24 тамыз 2016 ж сəрсенбіжүктеу 0.58 Mb.

бет1/5
Дата12.09.2017
өлшемі0.58 Mb.
  1   2   3   4   5

24 тамыз 2016 ж.   

 

 

     сəрсенбі

    

№93 (18455)

Əлібек 

      ЫБЫРАЙ

Қостанай-Затобол арасын жалғап жатқан төрт жо-

лақты үлкен көпірдің құрылысы қыркүйек айының 

алғашқы онкүндігінде толық аяқталады. Бұл туралы 

«ҚазАвтоЖол»» ҰК облыстық филиалының директо-

ры Андрей Горват мəлімдеді.

– Жалпы, көпірді қалпына келтіру жұмыстарына 

үстіміздегі жылы 2 млрд. 300 млн. теңге бөлінді. Күні 

бүгінге дейін соның 1 млрд.700 млн.теңгесі игерілді. 

Бұл жылдық жоспардың 77%-ына тең. Жоба 2015 

жылы қолға алынған болатын. Маңызды нысанды  

ел игілігіне беру 2017 жылға белгіленген-тұғын. Де-

генмен, құрылыстың тоқтаусыз жүргізілуі, эконо-

микалық маңызы бар нысанды мерзімінен бұрын 

тапсыруға мүмкіндік берді, – деді Андрей Горват.СУРЕТТЕ: Қостанай-Затобол арасындағы 

үлкен көпір құрылысы аяқталуға жақын. Жол 

жөндеу ісінің білікті мамандары Бағдат Серік-

баев пен Талан Жақсылық өз істеріне асқан жауапкер-

шілікпен қарайды.

Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.  

«ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ – 2020»

Көпір – күретамыр

2-бет.

2-бет.

Гүлназым 

 

САҒИТОВА

Үстіміздегі  жылғы    жеті 

айдың көлеміндегі аймақтағы 

негізгі  медициналық  көрсет-

кіштерге  келер  болсақ,  мəсе-

лен облыста нəресте өлімінің 

деңгейі 15,2 пайызға төменде-

ген. Сол секілді соңғы екі жыл 

ішінде ана өліміне жол беріл-

ген жоқ. Сондай-ақ, өңірде туу 

көрсеткіші де төмендеген. 2016 

жылдың жеті айында қатерлі 

аурулардың    жаңа  өскінінің 

пайда  болуы  мың  адамға 

шаққандағы көрсеткіші  174,8. 

Өңірдің денсаулық сақтау са-

ласындағы  осы секілді көрсет-

кіштер мен атқарылған жұмыс-

тар туралы  облыс əкімдігінде 

өткен  аппарат  отырысында  

облыстық  денсаулық  сақтау 

басқармасының  жетекшісі 

 О.Бекмағамбетов айтып өтті. 

2016 жылдың бірінші жар-

ты жылдығында «Жол карта-

сының» бірінші кезеңін жүзеге 

асыру аясында денсаулық са-

ласында  біршама  жұмыстар 

атқарылыпты. Атап айтсақ, об-

лыс тұрғындарына  үш деңгей 

бойынша медициналық көмек 

көрсететін стационарлық ме-

дициналық ұйымдар  мен бес 

бағыт бойынша медициналық 

көмек берудің сапа индикато-

ры анықталды. Рас, кейбір ау-

рулар бойынша көрсеткіштер 

төмендегенімен, қазіргі кезде 

тек  біздің  облысымызда  ғана 

емес,  республика  бойынша 

да  медициналық құрал-жаб-

дықтармен,  кадрлармен 

қамтамасыз ету мəселесі өткір 

тұр.    2017-2021  жылдардағы 

басымды  бағыттар  бойынша 

медициналық құралдар үшін  

11,2 млрд. теңге керек. Меди-

циналық құралдар  кезеңмен  

лизингтік  төлем  арқылы 

қамтамасыз  етілетін  болады. 

Ағымдағы жылы үш медици-

налық нысанға 190,7 млн. теңге 

көлемінде  күрделі жөндеу жұ-

мыстары жүргізілді.

– Жалпы алғанда облысы-

мыздағы барлық медициналық 

ұйымдарға кем дегенде 75 дəрі-

гер жетіспейді. Олардың  қазір 

42-і келді. Алдымыздағы қыр-

күйек-қазан айларында тағы да 

мамандар келеді деп күтілуде, 

– деді денсаулық сақтау басқар-

масының жетекшісі.

– Аймақтың денсаулық са-

ласындағы атқарылған жұмыс-

тар  мен  көрсеткіштерді  жеті 

айдың қорытындысы бойынша 

емес,  жыл  қорытындысында 

қалай  атқарылғанын  білетін 

боламыз.  Ал,  кадр  мəселесі-

не келетін болсақ, біз 

үш  жылға  есеп  жүр-

гізуіміз қажет.  

Өңірде 75 дəрігер жетіспейді

ДЕНСАУЛЫҚ


2

24 тамыз 2016 жыл

Сонымен, құрылы

-

сы екі жылға созылуы мүмкін делінген үлкен 

көпірдің  бар  жұмысы 

айналасы  бір  жыл  ішінде  пай

-

далануға  берілгелі  отыр.  Бұл «Мостоотряд-25»  ЖШС  мерді

-

герлік компаниясының директо-

ры Тимур Накусов бригадасының 

жанкешті еңбегінің арқасы. Бас 

мердігер қазір барлық жұмыстың 

96%-ын еңсерілгенін айтты.Тек, 

көпірдің айналасын абаттандыру 

жұмыстары ғана қалған. 

–  Облыс  үшін  бұл  көпірдің 

маңызы  зор.  Әуелде  біз  осы 

жаққа келгенде  көпір құрылысы

-

на арналған темір-бетон құрылы-

мы өндірісінің полигонын кеңей

-

теміз дегенбіз. Уәдемізде тұрдық. Оны көпірден қашығырақ жерге 

салдық. Республикалық комис

-

сияның бекітуімен көпірдің бар-

лық құрылымдары сонда жасал

-

ды және жан-жақты тексерілді. Өнімнің бәрін біз көпір құрылы

-

сына пайдаландық, – дейді бас мердігер.

Айтпақшы, көпірге жанама са

-

лынған бөгет жобада көрсетілген нұсқадан әлдеқайда ауқымдырақ 

болыпты. Бірақ, ол да қаланың 

орналасу ретіне қарай жасалды. 

Жылда көктем келісімен су дең

-

гейінің көтерілуі талай әуре-сар-

саңға  салғанын  білеміз.  Оның 

нысанға да тигізер зардабы аз 

емес. Осының бәрін алдын-ала 

есептеген мердігерлер құрылыс 

нысанының кем дегенде бес-ал

-

ты жылға шыдас беруіне кепілдік етіп  отыр.  Т.Нукусов  жоғарыда 

аталған полигонды жаңа жобаға 

лайықтап қайта жетілдіріп,  ұзын

-

дығы 33 мм болатын құрылымдар шығаруға дайындап қойған. Оны 

Тобыл  стансасындағы  көпір 

құрылысына  кәдеге  жаратпақ. 

Бұл жоба «Қарабұтақ-Қостанай 

жолын қалпына келтіру» жобасы

-

ның аясында жүзеге асырылатын болады. 

Тимур  Нукусов  полигонның 

әлі бір жұмыс істейтіндігін тілге 

тиек  етті.  Ең  бастысы  өнімдер 

жергілікті жерде өндіріледі. Бұл 

Алматыдан  тасымалдағаннан 

гөрі әлдеқайда ұтымды. Соның 

арқасында 100 млн. теңге үнем

-

делген. 


Облыс әкімі Архимед Мұхам

-

бетов  құрылыс  нысанын  салу барысында  ең  бірінші  сапаға 

мән  беру  қажеттігін  алға  тарт

-

ты. «Жол – өмірдің күретамыры, – деді ол өз сөзінде, – бұл өңір 

экономикасын өрістетуге, шағын 

және орта бизнесті дамытуға аса 

зор септігін тигізеді. Сондықтан, 

оның неғұрлым ұзақ жылдар қыз-

мет еткенін қалаймыз».

Бүгінде  көпір  құрылысына 

350-дей  адам  жұмылдырылса, 

соның  екі  жүзден  астамы  жер

-

гілікті  мамандар.  Олардың  та-

бысы  да  жаман  емес.  Орташа 

есеппен  құрылысшылардың 

әрқайсысы 150 мың теңгеден кем 

алмайды.

Өңір басшысы мердігерлерге 

көпір құрылысы аяқталып, келесі 

нысанға ауысқанда да жұмысқа 

жергілікті мамандарды тартуды 

тапсырды. Суретті түсірген 

Айбек ЖҮЗБАЙ.

Көпір – күретамыр

1-бет.

Әлібек

      ЫБЫРАЙ

«Ақбұлақ» бағдарламасының аясында  Федо

-

ров ауданының үш бірдей елдімекеніне ауыз су құбыры тартылды. Соның арқасында екі мыңнан 

астам шаңырақ орталықтандырылған су жүйесіне 

қосылып, таза, сапалы суға қолы жетті. Бұл үшін 

мемлекет есебінен 1 млрд. 669 млн. теңге жұмса

-

лыпты.


Мемлекеттік бағдарламаның  арқасында ма

-

шақаттан құтылғандардың бірі Сәбитбек Тонтақа-

ев. Көпбалалы отбасы бұрын ас- ауқат үшін қажет 

ауыз суды аудан орталығынан тасып, ішетін. Бү

-

гінде ол бейнет ұмыт болған. Таза су үйіне еніп тұрғасын, отағасы биыл бау-бақша алқабын да 

кеңейтті. 

Бұған дейін су құбырынан алыс тұратын кейбір 

тұрғындар ауыз судың әр багын 30 теңгеден сатып 

алатын. Қазір елдімекендегі үйлер қаладағыдан  еш 

кем емес. 

Мемлекеттік бағдарлама үш жыл бұрын баста

-

лып, биыл толық аяқталды. Осы уақыт аралығында Федоров, Приозерный, Жаркөл ауылдарында екі 

мыңнан астам үй орталықтандырылған су құбыры 

жүйесіне қосылды. 

Тартылған желінің жалпы ұзындығы – тармақта

-

рын қоса есептегенде 89,5 шақырым. Бүгінгі күні жаңа 7 ұңғыма кешені салынып, пайдалануға беріл

-

ді. Үш елдімекен тәулігіне шамамен 1,5 мың куб. су тұтынады. 

Аудан тұрғындарын жиырма жылдан бері әу

-

реге салған ауыз су мәселесі осылайша оңтайлы шешімін тапты. Енді орталықтағы жолдарды жөн

-

деп, абаттандыруға баса көңіл бөлініп жатыр.Ең алдымен қан-

дай аурулар бойын-

ша қай ауыл-селоға 

дәрігер мамандар ке-

рек екенін білуіміз керек. Сол 

елді мекендерге дәрігерлерді 

жіберетін  боламыз.  Келесі, 

2017 жылы  біз меморандумға  

қол қоямыз,  ең қиын деген 

учаскелерге  мүмкін, жиыр-

ма  бес  дәрігер  жібереміз, 

– деді облыс әкімі Архимед 

 Мұхамбетов.

Содан  кейін  облыс  әкімі 

бұл мәселе  қатаң қадағалауда 

болатындығын жеткізді. 

Мәжіліс  барысында  об-

лыстық  денсаулық  сақтау 

басқармасының  жетекшісі 

О.Бекмағамбетов   еліміздегі 

денсаулық саласына міндеті 

әлеуметтік  медициналық 

сақтандыруды енгізілуі тура-

лы жан-жақты айтып берді.1-бет.

Жер реформасына 

қатысты кездесу

Қымбат 

        ДОСЖАНОВА

«Қазақтелеком» АҚ Қостанай облыстық телекоммуникация 

дирекциясының ақпараттық насихат тобы жер реформасына 

қатысты кездесу өткізді. «Нұр Отан» партиясы Қостанай қала-

лық филиалы төрағасының бірінші орынбасары М.Сұлтанғазин, 

қалалық «Жер қатынастары бөлімі» басшысының орынбасары 

Е.Қазиев бірлесіп, жер заңнамасының негізін түсіндірді. 

«Қазақтелеком» АҚ филиалының қызметкерлері мораторийді 

енгізу мерзімі, Қостанайдың қай жерінен жер сатып алуға болады, 

жер  кезегін  қайдан  көруге  болады деген  сауалдарды  қойды.  Бұл 

сұрақтарға Қостанай әкімдігінің «Жер қатынастары бөлімі» басшы-

сының орынбасары Е.Қазиев жауап берді: 

– Мораторий 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін енгізілді. Жер 

учаскелерін ПКСК «Текстильщиков», КЖБИ, «Дархан» және «Колос» 

ықшам аудандарынан сатып алуға болады. Жер кезегін Қостанай қала 

құрылысы сайтынан көре аласыздар. Сондай-ақ, өзіңізді қызықтыр-

ған сұрақтарға жауап беретін республикалық Gall-орталық құрылды.

БІЛІМ

Тестілеуді қайтара 

өткізді

Гүлназым 

 

САҒИТОВА

19-21 тамыз аралығында еліміздің барлық аймақтарында ке-

шенді тестілеуді қайта өткізу болып өтті. Кешенді тестілеуге Ұлттық 

бірыңғай тест пен кешенді тестілеуде шектік балл деңгейіне жетпе-

гендер, ҰБТ-ге және кешенді тестілеуге қатыспағандар, сол секілді 

Ұлттық бірыңғай тестілеу мен кешенді тестілеу барысында көрсетіл-

ген  нәтижелері жойылған талапкерлер қатысты.

Қайта тестілеуге барлығы 41801 талапкер қатысып, білімдерін 

сынады. Тестілеудің қорытындысы бойынша 23778 талапкер  шектік 

балл жинаған жоқ.  104 талапкер тыйым салынған заттарды пайда-

ланғаны үшін тестілеуден  шеттетіліп, олардың  тестілеуде көрсеткен 

нәтижелері жойылды. Бір айта кететіні сол,  қайта тестілеуден  тиісті 

шектік балл алған  талапкерлер ақылы негізде жоғары оқу орында-

рына түсе алады. Ал, шектік балл алмаған талапкерлер де жоғары 

оқу орындарында білім алуына болады, бірақ, қарапайым тілмен 

айтқанда,   бірінші  курстың бірінші семестрінен соң қайта тестілеу 

тапсырады. Алайда ол тестілеуде тиісті шектік баллдан өте алмаса,  

онда оқудан шығарылады. Сот мамандары да  

игі іске үлес қосуда

Қостанай  облыстық  сотының  ұйымдастыруымен  бастау 

алған «Жақсылық жаса – жақыныңа көмектес» қайырымдылық 

шарасы аясында облыстың барлық жергілікті соттары республи-

калық «Мектепке жол» акциясына белсене қатысты.

Шара мақсаты – жетім, аз қамтылған отбасыларындағы және көп 

балалы шаңырақтағы балаларға жаңа оқу жылына дайындалуға көмек 

көрсету.


Облыс соттарының қызметкерлері аз қамтылған отбасыларын-

дағы балаларға немқұрайлы қарамай, қалыптасқан жақсы үрдіске 

сай 29 отбасына көмек көрсетті. Балалар үшін киім-кешек, аяқ киім, 

кеңсе тауарлары алынды және де ақшалай көмек жасалды.

Судьялар мен сот мамандары оқушыларды жаңа оқу жылымен 

құттықтап, оларға табыс пен жақсы білім алуды тіледі. Ал, ата-аналар 

сот ұжымдарына  көрсетілген қамқорлық пен көмек үшін алғыстарын 

айтты. Айта кетер жәйт, аз қамтылған отбасыларына көмек қолын 

созу шарасы облыс соттарымен жыл бойы жүргізілетін болады.

Қостанай облыстық сотының баспасөз қызметі.

Үш ауыл ауыз сумен  

қамтылды

Өңірде 75 дәрігер жетіспейді

АҚБҰЛАҚ


24 тамыз 2016 жыл

3

Ќостанай облыстыќ тμтенше жаѓдайлар департаментініњжєне жергілікті полиция ќызметініњ ќызметкерлері

"Сосновый бор" балалар лагерінде демалып жатќан

балаларѓа барды. Олар μрт жєне ќоѓамдыќ ќауіпсіздік

ережелерін таѓы мєрте ‰йретті.

Ќатысушылар спорттыќ ойындар ойнады. Онымен ќоса балалар

ж±мбаќтар мен ребустарды шеше отырып, μрт жєне ќоѓамдыќ

ќауіпсіздік таќырыбы бойынша с±раќтарѓа жауап берді. Осыѓан орай

оќыту ойын т‰рінде ж‰ргізілді. Мамандар балаларѓа от пен сіріњкеніњ

ойыншыќ емес екендігін, ал балалар мен жасμспірімдердіњ ќылмы-

сына ќандай жаѓдайда да жол бермеу керектігін ескертті. Жарыс ќоры-

тындысы бойынша жењімпаздарѓа жєне ќатысушыларѓа кєдесый-

лар табысталды.

Балалармен ќоштасу барысында осындай іс шараларды жања

оќу жылында да жиі ж‰ргізетіндері жμнінде айтты. Ењ бастысы бала-

лар тілсіз жауѓа жол бермей, ќоѓамдыќ ќауіпсіздік талаптарын еске-

руі жєне саќтауы ќажет.

– Балалармен бір к‰нді ќызыќты μткіздік. Ењ бастысы олар ескере

ж‰ретін аќпараттарды айтып, ‰йреттік, – дейді департаменттіњ мем-

лекеттік μрт баќылау бμлімініњ бас маманы азаматтыќ ќорѓау майо-

ры Баќыт М±ќанова. – Бізге балалармен  міндетті т‰рде осындай

ќызыќты жєне танымды ж±мыстарды жалѓастыру ќажет.Ќажетті аќпараттар

есте ж‰рсін

"Мастак" ательесі  мектеп киім

‰лгісін тапсырысќа алѓандардыњ

бірі. Орталыќта орналасќан. Ше-

кесінде "Стильная форма" деп

жазылѓан сауда орталыѓыныњ

алды ќ±жынаѓан халыќ. Ќала-

даѓы кμп мектеп ±жымдары осы

ательеге тапсырыс берді. Алдын

ала  аќысын  тμлеген  ата-ана

балаѓа киімді алу ‰шін осы мањ-

да бір-екі саѓаттан кезекке  т±руѓа

мєжб‰р. Себебі, тапсырыс айтыл-

ѓан уаќыттан кеш келген. Тіпті,

кейбір мектептердіњ алдын ала

берген μтініштері ±шты-к‰йлі жоќ.

Ќоѓамныњ ќызу талќысына т‰скен

осы мєселеден осы жерде дау

шыѓып т±р. Халыќ жиналѓан жер-

ге біз де бардыќ. Кμзімізбен кμріп,

ќ±лаѓымызбен естуді маќсат

т±тып. Расымен де риза кμњілмен

шыѓып жатќандардыњ ќатары аз.

Алина Єлімова, №17 мектеп,

ата-ана:

– Арнайы киім ‰лгісіне 5 мамыр

к‰ні тапсырыс бергенбіз. Содан

бері бірнеше рет келдік. Єне дай-

ын болады, міне дайын болады

мен міне, б‰гін 25 тамызѓа да

жеттік. Сабаќтыњ басталуына да

аз-аќ уаќыт ќалды. Берген

μлшемдеріміздіњ жоѓалып кет-

кенін кеше ѓана айтты. Енді не

істейтінімді білмеймін. Аќшамды

ќайтарып алып, базар жаѓалай-

тын шыѓармыз. Білмеймін. Кеше

де келген едік. Екі саѓат т±рып

кіргенде естіген жауабымыз

жањаѓы. Баламен осы жерге б‰гін

таѓы келіп т±рмыз.

¤зін таныстырмауды μтінген

ата-ана:

– Біз де киім μлшемдерін дер

уаќытында берген едік. 25 шілде-

де келіп аласыздар деді. СоданМектептердіњ

дайындыќтары

тексерілуде

МЄСЕЛЕ

Жоѓалѓан μлшемдер

ата-аналарды єуреге салуда

¤МІР САПАСЫ

Ќостанай ќаласы тμтенше жаѓдайлар басќармасыныњ ќызметкер-

лері білім нысандарын жања оќу жылына даярлыѓын тексеруде. Аѓым-

даѓы жылдыњ 22 тамызына дейін облыс орталыѓында 46 білім ошаѓы

тексерілді. Оныњ 34 мектеп, ќалѓаны – мектепке дейінгі мекемелер.

Жалпы ќалада μрт ќауіпсіздік бойынша ж±мыс оњ баѓалануда. Бар-

лыќ 46 білім мекемелері инспекторлардан жоѓары баѓа алды. Кμпте-

ген мектеп басшылары μрт ќауіпсіздік ережелерін саќтауѓа жауап-

кершілікпен ќарайды, ол да атап μтетін жайт.

Білім ошаќтарыныњ автоматикалыќ μрт дабылы жєне дауыс беру

ж‰йеніњ бар болуы, μрт сμндіргіш ќ±ралдыњ ќойылѓан нормалардыњ

сєйкестігі, эвакуация жоспары, электрожелілердіњ монтажы μрт

ќауіпсіздік талаптары мен ережелерге сєйкес тексеріледі.

Мектептер мен балабаќшаларда μрт ќауіпсіздік шараларын саќ-

тау бойынша алдын алу ж±мыстары оќу жылы кезењінде келешекте

жалѓасын табады. Оќушылардыњ ќауіпсіздік тіршілік єрекеті не-

гіздерін оќыту ‰шін дєрістер, єњгімелер, конкурстар мен викторина-

лар жєне де єрт‰рлі таќырыпта интерактивті сабаќтары ±йымдасты-

рылады.

Г.ЖОЛБАРЫСОВА.

Айтолќын

        АЙЌАДАМОВА

Биылѓы мектеп жылында мектеп оќушыларына бірыњѓай киім формасы

міндеттелген болатын. Оќу жылыныњ соњында єр мектеп μздеріне ±наѓан киім

‰лгісін тањдап, соњында бір шешімге тоќталып, тапсырыс та берді. Єрине, м±ныњ

бєрі де ыњ-шыњсыз μтті деуге болмас. Ќанша ата-ана болса сонша пікір, єркімніњ

μзінше ойлайтыны таѓы бар. Сол себепті кейбір ата-ана μздері жеке тапсырыспен

тіккізіп те жатты. Десе де талап баршаѓа ортаќ. "Ортаќ киім ‰лгісі керек" деген соњ

келісімге келіп, єр мектеп μзінше шешім ќабылдады. Енді, міне, жања оќу жылыныњ

басталуына да санаулы к‰ндер ќалды. Баламыз мектепке дайын ба?

бері бірнеше рет келдім. Ешќан-

дай да киім болмады. Осы жерге

кезек к‰тпей кіру ‰шін ертемен

келдік. Юбка да, пиджак та

тігілген. Біраќ кейбір жерлері

д±рыс емес. Ќайтадан д±рыс-

тауѓа тапсырып кетіп барамыз.

Сапасы жаќсы деп жатыр. Кім

білген. Кигенде кμре жатармыз.Б±л жаѓдайѓа алдымен ќан-

дай да бір "уаќытым жоќ" деп

т‰сінік беруден бас тартќан

д‰кен ќожайыны м±ндай жаѓ-

дайѓа тапсырысты кеш берген

ата-аналардыњ μздерін кінєлап

отыр.

Анна Валерьевна, "Стиль-

ная форма" д‰кенініњ ќожайы-

ны:

– Ыњѓайсыз жаѓдай болып т±р.

Б‰гінде жалпы тапсырыстыњ 90

пайызы орындалды деуге бола-

ды. Тауар келіп т±р. Ќазір

м‰мкіндігінше беріп жатырмыз.

Кейбір тапсырысты ата-аналар

μздері созып ж‰ріп алды. Біраќ

алдын ала бергендер 15 шілде-

ден ала бастады. Б±л ‰лкен про-

цесс. Барлыќ тапсырыстыњ тек 20

пайызын ѓана Ќазаќстанда орын-

дадыќ. Сондыќтан біз Ресейдіњ

тігін фабрикаларына да ж‰гіндік.

Сол тігін ательелеріне киім

μлшемдері жеткізілмей ќалѓан.

150-ден астам адамныњ тапсы-

рысы жоѓалѓан. Олардыњ ќата-

рында №№17 жєне 9 мектептер

бар. Ќазір осы мєселені тез ара-

да шешу ‰шін тапсырыс ќабыл-

дап жатырмыз. Немесе аќшаны

ќайтарамыз, "б±л аќшаѓа ештење

таба алмаймыз" дегендерге бір

апта ішінде тігіп береміз деп

т‰сіндіруге тырысудамыз. Неме-

се  матаны 20  пайыздыќ   жењіл-

дікпен сатамыз. Жаѓдайды т‰сініп

отырмыз. Біраќ ќолдан келері

осы. К‰шіміз жеткенше кμмекте-

судеміз.

Аз ѓана уаќыттыњ ішінде ба-

ласын мектепке дайындауѓа

асыќќан ата-ана енді таѓы к‰ту-

ге немесе μздігінен киім іздеу-

ге мєжб‰р.

Айтолќын

        АЙЌАДАМОВА

Т±рѓын ‰й шаруашылыѓы саласына білікті ма-

мандар ќажет. ¦лттыќ экономика министрлігініњ

ќ±рылыс, т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ

істері жєне жер ресурстарын басќару комитетіне

ќарасты "Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылѓын

жањѓырту мен дамытудыњ ќазаќстандыќ орталыѓы"

АЌ жыл сайын "Т±рѓын ‰й шаруашылыѓы саласы

мамандарыныњ біліктілігін арттыру" бюджеттік баѓ-

дарламасын ж‰зеге асырады. Аталѓан баѓдарла-

ма аясында аѓымдаѓы жылы т±рѓын ‰й-коммунал-

дыќ шаруашылыќ саласы мамандарыныњ

біліктілігін арттыру курстары μткізілуде. Б±л кур-

стар ТКШ саласы бойынша ќызмет кμрсетудіњ жо-

ѓарѓы сапасына ќол жеткізуге м‰мкіндік жасайды

деп отыр сала басшылары.

Басты маќсат – т±рѓын ‰й ќорын басќарудыњ

тиімділігін арттыру, μњірлерді дамытудыњ баѓдар-

ламасы аясында кμппєтерлі т±рѓын ‰йлерде

к‰рделі жμндеу ж±мыстарын жасауды ±йымдас-

тыру тетіктерін т‰сіндіру, сонымен ќатар т±рѓын

‰й саласында энергияны ‰немдеуді насихаттау.

Жоѓарыда кμрсетілген орталыќтыњ Ќостанай-

даѓы филиалыныњ директоры Бірєлі Мырзабеков

т‰рлі таќырыпта μтіп жатќан курстардыњ ел бола-

шаѓына тигізер пайдасыныњ мол екендігін тілге

тиек етті.

– М±ндай курс, семинарлар μз ќызметімізге бас-

ќа ќырынан ќарауѓа м‰мкіндік береді. Осы жолы

мамандар екі рет ‰шкіндік, таѓы екі мєрте беск‰ндік,

сондай-аќ, бір рет онк‰ндік курстан μтеді. Шара

барысында коммуналдыќ шаруашылыќ ‰шін энер-

гияны ‰немдеу єдістеріне ќатысты мєселелер де

ќарастырылып жатыр. Жобалыќ-зерттеу ќызметі,

зањнамалыќ аспектілер бойынша с±раќтарѓа да

жауап алуѓа м‰мкіндік бар. Мамандарѓа сертифи-

каттар тапсырылады. Осылайша, біздіњ филиал

да кєсіби ќызметкерлерді дайындау ісіне мыќтап

кіріспек, – деді Бірєлі Мырзабеков.

ТКШ-НЫ ЖАЊЃЫРТУ

Ќасќырбай

          ЌОЙШЫМАНОВ  1   2   3   4   5


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал