1 мазмұны коМпАНия турАлЫ 2 ҚАржЫлЫҚ жәНе оперАциялЫҚ КөрсетКіштержүктеу 26.26 Kb.

бет17/17
Дата11.09.2017
өлшемі26.26 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

жАй
АКциялАр
АртЫҚшЫлЫҚтЫ
АКциялАр
жАрғЫлЫҚ КАпитАл 
бАрлЫғЫ 
(2)
ШыҒАрыЛҒАн АКцИяЛАрДың САны 
(1)
70 220 935 
4 136 107 
74 357 042 
(1)
  
Сенімгерлік басқаруда сақтаулы компанияның опциялық бағдарламасын іске асыру үшін сатып алынған ЖДҚ (31.12.2012 жылға – 9 589 219 дана ЖДҚ), 
сондай-ақ өз акцияларын сатып алу бағдарламасына сәйкес сатып алынған акциялар және ЖДҚ (31.12.2012 жылға – 14 386 605  дана ЖДҚ және 130 093 
жай акция және 2 073 276 артықшылықты акция) кіреді.
(2)  Компанияның акциялары Қазақстан Қор Биржасында, ал жаһандық депозитарлық қолхаттары – Лондон Қор Биржасында айналымда. Бір ЖДҚ жай акци-
яның 1/6 бөлігіне сәйкес.
АКциоНерлерге АрНАлғАН 
АҚпАрАт 
КоМПАнИяның ТірКЕЛГЕн оФИСі
«ҚазМұнайгаз» барлау өндіру» АҚ 
Қабанбай батыр даңғылы, 17, Астана, 010000, Қазақстан республикасы, Тел.: +7 (7172) 977 427 , Факс: +7 (7172) 977 426
ЖҰрТШыЛыҚПЕн БАйЛАныС
(бАҚ-ның сұрау салулары үшін)
Тел.:+7 (7172) 977 915, Факс: +7 (7172) 977 924, Жанна ойшыбаева, e-mail: pr@kmgep.kz
 
КорПорАТИВТіК ХАТШы
(акционерлердің сұрақтары)
Тел.: +7 (7172) 975 413,Факс: +7 (7172) 977 633, Асхат Касенов, e-mail: a.kasenov@kmgep.kz
ИнВЕСТорЛАрМЕн БАйЛАныС
(институционалдық инвесторлардың сұрақтары)
Тел.: +7 (7172) 975 433, Факс: +7 (7172) 975 445, Асель Калиева, e-mail: ir@kmgep.kz
АуДИТорЛАр
жшс эрнст энд янг Қазақстан
Фурманов көшесі, 240/G, Алматы, 050059, Қазақстан республикасы, Тел.: +7 (727) 258 59 60, Факс: +7 (727) 258 59 61
ТірКЕуШі
«бағалы қағаздардың біріңғай тіркеушісі» АҚ
Абылай хан даңғылы, 141, Алматы, Қазақстан республикасы, Тел.: +7 (727) 272 47 60
БАнК – ДЕПозИТАрИй
(ждҚ иеленушілері үшін)
the Bank of New york Mellon, Shareholder Services, Po Box 358516, Pittsburgh PA 15252–8516, United States of America, Тел.: +1 888 269 2377,  
Тел.: +1 201 680 6825, еmail: shrrelations@bnymellon.com, www.adrbnymellon.com.
бАйлАНЫс дереКтері

Жылдық есеп 2012 «қазМұнайГаз» Барлау Өндіру» ақ
110
АНЫҚтАМАлЫҚ АҚпАрАт
1р санаты
Дәлелденген қор
2р санаты
Дәлелденген және болжамды қор
3р санаты
Дәлелденген, болжамды және ықтимал қор
CCEL
CCEL (CItIC Canada Energy Limited, 100% CCPL иесі, бұрын Nations Energy Company Ltd, Қаражанбас кен 
орнын игереді). «Қаражанбасмұнай» АҚ-ның 95% үлесіне ие.
Gaffney, Cline & Associates
Көмірсутегі қорларын бағалауға маманданған тәуелсіз халықаралық консалтингтік компания.
GAMMA рейтингі
GAMMA рейтингі (governance, accountability, management metrics & analysis ағылшын сөздерінің аббревиа-
турасы) – Standard & Poor’s корпоративтік басқару рейтингтер қызметінің корпоративтік басқару жүй-
есіндегі кемшіліктердің салдарынан – бағаны жасау үшін құнды жоғалту ықтималдығы немесе жіберілген 
мүмкіндіктерден инвесторларды қорғау көзқарасы тұрғысынан алғанда нақты компанияның корпоративтік 
басқару тәжірибесіне қатысты жақсы жақтары мен кемшіліктері туралы пікірін білдіреді. Корпоративтік 
басқару тәжірибесі мен саясаты халықаралық кодекс ережелері, корпоративтік басқарудың озық тәжірибе-
леріне қатысты қағидаттар мен ұсынымдар белгілейтін Standard & Poor’s рейтинг әдістемесінің көмегімен 
бағаланады.
KASE / ҚҚБ
Қазақстан қор биржасы
KPI
«KazakhstanPetrochemical Industries Inc.» ЖШС – Атырау облысындағы алғашқы біріктірілген газ-химия 
кешен құрылысы Жобасының операторы болып табылады.
LSE / ЛҚБ
Лондон қор биржасы
MoL
Барлау және өндірумен, көмірсутекті тасымалдаумен, сондай-ақ газ құбыры желісін пайдаланумен айна-
лысатын Венгриялық ең ірі мұнай-газ компаниясы.
Standard & Poor’s/Moody’s
Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді несиелік рейтингті тағайындаумен айналысатын Халықаралық рейтинг 
агенттігі.
АМӨз
Атырау мұнай өңдеу зауыты ЖШС
Барр.
Баррель
Баррельдеу коэффициенттері
ҚМГ БӨ үшін – тоннасына 7,36 барр.; ҚГМ – 7,70; ҚБМ – 6,68; ПҚИ – 7,75; өзгелері – 7,33.
БЖБ
ЕМГ
Бұрғылау жұмыстары басқармасы ӨҚБК 
Ембімұнайгаз АҚ, Қазақстанның батысындағы Атырау облысындағы 40 кен орнында жұмыс істеп жатқан 
ҚМГ БӨ компаниясының екі өндірістік активінің бірі.
ӨАС
Өзен–Атырау–Самара мұнай құбыры.
ӨМГ
Өзенмұнайгаз АҚ, Маңғыстау облысындағы негізгі 2 кен орнында жұмыс істейтін ҚМГ БӨ компаниясының 
екі өндірістік активінің бірі.
ҚҚМГҚ
Қазақстан–Қытай магистральдық газ құбыры.
ҚҚМҚ
Қазақстан–Қытай мұнай құбыры.
ҚМҚК
Каспий мұнай құбыр консорциумы.
ҚоА
Қазақойл Ақтөбе ЖШС.
ҚТМ
Қазақтүрікмұнай ЖШС.
ҚБМ
Қаражанбасмұнай АҚ 
ҚГМ
Қазгермұнай БК ЖШС  
ММГ
Маңғыстаумұнайгаз АҚ
ПҚИ
ПетроҚазақстан Инк.
ПҚоП
ПетроҚазақстан ойл Продактс
ПҚӨС
Пайдалы қазбалар өндіру салығы
ПМХз
Павлодар мұнай химия зауыты ЖШС
«Самұрық-Қазына» қоры
Қазақстанның қаржылық даму институттарының, ұлттық компанияларының акцияларын, мемлекеттік актив-
терін басқару жөніндегі Ұлттық әл-ауқат қоры.
СапаБарлау Сервис (СБС)
«ҚМГ БӨ Барлау активтері» ЖШС (бұрынғы «СапаБарлау Сервис» ЖШС), Ақтөбе облысындағы «Шығыс 
Жарқамыс-1» кен орнындағы мұнай және газды барлауға қатысты кен орнын игеру келісімшарты бойынша 
№ 2193 (2006 ж. қарашасында берілген) лицензияға ие. Қызмет көрсету мерзімін ұзарту мәмілені жабу 
үшін кейінге қалдыру талабы болып табылады. осы блоктың тәуекелін есептегенде келешек қоры 123–146 
млн. б.н.э. (ҚМГ БӨ бағасына сәйкес) және 232 млн. б.н.э. (тәуелсіз бағаға сәйкес) бағаланады. Бұл 
активті консервативті сценарийдегі сатып алу құны $0,24/bbl құрайды.
ТП
Торғай Петролеум АҚ
Тәул. мың барр.
Тәулігіне мың баррель
ТКжҰҚКБ
«Технологиялық көлік және ұңғымаларға қызмет көрсету басқармасы» ЖШС
ҚМГ ҰК 
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» АҚ
ҮТС
Үстеме табыс салығы
ЭКС
Экспорттық кеден салығы
АНЫҚтАМАлЫҚ АҚпАрАт

111


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал