12-жылдық мектеп мүҒаліміжүктеу 21.36 Kb.

Дата17.05.2017
өлшемі21.36 Kb.

12-ЖЫЛДЫҚ МЕКТЕП МҮҒАЛІМІ

Бабанова А.А., қ а зщ  тілі ж әне әдебиеті пәні мүгалімі, 

№ 23 жалпы орта білім беретін мектеп,  Орал қ.

«Сабақ беру - үйреншікті жэй ғана 

шеберлік емес, ол-жаңадан 

жаңаны табатын өнер».Жүсіпбек 

Аймауытов

«Біз  бага  жетпес  тәрбие  мен  білім  қорын  арттырып,  оны  жаңаша  түрлендіре  білуіміз 

қажет»,  - деген болатын Н.Э.  Назарбаев. XXI ғасырдың жан-жақгы зерделі, дарынды, талантты 

адамын қалыптастыру бағытындағы білім беру мәселесі мемлекетіміздің басты назарында.

Жас  үрпакка  сапалы  білім  мен  тәрбие  беру,  өміріне  жолдама  алуына  барлық 

жағдай 

жасау үшін білім беру ісін әлеуметтендірудің маңызы зор. Қазіргі уақытта мектеп реформасына 

кептеген бір жақты өзгерістер енгізіліп, мекггеп жүиесі түгелімен өзгеріп келе жатқаны белгілі. 

Сондықтан  да  мектеп  тек  мектептің  басқару жүйесі  мен  оқыту  процесін  ғана  қамтып қоймай, 

сол  мектептің бала  оқытатын  мұғалімі  мен  қызметкерлерінің де түгелімен жаңа бағытқа  қарай 

кэсіби  шеберлігін  күнделікті  ұштауын  талап  етеді.  Болашақгағы  үлгілі  мектептің орнығуына 

байланысты  онда  білім  беретін  мүғалімдер де,  олардың  кэсіптік  сапалары  мен педагогикалық 

қызметіне ерекше өзгерістер енгізуді қажет етеді.

Бүгінгі  күнде  мектептің жаңа реформалық жүйесі  12-жылдық білім беру турасында өзін 

кәсіби деңгейі жетілген деп есептеитін кез келген мүғалім бүл жүйенің сырын түгел меңгермеи, 

бала 

дамуының мәсеселелерін 

түгелімен 

меңгере 

алмайды.Сондықган мүғалім 

шығармашылықпен  жүмыс  істеи  алатын  жеке  түлга,  пәнін  жетік  меңгерген,  кез  келген 

педагогикалық  жагдайда  өзінің  білімділігі,  ақылдылығы,  мәдениеті,  іскерлігі, 

шеберлігі 

арқасында  шеше  алатын,  педагогикалық  үрдістің  нэтижесін  жақсартуға  үмтылатын  мүғалім 

болу керек.

Жаңа  үлгідегі  мектеп  мұғалімі  қандай  болу  керек деген  сұраққа  оның  кәсіби шеберлігі 

жөнінде жалпы орта мектептің мұғалімдеріне қойылатын талаптарды басшылыққа ала 

оты ры П і 

негізгі талаптарды толықтырып, жаңа талаптар үсынылады.Бұл үшін мүғалімге 

п е д а г о г и к а л ы к  

мәселелер  бойынша  пәннің  теориясы  мен  эдістемесі,  педагогика  саласы  бойынша  онын 

эдіснамалық  негізін,  ғылымның,  танымның  теориясы,  әдістерін  меңгеру  оның 

кэсіптік 

сапаларының  қалыптасуына  өз  септігін  тигізеді.  Осының  бәрі  жүзеге  асыру  үшін  казір^ 

мектептерге  зерттеушілік-шығармашылығы  талаптарын  толық  меңгерген, 

қ ы з ы ғ у ш ы л ы к п е Н  

баланың жеке тұлға болып дамуына өз үлесін қоса алатын, баланы өздігінен өмірге 

ж е т е л е й т і н  

ақыл -кеңес бере алатын мүгалім қажет.

Мүғалімнің  әрбір  сөзі  мен  ісі,  киімі,  жүрісі,  көзқарасыпсихологиялық ж эне 

ізгілік 


тұрғысынан  шәкірт  жүрегшен  орын  алады.  СондЫКган  эрбір  ұстаз  үшін  өқу-тәрбие  процеди 

ұиымдастыруда мол бш щ дш кп . ақылдылықты, дүрыс  іскерліктер мен дагдьшарды колдануД*

114


қажет  етеді.  Осы  ретге  кейбір  мәселелерді жаңаша  көзқараспен  қарастыруды  жөн деп  есептей 

отырып, мынадай эталондарды атап өткенді жен:

- сабаққа педагогикалық талдау жасау;

- дамыта оқыту жүйесінің мэні мен міндеттері;

- сабақты ұйымдастырудың педагогикалық -  психологиялық негіздері;

- мұғалім жұмысының шыгармашылық сипаты.

Мұғалім  үшін  оқу-тэрбие  процесін ұйымдастырудың  негізгі  көзі-сабақ болып табылады. 

Тек  сабақта  гана  мұгалім  оқушылармен  ұжымдық,  топтық,  жеке  дара  жұмыстар  жүргізе 

отырып,окушылардың  білімінің  мол,  дүниетанымының  кең,  тэрбиелі  азамат  болып  өсіп 

шыгуына  мүмкіндік  жасайды.сабаққа  талдау  жасау,  оның  ішкі  қүрылымының  бірізділік, 

логикалық байланысы жагынан көптеген сұрақтарға жауап таба аламыз.

Сабаққа  талдау  жасаудағы  негізгі  мақсат-жетістіктер  мен  кемшіліктерді  анықтау, 

жетістіктерді  жетілдіріп,  кемшіліктерді  жою  жөнінде  ой  тұжырымын  жасау.  Әрбір  мұғалім 

«Мен  сабақтың  негізгі  мақсат-міндеттерін  анықтай  отырып,  өзіме  жауапты  істі  шешуге  деген 

қүштарлыққа ие боламын» деген қагиданы бойына сіңіріп, жүрегімен ұғынуы тиіс.

Дамыта  оқытудың  негізгі  мақсаты  -  оқушылардың  белсенділігін  арттыра  отырып, 

өздігінен оқуға үйрету.

Жаңа  қоғам  мұгалімі  үшін  езінің  шыгармашылық  жұмысына  ұқыптылығымен  қарау 

нэтижелі сабақтың жағдайын жасау болып табылады.

Тек нақгы мақсат пен материалды жетік меңгеру мүғалімге кез келген күтпеген жағдайды 

сабақты сабақ етіп, аспай-саспай жүзеге асыруга, жұмыс формасын бүзбауға көмектеседі.

Жастардың тәрбиесімен айналысатын ұстаздар өз ұстанымын осы  мақсатты  іске асыруға 

пайдаланса, онда еліміздің бейбітшілік пен бірлік, ынтымақ қашан да қанатын жайып тұратыны 

сөзсіз.


Пайдаланылган әдебиеттер тізімі:

1.  12- жылдық білім,  Республикальіқ гылыми-әдістемелік журнал. №

 7- 

2005жыл

2.  «Елбасы және ел  білімі».
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал