51 күн қалды Жастар қалашығыжүктеу 0.96 Mb.

бет6/10
Дата10.06.2017
өлшемі0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Елбасының кітапханасы және 

Қоры журналистерге арнап

«Қазақстан тәуелсіздігі және 

Елбасы» конкурсын жариялайды 

1. ЖАЛпЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.«Мемлекеттік тіл және БАҚ» облыстық конкурсы (бұдан 

әрі – конкурс) Қазақстан Республикасы Байланыс және 

ақпарат қызметкерлерінің күніне орай бағытталған.

2. Конкурсты өткізудің мақсаты мемлекеттік тіл саясатын 

бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен насихаттау, қазақ 

тілді контентті арттыру және мемлекеттік тілдің қолдану 

аясын кеңейту болып табылады.

3. Конкурс төрт номинациядан тұрады:

1) «Үздік мақала»;

2) «Үздік телеарна бағдарламасы»;

3) «Үздік радио бағдарламасы»;

4) «Үздік сайт мақаласы».

4. Конкурсқа мемлекеттік тіл және оның дамуы туралы 

мақалаларды жариялаған (бағдарлама құрастырған) журна-

листер қатыса алады.

5.  Алдыңғы  конкурстың  бас  жүлде  мен  І  орын 

жеңімпаздары конкурсқа қатыстырылмайды.2. кОНкУРСТЫ ұЙЫМДАСТЫРУ ТӘРТІБІ

6. Жамбыл облысы әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасы 

конкурстың ұйымдастырушысы болып табылады.

7. Конкурсты өткізу туралы хабарландыру бұқаралық 

ақпарат құралдарында жарияланады және облыс әкімдігінің 

тілдерді дамыту басқармасының ресми сайтында орнала-

стырылады.

8. Конкурс қатысушылары осы Ереженің 3-тармағындағы 

көрсетілген төрт номинацияның біреуі бойынша өтінімді 

облыс әкімдігі тілдерді дамыту басқармасына 2017 жылғы 

5 мамырға дейін мынадай құжаттармен беріледі:

1)  конкурсқа  қатысу  туралы  өтінім  (осы  Ереженің 

қосымшасына сәйкес нысан бойынша);

2)  2016  жылғы  1  шілде  мен  2017  жылғы  5  мамыр 

аралығында  мемлекеттік  тілді  насихаттау  мақсатында 

бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген үш мате-

риалды, соның ішінде радио және телебағдарламаларды, 

мемлекеттік тілдегі сайттардағы, мерзімдік баспасөздегі 

жарияланған мақалаларды;

3)  мақала  жарияланған  газет-журналдар,  сайттардың 

скриншоттары, бағдарламалардың DVD дискідегі жазбасы, 

«Word» форматындағы электрондық нұсқасы;

4) ұсынылған материалдардың (сілтемелерінің) басқарма 

сайтындағы  «Мемлекеттік  тіл  және  БАҚ»  айдарына 

орналастырылғандығын растайтын құжат (скриншоттар).

3. кОНкУРС ҚАТЫСУШЫЛАРЫН БАғАЛАУ

9. Конкурсқа қатысушылардың жұмысын бағалау және 

жеңімпаздар  мен  жүлдегерлерді  анықтау  үшін  тіл  мен 

әдебиет, журналистика салаларының зиялы қауым өкілдері 

мен ғалымдары, білікті мамандарынан тұратын қазылар 

алқасы  5  адамнан  құрылады.  Оның  құрамын  облыс 

әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасы анықтайды.

10.  Қазылар  алқасы  конкурсқа  қатысушылардан 

жинақталған материалдар негізінде дауыс беру арқылы 

конкурстың төрт номинациялары бойынша жеңімпаздар 

мен жүлдегерлерді анықтайды.

11.  Конкурстың  марапаттау  рәсімі  салтанатты  түрде 

өткізіледі.

12.Конкурс жеңімпаздары мен жүлдегерлері арнайы ди-

пломдармен және ақшалай сыйлықтармен марапатталады.

13. Конкурстың жеңімпаздары мен жүлдегерлері тура-

лы ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында және облыс 

әкімдігі тілдерді дамыту басқармасының ресми сайтында 

жарияланады. 

14. Конкурсқа ұсынылатын материалдар 2017 жылғы 5 

мамырға дейін мына мекенжайға жолдануы тиіс (5 мамыр-

дан кейін пошта арқылы келіп түскен материалдар конкурсқа 

қатыстырылмайды):

Тараз қаласы, Желтоқсан көшесі, 78 үй, 9-қабат, №910 

бөлме,  облыс  әкімдігінің  тілдерді  дамыту  басқармасы, 

«Мемлекеттік тіл және БАҚ» республикалық конкурсына» 

деген белгімен. 

Байланыс телефондары: 8 (7262) 56-92-34, 56-92-35.ДүЙСЕНБІ

СЕЙСЕНБІ

25 

сәуір

24 

сәуір

6:00 әнұран

6:05 Қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

7:00 «ТАҢШОлПАН». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама (9:30 ТАҢҒы 

АҚПАрАТ) 

10:00 «рОБОТ ПОЙ-

ызДАр». Мультхикая. 

1-маусым. 22-24 бөлімдері 

(Оңтүстік Корея, 2016 ж.)

10:35 «МАрИН ЖәНЕ 

ОНыҢ ДОСТАры». Муль-

тхикая. 3-бөлімі (Оңтүстік 

Корея, 2014ж.)

10:50 «Қызы қекен...»

11:35 «Сүйебілсең...». Теле-

хикая. 3-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2016 

ж.) (с субтитрами)

12:25 «Айналайын». Теле-

хикая. 2-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2011 

жыл) (с субтитрами) 

13:00 «БірГЕ 

ТАҢДАЙМыз!». Тікелей 

эфир 

14:10 «Бозторғай». Теле-хикая. 40-бөлімі (Түркия, 

2013ж.) (с субтитрами)

15:00 «әЙЕл БАҚыТы». 

Ток-шоу. Тікелей эфир 

16:40 «Ақ пен қара». Теле-

хикая. 51-бөлім (Филиппин, 

2016 ж.) (с субтитрами)

17:30 КЕШКі АҚПАрАТ

17:50 «ТЕҢ МҮМКіНДіКТЕр 

уАҚыТы» 


18:10 «Көңіл толқыны»

18:15 «ҚызыҚ ЕКЕН...» 

19:00 «АҚ ПЕН ҚАрА». 

Телехикая. 52-бөлім 

(Филиппин, 2016 ж.) (с 

субтитрами)

20:00 БАСТы АҚПАрАТ

20:30 БАСТы ТАҚырыП

20:50 «АЙТуҒА ОҢАЙ...»

21:45 «СҮЙЕ БілСЕҢ...». 

Телехикая. 4-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2016ж.) (с 

субтитрами) 

22:35 «БОзТОрҒАЙ». 

Телехикая.41-бөлімі 

(Түркия, 2013 ж.) (с субти-

трами)


23:30 «ТҮНГі СТуДИЯДА 

НҰрлАН ҚОЯНБАЕВ»

0:05 БАСТы АҚПАрАТ

0:35 БАСТы ТАҚырыП

0:55 «Айналайын». Теле-

хикая. 2-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2011 

жыл) (с субтитрами) 

1:30 «Қылмыс пен жаза» 

1:50 «Тең мүмкіндіктер 

уақыты» 

2:10 «Түнгі студияда 

Нұрлан Қоянбаев»

2:40 «Көңіл толқыны»

4:00 әнұран

         ХАБАР

7:00 Қр әнұраны

7:00 «Өмір сабақтары» 

деректі драмасы

7:30 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

8:00 утренняя информаци-

онно-развлекательная про-

грамма «Жаңа күн» таңғы

 ақпаратты-сазды 

бағдарламасы

10:15 Телесериал. «Оскол-

ки» 

11:15 Телехикая. «Сапарла-стар хикаясы» 

11:45 «Көрімдік»

12:00 «Ауырмайтын жол 

ізде» деректі драмасы

12:30 «Сиқырлы ас үй» 

аспаздық бағдарламасы

13:00 Документальная 

драма «Семейные мело-

драмы»

14:00 Телесериал. «Краси-вая жизнь»

14:45 «Көрімдік»

15:15 «Біздің назарда»

15:30 «Біздің үй»

16:30 «Тағдыр тартысы» 

деректі драмасы

17:00 «Народный контроль»

17:15 Ток-шоу «Давайте 

говорить!» 

18:00 Телехикая. «Қыз 

жолы-2»

18:55 Жаһандық саясат 19:00 Қорытынды 

жаңалықтар

19:35 Телехикая. «Сапарла-

стар хикаясы» 

20:00 Телесериал. «Краси-

вая жизнь»

20:55 Большая политика

21:00 Итоги дня

21:35 Телесериал.»узел 

судьбы» 


23:00 Телехикая. «Қыз 

жолы-2»


23:50 Қорытынды 

жаңалықтар

0:25 «Ауырмайтын жол 

ізде» деректі драмасы

0:55 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

1:25 «Өмір сабақтары» 

деректі драмасы

1:55 Қорытынды 

жаңалықтар

3:00 Қр әнұраны

                        ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

7:25 әнұран 

7:30 Қайырлы таң, 

әулиеата! 

9:30 ЖАҢАлыҚТАр

9:55 НОВОСТИ 

10:20 Күй күмбірі

10:25 Телеблокнот

10:30 Телемаркет

10:35 Хабар: Бірінші студия

11:00 Балаларға базарлық 

11:25 Телеблокнот

11:30 Сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

12:00 Музыка 

12:30 Деректі фильм

13:00 ТҮСКі ЖАҢАлыҚТАр

13:15 ДНЕВНыЕ НОВОСТИ

13:30 Хабар: Арнайы 

репортаж


13:50 Телемаркет

13:55 Телеблокнот

14:00 Сөз маржан

14:05 Аңдатпа

14:00-17.55 Техникалық 

үзіліс 


17:50 Аңдатпа

17:55 Хабар: Алтын бесік

18:10 Хабар: Грани 

18:20 КЕШКі ЖАҢАлыҚТАр 

18:35 ВЕЧЕрНИЕ НОВО-

СТИ


18:50 Телемаркет

18:55 Телеблокнот

19:00 Телехикая 

19:50 Музыка

20:00 Хабар: Сыр - перне

20:25 Телеблокнот

20:30 ҚОрыТыНДы 

ЖАҢАлыҚТАр

20:55 роликтер, анонстар

21:00 ИТОГОВыЕ НОВО-

СТИ

21:25 роликтер, анонстар21:30 Телемаркет

21:35 Көркем фильм 

22:55 Телеблокнот

23:00 Сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

23:30 Музыка

0:00 ҚОрыТыНДы 

ЖАҢАлыҚТАр

0:25 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

0:55 Телеблокнот

1:00 Музыка

1:08 Аңдатпа.әнұран

1:10 Арнаның жабылуы

 7 канал

06.00 «Қуырдақ»

07.00 «Қыздар арасында»

07.50 Т/с «1001 түн» 

08.45 М/с «Болашақ тобы»

09.10 Союзмультфильм

10.00 «Смеяться разреша-

ется»


12.00 «Шай ішейік»

12.30 Т/х «Ауылдан қашу»

13.00 ПрЕМЬЕрА т/с 

«Тағдырым шешілген күн»

14.30 Т/с «Азулылар»

15.30 «Гадалка»

16.10 «Человек-невидимка»

17.20 «Вечерний Киев» 

19.00 ПрЕМЬЕрА т/с 

«Тағдырым шешілген күн»

20.30 ПрЕМЬЕрА т/с 

«Алғашқы махаббат»

21.20 ПрЕМЬЕрА т/с «Азу-

лылар»


22.20 Т/с «Мажор»

23.40 Т/с «Секретные 

материалы»

00.40 «Вечерний Киев»

01.50 Т/с «Секретные 

материалы» 

02.30 «әжуа» 

02.50 Т/с «Алғашқы ма-

хаббат»

03.40 «әп,бәрекелде!»  04.10 «Қуырдақ»

04.40 «Ене мен келін»

05.10 «Женіп көр!»

     кТк

07.00 Қр әНҰрАНы

07.05 “КҮНәҺАр МАХАБ-

БАТ”. Түрiк телехикаясы 

(қайталау)

08.30 ЖАҢАлыҚТАр 

(қайталау)

09.00 “СВАрА МЕН рА-

ГИНИ”. Үнді телехикаясы 

(қайталау) 

09.40 “зАБуДЬ И ВСПОМ-

НИ”, мелодрама (1-2 серии, 

повтор)

11.50 НОВОСТИ (повтор вечернего выпуска)

12.30 “ГлАВНАЯ рЕДАК-

ЦИЯ” (повтор)

13.10 “ТАЙНы СлЕД-

СТВИЯ-14”, детективная 

драма (1-2 серии). В гланой 

роли Анна Ковальчук                                                                                                        

15.00 “КӨріПКЕл”. Жаңа 

маусым!

16.00 “әЙЕл ҚырыҚ ШырАҚТы”  

17.00 “МАХАББАТ 

МҰҢы”. Үнді телехикаясы.  

Тұсаукесер!

18.00 “СВАрА МЕН рА-

ГИНИ”. Үнді телехикаясы.

Тұсаукесер! С субтитрами 

на русском языке

19.00 “КҮНәҺАр МА-

ХАББАТ” (лЮБОВЬ И 

ГрЕХ). Түрiк телехикаясы. 

Тұсаукесер! С субтитрами 

на русском языке.

20.30 ЖАҢАлыҚТАр

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВО-

СТИ


21.40 “БылО ДЕлО” – 

Опасная бритва

22.40 “зАБуДЬ И ВСПОМ-

НИ”, остросюжетная 

мелодрама (11-12 заклю-

чительные серии). В ролях: 

Александр Кобзарь, Анна 

Васильева 

00.20 “ПрИГОВОр”, остро-

сюжетная драма. В главных 

ролях: Александр Галибин, 

Ксения Ильясова

02.10 ЖАҢАлыҚТАр 

(қайталау)  

02.35  “КӨріПКЕл” 

(қайталау)  

03.20-04.10 “МАХАББАТ 

МҰҢы”. Үнді телехикаясы 

(қайталау)

 

 кАНАЛ

05.58 Қр әНҰрАНы

06:00 ризамын

07:00 Информбюро

08:00 Сериал «КИЕлі 

НЕКЕ» (каз) (повтор)

10:00Сериал «Сүйгенім 

бол»


11:00 Мультсериал «лун-

тик» (рус)

12:00 ЕрАлАШ

13:05 Сериал «Кухня» 

(повтор) 

14:05 «Все только начина-

ется»

15:05 Келiндер Байгесi (каз)16:05 Сериал «КИЕлі 

НЕКЕ» (каз)

18:05 Ералаш

19:00 Сериал «Кухня»

20:00 Информбюро

21:00 Сериал «Өшпес 

махаббат» (каз)

23:00 Сериал «Ертугрул» 

(каз)

00:00 Алдараспан, Шаншар, Нысана күнделігі (каз)

01:00 Музыкалыксагат

01:30 Сериал «Все могут 

короли»


02:10 Казакша концерт (каз)

 

    ЕВРАЗИя

6:00 ЖАҢАлыҚТАр СуБ-

ТИТрлЕрМЕН 

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» 

(каз)  

7:00 Телеканал «ДОБрОЕ уТрО» (каз/рус)  

10:00 «МАТА ХАрИ». 

Многосерийный фильм

11:00 «БAСТы ПАТрулЬ» 

бағдарламасы 

11:10 «ТОЙ зАКАз» 

бағдарламасы 

11:40 «П@уТINA» 

бағдарламасы  

12:10 «ПЕНДЕМіз ҒОЙ» 

бағдарламасы 

13:05 «ҚОфС ЖҮрЕКТіҢ 

лҮПілі». ҮНДі ТЕлЕХИКА-

ЯСы  


14:00 «әЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы

15:00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ» 


15:55 Татьяна Космачёва, 

роман ладнев, Станислав 

Бондаренко, Мария Ани-

канова, Дмитрий Щербина 

в многосерийном фильме 

«СКАлОлАзКА»   

17:50 «ПуСТЬ ГОВОрЯТ»  

18:55 Многосерийная мело-

драма «КруГОВОрОТ» 

20:00 «ГлАВНыЕ НОВО-

СТИ» 

20:50 «П@уТINA» бағдарламасы  

21:30 «БАСТы 

ЖАҢАлыҚТАр»  

22:10 «АлАулАҒАН 

СЕзіМ». ҮНДі ТЕлЕХИКА-

ЯСы  


0:00 Премьера. Владимир 

Машков в многосерийном 

фильме «НАлЕТ» 

2:00 «ВЕЧЕрНИЙ урГАНТ»  

2:30 «БAСТы ПАТрулЬ» 

бағдарламасы   

2:40 «БАСТы 

ЖАҢАлыҚТАр»  

3:15 «ПЕНДЕМіз ҒОЙ» 

бағдарламасы 

4:00 «әЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

До 04:45 

 

         

6:00 Жаңалықтар

6:30 Новости «20:30»

7:00 Союзмультфильм

8:30 «Сырты бүтін...» 

деректі драмасы

9:00 «Махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

10:00 «Гүлдер шайқасы» 

түрік телехикаясы 

11:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

13:00 Союзмультфильм

13:30 Сериал «И все-таки я 

люблю»

15:30 Программа «Истина где-то рядом»

16:00 «Келіннің соңы» үнді 

телехикаясы

16:30 Тұсаукесер! «Абы-

сындар» телехикаясы

17:20 «Біздің ауыл» 

бағдарламасы

18:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Гүлдер шайқасы» 

түрік телехикаясы 

22:00 «Келіннің соңы» үнді 

телехикаясы

22:30 Тұсаукесер! «Абы-

сындар» телехикаясы

23:10 «Махаббат дерті» 

түрік телехикаясы

0:00 Сериал «Двадцать лет 

без любви»

1:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

3:00 Жаңалықтар

3:30 Новости «20:30»

6:00 әнұран

6:05 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт

7:00 «ТАҢШОлПАН». Таңғы ақпаратты-сазды бағдарлама 

(9:30 ТАҢҒы АҚПАрАТ)

10:00 «рОБОТ ПОЙызДАр». 

Мультхикая. 1-маусым. 19-22 

бөлімдері (Оңтүстік Корея, 

2016 ж.)


10:45 «МАрИН ЖәНЕ ОНыҢ 

ДОСТАры». Мультхикая. 

2-бөлімі (Оңтүстік Корея, 

2014ж.)


11:00 «Апта»

12:05 «Сүйебілсең...». Теле-

хикая. 2-бөлім  («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2016 ж.) 

(с субтитрами) 

13:00 «БірГЕ 

ТАҢДАЙМыз!». Тікелей 

эфир 


14:10 «Бозторғай». Телехи-

кая. 39-бөлімі (Түркия, 2013 

ж.) (с субтитрами)

15:00 «әЙЕл БАҚыТы». Ток-

шоу. Тікелей эфир 

16:40 «Ақ пен қара». Теле-

хикая. 50-бөлім (Филиппин, 

2016 ж.) (с субтитрами)

17:30 КЕШКі АҚПАрАТ

17:50 «Елінетіл қатқан, 

естінітың датқан - Камал». 

Арнайы жоба

18:15 «Көңіл толқыны»

18:30 «МЕНіҢ 

ҚАзАҚСТАНыМ!». (с субти-

трами)


19:00 «АҚ ПЕН ҚАрА». Теле-

хикая. 51-бөлім (Филиппин, 

2016 ж.) (с субтитрами)

20:00 БАСТы АҚПАрАТ

20:30 БАСТы ТАҚырыП

20:50 «АЙТуҒА ОҢАЙ...»

21:45 «СҮЙЕ 

БілСЕҢ...». Телехикая. 

3-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттықтелеарнасы, 2016ж.) 

(с субтитрами) 

22:35 «БОзТОрҒАЙ». 

Телехикая.40-бөлімі (Түркия, 

2013 ж.) (с субтитрами)

23:30 «ТҮНГі СТуДИЯДА 

НҰрлАН ҚОЯНБАЕВ» 

0:05 БАСТы АҚПАрАТ

0:35 БАСТы ТАҚырыП

0:55 «Менің Қазақстаным!». 

(с субтитрами)

1:30 «Елінетіл қатқан, 

естінітың датқан - Камал». 

Арнайы жоба

1:55 «Түнгі студияда Нұрлан 

Қоянбаев» 

2:30 «Көңілтолқыны»

3:50 әнұран

         ХАБАР

7:00 Қр әнұраны

7:00 «Өмір сабақтары» 

деректі драмасы

7:30 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

8:00 утренняя информацион-

но-развлекательная програм-

ма «Жаңа күн» таңғы 

ақпаратты-сазды 

бағдарламасы

10:15 Телесериал «Белая ра-

быня» заключительная серия

11:15 «Ду-думан»

12:00 «Ауырмайтын жол ізде» 

деректі драмасы

12:30 Кулинарная программа 

«Магия кухни»

13:00 Документальная драма 

«Семейные мелодрамы»

14:00 Телесериал. «Красивая 

жизнь»


14:45 «Көрімдік»

15:15 «Біздің назарда»

15:30 «Көңіл толқыны» 

ақпаратты-танымдық 

бағдарламасы 

16:00 Телехикая. 

«Пәленшеевтер»

16:30 «Тағдыр тартысы» 

деректі драмасы

17:00 «Народный контроль»

17:15 «Бетпе-бет»

17:40 «Қайсар жандар»

18:00 Телехикая. «Қыз 

жолы-2»


18:55 Негізінде

19:00 Қорытынды жаңалықтар

19:35 Телехикая. «Сапарла-

стар хикаясы» 

20:00 Телесериал. «Красивая 

жизнь»


20:55 По сути

21:00 Итоги дня

21:35 Телесериал.»узел 

судьбы» 


23:00 Телехикая. «Қыз 

жолы-2»


23:50 Қорытынды жаңалықтар

0:20 «Ауырмайтын жол ізде» 

деректі драмасы

0:50 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

1:20 «Өмір сабақтары» 

деректі драмасы

1:50 Қорытынды жаңалықтар

3:00 Қр әнұраны

ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

7:25 әнұран 

7:30 Қайырлы таң, әулиеата! 

9:30 АПТА

10:25 Телеблокнот

10:30 Телемаркет

10:35 Хабар: Тіл сақшысы

11:10 Балаларға базарлық 

11:25 Телеблокнот

11:30 Сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

12:00 Музыка 

12:30 Деректі фильм

13:00 ТҮСКі ЖАҢАлыҚТАр

13:15 ДНЕВНыЕ НОВОСТИ

13:30 Хабар: Айша бибі

13:50 Телемаркет

13:55 Телеблокнот

14:00 Сөз маржан

14:05 Аңдатпа

14:00-17.55 Техникалық 

үзіліс 


17:50 Аңдатпа

17:55 Хабар: Бірінші студия

18:20 КЕШКі ЖАҢАлыҚТАр 

18:35 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

18:50 Телемаркет

18:55 Телеблокнот

19:00 Телехикая 

19:50 Музыка

20:00 Хабар: Мұғалім 

мәртебесі

20:20 Сөз маржан

20:25 Телеблокнот

20:30 ҚОрыТыНДы 

ЖАҢАлыҚТАр

20:55 роликтер, анонстар

21:00 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

21:25 роликтер, анонстар

21:30 Телемаркет

21:35 Көркем фильм

22:55 Телеблокнот

23:00 Сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

23:30 Музыка

0:00 ҚОрыТыНДы 

ЖАҢАлыҚТАр

0:25 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

0:55 Телеблокнот

1:00 Музыка

1:08 Аңдатпа.әнұран

1:10 Арнаның жабылуы7 канал

06.00 «Қуырдақ»

07.00 «Қыздар арасында»

07.50 Т/с «1001 түн» 

08.45 М/с «Болашақ тобы»

09.10 Союзмультфильм

10.00 Х/ф «Голая правда»

12.00 Премьера! «Гу-Гу Гәп»

12.30 «Шай ішейік»

13.30 «Келесі кім?»

14.10 узбекфильм «Гүлім»

16.10 Союзмультфильм

17.00 «Юморина» 

19.00 ПрЕМЬЕрА т/с 

«Тағдырым шешілген күн»

20.10 ПрЕМЬЕрА т/с 

«Алғашқы махаббат»

21.20 ПрЕМЬЕрА т/с «Азу-

лылар»

22.20 Т/с «Мажор»23.40 Х/ф «Другой мир 2: 

Эволюция» 

01.50 «Q-елі» 

02.30 «әжуа» 

02.50 Т/с «Алғашқы махаб-

бат»


03.40 «әп,бәрекелде!»  

04.10 «Қуырдақ»

04.40 «Ене мен келін» 

05.10 «Женіп көр!»     кТк

07.00 Қр әНҰрАНы

07.05 “БАзАр ЖОҚ АлАҢы”  

(қайталау) 

08.00 “ШырҒАлАҢ”. Түрiк 

телехикаясы. (қайталау)

09.20 “ПЕТлЯ”, криминаль-

ная драма В ролях: Гани 

Ажикенов, унида Мухитди-

нова, Жандос Амангельдиев 

(повтор) 

11.10 “КрАСАВИЦА И ЧуДО-

ВИЩЕ”, драма с участием 

Эльвиры Болговой, Алексея 

Макарова (повтор)

12.50 “ПОрТрЕТ НЕДЕлИ” 

(повтор) 

14.00 “ДруГАЯ ПрАВДА” 

(повтор) 

15.00 “КӨріПКЕл”. Жаңа 

маусым!

16.00 “іШҚҰСА”, Өзбек киносы. рөлдерде: Азиз 

умирзаков, Нигина Анорбое-

ва, Назим Талоходжаев.  

17.30 “МАХАББАТ 

МҰҢы”. Үнді телехикаясы.  

Тұсаукесер!

18.10 “СВАрА МЕН рА-

ГИНИ”. Үнді телехикаясы. 

Тұсаукесер! С субтитрами на 

русском языке

19.00 “КҮНәҺАр МАХАББАТ” 

(лЮБОВЬ И ГрЕХ). Түрiк 

телехикаясы. Тұсаукесер! 

С субтитрами на русском 

языке.

20.30 ЖАҢАлыҚТАр21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

21.40 “ГлАВНАЯ рЕДАКЦИЯ” 

– Маленькие монстры

22.25 “зАБуДЬ И ВСПОМ-

НИ”, остросюжетная мело-

драма (9-10 серии). В ролях: 

Александр Кобзарь, Анна 

Васильева

00.30 “КАКТуС И ЕлЕНА”, 

остросюжетная драма. В 

главных ролях: Татьяна Ар-

нтгольц, Александр Пашков, 

Кирилл Жандаров  

02.15 ЖАҢАлыҚТАр 

(қайталау)  

02.40 “КӨҢілДі ОТБАСы” 

03.25-04.15  “МАХАББАТ 

МҰҢы”. Үнді телехикаясы 

(қайталау)

кАНАЛ

05.58 Қр әНҰрАНы

06:00 ризамын

07:00 Информбюро

08:00 Кино «Асманалдында» 

(Киргизия) (каз)

10:00 Сериал «Сүйгенім бол»

11:00 Кулинарная программа 

«Готовим с Адель» (повтор) 

11:30 Мультсериал «лунтик» 

(рус)

12:00 ЕрАлАШ13:05 Сериал «Мамочки 3» 

(повтор)


14:05 «Все только начина-

ется»


15:05 Келiндер Байгесi (каз) 

16:05 Сериал «КИЕлі НЕКЕ» 

(каз)

18:05 Ералаш19:00 Сериал «Кухня»

20:00 Информбюро

21:00 Сериал «Өшпес махаб-

бат» (каз) 

23:00Сериал «Ертугрул» 

(каз)


00:00 Алдараспан, Шаншар, 

Нысана күнделігі (каз)

01:00 Музыкалыксагат

01:30 Сериал «Все могут 

короли»

02:10 Казакша концерт (каз) 

   ЕВРАЗИя

6:00 ЖАҢАлыҚТАр СуБТИТ-

рлЕрМЕН  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» 

(каз)  

7:00 Телеканал «ДОБрОЕ уТрО» (каз/рус)  

10:00 «МАТА ХАрИ». Много-

серийный фильм

11:00 «БAСТы ПАТрулЬ» 

бағдарламасы 

11:10 «ТОЙ зАКАз» 

бағдарламасы 

11:40 «П@уТINA» 

бағдарламасы  

12:10 «ТОЙ БАзАр» 

бағдарламасы 

13:05 «ҚОС ЖҮрЕКТіҢ 

лҮПілі». ҮНДі ТЕлЕХИКА-

ЯСы  


14:00 «әЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

15:00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ» 


15:55 Татьяна Космачёва, 

роман ладнев, Станислав 

Бондаренко, Мария Ани-

канова, Дмитрий Щербина 

в многосерийном фильме 

«СКАлОлАзКА»   

17:50 «ПуСТЬ ГОВОрЯТ»  

18:55 Многосерийная мело-

драма «КруГОВОрОТ» 

20:00 «ГлАВНыЕ НОВО-

СТИ» 

20:50 «П@уТINA» бағдарламасы  

21:30 «БАСТы 

ЖАҢАлыҚТАр»  

22:10 «АлАулАҒАН СЕзіМ». 

ҮНДі ТЕлЕХИКАЯСы  

0:00 Премьера. Владимир 

Машков в многосерийном 

фильме «НАлЕТ» 

2:00 «ВЕЧЕрНИЙ урГАНТ»  

2:30 «БAСТы ПАТрулЬ» 

бағдарламасы   

2:40 «БАСТы 

ЖАҢАлыҚТАр»  

3:15 «ТОЙ БАзАр» 

бағдарламасы 

4:00 «әЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

До 04:45 

     

 

6:00 Союзмультфильм7:10 Программа «Супер-

папа»


8:10 Информационно-ана-

литическая программа «Из-

бранное за неделю»

9:00 «Махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

10:00 «Гүлдер шайқасы» 

түрік телехикаясы 

11:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

12:50 Программа «Переза-

грузка»

13:00 Союзмультфильм13:30 Сериал «И все-таки я 

люблю»


15:30 Программа «Истина 

где-то рядом»

16:00 Келіннің соңы» үнді 

телехикаясы

17:00 «Шаншар» әзіл-сықақ 

театры


18:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Гүлдер шайқасы» 

түрік телехикаясы 

22:00 «Келіннің соңы» үнді 

телехикаясы

22:30 Тұсаукесер! «Абысын-

дар» телехикаясы

23:10 «Махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

0:00 Сериал «Двадцать лет 

без любви»

1:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

3:00 Жаңалықтар

3:30 Новости «20:30»
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал