26 тамыз 2016 ж жұмажүктеу 0.92 Mb.
Pdf просмотр
бет1/8
Дата22.04.2017
өлшемі0.92 Mb.
#7504
  1   2   3   4   5   6   7   8

26 тамыз  2016 ж.   

 

 

     жұма

  

 

№94 (18456)

Қарлығаш

         ОСПАНОВА

 

Соңғы жылдары елімізде жастар саясаты 

маңызды стратегиялық сипат алып  келеді. 

Мемлекет тарапынан да, тұтас қоғам та-

рапынан  да  жастарға  қолдау  көрсетіліп, 

еліміздегі əр жас азаматтың толыққанды да-

муына барынша жағдай жасалуда. Ғылым-

білім,  мəдениет  пен  өнер   саласындағы 

 талантты жастарды қолдау да жақсы жолға 

қойылған.

СУРЕТТЕ: Əлімжан 

Бекмағамбетов.

30 ТАМЫЗ – КОНСТИТУЦИЯ КҮНІ

Мемлекеттік  мереке  – 

Қазақстан Республикасының 

Конституциясы күнімен шын 

жүректен құттықтаймын.

Ата Заңның мемлекеттің 

және  жалпы  қоғамның  да-

муына зор ықпал жасайтыны 

сөзсіз.

Осынау  мерекелік  күн әрбір  қазақстандықтың 

өміріндегі  Конституция-

ның  маңызды  рөлін  еске 

түсіреді,  өйткені    оның  не-

гізгі  құқықтары  мен  мін-

деттерін, оларды іске асыру 

кепілдіктерін бекітеді. Жеке 

тұлғаны ойдағыдай дамыту, 

біздің  азаматтарымыздың 

әл-ауқаты мен ырыс-берекесі  

Конституцияның негізін қа-

лайтын қағидаты, оның мыз-

ғымас басым бағыты болып 

табылады.

Біздің еліміздегі маңыз-

ды саяси, әлеуметтік, эконо-

микалық  реформалар  берік 

конс титуциялық негізде қа-

былданады және өмірде жү-

зеге асырылады.

Конституциялық  нор-

маларды нақты ұстану ұзақ 

мерзімді  жоспарлар  құруға 

мүмкіндік береді. Өйткені Ұлт 

көшбасшысының  белгілеп 

берген  Қазақстанның  2050 

жылға дейінгі даму страте-

гиясын  іске  асыру,  жалпы 

алғанда біздің халқымыздың 

тұтастығына,  мақсаттары-

ның бірлігіне және Консти-

туция ережелерін ұстануына 

байланысты.

Біздің  облысымыздың 

әрбір тұрғынының өзіміздің 

еліміздің  болашағы  үшін 

жоғары  жауапкершілікті 

сезінетіндігіне, күн сайынғы 

еңбегімен біздің балалары-

мыздың жарқын болашағын 

жақындата  түсетіндігіне 

сенімдімін.

Әрбір қостанайлық отба-

сына бақыт, бейбітшілік пен 

құт-береке,  молшылық  пен 

өсіп-өркендеу тілеймін.Қостанай облысының 

әкімі Архимед 

МҰХАМБЕТОВ.

Ата Заң – елдің қорғаны

Құрметті қостанайлықтар!

 

Құрметті 

қостанайлықтар!

Сіздерді мемлекет-

тік мереке – Қазақстан 

Р е с  п у б л и к а с ы н ы ң 

К о н с  т и т у ц и я с ы 

күнімен шын жүректен 

құттықтаймын!

Бұл  ерекше  оқиға, 

20 жылдан астам уақыт 

бұрын Рес публиканың өркендеу-

інің  жаңа  беттерінің  бастауы 

болды.  Конституция  Қазақстан 

халқының бірлігін нығайтып, ортақ 

тарихи тағдыр мен байланыстырды. 

Таңдаған жолымыздың дұрыстығы 

арқасында, еліміздің тәуелсізігінің 

қалыптасу жолынан нәтижелі өт-

тік. Бұл жалпы ұлттық дата әрбір 

қазақстандық үшін ерекше маңыз-

ға ие. Біздің бәріміз –  осы кезеңде 

елімізде болған ауқымды жаңару-

лардың куәсіміз.

Қазақстан  әлемнің  экономи-

калық  жүйесінде  лайықты  орын 

алып және дүниежүзілік аренаға 

 танымал  болды.  Бұ-

ның барлығы ұлт көш-

басшысы  Н.Ә.Назар-

баевтың  берік  саяси 

жігерінің,  сондай-ақ 

Қазақстан  халқының 

бірлігі  мен  ұйым-

шылдығының арқасын-

да мүмкін болды. Елдің 

Конституциясы  нық 

кепілді сенімділік және 

одан әрі өрлеу болып табылады.

Әрбір  отбасына  денсаулық, 

бақыт, кұт-береке және ашық ас-

пан тілеймін!

Қостанай облыстық

мәслихатының 

хатшысы 

С.ЕЩАНОВ.3-бет.

2

26 тамыз 2016 жыл

Жанұзақ АЯЗБЕКОВ

Асқатай ғаламторды шар-

лап  отырып,  кенет...  селк 

ете  қалды:  «Бұл  не  сұмдық! 

Мынау шынымен-ақ Қарагөз 

бе, Қарагөз-айым ба, құдай-ау! 

Лыпасынан  өзге  дымы  жоқ. 

Жап-жалаңаш, іші шермиген. 

Суреттің  астындағы  жазу: 

«Ханзада  Қарагөз-айым, үпті 

болды. Қу аяқ қара шалдан жүкті болды». Құдай тас төбең-

нен ұрғыр, кімді айтып отыр? Тфу! Қой,  бұл басқа біреу, ат-

тас. Менің Қарагөзім-айым, қарындасым, небәрі он тоғыз-

да... Еш қисыны жоқ!» Асқатайдың саусақтары ноутбуктің 

пернетақтасына жабысып, қатып қалғандай екен. Дереу 

жұлқына, қалтасындағы айфонға бас салды.  Қарагөзге 

қоңырау барды. Барғанмен жауап қатпай жатыр! Бол енді! 

– Алло, Қарагөз сенбісің?

– Иә, көке... – Әбден тоңып қалтыраған,бұйығы дауыс. 

– Ютубтегі не бәле? Сен аттас біреу, сенен айнымайды.

Масқара!

– Көке... кешірші... Ол... мен... Мына қастастар әдейі 

салып жіберіпті...

– Сен не деп сандырақтап тұрсың, есің дұрыс па? Он 

екіде бір гүлің ашылмай жатып... не қара басты?

– Кешір, кешірші, көке...

– Бұл шын болса, мұныңды екі дүниеде де кешпеймін! 

Енді көзіме көрінбейтін бол! Менде қарындас, бауыр жоқ, 

енді жалғызбын! – Айфонды сөндірді де, лақтыра салды.

Содан бері екі жылдан асты, бір қалада тұрғанмен Асе-

кең қарындасын маңайлатпады, ал қарындасы жалғыз аға-

сының аяғына жығылып, жаздым-жаңылдым деп қанша 

мәрте табан тоздырып іздеп барғанымен көкесінің діні 

қатты: жібімеді,  есіктен де қаратпады. Енді Асқатай үшін 

Қарагөз – «шіріген жұмыртқа»...

Задында Асқатай пысық, өз кәсібіне мығым. Отыздан 

жаңа асты, жеке бас панасы бар, кезінде қарындасына да 

пәтер әперген. Ревизор жігіт қызметте майлы жілік ұстаған-

мен де, бір осалдығы – қолпаш-қошаметке бейілді...

Бірде Асқатай  әдеттегі іссапардан келе, қызуы көтеріліп, 

бас көтере алмай жатып қалды. Қайта-қайта жасыл құсық. 

Оң жақ қабырғасының асты ауырлап, шаншып ауырғанда, 

жаны көзіне көрінді. Ыстығын өлшесе – 39 градус, шошып 

кетті. Дәрігер досы Тұрарға телефон шалуға шамасы келді. 

Одан арғысы бұлдыр-бұлдыр... ұшақ гуілі, ақ халаттылар.

...Бір күні Асқатай оянғанда, қасында Тұрар отыр екен.

– Ой, сабазым-ай. Жаның қалды. Әй, өзің айтпақшы, 

кежегесі кейін тартқан қияңқы Байыстан тараған тұқым-

ның тұқылысың ғой. Менің талай рет қарал деген сөзімді 

құлағыңа қыстырмап едің. Егер қияңқылығың ұстап, ха-

барласпай  бірер  күн  өткізіп  алғаныңда,  Тектұрмастағы 

төбешіктің біріне құран оқытып отырар ма едім, шыны 

сол, – деді Тұрар қуақылана.

– Соншалықты не болды?

– Сөзін қара, әй, қу тұқыл қырсығым-ай, құдай біледі, 

өзің бір айдан бері қайда жатқаныңды да сұрамағансың. 

Бұл Астанадағы трансплантология орталығының жансақтау 

бөлімі. Бауыр циррозы. Әбден асқынтып, шірітіп жібер-

генсің. Дереу бауырды ауыстыру керек болды. Мұндайда 

донор табу қиын. Айналайын Қалқажанның арқасы. Әу-

елі тексергенде, Қалқажанның бауырдың майлы гепато-

зымен ауыратындығын білдік. Бауыры «жарамсыз» деп 

табылған-тын. Алайда, ол екі аптаның ішінде жанталаса 5 

келі салмақ тастап, денсаулығын қалпына келтірді. Сөйтіп 

саған бауыр етінің 70 пайызын кесіп берді. 

– Қалқажаның кім? 

Тұрар үн-түнсіз ғана төс қалтасынан бір жапырақ қағаз-

ды алып, Асқатайға ұстатты. Маржандай, көркем жазу көзі-

не  оттай  басылды:  «Көке,  сауығып  кетуіңізді  құдайдан 

күндіз-түні тіледім. Дер кезінде хабар берген Тұрар ағаға 

рақмет. Асқар әулетінің соңғы тұяғы – Сізден айырылсақ, 

онда бір тұқымның өшкені. Мен болса да... шіріген жұмырт-

қа. Сіз аман болыңыз ағатайым! Тұрар ағаға мен емес, басқа 

біреуді айта салыңыз деп өтіндім. Білем ғой, мені көрсеңіз 

тағы да «жыныңыз» ұстап қала ма деп,  үйіме кеттім. Менің 

жағдайым жақсы, бәрі де қалпына келеді. Көке, кешіре ал-

саңыз, кешіріңіз...  Қарындасың – Қарагөз».

Асқатай  тұңғыш рет көзі жасаурағанын сезді. Бірақ оны-

сын Тұрарға сездіргісі келмей, кежегесі кейін тартып, тас-

түйін бола  қалса деп еді, ерік бермеді.  Көзінен бір моншақ 

домалап барып, бүйрек бетке тұрып қалды... жерге тамбады.

    Енді байқады, бөлмеде жалғыз қалыпты... БАС РЕДАКТОР ƏЛЕМІ

ТҰҚЫЛ


Осындай атаумен 

«Горняк» мəдениет 

сарайында білім 

саласының 

қызметкерлерінің 

дəстүрлі тамыз 

конференциясы өтті. 

Қоғамда  адам  капиталы-

ның сапалы өсуiне əсер ететiн 

маңызды құралдың бірі – білім 

болып  табылады.  Сондықтан 

оны дамытып, əлемдік деңгей-

ге  көтеру  –  мемлекеттік  сая-

саттың басым бағыты. Бүгінде 

қаламыздың  білім  саласында 

айтарлықтай оң өзгерістер бай-

қалады.  Оқушылар  мен  ұс-

таздардың  жетістіктерін  айт-

пағанда,  Перцев  кентінде  су 

жаңа білім ордасы бой көтеріп, 

Қашардың  №1  орта  мектебіне 

күрделі жөндеу жүргізілді. Жыл 

басынан бері білім беру меке-

мелерін ағымдағы жөндеуіне 10 

миллион теңге бағытталса, ин-

женерлік желілерді жаңартудың 

жобалық-сметалық  құжаттама-

ларын дайындауға 13 миллион 

теңге бөлінді. Осы жəне өзге де 

жаңалықтарды жіпке тізіп бер-

ген қала əкімі Бақытжан Ғаязов 

ұстаздарды жаңа оқу жылының 

басталуымен де құттықтап, ең-

бегі еленгендерді облыс əкімінің 

мақтау қағазымен марапаттады.

Елбасы ұсынған бес рефор-

ма, бұл – еліміздің қарыштап да-

муына серпін беретін маңызды 

саяси қадам. Соның ішінде, Ұлт 

көшбасшысы 100 нақты қадамда 

баса айтқан негізгі айқын мақсат 

– жастардың үш тілді меңгеруі. 

–  Қазір  қаланың  бірнеше 

мектептерінде  үш  тұғырлы  тіл 

бағдарламасын  енгізу  мақса-

тында  дайындық  жүріп  жатыр. 

2020  жылға  дейін  жалпы  білім 

беретін  барлық  мектептер  осы 

дайындықтан өтуі тиіс, – деді ке-

лесі боп сөз алған білім бөлімінің 

басшысы Ольга Кононенко.

Ол өткен жылды қорытынды-

лай  келе,  қаламыздың  барлық 

мектептері  жаңа  оқу  жылына 

сақадай  сай  екендігін  жеткізді. 

Педагог қауымның алдына жаңа 

міндеттер  жүктеді.  Салтанат-

ты  бөлімнен  қаланың  ең  үздік 

шығармашылық ұжымдары кон-

церттік бағдарламасын ұсынды. 

Айта кетерлігі, тамыз конфе-

ренцияның  негізгі  бөлімі  ертең 

№7 қазақ орта мектебінде өтетін 

болды. Онда ұстаздар білім беру 

саласындағы соңғы жаңалықтар-

ды талқылап, өзара тəжірибе ал-

маспақ.

Қуаныш ЕСҚАБЫЛ.

Білімді ел – мәңгілік ел

Сарыкөл ауданы «Ақкиік» 

ЖШС аумағында 

механикаландырылған 

қырман құрылуда. 

ЖШС  басшысы  Амангелді 

Жалғасов  Мәскеуден  әкелінген 

механикаландырылған  қырман 

құрылысы  жаңа  модификациялы 

екендігін, астықты жүз пайыз та-

залайтындығын айтты.  Атап өткен 

жөн, тазарту және сұрыптауы ма-

шинаға ұқсас мұндай техника әзір-

ге ауданда жоқ. Ағымдағы жылдың 

10-қыркүйегінде  іске  қосылады.  

Ал, толық өндірістік қуаттылыққа 

шығу  желтоқсан  айына  дейін 

жоспарланып отыр. Серіктестіктің  

механикаландырылған қырманға 

салған қаражат құны  45 миллион 

теңгені құрайды.

Шаруа қожалығына бас сұққан 

аудан әкімі  құрал-жабдық жүзе-

ге  асырылатын  орынды,  астық 

қабылдау  алаңын,  қойма  және 

кәсіпорынның  мобильді  кептіру 

агрегатын аралап көрді.  

Амангелді  Рахымбайұлының 

айтуынша, бұл жылы арпа да жақсы 

шыққан. Диқан арпа жинауды  екі-

үш күннен соң бастауды жоспарла-

са, ал бидай оруды 10-қыркүйекте 

көздеп отыр. 

Руслан ӘЛКЕЕВ.

Қырман іске қосылады

ОРАҚ – 2016

Кез келген мемлекеттің, елдің тəуелсіздігін, демок-

ратиялық құндылықтарын айқындайтын негізгі құжат – 

Конс титуция. Онда мемлекеттің барлық құрылымдары-

ның, жеке азаматтардың, ұлт пен ұлыстардың, əлеуметтік 

топтардың мақсаттары, міндеттері, құқықтары көрсетіледі.

Бүгінде Ата Заңды қолданудың, оның нормаларын 

жүзеге асырудың мол тəжірибесі мен бай дəстүрі қалып-

тасты. Оның негізінде еліміздің даму бағыты айқындал-

ды. Конституцияда бекітілген құқықтық, демократия-

лық, əлеуметтік жəне зайырлы мемлекет қалыптастыру 

қағидалары қоғамда түпкілікті бекітіліп, өз нəтижелерін 

беруде. Қазақстан Республикасы Конституцияның 2-ші 

бөлігінің  2-ші  тармағында  «Республиканың  егемен-

дігі оның бүкіл  аумағына  таратылады. Мемлекет өз 

аумағының тұтастығын, тиіспеушілігін жəне иеліктен 

айыру сыздығын қамтамасыз етеді» делінген. Біз бірінші 

шабуыл жасамаймыз, бірақ бізге əскер қажетсіз деп те 

айта алмаймыз. Шын əскерилер соғыстың қажетсізді-

гін, бейбітшіліктің сақталуын алдымен ойына салып 

жүреді. Біздің егеменді мемлекетіміздің Қарулы Күштері 

Конституцияға сүйеніп бейбітшіліктің қорғауында тұр 

деп айтуға болады. Сондықтан, еліміздегі көпұлтты 

халықтың достығын нығайту мен қоғамдық келісімді 

қамтамасыз етуде Конституцияның ролі зор. Сол себепті, 

біз Ата Заңымыз бен тəуелсіздігіміздің қадір-қасиетін 

сезініп, еліміздегі бейбітшілік пен тұрақтылыққа шүкір-

шілік етуіміз керек.

Алдағы уақыттарда да ынтымағы жарасқан еліміздің 

бағын асыратын, мерейін тасытатын үлкен істер көбейе 

берсе екен дейміз. Мереке қарсаңында əр отбасыға аман-

дық, елімізге тыныштық, береке-бірлік тілеймін!Д.ШАЯХМЕТОВ,

Қостанай гарнизоны əскери сотының 

кеңсе меңгерушісі.

КОНСТИТУЦИЯ – 

    бейбітшілігіміздің сақшысы

26 тамыз 2016 жыл

3

Екі к‰н ішінде 54 мас ж‰ргізуші ±сталѓанОблыс. ¤њір полицейлері "Мас ж‰ргізуші" операциясы

кезінде жол-кμлік ќозѓалысына ќатысты 722 зањб±зушылыќ-

ты аныќтаѓан. Облыстыќ ІІД-ныњ жергілікті полиция ќызметініњ

басшысы Н.Смаѓ±ловтыњ айтуынша, оныњ ішінде дені жыл-

дамдыќты асыра пайдалану, белдікті таќпау, ќалта телефо-

нын ќолдану сияќты зањб±зушылыќтарѓа жол бергендер.

Сондай-аќ, екі к‰н ішінде мас к‰йінде кμлік ж‰ргізген 54 адам

±сталѓан.Ќарызыњды μсімсіз тμле

Ќостанай ќ. "Ќостанай-су" кєсіпорны борышкерлер ара-

сында 1 ќырк‰йек пен 1 ќазан аралыѓында айлыќ μткізеді.

Аталмыш акция барысында борышкерлер ќарыздарын μсімсіз

тμлеуге м‰мкіндік алады. Жалпы, борышкерлердіњ кєсіпо-

рын алдындаѓы ќарызы 198 млн. тењге болса, соныњ 72 млн.

тењгесі жеке т±рѓындарѓа тиесілі кμрінеді. Сондыќтан, бере-

шекке белшеден батќан борышкерлер б±л м‰мкіндікті жіберіп

алмаѓандары д±рыс. Біраќ, акция аясындаѓы раќымшылыќ-

тыњ мемлекеттік мекемелер мен жекеменшік ±йымдарѓа,

кєсіпорындарѓа еш ќатысы жоќ, олар ќарыздарын толыѓы-

мен μтейтін болады.

Кєсіпкерлер кμмегі

Арќалыќ. Жыл сайын жања оќу жылы ќарсањында еліміз-

де єлеуметтік ќорѓалмаѓан отбасыларыныњ мектепке бара-

тын балаларына кμмек кμрсететін "Мектепке жол" акциясын

μткізу дєст‰рге айналѓан. Акция 1 тамыздан 30 ќырк‰йек ара-

лыѓында ж‰реді. Ќалалыќ білім бμлімініњ дерегі бойынша,

б‰гінгі к‰ні акция аясында аз ќамтылѓан отбасыларыныњ 134

баласына μњірдегі ТБРУ, ќалалыќ мешіт, "Алюминќ±рылыс",

"Бірлік-К" серіктестіктері мен "Юность", "Ерѓали" жеке

кєсіпкерліктері тарапынан 1 млн.452 мыњ тењгеге кμмек

кμрсетілді. Игілікті шара єлі де жалѓасын табуда.Мєдениет ‰йі жањѓырды

Таран. Калинин ауылдыќ округіне ќарасты Нагорное елді-

мекенінде жања мєдениет ‰йі ел игілігіне берілді. Тозыѓы

жеткен мекемені ќайта ќалпына келтіруге барлыѓы 30 млн.

тењге кμлемінде ќаражат ж±мсалѓан. Жања жабдыќтар алы-

нып, кез келген мерекені дењгейіне сай етіп думандатуѓа мол

м‰мкіндік жасалѓан. Б±л ретте, ауыл т±рѓындарыныњ айтар

алѓысы шексіз. Аудан атќамінерлері ауыл жастарыныњ μнерге

деген ќ±лшынысын арттыруѓа жања μнер ошаѓыныњ кμмегі

кμп болады деген сенімде.

Тєуелсіздікке тарту

Ќарабалыќ. Аудандаѓы жастар бульвары биыл толыќтай

жμндеуден μтуде. Ќ±рылыс ж±мыстары аяќталуѓа да жаќын.

Жμндеу ж±мыстарыныњ арќасында б±рынѓы бульвар жања

кейіпке енетін болады. Жаѓалай шамдар, орындыќтар ќойы-

лып, жастарѓа арналѓан "Махаббат аѓашы" да орнатылады.

Жμндеу ж±мыстарына бюджеттен ќаражат бμлінбеген. Мем-

лекеттік-жекеменшік єріптестік меморандумы аясында "Аќ-

Бидай-Агро" жєне "Агро-Торо" ЖШС бірігіп, тєуелсіздіктіњ 25

жылдыѓына орай аудан халќына осындай сый тарту еткелі

отыр.


Кітап кμрмесі

Жанкелдин. Міне, осындай атаумен Конституция к‰ні ќар-

сањында аудандыќ орталыќтандырылѓан кітапхана ±жымы

кітап кμрмесін ±йымдастырды. Кμрмені тамашалаѓан оќыр-

мандар біраз маѓл±маттар алып, μз ойларымен бμлісті. Кітап-

хана ќызметкерлері т±раќты єрі белсенді оќырмандарына

алѓыстарын білдіріп, ынталандыру маќсатында  арнайы ма-

даќтама ќаѓаздарын тапсырды.

 

Ќысќа єзірлік¦зынкμл. "Ќыстыњ ќамын жаз ойла" дегендей, аудандаѓы

"Авраменко Н.Г." шаруа ќожалыѓыныњ ж±мысшылары шμп

дайындау науќанына кірісті. Жыл сайын  шаруа ќожалыѓы

осы шаруашылыќта ж±мыс істейтін єр  ж±мысшыѓа шμп дай-

ындап,  ‰йлеріне тасып береді. Ќожалыќтыњ механизаторы

А.Алмаќаевтыњ айтуынша,  мал азыѓын  аќысыз, сол секілді

таѓы да басќа кμмектер мен  демеушіліктердіњ ќызыѓын кμрген

ж±мысшылар да μздерініњ ж±мыстарына жауапкершілікпен

ќарайды.  Енді шаруалар алдаѓы егін ораѓына тыњѓылыќты

дайындалу ‰стінде.

Суреттегі жас ѓалым,

зањ ѓылымдарыныњ канди-

даты, Челябі мемлекеттік

университетініњ Ќостанайдаѓы

филиалыныњ ѓылыми-сарапшы-

лыќ секторыныњ мењгерушісі,

ќ±ќыќ кафедрасыныњ профессо-

ры, Халыќаралыќ аќпараттанды-

ру академиясыныњ м‰шесі, Окс-

форд Академиялыќ одаѓыныњ м‰-

шесі, Ќостанай облысыныњ Ќа-

заќстан халќы Ассамблеясыныњ

м‰шесі, облыстыќ ЌХА-ныњ ѓы-

лыми-сарапшылыќ тобыныњ тμ-

раѓасы Єлімжан Бекмаѓамбетов

те μзініњ μміріндегі жеткен жетіс-

тіктері мен белестерініњ бєрі тєу-

елсіздігіміз бен Ата Зањымыздыњ

арќасы деп есептейді. Себебі,

Ата Зањымызда еліміздіњ жаста-

рыныњ білімді, сенімді, маќсаты

айќын жєне жаћандыќ дењгейде

ойлай алатын азамат болуына

м‰мкіндік берілген. Зањгердіњ

айтуынша, еліміздіњ Конституци-

ясыныњ негізгі к‰ш-ќуаты халыќ-

тыњ ойына, маќсат-м‰ддесіне не-

гізделген. ¤йткені, Ата Зањымыз-

дыњ єр бабы, єр тармаѓы елдіњ

кμкейінен шыѓады. Сол себепті

де, еліміздіњ азаматтары, єсіресе

жастары Ата Зањымыздыњ барын

біліп ќана ќоймай, оныњ мазм±-

нына терењ ‰њіліп, Конституция-

да жазылѓан єр тармаќты жете

т‰сіне білуі ќажет деп санайды.

– Конституция – ќоѓамныњ

ажырамас бμлігі, сол сияќты жа-

стар да Ата Зањымыздыњ ажыра-

мас бμлігі деп білемін. Біздіњ

б‰гінгі жарќын μміріміз де осы

Конституциямыздыњ арќасы.

Ќазаќ елініњ мызѓымас алтын

ќазыѓы, басты ќ±ндылыѓы адам

болса, мемлекет μз халќыныњ

жаѓдайын жаќсартып, оќу-

біліммен, ж±мыспен ќамтамасыз

етуді басты назарда ±стауда. Тек,

єр адам соѓан μзі талпынып, ±м-

тылыс танытса болѓаны. ¤йткені,

біздіњ елімізде оќимын, білім ала-

мын деген жасќа шектеу ќойыл-

маѓан. М±ны мен μз басымнан

білемін, б‰гінгі аз да болса жет-

кен жетістіктерім де тєуелсіздігі-

міздіњ, Ата Зањымыздыњ арќасы

деп есептеймін. Еліміздегі т‰рлі

±лттар мен ±лыстардыњ μзара ын-

тымаќтастыќта, татулыќта μмір

с‰ріп жатќандыѓы да осы конс-

титуциямыздыњ арќасында кел-

ген жетістіктердіњ бірі деп са-

наймын. Сондыќтан, ќоѓамдыќ

татулыќ пен саяси т±раќтылыќ-

ты саќтап, еліміздіњ єрбір азама-

тыныњ баќытты μмір с‰руін ќам-

тамасыз ететін Ата Зањымызды

елдіњ ќорѓаны деп білуіміз керек.Ата Зањ –

елдіњ ќорѓаны

Біз еліміздегі осы ауызбіршілігі-

міздіњ арќасында μзге елдер ал-

дында маќтана алатын жаѓдайѓа

жеттік. Сондыќтан, Конституция

Ќазаќстанда саяси т±раќтылыќ-

тыњ, ±лтаралыќ жєне конфессия-

аралыќ татулыќтыњ саќталуына

ыќпал етуде деп ауыз толтырып

айта аламыз. Конституция – мем-

лекетіміздіњ т±раќты дамуыныњ

кепілі жєне еркін-дігіміздіњ

негізі, елдегі т±раќтылыќ пен та-

тулыќтыњ берік т±тќасы. Енде-

ше, Ата Зањымыз аныќтап берген

демократиялыќ, зайырлы, ќ±ќыќ-

тыќ жєне єлеуметтік мемлекеті-

мізде єрќашан татулыќ пен

бірлік, бейбітшілік пен т±раќты-

лыќ болѓай! Мемлекетіміздіњ

арќауы болѓан, мєні мен мањызы

жоѓары, ел тыныштыѓыныњ

кепілі – Ата Зањымыздыњ мерейін

‰стем ету, дєріптеу біздіњ боры-

шымыз, – дейді Єлімжан Бекма-

ѓамбетов.

Ата Зањымызды ардаќ т±тып,

зањдылыќты ту еткен Єлімжан

Бекмаѓамбетовтіњ алдаѓы уаќыт-

тарда да еліміздегі ќ±ќыќ пен

зањдылыќтыњ ныѓаюына, халыќ-

тар достастыѓыныњ беріктігін

ќамтамасыз ету жолында ќажыр-

лы ењбек етіп, талай белестерді

баѓындыратынына сеніміміз мол.

1-бет

Ќостанай экономикалыќ сотыныњ мєжіліс за-

лында Конституция к‰ніне жєне тєуелсіздіктіњ 25

жылдыѓына орай конференция μтті. Сот саласы

мамандарыныњ басын ќосќан жиынѓа облыстыќ

мєслихаттыњ хатшысы С.Ещанов ќатысты. Ењ ал-

дымен облыстыќ соттыњ тμраѓасы А.Мерѓалиев

жиналѓандарды егемендігіміздіњ куєсі, тєуелсіз

мемлекетіміз ‰шін елеулі ‰лес ќосќан Конститу-

ция к‰німен ќ±ттыќтады.

Ата зањныњ арќасында елімізде саяси-эконо-

микалыќ салада ѓана емес, ќ±ќыќтыќ салада да,

соныњ ішінде сот ж‰йесінде ќ±ќыќтыќ реформа-

лар ќарќынды ж‰ргізілуде. Оѓан Конституция

шењберінде сот ж‰йесіне орын алып отырѓан тыњ

реформалар айѓаќ. Ендеше, бабаларымыздан

ќалѓан байтаќ жерімізді мекендеген барша

ќауымныњ бірлігін жарастырѓан Ата Зањымыз бен

ел т±тастыѓы ‰шін тєуелсіздік туын тіккен к‰ндер

±заѓынан болсын. Елімізде бейбітшілік пен бірлік

болсын, – деді облыстыќ сот тμраѓасы А.Мерѓа-

лиев.


Каталог: wp-content -> pdf -> 2016
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> 29 маусым 2016 ж сәрсенбі
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Досжанова е.Өмірзақов атындағы облыстық филармонияда «Елбасы жолы» ки- ноэпопеясы: «Жұлдыздар тоғысқан- да» көркем фильмінің премьералық
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін

жүктеу 0.92 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет