25 мамыр күні еліміздің барлық мектептерінде соңғы қоңырау үні сыңғырлады. Алда – жаз маусымы, артта – 9 айлық еңбек. Әрбір оқушы бұл күні әртүрлі ойда боладыжүктеу 0.71 Mb.

бет4/7
Дата11.09.2017
өлшемі0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ҚЫЗҒАНЫШ

Арқалығы жоқ Табурет арқалығы бар әдемі Орындыққа көптен бері қызғанышпен 

қарайды. Қызғанбай қайтсын: арқалығы бар орындық үнемі ортаңғы кең бөлмеде, 

қонақ қабылдайтын ұзын столдың жанына орналасады. Оған тек жасы үлкен ағалар, 

лауазымы үлкен әкімдер отырады. Ал бұл... Бұл үнемі ас үйде немесе дәлізде, кіре 

берісте тұрады. Болмаса балконға алып шығып, үй иесі басқа бір қажетіне жара-

тады.  Сосын  үйге  қайта  алып  кіруді  мүлдем  ұмытып  кетіп,  қар  мен  жаңбырдың 

астында су-су боп, мұз-мұз боп ұзақ тұрып қалады. Ал анау арқалы Орындыққа 

тамаша! Рақат! Оны күн сайын дымқыл шүберекпен бір сүртіп, шаң жуытпайды.

- Өмір деген - өгей шеше тәрізді! Одан әділдік іздеп қажеті жоқ! – деп Арқалығы 

жоқ Орындық кейде қатты қапанады.

Өстіп өмірден түңіліп кете жаздап әрең жүргенде, бұл үйге алжапқыш ұстаған, 

қолында  кішкене  қалбыры  және  қыл  қаламы  бар  бейтаныс  біреу  келді.  Келді  де 

мұны жалт-жұлт еткен жасыл сырмен әшекелей бастады. Бір емес, екі мәрте жүргізіп 

шықты. Содан кейін үстіне дөп-дөңгелек қылып үлкен өрнек салды. Күннің көзіне 

қойып әбден кептірді. Кепкеннен кейін қонақ бөлменің төр жақ бұрышына апарып 

орналастырды. Үстіне өзі түстес көлемді, әрі әдемі табақша қойды. Табақшаның 

ішіне  қара  топырақ  салынған,  гүл  отырғызылған.  Гүл  болғанда  қандай!  Ғажап! 

Көздің жауын алады! Келген қонақтар соның қасына барып, бастарын иеді. Еңкейіп 

иіскейді. Таң қалады. Тамсанады!

Бүгінде бәрі басқаша: енді Арқалығы бар Орындық Арқалығы жоқ Орындыққа 

сұмдық қызғанышпен қарайды.

Аумалы-төкпелі шіркін дүние-ай!

ҚАЛАМ МЕН ӨШІРГІШ

Оқуды  жаңа  ғана  бітірген  жас  Қалам  қызметке  алғаш  орналасқан  кезде  аздап 

алаңғасарлау болатын. Әлденеге асығамын деп отырып, кейде керекті әріптің ор-

нына керексіз басқа бір әріпті, айтпақ ойын тура жеткізетін бірден бір лайықты 

сөзді тез таба алмаса, сонымен мағыналас, бірақ жасықтау, жамағайын жадау сөзді 

қиналмай жазып, ілгері тарта беретін-ді. Жас қаламның онысын бірден байқаған 

төртбақтау толық Өшіргіш тәжірибесіз Қызметкердің соңына жарық алып түсті.

- Сен келгелі менің жұмысым көбейіп барады. Жазсаң дұрыстап жаз! Жазбасаң 

қой! Сен үшін зорығып өлетін жайым жоқ менің! Білдің бе?! – деп ашуланады.

Өшіргіштің  бұл  құқайы  қабілетті,  бірақ  алаңғасар  жас  Қаламға  қатты  батты. 

Бұдан былай қарай енді ол, іштей әбден пісіріп алмай, сөйле түгілі, бір сөзін қағазға 

түсірмейтін болды. Бір емес, бірнеше мәрте қайта көшіріп жазатынды шығарды. 

Осыған байланысты Өшіргіштің де артық жұмысы азая берді, азая берді. Күндердің 

бірінде редакцияның бұрынғы тәжірибелі көкжал қызметкерлері тәрізді жас Қалам 

да жүз процент таза жазатын әйгілі авторға айналды. Алғашқыда қуанып жүрген 

қазымыр Өшіргіш бара-бара мүлдем жұмыссыз қалды. Оның орны қысқарды. Шы-

нында да Өшіргішке енді шұғылданатын да ештеңе қалмаған-ды!

Қадір Мырза-Әлінің қадірлі сөздерінен...репетитору для эффективной работы. Важ-

на и его репутация – репутация человека, 

на которого можно положиться. Соблюдая 

описанные выше этические нормы, вы бу-

дете пользоваться уважением у клиентов, и 

они захотят обращаться к вам вновь!

Первая встреча репетитора с учеником

Если  вы  все  сделали  правильно,  следуя 

нашим  советам,  то  наверняка  уже  дого-

ворились  с  клиентом  о  первой  встрече  и 

ждете  своего  звездного  часа.  Эта  встреча 

–  ключевой  момент  для  репетитора,  ведь 

после нее ученик примет решение, продол-

жать ли заниматься с вами. Очень многое 

здесь зависит от вас.

Конечно, больше всего требований перед 

репетитором встает, если занятие проходит 

у него дома (по той причине, что домашняя 

среда позволяет проявить себя и свои про-

фессиональные  навыки  по  максимуму). 

Все-таки, «мой дом – моя крепость!». Мы 

расскажем, как репетитору «вооружиться» 

и эффективно провести первый урок.

Цель встречи

Независимо от места встречи, главная ее 

цель для репетитора подобна цели первого 

телефонного  разговора:  наладить  сотруд-

ничество, но в этот раз на более глубоком 

уровне. Каким образом? Познакомившись 

лично и обсудив детали работы: периодич-

ность  занятий,  дату  и  время  следующего 

урока, индивидуальный план. 

Как оставить хорошее первое впечатление

Несомненно, общее впечатление о вас как о 

репетиторе  уже  сложилось:  вы  талантли-

вый преподаватель, знающий свое дело.

Если бы ученик думал иначе, он бы не стал 

с вами связываться. Клиент хочет убедить-

ся, что на встрече перед ним будет тот же 

профессионал, с которым он говорил ранее 

по телефону.

Глубоко вздохните и представьте себя на 

месте ученика. Чего вы ожидаете от своего 

репетитора? Каким вы видите его? Давай-

те обсудим основные моменты.1. Внешний вид

То, как репетитор выглядит, очень важно: 

это  молчаливое  послание  ученику  о  том, 

чего ему ждать от занятий. Если репетитор 

встретил ученика, скажем, в домашнем ха-

лате или затертых штанах, то для последне-

го это будет подсознательный знак, что на 

уроках можно расслабиться и не прилагать 

особых усилий.

Репетитор  должен  быть  одет  опрятно. 

Пусть  одежда  будет  удобной,  но  сдер-

жанной  (и,  разумеется,  чистой  и  выгла-

женной!). Не нужно впадать и в обратную 

крайность:  деловой  костюм  будет  смо-

треться  в  домашней  обстановке  слишком 

претенциозно,  как  и  обилие  вычурной 

бижутерии  и  вечерний  макияж.  Найдите 

золотую середину и не забывайте, что вы 

находитесь  при  исполнении  «служебных 

обязанностей».

Если  вы  выглядите  очень  молодо,  имеет 

смысл добавить своему облику солидности 

например, одеться более строго.

Отдельный пункт – обувь. Если дома вы 

носите тапочки, обязательно предоставьте 

пару и для ученика (и запасные для роди-

телей). Можно предложить принести свою 

№8/Мамыр/ 2015 жыл

Несколько слов о репетиторстве

Как стать репетитором: с чего начать?

Общие вопросы.

С  чего  же  начать  новоиспеченному  ре-

петитору?  Нижеприведенные  рекоменда-

ции  наверняка  окажутся  полезны  тому, 

кто рискнул начать с нуля. Впрочем, даже 

опытному репетитору никогда не помеша-

ет задать себе вопрос: не упустил ли я что-

то?

Выбор предмета

Несомненно, это один из главных вопросов, 

которые  волнуют  начинающего  репетито-

ра. Так ли прост ответ, как кажется?

В  первую  очередь,  предмет,  который  вы 

преподаете, должен вызывать в вас самих 

интерес. Когда вы делитесь с другими тем, 

к чему у вас лежит душа, процесс обучения 

становится  более  эффективным  и  есте-

ственным. Очевидно, что вы должны быть 

сильны в выбранной сфере и не упускать ни 

одной возможности улучшить свои знания.

Но радость от занятий для репетитора – 

не все. Это ваш бизнес, ваше дело – а зна-

чит, без достаточного количества учеников 

в финансовом отношении будет не выжить. 

Соответственно,  предмет  должен  пользо-

ваться  спросом.  На  рынке  сложилась  си-

туация,  что  наибольшей  популярностью 

пользуются  школьные  общеобразователь-

ные предметы. Есть и другие популярные 

предметы, которым не всегда учат в школе: 

например,  игра  на  музыкальных  инстру-

ментах,  риторика.  Ораторское  искусство 

- крайне полезная наука, и она пользуется 

популярностью среди взрослых, например, 

предпринимателей.

Конечно, можно выбрать и более редкую 

специализацию;  отличие  в  том,  что  вам 

придется попотеть над поиском учеников, 

но при этом у вас будет меньше конкурен-

тов.


Чтобы  убедиться  в  правильности  своего 

выбора,  можно  провести  ряд  «тестовых» 

уроков на добровольных началах: наверня-

ка знакомые не откажутся от бесплатного 

занятия с репетитором. А вы, в свою оче-

редь, «прочувствуете почву» и поймете, по-

лучается ли у вас преподавать выбранный 

предмет!


Как найти учеников

Представим, что вы непоколебимы в на-

мерении  стать  успешным  репетитором, 

и  морально  готовы  к  первому  уроку.  Где 

взять  учеников,  если  у  вас  нет  ни  связей, 

ни  опыта?  Действенным  способом  может 

оказаться «сарафанное радио»: расскажите 

всем своим друзьям, родным и знакомым, 

что вы предоставляете услуги репетитора, 

и попросите их упоминать об этом почаще 

в разговорах. Чтобы дать им стимул посо-

действовать  вам,  можно  даже  пообещать 

им своеобразную награду за каждого при-

веденного ученика! Вы удивитесь, сколько 

потенциальных клиентов сразу же обнару-

жится.


Еще один, не менее эффективный, способ 

–  социальные  сети  и  интернет-сайты,  по-

священные  репетиторству.  Есть  хорошие 

сайты для поиска репетиторов где можно 

заполнить  анкету,  которую  каждый  день 

будут просматривать ваши потенциальные 

ученики.

Хороший  способ  продвижения  своих  ус-

луг – личный сайт. Но помните, он должен 

запоминаться,  формировать  яркое  впечат-

ление  о  вас  как  репетиторе.  Позициони-

руйте  себя  уникально,  «и  люди  к  вам  по-

тянутся».

Создавая  свой  сайт,  не  забудьте  четко 

сформулировать  то,  чем  вы  занимаетесь. 

Также  необходимо  ясно  дать  понять,  чем 

вы  отличаетесь  от  других  репетиторов,  в 

чем ваши  сильные  стороны  и  уникальная 

польза именно ваших частных уроков. Хо-

рошо,  если  посетители  смогут  подписать-

ся на ваши новости. Очень полезен раздел 

«Отзывы»,  где  приводятся  впечатления 

учеников и их родителей от ваших уроков, 

а также ваши заслуги в своей отрасли.

Как не испугаться конкуренции?

Для начала, нужно понять, кто ваши кон-

куренты  и  пересекается  ли  ваша  целевая 

аудитория.  Крупные  и  мелкие  компании, 

частные  репетиторы?  Здесь,  как  говорит-

ся, «гугл вам в помощь»: всю информацию 

о конкурентах, их услугах и ценах можно 

узнать  в  интернете.  Вы  просматриваете 

множество  страниц,  анкет,  и  вдруг  чув-

ствуете уныние или досаду, ведь у других 

репетиторов  шикарное  портфолио,  бога-

тый  опыт  и  баснословно  низкие  цены… 

Да, встречается и такое. В этом случае по-

может совет:

•Изучите своих конкурентов.

•Игнорируйте их!

Дело в том, что ставка, которую репети-

тор назначает за свои услуги – это то, как 

он  оценивает  себя  профессионально.  От-

сюда и такой разброс цен. Вы же не хотите 

работать себе в убыток? Тогда не бойтесь 

предложить стоимость, адекватно отража-

ющую  все  преимущества  ваших  частных 

уроков. Как правило, по заниженным став-

кам пытаются работать новички, которые 

хотят  собрать  рекомендации  для  начала 

карьеры,  и  поэтому  поначалу  готовы  ра-

ботать почти даром. (Это неплохая страте-

гия для начинающих репетиторов, только 

она не отражает ситуацию на рынке). Или 

это  неуверенные  в  себе  новички,  которые 

отталкиваются  от  цен  конкурентов,  тем 

самым  принижая  собственное 

достоинство.

Вывод:  смело  назначайте 

ставку, которой вы, с вашими 

талантами  и  преимущества-

ми, достойны.Подведем итог

Чтобы  собраться  с  мысля-

ми  и  укрепить  ваше  видение 

своей  карьеры  репетитора 

(которая  уже  начинается!), 

советуем  составить  краткий 

план.  Для  этого  ответьте  на 

каждый  вопрос  честно,  дав 

себе немного времени на раз-

мышление.Этический кодекс репети-

тора

Если  вы  придете  в  библио-

теку и попросите выдать вам 

этический  кодекс,  на  вас  как 

минимум  посмотрят  косо.  С 

одной  стороны,  такого  доку-

мента просто не существует. С 

другой – это важнейший свод 

негласных  правил,  знание  ко-

торых  необходимо  для  хоро-

шей  репутации  репетитора. 

На  этих  молчаливых  догово-

ренностях строится доверитель-

ное общение репетитора и клиента, и в этой 

статье мы расскажем о них.

Если вы когда-нибудь преподавали (или 

продолжаете преподавать) в школе, навер-

няка вы имеете представление об этической 

стороне работы. Мы поделимся с вами тре-

мя важнейшими этическими правилами ре-

петитора. Это поможет не только освежить 

знания,  но  и  узнать  тонкости,  присущие 

именно работе частным репетитором.

Первое  правило  –  КОНФИДЕНЦИ-

АЛЬНОСТЬ.

На урок к репетитору заведомо приходят 

с  некой  проблемой.  И  часто  она  завязана 

в  клубок  с  другими  трудностями,  напри-

мер, личного характера. Так что репетитор 

волей-неволей  оказывается  осведомлен  о 

вещах, о которых не принято распростра-

няться. Это могут быть проблемы в обще-

нии  ребенка  с  классным  учителем,  труд-

ности в обучении, семейные катаклизмы…  

Ученику всегда непросто говорить о таких 

вещах, поэтому вам как репетитору стоит 

еще на начальном этапе знакомства сооб-

щить, что все сказанное на уроке останется 

между  вами.  И,  разумеется,  сделать  все, 

чтобы  конфиденциальная  информация  не 

вышла за пределы комнаты.

Виды конфиденциальной информации:

• Когнитивные проблемы (проблемы с ус-

воением информации);

•  Суждения  о  профессиональном  уровне 

школьного учителя;

Проблемы со здоровьем;

• Перемены в семье (по рассказам ученика 

или по вашим собственным наблюдениям);

• Школьные оценки;

Психологические трудности;

Выбор ВУЗа;

• Религиозные взгляды.

Следующее  правило  этического  кодекса 

репетитора: НЕЙТРАЛИТЕТ.

Репетитору  важно  сохранять  нейтраль-

ную позицию по острым вопросам. Прежде 

всего это касается религиозных и полити-

ческих убеждений. Разумеется, репетитор 

не должен менять свои взгляды из-за каж-

дого  отдельного  ученика.  Все,  что  от  вас 

требуется  –  обходить  в  разговоре  «дели-

катные» темы и не выражать тем или иным 

образом  свою  позицию.  Во  время  урока 

это лишнее, к тому же риск велик: вы мо-

жете случайно ранить чувства ученика или 

его родителей. Если родителям покажется, 

что вы навязываете их ребенку свои пред-

ставления о жизни, вы однозначно потеря-

ете доверие! Пусть эти темы останутся без 

внимания как в разговоре с учеником, так 

и в вашем домашнем интерьере. Морализа-

торству и агитации нет места в работе про-

фессионального репетитора.

Также  репетитору  не  стоит  участвовать 

в  спорах  клиента  с третьей  стороной.  На-

пример,  может  случиться  так,  что  ученик 

начнет  жаловаться  репетитору  на  своих 

родителей.  Он  может  критиковать  их  ре-

шение перевести его в другую школу, или 

не одобрять их развод и т.д. В этой ситуа-

ции нужно оставаться в стороне, не вовле-

каясь  в  конфликт  ученика  с  родителями. 

Выслушайте  жалобы,  но  сами  говорите 

как можно меньше и постарайтесь перейти 

к предмету урока. Разумеется, исключено 

осуждать  действия  родителей!  Верьте  им 

и выполняйте ту работу, которую должны 

выполнять. Это самый достойный выход из 

ситуации.

Третье  правило  репетитора  –  ДОБРО-

СОВЕСТНОСТЬ.

Это  означает,  что  можно  всегда  поло-

житься на вас и рассчитывать на стабильно 

качественную  работу.  Профессиональный 

репетитор  должен  быть  принципиальным 

в  отношении  своей  работы,  словом  и  де-

лом.

Как этого можно достичь?

• По возможности всегда проводить уста-

новленные  встречи  с  клиентами,  свести  к 

минимуму отмены или переносы уроков.

• Заблаговременно сообщать обо всех из-

менениях.

• Всегда хранить конфиденциальность.

• Четко определять цели и ожидания от 

занятий,  стабильно  осуществлять  обрат-

ную связь.

• Всегда в срок отчитываться о работе и 

проводить финансовые операции.

• Быть открытым для пожеланий и пред-

ложений со стороны клиентов.

• Искренне радоваться успехам учеников 

и поощрять их.

• Обращаться с учеником так, как вы бы 

хотели, чтобы обращались с вами.

• Извлекать максимум из каждого урока, 

не тратить ни минуты понапрасну.Подведем  итог.  Оказывается,  хорошая 

квалификация – это еще не все, что нужно 

сменную  обувь,  если  так  ученику  будет 

комфортнее.

Коснемся и такого деликатного момента, 

как…  свежее  дыхание.  Во  время  занятий 

репетитор  находится  на  крайне  близком 

расстоянии  от  ученика  и  много  говорит, 

поэтому  нельзя  допустить  какого-либо  не-

приятного  или  резкого  запаха  (особенно, 

если вы курите). Перед началом урока по-

чистите зубы и держите под рукой мятные 

леденцы. Так вы «облегчите понимание».

2. Чистый, уютный дом

Работая  у  себя  дома,  репетитор  должен 

приложить  максимум  усилий,  чтобы  его 

дом был гостеприимным и безопасным ме-

стом, располагающим к учебе.

Обобщая,  можно  сказать,  что  родители 

ваших  будущих  учеников  хотят  видеть  в 

репетиторе  взрослого  человека,  которому 

можно  доверять,  который  серьезно  от-

носится к работе, ровно как и к собствен-

ной  жизни.  Ваш  облик,  личные  качества 

и  обстановка  дома  красноречиво  свиде-

тельствуют о том, можно ли вам доверить 

ответственность не только за обучение ре-

бенка, но и за его личную безопасность.

3. Профессиональная подготовка

Удачно подобранный гардероб и идеаль-

ный  порядок  –  это  часть  успеха,  но  глав-

ное – подготовиться к уроку по существу. 

Дальнейшие встречи с учеником будут воз-

можны, если у вас будет четкий план реше-

ния его конкретной проблемы и обретения 

нужных навыков.

Запрос  ученика  известен,  и  задача  репети-

тора  –  подготовиться  методически.  Это 

нужно  сделать  заранее,  а  не  «впопыхах» 

за час до встречи. Продумайте и запишите 

общий план занятий по дням. Это ключе-

вой  момент  –  показать  ученику,  что  ваши 

уроки приведут его к желанной цели. Как 

следствие,  клиент  осознает  потребность  в 

последующих  уроках.  Если  вы  затрудня-

етесь,  обратитесь  к  коллегам,  учебникам 

и  онлайн-ресурсам.  Запаситесь  нужными 

учебниками  и  материалами.  Разумеется, 

после  первой  встречи  ваш  изначальный 

план  может  претерпеть  изменения,  когда 

вы лучше узнаете ученика, особенности его 

мышления. Но очень важно уже на первой 

встрече показать в лучшем свете свои про-

фессиональные наработки, тем самым убе-

див клиента, что он в надежных руках.

Обсуждая  план  занятий,  избегайте  узко-

специализированных  педагогических  тер-

минов,  выражайтесь  ясно.  Ведите  диалог, 

не  забывая  отвечать  на  возникающие  во-

просы.


   План занятий

Пожалуй,  главное  преимущество  занятий 

с репетитором – индивидуальный подход, 

когда все внимание репетитор концентри-

рует  на  конкретном  ученике  и  его  особен-

ностях. Важно, чтобы клиент понял это на 

самой первой встрече. 

    1.    Выслушав  пожелания  клиента,  репе-

титор  должен  сформулировать  конкрет-

ные   задачи, которые его уроки помогут 

решить. Можно не только проговорить их 

на встрече, но и прислать их клиенту в пе-

чатном виде на почту. (Вообще «электрон-

ная» поддержка – хороший подход, особен-

но когда репетитор занимается с ребенком: 

родители будут спокойны, если будут по-

лучать отчет о каждом проведенном заня-

тии.


    2.  Необходимо  назначить  дату  и  время 

следующих уроков. Выберите время и день 

недели, приемлемый и для вас, и для кли-

ента. Важно договориться о нескольких за-

нятиях вперед! Даже если ученик не уверен 

на 100%, что сможет прийти, лучше все же 

наметить условную дату и позже скоррек-

тировать  ее.  Иначе  репетитору  придется 

вновь  проходить  через  этап  составления 

графика,  и  он  рискует  потерять  клиента. 

Убедитесь,  что  вы  правильно  записали 

время!


  3.  Репетитор – не супергерой, и в одиноч-

ку, как правило, ему не достичь идеально-

го результата. Расскажите родителям, как 

они могут содействовать успехам ребенка. 

Способов  есть  много,  и  здесь  играет  роль 

то, какой предмет вы преподаете. Родители 

могут, как контролировать выполнение до-

машней работы, которую вы задаете, так и 

самостоятельно тренировать ребенка по 10 

минут в день (например, устраивая блиц по 

таблице умножения и т.д.). Дайте им кон-

кретные упражнения для ежедневной прак-

тики. Если энтузиазма у родителей нет – не 

настаивайте на их помощи, просто делайте 

все, что в ваших силах. 

  4.  Репетитору следует оговорить, какие 

учебники  ученику  нужно  приносить  с  со-

бой  на  урок.  Если  их  нужно  приобрести, 

узнайте, возможно ли это. Если нет, репе-

титор может заменить материалы на более 

доступные  или  приобрести  их  самостоя-

тельно  (в  будущем  они  наверняка  приго-

дятся).

    5.    При  необходимости, спросите у родителей раз-

решения  проконсульти-

роваться  со  школьным 

преподавателем. 

Часто 

это  бывает  полезно.  А  ро-дители  наверняка  будут 

польщены,  что  вы  готовы 

приложить  дополнитель-

ные усилия для успеха их 

ребенка.

  Что говорить, как гово-

рить

Первая  задача  репетитора 

на  встрече  –  выслушать 

клиента.  И  запомнить  ус-

лышанное, а точнее – запи-

сать.  Для  этого  заведите 

специальный  бланк  для 

каждого  нового  клиента, 

содержащий  графы  для 

контактной информации и 

прочих данных.

Родители  ученика  часто 

ощущают  отчаянность  положения  и  ис-

пытывают  панику  относительно  успевае-

мости их чада. Они ищут профессиональ-

ного  репетитора,  который  «вытащил»  бы 

их  из  этой  пропасти,  выслушав  и  поняв. 

Речь  клиента  на  первой  встрече  может 

быть  очень  эмоциональной.  Вероятно,  вы 

услышите жалобы и негативные отзывы о 

текущем  преподавателе.  Помните:  в  этом 

случае не стоит ни соглашаться с их мне-

нием, ни – тем более – оспаривать его. Со-

храняйте профессиональную этику и право 

каждого на собственное мнение. Ваше дело 

– внимательно слушать.

После этого постарайтесь описать будущее 

в  ярких  красках,  покажите  с  позитивной 

стороны, как хорошо, что клиент обратился 

к вам и как вы сможете ему помочь. Важно 

концентрироваться  на  будущем  успехе,  а 

не прошлых неудачах. Это хороший способ 

утешить  и  вдохновить  ученика.  В  конеч-

ном  счете,  задача  репетитора  –  изменить 

жизнь ученика к лучшему!

    Репетитор  может  почерпнуть  много  ин-

формации,  которая  пригодится  в  работе, 

на первой встрече. Узнайте больше о лич-

ности  ученика,  обстановке  в  школе,  его 

успехах, а также перенесенных заболевани-

ях  и  физических  ограничениях.  Часть  ин-

формации  родители  сами  расскажут  вам, 

в остальном помогут наводящие вопросы:

  1.    Любимые  (и  нелюбимые)  школьные 

предметы.

 2.  Какие факторы больше всего влияют на 

низкую успеваемость?

 3.  В семье говорят еще на каком-то язы-

ке? Какой язык для ученика родной?

 4.  Имеются ли у ребенка какие-то когни-

тивные нарушения, о которых репетитору 

следует знать? Если да, получал ли ребенок 

необходимую поддержку в школе?

 5.  Вовремя ли ученик выполняет домаш-

нее задание?

 6.  Легко ли ученик справляется с тестами?

 7.  Насколько ученик организован?

 8.  Какие краткосрочные и долгосрочные 

цели по части успеваемости стоят сейчас?

    Важно  сохранять  дружелюбную  инто-

нацию,  не  проявлять  никакого  осуждения. 

Вы  сами  заметите,  как  комфортно  станет 

клиенту. Представьте, что репетитор – это 

доктор, и его позиция такова: «Если вы не 

покажете мне, где болит, я не смогу вас вы-

лечить».


    Профессиональный  репетитор  слышит 

не только то, что клиент говорит, но и то, 

о  чем  молчит.  Интуиция  и  опыт  помогут 

вам  обнаружить  потенциальные  барьеры 

на пути к хорошей успеваемости ребенка, 

о которых по разным причинам родители 

не захотят упоминать отдельно. Например, 

если  родители  разведены  и  придержива-

ются разных подходов к обучению  ребен-

ка,  они  могут  по-разному  оценивать  его 

успехи и предъявлять разные требования. 

Стоит учитывать свои наблюдения, но все 

же не преувеличивать их значение.1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал