12 жылдық мектептегі шет тілін оқыту және жеке түЛҒАҒа бағытталған оқу технологияларын қолданудың тиімділігіжүктеу 49.33 Kb.

Дата15.09.2017
өлшемі49.33 Kb.

12 ЖЫЛДЫҚ МЕКТЕПТЕГІ  ШЕТ ТІЛІН  ОҚЫТУ 

ЖӘНЕ ЖЕКЕ ТҮЛҒАҒА  БАҒЫТТАЛҒАН 

ОҚУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН  ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Ү.Ж. Оразоеа

жогары санатты агылшын тілінің мұгалімі.

Қызылтал жалпы орта  білім беретін мектебі.

Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Э.Назарбаев  Респуб- 

ликалық  білім  жэне  ғылым  қызметкерлерінің  III  съезінде  сөйлеген 

сөзінде білім беру ісін реформалаудағы стратегиялық міндеттердің бірі - 

шығармашылық  түрғыдан  бэсекелестікке  сай,  үш  тілді  (қазақ,  орыс, 

ағылшын)  жетік  меңгерген,  жан-жақты  дамыған  жеке  түлғаны  оқытып 

тәрбиелеу деп атап көрсетті.

12  жылдық  білім  беруге  көшудегі  білім  мазмүнының  негізгі 

мақсаты  -  қарқынды  дамып  келе  жатқан  өзгермелі  қоғада  өмір  сүруге 

икемді,  жеке  басының,  сондай-ақ қоғам  пайдасына қарай  өзін-өзі толық 

жүзеге  асыруға дайын  білімді,  шығармашылыққа бейім,  қүзі-ретті жэне 

бәсекеге  қабілетті  түлғаны  қалыптастыру,  болашақ  кэсіби  бағдарын 

айқындауға  игі  ықпал  ету  болып  табылады.  Мектептік  білім  берудің 

қазіргі  мазмүны  күнделікті  өзгеріп  жатқан  заманда  оқушы  өз  бетінше, 

шығармашылықпен  өзін-өзі  жетілдіруге  мүмкіндік  беретін  негізгі 

қүзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған.

Әрбір сабақ оқушы талабын қанағаттандыратындай болуы шарт.  Ол 

үшін  мүғалім  көп  ізденіп,  оқушыға  ой  салатындай  сабақ  өткізуін  талап 

етеді. 

Қазіргі  таңда оқушы  теледидар,  баспасөз,  интернет  т.б 

қүралдар  арқылы  көп  мәлімет  алады.  Сондықтан  мүғалім  оқушыны  өз 

бетінше  жүмыс  істеуге  дағдыландырып,  оқу  үрдісінде  жаңа  техно- 

логияларды пайдалануға көңіл бөлсе, жүмысы да табысты болмақ.Агылшын тілі пәнінің оқыту мақсаты мен міндеттері.

Мақсаты:

1.  Қазіргі  заман  талабына  сай  оқушылардың  күнделікті  өмірде  оны 

қолдана білуге үйрету.

2.  Білім  берудің  нәтижеге  бағытталуы  "оқушыға  білім  беру 

үлгісінен"  нәтижелі білім беруге көшу.

3.  Баланың бейімділігін, тілге деген қызығушылығын дамыту.Міндеттері:

1.  Ауызша қарым-қатынас жасауға үйрету (диалогтық,  монолог-тық 

сөйлеу)

2.  Оқушылардың  жалпы  ой  өрісін  жетілдіретін  ойлаумен  байқа-ғыштық  қабілетін  арттыруға  арналған  жаттығу  жүмыстарын  үйым- 

дастыру (үжымдық,  топтық, жүптық жүмыс түрлері)

3.  Тиімді  эдіс  -тәсілдермен  жаңа  технологияны  жэне  дыбыстық 

қүралдарды қолдану.

4.  Оқу  нәтижесінде  оқушылардың  жан-жақты  дамып  жетілуіне, 

рухани  жэне  эстетикалық  көзқарасының  қалыптасыуына,  адамгер- 

шілікке,  еңбексүйгіштікке,  өз  Отанымен  халқын 

шексіз  сүйетін 

шынайы патриот болуға,  бауырмашылдыққа тәрбиелеу.

12 жылдық білім беруде:

2-сыныпта  оқушы  дыбысты  айырып,  дыбыс  пен  эріпті  білуі,  эр 

эріпке  фонетикалық  жаттау  айту,  өзін  таныстыру,  заттарды  санаумен 

бірге оның түсін айту керек.

3-сыныпта  оқушы  фонетика  бөлімі  бойынша  тіл  дамыту  жүмыс- 

тарын  орындап,  лексика  бағыты  бойынша  сөздік  қорларын  молайтып, 

қысқаша  мәтіндер  мен  кестелер  арқылы  сөйлем  қүрайды.  Сөз,  сөз 

тіркесі,  сөйлем  қүрастырып,  сөйлеу  тілі  диалогтық  жэне  монологтық 

сөйлеу дағдысы қалыптасады.

4-сыныпта  ағылшын  тілін  оқытуда  оқушылармен  жүйелі  жүмыс- 

тануды  талап  етеді.  Мәтінмен  жүмыстану  барысында  дыбыстық 

қүралдан  тыңдап  мазмүнын  айтумен  қатар  сүраққа  жауап  береді. 

Мэтінді үнтаспадан тыңдау  арқылы  оқулықтан  қарап  отырып  айты-луы 

қиын  сөздер  жекелеп  немесе  хормен  қайталанып,  оқу  ырғағын  тексеру 

жэне  жаңа  сөздерді  сөздік  дэптерлеріне  жазып  мәтінмен  жүмыстанады. 

Оқушылардың  өз  фантазияларына  қарай  осы  мэтін  мазмүнын  қалай 

түсінгенін  анықтау  бағытында  суретін  салып  ағылшынша  баяндау 

үсынылады.

Ағылшын тілі  сабағының  өту барысын ұйымдастыру

I. Кіріспе. Мотевациялық кезең


Мүі а.іімніц іс- әрекеті

Оқушының іс- әрекеті

1.  Тақырыптың өзектілігін 

түсіндіру;

2.  Жоспармен таныстыру;

3.  Тақырыпты меңгеру барысында 

оқушылардың білім,  білік 

дағдыларын анықтау;

1.  Өтілетін жұмыстар жоспарын 

талқылауға көшуі;

2.  Түсініксіз ұғымдарды нақтылау;

3.  ¥сыныстар жасау.

II.  Танымдың операциялық кезең

М^ғалімнің іс -әрекеті

Оқушының іс -әрекеті

І.Оқушының жеке басының білім 

деңгейі мен қабілетін ескере 

отырып, деңгейлік тапсырмалар 

орындау;

2. Қабілеті орташа, төмен 

оқушыларды назардан тыс 

қалдырмау;

3.  Дидактикалық оқу 

көрнекіліктерін, техникалық 

кұралдарды тиімді пайдалану;

4.  Оқушыға қажетті ақпараттар 

беруде олардың зейінін жинақтап 

ұжымдык жұмыс жасау.

1.Алған білімдерін практика 

жүзінде,  сабақ барысында 

пайдалану;

2.Шығармашылық жұмыспен 

айналысуы;

3.  Өткен материалды үнемі 

пысықтап отыру;

4.  Тақырып бойынша өзекті 

материалдар жинақтау.


III.  Оңу біліктілігін меңгеруі

Мүі а.іімніц іс- әрекеті

Оқушының іс- әрекеті

1

.  Сабақта эрбір оқушының 

жауабын тыңдау, тапсырманы 

орындауына бағыт,  бағдар беру;2.

  Тақырыпты, жаңа материалды 

түсіндіруде сабақты түрлендіру; 

(ойын,  саяхат,  сайыс сабақ, топтық 

жарыс т.б)

3.  Өткен сабақпен байланыстыру;

4.  Сабақ жоспарын қүруда 

оқушылардың қабілет деңгейіне 

сүйену.

1

.  Оқушының өзіне қажетті 

тапсырманы орындап шығуы;

2.

  Оқушылардың топтық, үжымдық 

жүмыста дұрыс эрі нақты жауап 

беруі;


3.  Сөздерді,  сөйлем қүрылымын 

дүрыс айту;

4.  Түсінігінің қалыптасуы.

IV.  Баңылау -  багалау кезеңі

М^ғалімнің іс -әрекеті

Оқушының іс -әрекеті

1. Бүгінгі материалды жалпылама 

қорытындылау;

2.  Оқушының білімін жекелеп, 

топтап бағалау;

3.  Оқушының деңгейлік бағыты 

бойынша бағалау;

1.  Өтілген тақырыпты бекіту, 

қорытындылауда эрбір оқушы 

қатысады;

2.  Оқушы өзін - өзі бағалайды;

Білім алушының білім жетістіктерін бағалау

1.  Түсіну.

2.  Қолдану.

3.  Анализ.

4.  Синтез.

5.  Баға.

Ағылшын тілі” пэнін оқыту технологиясы.

1.  Білім беру технологиясы.

2.  Ойын технологиясы.

3.  Проблемалық оқыту әдістері жэне сыни тұрғыдан ойлауды 

дамыту тәсілдері.

4.  Жобалық технология.  Ақпараттық - компьютерлік 

технологиялар.“Ағылшын тілі” пэні бойынша жоспарланған оқыту нәтижелері.

1.  Тілдің  негізгі  бірліктерін  білу  жэне  олардың  ең  қарапайым 

міндеттерді шешу үшін пайдалану;

2.  Таныс  тілдік  материалдармен  берілген  шағын  мәтіндерді 

дауыстап оқу,  ішінен оқу жэне түсіну;

3.  Сөйлеу  әрекетінің  эр  түрін  (тыңдалым,  сойлесім,  оқылым, 

жазылым) жэне диалогтық, монологтық сөйлеуді білуі тиіс;

4.  Тілдің  көркем  мэнерлі  қүралдарын  қолдана  отырып,  эр  типті,  эр 

түрлі стилді жэне эр түрлі жанрлы өз мәтіндерінің болуы керек;

Өзім  сабақ  беретін  сыныптарда  "Сыни  түрғыдан  ойлауды  оқу  мен 

жазу арқылы дамыту" технологиясын пайдалана отырып,  оқушы-лармен 

бірлескен  әрекетімізде  үйренудің  тиімді,  оңай  жолдарын  анықтау, 

маңызды жағдайларды шеберлікпен  шеше  білу,  өз  ойын  сыни түрғыдан 

ойлауға  қалыптастыру,  өз  білімдерін  бағалауға,  үжым  болып  жүмыс 

жүргізе білуге қол жеткіздім.

Оқушылар  өз  бетімен жүмыстану үшін  оларға мәтіндер, тақпақ-тар, 

жүмбақтар,  жаңылтпаштар  жаттатып  оның  мағынасын  аша  білуге 

баулимын.  Көбінесе  төменгі  жэне  орта  буын  оқушылары  ағылшын 

тіліндегі  тақпақтарды,  жүмбақтарды  өз  бетінше  ана  тіліне  аударады. 

Олардың шығармашылығынан үзінді үсынуды жөн көріп отырмын.Мысалы:

I am a dog 

My name is Jack 

My coat is white 

My nose is black

Rain, rain go away 

Come again another day 

Little ROO wants to play 

On a sunny,  lovely day.

Where are going my little cat?

I am going to town to buy a hat 

What? A hat for  a cat?

A cat in a hat?

Who ever saw a cat in a hat?A child’s wish

I want to live

Маған қара, маған қара 

Киімім ақ,  атым дара 

Джек есімді 

Мен бір “бала”.

Жаңбыр-жаңбыр жаумашы 

Басқа күнді таңдашы 

Күннің ашық кезінде 

Roo сен жақсы ойнашы.

Мысығым қайда барасың? 

Қалаға қалпақ алуға. 

Мысықта қалпақ бола ма? 

Қалпақты босқа сүрама. 

Қалпақгы мысық кім көрген? 

Бүл сөзіңе кім сенген?

Күлкім күміс сыңғырлаған, 

Күліп өтем өмірден мен.And not to die!

Көктем, жазым жыр

I want to love 

And not to cry!

I want to feel 

The summer sun 

I want to sing 

When life is fun 

I want to fly 

Into the blue 

I want to swim 

As fishes do

Riddle.

It has one face and two hands 

Екі қолды, бір бетті,

It goes and yet it stands  .(a clock) 

Тоқтамастан жүреді.

Адамдардың барлығы,

Оны жақсы біледі.

Қара мысық, тісі қышып, 

Отыр еді бір шетте.

Балпаң басқан, семіз тышқан 

Түсті аузына сол сәтте.

Қазақстандағы  12  жылдық  білім  беруге  көшуге  даярлық  бары- 

сында  отандық  жэне  шетелдік  оқыту  теориясындағы,  педагогика  мен 

психологиядағы  ізгілік  дәстүрлер  мен  ой-пікірлерді  зерделеп,  оқу-шыға 

бағытталған  әлеуметтік-психологиялық  танымды  дамытудың  маңызы 

зор.


Қорыта  келгенде,  жалпы  оқушыға  нәтижелі  білім  беруге  кошу 

мынадай жүйелі тапсырмалар негізінде қамтылады:

1) Бір сүрақты жан-жақты қамтитын бірнеше жауаптар үсына алуы;

2) Қүбылысты эр түрлі позициядан қарастыруды тапсыруы;

3) Мүғалім 

оқушыға 


үқсастықтар 

мен 


қайшылықтарды 

өз 


беттерімен салыстыруға, қорытуға, түйіндеуге жағдай туғызады;

4)  Нақты сүрақтар қояды, тапсырмаларды бірігіп орындайды.

A black cat.

Sat on a mat. 

And at a fat rat.

жырлаған,

Жайрандаймын, көңілденем. 

Қыран болып қалықтаған, 

Көкке де үшқым келеді. 

Қол созамын достарыма 

Көкейімде жыр-энім бар, 

Барлық әлем баласына 

Бейбітшілік үраным бар.

Пайдаланылган әдебиеттер тізімі:


1.  «Мектептегі  шет  тілі»  №2,  2006ж,  №2,  2008ж,  №3,  2008ж,  №6, 

2011  ж.


2.12 жылдық білім беру.  №5, 2011ж

3. Методика раннего развития Глена Домана.Москва «Эксмо» 2009 ж.

4.  12  жылдықжалпы  білім  беретін  мектептің  2-4  сыныптарына 

арналған  әдістемелік  құрал.  Автор лары:  Е. О. Черныш,  Г.А.Барсе- 

гянц,С.Қ.Райымқұлова.

5.  «¥стаз» журналы, №2, 2011 ж.6.  Иностранные языки в школе №4, 2006 ж.
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал