Аатф деканы Табултаев С. Сжүктеу 232.54 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі232.54 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс университеті» 

Аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар факультеті 

Әлеуметтік пәндер кафедрасы 

 

  

 

 «Бекітемін»  

ААТФ деканы____________Табултаев С.С.  

«____»_______________2016г.  

 

 

 

 

 

Say  2110 – САЯСАТТАНУ  

5В071800 – Электр энергетикасы; 5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен 

қамтамасыз ету; 5В100200 – Ақпараттық қорғау жүйелері; 5В071600 – Аспап жасау; 5В070300 

– Ақпараттық құралдар; 5В060200 – Информатика; 5В073100 – Өмір тіршілігінің  қауіпсіздігі 

және қоршаған ортаны қорғау; 5В074600 – Ғарыштық техника және технологиялар; 

мамандықтарына арналған syllabus  Say  3110 – САЯСАТТАНУ  

5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығына арналған syllabus 

                                                  

 

  

Курс  


2,3 

Семестр  

3,4,5 

Кредит саны  2   

ECTS кредит саны 

Жалпы сағат көлемі  90 

Дәріс  


15  

Мамықтану (сем)  

15  

ОӨЖ  


60 

оның ішінде СОӨЖ  

15  

Семестрлік жұмыс Емтихан  

 

 

  

 

  

 

  

 

Алматы 2016 Syllabus  құрастырған:  проф.,  ф.ғ.к.  Абдуллина  З.А.,  проф.,    с.ғ.д.  Мухамбедьярова  А.Т. 

жұмыс бағдарламасы негізінде жасалды.  

Syllabus әлеуметтік пәндер кафедрасының мәжілісінде  10.06.2016ж., №  10   хаттамасында 

мақұлданды.  

 

 

Кафедра меңгерушісі ___________________________Мухамбедьярова А.Т.  

 

Syllabus  Аэроғарыштық  және  ақпараттық  технологиялар  факультетіндегі  оқу-әдістемелік комиссиясының мәжілісінде қаралып, бекітілген («28» 06 2016ж., №6  хаттама).    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 1 Оқытушылар: 

Мухамбедьярова Алтынай Тулеуовна – с.ғ.д., АЭжБУ профессор, А314 каб.   

Байланыс тел.: 8(727)292-57-50, altushadan_70@mail.ru 

Абдуллина Зарема Альфредовна – ф.ғ.к., АЭжБУ профессоры, А314 каб.   

Байланыс тел.: 8(727)292-57-50, 

zarema@aipet.kz

 

Бисенова Алия Закиржановна - с.ғ.к., АЭжБУ аға оқытушысы, А314 каб.   Байланыс тел.: 8(727)292-57-50,

 

abissenova1972@mail.ru 

Әбдіқалық Айнұр Әбдіқалыққызы - с.ғ.к., АЭжБУ аға оқытушысы, А314 каб.   

Байланыс тел.: 8(727)292-57-50,

 

aina_09-1981@mail.ru 

Шокатаев Дамир Карибаевич - АЭжБУ аға оқытушысы, А314 каб.   

Байланыс тел.: 8(727)292-57-50,

 shokdk@mail.ru

 

 

2 Аудиторилық сабақтардың жүргізілу уақыты және орны сабақ кестінде көрсетілген СОӨЖ  консультация  кестесі  Аэроғарыштық  және  ақпараттық  технологиялар  факультетінің 

деканаты (Г.Д. 409) және ӘП кафедрасының (А-314) ақпарат тақталарында көрсетілген.  

 

3 Оқу пәнінің сипаттамасы  

 

3.1  Пәннің  мақсаты  –    студенттердің  бойында  саясаттанудың  пәні  мен  әдістері,  саяси 

ойдың эволюциясы, саяси өмірдің заңдылықтары, саяси үрдістердің тенденциялары және оның 

жекелеген елдер мен жаһандық деңгейлердегі жүзеге асу ерекшеліктері туралы негізгі ғылыми 

білімдерді;  саяси  шынайылыққа  бейімделуге  көмек,  белгілі  бір  саяси  құбылыстар  мен 

жағдайларға  қатысты  бағалаудың  ғылыми  тәсілдері,  саяси  ойлаудың  және  мінез  құлықтың 

нормалары; саяси тұжырымдары және әдістерін ескере отырып өздерінің кәсіби мәселелерінің 

шешімдерін табуға қажетті шығармашылық білімдермен қаруландыру. 

3.2 Пәннің мәселесі: 

-

  Саяси  ғылымдардың  қоғамдық  білімдер  жүйесіндегі  арнайы  ғылым  және  оқу  пәні 

ретіндегі орнын анықтау, оның зерттеу обьектілерінің спецификасын, пәнін мен әдістерін ашу; 

-

 

 Саяси  ілімдердің  қалыптасу  тарихын,  даму  эволюциясындағы  маңызды  кезеңдерін зерттеу;  

-

 Саяси  ғылымдардың  негізгі  категорияларын,  оның    мәселелері  мен  құндылықтары, 

принциптері туралы ғылыми таным қалыптастыру; 

-

 

Тұлғаның  саяси  танылуына,  саясаттың  гуманизациялануына  ықпал  ететін  факторларды анықтау; 

-

 Әлем  мен  Қазақстан  Республикасының  саяси  үрдістердің  даму  ерекшеліктерін  талдай 

білу қабілеттерін қалыптастыру. 

«Саясаттану»  курсы  аяқталғаннан соң  студент  

ұғымы болуы қажет: 

-

 халықтар мен мемлекеттердің саяси өмірінің ерекшеліктерін талдау;  

-

 қоғамдағы  адамдар  арасындағы  қатынастарды  саяси-құқықтық  нормалардың  көмегі 

арқылы реттеп, араласу, белсенді саяси қатысу. білуі

-

 өркениет тарихындағы саяси білімдердің дамуының негізгі этаптарын; 

-

 қазіргі саяси ғылымдардың ғылыми бағыттары мен мектептерін

-

 саясаттың субстанционалды негіздерін; 

-

 қоғамның саяси өмірін; 

-

 саяси жүйе мен оның институттарын; 

-

 әлем  мен  елдегі  саяси  процестердің  мәнін,ондағы  мемлекеттің,  саяси  партиялар  мен 

қоғамдық қозғалыстардың орнын; қолынан келетіні:  

-

 ғылыми  көзқарастың  қалыптасуын  қамтамасыз  ететін,  ғылыми  таным  әдістерін 

қолдануды; -

 

әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар 

жүйесіндегі 

саясаттанудың 

ролін,оның 

обьекттерімен мен пәні, қалыптасу тарихы, өзекті мәселелерінің орнын көрсету; 

-

 саяси өмірдегі құбылыстар мен оқиғаларды, фактілерді бағалау мен тануда өзіндік жеке 

бағыттарды қалыптастыру; 

-

 

саяси  білімнің  теориялық,  қолданбалы,  құндылықтық  аспекттерін  ерекше  бөліп көрсету, күнделікті өмірдегі және кәсіби іскерлікке қатысты шешімдерді негіздеу үшін қолдану; 

-

 өзінше дербес талдау, сыни саяси ойлау; 

-

 өз  бетінше  дербес  интеллектуалды  және  дүниетанымды  кеңейту  және  дамыту, 

шығармашылық  іскерлікке  деген  қызығушылықты,  үздіксіз  оқып  үйренуге  деген 

қызығушылықтарды жетілдіру. 

-

 өзінің  азаматтық  ұстанымын  қалыптастыру  мен  қоғам  алдындағы  әлеуметтік 

жауапкершілігін сезіну. 3.3  Пәннің  қайта  деректемелері:  ҚР  тарихы,  Философия,  Экономикалық  теория 

негіздері, Әлеуметтану.  3.4  Пәннің кейінгі деректемелері: Құқық негіздері. 

 

4. Пәннің құрылымы мен мазмұны  

4.1 Теориялық дайындық (15 сағ.) 

Дәріс 


                Тақырыптар    (модулдер, тараулар) 

Дерек  көздері 

нөмірлері 

Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. 1 сағ. 

Конспект 

1,4,7,8,11,13,14 2* 

Билік саяси феномен ретінде. 2 сағ. 

Конспект 

1,4,5,9,11,12,14 Саясат субьектілері. 2 сағ. 

Конспект 

1,4,7,8,10,13, 4* 

Саяси даму және модернизация. 2 сағ. 

Конспект 

1,4,7,8,11,13,14 5* 

Саяси партиялар және партиялық жүйелер мен  қоғамдық саяси 

- қозғалыстар және ұйымдар.2 сағ. 

Конспект 

1,2,5,9,11,13, 

Сайлау  және  сайлау  жүйелері: 

саяси  технологиялардың 

маңызды түрі ретінде.2сағ. 

Конспект 

1,4,6,8,11,13,14 

Саяси мәдениет және саяси идеология.  2 сағ. 

Конспект 

1,2,7,8,9,12 Әлемдік саясат және халықаралық қатынас. 2 сағ 

Конспект 

1,3,4,8,11,13 Барлығы: 

15 сағат Ескертпе: жұлдызшамен белгіленген тақырыптарды сыртқы бөлімнің студенттері оқиды, 

қалғандары СӨЖ кезінде оқытылады 

 

1 дәріс. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде.  

Саясаттанудың  обьектісі.  Саясаттың  теориясы  ғылыми  пікірталас  тақырыбы  ретінде. 

Саясаттанудың танымдық пәні. Жеке пән ретіндегі саясаттанудың жанжақтылығы. Әлеуметтік 

гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі саясаттанудың орны. 

Саясаттану  курсының  құрылымы  мен  міндеттері.  Саясаттанудың  теориялық-әдістемелік 

негіздері.  Саяси  зерттеулердің  негізгі  әдістері.  Саясаттанудағы  негізгі  ғылыми  түсініктер 

жүйесі  және  соларға  тән  ерекшеліктері.  Саясаттанудың  басқа  да  қоғамдық  ғылымдармен 

арақатынасы.  Саясаттанудың  қызметі.  Болашақ  маманның  тұлғалық  қалыптасуындағы 

саясаттанудың рөлі мен маңызы. 

 

 Саяси ғылымдардың негізгі кезендері мен қалыптасуы.  

Ежелгі Шығыстың құлиеленуші мемлекеттердегі саяси ілімдер: брахманизм және буддизм 

идеологиясы.    Конфуциандық,  даосизм,  легизм.  Ежелгі  Греция  және  Ежелгі  Римдегі  саяси 

ілімдер: Платон, Аристотель, Полибий, Тит Лукреций Кар.  

Батыс  Еуропа  мен  Шығыстық  Араб  елдеріндегі  саяси  ілімдер  (орта  ғасырлар):    А. 

Блаженный,  Ф.  Аквинский.  Қазақ  және  Араб  саяси  философиясының  әкесі    Әбу-Наср  әл-

Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд, Ибн Халдун, Низами Гянджеви, А. Навои.  

Қайта  Өрлеу  Дәуіріндегі  саяси  идеялар:  Н.  Макиавелли,  Ж.  Боден,  Т.  Мор  және  Т. 

Кампанела.  XII  ғасырдағы  Голландия  және  Англиядағы  саяси  ілімдер:  Г.Гроций,  Баруха 

(Бенедикт) Спинозы, Т. Гоббса және Дж. Локка.  

Еуропалық  Ағарту  кезеңіндегі  саяси  идеялар:  Ф.-М.  А.  Вольтер,  Ж.Ж.  Руссо,  Ш. 

Монтескье. XVIII – ғасыр аяғы және XIX ғасырлар басындағы саяси ілімдер: Г.: Ф. Гегель, И. 

Кант, Г. Фихте, А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн.  

XIX-XXI ғасырдағы батыс-еуропалық саяси ілімдердің негізгі бағыттары.  

Қазақстан территориясындағы саяси ойдың дамуы мен өрлеуі.  

Жүсіп  Баласұғұнның,  Махмұт  Қашқаридің,  Ахмет  Игүнекидің,  Мұхамед  Достидің  және 

Ибн Рузбиханның, Қорқыт-Ата, Қожам Ахмет Иассауидің ілімдері. Фольклор қазақ халқының 

саяси ілімдерінің бастауы ретінде. Тәуке Ханның «Жеті жарғы» заңдар жинағы.  

XX  ғасырдағы  қазақ  ағартушыларының  саяси  көзқарастары  (Ш.  Уәлиханов,  Ы. 

Алтынсарин,  А.  Құнанбаев).  ХХ  ғасырдағы  Қазақстандағы  саяси  ой  мен  ағарту 

идеологиясының  шығармашылық  дамуы  (М.  Дулатов,  М.  Жұмабаев,  А.  Байтұрсынұлы,  А. 

Бөкейханов, Ш. Кұдайбердиев, М. Шоқай, М. Тынышпаев, Х.  Досмұхамедов, Т. Рысқұлов, С. 

Садуақасов, М. Жұмабаев, С. Торайгыров, С. Сейфуллин және т.б.).  

 

Қоғамдық өмір құрылымындағы саясат.   

Саясат қоғамдық құбылыс ретінде, оның табиғаты, мүмкіндіктері, шептері мен келешегі. 

Адам  қызметінің  маңызды  саласы  ретінде  саясатқа  деген  талаптар.  Саясаттың  әлеуметтік 

негіздері. Саясаттың тарихи типтері. Саясаттағы жалпы, ерекше, жалпыадамзаттық, ұлттық. 

Адам - саясаттың жоғары мақсаты.Саясаттың гуманитарлы мәні, демократиялық мазмұны 

мен адамгершілік сипаты. 

Саясаттың  негізгі  түрлері:  ішкі,  сыртқы  және  олардың  өзара  байланысы.  Ғылыми-

техникалық,  экономикалық,  әлеуметтік,  ұлттық,  мәдени,  діни,  экологиялық,  әскери  саясаттың 

мәні мен мазмұны. 

Қоғамды модернизациялау кезеңіндегі егеменді Қазақстан Республикасының саясаты. 

 

Билік саяси феномен ретінде.  

Биліктің  шығу  көзі,  мәні,  пайда  болуы.  Билік  ұғымының  теологиялық,  бихевористік. 

Құрылымдық. Инструменталдік анықтамасы. Биліктің объектісі мен субъектісі , ерекшеліктері, 

ресурстары,  қызметі,  билікті  жүзеге  асыру  әдістері.  Саяси  және  мемлекеттік  билік.  Биліктің 

бөлінуі  мен  делегациясы.  Демократиялық.  Авторитарлық  және  тоталитарлық  биліктің 

ерекшеліктері. 

Биліктің 

заңдылық 

деңгейі: 

легализация, 

легитимация. 

Тарихи 


ретроспективадағы биліктің типтерінің эволюциясы.  

Басқарудағы  билік  формалары:  монархия  мен  республика,  олардың  нұсқаулары; 

мемлекеттік құрылымы: унитарлық, федерация, конфедерация.  

Егеменді Қазақстандағы  мемлекеттік билік.   

 Саясат субьектілері.  

Саясат субьектілері. Билік жүйесіндегі олардың орны, рөлі, белгілері және әлеуеті. Саясат 

субьектілері 

ретіндегі 

әлеуметтік 

қауымдастықтар. 

Қазіргі 

қоғамдағы 

әлеуметтік 

стратификация. Саясат субьектілері ретіндегі этникалық топтар. 

Саясат субьектілік түсінігі және саясат субьектісі ретінде тұлғаның қалыптасу шарттары. 

Саяси  қызмет,  әлеуметтік  белсенділік,  саяси  мәдениет  пен  сана  деңгейі,  адамның  саясат субьектісі ретінде қалыптасуының көрсеткіштері ретінде азаматтық қасиеттер. Тұлғаның саяси 

мүдделерін  жүзеге  асырудың  материалдық  әлеуметтік  –  мәдени  және  саяси-құқықтық 

алғышарттары. 

Тұлға  мен  қоғамның  саяси  мүдделерінің  арақатынасы.  Адам  құқықтары  мен  еркіндігі. 

Оларды қамтамасыз етудің кепілдігі мен механизмдері. Азаматтың құқықтары мен міндеттерін 

жүзеге асырудың шарттары. Адамның саяси шеттелу мәселесін шешу. Адам құқықтары саласы 

бойынша халықаралық ынтымақтастық. 

Қазақстанның  әлеуметтік-саяси  құрылымы.  Қазақстанда  саясаттың  жаңа  субьектілерінің 

қалыптасу көздері мен әлеуметтік базалары. 

 

Қазіргі саяси жүйелер. Саяси режимдер.  

Саяси жүйе түсінігі.  Саяси жүйе телрияларын жасаудағы концептуалды тәсілдер. Саяси 

жүйенің құрылымы мен элементтері. Саяси жүйе қызметтері. Конституция  – қоғамның негізгі 

заңы.  Егеменді  Қазақстан  Республикасының  Конституциясы.  Саяси  жүйенің  жіктелуі  және 

оларды салыстырмалы талдау. Қазақстан Республикасының саяси жүйесі.  

Қазіргі  саяси  ғылымдағы  саяси  режимді  интерпретациялау.  Саяси  режимнің  элементтері 

мен белгілері. Саяси режимнің түрлері.  Тоталитаризм және оның әралуандығы. Авторитаризм: 

түрлерінің жіктелуі.  Демократия және оның әралуандығы.  Демократияның қазіргі формалары. 

Полиархия.  Қауымдастық  демократия.  Делегативті  демократия.  Демократияны  негіздеу. 

Қазақстандағы саяси режим, оның эволюциясы.  

 

Сайлау және сайлау жүйелері. 

Сайлау  саяси  институт  ретінде.  Сайлаудың  қызметтері  мен  жіктелуі.  Қазіргі  сайлау 

жүйелері: мажоритарлы, пропорционалды және аралас. 

Сайлау  құқығы  мен  қағидалары.  Сайлау  үрдісі  және  сайлау  науқаны.  Сайлау 

технологиялары және оның түрлері. 

Қазақстан Республикасындағы сайлау және сайлау түрлері. 

 

Мемлекет және азаматтық қоғам.  

Мемлекет қоғамның саяси жүйесінің негізгі институты. Мемлекеттік ұйымның шығу тегі, 

мемлекеттің пайда болуындағы теориялар мен концепцияларды салыстырмалы талдау.  

Мемлекеттік  механизмнің құрылымы  және  оның  компоненттерінің сипаты.  Мемлекеттің 

тарихи түрлері, олардың әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-саяси негіздері.  

Мемлекет  қызметтерін  жіктеу,  оның  гарықтық  экономика,  экономикалық  және  саяси 

плюрализм жағдайындағы өзгеруі. Мемлекеттік биліктің өкілетті институттары. Қазіргі сайлау 

жүйелері,  сайлаудың  әлемдік  тәжірибесі.  Мемлекеттік  басқарудың  органдары.  Мемлекеттік 

аппараттағы  бюрократизм  себептері.  Әскер  және  мемлекеттік  қауіпсіздік  органдары  және 

тәртіпті  қамтамасыз  ету  саяси  институттардың  ерекшелігі  ретінде.  әБиліктің  бөліну» 

жүйесіндегі заң шығарушы, атқарушы және сот жүйешіктерінің өзара қатынасы.  

Құқықтық  мемлкет:  пайда  болу  тарихы  мен  қазіргі  амалдары.  Қазақстандағы  құқықтық 

мемлекеттің  қалыптасу  мәселелері.  Азаматтық  қоғам  концепциялары.  Азаматтық  қоғам  мәні 

және  белгілері.  Мемлекет  пен  азаматтық  қоғамның  өзара  байланысы.  Қазақстанда  азаматтық 

қоғам мен мелкеттің қарымқатынас формалары.   

 

 Саяси  партиялар  және  партиялық  жүйелер,  қоғамдық  саяси  -  қозғалыстар  және 

ұйымдар. 

Саяси  партиялар  және  қоғамдық-саяси  қозғалыстар:  ұғымы,  мәні,  белгілері  және 

қызметтері. 

Саяси  партиялардың  пайда  болуы,  қалыптасу  шарттары  және  эволюциясы.  Саяси 

партиялардың  жіктелуі.  Билік  қатынас  жүйесіндегі  саяси  партиялар,  саяси  партиялардың 

мемлекеттік  механизмдермен  өзара  әрекеттесуі.  Партиялық  жүйелер  және  олардың  жіктелуі. 

Қазақстандық  партиялық жүйелердің даму үрдістері және ерекшеліктері. 


Қоғамның  саяси  өмірінде  қоғамдық-саяси  қозғалыстар  мен  бірлестіктердің  пайда  болуы 

мен эволюциясы. Қазақстандық қоғамдық саяси өміріндегі қоғамдық қозғалыстардың орны мен 

рөлі. 

Лоббизм.  Қазақстандық  лоббизмнің  ерекшеліктері.  Мүдделі  топтар:  түсінігі,  қызметтері мен жіктелуі. Қысым топтары. 

 

 Саяси даму және модернизация.  

Саяси  даму.  Саяси  модернизация  түсінігі.  Саяси  модернизация  теориясының  негізгі 

бағыттары, 

олардың 

эволюциясы 

және 

саяси 


тәжірибемен 

байланысты. 

Саяси 

модернизацияның мақсаты және критериялары, оның негізгі ерекшеліктері. Модернизацияның әлеуметтік  факторлары.  Саяси  модернизацияда  құндылық    жүйелерінің  рөлі  мен  маңызы. 

Модернизаторлық элита, оның  түрлері. Модернизациялық процестегі дәстүр рөлі. Өтпелі саяси 

тәртіптің  легитимділігі  мен  тиімділігін  көтері  факторы  ретінде  саяси  қатысудың  маңызы. 

Модернизациялық қоғамдағы саяси қайшылықтар және саяси даму дағдарысы.  

Қазақстан Республикасындағы саяси модернизация.  

 

Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. 

Конфликт  әлеуметтік  құбылыс  ретінде  және  оның  саясаттағы  рөлі.  Саяси  конфликтілер 

және  олардың  қоғамдық  өмірдегі  орны.  Саяси  конфликт  құрылымы.  Саяси  конфликтілердің 

жіктелуі  және  қызметі.  Саяси  конфликтілердің  жіктелуі  және  қызметтері.  Саяси  конфликт 

динамикасы.  Саяси  конфликтілердің  алдын  алу,  реттеу    және  шешу.  Қазақстанда  саяси 

конфликтілердің алдын алу амалдары мен жолдары. 

Саяси дағдарыс. Сыртқы және ішкі саяси дағдарыстар. Саяси дағдарыстардың алдын алу 

тәсілдері. 

 

 

  Саяси мәдениет және саяси идеология  

Саяси  мәдениет  түсінігі,  мәні,  құрылымдық  компаненттер  және  саяси  мәдениет 

қызметтері. Саяси мәдениет қоғамдық-тарихи негіздің ажырамас бөлігі ретінде. 

Саяси  мәдениетттің  ұлттық,  әлеуметтік  мәдени,  ұлттық  тарихи,  діни,  ұлттық-

психологиялық  дәстүрлермен,  әдет-ғұрыптармен,  стереотиптермен  байланысы.  Саяси  өмірдің 

институционалды нормалар мен дәстүрлері. 

Саяси  мәдениет  және  қоғамдық  сана.  Саяси  сананы  қалыптастырудағы  қоғамдық-саяси 

институттардың  ақпараттық-идеологиялық  рөлі.  Саяси  сана  деңгейі.  Саяси  мінез-құлықтың 

үлгілері мен стереотиптері.  

Саяси  мәдениеттің  жіктелу  мәселелері.  Қоғамның  саяси  мәдениеті  мен  саяси 

субмәдениетінің арақатынасы. 

Өтпелі кезеңдегі саяси мәдениет. Посткеңестік мәдениеттің ерекше сипатттары. Қазақстан 

Республикасындағы демократиялық саяси мәдениеттің қалыптасу мәселелері. 

Саяси  идеология  саяси  сананың  ықпалды  түрлерінің  бірі  ретінде.  Саяси  идеологияны 

анықтаудағы түрлі амалдар. Саяси идеология деңгейі мен қызметтері. Қазіргі заманның негізгі 

саяси идеологиялары: либерализм, консерватизм, марксистік дәстүр және халықаралық социал-

демократия. 

 

Әлемдік саясат және қазіргі халықаралық қатынас.  

Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар зерттеудің нысаны ретінде.  

Халықаралық  қатынастардың  негізгі  субъектілері  мен  ұғымы.  Әлеуметтік-саяси  ойлар 

тарихындағы халықаралық қатынастар мәселелері. Халықаралық қатынастардағы құндылықтар 

мен  нормалар,  қажеттіліктер  мен  мүдделер.  Геосаясат  ұғымы,  халықаралық  қатынастардағы 

геосаяси факторлар.  

Қазіргі халықаралық қатынастардың негізгі даму тенденциялары. Жаһандану.  


Сыртқы  саясатн  –  халықаралық  қатынастар    жүйелерінің  негізгі  компоненті.    Сыртқы 

саясаттың  қызметі,  мақсаты,  міндеті  мен  мәні.  Сыртқы  саясаттың    әдістеріү  саясат  пен 

дипломатия.  

Халықаралық жүйе. Әлемдік саяси процестегі халықаралық ұйымдар.  

Қазіргі әлемдік тәртіп.  

 

Халықаралық 

қатынастар 

жүйесіндегі 

Егеменді 

Қазақстан. 

Қазақстан 

Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 

Қазіргі  кезеңдегі  егеменді  мемлекет  ретінде  Қазақстан  Республикасының  әлеуметтік-

экономикалық  және  саяси  даму  ерекшеліктері  мен  оның  әлемдік  қауымдастыққа 

интеграцияланудағы  әлеуетті  мүмкіндіктері.    Геосаясат  ерекшеліктері  мен    тұрғындардың 

этнодемографиялық  құрамы,  сыртқы  саясат  курсын  жасауда  есепке  алу.  Қазақстан 

Республикасының  әлемдік  аренадағы  ұлттық  мемлекеттік  мүдделері  және  сыртқы  саясаттың 

басым міндеттері. 

Республиканың әскери доктринасы. Сыртқы саясаттың бейбіт бағыты.  

Қазақстанның  көп  жоспарлы  серіктестігі,  ТМД  елдерімен  қатынастағы  субьект  ретінде. 

АҚШ және еуропа елдерімен қатынасының дамуы. Қазақстан және Орталық және Таяу Шығыс. 

Болашақтағы Қазақстанның сыртқы саясаттағы басым бағыттары.  

 

Қазақстанның 2050 даму стратегиясы.  

Мемлекеттің  жаңа  саяси  бағыты.  Жаңа  бағыттың  экономикалық  саясаты.  Әлеуметтік 

саясаттың  жаңа  қағидалары.  Мемлекеттілікті  әрі  қарай  бекіту  және  қазақстандық 

демокраитияның  дамуы.  ҚР  сыртқы  саясаты  мен  аймақтық  және  жиһандық  қауіпсіздікті 

нығайту.    Экономикалық  және  сауда  диплорматиясының    дамуы.  Күшті  және  сәтті  мемлекет. 

Демократияландыру мен либералдандырудың тұрақты процесі. әМәңгілік ел» - ұлттық идеясы.  

ҚР Мемлекеттік жастар саясаты, оны жүзеге асырудың ерекшеліктері. Студенттік жастар 

саясатының нысаны ретінде. Жастардың саяси қатысуы. Жастар ұйымдары. Қазіргі жастардың 

саяси  мәдениеті.  Жаңа  қазақстандық  патриотизм.  Азаматтық  қалыптасу  мен  жастарды 

патриоттық тәрбиелеу.  

4.2 Тәжірибелік дайындық 

 

4.2.2 Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары (15 сағ.) 

Семинар 


  

                                Тақырыптар     

Дерек  көздері 

нөмірлері Қазақстан  Республикасы

   

  жаңа  саяси  даму  жолында. Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы  1сағ. 

Конспект 

1,4,7,8,11,13,  

Саяси билік  және оны жүзеге асырудың механизмдері.  2 сағ.  Конспект 

1,4,6,9,11,12,14 

3* 

Қоғамның саяси жүйесі және саяси режимдер.2 сағ. 

Конспект 

1,2,6,8,11,13 Азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет. 2 сағ. 

Конспект 

1,3,7,8,10,11,14 ҚР – ның  саяси  жүйесі: қалыптасуы, негізгі  сипаттары,  

дамуы. 2 сағ. 

Конспект 

1,2,5,8,11,12,14 

Қазақстан Республикасындығы көппартиялық: мәселелер мен 

даму үрдістері.2 сағ.

 

Конспект 1,4,7,9,11,13 

Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. 2 сағ. 

Конспект 

1,2,3,8,10,11, Әлемдік геосаяси кеңістіктегі  Егеменді Қазақстан.2 сағ. 

Конспект 

1,3,5,9,11,13,14 Барлығы: 

15 сағат Ескертпе: жұлдызшамен белгіленген тақырыптарды сыртқы бөлімнің студенттері оқиды, 

қалғандары СӨЖ кезінде оқытылады  

4.3  Семестрлік жұмыс 

1-тарау. Саясаттану теориясы 

1.1 Саясаттану ғылымы 

1.2 Саясат - қоғамдық құбылыс 

1.3 Ежелгі Шығыстағы саяси ілімдер 

1.4 Ежелгі Грекиядағы саяси ғылым 

1.5 Ежелгі Римнің сяаси ой-санасы  

1.6 Мұсылман Шығысындағы саяси ой-сана.  

1.7 Макиавелли и макиавеллизм 

1.8  17- 19 ғасырдағы Батыс Еуропадағы саяси ілімдер 

1.9 Қазақстандағы саяси ойлардың дамуы 

1.10 Қазақ ағартушыларының саяси көзқарастары  

1.11 «Алаш» партиясы мүшелерінің сяаси көзқарасатры 

1.12 Жаңашыл буржуазиялық саяси теориялар мен идеологиялар 

1.13 Марксизм-ленинизм саяси ілім ретінде. 

1.14 Социал-демократия және оның ХХ ғасырдағы эволюциясы. 

1.15 Фашизм және оның саяси идеологиясы. 

1.16 Саяси экстремизм мен терроризмнің идеологиясы. 

1.17 Билік 

1.18 Қоғамның саяси жүйесі 

1.19 Мемлекет 

1.20 Саяси партиялар және партиялық жүйелер 

1.21  Азаматтық қоғам 

1.22 Құқықтық мемлекет 

1.23 Жемқорлық: тарихы мен бүгінгі жағдайы  

1.25 ХХ ғасырдағы тоталитарлы саяси режимдер  

1.26 Авторитарлы саяси режимдер 

1.27 Демократилық саяси режимдер 

1.28 Демократия 

1.29 Демократияның жаңашыл тұжырымдамасы: өзгешелігі  

1.30 Демократияның жаңашыл тұжырымдамасы: ұқсастықтары 

1.31 Адам құқығы мен бостандығы саясаттың негізгі проблемасы  

1.32 Саяси жаңару (демократияға өту) 

1.33 Жеке тұлға және саясат 

1.34 Саяси көшбасшылық 

1.35 Саяси көсемнің суреті   

(студенттің  таңдауынша:    Сталин,  Хрущев,  Брежнев,  Горбачев,  Ельцин,  Назарбаев, 

Рузвельт, Черчиль, Де Голль, Ден Сяопин, М.Тетчер т.б.) 

Ескерту  – төмендегі жоспар бойынша саяси портрет құрастырыңыз: 

1.36 Саяси мәдениет 

1.37 Саясаттану халықаралық қатынастар туралы 

1.38 Саясаттану адамзаттың болашағы туралы  

 

2-тарау. «Казақстанның саяси өмірі» 

2.1 Казақстан Республикасының саяси жүйесі 

2.2 КСРО – ның  егемендігі  туралы декларация (1990  ж).  Қазақстан Республикасының  

мемлекеттік  тәуелсіздігі туралы конституциялық заң (1991ж) және оның тарихи маңызы 

2.3  1995 жылғы Конституциялық  реформа: себебі, сипаты.  

2.4 Қазіргі Конституция  


2.5  Қазақстан  Республикасы  конституциясындағы    мемлекеттегі  бірінші  тұлға  ретіндегі 

президенттің құқығы, қызметі мен рөлі туралы тұжырымдар 

2.6 Қазақстан – президенттік Республика: ерекшелігі  

2.7 ҚР-дағы президенттік республиканың ерекшеліктері 

2.8 ҚР-ның бірінші президенті  

2.9 АҚШ, Россия және Қазақстандағы президенттік республика (саластыру) 

2.10 Қазақстан: қалыптасуы мен демократия жолындағы дамуы 

2.11 Билік және оппозиция ( Қазақстандағы) 

2.12 Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесі мен ерекшеліктері.  

2.13. Мемлекеттік билік жүйесіндегі парламент.  

2.14. ҚР-дағы орындаушы үкімет.  

2.15. Қазақстандағы көппартиялық: пайда  болуы және ерекшеліктері.  

2.16. Бір партия анализі 

2.17. Қазақстандағы қоғамдық-саяси бірлестіктер мен қозғалыстар анализі  

2.18 Қоғамдық қозғалыс анализі (таңдау бойынша) 

2.19. Қазақстандағы саяси  мәдениет: ерекшелігі мен дамуы  

2.20. Қазақстан  Республикасының ұлттық  саясаты: мақсаты мен негізгі принциптері 

2.21. Қазақстандағы ұлттық-мәдени орталықтар (таңдау бойынша) 

2.22.  Қазақстандағы ұлттар  ассамблеясы және ұлтаралық  татулықта қамтамасыз етудегі 

рөлі.  


2.23. Қазақстандық патриотизм: мұраты, қалыптасу проблемалары 

2.24.


 

Қазақстан Республикасы – унитарлы мемлекет 

2.25.    Мемлекеттің  жоғары  құндылығы  түріндегі  жеке  адам  құқығы  мен  бостандығы 

туралы ҚР конституциясы.  

2.26. ҚР  азаматтарының  азаматтық,  экономикалық  және әлеуметтік құқығы.  

2.27. Саяси құқық және бостандық. ҚР азаматтарының негізгі міндеттері  

2.28. ҚР – сыртқы саясатының негізгі принциптері мен бағыттары.  

2.29. Қазақстан Республикасы және ТМД  шеңберіндегі интеграция саясаты 

2.30. Қазақстан және әлемдік қауымдастық.  

2.31. Қазақстанның басқа мемлекеттермен қарым-қатынасының дамуы. 

2.32  Қазақстанның басқа мемлекеттермен қарым-қатынасының дамуы. 

2.33  Қазақстанның басқа мемлекеттермен қарым-қатынасының дамуы. 

2.34 XXI ғасырдағы Казақстан (“Казақстан -2030” стратегиясы туралы) 

2.35 XXI ғасырдағы Казақстан (“Казақстан -2030” стратегиясы туралы) 

2.36 XXI ғасырдағы Казақстан (“Казақстан -2030” стратегиясы туралы) 

2.37 XXI ғасырдағы Казақстан (“Казақстан -2030” стратегиясы туралы) 

2.38 XXI ғасырдағы Казақстан (“Казақстан -2030” стратегиясы туралы) 

2.39 XXI ғасырдағы Казақстан (“Казақстан -2030” стратегиясы туралы) 

2.40 XXI ғасырдағы Казақстан (“Казақстан -2030” стратегиясы туралы) 

2.41. Қазақстан: тарихы мен болашағы (Н.А.Назарбаевтың «ХХІ ғасыр табалдырығында», 

«Тарих толқыныда» кітабы бойынша). 

 

4.4 СӨЖ тақырыптары (60 сағ.) 

1. ҚР Конституциясындағы «Қазақстан Республикасындағы билік бөлінісі мен тепе-теңдік 

және тежемелік жүйесіне» талдау дайындау 

2. *«Саяси лидердің немесе саяси элитаның портреті» тақырыбына эссе жазу 

3.  Берілген  критериялар  бойынша  «Саяси  режимдерді  салыстыру»  тақырыбына 

аналитикалық кесте құру 

4.*Қазақстан  Республикасының  посткеңестік  кеңістіктегі  жанжалдарды  реттеу  бойынша 

сыртқы саяси қызметінің негізгі бағыттарын ашу 

5.  Унитарлы  және  федеративті  мемлекеттердің  конституциялық  белгілерін  талдау. 

Олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсетіңіз. 


6.  *Сипаттаңыз:  дәстүрлі  қоғам,өтпелі  қоғам,  қазіргі  заманғы  қоғам.  Қазіргі  заманғы 

қоғамға өтудің алғышарттарын көрсетіңіз. 

7.  У.Растоу  және  С.  Хантингтонның  модернизация  концепцияларының  ерекшеліктерін 

айқындаңыз. Қазақстандағы модернизация түрін анықтаңыз. 

8.  *В.  Парето,  Г.  Моска  және  Р.  Миллстың  элита  теорияларының  негізгі  қағидаларын 

салыстырыңыз. Қазақстан Республикасындағы саяси элитаның түрін сыни бағалаңыз. 

9.  «Лоббизм    және  жемқорлық:  екі  құбылыстың  шегі  қай  жерде  өтеді»  тақырыбына 

презентация дайындау. 

10. *«Мүдделі топтар саяси партияларды ауыстыра алады ма» тақырыбына эссе жазу 

11.  «Егер    де  мен  президент  болсам»  Қазақстан  Республикасының  Президенттігіне 

кандидаттың сайлауалды сөзін әзірлеңіз. 

12.  Қазақстан  Республикасындағы  2007  ж.  конституциялық  реформаның  негізгі 

қағидаларын жіне жүзеге асырылуын талдаңыз. 

13. * «Саяси ой ілімдерінің негізгі даму кезеңдері» (белгілі  ойшылдар мен  сол кезеңнің 

ерекшелігіне назар аудару)  тақырыбы бойынша кесте құрастыру     

14.  * Саяси ғылымның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. Саяси ой тарихынан 

«Көрнекті  саяси  ойшылдардың  идеяларының  мәні  мен  мазмұны»  тақырыбы  бойынша  кестені 

толтырыңыз . 

15.    Мемлекеттің  пайда  болу  теориясы  мен  тұжырымдамасына  салыстырмалы  талдау.     

«Мемлекеттің  пайда  болу  теориясы»    тақырыбына    кесте  толтыру  (теократиялық, 

патриархалдық,   келісім-шарттық, жаулап алу, маркстік теориялары). 

16.  *  Қазақстандағы  саяси  партиялардың  даму  ерекшеліктері  мен  тенденциялары. 

«Қазақстан Республикасындағы саяси партиялар» тақырыбына кесте құрып, оған партиялардың 

толық атауын, бағдарламасы мен басты мақсаттарын,сондай- ақ, партия лидерлерін енгізу. 

17.  Адам  құқығы  мен  бостандығы.  Қазақстан  Республикасының  Конституциясын 

пайдаланып,адамдардың негізгі құқықтарының мәнін анықтау. « Жеке (азаматтық ), саяси және 

әлеуметтік- экономикалық құқықтар» тақырыбы бойынша кестені толтыру. 

18.    *  Саяси  жүйе  типтері  және  оларды  салыстырмалы  талдау.  «  Мемлекеттің  саяси 

жүйелерін талдау» тақырыбы бойынша (студенттің таңдауы  ) доклад дайындау. Төмендегідей 

түрде,  яғни  (PowerPoint)  та  –  10  слайдтан  тұратын  презентация  (ауызша),  оған  мемлекеттің 

басқару формасын, мемлекеттің құрылымы, саяси режим түрі, партиялық жүйесі, казіргі кездегі 

саяси лидері, сондай-ақ, мемлекеттің ішкі және сыртқы саясаты және т.б. енгізу. 

19.      *  Саяси  шиеленістердің  алдын  алу,  реттеу  және  шешу.    «Саяси  шиеленісті  саяси 

талдау» (конспект жасау) дайындау. 

20.   * Әлемдік саясат және қазіргі кездегі  халықаралық  қатынас.   « Халықаралық  саяси 

ұйымдар»  тақырыбына  кесте  құрып  толтыру  (аббревиатура,    ұйымның  толық  атауы,  негізгі 

мақсаты мен қызмет түрі),  халықаралық ұйымдар саны 10. 

         21.  *  Қазақстанның  2050  жылға  дейінгі  даму  стратегиясы.  Мемлекеттің  жаңа  саяси 

бағыты.Қазіргі жастардың саяси мәдениеті. Қазақстандық патриотизм. 

Ескертпе: ( * ) белгіленген СОӨЖ  тақырыптары.  

5. Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

1.

 Саяси ой – сана  дамуының  бастапқы кезеңдері.  

2.

  Азаматтық қоғамның  идеясы және оның саяси ой  тұжырымдамасына айналуы.  

3.

 Саяси ой тарихындағы  құқықтық  мемлекеттің идеясы.  

4.

 Саяси ой тарихындағы  меритократиялық идея.  

5.

 Антикалық  кезеңдегі саяси ой – пікірлер: Платон, Аристотель, Цицерон.  

6.

 Ортағасырлық  Шығыс  мұсылмандарының  саяси ой  – пікірлері: Әл  – Фараби, Ибн 

Халдун, Ж. Баласағұн.  

7.

 

Ағартушылық    кезеңдегі  ойшылдардың    еңбектеріндегі  қоғамдық    келісімдерінің теориясы.  

8.

 «Демократиядағы үш толқын» тұжырымдамасы  (С. Хантингтон).  

9.

 

Либерализм  идеологиясы – тарихы және қазіргі заманға сай болуы.  10.

 

 Саяси ой – пікірлер тарихындағы  адам құқықтары.  11.

 

 Консерватизм: тарихы және қазіргі заман. 12.

 

 Фашизм  идеологиясы  және оның  саяси  тәжірибесі.  13.

 

 Саяси ой – сана  тарихындағы  билікті  бөлу  принциптері.  14.

 

 Марксизм – ленинизм идеялары мемлекет пен таптық  ұғымдар туралы.  15.

 

 Саяси  ой – санадағы демократия түсінігі.  16.

 

 «Алаш» партиясының  саяси бағдарламасы.  17.

 

 Михельс – олигархиядағы  темір заң туралы.  18.

 

 Вебердің бюрократия теориясы.  19.

 

 Вебердің легитимдік билігі.  20.

 

 Белланың  постиндустриалды қоғам теориясы.  21.

 

 Хантингтонның мәдениеттер қақтығысы  теориясы.  22.

 

 Тұлғаның құқықтары туралы  негізгі  мемлекетттік құжаттар.  23.

 

 Өткен ғасыр ойшылдарының мемлекетті басқару формасына қарай дұрыс және дұрыс емес деп бөлуі. 

24.


 

 «Жеті Жарғы» - қазақтың  саяси ой – пікірлерінің  алғашқы құжаты.  

25.

 

 Саяси ой – сана  тарихындағы  басқарушы және оның  сапасы.  26.

 

 Ағартушылық    кезеңінің    ойшылдары.  Азаматтық  қоғам  мен  мемлекеттің дамуындағы  халықтардың рөлі туралы.  

27.


 

 Макиавелизм, мәні мен мазмұны.  

28.

 

 Саяси ой – сана  тарихы тұрғысындағы  биліктің  ең жақсы түрі.  29.

 

 Жетекші  халықаралық    ұйымдар:  мақсаты,  тапсырмасы,    қызметінің  негізгі бағыттары. 

30.


 

 Адам құқығы туралы алғашқы құжаттар.  

31.

 

 Саясаттану пәні. Оның  басқа қоғамдық  ғылымдардан  өзгешелігі.  32.

 

 Саяси  білімінің  құрылымы  мен қызметі.  33.

 

 Билік және оның  құрылымы. Билік түрлері. Билік  ресурстары.  34.

 

 Саяси  жүйе теориясы.  35.

 

 Қазақ  ойшылдарының  саяси көзқарастары: Абай, Ш. Уәлиханов, Ы. Алтынсарин.  36.

 

 Жаһандану: себептері, белгілері, болашағы.  37.

 

 Демократияны  жаңаша  тұжырымдаңыз. 38.

 

 Адам құқығы:  қоғам ұғымы,  типологиясы.  39.

 

 Халықаралық  қатынастың негізгі  теориясы.  40.

 

 Мемлекеттің аймақтық  құрылымы,  оның түрлері.  41.

 

 Билік формасы – қоғамдағы билікті ұйымдастырудың мінездемесі ретінде.  42.

 

 Саясат феномені. Саясатты екі түрлі түсіну.  43.

 

 Саясаттанудың  әдісі мен әдістемесі.  44.

 

 Билік:  ұғымы,  түрлері.  Билік теориясы.  45.

 

 Саяси  мемлекеттік биліктің  ерекшеліктері.  46.

 

 Саяси жүйе: ұғымы, құрылымы.  47.

 

 Мемлекет: белгілері мен сипаттамасы.  48.

 

 Билікті бөлу принциптері. Мемлекеттік биліктің 3 түрі.  49.

 

 Азаматтық    қоғам  туралы,  оның    экономикалық,  әлеуметтік,  құқықтық    мәдениет негіздері.  

50.


 

 Құқықтық  мемлекет: мәні мен  мінездемесі.  

51.

 

 Еліміздегі  азаматтық қоғам  құрудың  ерекшеліктері.  52.

 

 Саяси  режим: ұғымы, типологиясы.  53.

 

 Саяси  партиялар: ұғымы, классификациясы.  54.

 

 Партиялық  жүйе: ұғымы,  типологиясы.  55.

 

 Электораттың  ұғымы және сайлау жүйесі.  56.

 

 Демократия: мәні мен  анықтамасының  көптүрлілігі және тарихи формалары.  57.

 

 Қазіргі  саясаттанудағы    саяси    модернизация  мәселелері.  (Тоталитарлық  режиммен авторитарлық  режимге өтуі).  

58.


 

 Саяси  мәдениет:  ұғымы, типологиясы.  

59.

 

 Тұлға – саясаттану нысаны ретінде. Саяси  әлеуметтенуі.  60.

 

 Саяси  көшбасшы: феномені, типологиясы.  61.

 

 Тәуелсіз  Қазақстан мемлекетінің  құрылуы және оның  ерекшеліктері.  62.

 

 ҚазССР  мемлекеттік егемендігі туралы  декларация  және оның тарихи маңызы.  63.

 

 ҚР - ң мемлекеттік тәуелсіздігі туралы (16.12.1991) конституциялық  заңы.  64.

 

 1993  жылғы  ҚР  –  ң  Конституциясы    және  елдегі    мемлекеттік    билік    жүйесінің  мінездемесі.  

65.


 

 1995 жылғы конституциялық  реформа және оның  негізгі  себептері.  

66.

 

 1998  және  2007  жылғы  конституциялық    өзгерістер    ҚР  –  дағы    саяси  өмір демократиясының  куәсі  ретінде.  

67.


 

 Президент  және оның ҚР саяси  жүйесіндегі орны. Негізгі қызметі.  

68.

 

 ҚР  парламенті:  қызметі, құрылымы, қалыптасуы,  жетекшісі органдары.  69.

 

 ҚР – ң  орындаушы  үкіметі: қызметі мен  құрылымы.  70.

 

  Жергілікті  мемлекет  билігі және ҚР – дағы  жергілікті  билеу мәселесі.  71.

 

 ҚР – дағы  сот билігі: қызметі,  құрылымы.  72.

 

 Қазақстандағы  азаматтық  қоғам мен  құқықтық   мемлекеттің құрылу ерекшеліктері.  73.

 

 Қазақстандық  патриотизм:  қалыптасуы мен  негізгі  мазмұны.  74.

 

 ҚР – ң саяси  мәдениеттің ерекшеліктері.  75.

 

 ҚР – дағы  этникалық  татулықтың  нығаюы мен  дамуындағы  мемлекеттің орны.  76.

 

 ҚР – дағы  мемлекеттің зайырлы мінездемесі, діни толеранттылығын жүзеге асыру.  77.

 

 ҚР  –  дағы    саяси    демократиялық    реформалар,    тоталитарлық    саяси  жүйенің ерекшеліктері.  

78.


 

 ҚР  –  ң  1995  жылғы  Конституциясы  елдегі    саяси    жүйенің    демократиялық  

мінездемесі  туралы.  

79.


 

 Қазақстандағы  көппартиялықтың    дамуы,  оның  негізгі  кезеңдері.  ҚР  –  дағы  саяси  

партиялар  туралы заң (2002).  

80.


 

 ҚР – дағы саяси партиялар және олардың типологиясы.  

81.

 

 Жоғарғы  құндылық    ретіндегі  ҚР  конституциясының  (1995)  адам  құқығы  мен бостандығы туралы.  

82.


 

 ҚР-ның  толеранттылық  пен  ұлтаралық  келісімді  нығайту  саясатының  еліміздегі 

этнодемографиялық жағдайға ықпалы. 

83.


 

 ҚР  ұлттық  саясат,  негізгі  бағыттары.  

84.

 

 Қазақстандағы  ұлт  ассамблеясы және оның  ұлттық  татулықты  сақтаудағы ролі 85.

 

 ҚР – халықаралық  қатынастар  субъектісі.  86.

 

 ҚР  Конституциясы    (1995ж)  республиканың  сыртқы  саясатындағы  негізгі  принциптері туралы.  

87.


 

 ҚР президенті елдің сыртқы саясатының  негізгі  бағыттары туралы.  

88.

 

 Қазақстан  Республикасының  ЕЫҚҰ-на  (ОБСЕ)  төрағалық  ету  қызметіндегі инициативасы.  

89.


 

 Қазақстан – 2050 президенттік стратегиясы және оның негізгі  артықшылықтары.  

90.

 

 «Нұрлы жол  –  болашақтың  бастауы»  атты    президенттің    халыққа 

жолдауы(11.11.2014).  

   

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 

  

6.1 Бағалау жүйесі  

Сіздің  білім  деңгейіңіз  оқудың  кредиттік  технологиясында  қабылданған  курс 

бағдарламасы бойынша қорытынды бағалар шкаласына сәйкес бағаланады (1 – кесте).   

 


1 – кесте  

Баға 


Балдың 

сандық  


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны  

Бағаның бұрынғы түрі А 

4,0 


95- 100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

В- 

2,67 


75-79 

С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық  

 

С 

2,0 


65-69 

С- 

1,67 


60-64 

D+ 

1,33 


55-59 

D- 

1,0 


50-54 

0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

Рұқсат рейтингісінің бағасы семестр бойына жинақталады және оқу жұмысының барлық 

түрлері  мен  аралық  бақылауды  қамтиды.  Жұмыстардың  әр  түрі  100  баллдық  шкаламен 

бағаланады  және  2  –  кестеге  сәйкес  коэффициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың 

орташа бағасына қосылады. 

  2 - кесте.Әр жұмыс түрінің маңыздылығы  

 

 Бақылау түрі 

Қорытынды бағаның үлесі (%) 

Дәріс 

20% 


 

 

100х0,6=60% Семинар  

60%  


Семестрлік жұмыстар 1,2 

10х2=20% 

Емтихан  

                                                40%  

Аралық  бақылау  (АБ)  семестрде  екі  рет  өткізіледі  (Б1  және  Б2)  және  әр  қайсысы 

оқытушымен 100-баллдық шкаласымен бағаланады. 

Бақылау рұқсаттамасы PLATONUS ақпараттық жүйесімен есептеледі: 

 

БР=(Б


1

2)/2*0,2+Ор*0,8. 

Қорытынды баға келесідей шығарылады 

Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы. 

 

6.2 Баллдың қойылу саясаты 

Максимальды бағалар жұмыстың спасына және орындалуына қарап қойылады. Тесттілік 

тапсырмалардың және дәріске қатысу бағалары тесттің дұрыс жауаптар санына және жіберілген 

дәрістік сабақтардың санына байланысты қойылады.    

6.3 Білім алушылардың оқу орындарынан баға аударымдары  

ҚР-да  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-рейтингтік  әріптік 

жүйесіне  ECTS  (Кредиттерді  жинақтау  және  трансферттің  (ауыстырудың)  Европалық  жүйесі) 

бойынша бағаларды және кері ауыстыру 3-4 кестелерге сәйкес орындалады.    

 3 – кесте.  ҚР оқитындардың оқу жетістіктерінің бағалаудың баллдық-рейтингтік әріптік 

жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру  

 

 ECTS Әріптік 

Балдың 


Пайыздық 

Бағаның бұрынғы түрі бойынша 

бағалар 


 

жүйедегі  

бағалар 

сандық  


эквиваленті 

мазмұны  А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

қағанаттанарлық. 1,0 50 

FX, F қағанаттанарлықсыз.  

4 – кесте. Балды – рейтингтік әріптік ҚР баға жүйесіне сәйкес ECTS бойынша бағалар  

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың 


сандық  

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны  

Бағаның бұрынғы 

түрі 


ECTS 

бойынша 


баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы  

А - 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 80-84 

Жақсы 


В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық  

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық  

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59  

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық  

0-49 

Қанағаттанарлықсыз  

FX,F 

 

7 Курс саясаты:  

-

 сабаққа кешікпеу және сабақ жібермеу; 

-

 мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

-

 сабаққа белсенді түрде қатысу; 

-

 белгілі  себептермен  жіберілген  зертханалық  сабақтарды  өтеу  (деканаттан  жеке  рұқсат 

қағазы болған жағдайда); 

-

 

семестрлік жұмысты қорғауға семестр аяқталуынан бір апта бұрын өткізу;  -

 

кітапханада және үйде өзбетімен оқу.  

8 Академикалық этикалардың нормасы:  

-

 тәртіптілік;  

-

 ұқыптылық; 

-

 адалдық; 

-

 жауапкершілік;  

-

 дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу. 

Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен  ашық 

талқылануы  керек,  ал  түсіністікке  қол  жеткізілмесе  бұл  мәселе  деканат  қызметкерлеріне 

жеткізілуі керек.  

Әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі: 

1

 Антология мировой политической мысли. В 5-ти томах. – М., 1997.  

2

 Антология социально-политической мысли Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней): в 2 т. - Алматы: Ин-т развития Казахстана, 2002.  3

 

Әлемдік саясаттану антологиясы: 10 томдық. - Алматы: ЖШС «Қазақстан» баспа  үйі, 2007.  

4

 Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 г. – Алматы, 2008.  

5

 Назарбаев Н.А. Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое 

будущее. Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана.- Казахстанская 

правда.-18 января 2014. 

6

 Политология. Учебник для студентов высших учебных заведений. Под общ.ред. А. 

Нысанбаева. – Алматы, 1998.  

7

 

Жамбылов Д.А. Саясаттану: оқулық. - 4 басыл., өзгеріс. - Алматы: Жеті жарғы, 2008.  8

 

Политология: Учебное пособие /Под ред. Байдельдинова Л.А., Бурханова К.Н., Соловьева А.В. - Алматы, 2001. 

9

 Соловьев А.И. Политология:  Политическая теория, политические технологии: 

Учебник для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2010. 

10

 

Heywood A. Politics. - N.-Y.: Palgrave Macmillan, 2007. 11

 

А.С.  Кабылова.,  З.А.  Абдуллина.  Саясаттану.  Барлық  мамандықтардың    барлық бөлімінде  оқитын  студенттер  үшін    семестрлік  жұмысқа  арналған  әдістемелік  нұсқаулар.  - 

Алматы: АЭжБУ, 2011.  

12

 

Қабылова  А.С.,  Абдуллина  З.А.  Саясаттану  барлық  мамандықтардың    барлық бөлімінде  оқитын  студенттер  үшін  семинар  сабақтарына  арналған  әдістемелік  нұсқаулар.  - 

Алматы: АЭжБУ, 2011.  

13

 

Қабылова  А.С.,  Абдуллина  З.А.Саясаттану  Дәріс  жинағы  (барлық  мамандықтарға арналған). – АЭжБУ, 2010.  

14

 Қуандық Е.С. Саясаттану негіздері.-Астана, 2013. 

15

 Әбсаттаров Р. Саясаттану негіздері. 1-ші т.-А.: «Қарасай», 2011. 

16

 Әбсаттаров Р. Саясаттану негіздері. 2-ші т.-А.: «Қарасай», 2011. 

17

 Саясаттану негіздері. Дәрістер жинағы.-А.,2011. 

18

 Раджапов А.Ө. Саясаттану. Оқу құралы.-А.,2010. 

19

 Рахымбаева А. Саясаттану.-А.: «Фолиант», 2010. 

20

 ҚР  Президенті  Н.А. Назарбаев     «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – 

Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты  Қазақстан  халқына  жолдауы. htpp:www.stat.kz 

/Pages/Poslanya. аspx., 2010. 

21

 Зайниева Л.Ю. Мемлекеттік жастар саясаты: Қазақстан әлемдік тәжірибе тұрғысында. 

Алматы: Дайк – Пресс, 2009 

22

 

ҚР Президенті  Н.А. Назарбаев 

«Дағдарыстан өрлеуге және дамуға» атты  Қазақстан  

халқына  жолдауы htpp:www.stat.kz /Pages/Poslanya. аspx.

 

2009 23

 

ҚР Президенті  Н.Назарбаев «Қазақстан халқының әл – ауқатын артыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты  Қазақстан  халқына  жолдауы htpp:www.stat.kz /Pages/Poslanya. 

аspx. 2008 

24

 

ҚР  Президенті    Н.Назарбаев  «Жаңа  әлемдегі  жаңа  Қазақстан»  атты    Қазақстан  халқына  жолдауы htpp:www.stat.kz /Pages/Poslanya. аspx. 2007 

25

 ҚР Президенті  Н. Назарбаев «Қазақстан өз дамуындағы серпіліс жасау қарсаңында» 

атты  Қазақстан  халқына  жолдауы htpp:www.stat.kz /Pages/Poslanya. аspx. 2006 

 

Қосымша: 

 

1 

Казахстанская  политологическая  энциклопедия  /  Под  ред.  Т.Т.Мустафина.  -  Алматы, 

1998. 

2

 Политология  в  схемах  и  комментариях  /  Под  ред.  А.Тургаева,  А.Хренова.  -М.-

Спб.,2005. 

3

 

Марченко М. Н., Мачин И. Ф. История политических и правовых учений.- М., 2011. 4

 

Современные демократические преобразования в Республике Казахстан / Под ред. Б.К. Султанова. - Алматы, 2008. 

5

 

Казахстан в глобальном мире: вызовы и сохранение идентичности.- Алматы, 2011. 6

 

Абгарян Р Б.Д. Политология и политическая теория. Учебно-методический комплекс. - М.,  2010.  .Э.,  Синчук  Ю.В.,  ЧащихинЗайниева  Л.Ю.  Мемлекеттік  жастар  саясаты:  Қазақстан 

әлемдік тәжірибе тұрғысында. - Алматы: Дайк - Пресс, 2009.  

7

 

Нұрымбетова Г.Р. саяси ілімдер тарихы.-А.: «Білім»,2008. 8

 

Иватова Л.М. Саяси жарнама: теория және тәжірибе. - ҚазМҰУ, 2008. 9

 

Шинтимирова Б.Г. Саясаттану негіздері. - Алматы, 2008. 10

 

Әбсаттаров Р.Б. Саясаттану және оның проблемалары. - Алматы, 2007. 11

 

Рахметова Қ.Ж., Болатова А.Н. Саясаттану. - Астана, 2006. 12

 

Рахметова А.С.  Саясаттану. – Астана, 2006. 13

 

Жакішева А.А. Саясаттану: конспектілер жинағы.- Павлодар, 2006. 14

 

Байділдинов  Л.Ә.  Теориялық  саясаттану.  Оқулық.-  Алматы:  Издательский  центр ОФППИИ «Интерлигал», 2005.  

15

 Рахметов Қ.Ж., Болатова А.Н., Исмағамбетова З.Н. Саясаттану. Оқу құралы.  -Алматы; 

«Өлке», 2005. 

16

 

Жамбылов Д. Саясаттану. - Жеті Жарғы, 2005.  17

 

Сапарғалиев Ғ. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы.- Елорда, 2004.  18

 

Капесов Н. Саясаттану. - Алматы: «Жеті жарғы», 2003. 19

 

Молдабеков Ж.Ж. Қазақтану. – ҚазМҰУ, 2003. 20

 

Кант  И.  Бүкіләлемдік-азаматтық  тұрғыдағы  жалпылама  тарих  идеясы.  Мәңгілік бейбітшілік жөнінде. - Жеті Жарғы, 2003. 

21

 Джефферсон Т. Тәуелсіздік декларациясы. - Жеті жарғы, 2003. 

22

 Бурбаев Т. Ұлт менталитеті. – Елорда, 2001. 

23

 Қазақша-орысша  орысша-қазақша  терминологиялық  сөздік.  Философия  және 

саясаттану. – Рауан, 2000. 

24

 

Саясаттану негіздері.- ҚазМҰУ, 1997. 25

 

Жамбылов. Саясаттану сөздігі. – Экономика, 1997. 26

 

Ахметов Қ.Ғ. Саясаттану негіздері. – АЭИ, 1994  

 

  
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал