандығының құрылуы. Керей мен Жәнібек
 
2. 
Қазақстан
 
Республикасы  әлемдік  қауымдастықта  алатын  орны 
мен  
 
қызметін
 
талдаңыз.
 
3.   
«Қалмақ  қырылған»,  «Аңырақай»  шайқастары  болған  ӛңірлерді 
карта бойынша кӛрсетіңіз және болған жылдарын анықтаңыз.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
23-
билет
 
1. 
Әмір
 
Темірдің басқыншылық жорықтарының зардаптары.
 
2. 
КСРО
-
ның ыдырауына әсер еткен негізгі себептерді атаңыз және 
Қазақстан  Республикасының  тәуелсіздік
 
жариялауының  тарихи 
маңызын 
 
анықтаңыз.
 
3.   
Тәуелсіз Қазақстан Республикасымен шектесетін мемлекеттерді 
карта бойынша кӛрсетіңіз.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
24-
билет
 
1. 
Мезолит адамдарының ӛміріндегі ӛзгерістерді анықтаңыз.
 
2. 
Жартылай  кӛшпелі  және  отырықшы  мәдениеттердің  ӛзара 
әсеріне
 
талдау жасаңыз.
 
3.   
Қазақстанда  тың  игеру  жүргізілген 
 
облыстарды
 
карта  бойынша 
кӛрсетіңіз.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
25-
билет
 
1. 
Үйсіндер жайлы жазба деректер
 
2. 
Қазақстан
 
тарихының әлемдік тарихтың құрамдас бӛлігі екенін 
нақты мысалдармен дәлелдеңіз.
 
3. 
Түрік  қағанатының  орналасқан  аумағын
 
карта  бойынша 
кӛрсетіңіз.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 
26-
билет
 
1. 
Сақтардың тәуелсіздік үшін күресі жайлы баяндаңыз.
 
2. 
Қазақстан
 
Республикасы  Конституциясы  және  оған  соңғы 
жылдары  енгізілген  ӛзгертулер  мен  толықтыруларға  талдау 
жасаңыз. 
 
3. 
Батыс Түрік қағанатының орналасқан аумағын карта бойынша 
кӛрсетіңіз.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
 
27-
билет
 
1. 
Қазақ
 
халқының этникалық тарихының қалыптасу эволюциясы 
мен дамуын сипаттап беріңіз.
 
2. 
«Жылымық»  жылдарындағы  қоғамдық
-
саяси  және  мәдени 
ӛмірге талдау жасаңыз.
 
3. 
Шығыс
 
Түрік қағанатының орналасқан аумағын карта бойынша 
кӛрсетіңіз.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 
28-
билет
 
1. 
Ерте ортағасырлардың тарихи және мәдени ескерткіштеріне 
сипаттама беріңіз.
 
2. 
Тың  және  тыңайған  жерлерді  игерудің  кезеңдері,  нәтижелері 
мен салдарын талдаңыз.  
 
3. 
Қарақытай
 
мемлекетінің  орналасқан  аумағын  карта  бойынша 
кӛрсетіңіз.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 
 
 
29-
билет
 
1. 
Кейінгі ортағасырлардың тарихи және мәдени ескерткіштеріне 
сипаттама беріңіз.
 
2. 
1960  ж.  ортасындағы  экономикалық  реформалар  және 
олардың нәтижесіз аяқталуының себептерін талдаңыз

3. 
Шағатай ұлысының
 
аумағын карта бойынша кӛрсетіңіз.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
30-
билет
 
1. 
Дамыған ортағасырлардың тарихи және мәдени 
ескерткіштеріне сипаттама беріңіз.
 
2. 
«Қайта  құру»  жылдарындағы  Қазақстанның  саяси  жағдайына 
талдау жасаңыз. 
 
3.
Жошы ұлысының аумағын карта бойынша кӛрсетіңіз.
 
 


 
ІІІ Нұсқа
 
1-
билет
 
1. 
ХV
-
ХVІ 
ғасырлардағы 
ақын

жыраулар
.(
Сыпыра,Қазтуған, 
Асанқайғы)
 
2. 
XX ғ. басында қазақ халқының ұлттық сана
-
сезімінің оянуындағы 
«Қазақ» газетінің
 
орны мен рөлі

3. 
Сақтар  мен  Батыс  Түрік  қағанатының  қоғамдық  құрылысын 
салыстыра отырып,
 
сипаттаңыз.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қаған
 
 
Қаған
 
сайлаған 
ұлықтар
 
 Ябғу,шад,елтебер,
 
бұрық,тархан 
 
Қара
 
бұдындар
 
Тат (құл)
 


 
2-
билет
 
1.   
Барон  Игельстромның  реформасы  және  Кіші  жүзде  хан 
билігінің жою әрекеттері.
 
2. 
XX  ғ.  басында  қазақ  халқының  ұлттық  сана
-
сезімінің
 
оянуындағы «Айқап» журналының орны мен рөлі.
 
3. 
Қыпшақ
 
мемлекетінің  астаналарын  карта  бойынша
 
белгілеңіз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
3-
билет
 
1. 
Бай қожалықтарды тәркілеу және оның саяси, экономикалық 
салдарын түсіндір?
 
2. 
Ә.Бөкейхановтың қоғамдық
-
саяси өміріне сипаттама беріңіз.
 
3. 
Қарахан
 
мемлекетінің астаналарын карта бойынша белгілеңіз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
4-
билет
 
1. 
Қайта
 
құру саясатының негізгі кезеңдері
 
2.  1937-
1938  жж.  жаппай  репрессиялау  шараларының  ауқымы 
мен салдарын, ГУЛАГ жүйесінің құрылуы

3. 
Үгедей
 
ұлысының  аумағын
 
карта  бойынша  белгілеңіз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
5-
билет
 
1. 
Тәуке ханнан кейінгі Қазақ хандығындағы қалыптасқан жағдай.
 
2. 
А.Байтұрсыновтың қоғамдық
-
саяси өміріне сипаттама беріңіз.
 
3. 
Қаңлылардың
 
археологиялық 
ескерткіштері
 
(Қауыншы, 
Отырар
-
Қаратау,  Жетіасар)  орналасқан  аумақты
 
карта 
бойынша 
белгілеңіз. 
 
 

1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал