№55 (8405) 16 шілде, сенбі, 2016 жыл Газет 1939 жылдың 19 наурызынан бастап шығадыжүктеу 287.5 Kb.

бет1/3
Дата03.03.2017
өлшемі287.5 Kb.
  1   2   3

Шиелі аудандық 

қоғамдық-саяси газет№55 (8405) 16 шілде, 

сенбі, 2016 жыл

Газет 1939 жылдың 

19 наурызынан бастап шығады

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ – 25 ЖЫЛ

Қазақстан 1991 жылғы 16 желтоқсанда 

күллі дүниеге  зінің тәуелсіздігін жариялады. 

Сырт мемлекеттерден бірінші болып біздің 

егемендігімізді мойындаған Түркия елі бол-

ды. Бұл – бар қазақтың жүрегінде сақталатын 

тарихи оқиға. Тәуелсіз мемлекет құрып, 

Қазақстан атын әлемге паш ете бастаған 

тұста дүние жүзінің түкпір-түкпірінде жүрген 

қазақтар да қатты қуанды.  йткені, олардың 

тарихи Отандары, бабалар мұрасымен үндесіп 

жатқан атамекендері – Қазақстан еді. Осы-

лайша, Қазақстан деген ел әлемнің карта-

сында пайда болды. Алғашында кеңестер 

одағынан б лініп шыққан осынау мемлекеттің 

жері әлемнің тоғызыншы территориясы 

атанатынын  зге жұрттар білмеді. Алтай 

мен Атыраудың арасын мекен еткен осы-

нау халықтың жері оңтүстігі мен солтүстігі, 

батысы мен шығысы үлкендігі сонша бес 

бірдей францияның аумағына тең келді. 

Басқа алып мемлекеттер таңғалды. Тіпті, 

қызғана да қарайтын шығар, кім білсін. Жер 

қойнауы қазба байлықтарға орасан бай мем-

лекет қуатты елге айналғанша к п еңбек ету 

қажеттігі айтпаса да түсінікті еді. Осы рет-

те мемлекетіміздің Тұңғыш Президенті 

Н.Назарбаев дұрыс шешім қабылдау үшін ба-

рын сала еңбектенді. Тәуелсіздіктің алғашқы 

жылдарында жұмыссыздық мәселесі  ршіп, 

елде тоқырау кезеңі белең алды. Онсызда 

к рместің күнін к ріп келген қазағым бұл 

тығырықтан да  те білді. Халық Президентіне, 

Президент халқына сенім артты. Ел басына 

күн туғанда басшы мен ел бірін-бірі ұғынды, 

түсінді. Қазақстан халқы қандай қиындық 

кездессе де мойымай, қайта күш жинап, 

қайратына қайрат қосып, алға қарай ұмтыла 

беретінін күллі әлемге к рсетті. 

Тәуелсіздік алған жылдары Қазақстан 

барлық жағынан алда болуға ұмтылды. Қазір 

де бұл ойынан айныған, алған бетінен қайтқан 

емес. Кеудемізді кере мақтанышпен айта-

тын жетістіктердің қатарында қазақ тілін 

мемлекеттік тіл деп қабылдап, оны заңмен 

бекітілгендігін атап  туге болады. Себебі, 

біз қазақтың тілін мемлекеттік тіл деп ата 

заңымызға ендіріп, Қазақстанның болашағын 

тек ана тілімізбен байланыстыруымыз 

қажеттігін түсіндік. Ұлт к шбасшысының  зі 

“Қазақ пен қазақ қазақша с йлессін” деп ана 

тіліміздің к кжиегін кеңіту үшін жасалған 

жұмыстарға мұрындық бола білді. Тіпті, Мем-

лекет басшысы 2012 жылғы 14 желтоқсандағы 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жол-

дауында: «Қазақ тілі жаппай қолданыс тіліне 

айналып, шын мәніндегі мемлекеттік тіл 

мәртебесіне к терілгенде, біз елімізді ҚАЗАҚ 

МЕМЛЕКЕТІ деп атайтын боламыз», – деп 

атап  тті. Семейдегі сынақ полигонының 

жабылуы күллі дүние жүзін таңғалдырды. 

лемдегі “мен мықтымын” немесе “мықты 

болуым керек” дейтін алпауыт елдердің  зі 

қол жеткізе алмайтын күші жағынан т ртінші 

арсеналды жабу кез келгеннің қолынан 

келе бермейтін жұмыс. Мұның артында ұлт 

болашағы, денсаулығы тұрған болатын. Айт-

са айтқандай-ақ, Семейдегі полигонның зар-

дабын халқымыз әлі күнге дейін тартуда. Онда 

туылған, немесе ауру болған жандар емделе 

алмай бәйек. 

лем картасындағы тоғызыншы террито-

рияны иеленетіп жатқан осынау ұлан-байтақ 

елімізде жер бетінде алғашқылардың бірі бо-

лып соғылған “Байқоңыр” ғарыш айлағы 

орналасқан. Оның тарихы, қалыптасуы, да-

муы түгел кеңестік кезеңде жүрді. Адам-

зат баласының алғашқы ғарышкері де 

осы жерден аспан әлеміне сапар шекті. 

Тәуелсіздік алып, егемендікті еншілегеннен 

кейін  зімізден шыққан ұшқышты ғарышқа 

ұшыру бақыты да туды. Бұл абыройлы міндет 

Тоқтар  убәкіровке тапсырылды. С йтіп, 

Тоқтар  убәкіров қазақтан шыққан алғашқы 

ғарышкер атанды. Тоқтар ағамыз аспан әлемін 

шарлап, Байқоңырдан ғарышқа ұшқанда бар 

қазақ к зіне жас алып еді.  з жерінде тұрған 

айлақтан жетпіс жыл бойы бір де бір қазақты 

ғарышқа ұшыра алмаған қазақ тәуелсіздік 

дегеннің шын мәнінде не екенін  згелерге 

қарағанда жақсы білетін.  р ісі мен с зі үшін 

Мәскеу жаққа алаңдап, жалтақтап ғұмыр кеш-

кен аға буын  кілдері тәуелсіздіктің әр сәтін 

құр жібермей келер ұрпаққа саналы түрде 

аманаттап кету керектігін жақсы білді. Есік 

қаласынан табылған Алтын адамның бейнесін 

жасағанда ғарышкер Тоқтар  убәкіровтің бет-

пішіні пайдаланылды. Тоқтар  убәкіровтің 

ғарышқа салған сара жолын Талғат Мұсабаев 

пен Айдын Айымбетов жалғады. Мемлекетте 

Қазақстанды Азия барысына айналдыру сын-

ды нұрлы арман пайда болды. “Тәуелсіздік 

монументі” жасалғанда да аңыздағы қанатты 

барыс пен Алтын адам негізге алынды. Эко-

номиканы дамытудың жаңа ғаламдық жол-

дары қарастырыла бастады. Егемен елдің  з 

қарулы күштері мен ішкі әскері құрылып, 

шекара қызметі сапталды. Осы қадамдардың 

зінен-ақ, Қазақстан елі мен жерін қорғай 

алатын мемлекет ретінде к ріне бастағанын 

аңғару қиын емес. Барлық құрылымдар қайта 

жасақталып, министрліктер мен агенттіктер, 

комитеттер, департаменттер құрылды. Ел 

басқарудың озық үлгісі таңдалып, қос па-

латалы Парламент жұмысын бастады. Осы-

лайша, жоғарғы заң шығарушы органның 

жұмысы арқылы еліміздегі түрлі деңгейдегі 

заңнамалық құжаттар реттеліп келе жатыр.

Егемен елдің ең басты белгілерінің бірі 

– мемлекеттік рәміздер. 1992 жылғы 4 мау-

сымда мемлекеттік Ту, Елтаңба, Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік  нұраны 

бекітілді. Тудың авторы – Ш.Ниязбеков. 

Аспан тәріздес к к түс ту к шпенділердің 

тегін, бейбітшілікті, тыныштықты, жал-

пы ашық аспан астындағы  мірді білдіреді. 

Күн бейнесі  мір нәрін, байлық пен 

молшылықты, айналаға нұрлы сәуле тара-

тып жылылықты, достықты айқындап тұр. 

Ал, қыран бостандықты, ерлік пен намысты, 

биік армандар мен мұраттарды ұштастырады. 

Елтаңбаның авторлары – Ж.Мәлібеков, 

Ш.Уәлиханов. К шпенді қазақтың киіз 

үй ішінен күллі аспанды к ріп, сонымен 

қатар, шаңырақ арқылы үй ішіне тараған күн 

нұрын жылылықпен ұштастыра бейнелен-

ген Елтаңбамыздың бұл белгісі – біздің елде 

тұратын барлық ұлттар мен ұлыстарға ортақ. 

Бір шаңырақ астында жылылыққа б леніп, 

күн нұрынан нәр алып  мір сүрсін деген 

ұғымда. Ай мүйізді, алтын қанатты қос пырақ 

киелі шаңырақты, Тәуелсіз Қазақстанды 

қауіп-қатерден қызғыштай қорғап тұрғандай 

әсер қалдырады.  нұранымызда ұлттың 

ұлылығын айқындайтын, елімізді басқа мем-

лекеттерден ерекшелеп тұратын, тыңдағанда 

жаныңды рахатқа б леп, рухани күш сый-

лайтын саз, әуені мен с зі үйлесім тапқан. 

С зін жазғандар – Ж.Нәжмединов пен 

Н.Назарбаев болса, әні – Ш.Қалдаяқовтыкі. 

нұранымыз, Қазақстанды тәуелсіздікке 

бастаған, елдің егемендігіне жол ашқан 1986 

жылғы Желтоқсан оқиғасында күллі жас-

тарды біріктiрген “Менің Қазақстаным” 

әні. Елтаңбамызбен еңселі, Туымызбен 

тұғырлы,  нұранымызбен айбатты мемлекетті 

құруға ұмтылған Қазақстан Республикасы 

зінің ұлттық валютасы теңгені шығарып, 

халықаралық аренада  зіндік ақшасы бар 

мемлекет ретінде де танылды. Міне, айбат-

ты, қуатты, қайратты мемлекетті құру жолда-

ры осылай  рби берді. 

Егемендігімізді алғаннан кейін дүние жүзі 

қазақтарының құрылтайы  тіп, бар қазақтың 

бас к терер азаматтары бір жерде бас қосып, 

армандарын бір арнаға тоғыстырды. Шетелдегі 

қазақтар “Нұрлы к ш” бағдарламасы арқылы 

атамекендеріне орала бастады. Алғашқы 

к шті Президенттің  зі бастап күтіп алды. 

Келген қандас бауырларды теледидардан 

к рсетіп жатқанның  зінде үлкен әсерге 

б лендік. Жүректі қуаныш кернеп, қазақ 

пен қазақтың бауырымдап, жылап, сағынып 

к рісіп жатқанын к рген әрбір жан к зіне 

жас алды. Елде түрлі тарихи жағдайлар орын 

алып жатқан кезде астанамыз Алматыдан 

Ақмола қаласына ауысты. К п ұзамай бас 

қаланың атауы Астана болып  згертілді. Сол 

кезде арқаның т сінен жаңа қаланы тұрғызып, 

ел орталығына айналдыру мүмкін еместей 

к рінген. Дегенмен, Елбасы елдік мұраттарды 

алға тарта отырып, бас қаланың еліміздің 

ортасында болғанын ж н деп тапты. Бүгінде 

адам танымастай  згеріп, күн  ткен сай-

ын жасарып, жаңарып келе жатқан Астана-

мыз – шын мәніндегі мақтанышымызға ай-

налды. Астана түрлі деңгейдегі мемлекеттік 

шаралардың, халықаралық басқосулардың 

орталығына айналды. Тәуелсіздік жылда-

рында Тараз қаласының 2000 жылдығы, 

Түркістан қаласыныың 1500 жылдығы Юне-

ско к лемінде аталды. “Халық жауы” бо-

лып кеткен талай боздақ ақталды. Спорт-

шыларымыз олимпиада ойындарында, түрлі 

әлемдік деңгейдегі жарыстарда топ жа-

рып, қыран бедерлі к к туымызды биікте 

желбіретіп,  нұранымызды шырқатып жатыр. 

Қазір Қазақстанмен әлемнің мықты алпау-

ыт мемлекеттерінің  здері санасатын болды. 

Біздің елде ЕҚЫҰ саммиті, қысқы Азия ойын-

дары, әлемдегі діндер мен конфессиялардың 

басқосуы  ткізілді. 

Қазақстан 130-дан астам ұлттар мен 

ұлыстардың мекені, қасиетті Отаны. Осын-

шама ұлттар мен ұлыстардың арасын-

да бейбітшілікті сақтап, тұрақтылықты 

қамтамасыз етіп отыру үшін елімізде 

Қазақстан халықтарының ассамблеясы 

құрылды. Ассамблеяның жұмысы, тынысы, 

атқарып жатқан шаруасы бүгінде Қазақстан 

халықтарының бірлігімен тікелей байланыс-

ты. Қазір күллі әлем біздегі Ассамблеяның 

жұмысына, оның атқарып отырған сан-салалы 

қызметіне қызыға да, қызғана да қарауда.

Тәуелсіздік алғалы бері к птеген 

жетістіктерге қол жеткіздік. Мұны ешкім 

жоққа шығара алмайды. Егемендік алғалы 

бергі 25 жылдың ішінде Ұлт к шбасшысы 

Н.Назарбаев мемлекетімізді орталық Азиядағы 

алдыңғы қатарлы мемлекет ету үшін жасалған 

шаралардың басында тұрды. Елбасымыздың 

мұрындық болуымен ТМД, Кеден одағы, 

ШЫҰ, Еуразиялық экономикалық одағы 

құрылды. Мемлекет басшысының сын-

дарлы саясаты арқылы “Қазақстан-2030” 

бағдарламасы белгіленген мерзімінен бұрын 

орындалып, әлемдегі дамыған алдыңғы 

қатарлы елу елдің қатарына қосылды. Ендігі 

меже “Қазақстан – 2050” стратегиясының 

межесінен шығу үшін дамыған отыз елдің 

қатарына қосылу болып отыр. Осы бетімізден 

қайтпай, алға қарай ұмтылып еңбектене 

беретін болсақ, онда бұл межені де мерзімінен 

бұрын орындарымыз с зсіз.  йткені, Тәуелсіз 

Қазақстанның экономикасы тұрақты, ай-

баты да осыған сай болуы керек. Жерімізде 

к птеген пайдалы қазбалардың ошақтары бар. 

Басқасын айтпағанның  зінде к мір, уран, 

мұнай  ндірісі бойынша әлемде алдыңғы 

қатарлы мемлекеттердің санатынан табы-

ламыз. Бұл да болса, пейілі кең қазаққа 

құдайдың берген нәсібі болар. Енді «Нұрлы 

жол» арқылы нұрлы болашаққа ұмтылуымыз 

қажет.  ткен жылы Ата заңымыздың – 20 

жылдығы, Қазақ хандығының – 550 жылдығы, 

Қазақстан халықтары Ассамблеясының – 20 

жылдығы мерекеленген, тарихи даталарға 

толы жыл болды. Биыл егемендікті еншілеп, 

тәуелсіздіктің тәжін кигенімізге 25 толып 

отыр. Біз қол жеткен жетістіктердің бірлі-

жарымын ғана тілге тиек еттік. Жаратқан 

Алла жар болса, күллі әлем халықтары таңдана 

қарайтын Мәңгілік Қазақстанды құрамыз әлі. 

Тек тірлігіміз берекелі, ісіміз баянды болсын.  

Биіктерге самғаған, армандарға қол созған 

егемен еліміздің абыройы арта берсін!Азиз БАТЫРБЕКОВ,

Қазақстан Журналистер

 одағының мүшесі.

Биыл ата-бабаларымызға 

арман болған тәуелсіз 

мемлекетімізді құрғанымызға 

25 жыл толды. Ширек ғасыр 

ішінде еліміз әлемнің алпау-

ыт державалары санасатын, 

орталық Азиядағы көшбасшы 

мемлекетке айналды.

БИІКТЕРГЕ САМҒАҒАН 

БИІКТЕРГЕ САМҒАҒАН 

ЕГЕМЕН ЕЛІМ МЕНІҢ

ЕГЕМЕН ЕЛІМ МЕНІҢ

Ауданымызға газ келгелі бері 781 үйге газ қосылған. 

Егерде кент ішінде 5600-ден аса үй бар болса, бұл 

к рсеткіш әлі  те аз дер едік. Қолдағы бар мүмкіндікті 

уақыт оздырмай пайдалана алмау  зімізге сын. Себебі, біз 

бұл газдың келерін білгенімізге де аз уақыт болған жоқ. 

Қаражат қиындығына қарсы к птеген әзірлік жасауға бо-

лар еді. Біз айтып отырған 781 адамның барлығы бірдей 

қалтасы қалың жандар емес. Газ қондырып игілікті ерте 

к ру үшін барлық мүмкіндіктерді пайдаланған жан-

дар к гілдір отынды жағып қуанышқа кенеліп отыр. 

сіресе, Шанхай аталатын Шиелінің теріскей б лігінде 

тұратын тұрғындар газ қондыру жұмыстарын белсе-

не жүргізіп келеді. Мысалы, Бала би, Қазыбек би, 

орталықтағы Т.Рысқұлов к ше тұрғындары к птеп газ 

кіргізіп алуда. Барлығымыз да осылайша қозғалуымыз 

керек. Неге екенін айтып к рейік. Астын сызып оқып, 

к ршілеріңізге, туыс-достарыңызға айта жүріңіздер.

Нарық заманында  мір сүріп жатқанымыз жоқ па, 

газ тасымалдау, орнату жер-жерде қымбаттап келеді. Та-

мыз айында газ қондыру тарифінің  седi деп күтілуде. 

Сол кезде осы күнімізге де жете алмай қалмаймыз ба 

деген күдік те жоқ емес. Сол себепті, бар мүмкіндікті 

пайдаланып, газ кіргізуді жеделдетуіміз қажет-ақ. Осы 

күні бүгінге дейін той жасау үшін, к лік алу үшін, басқа 

да қажеттіліктерге несие алып жатырмыз ғой. Елімізде 

миллиондаған адам қажетіне керекті несие алып жатыр. 

Газ қондыру мәселесінде несие беретін банк қызметтері 

қарастырылған. Газ тарифы  згерер алдында кезек те 

к бейеді. Газ жүргізетін мекемелер үлгере алмауы да 

мүмкін. 

Сосын “газ кіргізіп бермей жатыр”, “кешіктіріп жа-

тыр” деген арыздар да к бейеді, түсініксіз қиындықтар 

туындайды, кезек к бейеді. Ерте кіргізіп алсаңыз, 

ақаулар пайда бола қалған жағдайда оларды ж ндеуге 

мүмкіндіктер болады. Мекемелер кетіп қалған кезде 

оларды басқа объектілерден сарсылып іздеу қажет бо-

лады. Біз “Зенит-ТВК” ЖШС шебері Хасен Телішов 

пен аудандық газ тарату шаруашылығының дирек-

торы Серікжан Қашақов, аудандық ТКШ басшы-

сы Дана Аман, кент әкімі Ғабит Аманжоловпен 

қордаланған осы мәселелер т ңірегінде с йлестік, 

кеңестік. Бәрінің де қаупі жұрт кешігіп қалмаса, қыс 

тақағанда кезекті к бейтіп, суыққа ұрынбаса дейді. Ең 

бастысы, игілікті барша жұрт пайдаланып қалса дейді. 

Ендеше, газ орнатуға бүгіннен бастап кірісейік, әр үйден 

бір адам жүгірсе жылдам-ақ бітіп қалатын тірлік қой, 

жауапкершілікпен к ңіл б лсеңіз, кешікпейсіздер. А.НУРИДДИНҰЛЫ.

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕБасымызға қонған бақтың бірі –

ауданымызға көптен күткен көгілдір отынның 

күн ұзатпай келуі дер едік. Еліміз бойынша 

мұндай игілікті көре алмай арман жетегінде 

жүрген өңірлерде көп-ақ.

КЕШІККЕН 

КЕШІККЕН 

САЙЫН КЕДЕРГІЛЕР 

САЙЫН КЕДЕРГІЛЕР 

КӨБЕЙЕДІ


КӨБЕЙЕДІ

4-бет

2-бет

ЕСТЕЛІК


ӘДІЛ ТӨРЕЛІК ПЕН 

ӘДІЛ ТӨРЕЛІК ПЕН 

АДАЛ ҚЫЗМЕТ – 

АДАЛ ҚЫЗМЕТ – 

БАСТЫ МАҚСАТ

БАСТЫ МАҚСАТ

ЖАҢА ШЫҒАРМА 

ЖАҢА ШЫҒАРМА 

ЖАРЫҚҚА ШЫҚТЫ

ЖАРЫҚҚА ШЫҚТЫ

СҰХБА

Т

Аудан тұрғындарын медициналық мекемелерден тұрақты профилактикалық тексеруден уақытылы  туге шақыру және  

салауатты  мір салтын насихаттау мақсатында  Қызылорда 

облыстық салауатты  мір салтын қалыптастыру орталығы 

мен «Самұрық» инновациялық идеяларды дамыту орталығы» 

қоғамдық қоры 2016 жылдың 18 шілдесі күні сағат 10-13 

аралығында орталық базар маңында « з денсаулығың –  з 

қолыңда!» ұранымен к пшілік акциясын  ткізеді. 

 Акция бағдарламасында « з жүрегінді сақта!» (қан 

қысымын  лшеу, қандағы глюкозаны анықтау, ЭКГ түсіру), 

« йелдер денсаулығын сақтайық!» (маммолог дәрігерлердің 

кеңесі), «Темекіден бас тарт – денсаулықты таңда!» флешмоб 

акциясы, «АИТВ, ЖИТС-ғасыр дерті» акциясы (ақпараттық 

жадынамалар тарату, мамандардың кеңес беруі), «Дені сау от-

басы – бақытты жанұя!» (гинеколог, психолог мамандардың 

кеңес беру) шаралары ұйымдастырылады.  

 Аудан тұрғындарын акцияға белсене қатысуға шақырамыз.« скен  ңір» ақпарат

ХАБАРЛАНДЫРУҚОҒАМ

ҚОҒАМ

№55 (8406) 16 шілде, сенбі  2016 жыл

Osken_onir@mail.ru

22

ЕЛ АҒАСЫЗ БОЛМАЙДЫ

АБЫРОЙ АРҚАЛАҒАН АЗАМАТ

лімсақтан ынтымағы мен бірлігі 

жарасқан ауданымыздың іргелі 

шаруашылығы аталатын  Ақмая ау-

ылы осыдан 25 жыл бұрын  зге 

шаруашылықтар сияқты қолындағы 

бары талан-таражға айналып, 

құлдырауға сәл қалған болатын. Сол 

кезде ауылды аяғынан тік тұрғызып, 

қалпына келтіретін білікті мамандар мен 

к пті к рген к зі қарақты, елге сыйлы 

азаматтар қажет болды.

Елбасының: «Егеменді ел болудың 

жүгі де жеңіл болмайды. Ендігі жер-

де қалай  мір сүретініміз қалай еңбек 

ететінімізге байланысты. Дәулетті 

тұрмыс құрудың жұмысты жақсы 

істеуден басқа жолы жоқ...» дегеніндей, 

тәуелсіздіктің к к туын құлатпай берік 

ұстап келе жатқан ауыл тұрғындары 

халық алдында  зінің с зін тыңдата ала-

тын, соңына бұқара еңбекші халықты 

ерте алады деген сеніммен білім беру 

саласында үздіксіз 41 жыл, оның ішінде 

24 жыл мектеп басшысы  қызметін абы-

роймен атқарып келген облыс, аудан 

к лемінде беделді де тәжірибелі еңбек 

ардагері, зейнеткер, ұстаз Кенжетай 

Палмағанбетовті  ауыл  ақсақалдары 

2010 жылы Ақмая ауылы ақсақалдар бас-

тауыш ардагерлер кеңесінің т рағасы 

етіп қоғамдық жұмысқа сайлады.

Сайланған күннен бастап елағасы 

Кенжекең «Аты бар да заты жоқ» бұрын 

қойма болған шаруашылық б лмесін 

тап-тұйнақтай етіп ж ндеуден  ткізіп, 

бастауыш ардагерлер ұйымының 

кабинетін жасақтап, әйелдер кеңесімен 

бірлесе отырып қажетті жабдықтармен 

қамтамасыз етті. Ауыл ардагерлерінің, 

к пбалалы аналардың еңбек арда-

герлерінің галереясын жасады.

Құлазуға айналған ауыл мешітін 

ж ндеуден  ткізіп, халық игілігіне 

пайдалануға берілді. Мешітке түскен 

(ауыл тұрғындарынан) қаржының есебін 

алу, оны орнымен жұмсап отыруға  зі 

тікелей ықпал етіп келеді.

Негізгі жұмысын жоспарлаудан 

бастаған К.Палмағанбетов 9 адамнан 

тұратын ардагерлер алқа мүшелерін 

құрып, онымен қоса билік кеңесі, 

әйелдер кеңесі, тұрақты комиссия, 

к ше комитеті  мәдениет б лімі, 

әкімгершілік-шаруашылықпен тығыз 

байланыс жасай отырып, ауылдың 

әлеуметтік-тұрмыстық жағдайын 

жақсарту бағытында «Батыс Қытай- 

Батыс Еуропа» жолынан  ткел ашты-

ру, ауыл тұрғындарының кепілдіктегі 

жерін қайтару, ауызсу, аяқсу, к -

шелерді ж ндеу, жарықтандыру, мал 

жайылымдық жерлер сонымен қатар, 

қарт адамдарға к мек к рсету, үйлеріне 

барып дер кезінде дәрігерлік к мек 

к рсету, әлеуметтік қолдау к рсету 

жолға қойылып келеді.

Бүгінгі таңдағы бейбіт заман, ел 

тыныштығын сақтау жолында елдегі 

ұрлық-қарлық, жастар тәрбиесіне баса 

назар аударылып отыр, қылмыстың ал-

дын алу шаралары алқа мүшелерін билік 

кеңесі мүшелері мен жергілікті ішкі 

істер қызметкерлерінің қатысуымен 

бітімгершілікпен бірлесе отырып 

жүзеге асырылуда, бұл жұмыстарда 

ақсақалдарымыз бен алқа мүшелігінің 

к ше комитеттері мен әйелдер кеңесінің 

т райымы Р.Нұрымбетқожаева атқарып 

отырған жұмыстары ел аузында.

Құрамында 217 зейнеткерді қам-

тыған, 80 жастан асқан 15 ардагері 

мен 22 ұлт  кілінен, 24 тыл ардагері 

мен 2-интернационал жауынгер арда-

герді құраған ардақты да ардагер 

ұстаз, ардагерлер кеңесінің т рағасы 

К.Палмағанбетовтің қызметіне, тұ- 

ла бойы білім мен тәрбиеге тұнып 

тұрғанына к з жеткіздім.

Еңбегі еленген Кенжетай Пал-

мағанбетов 2011 жылы бастауыш ар-

дагерлер ұйымдарының жұмыстарына 

жүргізілген облыстық қоғамдық 

байқаудың қорытындысы бойын-

ша облыстық ардагерлер ұйымының 

Құрмет грамотасымен, республикалық 

«Ардагерлер ұйымы» қоғамдық 

бірлестігінің орталық кеңесінің дипло-

мымен,  аудандық ардагерлер кеңесінің 

Алғыс хатымен, «Мұстафа Шоқай – 125 

жыл» т с белгісімен, «Ардақты ауыл 

ағасы – 2015» номинациясы бойынша 

марапаттарға ие болды.

Осындай ел, халық алдындағы қо-

ғамдық қызметін абыроймен атқарып 

келе жатқан ұлағатты ардагер ұстаз 

К.Палмағанбетовке, ел ағаларына «ауы-

лын  к ріп,  азаматын  таны»  деген  халық        

даналығына әрдайым сай бола беруіне 

шын жүректен тілектеспіз.

Оразбек ЖҰМАДІЛҰЛЫ.

Ақмая ауылы.

ӘДІЛ ТӨРЕЛІК пен 

АДАЛ ҚЫЗМЕТ – 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 

6 мамырдағы кеңейтілген отырысында Елбасымыз 

Н. .Назарбаев  бес институционалдық реформаны 

жүзеге асыруға байланысты ұсынған 100 нақты қадам 

– Қазақстан Республикасының дамыған мемлекеттердің 

отыздығына кіру ж ніндегі жоспарын жариялаған бо-

латын.

Президент  з с зінде бұл  бағдарламаны орындау 

арқылы Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігі артаты-

нын, бұл үшін 5 салада нақты 100 қадам жасалатынын 

атап к рсетті.

Осы қадамдардың қатарында екінші бағыт ретінде 

заңның үстемдігін қамтамасыз ету мақсатында салаға 

19 жаңалық енгізілген болса, оның 11 қадамы, яғни, 

16-26 қадамдар  республикамыздағы сот жүйесін ре-

формалауға қатысты мәселелерді қамтыған. Осы орай-

да аудандық сот судьясы  лия Түбекбаеваға бірнеше са-

уалдар жолдаған едік.

–  лия Бердібекқызы, судья қызметіне үміткерлердің   1   2   3


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал