2016 жыл, сәрсенбіжүктеу 1.19 Mb.

бет8/12
Дата11.03.2017
өлшемі1.19 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

         Хабар

07:00 қр Әнұраны

07:02 «қалжың қоржыны» 

07:50 Кино. «Тақиялы перішті»

09:20 семейное кино.  «астерикс 

на олимпийских играх» 

11:20 «қызық times»

12:30 Кино.  «он и она»

14:00 «бенефис-шоу». мерекелік 

шығарылым

15:20 майра Ілиясованың 

«қазақтың майрасы» атты  

шығармашылық кеші 

17:30 Премьера!! Кино «адель»

19:00 қорытынды жаңалықтар

19:40 «Энергия будущего - EXPO 

- болашақ энергиясы»

19:50 Телехикая. «бәсеке»-2

20:30 «бетпе бет»

21:00 Итоги дня

21:40 мерекелік кеш. «мәңгілік ел 

- Тәуелсіздікке тарту». Концерт

23:00 мегахит. «бой с тенью. 

реванш»


00:10  орытынды жаңалықтар

01:50 «Әсем әуен»

02:30 қорытынды жаңалықтар

03:00 қр ӘнұраныҚаЗаҚСТаН

ТараЗ

9:00 Әнұран,аңдатпа

9:05 музыка 

9:30 арнайы хабар: 

«Тәуелсіздікке 25 жыл»/ қайталау

10:10 балаларға базарлық

10:30 Телеблокнот

10:33 Телемаркет

10:35 Хабар: Тіл сақшысы 

11:10 балаларға базарлық/ 

Шерлок Як

11:25 Телеблокнот

11:30 музыка 

11:50 Көркем фильм: «елбасы 

жолы»

13:30 Хабар: айша бибі 13:50 Телемаркет

13:55 сөз маржан

14:00 аңдатпа

14:05-17.50 Техникалық үзіліс 

16:00 аңдатпа

16:05 Телеблокнот

16:10 Концерттік бағдарлама  

18:00 Хабар: ар айна 

18:25 арнайы хабар: «қазақ 

хандығына 550 жыл. Тараздағы 

той»

18:50 Телемаркет18:55 Телеблокнот

19:00 Телехикая / аяулы арман

19:50 музыка

20:00 Хабар: ел ертеңі / 

Тәуелсіздікке 25 жыл  

20:25 Телеблокнот

20:30 қорыТынДы 

ЖаҢалықТар

20:55 роликтер, анонстар

21:00 ИТоГоВые ноВосТИ

21:25 роликтер, анонстар

21:30 Телемаркет

21:35 Деректі фильм

21:55 Телеблокнот

22:00 сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

22:30 Көркем фильм

0:00 қорыТынДы 

ЖаҢалықТар

0:25 ИТоГоВые ноВосТИ

0:55 Телеблокнот

0:58 аңдатпа.Әнұран

1:00 арнаның жабылуы

7 Канал


06.00 «қыздар арасында»

06.40 «ене мен келін»   

07.10 «қуырдақ»   

07.30 Т/с «Үзілген жапырақтар»

09.00 м/ф «сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»

09.40 м/ф «аленький цветочек»

10.25 «Илья муромец и соловей-

разбойник»

11.50 «Шай ішейк» 

12.50 Т/с «Ғаламат ғасыр. Көсем 

дәуірі»  

14.00 Т/с «Тағдырым шешілген 

күн»


15.00 Х/ф «рэкетир»

17.00 Х/ф «рэкетир-2»

19.00 Премьера! «бастық 

боламын» 

19.50  Т/с «Я рядом» 

20.50 ПремЬера т/с «Тағдырым 

шешілген күн» 

21.50 ПремЬера т/с «Ғаламат 

ғасыр. Көсем дәуірі»  

22.50 Т/с «бастық боламын»

23.50 Х/ф «а вдруг это любовь»

01.30 «Топ Гир»

02.15 «қорқыныш факторы»

03.00 «қыздар арасында»

03.40 «баспана бабы» 

04.30 «қуырдақ»   

05.00 «Женіп көр!»

     КТК

07.00 қр ӘнҰраны

07.05 “КТК” қорЖынынан ”. 

ойын-сауық бағдарламасы

07.30 “ақЖол”, драмалық теле-

хикая (қайталау) 

10.00 “ДороГа К маТерИ”, 

драма (повтор) 

12.30 “слеД на ВоДе”, (7-9 

серии), мелодрама с участием 

айгуль Иманбаевой, асель сад-

вакасовой, Дархана сулейменова 

15.00 “қыз оТызҒа ТолҒанДа”. 

романтикалық комедия 

(қайталау)

17.30 “ШанШарДан–еҢ 

КеремеТТерІ”

18.30 “Ұлы Дала бала-

сы”. Төреғали Төреәлінің 

шығармашылық кеші

21.00 “моЯ ЧУЖаЯ”, мелодрама. 

В ролях: Жан байжанбаев, 

Гульнара Дусматова, Диляра 

байжанисова, беруний нарзулла-

ев. Премьера!  

22.40 “наслеДнИЦа”, мелодра-

ма (1-4 серии). В ролях: Юлия 

зимина, александр Дьяченко   

02.00 - 05.00 “қарлыҒаШ”.  

Көркем фильм КаНал

06:00 «ӘзІл сТУДИо» (каз)

08:00 ризамын

09:00 1001 анекдот

09:30 анимационный фильм «Эй, 

арнольд! Давай!» (повтор)

11:00 Кулинарная программа 

«Готовим с адель» 

11:30 КИно «Жыйырмадагы чал 

кемпир» (каз)

13:40 алдар косе (каз)

15:00 ералаш

15:30 анимационный фильм «Как 

приручить дракона» (повтор)

17:30 КИно. марк Уолберг в 

фантастическом фильме «Транс-

формеры 4 (повтор)

21:00 Фильм Концерт «Кайрат-

нуртас» (каз)

00:00 «Ұятемес» (каз)

00:50 Кино «свободные»

02:30 Казакша концерт (каз)   евраЗИя

6:00 ЖаҢалықТар сУбТИТ-

рлермен  

6:05 «моДныЙ ПрИГоВор» 

(каз)   

7:05 «ИДеалЬныЙ ремонТ» 

(каз)  

7:45 «ТоЙ базар»  8:35 «П@УТINA» бағдарламасы  

9:00 Яна Шивкова, андрей 

Карако в мелодраме «зВезДы 

сВеТЯТ Всем»

11:05 Ток-шоу «роДИна». специ-

альный выпуск  

12:05 «ТоЙ заКаз» 

бағдарламасы  

12:35 баУырЖан ИсаеВ. «аТа 

анама арнаУ» 

14:20 «ДУ қол ШоКолаД» 

бағдарламасы 

15:15 «УГаДаЙ мелоДИЮ» 

15:45 Премьера.  Павел Прилуч-

ный, Денис Шведов, екатерина 

редникова, Иван Жидков, 

светлана смирнова-марцинке-

вич, Татьяна Казючиц в фильме 

«беГИ!» 

20:00 «ГлаВные ноВосТИ» 

20:55 «П@УТINA» бағдарламасы  

21:30 «басТы ЖаҢалықТар»  

22:10 «қос ЖҮреКТІҢ лҮПІлІ». 

ҮнДІ ТелеХИКаЯсы  

23:05 «ҒаЖаЙыП Жан». ҮнДІ 

ТелеХИКаЯсы  

0:00 Ирина антоненко, Дмитрий 

Исаев, станислав бондаренко,  

алексей суренский в много-

серийном фильме «золоТаЯ 

КлеТКа»  

2:00 «П@УТINA» бағдарламасы  

2:20 «басТы ЖаҢалықТар»   

2:55 баУырЖан ИсаеВ. «аТа 

анама арнаУ» 

     


 

7:00 Программа «суперпапа»

7:40 «біздің уақыт» ақпараттық-

сараптамалық бағдарламасы

8:40 «Тағдырымның тартуы-аста-

на» бағдарламасы

9:00 Турецкий сериал «Украден-

ная жизнь»

10:00 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

11:10 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы


12:10 қош келдіңіз. Жаңа маусым

13:10 союзмультфильм «баба 

Яга против»

13:40 союзмультфильм «айболит 

и бармалей»

14:10 сериал «Департамент» 

13 серия

15:20 Информационно-аналити-

ческая программа «Избранное 

за неделю»

16:10 «Инвестиция және даму» 

бағдарламасы

16:20 рахат-би абдысагин. Грани 

Гармонии


17:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы


19:00 «қыз ақысы» түрік теле-

хикаясы


21:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

22:00 қош келдіңіз. Жаңа маусым

22:50 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

23:50 «Әндер мен жылдар» 

концерттік бағдарламасы

1:45 «Теңгемания» бағдарламасыTv апТа

18

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №50 (1338), 14 ЖелТоқсан  2016 Жыл  //СәрСеНбІ

беЙСеНбІ

22 

желТоқсан

21 

желТоқсан

6:00 Әнұран

6:05 қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт

7:00 «ТаҢШолПан». Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама(9:30 KAZNEWS)   

10:00 «лесси». мультхикая. 6-7 

бөлімдері (Франция, 2014-2015 

жж.)

10:50 ТҰсаУКесер! «робоТКӨлІК ПолИ». 

мультхикая. 32-33-бөлімдері 

(оңтүстік Корея, 2011 ж.)

11:20 «Көңіл толқыны»

11:30 «айман&Шолпан». Теле-

хикая. 52-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

12:25 «айналайын». 

Телехикая. 3-маусым. 6-бөлім 

(«қазақстан» Ұлттық телеарна-

сы, 2011ж.) (с субтитрами) 

13:00 «бІрГе ТаҢДаЙмыз!». 

Тікелей эфир 

14:10 «Келін». Телехикая. 2053, 

2054-бөлімдері (Үндістан, 2014-

2015 жж.) (с субтитрами)

15:00 «ӘЙел бақыТы». Ток-

шоу. Тікелей эфир 

16:40 «сурайя».Телехикая. 

107-бөлім (малайзия, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 «ӨТКен мен ЖеТКен». 

арнайы жоба

18:15 «Көңіл толқыны»

18:40 «аГробИзнес» (с 

субтитрами)

19:05 ТҰсаУКесер! 

«сУраЙЯ». Телехикая.108-

бөлім (малайзия, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

20:00 KAZNEWS

20:45 «аЙТУҒа оҢаЙ...»

21:30 ТҰсаУКесер! 

«аЙман&ШолПан». Теле-

хикая. 53-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2016 ж.) (с 

субтитрами)

22:25 ТҰсаУКесер! 

«КелІн». Телехикая.2055, 

2056-бөлімдері (Үндістан, 2014-

2015 жж.) (с субтитрами)

23:15 «ТҮнГІ сТУДИЯДа 

нҰрлан қоЯнбаеВ» 

23:50 KAZNEWS

0:35 «айналайын». Теле-

хикая. 3-маусым. 6-бөлім 

(«қазақстан» Ұлттық телеарна-

сы, 2011ж.) (с субтитрами) 

1:10 «агробизнес»  (с субти-

трами)


1:35 «Өткен мен жеткен». 

арнайыжоба

2:00 «Түнгі студияда нұрлан 

қоянбаев»

2:35 қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт

         Хабар

07:00 қр Әнұраны

07:02 «Әсем әуен» 

07:15 «біздің үй»

8:00 «Жаңа күн» таңғы 

ақпаратты-сазды 

бағдарламасы  - утренняя ин-

формационно-развлекательная 

программа  

10:10 Телесериал. «Такая 

работа»

11:00 Тұсаукесер!!! Телехикая. «Көрімдік»

11:25 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

11:30 Премьера!!! реалити шоу  

«Экспедиция 25» 

12:00 Телехикая. «бәсеке»-2

12:30 Кулинарная программа  

«магия кухни»

13:00 Премьера! Телесериал. 

«Унесенные рейсом»

13:30 Телесериал. «Женский 

детектив»

14:00 Телесериал. «Централь-

ная больница»

15:00 «Важно знать»

15:15 Тұсаукесер! «Пай-пай, 

25»

16:30 Тұсаукесер!!! Телехикая. «Көрімдік»

17:00 «біздің үй»

17:50 Премьера!!! Ток-шоу 

«Давайте говорить!»

18:30 «білу маңызды»

18:45 «Жеңімпаз жолы»

19:00 қорытынды жаңалықтар 

негізінде

19:40 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

19:50 Тұсаукесер! Телехикая. 

«бәсеке»-2

20:30 Тұсаукесер! Телехикая. 

«сапарластар хикаясы» 

21:00 Итоги дня По сути

21:40 Телесериал. «Такая 

работа»

22:30 Премьера!!! Телесериал. «осколки» 

23:30 «Тағдыр тартысы»  

деректі драмасы

00:00 қорытынды жаңалықтар

00:40 «Өмір сабақтары» 

деректі драмасы

01:10 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

01:40 «сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

02:10 қорытынды жаңалықтар

03:00 қр Әнұраны

                          

ҚаЗаҚСТаН

ТараЗ

7:25 Әнұран.аңдатпа

7:30 қайырлы таң, Әулиеата!

9:30 ЖаҢалықТар 

9:55 ноВосТИ

10:20 Күй күмбірі

10:25 Телеблокнот

10:30 Телемаркет

10:35 Хабар: алтын бесік 

10:50 Хабар: Грани

11:00 балаларға базарлық/ 

Шерлок Як

11:25 Телеблокнот

11:30 сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

12:00 музыка 

12:30 Деректі фильм

13:00 ТҮсКІ ЖаҢалықТар

13:15 ДнеВные ноВосТИ

13:30 балаларға базарлық/ 

лупиду

13:50 Телемаркет13:55 Телеблокнот

14:00 сөз маржан 

14:05 аңдатпа

14:05-17.50 Техникалық үзіліс 

17:50 аңдатпа

17:55 Хабар: самопознание

18:20 КеШКІ ЖаҢалықТар  

18:35 ВеЧернИе ноВосТИ

18:50 Телемаркет

18:55 Телеблокнот

19:00 Телехикая / аяулы арман

19:50 музыка

20:00 Хабар: Первая студия

20:25 Телеблокнот

20:30 қорыТынДы 

ЖаҢалықТар

20:55 роликтер, анонстар

21:00 ИТоГоВые ноВосТИ

21:25 роликтер, анонстар

21:30 Телемаркет

21:35 Деректі фильм

21:55 Телеблокнот

22:00 сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

22:30 Көркем фильм/ Жүрегім 

сізге аманат

0:00 қорыТынДы 

ЖаҢалықТар

0:25 ИТоГоВые ноВосТИ

0:55 Телеблокнот

1:00 музыка

1:08 аңдатпа.Әнұран

1:10 арнаның жабылуы

 

7 канал

06.00 «қыздар арасында»

06.40 «ене мен келін»   

07.10 Т/с «ауылдастар»   

07.50 Т/с «Үзілген жапырақтар»

09.30 «Гадалка»

10.00 «смеяться разрешается»

11.50 Т/с «ауылдастар»  

12.50 Т/с «Ғаламат ғасыр. 

Көсем дәуірі»  

14.00 Т/с «Тағдырым шешілген 

күн»

15.00 «Тамаша.7км»15.30 Т/ф «Тебе настоящему»

17.00  «Человек-невидимка»

18.00 Т/с «секретные мате-

риалы»


19.00 Т/с «бастық боламын»

19.50 Т/с «Я рядом»

20.50 ПремЬера т/с 

«Тағдырым шешілген күн»

21.50 ПремЬера т/с «Ғаламат 

ғасыр. Көсем дәуірі»  

22.50 Т/с «бастық боламын»

23.50 Т/с «секретные мате-

риалы»

00.50 «Топ Гир»01.40 «айнаonline»

02.15 «қорқыныш факторы»

03.00 «қыздар арасында»

03.40 «баспана бабы» 

04.30 «қуырдақ»   

05.00 «Женіп көр!»     КТК

07.00 қр ӘнҰраны

07.05 “сВара мен раГИнИ”. 

Үнді телехикаясы (қайталау)

07.45 ЖаҢалықТар 

(қайталау)

08.10 “ШырҒалаҢ”. Түрiк теле-

хикаясы (қайталау)

09.30 “смоТреТЬ Всем!”

10.10 “на ДалЬнеЙ засТа-

Ве”, мелодрама (9-10 серии, 

повтор)


12.00 ноВосТИ (повтор вечер-

него выпуска)

12.45 “было Дело” (повтор)

14.00 “не ВрИ мне”, псевдо-

реалити

15.00 “ӘЙел қырық ШырақТы”. Жаңа маусым!

16.00 “маХаббаТ мҰҢы”. 

Үнді телехикаясы (1037,1038).  

Тұсаукесер!

17.00 “сВара мен раГИнИ”. 

Үнді телехикаясы (63,64).

Тұсаукесер! с субтитрами на 

русском языке

19.00 “ШырҒалаҢ”. Түрiк 

телехикаясы. Тұсаукесер! с 

субтитрами на русском языке.

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВеЧернИе ноВосТИ

21.40 “ЧерныЙ КВаДраТ” 

22.10 “на ДалЬнеЙ засТа-

Ве”, мелодрама (11-12 серии). 

В ролях: Дарья михайлова, 

евгений Пронин, Валерия 

Федорович, Иван Жвакин. 

Премьера!

00.00 “ТаЙны слеДсТВИЯ-14” 

(9-10 серии), детективная дра-

ма с участием анны Ковальчук, 

Вячеслава захарова, ольги 

Павловец

02.00 ЖаҢалықТар 

(қайталау)

02.25 “маХаббаТ мҰҢы”. Үнді 

телехикаясы (қайталау)

03.10-04.00 “КТК” 

қорЖынынан”. ойын-сауық 

бағдарламасыКаНал

05.58 қр ӘнҰраны

06.00 музыкальный час

07:00 Информбюро

08:00 сериал «КИелІ неКе» 

(каз) (повтор)

10:00 сериал «мен 

сағанғашықпын» (каз) (повтор)

11:00 мультсериал «Юные 

ТИТаны»


11:30 мультсериал «Фиксики» 

(рус)


12:30 ералаШ

13:30 сериал «отель Элеон»  

(повтор)

14:05 сериал «нарХоз-2»

15:05 сериал «мен 

сағанғашықпын» (каз)

16:05 сериал «КИелІ неКе» 

(каз)


18:00 сериал «махаббат пен 

жаза» (каз)

20:00 Информбюро

21:00 сериал «отель Элеон» 

22:40 сериал «ерТУГрУл 2»

23:40 «Ұятемес» (каз)

00:30 Кино. бен Кингсли в 

фильме «Хранитель времени»

02:30 Казакша концерт (каз)

   евраЗИя

6:00 ЖаҢалықТар сУбТИТ-

рлермен  

6:05 «ЖИТЬ зДороВо» (каз)  

7:00 Телеканал «Доброе 

УТро» (каз/рус)  

10:00 «сУДебные ИсТорИИ»  

11:00 «бAсТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы  

11:10 «ТоЙ заКаз» 

бағдарламасы  

11:40 «П@УТINA» 

бағдарламасы

12:10 ТоК-ШоУ «Все мы 

лЮДИ» (каз)   

13:10 «ДУ қол ШоКолаД» 

бағдарламасы 

 14:10  «ӘЙел сыры…» 

бағдарламасы 

15:10 «ПраВДа» 

15:15  «ДаВаЙ ПоЖенИм-

сЯ!»  


16:30 алёна Ивченко, Яна Шив-

кова, максим радугин, алексей 

захаров  в остросюжетной 

мелодраме «Ты заПлаТИШЬ 

за Все»  

17:35 «ПУсТЬ ГоВорЯТ»  

18:50 Премьера. Дмитрий 

миллер, софья синицына в 

многосерийной мелодраме 

«ФалЬШИВаЯ ноТа»   

20:00 «ГлаВные ноВосТИ»  

20:55 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

21:30 «басТы ЖаҢалықТар»  

22:10 «қос ЖҮреКТІҢ 

лҮПІлІ». ҮнДІ ТелеХИКаЯсы  

23:05 «ҒаЖаЙыП Жан». ҮнДІ 

ТелеХИКаЯсы  

0:00 Ирина антоненко, Дми-

трий Исаев, станислав бон-

даренко,  алексей суренский 

в многосерийной мелодраме 

«золоТаЯ КлеТКа»  

2:00 «бAсТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

2:20 «басТы ЖаҢалықТар»   

2:55 «ӘЙел сыры…» 

бағдарламасы 

3:40 «ТоЙ заКаз» 

бағдарламасы  

  

     


 

7:00 «Күлдірген» бағдарламасы

7:10 Жаңалықтар

7:40 новости «20:30»

8:10 «Тағдырымның тартуы-

астана» бағдарламасы

8:30 «Инвестиция және даму» 

бағдарламасы

8:40 союзмультфильм «ну, 

погоди!»


9:00 Турецкий сериал «Укра-

денная жизнь»

10:0 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

11:10 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы


12:10 қош келдіңіз. Жаңа 

маусым


13:10 союзмультфильм «Чип-

полино»


14:10 сериал «Департамент» 

16 серия


15:20 сериал «Чудотворец» 

1 серия


16:30 «Той жыры» 

бағдарламасы

17:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы


19:00 «қыз ақысы» түрік теле-

хикаясы


20:00 Жаңалықтар

20:30 новости «20:30»

21:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

22:00 қош келдіңіз. Жаңа 

маусым


22:50 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

23:50 «сырласу» ток-шоу

0:30 новости «20:30»

1:00 Жаңалықтар

1:30 Программа «Тенгемания»

6:00 Әнұран

6:05 қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт


7:00 «ТаҢШолПан». Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама  

(9:30 KAZNEWS) 

10:00 «лесси». мультхикая. 7-8 

бөлімдері (Франция, 2014-2015 

жж.)


10:50 ТҰсаУКесер! 

«робоТКӨлІК ПолИ». 

мультхикая. 33-34-бөлімдері 

(оңтүстік Корея, 2011 ж.)

11:20 «Көңілтолқыны»

11:30 «айман&Шолпан». Теле-

хикая. 53-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2016 ж.) (с 

субтитрами)

12:25 «айналайын». Телехикая. 

3-маусым. 7-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2011ж.) (с 

субтитрами) 

13:00 «бІрГе ТаҢДаЙмыз!». 

Тікелей эфир 

14:10 «Келін». Телехикая.2055, 

2056-бөлімдері (Үндістан, 2014-

2015 жж.) (с субтитрами)

15:00 «ӘЙел бақыТы». Ток-

шоу. Тікелей эфир 

16:40 «сурайя».Телехикая. 

108-бөлім (малайзия, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 «Үздік әндер»

18:40 «Жарқын беЙне»

19:05 ТҰсаУКесер! «сУ-

раЙЯ». Телехикая.109-бөлім 

(малайзия, 2015 ж.) (с субти-

трами)


20:00 KAZNEWS

20:45 «аЙТУҒа оҢаЙ...»

21:30 ТҰсаУКесер! 

«аЙман&ШолПан». Теле-

хикая. 54-бөлімі («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2016 ж.) (с 

субтитрами) 

22:25 ТҰсаУКесер! «КелІн». 

Телехикая.2057, 2058-бөлімдері 

(Үндістан, 2014-2015 жж.) (с 

субтитрами)

23:15 «ТҮнГІ сТУДИЯДа 

нҰрлан қоЯнбаеВ» 

23:50 KAZNEWS

0:35 «айналайын». Телехикая. 

3-маусым. 7-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2011ж.) (с 

субтитрами)

1:10 «Жарқын бейне»

1:40 «Түнгі студияда нұрлан 

қоянбаев»

2:10 қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт


         Хабар

07:00 қр Әнұраны

07:02 «Әсем әуен» 

07:15 «біздің үй»

08:00 «Жаңа күн» таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарламасы  

- утренняя информационно-раз-

влекательная программа  

10:10 Телесериал. «Такая 

работа»


11:00 Тұсаукесер!!! Телехикая. 

«Көрімдік»

11:50 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

12:00 Тұсаукесер! Телехикая. 

«бәсеке»-2

12:30 Кулинарная программа  

«магия кухни»

13:00 Телесериал. «Женский 

детектив»

14:00 Телесериал.  «Централь-

ная больница»

15:00 «Важно знать»

15:15 Тұсаукесер!  «Пай-пай, 

25»

16:30 Тұсаукесер!!! Телехикая. «Көрімдік»

17:00 «біздің үй»

17:50 Премьера! Ток-шоу «Да-

вайте говорить» 

18:30 «білу маңызды»

18:45 «Жеңімпаз жолы»

19:00 қорытынды жаңалықтар 

негізінде

19:40 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

19:50 Тұсаукесер! Телехикая. 

«бәсеке»-2

20:30 «Тағдыр тартысы»  

деректі драмасы

21:00 Итоги дня По сути

21:40 Телесериал. «Такая 

работа»

22:30 Премьера!!! Телесериал. «осколки» 

23:30 «Тағдыр тартысы»  

деректі драмасы

00:00 қорытынды жаңалықтар

00:40 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

01:10 «сотқа жеткізбей» деректі 

драмасы


02:15 қорытынды жаңалықтар

03:00 қр Әнұраны

                          

ҚаЗаҚСТаН

ТараЗ

7:25 Әнұран

7:30 қайырлы таң, Әулиеата!   

9:30 ЖаҢалықТар

9:55 ноВосТИ

10:20 Күй күмбірі

10:25 Телеблокнот

10:30 Телемаркет

10:35 Хабар: Первая студия

11:00 балаларға базарлық/ 

Шерлок Як

11:25 Телеблокнот

11:30 сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

12:00 музыка 

12:30 Деректі фильм

13:00 ТҮсКІ ЖаҢалықТар 

13:15 ДнеВные ноВосТИ

13:30 балаларға базарлық/ 

лупиду


13:50 Телемаркет

13:55 Телеблокнот

14:00 сөз маржан

14:05 аҢДаТПа

14:05-17.50 Техникалық үзіліс 

17:50 аҢДаТПа

17:55 Хабар: Жаса, менің елім!

18:10 Хабар: Иман нұры

18:20 КеШКІ ЖаҢалықТар

18:35 ВеЧернИе ноВосТИ  

18:50 Телемаркет

18:55 Телеблокнот

19:00 Телехикая / аяулы арман

19:50 музыка

20:00 Хабар: ел мерейі

20:10 Хабар: қоғам және заң

20:25 Телеблокнот

20:30 қорыТынДы 

ЖаҢалықТар

20:55 роликтер, анонстар

21:00 ИТоГоВые ноВосТИ

21:25 роликтер, анонстар

21:30 Телемаркет

21:35 Деректі фильм

21:55 Телеблокнот

22:00 сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

22:30 Көркем фильм/ Жүрегім 

сізге аманат

0:00 қорыТынДы 

ЖаҢалықТар

0:25 ИТоГоВые ноВосТИ

0:55 Телеблокнот

1:00 музыка

1:08 аңдатпа.Әнұран

1:10 арнаның жабылуы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал