11 бет 3 стр. №16 (109) 20 тамыз, 2015 жыл АҢдатпажүктеу 0.65 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата09.01.2017
өлшемі0.65 Mb.
#131
  1   2   3   4   5   6

11 бет

3 стр.

№16 (109) 20 тамыз, 

2015 жыл

АҢДАТПА

ЕЛГЕ ДЕГЕН МАХАББАТЫ 

ЖҮРЕГІНДЕ САҚТАЛҒАН

Е

лбасы Н.Назарбаев Қазақстанның жаңа  экономикалық  даму жолын 

талдай келіп, алдағы уақытта бес  

институционалдық реформалар-

ды жүзеге асыру бағытындағы 100 

нақты  қадамды  белгілеп  берді.Са-

рабдал саясаткер, көреген басшының 

тұжырымды  ойы зиялы қауымды ғана 

емес қарапайым халықтың өзін терең 

толғандырды.

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВА-

НИЯ И ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ГЕРМАНИИ

ЕҢ ҰЗАҚ ТҮН

6 бет

8 бет

КҮЛКІ КҮЙМЕСІ

Дамудың бес бағыты  

– басты назарда

Президент 

бұдан 

бұрынғы 


стратегиялық 

талдауларында 

да 

еліміздің  өркениет  бағытын  жан-жақты көрсеткен  болатын.    Әлемдегі  дамыған 

30 елдің қатарынан көріну  үшін алды-

мен  еліміздің  экномикасын көтеріп, әл 

ауқатын  арттыру  қажеттігін    де  талай 

айтқан.  Бүгінгі  таңда  әлемдік  дағдарыс 

өркениетті  деген  мемлекеттердің    өзін 

тығырыққа  тіреп  отыр.  Көп  елдерде 

терроризм  мен  экстремизмнің  сал-

дарынан  халықтың  бойын  үрей  би-

леп,  тұрмыс  дәрежесі  тым  төмендеп 

барады.  Отқа  оранған  аймақтардан 

қашқан  босқындар  үйсіз,  баспанасыз, 

аш-жалаңаш  қаңғырып  адам  төзгісіз 

қиындықтарға  тап  болуда.  Осындай  

ауыр  кезеңде  халқының  қамын  ойлап, 

болашақ  даму  жолын  бағыт-бағытпен 

саралап  отырған  Елбасына  дән  риза-

мыз. 


Мен 

реформаның 

 

екінші 


бағытында  көрсеткен  қадамдарды  

толық  қолдаймын.  Зайырлы,  қуатты 

мемлекеттің  заңы  да  берік  болу  керек. 

Сол  үшін  де  Президент  сот  жүйесінің 

жұмысына  терең  мән  беріп  отыр.  100 

нақты қадамның  II тарауында  «Заңның 

үстемдігін  қамтамсыз  етуге»  12  қадам  

бағытталған.    Соның    16-қадамында   

«азаматтардың 

сот 


төрелігіне 

қолжетімділігін  жеңілдету  үшін  сот 

жүйесі  инстанцияларын  оңтайландыру. 

Бес    сатылы  сот  жүйесінен  (бірінші, 

апелляциялық, кассациялық, қадағалау 

және қайта қадағалау жасау)  үш сатылы  

(бірінші,  апелляциялық,  кассациялық) 

сот  төрелігі  жүйесіне  көшу»  туралы  

мәселені қамтылған.

  «Судьялардың  есіктері  бәрі  үшін 

тарс жабық, корпорация болмауға және 

қоғамдық  сыннан  тыс  тұрмауға  тиіс. 

Ашық  болу  –  судьялар  қатарындағы 

коррупцияға  қарсы  дәрі»  дей    келе  

Н.Назарбаев  меншік  құқығына  кепілдік 

беретін, кәсіпкерлік қызмет үшін жағдай 

туғызатын,  келісімдік  міндеттемелердің 

қорғауына  тұратын  заңның  үстемдігін 

қамтамасыз  ету    уақыт  талабы  екенін 

көпшілікке  терең  ұқтырды.  Бұл  сай-

ып  келгенде,  экономикалық  өсім  үшін 

негізгі тұғырға айналуы тиістігі менің де 

көңіліме қонды. 

Мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң 

әзірлеу және жемқорлықпен күрес заңына 

өзгеріс  енгізу  жайында  айтылған  пікірін 

де толық қолдаймын.                 13-қадамда  

«жемқорлыққа  қарсы  күресті    күшейту, 

сонымен бірге, жаңа заңнамалар әзірлей 

отырып, мемлекеттік қызмет істері және 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 

құрылымында  жемқорлыққа  қарсы  ар-

найы бөлім құру»   туралы ой қозғайды.

Талай  жылдан  бері  білім  ордалары-

на  басшылық жасап келе жатқандықтан 

қол 


астымдағы 

қызметкерлерімнің  

әлеуметтік  тұрмысына бейжай қарай ал-

маймын.  Жасыратын  несі  бар  олардың 

арасында білімі үздіктері де, білімі орта-

шалары  да,  еңбексүйгіштері  де,  енжар-

лары  да  кездеседі.  Бес  саусақ  бірдей 

емес қой. Бірақ бәрі де  штат кестесінде 

белгілеген айлықпен қамтамасыз етіліп, 

ал  сыйақымен  теңдей  ынталандыры-

лады.  Бұл  әділдік  пе,  әлде  әділетсіздік 

пе?  Міне,  осы    сұрауға  Президенттің 

бес  институционалдық  реформасын 

жүзеге асырудағы 100 нақты қадамның 

I «Кәсіби мемлекеттік аппарат құру»  та-

рауынан жауап табуға болады.  

 Елбасы  мемлекеттік қызметшілердің 

еңбекақысын  төлеудің  жаңа  жүйесін 

енгізуді 

талап 


етуде. 

Алдағы 


уақытта    жалақы    еңбек  өнімділігіне, 

басқарушылық 

үдеріске 

қосқан 


үлеске  байланысты  болады.    Жыл 

қоры-тындысына 

орай 

қызметінің нәтижелеріне  және  экономикада  жет-

кен  табыстарына  байланысты    саяси 

қызметшілерге  –  бонустар,  әкімшілік 

қызметшілерге 

сыйақылар 

төлеуді 


қарастыруды ұсынды. 

«Жақсы жұмыс жасаса, бонус алады. 

Жаман жұмыс жасаса, нәтижесі жоқ бол-

са, экономика өспесе, тиісінше, еңбекақы 

төлемі де төмендейді»,-деп ашық айтып 

отыр  емес  пе?  Мен  де  басшы  ретінде 

осы талапты өз қызметкерлеріме  қоюға 

тиістімін.  Сонда  ғана  еңбек  көрсеткіші 

артады,  әрі  дарынсыздардың  қатары 

кеми  түседі.  Бұл,  әсіресе,  білім  мен 

ғылым  саласында  таптырмайтын  тәсіл. 

Өйткені  білім  –  болашақтың  кілті,  білім 

ордасында  тек    қана  шынайы    ғылым 

иелері қызмет атқаруы керек деп ойлай-

мын.

Елбасы  дарынды  адамдарды  тау-ып,  мемлекеттік  қызметке  тарту  тура-

лы  жаңа  міндеттер  қойды.  Біріншіден, 

олар  үш  тілді  толық  білуі    тиіс. 

«Барлық  деңгейлердегі  мемлекеттік 

қызметшілерге 

толық 


аттестация 

жүргізу  керек!  –  деді  ол.  –  Мемлекеттік 

қызмет  –  әділетті  қазақстандық 

қоғамның  прототипіне  айналғаны  аб-

зал. Онда этникалық тегіне қарамастан, 

өз  қабілет-әлеуеттерін  толық  жүзеге 

асы¬руда  барлық  азаматтарға  бірдей 

мүмкіндіктер  ұсынылуы  қажет.  Олар 

соның  ішінде  жеке  сектордан  да 

ізделгені абзал. Белгілі бір лауазымдарға 

шетелдік менеджерлерді тартқан орын-

ды. Тілді білмеуі, өзге елдің азаматтығы 

бұл жерде кедергі болмауға тиіс».

Президенттің  тағы  көкейге  қонымды 

мәселесінің  бірі  –  әрбір  азаматтың  ең 

төменгі  лауазымнан  бастап  жоғары 

орынға  келуге  дейінгі  баспалдақтарды 

басып  өтуі.  Ендігі  жерде  басқару 

билігінде командалық, тамыр-таныстық 

жүйеге қатаң тиым салынатын болады. 

Мемлекеттік 

 

қызметкерлердің  әлеуметтік  жағдайына,  әсіресе,    100 

нақты  қадамда  кеңінен  көңіл  бөлінген. 

Айталық,  5-қадамда  –  мемлекеттік 

қызметкерлердің жалақысын қызметінің 

нәтижесіне 

байланысты 

 

өсіру,                6-қадамда  –  еңбекақыны  нәтиже 

бойынша    төлеуге  көшу,  7-қадамда  –   

лауазымдық  еңбекақыларына    өңірлік 

үйлестіру 

коэффиценттерін 

қосу,                

8-қадамда – жекешелендіру құқығынсыз 

қызметтік  пәтерлерді  міндетті  түрде 

беру. 9-қадамда – тұрақты түрде оқыту  

жүйесін  заңды  түрде  бекіту  -  үш  жыл-

да  бір  рет  олардың  кәсіби  шеберлігін 

арттыру,  10-қадамда  –  мансаптық 

жоғарылату  үшін    конкурстық  негізге 

көшу жөнінде жан-жақты талданған.

Міне  көрдіңіз  бе,  Президентің 

институционалдық 

бес 

реформа-


ны    жүзеге  асыруда  белгілеп  бер-

ген  100  нақты  қадамның  құндылығы 

қаншалықты тереңде жатыр. Мұны мен 

еліміздің  өркениетті  даму  жолындағы 

жасалған  айқын  бағыт-бағдар, ұлттық 

жоба  деп бағалаймын.

  

Ә.Е.БЕКТҰРҒАНОВ, 

І.Жансүгіров атындағы ЖМУ-дің 

ректоры,з.ғ.д., профессор, 

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі.


Жетісу 

университетіҚОҒАМ

бейсенбі, 20 тамыз, 

2015 жыл

2

ТАМЫЗ КЕҢЕСІ

Ауқымды міндет 

арқалаған жиын

Білім беру жүйесінің өткені мен келешегін бағамдау мақсатында 

Талдықорған қаласының педагогикалық қауымы кезекті тамыз 

кеңесіне жиналды. Қазақта «балапанды күз сана» деген тәмсіл 

сөз бар емес пе? Жаңа оқу жылының қарсаңында бас қосқан 

білім саласы қызметкерлерінің айтары мен бөлісері  көп. Тамыз 

кеңесінде заманауи білім жүйесі, жаңа технологияны меңгеру, 

кадр мамандары, оқушыларды оқулықпен қамту мәселелері 

талқыланып, ортақ шешім шығарылды. Қорыта айтқанда, 

талдықорғандық білім саласы қызметкерлері  өткен оқу жылын 

саралап, алдағы межені айқындады.

Бұл  басқосудың  мақсаты  -  білім 

саласының  алдында  тұрған  үлкен 

міндеттерді  нақтылап,  оның  шешу 

жолдарын  белгілеу  болды.  Жиынға 

қатысушылар 

 

Елбасының Бес 

институционалдық  реформасы  мен  

100    нақты  қадамын  негізге  ала  оты-

рып,  тамыз  конференциясын  «Білім 

беру  мазмұнын  жаңарту:  болашаққа 

бағдарлану»  тақырыбында  өрбітті.  Жи-

ында  ҚР  Білім  және  ғылым  министрлігі 

ұсынған ұсынымдар басшылыққа алын-

ды. 

Сондай-ақ  ҚР  білім  беруді 

дамытудың  2011-

2020 

жылдарға а р н а л ғ а н 

м е м л е к е т т і к 

бағдарламасында 

а й қ ы н д а л ғ а н 

міндеттерді  іске 

асыру  және  жаңа 

2015-2016 

оқу 


жылында 

жас 


ұрпақты оқыту мен 

тәрбиелеу 

үшін 

қажетті жағдайлар жасау  мәселелері 

қарастырылды. 

«Білім  –  инемен  құдық  қазғандай» 

деген  сөз  барлығымызға  етене  таныс. 

Шынайы қалпында елестетіп көріңізші.... 

Инемен  құдық  қазу  қаншалықты  қиын 

болса,  соншалықты  маңдай  тер  төгіп 

еңбектенуді  талап етеді.  Бүгінгі білімнің 

қиындықпен  игерілетіндігін  ескерсек,  

оған  асқан  жауапкершілік  пен  біліктілік 

қажет.  Алайда,  жас  жеткіншектерді 

біліммен  жан-жақты  сусындатпасақ, 

алда  тұрған  міндеттерге  қол  жеткізу 

қиын.    Білім  беру  жүйесіне  қойылатын 

талаптарды  да  заман  ағымына  қарай 

түбегейлі  өзгерту  бүгінгі  күннің  ба-

сты  талабы  болып  отыр.  Елбасымыз 

Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаевтың 

жыл  сайынғы  Қазақстан  халқына  Жол-

дауынан 


туындайтын 

міндеттерді 

жүзеге  асыру  үшін    білім  беру  жүйесін 

үздіксіз  жетілдіріп,  құқықтық  базаны 

жаңартып,  жастардың  заман  тала-

бына  сай  бәсекеге  қабілеттілігін  арт-

тырып,  оқытудың  ыңғайлы  да  тиімді 

жолын  қамтамасыз  етіп,  әлеуметтік 

әріптестікті  дамытып,  қазіргі  заманғы 

ақпараттық-коммуникациялық  техноло-

гияларды кеңінен енгізіп және білім беру 

мекемелерінің  материалдық-техникалық 

базасын  нығайтуымыз  керек.  Бұл 

бағытта  ауқымды  істердің  атқарылып 

жатқаны аян.  Ұстаздар  қауымы бүгінде  

біліктілігін  арттырып,  жаңа  көзқарас 

пен  жаңашылдықты  қалыптастырып, 

өзара  тәжірибе  алмасып,  тығыз  қарым-

қатынаста, ауызбірлікте жұмыс жасауда. 

Соның  нәтижесінде    үстіміздегі  жылы 

қала  мектептері  ҰБТ  бойынша  орташа 

80  балды    көрсетті.  Талдықорғандық 

143  түлек    100  балдан  жоғары  ұпай  жи-

нады.    Бұл  дегеніміз  заманауи  білім 

беру  саласының  жүйелі  дамып  келе 

жатқандығының  айғағы.  Қаламыздағы 

жиырма  бес  мектептің  көшін  №24,  20, 

5  және  4-  мектептер  бастап,  үздіктер 

қатарынан көрінді. Алдағы  оқу жылында  

білім саласы  қызметкерлерінің алдында 

үлкен міндеттер тұр. Оның бірі - отандық  

және    әлемдік  тәжірибе  негізінде    оқу 

тәрбие  үрдісіне    заманауи  әдістемелер 

мен  технологияларды  енгізу  арқылы 

білім сапасын  жақсарту. Тағы бір міндет 

оқу-тәрбие 

бағдарламасында 

анық 


көрсетілгендей  мәңгілік  елдің  ұрпағын 

сан  салалы  біліммен  қатар,  тәрбиелі 

етіп  шығару.  Жиын  барысында  мек-

теп  инспекторларының  жұмысын  жан-

дандырып,  жасөспірімдер  арасындағы 

қылмыстың  алдын  алу  жұмыстарын  

күшейту тапсырылды.  

Екі күнге созылған қалалық тамыз кон-

ференциясы алғашқы күні жеке-жеке пән 

секциялары  бойынша  жоспарлы  жұмыс 

атқарса,  екінші  күні    ақ  пен  қараны  қақ 

жарып, жақсыны мақтап, жаманды жөнге 

шақырған  жиынға  ұласты.  Қала  әкімі, 

қалалық  білім  бөлімі  мен  мектеп  бас-

шылары кезекпен кезек сөз алып, ортақ 

мәселе  төңірегінде  тұщымды  ой  толғап, 

нақты шешім қабылдады.

«..Мәдениеттің  ұлағаты  -  оқу  мен 

әдебиетте»  -  дегендей,  білім  саласы 

үнемі жетіліп, уақыт өткен сайын жаңарып 

отырмақ.  Балаға  берілетін  тағылымды 

тәрбие  мен  сапалы  білім  –  бізді  нұрлы 

болашаққа бастайтын баспалдақ екендігі 

аян.


Баян СОВЕТҚЫЗЫ.

 

«Шаңырақ – Мәңгілік елдің тұғыры» атты 

акция басталд

ы

Облыста  «Шаңырақ 

–  Мәңгілік  елдің 

тұғыры»  атты  акция 

бастал-

ды  .  Жастардың тәрибесіне  бағытталған 

  ұзақ  мерзімдік 

акцияның 

басталғаны  жайлы 

хабар  олыс 

әкімінің  орынбасары 

Бақтияр 

Өнербаевтың төрағалығыме

н  өткен   баспасөз 

мәслихатында 

айтыл-

ды.  


-  Облыс  әкімдігі 

Елбасы  Нұрсұлтан 

Әбішұлы  Назарбаевтың 

«Мәңгілік  ел»  жалпыұлттық 

идеясын  жүзеге 

асыруға  қомақты 

үлес 

қосатын және Қазақ хандығының 550 

жылдығына орайластырылған 

ірі 

көлемдегі  акцияның тұжырымдамасын 

жасады.  Бұл  акция 

халықтың 

рухани  құндылықтарын 

насихаттауға, 

жастардың  осы 

тұрғыдағы 

білімін  жетілдіруге, 

оларды  елжанд

ылық  рухта  тәрбиел

еуге  бос 

уақыттарын тиімді 

ұйымдастыруға, 

жастардың жағымсыз 

қылықтарға 

бой  алдыруының 

алдын  алуға  бағытталған

,  -  деді  Б.  Өн

ербаев.  

Жобаның жүзеге 

асырылуына жауап 

беретін арнайы 

жұмыс комис-

сиясы құрылып,  акция барысында түрлі шаралар өткізілмек. Халықаралық ән байқауы

«Bala  Turkvizyon-Қазақстан» 

халықаралық  балалар 

әні  байқауына   

іріктеу  кезеңі  ақталд

ы.  Он  алтыншы 

аймақтық  ірікте

у  Талдықорған 

қаласында өтті. 

Алматы облысының 

100-ден аса өнерпазы 

Жетісудың 

орталығына  облыс 

намысын  республикалық 

байқаудың  финалында 

қорғау үшін арнайы 

келді.   Үлкен сахнада 

танымал болуд

ы іріктеуге 

келген  әр  бала 

армандайды.  Құлшыныстан 

бөлек,  жетістікке 

жету 

үшін: вокалдық шеберлік, сахнада 

өзін-өзі ұстай білу, 

харизма керек. 

Дәл  осындай  баланы 

қазылар  алқасының 

мүшелері  -  әнші 

Марсель 

Альсеитов, ҚР 

Еңбек сіңірген әртісі, 

әнші, композитор 

Марат Омаров 

және  JCS  тобының 

мүшесі  Абай  Ракишев 

іріктеді.  Алматы 

облысы 

бойынша  жартылай финал  жеңімпазы 

болып  Жаркент 

қаласының 

тұрғыны Ақжан 

Байзақ танылды. 

    Ақжан Байзақ 

 Астана қаласында 

қыркүйектің 16-17 

күндері өтетін ірікте

уден өтсе, Түрки

яның Стамбул 

қаласында түркітілдес 

20 елдің арасындағы 

 үлкен додада ел 

намы-

сын қорғайтын болады.

Инновация балалар игілігін

е

Алматы облысы 

Іле ауданындағы 

бірнеше жекеме

ншік балабақшалар 

желісінде  экспериме

нт  ретінде  қолданыла 

бастаған  инновациялық 

авторлық  жоба 

болашақта  анимациялық 

мультфильмге 

айналуы 


мүмкін.  Іле ауданындағы 

«Гүлдер», «Балау

са», «Бал-бала» 

жекеменшік 

балабақшаларының 

құрылтайшысы 

Алмагүл  Батырханованың 

          

айтуынша,  бұл 

ұжым  2015  жылы 

«Үздік  балабақша» 

атанған.  Олар 

қазақ  тіліндегі 

42  әріпке  42  ән 

және  42  ертегі 

құрастырып,  «Әріптер 

әлемі» атты авторлық 

жобаны экспериме

нт түрінде енгізіп 

отыр. Бұл 

алдағы уақытта 

балалардың сен

сорлық қабілетін 

арттыруға зор ықпал 

етеді дейді педагог. 

Бұл жоба ата-аналар 

тарапынан оң пікір 

мен зор 


қолдауға ие болуда.

Тұрғын үй құрылысы 

Биыл қараша айының с

оңына дейін Талд

ықорғанда  8 

көпқабатты тұрғын үй пайдалануға беріл

еді. Оның төрте

уі жалға 

, төртеуі несиеге беріл

етін баспаналар. Тұрғын үйл

ер облыс 

орталығының 6-шы шағын ауданынан салынуда. Жаңа баспа

-

налардан көп балалы отбасылар, ата- ананың қамқорынсыз 

қалған балалар, мемл

екеттік қызметкерл

ер, бюджеттік мекеме 

мамандары үмітті. Жаңадан бо

й көтеріп келе жатқан жаңа 6 

шағын ауданның аумағы  - 200 гектардан асад

ы. Мұнда қазір 8 

үй салынуда. Барлығы 520 пәтер.  Қазір тұрғын үйл

ердің соңғы 

қабаттары қаланып жатыр. Ал

, астыңғы қабаттарында ішкі, 

сыртқы сылақ жұмыстары басталып кетке

н. Мердігер мекеме

-

лер құрылысты уақытында аяқтаймыз деп отыр.Жетісу 

университетіСОБЫТИЯ И ВРЕМЯ

четверг, 20 август,

2015 год

3

«Песня без границ»

6 августа в КГУ «Дом дружбы 

–  Центр  общественного  согла-

сия»  прошел  международный 

фестиваль «Песня без границ», 

посвященный  Году  Ассамблеи 

народа  Казахстана  и  20-летию 

Конституции  Республики  Казах-

стан. 


Учредителем 

мероприятия 

выступила  Ассамблея  народа 

Казахстана  при  поддержке  Ми-

нистерства  культуры  и  спорта 

РК,  а  также  акиматов  городов 

Астана  и  Алматы,  областных, 

районных акиматов. 

Главной  целью  фестиваля 

участников  дипломами  и  сертификатами,  в 

котором первое место заняла – Юлия Спир-

ченко, член областного русского центра; вто-

рое  место  досталось  –  Владимиру  Дворец-

кому,  члену  областного  русского  центра  и 

третье  -  Адаму  Закриеву,  члену  областного 

чеченского  этнокультурного  центра  «Вай-

нах».

Все  присутствующие  остались  довольны атмосферой и высоким уровнем организации 

фестиваля. Алексей ДЕГТЯРЁВ.

является  консолидация  казахстанского 

общества через познание музыки и песни. 

Кроме того, органищаторы уверены, что по-

добные мероприятия нужно проводить для 

воспитания  патриотизма  и  толерантности, 

формирования  у  этнических  групп  уваже-

ния к культуре, традициям и самобытности. 

В конкурсе приняли участие представи-

тели этнокультурных объединений со всех 

регионов  Алматинской  области  различных 

возрастных категорий. 

Завершился  фестиваль  награждением 

Казахстанские школы 

перейдут на пятид-

невную систему обу-

чения до 2020 года

Эти  и  другие  вопросы  педагоги  страны 

обсудили во время онлайн-конференции. 

Стоит отметить, что в Национальной ака-

демии  образования  подготовили  програм-

му  для  байконурских  школьников,  которая 

позволит  в  течение  предстоящего  учебного 

года постепенно перейти с российской на ка-

захстанскую программу образования. 

По словам специалистов МОНа, директо-

рам  школ,  руководителям  управлений  и  от-

ния им. И. Алтынсарина:

- Вопрос стоит о том, чтобы была пятид-

невная  учебная  неделя.  Демографическая 

ситуация говорит о том, что количество де-

тей увеличивается и мы не успеваем столь-

ко  школ  пока  строить.  Полностью  ликвида-

ция 3-сменных школ и перегруженных школ 

планируется к 2020 году.

Источник: khabar.kz.

Современные

 

методы эвакуации людейНа  тренировочном  полигоне  бойцы  от-

рабатывают  разные  экстренные  ситуации. 

Один  из  поселков  Алматинской  области 

вслед за разрушительным землетрясением 

накрыло  радиоактивное  облако.  Необхо-

димо  провести  экстренную  эвакуацию  жи-

телей.  Такова  легенда  нынешних  учений 

региональных  командований,  соединений  и 

воинских частей Национальной гвардии Ре-

спублики Казахстан. 

На  тренировочном  полигоне  Бойцы  от-

рабатывают  разные  экстренные  ситуации. 

Первыми в зону повышенной опасности при-

были  разведчики.  Их  задача  -  определить 

уровень  радиационного  или  химического 

заражения. Следом выдвинулся отряд спа-

сателей, которые сразу приступают к эваку-

ации пострадавших.  

Данияр Шакаев, начальник службы РХБ 

защиты главного командования Националь-

ной гвардии РК: 

- Соответственно средства защиты более 

приспособлены  для  выполнения  задач  при 

авариях  на  химически  опасных  объектах. 

Мы  закупаем  средства  радиационной  раз-

ведки  нового  поколения,  средства  химиче-

ской разведки нового поколения.  

Кроме  этого,  отрабатываются  и  новей-

шие  методы  эвакуации  людей.  К  примеру, 

этот  прием  называется  китайским.  Он  по-

зволяет за считанные секунды эвакуировать 

пострадавших из высотных зданий. За тем, 

что  происходит  на  полигоне,  наблюдает  не 

только руководство, но и молодые офицеры 

национальной гвардии.  

Талгат  Чупанов,  начальник  службы  РХБ 

защиты в/ч 5511 Семей:  

-  Я  думаю,  это  будет  нам  полезно,  и  мы 

будем также внедрять это в своих частях и 

применять на практике. Уже скоро прибудут 

контрактники  со  всех  регионов  Казахстана. 

За 10 дней военных научат пользоваться но-

вейшими образцами техники и специального 

снаряжения.Каталог: uploads -> files -> 2015-09
2015-09 -> 4 бет 8 бет №15 (108) 6 тамыз, 2015 жыл. АҢдатпа
2015-09 -> Әож 821. 512. 122 31 мектеп жасына дейінгі балалардың СӨздік қорын арттырудың тиімді әдістері
2015-09 -> 4 бет 8 бет №13 (106) 9 шілде, 2015 жыл. АҢдатпа
2015-09 -> Әож 481. 202 Инновациялық ОҚыту заманауи оқытудың белгісі
2015-09 -> АҚпараттық технологияны кәсіптік оқыту мамандықтарында
2015-09 -> 11 бет 3 стр. КӨЗҚарас баспасөЗ 2015 №12 (105) 25 маусым
2015-09 -> Әож 372. 851 Дарынды балалардың негізгі педагогика-психологиялық ерекшеліктері альменбетова Қ. Ж., Тугелбаева Ж. Н
2015-09 -> Әож 74. 252. 84 Жоғары оқу орындарындағы студенттерді патриоттықҚа тәрбиелеу мәселелері І. Ж. Есенғабылов, Г. Б. Баримбекова

жүктеу 0.65 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет