2015 жыл, сәрсенбіжүктеу 1.15 Mb.

бет5/11
Дата09.09.2017
өлшемі1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Белгілі журналист, ақын және қоғам қайраткері, 

Сағат АРЫНҰЛЫНА арнау

ӘлЕуМЕТ

12

//   «ЖаМБыл - Тараз»  //  №16 (1251),  15 СӘуір  2015 Жыл С.АБДЫКАДЫРОВ,    Тараз 

қалалық аумақтық инспекциясы 

өсімдіктерді қорғау жөніндегі бас 

маманы 

қала аумағындағы жұмыс негізінен 

«республикалық  Фитосанитарлық 

д и а г н о с т и к а   ж ә н е   б ол ж а м д а р 

әдістемелік  орталығы»  мемлекеттік 

мекеме филиалының мәліметін негізге 

ала  отырып  жүзеге  асады.  Тараз 

қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы 

б ө л і м і м е н   б і р л е с к е н   т ү р д е 

қаламыздың жасыл- желек өскіндерін 

күтіп  баптау  жұмыстарымен  қоса, 

өскіндердің  зиянды  организмдеріне 

қарсы  химиялық    өңдеу  іс-шара 

жұмыстарын  уақытында    жүргізіп, 

қаламызда тұрақты фитосанитарлық 

а х у а л д ы   қ а л ы п т ы   д е ң г е й д е 

қамтамасыз  ету  болып  саналады. 

Осы мақсатта әдістемелік-болжамдар 

мекемесі  өткен  жылғы  жазғы-күзгі 

мезгілдерінде  жасыл-желек  тал-

дарақтар мен гүлзарлардың қыстауға 

кеткен  зиянды  организмдердің 

(жапырақ  мүр  көбелегі,  жапырақ 

ж е м і р і ,   қ а р а ғ а ш   а я қ қ ұ й р ы ғ ы , 

жапырақ  биті,  жапырақ  ширатқышы, 

бізтұмсық, раушан гүлдердің-жапырақ 

ширатқышы,  биті)  қоныстану  көлемі 

мен  тығыздығын  анықтап,  ауа 

райының  қолайлығына  байланысты 

биылғы жылы шамамен 20-25 гектарға 

зиянкестердің  таралуын  болжаған 

болатын.  ағымдағы  жылдың  сәуір 

айында қыстап шыққан  зиянкестердің 

физиологиялық  жағдайын  бақылап-

тексеру жұмыстары жүргізіліп, нақты 

өңдеу  көлемі          анықталынады. 

Б о л ж а м д ы қ   і ш і н - а р а   ө ң д е у г е 

жататын  аймақтар  болып  –  Жеңіс, 

қ . р ы с қ ұ л б е к о в ,   Т. р ы с қ ұ л о в 

саябақтары, Сүлейменов көшесіндегі 

Махаббат  аллеясы,  абай    даңғылы 

мен Комратов көше аралығы, Байзақ 

батыр, Балуан Шолақ–Сыпатай батыр 

көшелерінің арасы, Жамбыл даңғылы, 

Та ш к е н т - Т ө л е б и   к ө ш ел е р і н і ң 

аралығы,  Әл-Фараби  көшесінің 

бойы,  «ақбұлақ»  (1),  «қаратау» 

(2),  «Жайлау»  (3),  «Салтанат»  (4), 

«қрасу»  (5),  «Талас»  (6),  «Самал» 

(7)  мөлтек  аудандары  жатқызылып 

отыр.  Негізінен  қала  бойынша 

ж а с ы л - ж ел е к   та л - д а р а қ та рд ы , 

гүлзарларды  ерте  көктемде  бірінші 

кезекте:  қураған  талдарды,  ауруға 

ұшыраған,  зақымданған  бұтақтарын 

кесіп,  арық-атыздарды,  ескі  қалдық 

шөп-шалаңдардан  тазалап,  түптерін 

қопсытып,  түп-діңгегін  әктеу  керек. 

Өйткені  зиянды  организмдердің 

а р ы қ - а т ы з д а р д ы ң   б о й ы н д а , 

қураған  ағаш,  бұтақ  қабықтардың 

арасында,қалдық шөп-шалаңдардың 

астында  қыстайтыны  белгілі.  Екінші 

кезекте:  зиянды  организмдердің  ауа 

райының  қолайлығына  байланысты 

қыстап  шығуы  және  өсімдіктерді 

экономикалық  зиянды  шегі  мен 

зақымдау  уақытына  байланысты 

фитосанитарлық  іс-шараларды  әр-

кезеңімен жүргізу қажет. Оның себебі, 

зиянды  организмдердің  өсіп  дамуы 

мен  ұрпақ  беруі  әрқилы  Мысалы; 

қарағаш  аяққұйрығы  көбелегі  мен 

Мүр  көбелегі  сәуір  айының  2-3-

ші  онкүндігінде  көбелектің  ұшуы 

байқалады.  Өсіп-дам у  к езінде 

қарағаш аяққұйрығы маусым айының 

1-2-ші  онкүндігінде  қуыршақтанып 

қыстауға кетсе, қарағаш мүр көбелегі 

қуыршақтанып қыстауға кетуі мамыр 

айының 3-ші онкүндігі, даму кезеңінде 

жылына бір рет ұрпақ береді. қарағаш 

жапырақ  жемірі    қоңыздарының 

қыстап  шығуы  сәуір  айының  2-3-ші 

онкүндігінде  байқалса,  өсіп-даму 

кезеңінде  жылына  үш  ұрпақ  береді 

(1-ұрпақ  мамыр  айының  1-ші,  2-ші 

ұрпақ  маусым  айының  1-ші,  3-ші 

ұрпақ маусым айының 3-ші онкүндігі). 

ал,  жапырақ  биттері  ауа-райының 

қолайлығына  байланысты  жылына 

8-10  ұрпаққа  дейін  беруі  ықтимал. 

Демек, химиялық өңдеу жұмыстарын 

м а м а н д а р м е н   к е ң е с е   от ы р ы п 

ұрпақ  беру  кезеңімен  2-3  жастағы 

жұлдызқұрттарға қарсы іс-шараларды 

жүргізу  керек, өйткені осы аралықта 

жұлдызқұрттардың  тамаққа  деген 

ашкөздігі арта түседі.

зиянды  организмдерге  қарсы 

химиялық өңдеу жұмыстары таңертең, 

желсіз ауа кеңістігінің жерден көтерілу 

уақытына  дейін(  күннің  шығуы), 

кешкісін ауа кеңістігінің тұрақталуына 

байланысты  (күннің  батуынан  кейін) 

жүргізу  керек.Осы  уақыттарда  улы 

препараттардың  ауа  кеңістігіне  та-

рамай,  өңделетін  өскіндерге  дөп 

тиіп,  тигізетін  әсері  тиімді  болаты-

ны  белгілі.  Кейінгі  кездері  мөлшері 

(нормасы)  жағынан  аз  қамтылатын, 

санитарлық-экологиялық  тиімділігі 

жақсартылған,  қоршаған  ортаға  кері 

әсерін  тигізбейтін,  рұқсат  тізіміне 

енгізілген препараттар қолданылуда. 

Олардың қатарына Димилин 48%.с.к, 

Дессенлин  48%.с.к,Децис  эксперт 

к.э,Диурон  с.к,..т.б.  Препараттарды 

сақтау,  тасымалдау,  қолдану  бары-

сында    барлық  жағынан  санитарлық 

нормаларға сәйкес болуы шарт. Өңдеу 

жұмыстарын жүргізбес бұрын  орын-

даушы тұлға барлық жағдайда  меке-

ме, тұрғындарға алдын ала хабардар 

етіп,  адамдар  жүретін  аймақтарда  

күні  мен  уақыты  көрсетілген  арнайы 

белгілері  бар  сақтандыру  этикетка-

ларын  қыстырып  қою  қажет.  қалада  

мекеме,  жеке  және  заңды  тұлғалар 

өздеріне  тиесілі  аймақтарда    жа-

сыл-желек  өскіндер  зиянкестерінің 

пайда  болып,  зақымдау  көріністері 

байқалған  жағдайда  Тараз  қалалық 

аумақтық инспекциясына хабарласып 

(тел:51-10-90),  болған  жағдайларға 

б а й л а н ы с т ы   а г р о т е х н и к а л ы қ , 

химиялық  іс-шараларды  уақытында  

ұйымдастырып  жүргізіп  отырсақ, 

жасыл-желек  өскіндердің  жайқалып 

өсуіне толық мүмкіншілік туар еді.                                  жасыл-желек 

күтіМді Қалайды

Шежіре - 20 (Сарғайған газет беттерінен)

жалғасы, басы өткен санда

 №17 06.06.1996

құрманғазы атындағы Мемлекеттік 

ак ад емиял ық  орк естрі   Ж ам-

был  жерінде.  Ж.Жабаевтың  150 

жылдығына  орай  Әулиеата  өңіріне 

келген өнер ұжымы үш күн концерт 

берді.

қ.Байтуовтың  «Әулие  аралаған Әулиеаталықтар»  мақаласында 

қала  әкімі  Болат  Жылқышиевтің 

демеушілігімен  бір  топ  еңбек 

және  соғыс  ардагерлерінің  киелі 

Түркістанға барып қайтқан сапарынан 

очерк берілген.№18 13.06.1996

Жамбыл жерінде Шәмші қалдаяқов 

атындағы  ән  байқауы  өтіп,  қала 

тұрғындары үш күн Шәмші әндерімен 

бірге қалықтады. 

№21. 04.07.1996

Жамбылда  ТМД  мемлекеттері 

–  қазақстан,  Әзірбайжан,  арме-

ния, Беларусь, ресей, Түркіменстан 

елдері  жастарының  қатысуымен 

Халықаралық жастар форумы өтті.

қала  әкімі  Б.Жылқышиев  завод 

аудандық  ішкі  істер  бөлімінің  сегіз 

қызметкеріне  мотоцикл  қызметтік 

көлігінің кілтін табыс етті.№24. 25.07.1996

қала әкімі Б.Жылқышиев Президент 

Н.Назарбаевтың  Жарлығымен  көп 

балалы аналар – Күләш Тоғымбаева, 

Тамара Крочет, Сания Копбағарова, 

анна  Серебрянскаяға  «Күміс  алқа» 

төсбелгілерін табыс етті.

Ж.Жабаевтың  150  жылдығына 

а қ ы н д а р   а й т ы с ы   ж ә н е   ж ы р -

термешілер  сайысы  өтті.  Өнер 

додасына қр Мәдениет министрінің 

бірінші  орынбасары  Сауытбек 

абрахманов,  облыс  әкімі  амалбек 

Тшанов  қонақ  ретінде  қатысса, 

әділқазылар  алқасына  қр  ҰҒа 

корреспондент мүшесі, халықаралық 

«қазақ  тілі»  қоғамының  вице-

президенті Өмірзақ айтбаев төрағалық 

етті. айтыста бірінші орынды Батыс 

қазақстан  облысынан  келген  Мэлс 

қосымбаев жеңіп алды. Екінші орынға 

жерлесіміз айнұр Тұрсынбаева мен 

қарағандылық  аманжол  Әлтаев  ие 

болды.  алматылық  Мұхамеджан 

Тазабеков  пен  қызылордалық 

Кенжебай  Жүсіпов  үшінші  орынды 

бөлісті.  Термешілер  арасында 

торғайлық  қуаныш  қазымбеков 

жеңімпаз  атанды.  Жезқазғандық 

Шынболат Ділдәбаев екінші, семейлік 

Дүйсенғазы  Нығметжанов  үшінші 

орынға ие болды.№25. 01.08.1996

Е л і м і з ге   та н ы м а л   с к р и п к а -

шы  аида  аюпова  Ж.Жабаевтың 

150  жылдығына  орай  қалада 

қайырымдылық концертін берді.

Облыс  орталығындағы  «Бағ-жан» 

жеке  медициналық  колледжі  облыс 

прокурорының  араласуымен  жа-

былды.

Журналист  Г.ахметова  Жам-былда  жасанды  түсік  (аборт) 

жасаушылардың жас ерекшелігі жа-

сарып келе жатқанына дабыл қағады.

№26. 08.08.1996

Ж а мб ы л д ы қ   б о к с ш ы   Б ол ат 

Жұмаділов атлантада өткен олимпи-

адада күміс жүлде иеленіп, чемпион 

атанды.

жалғасы келесі санда

 

„ҚР аШМ аӨК МИК Тараз қалалық аумақтық инспекциясы мемлекеттік 

мекемесінің өсімдіктерді қорғау саласы бойынша 2015 жылға қала 

аумағында атқарылатын іс-шара жоспары бекітіліп отыр.


ОрТа

13

   //    «ЖаМБыл - Тараз»  //  №16 (1251),  15 СӘуір  2015 Жыл   //g

 Жер бетіндегі балалар қылмысының 90 пайызы шаңырағына шаттық 

шуағы төгіле қоймаған, жүрегіне мейірім  сіңбеген отбасынан шыққан 

бүлдіршіндердің қолымен жасалады  деген пікір бар. қылығымен сүйсінтіп, 

қадамына нұр бітірер жауқазын жастың бесіктен белі шықпай жатып сүйкімсіз 

әрекетімен танылып, «бәлелікті» бәрінен бұрын меңгеруі кім-кімді болсын 

бей-жай қалдырмасы анық. «Тәрбие басы талбесік» деп жатады, расында, 

әкесі маңдайынан елжірей иіскеп, әжесі бесігін тебірене тербетіп, енесінің 

емешегі езіліп көрмегендердің жаны қатігездікке, қылмысқа құштар ма? Әлде, 

басқа да себептері бар ма? Жалпы бұзақы бала қайдан шығады? Бұзақы Бала 

қаЙдан Шығады?

Құралай СЕЙСЕНБЕКҚЫЗЫ                                                            

Негізі отбасында кикілжің туып, бір кезде 

қос қанатындай болған аяулыларының екіге 

бөлініп, ошақ отының әлсіреген тұсы бала 

үшін ең ауыр шақ, ұмытылмас кезең екені 

анық.  бір кезде бір-бірін өбектеп отырған 

екеудің  біріне-бірі  жаудай  тиіп,  қарадай 

шүйліккені, соңыра сәби сүйіп отырғандары 

ұмыт қалып, екеуі екі жаққа қайырылмай кете 

баруы жас жүрек үшін  қасірет емей немене? 

Кішкентайын кеше ғана айналып-толғанып 

отырған  екеудің  бір  бүтіні  екіге  бөлініп, 

тірідей айырылысар сәтін трагедия демей не 

дейсің? 


сот залында да ажырасу рәсімін жасағанда 

кәмелетке  толмағандармен  тілдесіп,  пікір 

алмасу қиынға соғатын көрінеді.  баланың 

жан күйзелісі - бала психикасына кері әсер 

беріп қана қоймай, бойына қатігездіктің дәнін 

сепкендей өмірге өкпелі етеді. алды-артын 

бағамдай  алмайтын,  балиғат  жасына  бара 

қоймаған балғынның тап-таза мөлдір бұлағы 

лайланып, дүниеге, қоршаған ортаға деген 

өкпе - реніші осы тұста бой көтерсе керек. 

ал бәрінен ауыры баланың  ешкімге керексіз 

болып қалуы ғой. Мұндай жағдайдың болуы 

мүмкін емес сияқты. бірақ бұл дүнияда ата-

ана құқығынан айырылған әке мен шешенің 

де бар екенін көзіміз көріп жүр...

Иә,  осындай  отбасынан  шыққан  жаны 

жаралы  балалардан  зиялы  азамат  шығуы 

екіталай-ау.

алайда  ата-анасы  аманда,  дала  баласы 

атанып,  көше  кезіп,  ұрлық-қарлық  жасап, 

әлдекімдерге  зорлық-зомбылық  көрсетіп, 

соны зор күш деп ойлайтын балғындардың да 

бар екені кеудеңе өкініш ұялатады. алаңсыз 

ғана ойнап жүретін кішкентайлардың өзіне 

ғана аян әлдебір арам пиғылды іске асыру 

мақсатында қылмысқа барады деп ойлаудың 

өзі ауыр.  Олар оңай жолмен табыс табудың 

теріс жолдарын «ойлай алады» дегенге тіпті 

сенгің де келмейді.  алайда қылмысқа жастай-

ынан бой алдырып, бұзақы атанып үлгерген 

балғындарды тәртіп бұзуға не итермелейді? 

бүлдіршіндерді қылмысқа апаратын не күш? 

Оған кім кінәлі? санада шырмалған сантүрлі 

сұрақтарға  жауап  іздеп,  Жамбыл  облысы 

әкімдігі білім басқармасының балалар мен 

жасөспірімдердің  арнаулы  мектебіне  бас 

сұқтым.

аулада тұрған көліктің ар жақ, бер жағына шығып, дамылсыз жүгіріп жүрген қара ба-

ланы көзім шалды. сұрастыра келе мұнда 

іскерлігіне орай «қолы алтын» атанып кеткен  

ұлдың есімі  әуесхан Жеңісхан екенін білдім. 

Оның қолында сымсыз  радио сайрап, сынған 

техника  да  ойнап  қоя  беретінге  ұқсайды. 

Ол  үтік,  ұялы  телефон,  теледидар,  тіпті 

автокөліктің де тілін табуға құштар. 

Мен  барған  сәт  мұндағы  балғындардың 

кешкі ас ішуіне тұспа-тұс келіпті. Үлкенді-

кішілі  бүлдіршіндер  жұп  жазбастан  сап 

түзеп  барып,  қаз-қатар  тұра  қалды.  сап 

түзеп асханаға беттеді. сап түзеген қалпы 

сыртқа шықты. Менің есіме өз ауламда еркін 

ойнап-күліп, қалауынан қар жандырып жүріп 

те, жыламай ас ішпейтін балапандар түсті. 

бұлар да сол балалар сияқты - сары ауыз. 

бұлар да сол балалар сияқты сүп-сүйкімді. 

бұлардың да жаны бала.  Тек, болмыс бітімі 

ерек.Үйірі басқа, үйірмесі бөлек... әлемі әлди 

болғанымен, әдеті әлденені қалап, әлденені 

меңзейтіндей...

сәлден соң, «бұл  не ақыл айтар екен?» 

деп,  сұраулы жанарын  қадап отырған осы 

мектептің бір топ тәрбиеленушілерінің орта-

сына оңаша қалдым. Олардың көзінен қандай 

да бір кезекті психологиялық тесттен өтуге,  

құқық, қағида жайлы немесе «мынаны өйтіп, 

ананы бүйтуге» болмайтын әдеттегідей өмір 

заңы туралы көп ақыл-кеңес берушілердің бірі 

ретінде қабылданып отырғанымды байқадым. 

Және менің алдымда отырғандар жәй бала-

лар емес, кәнігі балалардан ойлау қабілеті 

ерекше ұл-қыздар екенін ұқтым. ал мен үшін 

ең бастысы бұл балаларға ақыл айту емес, 

ішкі сырын тыңдап, жүрек түкпіріндегі үнге 

құлақ асу еді. Олардың мені әлдебір қазымыр 

ойды  қазбалаушы  емес,  әлдебір  сұраққа 

жауап  іздеуші  дос  ретінде  қабылдауларын 

өтіндім.  басында үрке қарап, үдере көшіп 

кеткісі келіп отырғандар, менің әзіл-шыны 

аралас  жылы  әңгімемнен  соң,  өздерінің 

отбасы жайлы айтып, альбомдарынан ата-

аналарының бейнелерін көрсетуге асықты. 

Оларды сағынатындарын жеткізді. Ең басты-

сы әр бала, өз қолымен жасаған қателігінің 

ауыр жүгін арқалап жүргенін мойындады...

бірер бала тағдырының бір кездері ұрлыққа 

тәуелді  болғанын  айтты.  бірі  өз  туған  

анасының дүкенінен бастау алған ұрлығын, 

кейін көшеде дамытқанын жеткізсе, енді бірі 

өзінің қарапайым адамдарға соқтықпайтынын, 

тек зәулім сарай мен қымбат автокөлігі бар 

ауқатты адамдардың шаңырағына ғана бас 

сұғатынын мысалға келтірді.

бірде  мектептен  келе  жатып,  бір үлкен  үйдің  тұрмыс-тіршілігіне  қызығып 

кеттім.  Ол  үйде  ешкім  жоқ  екеніне  көз 

жеткізген соң, артқы ауласына айналып өтіп, 

терезесін  сындырып,  ішке  ендім.  Төрдегі 

копилканы сындырып, ішіндегі азын-аулақ 

Біз де білуге құмармыз.      

ақшаны қалтама бастым. Темір сейфті ашуға 

шамам жетпеген соң, үй ішіндегі жиһаздарға 

көз салдым. асүйге де таядым. Ондағы көп 

йогурттың қасынан өтіп кете алмадым. Дәмі 

тіл үйірер сүзбелердің бірінен соң бірін жеп 

болып,  өзім  сындырған  терезеден  сыртқа 

секірдім. Мені сол жерде күзет күтіп тұр екен. 

Кейін ұққаным үй іші жасырын камераға толы 

көрінеді. Менің іште не істеп, не қойғанымның 

бәрін үй егесі сырттан бақылап, көріп отырып-

ты,- дейді өз қылмысын әзіл-әжуамен жеткізіп, 

әр  сөзімен  айналасын  күлкіге  көмкеріп, 

әртістік  қабілетімен  көзге  түсіп  жүретін 

әділет. Ол есейгенде өз болашағын театрмен 

жалғастырғысы келетінін жасырмады. Расын-

да, мен оның әр қылығына, образға оп-оңай 

енуіне таң тамаша қалдым. 

ал жауқазын жүзінен нұры төгілген бала-

уса қыздардың кейбірі 16-ға жетпей-ақ, ар 

жолынан аттағанын айтып қызарса, енді бірі 

жәй ғана мектепке бармай қойғандығым үшін 

осында жүрмін деп ақталды. 

Кейбір жеткіншек кеше жертөледе түнеп, 

кір-қожалақ күйінде осында келіп жайғасқанын 

айтып, мұндағы ас ауқаттың, ақжаймалы ақ 

төсектің  қадірін  ұғып:  «Өз  еркіммен  18-ге 

толғанша  осында  қалғым  келеді.  Мен  бұл 

жерден шығар болсам, тағы да бұзақыларға 

Он саусағынан өнер тамған.      

қосылып  кетуден қорқамын» деді. 

Кезекті сауалды үйінен қашып, көше кез-

ген бүлдіршіндерге қойғанымда: «Мен туған 

әкемді іздедім», «анам арақ ішеді», «Шешем 

өгей»  деген  жауап  алдым.  Шаңырағының 

шырағы  сөніп,  жақындарынан  жапа  шек-

кендер, ен даладан жылу іздеймін деп жүріп 

шалыс басса керек. баланың аты бала емес 

пе,  ешкімнен  күдіктенбей,  қауіп-қатердің 

қай жағынан келерін байқамай, ненің жаман, 

ненің жақсы екенін ажырата алмай «ұрынып» 

қалса керек. Дегенмен, сабақты кіл төрттік пен 

бестікке оқып жүргендер де бар мұнда. Олар 

өздерінің болашағының жарқын болатынына, 

білім көкжиегінде әлі көзге түсіп, елінің үлгілі 

ұл-қызы атанарына сенімі мол.

Тағдырының табалдырығын аттамай жатып, 

қателіктің қамытын киген бүлдіршіндердің 

ертеңінен  зор  үміт  күтетіндердің  бірі  де 

бірегейі  ол  осы  мекеменің  қызметкерлері. 

әліптің артын бағып, қарап отырудан аулақ 

олар үзілген үмітті жалғап,  адасқан балаларды 

жақсылыққа баулу үшін тер төгіп жүр. соған 

тәрбиелейді. Түпкілікті түзу жолға түсіп, аза-

мат атанатындарына сенеді де. Оған дәлелдері 

де жоқ емес. Жастайынан жеңіл жүріске салы-

нып, осы табалдырықты аттаған қыздардың от 

басы, ошақ қасының түтінін түтетіп, салиқалы 

ана болғандары, бүгінде сәбилерін құшақтап, 

осындағы ұстаздарына алғысын айтып келіп 

тұратындығы, расында, жүрегіңді елжіретері 

анық. бала күнінде бұл табалдырықты тозды-

рып өскен ұлдардың да ержеткенде көштен 

қалғаны некен-саяқ. Олар да өз хал-қадірінше 

еңбек  етіп  жүр.  Мұның  бірден  бір  себебі, 

осы  мекеменің  әр  баланың  жүрегіне  жылу 

сыйлап, әр балаға қамқорлықпен қарауында 

болса керек...


ДОДа

14

//   «ЖаМБыл - Тараз»  //  №16 (1251),  15 СӘуір  2015 ЖылШынболат СЕЙДУАЛИВ

Кездесудің  алдында  Ста-

нимир  Стойловтың  ұжымы 

қ а ғ аз   ж ү з і н д е   ф а во р и т 

саналған.  айтса  айтқандай-

ақ, ойынның алғашқы 10 ми-

нутында астаналықтар ойын 

тізгінін  өз  қолдарына  алып, 

басымдықтарын  танытқан 

болатын.  Патрик  Твумаси 

мен  Евгений  Оверченко 

қанша  қыспаққа  алып,  Гри-

горенко  қорғаған  қақпаны 

көздегендерімен нәтиже бола 

қоймады.  Есесіне  «Тараз» 

ойыншылары  ақырын  жүріп, Нұржан СЕРІКХАНҰЛЫ

 

  айта  кетсек,  жыл  басында  бұл  дода  қазақтың  қаһарман ұлы қайрат рысқұлбековтің рухына арналып, республикалық 

деңгейде өткен болатын. Онда Тараз қаласының спортшы-

лары  1-орын,  Жамбыл  облысы  2-орын,  қарағанды  өңірінің 

спортшылары 3-орынды тақымға басқан еді. Бұған қоса жу-

ырда ғана «Ордабасы» ұлттық ойындар сайысы халықаралық 

деңгейде  Ташкент  қаласында  өтіп,  Өзбекстан,  қырғызстан 

мен қазақстанның спортшылары намысты бәсекеде байрақты 

қолдан бермегені тағы бар. Біздің федерация ресей еліне де 

жолдама алған. Дода бұл жолы облыстық деңгейде өтсе де, 

оған 140-тан астам спортшы қатысып, бақ сынасты.  «Орда-

басы» республикалық қоғамдық бірлестігінің басшысы руслан 

Исмазовтың айтуынша, «Ордабасы» командалық ойындары 

өскелең ұрпақты көне салтымыздан келе жатқан жекпе-жек 

өнерін меңгеріп, жастардың бойына ұлттық ұстанымдарды, елі 

мен жерін қорғауға деген жігер қайратын жетілдіруге барынша 

септігін тигізеді екен. Сонымен қатар, төзімділіктің де тәрбие 

құралы дейді жарысты ұйымдастырушылар. Ойынның ережесі 

бойынша әрбір команда шығыстық үлгідегі жекпе-жек түрінде 

өз шеңберіндегі туды қорғауға тиіс. ал қарсы топтың ойыншы-

лары өз туларын қорғаумен қатар, өзге командалардың орта-

сында желбіреп тұрған жеңіс туын тартып алып, өз үлестеріне 

иемденуі  тиіс.  Және  бұл  додаға  6  жастан  асқан  кез  келген 

шығыс жекпе-жегінен хабары бар үміткер қатыса алады екен. 

аталмыш ойын түрі жасөспірімдердің үлкен қызығушылығын 

тудырып отыр. Барлық ойыншылар жас ерекшеліктеріне қарай 

үш  топқа  бөлінді.  Бірінші  топқа  6-8  жастағы  бүлдіршіндер 

топтасса, екінші топқа 9-11 жастағылар, ал 12-14 жастағылар 

үшінші топқа жіктелді. Ойын ережесі әмбебап шығыс жекпе-жек 

түрлеріне негізделген. Бұл ойынға қордай мен Шу өңірлерінің 

спортшылары  және  Тараздан  «Джидай»  командасы  алғаш 

рет қатысқан болатын. Жарыста Тараздың намысын «Тимур» 

КСК, «Тойчи» КСК және «Джидай» спортшылары қорғап бақты. 

Турнирдің қорытындысы бойынша «Жалпақ-Төбе» КСК (Жам-

был ауданы) 1-орын, «Тимур» КСК (Тараз) 2-орын, «Тойчи» 

КСК (Тараз) командасы жүлделі 3-орынды иеленді. 

Сейділдә ТӨРЕН

Облыстық  «Сұңқар»  ойындары 

қазақстан армиясының құрылғанына 23 

жыл және Ұлы Жеңістің  70 жылдығына 

орай  ұйымдастырылып,  жылдық 

дәстүрінен айныған жоқ. Жастардың 

бойына  әскери-патриоттық  тәрбие 

қалыптастыру,  отансүйгіштікке  бау-

лу,  әскери  құндылықтарды  насихат-

тай  отырып,  бойларына  азаматтық 

жауапкершілік  орнықтыруды  мақсат 

еткен шараға Тараз қаласы мен аудан-

дарда өткен «Сұңқар» ойындарынан 

жеңімпаз атанған командалар қатысты. 

Сонымен қатар облысымыздағы жоғары  

және  арнаулы  оқу  орындарының 

студенттері  және  еңбек  жастары-

нан құралған командалар да ойынға 

қатысуға мүмкіндік алды. Жалпы саны 

15 команда бақтарын сынады. Олар 

әскери-спорттық  ойындардың  8  түрі 

бойынша сайысқа түсіп, кіл мықтыны 

анықтау  жолында  аянып  қалмады.

Әскери-патриоттық  ойынның  ашы-

лу  салтанатында  сөз  алған  облыс 

әкімдігі  жастар  саясаты  мәселелері 

басқарамасының басшысы Еркебұлан 

құралбаев, облыстық қорғаныс істері  

жөніндегі  департаментінің  ардагері, 

полковник  Мадияр  Байжанов, 

қазақстанның құрметті құрылысшысы, 

Тараз  қаласының  құрметті  азама-

ты  Берікшал  Имашев  сөз  сөйлеп, 

жас  өскіндерге  сәттілік  тілей  оты-

рып,  жастардың  талпыныстарына 

тілеулестігін жеткізді. Сондай-ақ ТарМу 

әскери кафедрасының курсанты Нұрым 

Темірхан бейбіт елдің баянды болашағы 

жастардың  қолында  болғандықтан, 

олар  салауатты  өмір  салтын  берік 

ұстанып,  жан-жақты  болуы  міндет 

деп ұғынатынын атап өтті. Сонымен 

қатар Т.рұсқұлов ауданы мен Жуалы 

ауданының  оқушылары  қоян-қолтық 

Әскери қызметке дайын

 

„№85395 әскери бөлімінде Жамбыл облысындағы  жоғары және арнаулы оқу 

орындары студенттерімен еңбек жастары арасында облыстық «сұңқар» әскери-

патриоттық ойындары  өтті.

Жекпе-жекте намыс 

қайралды

 

„«Олимпик» спорт кешенінде Қазақ 

хандығының 550 жылдығына орай «Ордабасы» 

командалық ұлттық ойын түрлерінен ашық 

облыстық турнир өтті.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал