2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңындажүктеу 0.99 Mb.
Pdf просмотр
бет9/10
Дата09.01.2017
өлшемі0.99 Mb.
#272
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

     КТК

ДенЬ незаВИсИмосТИ рК

07.00 қр ӘнҰраны

07.05 «елІмнІҢ бІр ерКесІ 

мен боламын» 

08.40 “басТы рӨлДе”, 

(қайталау)

09.10 “INSTAлаЙық”, 

(қайталау)

09.35 “несломленныЙ”, 

остросюжетная драма (1-2 

серия) 


12.20 “слеД на ВоДе ”, 

(4-6 серии), мелодрама с 

участием айгуль Иманбае-

вой, асель садвакасовой, 

Дархана сулейменова 

14.30 “мен ҒаШықПын”. 

қайрат нұртастың концерті 

(қайталау) 

17.00 “INSTAлаЙық”. 

Тұсаукесер! 

17.30 “басТы рӨлДе”. 

Тұсаукесер!

18.00 “қазақсТан Ұлы саЯ-

ХаТ ТарИХы”. Тәуелсіздіктің 

25 жылдығына арналған 

деректі фильм.  Тұсаукесер!  

19.00 “қыз оТызҒа 

ТолҒанДа”. романтикалық 

комедия. рөлдерде: Жа-

нат қуанышева, санжар 

мәдиев, Әсель садвақасова. 

Тұсаукесер! 

21.00 “алма-аТа – моЯ 

ПерВаЯ лЮбоВЬ. 2016”. 

ретро фестиваль. Премьера! 

(2 часть) 

23.00 “мосКВа - лоПУШКИ”, 

лирическая комедия. В ро-

лях: анастасия задорожная, 

алла Юганова, александр 

Волков 

01.00-03.00 “ӘЙГерІм”. Көркем фильм (қайталау) 

КАНАЛ

05.58 қр ӘнҰраны

06.00 развлекательная про-

грамма «ризамын» (каз)

08:00 Конил толкыны

09:00 1001 анекдот

10:00 Кулинарная программа 

«Готовим с адель» 

10:30 анимационный фильм 

«Шрек 4» (повтор)

12:10Фартовые деньги

12:40 Фильм концерт «ернар 

айдар» (каз) (новый концерт) 

2 часа 20мин мотать будем

15:00 КИно. Шайалабаф 

в фантастическом фильме 

«Трансформеры» (повтор)

18:00 КИно. Шайалабаф 

в фантастическом фильме 

«Трансформеры 2» (повтор)

21:00 Фильм Концерт «Кай-

ратнуртас» (каз)

00:00 КИно. Шайалабаф 

в фантастическом фильме 

«Трансформеры 3»

02:30 м/сериалы Ворнер 

03:00 Казакша концерт (каз)

 

   ЕвРАЗия

 

6:00 ЖаҢалықТар сУбТИТ-рлермен  

6:05 «моДныЙ ПрИГоВор» 

(каз)   

7:00 «ИДеалЬныЙ ремонТ» 

(каз)  

7:50 «ВеронИКа марс» ТелеХИКаЯсы 

8:35 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

9:00 «смаК» 

9:40 любава Грешнова, алек-

сандр Устюгов, андрей Финягин 

в мелодраме «УЙТИ, ЧТобы 

осТаТЬсЯ»   

11:40 «ФабрИКа Грез» с оль-

гой артамоновой  

12:00 «112 неДелЯ» (каз)    

12:30 «ВеронИКа марс» 

ТелеХИКаЯсы 

13:25 «ТоЙ базар» 

бағдарламасы 

14:25 «П@УТINA+» 

бағдарламасы  

15:30 алиса Признякова, Иван 

мулин в мелодраме «ВернИ 

менЯ»


20:00 «ПерВаЯ ПроГрамма». 

специальный выпуск    

20:30 «Голос КазаХсТана». 

Праздничный выпуск. Прямой 

эфир  

22:45 «басТы баҒДарлама». арнайы шығарылым    

23:15 «КеШКІ КезДесУ» 

бағдарламасының мерекелік 

шығарылымы

0:25 «леДнИКоВыЙ ПерИ-

оД». ноВыЙ сезон  

2:40 «112. неДелЯ» (каз)   

3:00 «КеШКІ КезДесУ» 

бағдарламасы 

4:00 «ИДеалЬныЙ ремонТ» 

(каз)  

4:45 «П@УТINA» бағдарламасы  

До 05:00 

   

      


8:00 Программа «Теңгемания»

8:10 «16 қыз» көркем фильмі

10:00 Турецкий сериал «Укра-

денная жизнь»

11:00 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы


12:00 «Әйгерім» көркем фильмі

14:10 специальный проект 

«Тәуелсіздік тағылымы. Как 

творилась история?»

16:10 союзмультфильм «ме-

шок яблок»

16:45 «Теңгемания» 

бағдарламасы

17:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы 

18:00 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы


19:00 «қыз ақысы» түрік теле-

хикаясы


20:00 «біздің уақыт» 

ақпараттық-сараптамалық 

бағдарламасы

20:45 «біздің ауыл» 

бағдарламасы

21:10 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

22:10 «ел аузында» 

бағдарламасы

22:40 «ой мен ойын» шоуы

23:30 «Ханзада Ван со» корей 

телехикаясыЖЕКСЕНбІ

18 

желтоқсан

Tv АПТА

17

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №49 (1337), 7 ЖелТоқсан  2016 Жыл  //6:00 Әнұран

6:05 қазақстан эстрада жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

7:40 «Әзіл әлемі» 

9:05 «ақсаУыТ». Әскери-патриоттық 

бағдарлама

9:30 «бҮГІн ЖеКсенбІ» Таңғы ақпаратты-

танымдық бағдарлама. Тікелей эфир 

11:10 «Дара Жол»

12:45 «сәлем, қазақстан!»

14:15 ТҰсаУКесер! олжас Әлжанов, 

Досжан Жанботаев, бақытжан Әлпейісов, 

мәлік Әбдіраманов «ШеКара ШебІнДе» 

телехикаясында. 12-16 -бөлімдері. 

режиссері: Әнуар мәтжанов («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2016ж.) (с субтитрами)

17:50 «КӨҢІлДІ ТаПқырлар алаҢы» 

20:00 «аПТа KZ»

21:00 «УнИВерсИаДа  қарсаҢынДа 

-2017»


21:10 Үздік әндер

22:00 «мУзарТ Live». меГа Жоба. 

Тікелей эфир

23:50 «Дара жол»

1:15 асылхан Төлепов, аян Өтепберген, 

құралай анарбекова, Тілектес мейрамов 

«Жау жүрек мың бала» тарихидрамасын-

да («қазақфильм», 2012 ж.) режиссері: 

ахансатаев

3:35 Әнұран         ХАбАР

07:00 қр Әнұраны

07:02 «қалжың қоржыны» 

07:50 «самопознание»

08:00 «ас арқау»

08:25 аспаздық бағдарлама. «сиқырлы 

ас үй»

09:00 «ТВ бинго»10:00 «биле, қазақстан!». Дневник

10:20 «Тайны и судьбы великих казахов»

11:10 семейное кино. «астерикс и обеликс 

в британии»

13:00 Телехикая. «құстар әні» 

15:50 «Ду-думан»

17:00 Тұсаукесер!!! «Компромат» 

18:00 «қызық times» 

19:00 «Как творилась история». Докумен-

тальный фильм

21:00 Информационный канал - аналити-

ческая программа «7 күн»

22:00 Тұсаукесер!!! «Пай-пай, 25» 

23:00 мегахит. «бой с тенью»

01:20 Телехикая. «Әселдің құрбы-

құрдастары»

04:00 қр Әнұраны

ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

69:00 Әнұран

9:05 балаларға базарлық 

9:30 Деректі фильм «Фактор лидерства» 

/2015ж/

10:00 Хабар: балақай10:15 Хабар: «мәрзия Ибрагимова - алтын 

жұлдызды апа «

10:30 Телемаркет

10:35 Телеблокнот

10:40 музыка

10:50 Хабар: бірлігіміз жарасқан

11:10 Хабар : сыр - перне

11:35 сөз маржан

11:40 Телеблокнот

11:45 обасылық фильм

13:00 Хабар: Жамбыл  спорт /рус/

13:10 Хабар: Жамбылдың сенбілік кеші

13:50 Телемаркет

14:00 аңдатпа

14:00-16:00 Техникалық үзіліс

16:00 аңдатпа

16:05 Телеблокнот

16:10 балаларға  базарлық

17:00 Телехикая   / счастливчик Пашка 

17:55 Телеблокнот

18:00 Әулиеата әуендері

18:10 Хабар: закон и общество

18:25 Хабар: «алтыннан ардақты ...» 

/а.оразбеков/

18:45 Телеблокнот

18:50 Телемаркет

19:00 Хабар: айша бибі

19:25 сөз маржан

19:30 Хабар: Тіл сақшысы

20:05 Хабар: арнайы репортаж

20:25 Д/ф «Тарих тағылымдары»

21:25 роликтер,анонстар

21:30 Телемаркет

21:35 Телеблокнот

21:40 Көркем фильм

23:25 Телеблокнот

23:30 Концерттік бағдарлама

0:55 аңдатпа, Әнұран

1:00 арнаның жабылуы

7 канал

06.00 «қырық миллион теңге шоуы»  

07.00 «ене мен келін» 

07.30 «Шынайы өмір»

08.30 «Теңбіл доп» 

09.00 м/ф «Добрыня никитыч и змей 

Горыныч»

10.30 м/ф «Илья муромец и соловей-раз-

бойник»

11.30 «Измайловский парк»13.30 «Человек-невидимка»

14.30 «Q-елі»

15.30 Шоу «BOOM» 

16.00 «ГУ ГУ ГӘП»   

16.30 «Келесі кім?»

17.00  «Тамаша.7км»  

18.00 Т/с «бастық боламын»

19.40 «Жан сырым» 

20.10 Х/ф «Өкініш»

22.00 Т/п «Юморина»

23.40 Х/ф «Васаби»

01.30 «айнаonline»   

„

м.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің Технологиялық факультеті 

«Химия және химиялық технология» 

кафедрасының ұйымдастыруымен 

Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арналған 

«ынтымақтастықтың ұйытқысы – ата заң» 

тақырыбында зияткерлік сайыс өткізілді.

зияткерлік сайыс 

егемендікке арналады

саламаттылыққа бейімдеу орталығы

Шараға  Технологиялық  факультетінің  деканы,  э.ғ.д., 

профессор  Ә.Әймен,  кафедра  меңгерушісі,  х.ғ.к.,  до-

цент Б.Масалимова, деканның тәрбие жұмысы жөніндегі 

орынбасары  С.Мамешова    және  оқытушылар  мен  сту-

денттер қатысты. Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың 

«100 нақты қадам»Ұлт жоспарын жүзеге асыруда студент 

жастардың атқарып жүрген жұмыстарын көрсету, жастар 

арасында еліміздің Ата Заңы жөнінде түсінікті тереңдету, 

Конституцияның  сипаты,  маңызы  туралы  түсінік  беру, 

Ата Заңның қалыптасу тарихының кезеңдері және оның 

ерекшеліктері туралы білімдерін тереңдетуді мақсат еткен 

шара қызықты өтті.

Сайысқа 3 топтан тұратын 1-3 курстардан 15 студент 

қатысты.  Олар:  «Химия»  мамандығының  бірінші  курс 

студенттерінен құралған «Патриот жастар» (топ басшысы 

Алтынай Абдибалиева) 2 «Химия» және «Бейорганикалық 

заттардың  химиялық  технологиясы»  мамандықтарынан 

құралған 2-курс студенттерінің «Қыран» (топ басшысы Диана 

Балтабаева), 3-курс студенттерінен құралған «Болашақ» (топ 

басшысы Дамира Сейтимбетова). Жарыс 4 кезең бойынша 

өткізілді.  Сайыс  қорытындысында    І  орынды  «Патриот 

жастар» тобы жеңіп алса, ІІ орынды «Болашақ» тобы, ал ІІІ 

орынды «Қыран» тобы иеленді. Қатысушылардың барлығына 

Алғыс хаттар мен дипломдар табыс етілді.  

Саят МАМЕШовА, 

«Химия және химиялық технология» кафедрасының 

аға оқытушысы.

Тегін  медициналық  көмектің  кепілдік  берілген 

көлемі шеңберінде Жамбыл облыстық наркологиялық 

диспансерінде бес стационарлық бөлімше, уақытша 

бейімдеу  және  детоксикация  орталығы,  күндізгі 

стационары бар емханалық бөлімше жұмыс істейді. 

Диспансердің  психологтары  және  әлеуметтік 

қызметкерлерімен науқастарға өздерінің жан дүниесін 

қалпына келтіруге және қоғамда өз орнын табуға 

көмектесетін жұмыстар атқарылады. Ұзақ мерзімді 

мәжбүрлеп емдеуде жатқан науқастардың тұрмыстық 

жағдайларын,  диагностикалық  іс-шараларды, 

оңалтушылық емдеу ісін жақсарту үшін  диспансер-

де монша, душ, кір жуу орны, ас дайындау блогы, 

клиникалық-диагностикалық және токсико-химиялық 

зертханалар, физиоемдеу, плазмофорез кабинеттері, 

жаттығу  залы  жұмыс  істейді.  Зертханалық  зерт-

теулер  үшін  газ-сұйықтық  хромотограф  және 

ультрадыбыстық диагностикаға арналған құрылғы 

сатып алынды, бұл өз кезегінде қысқа мерзімде өте 

сапалы диагностиканы өткізуге мүмкіндік тудырды. 

Сондай-ақ Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық Жазылым бөлімі: 43-50-34

-

редакциядан

жазыламын деушілерге

газеттің баспа құны:

Жарты жылға - 1250 теңге

Бір жылға - 2500 теңге

Қазпошта

Ауыл тұрғындары үшін

Қала тұрғындары үшін

Тараз Пресс

Эврика Пресс

Ернұр Пресс

1 жылға

6 айға

3432

1716

1720

3440

3440,52

1720,26

3663,96

1831,98

1700

3400 

1 жылға

6 айға

 

„

Жамбыл облыстық наркологиялық диспансері өзінің 

жұмыс потенциалдарын кеңейту 

жолында біршама өзгерістер 

енгізіп отыр.

сақтау  басқармасының  2011  жылғы  7  акпандағы 

№80-ө  бұйрығының  негізінде  Жамбыл  облыстық 

наркологиялық диспансерінің құрамында Уақытша 

бейімдеу  және  детоксикация  орталығы  ашылған 

болатын.  Аталған  орталықтың  мақсаты  -  орта-

ша  дәрежедегі  алкогольді  уланған  пациенттерге 

дәрігерлік  көмек  көрсету  және  детоксикациялық 

емдеу. Шын  мәнінде, Уақытша бейімдеу және деток-

сикация орталығы - бұл өткен ғасырдың 90-жылдары 

құрылған медициналық айықтырғыштың баламасы. 

Алайда қазіргі заманғы медициналық айықтырғышта 

бұрынғыларға қарағанда артықшылықтар көп десе 

де болады. Диспансер құрамындағы детоксикация 

орталығы үшін бөлек санитарлық тораптары бар төрт 

бөлме бөлінген, пациенттердің жеке заттарын сақтау 

үшін арнайы шкафтармен, душпен, бейнебақылау ка-

мераларымен, өртке қарсы қорғаныс құрылғыларымен 

жарақтандырылған. 

Жамбыл  облыстық  наркологиялық  диспансерін 

қазіргі  заманғы  нарықтық  қатынастарға  бейімдеу 

және осы бейіндегі медициналық ұйымдар арасын-

да бәсекеге қабілеттілігін арттыру қарастырылған. 

Осы  мақсатта  ұйымдастырушылық  мәселелерін 

шешуге бағытталған көптеген жұмыстар атқарылды: 

науқастарды есепке алудың базалық бағдарламалары, 

бейнебақылау  жүйелері  компьютерленді  және 

жетілдірілді. Сондай-ақ тұрғындардың темекі шегу, 

есірткі мен ішімдікті тұтынудың зияндылығы туралы 

сауаттылығын көтеру, халықты психикалық белсенді 

заттарды тұтыну салдарынан болған аурулардың алдын 

алу сұрақтары бойынша уәждеу, психикалық белсенді 

заттардың тудыратын қауіп дәрежесін түсінуін және 

аталған зиянды заттарды тұтыну деңгейін төмендету 

мақсатында да жұмыстар атқарылуда. 

Алдын алу шаралары жүргізілетін тұрғындардың 

негізгі санаты – жастар және орта, жоғары мектеп 

жасындағы балалар. Дәл осы жаста есею, мінездің 

қалыптасу процестері жүреді, тәрбие мен өмірлік 

ұстаным  базалары  қалыптасады.  Сондай-ақ  дәл 

осы жас санатында адам жарнама әсері мен темекі 

мен ішімдікті тұтынуға деген немқұрайлы көзқарас 

әсерінің қаупіне көбірек шалдығады. Жастар - біздің 

болашағымыз, ал жастар денсаулығы – біздің еліміздің 

болашағы.  Сондықтан  насихаттау  мен  түсіндіру 

жұмыстары  үнемі  өткізіледі.  Жамбыл  облыстық 

наркологиялық диспансерінің дәрігерлері ай сайын 

өздеріне бекітілген білім беру нысандарында дәріс 

оқып, семинар, дөңгелек үстелдерге қатысады, сау-

алнама жүргізіп, радио мен телебағдарламалардағы 

шығарылымдарға  қатысады,  баспасөз  беттерінде 

мақалалар жариялайды. Осы салада қоғамдық қорлар 

және  ұйымдармен,  үкіметтік  емес  ұйымдармен, 

ОІІД, ҰҚК, ҚІІБ, Мәдениет басқармасы, ЖИТС және 

СӨСҚО  облыстық  орталықтарымен  сектораралық 

және  мекемеаралық  серіктестік  механизмі  жұмыс 

істейді.  

Шырын АСЫЛбЕКовА, 

Жамбыл облыстық наркологиялық 

диспансерінің аудармашысы.

03.00 «баспана бабы» 

04.00 «Әп,бәрекелде!»  

04.30 «Теңбіл доп» 

05.00 «Женіп көр!»

     КТК

07.00 қр ӘнҰраны

07.05 “қыз қылыҒы”

07.20 “бІзДІҢ КонЦерТ”

08.30 “ТоЙ BESTSTAR” 

09.40 “КазаХсТан ИсТорИЯ 

ВелИКИХ ПУТеШесТВИЙ. До-

кументальный фильм 

10.40 “ВолЧоноК среДИ лЮДеЙ”, 

драма. В ролях: айкын Калыков, 

нуржуман Ихтымбаев, ботагоз 

нурлыбаева 

12.30 “слеД на ВоДе ”, (7-9 серии), 

мелодрама с участием айгуль 

Иманбаевой, асель садвакасовой, 

Дархана сулейменова 

15.00 “ақЖол”, драмалық теле-

хикая. рөлдерде: омар сункар, 

мейрамхан суннатиллаев, Гани 

нуржигитов 

17.40 “ШанШарДан–еҢ 

КеремеТТерІ”

18.45 “рИнГо Тобына 10 Жыл ”  

21.00 “ПорТреТ неДелИ” с арту-

ром Платоновым 

22.10 “ДороГа К маТерИ”, драма 

с участием аружан Джазильбекова, 

алтынай ногербек, адил ахметова. 

Премьера! 

01.00 “маХаббаТ беКеТІ”, мело-

драма. ролдерде:  баян есентаева, 

Кубанычбек Әділов, бөпеш Жандаев 

02.20-03.00 “КТК” қорЖынынан”. 

ойын-сауық бағдарламасыКАНАЛ

05.58 қр ӘнҰраны

06:00 «ӘзІл сТУДИо» (каз)

08:00 ризамын

09:00 1001 анекдот

10:00 анимационный фильм «Эй, 

арнольд! Давай!»

11:30Фильм концерт 

«Өнерқырандары» (каз) (повтор)

14:50 ералаш

16:00 анимационный фильм «Как 

приручить дракона»

18:00 КИно. марк Уолберг в фанта-

стическом фильме «Трансформеры 

3» (повтор)

21:00 Дайджесты «Көңіл толқыны»

22:00 «неге?» (каз)

23:00 алдараспан, Шаншар, нысана 

күнделігі (каз) 

00:00 КИно. марк Уолберг в 

фантастическом фильме «Транс-

формеры 4»

02:40 м/сериалы Ворнер 

03:10 Казакша концерт (каз)   ЕвРАЗия

6:00 ЖаҢалықТар сУбТИТрлер-

мен  

6:05 «моДныЙ ПрИГоВор» (каз) 7:10 «ТоЙ заКаз» бағдарламасы  

7:40 «ВеронИКа марс» Теле-

ХИКаЯсы 

8:30 «П@УТINA» бағдарламасы 

8:55 «ВосКресные бесеДы»   

9:10 «неПУТеВые замеТКИ» с 

Дмитрием Крыловым

9:30 «ералаШ»

9:45 «Голос КазаХсТана»  

12:00 «басТы баҒДарлама» 

12:30 «ВеронИКа марс» Теле-

ХИКаЯсы 


13:35 «КеШКІ КезДесУ» 

бағдарламасы  

15:00 «оТКрыТИе КИТаЯ»

15:45 Игорь бочкин, Дарья Щерба-

кова, Ян Ильвес, Ирина бякова в 

мелодраме «ХозЯЙКа болЬШоГо 

ГороДа» 

20:00 «аналИТИКа». специальный 

выпуск  

21:00 «П@УТINA+» бағдарламасы  

22:00 «ТоЙ базар» 

бағдарламасының мерекелік 

шығарылымы 

23:00 «ҒаЖаЙыП Жан». ҮнДІ 

ТелеХИКаЯсы  

0:00 любимое кино. «брИллИанТо-

ВаЯ рУКа»   

2:05 «П@УТINA+» бағдарламасы 

2:50 «ТоЙ базар» бағдарламасы 

3:35 «моДныЙ ПрИГоВор» (каз)  

4:30 «П@УТINA» бағдарламасы  

До 05:00 

 

     


 

8:00 Программа «суперпапа»

8:40 союзмультфильм «ну, погоди!»

9:00 Турецкий сериал «Украденная 

жизнь»

10:00 Программа «Тенгемания»10:15 «астана кеші көңілді» 

концерттік бағдарламасы

11:00 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы


12:00 «Жүрегім сен деп соғады» 

көркем фильмі

14:20 союзмультфильм «снегу-

рочка»


15:30 союзмультфильм «серый 

волк и Красная шапочка»

16:05 Программа «Чемпионы рио»

16:45 «Теңгемания» бағдарламасы

17:00 «Ұрланған тағдыр» түрік теле-

хикаясы


18:00 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы


19:00 «қыз ақысы» түрік телехи-

каясы


20:00 Информационно-аналити-

ческая программа «Избранное за 

неделю»

20:45 Программа «новый курс»21:00 «Ұрланған тағдыр» түрік теле-

хикаясы


22:00 «ел аузында» бағдарламасы

22:30 «сырласу» ток-шоуы

23:20 «Ханзада Ван со» корей 

телехикаясы18

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №49 (1337), 7 ЖелТоқсан  2016 Жыл  //

хаБаРлаНдыРу

сатамын


Үйлер. Саяжайлар 

• Үй, төрт пәтерлі. Шұғыл! Бағасы- 4 500 

000  тг. Т.87474749166, 87774678873.

• Шұғыл. 5 бөлмелі үлкен үй. Бағасы- 

18000 000 теңге. Т. 87474202198.

• Тез арада орталықта барлық жағдайы 

жасалған үй сатылады. Т. 87783078505.

• 4 бөлмелі қосалқы үй. Шаруашылыққа 

жайлы. Бақша, жарық, газ бар. Т. 

87771018305.

• 6 сотық жер сатамын немесе менің 

үстемеммен пәтерге айырбастаймын. Т. 

87072797925.

• 2 қабатты үй сатамын. Т. 87055692213, 

87055388387.

• Жұмыс істеп тұрған дүкен сатылады. 

2015 жылы тұрғызылған, дабылқаққыш 

қойылған. Мекенжайы - «Арай» массиві. 

Т. 87072461876.

• Кірпіш зауыты аумағында бір жер 

телімінде 2 үй сатылады, біреуі 2 

қабатты. Нұсқалар қарастырылады. Т. 

87477010922, 87023244562.

• Шұғыл. Орталықта. Барлық жағдай 

жасалған. Т.87783078505.

• Саяжай. 6 бөлмелі. Монша, гаражы 

бар. Сатамын немесе 3 бөлмелі пәтерге 

айырбастаймын. Т.87778753463.

• 6 бөлмелі. Орталықта. М/ж:С.Датұлы. 

Т.87017949249.

• Қант зауыты аумағында 4 бөлмелі үй 

сатылады, моншасы, сарайы, гаражы, 

6 сотық жері бар немесе 3 бөлмелі 

пәтерге айырбастаймын үстемеңізбен. Т. 

87766664916, 87472597252.

• Қызыл Абадта 15 сотық жерімен 7 

бөлмелі үй және 4 бөлмелі қосалқы үй, 

гараж, монша, сарайымен сатамын неме-

се 2-3 қабаттағы 3 бөлмелі пәтерге айыр-

бастаймын. Т. 87759301471, 87784790741.

• Шұғыл! Жөнделмеген үй сатамын, 6 

сотық. Т. 87025173220.

• «Көлтоған» алқабында 10 сотық жер 

сатамын. Т. 87017115400.

• Орталықта 2 қабатты үй, 11,5 сотық. Т. 

31-40-45, 87478701438.

• Шайқорық ауылында 6 сотық жер 

фундаментімен. Т.87071190689, 

87766867245.

• Шұғыл. Ауласы 5,25 сотық. М/ж:Дулати 

көшесінің 1-бұр., 15. Т.87017897915. 

• Кірпіш зауыты аймағында бір жер 

телімінде 2 үй, біреуі 2 қабатты бітпеген, 

сатамын немесе жаңа жобадағы 3 немесе 

4 бөлмелі пәтерге айырбастаймын. Т. 

87023244562, 87477010922, 87752432988.

• Тез арада. Қызыл Абад, Қалымбетов к. 

немесе Тараз қ., 3 бөл., 2-3 қаб. пәтерге 

айырбастаймын. Т.87759301471.

• 4 бөлмелі үй. Т.46-50-68, 87058467580.

• Үй. Қымбат емес. 3 бөлмелі жаздық үйі 

бар. Т.46-31-25, 87774310308.

• 2 бөлме. Барақ үйде. Жанында темір 

жол бекеті, мектеп бар. Т.87770859422.

• Қант зауытында 4 бөлмелі. 15мл. тг. 

Т.87714020583.

• 3 бөлмелі жекежай (особняк). Т.43-20-

73, 87018092031, 87018092033.

• Шөлдалада саяжай. Т.87715282855.

• Саяжай. 6 бөлме мансардымен, монша, 

сарай, гаражы бар. Т.87778753463, 

87776139311.

• Арка маңында үй. Т.87774654645.

• «Қант зауыты» ауданында үй. М/ж: 

Құрманғазы көш., 79. Т.46-60-49, 

87770925826.

• Үй.5 бөл., 6 сотық жер, жанында мек-

теп, балабақша бар.Т.87476821754.

• Саяжай. 40 сотық жерімен, үй, сарай, 

қосымша құрылысы бар. Т.87051212441, 

87718036375.

• Үй. Жаздық асхана, монша, гараж. 

Тепловозный 4-бұр. Т.52-57-38.

• Үй. 5,25 сотық, Дулати 1-бұр. Т.56-51-

16, 87017897915.

• 7 бөлмелі. 4 бөлмелі жаздық үйі бар. 

Т.87759301471, 87757026305.

• Орталықта жөндеуден өтпеген 

үй. М/ж:Сухамбаев 2-бұр., 40. 

Т.87025173220.

• 2 қабатты үй. 9 бөлмелі. М/ж:Жібек 

жолы, 29. Т.46-42-14, 34-47-67, 

87003804875.

• 6 бөлмелі үй сатамын, гараж, монша, 

қосымша құрылысы бар, барлық 

жағдайы жасалған. Бағасы -19 000 000 тг. 

Т.87023745311, 87072790864.

• 8 сотық жер «Бурыл» массиві. 

Т.87013763718.

• «Қызыл Абад» алқабында 15 сотық 

жер телімі сатылады. 1 500 000 теңге. 

Т.87766449837, 87778760931.

• 4 бөлмелі үй, 6 сотық жерімен, сарай, 

моншасымен, сатамын немесе пәтерге 

айырбастаймын. 1-ші, 5-ші қабаттан 

қажет емес. Т.87003665101, 87074256679.

• 4 бөлмелі үй. Т.31-45-17, 87055739636.

• Бір мекендегі 2 үй, біреуі бітпеген 

2 қабатты. Бағасы -10 млн. теңге.   

Т.87023244562, 87752432988.

пәтерлер

сатамын


1 бөлмелі

• 1 бөл. Жанында 43 мектеп, аялдама. 

Т.87774319953.

• 3-қабат. Жаңа жобада. 8500 000 тг. 

Т.31-03-25.

• 3-қабат, 4 мөлтек ауданы.

 Бағасы -                       

4 500 000 теңге. Т. 87088412971.

•  1-қабат. Барлық жағдай жасалған. Т.34-

61-93.


•  3-қабат. Орталықта. Т.87017572887, 

87022134861.

•  Орталықта, 1 бөл., темір есік, барлық 

есептеуішпен, қарызы жоқ. Т.87712127060.

•  3-қабат.Т.87712329084.

•  10 мөлтек ауданда,  5-қабат. Т.54-68-38, 

87779663911.

•  1 қабат, 9 мөлтек ауданы. Т. 

87770859556, 87017516940.

•  1-қабат. Жаңа жобада. Т.87477991649.

•  1-қабат. Рахимов көшесінде. Бағасы-5 

500000 тг. Т.34-61-93. (6:00-ден кейін.)Каталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
PDF-kaz -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!
PDF-kaz -> 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлері!
PDF-kaz -> Наурыз Мен қазақтың қызымын: арға тұнған, Ағыстарда жақұтым жарға атылған. Қарағайын сыңсытқан қара ормандар, Менің қара бұрымым тарқатылған
PDF-kaz -> 28 қаңтар 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Хандықтың тойы халықтың тойы №41 (1276)

жүктеу 0.99 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет