1. ӘЗірленген және енгізілгенжүктеу 212.51 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі212.51 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

М.Ӛтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

  

 

  

 

  

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

  

____________FOA 3209___ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ_______ 

 

_______________________5В011000 Физика_________________________ 

 

 

  

 

 3 кредит 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Орал.қ-2013 

 

1. ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ ЕНГІЗІЛГЕН 

М.Ӛтемісов  атындағы  БҚМУ,  физика-математика  кафедрасының 

оқытушысы Иманғалиева Б.С. 

 

 2. РЕЦЕНЗЕНТТЕР 

к.п.н. доцент  Сырым Ж.С., М.Ӛтемісов атындағы БҚМУ 

Аға оқытушы Туреғалиева А.С,. Жангір хан атындағы БҚАТУ 

 

3.  БЕКІТІЛГЕН  ЖӘНЕ  ҚОЛДАНЫСҚА  ЕНГІЗІЛГЕН  М.Ӛтемісов 

атындағы  Батыс-Қазақстан  мемлекеттік  университеттің  Оқу-әдістемелік 

кеңес отырысында 2013  жылғы «26» қыркүйек №1хаттама  

 

 

4.ЖҰМЫС ОҚУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ5В011000 

–«Физика» 

мамандығының элективті пәндер каталогына сәйкес әзірленген 

 

5.  ҚАРАЛҒАНФизика-математика  факультеттің  Оқу-әдістемелік  кеңес 

отырысында 2013жылғы «19» қыркүйек №1 хаттама 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Курс мақсаты: Физиканы оқыту әдістемесінің маңызды міндеті орта мектеп 

физика 


мұғалімдерінің 

кәсіби-педагогикалық 

даярлығын 

жақсарту 

мақсатында осы курстың теориялық негіздерін күшейту болып табылады.  

Физиканы оқыту әдістемесін оқыту студенттердің тек физиканың мазмұнын 

ғана  емес,  сондай-ақ    физка  әдістемесінің  әдістрін  меңгеруін  қамтамасыз 

етеді.   «Физиканы оқыту әдістемесі» пәнінің негізгі мақсаттары мен міндеттері: 

• 

Негізгі  және  орта  білім  беретін  мектептердің  физика  курсының құрылымының  ғылыми,  психологиялық  –  педагогикалық  негізімен  және 

мазмұнымен танысу. 

• 

Физиканы оқытудың принциптерімен,әдістерімен танысу • 

Пәнді  оқытуды  жоспарлауды,  оқу  материалына  ғылыми  әдістемелік 

талдау  жасауды,  бағдарлы  оқыту  ерекшкліктеріне  байланысты  оқыту 

әдістерін таңдай білуге үйрену. 

• 

Студенттерге  техникалық  құрал  жабдықтарды,компьютерді  қолдану, демонстрациялық 

 

физикалық экспериментті 

қою 


дағдыларын 

қалыптастырып, үйрету 

• 

Студенттерді есеп шығару әдістемесіне үйрету.  

Пререквезиттер:  Жалпы  физика  курсы,физиканы  оқытудың  теориясы, 

педагогика, психология, математикалық модельдеу және программалау. Постреквизиттер:  Теоретикалық  физика  курсы,  мектеп  экспериментінің 

техникасы, технологиялық және педагогикалық сараман 

 

Оқыту методологиясы 

Бұл  пәнді  оқыту  дәрістік  және  семинар  сабақтары  түрінде  ӛткізіледі. 

Физиканы    оқыту  әдістемесінің  технологиясын  оқыту  студентердің  жалпы 

физика  курсы  мен  теориялық  физика,программалау  және  математикалық 

модельдеу, педагогика және психология пәндері бойынша  алған білімдеріне 

сүйенеді. 

 

Семинар  сабақтарында  студенттер  белгілі-бір  тақырыпты  оқытудың жолдарын,әдістерін ӛз беттерімен ғылыми- әдістемелік әдебиеттерден қарап 

жинақтап,  демонстрациялық  кӛрсетулер  әзірлеп,  сабақтың жоспарын  жасап, 

оны  береді.  Осындай  ойын  семинарлық  сабақтарын  бергеннен  кейін  ол 

сабақтар  жан-  жақты  талданады.  Талдағанда  оқушылардың  жұмыстарын 

ұйымдастыруға  техникалық  құрал  жабдықтармен  демонстрациялық 

экспериментті  қоюға  тақтаны  қолдану  т.б.  назар  аударылады.  Физиканы 

оқытудың  әдістемесінің  кейбір  мәселелері  дәрістік  сабақтарда,  кейбірі 

семинарлық  сабақтарда  қарастырылады.  Семинарлық  сабақтарда  студенттер 

жаңа  оқулықтармен,  қосымша  құралдар  мен,ғылыми-  әдістемелік 

әдебиеттермен  танысады.  Физика  пәнінің  болашақ  мұғалімінің  ғылыми- 

әдістемелік білімі мен білігіне қойылатын талаптар: 

1.  Теориялық  және  эксперименттік  әдістерді  шығармашалақпен  қолданып 

оқу материалын әдістемелік тұрғыдан дұрыс жүйелі түрде бере білу. 


2.  Қазіргі  кезеңдегі  дидактикалық  талаптарға  сәйкес  оқытудың  барлық 

түрлерін дұрыс ұйымдастыра білу. 

3. 

Мектептің физикалық 

экспериментінің 

барлық 

түрлерін: демонстрациялық,  лабораториялық  практикумдарды  қою  әдістемесімен 

техникасын меңгеру. 

4.Қиындығы  әртүрлі  деңгейдегі  есептерді  шығару  жолдарын білу,  есептерді 

құрастыра білу. 

5.  Әртүрлі  аудиторияға  (оқушыларға,ата-  аналарға  т.б.)  ғылым  мен  

техниканың жетістіктерін жеткізе білу. 

6.  Әртүрлі  сабақтан  тыс  жұмыстарды  ұйымдастырып  ӛткізе  білу.  Осы 

талаптарға  сәйкес  білім  мен  біліктілікті  студенттер  физиканы  оқытудың 

әдістемесі бойынша ӛткізілетін әртүрлі сабақтардан алады. 

Оқыту әдістемесі: Сӛздік (дәріс, әңгіме, әңгімелесу) Сарамандық 

Тақырыптық жоспар 

№  Тақырыбы 

Дәріс

 

Семина

р 

1. 

   «Физика-табиғат  туралы  ғылым»,  «Заттың  құрылысы» 

тарауын оқытудың әдістемесі. 

Негізгі 


мектепте 

«Кинематика 

негіздер» 

тарауын 


оқытудың әдістемесі. 2.

 

  Негізгі мектептепте «Қысым» тарауын оқыту әдістемесі. Негізгі 

мектепте 

«Динамика» 

тарауына 

ғылыми-

әдістемелік талдау жасау. 3. 

  Негізгі  мектептепте  «Сақталу  заңдары»  тарауын  оқыту 

әдістемесі. 

Негізгі мектепте «Жылу құбылыстары» тарауына ғылыми-

әдістемелік талдау жасау. 4.

 

  Негізгі  мектептепте  «Электр  құбылыстары»,  «Электр тоғының магниттік әсері» тарауын оқыту әдістемесі. 

Негізгі  мектепте  «Жарық  құбылыстары»  тарауына 

ғылыми-әдістемелік талдау жасау. 5.

 

  Негізгі мектептепте «Тербелістер мен толқындар» тарауын оқыту әдістемесі 

Негізгі  мектепте  «Астрономия  негіздері»  тарауына 

ғылыми-әдістемелік талдау жасау. 6.

 

  Бағдарлы мектептепте  жаратылыстану-математикалық 

және  қоғамдық-гуманитарлық  бағыттағы  10-сыныптағы 

«Кинематика негіздері» тарауын оқыту әдістемесі 

Бағдарлы  мектептепте  жаратылыстану-математикалық 

және  қоғамдық-гуманитарлық  бағыттағы  10-сыныптағы 

«Динамика негіздері» тарауын оқыту әдістемесі 7.

 

  Бағдарлы мектептепте  жаратылыстану-математикалық 

бағыттағы  10-сыныптағы  «Сұйықтар  мен  газдардың 

қозғалысы» тарауын оқыту әдістемесі 

Жаратылыстану-математикалық  қоғамдық-гуманитарлық 

бағыттағы  «Молекулалық-кинетикалық  теория  негіздері» 

тарауын оқыту әдістемесі 8. 

  Жаратылыстану-математикалық,  қоғамдық-гуманитарлық 

бағыттағы  «Термодинамика  негіздері»  тарауын  оқыту 

әдістемесі 

Жаратылыстану-математикалық,  қоғамдық-гуманитарлық 

бағыттағы «Газ заңдары» тарауын оқыту әдістемесі 9. 

  Жаратылыстану-математикалық бағыттағы «Сұйықтар мен 

қатты денелер» тарауын оқыту әдістемесі 

Жаратылыстану-математикалық 

бағыттағы 

«Электродинамика» тарауын оқыту әдістемесі 10. 

 

Қоғамдық-гуманитарлық    бағыттағы  «Электродинамика» тарауын оқыту әдістемесі 

Жаратылыстану-математикалық 

және 

қоғамдық-гуманитарлық  бағыттағы  «Тұрақты  элетр  тогы»  тарауын 

оқыту әдістемесі 11. 

 

Жаратылыстану-математикалық бағыттағы «Магнит ӛрісі» тарауын оқыту әдістемесі 

Жаратылыстану-математикалық 

бағыттағы 

«Электромагниттік индукция» тарауын оқыту әдістемесі 12. 

 

Бағдарлы мектептегі 

«Тербелмелі 

қозғалыс», 

«Электромагниттік 

толқындар» 

тарауларын 

оқыту 

әдістемесі Бағдарлы мектептегі «Жарық толқындары және оптикалық 

құралдар» тарауларын оқыту әдістемесі 13. 

 

Бағдарлы  мектептегі  «Салыстырмалылықтың  арнайы теориясының элементтері» тарауларын оқыту әдістемесі 

Бағдарлы  мектептегі  «Жарық  кванттары»  тарауларын 

оқыту әдістемесі 14.

 

 Негізгі  және  бағдарлы  мектептегі  «Атом  физикасы» 

тарауларын оқыту әдістемесі 

Негізгі  және  бағдарлы  мектептегі  «Атом  ядросының 

физикасы» тарауларын оқыту әдістемесі 15. 

 

Бағдарлы  мектептегі  «Элементар  бӛлшектер»  тарауларын оқыту әдістемесі 

Бағдарлы мектептегі «Әлем» тарауларын оқыту әдістемесі   Барлығы: 30 

15 


 

 

 Курстың мазмұны 

І.Тақырып.  Кіріспе.  «Физика-табиғат  туралы  ғылым»,  «Заттың  құрылысы» 

тарауын  оқытудың  әдістемесі.  «Физика-табиғат  туралы  ғылым»  тарауын 

оқытудың мақсаты.«Заттың құрылысы» тарауын оқытудың мақсаты; 

Қарастырылған  тараулар  бойынша  оқушыларда  қалыптастырылатын  білім 

элементтері мен оларды меңгертудің әдістемесі; 

Молекула туралы алғашқы ұғымды қалыптастырудың әдістемесі. 

Физикалық  ұғымдарды  талдаудың  жалпы  сұлбасы  негізінде  «Заттың 

құрлысы»  тарауы  бойынша  оқушыларда  қалыптастырылатын  негізгі  білім 

элементтерін талдау. 

Негізгі мектепте«Кинематика негіздер» тарауын оқытудың әдістемесі 

«Қозғалыс»  тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау  бойынша  білім 

элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

«Кинематика  негіздер»  тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау  бойынша 

білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

 «Кинематика  негіздер»  тарауының  негізгі  ұғымдарын  қалыптастырудың 

әдістемесі. 

 «Қозғалыс»,  «Кинематика  негіздері»  тараулары  бойынша  оқушыларда 

қалыптастырылатын негізгі білім элементтерін  бекіту мен тексеру. 

 

ІІ Тақырып.Негізгі мектептепте «Қысым» тарауын оқыту әдістемесі 

 «Қысым»  тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау  бойынша  білім 

элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

 «Қысым» тарауы бойынша берілетін білім элементерін тексерудің әдістері. 

Негізгі мектепте «Динамика» тарауына ғылыми-әдістемелік талдау жасау. 

«Денелердің  ӛзара  әрекеттесуі»  тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау 

бойынша білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

«Денелердің  ӛзара  әрекеттесуі»  тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау 

бойынша білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

 

ІІІТақырып.Негізгі  мектептепте  «Сақталу  заңдары»  тарауын  оқыту 

әдістемесі 

7-сынып  «Жұмыс,  Қуат,  Энергия»  тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау 

бойынша білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

 «Сақталу  заңдары»  тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау  бойынша  білім 

элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

Негізгі мектепте «Жылу құбылыстары» тарауына ғылыми-әдістемелік талдау 

жасау. 

«Жылу құбылыстары» тарауын оқытудың мақсаты және тарау бойынша білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

 

ІҮ Тақырып.Негізгі мектептепте «Электр құбылыстары», «Электр тоғының 

магниттік әсері» тарауын оқыту әдістемесі 

8-сынып  «Электр  құбылыстары»  тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау 

бойынша білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 


 «Электр  тоғының  магниттік  әсері»  тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау 

бойынша білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

«Электр құбылыстары», «Электр тоғының магниттік әсері» тарауы бойынша 

берілетін білім элементерін тексерудің әдістері. 

Негізгі  мектепте  «Жарық  құбылыстары»  тарауына  ғылыми-әдістемелік 

талдау жасау. 

«Жарық  құбылыстары»  тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау  бойынша 

білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

 

Ү  Тақырып.Негізгі  мектептепте  «Тербелістер  мен  толқындар»  тарауын 

оқыту әдістемесі 

9-сынып  «Тербелістер  мен  толқындар»  тарауын  оқытудың  мақсаты  және 

тарау бойынша білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

 «Тербелістер  мен  толқындар»  тарауы  бойынша  берілетін  білім  элементерін 

тексерудің  әдістері.Негізгі  мектепте  «Астрономия  негіздері»  тарауына 

ғылыми-әдістемелік талдау жасау. 

«Астрономия  негіздері»  тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау  бойынша 

білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

 «Тербелістер  мен  толқындар»  тарауына  берілген  есептерді  шығарудың 

алгоритмі   

 

ҮІ  Тақырып.  Бағдарлы  мектептепте  жаратылыстану-математикалық  және 

қоғамдық-гуманитарлық  бағыттағы  10-сыныптағы  «Кинематика  негіздері» 

тарауын оқыту әдістемесі 

10-сынып 

жаратылыстану-математикалық 

бағыттағы 

сыныптағы 

«Кинематика  негіздері»  тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау  бойынша 

білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

10-сынып  қоғамдық-гуманитарлық  бағыттағы  «Кинематика  негіздері» 

тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау  бойынша  білім  элементерін 

қалыптастырудың әдістемесі. 

 «Кинематика  негіздері»  тарауы  бойынша  берілетін  білім  элементерін 

тексерудің әдістері. 

Бағдарлы  мектептепте  жаратылыстану-математикалық  және  қоғамдық-

гуманитарлық бағыттағы 10-сыныптағы «Динамика негіздері» тарауын оқыту 

әдістемесі 

10-сынып  жаратылыстану-математикалық  бағыттағы  сыныптағы  «Динамика 

негіздері»  тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау  бойынша  білім 

элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

10-сынып қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы «Динамика негіздері» тарауын 

оқытудың мақсаты және тарау бойынша білім элементерін қалыптастырудың 

әдістемесі. 

 

ҮІІ Тақырып.Бағдарлы 

мектептепте 

жаратылыстану-математикалық 

бағыттағы  10-сыныптағы  «Сұйықтар  мен  газдардың  қозғалысы»  тарауын 

оқыту әдістемесі 


10-сынып  жаратылыстану-математикалық  бағыттағы  сыныптағы  «Сұйықтар 

мен газдардың қозғалысы»  тарауын оқытудың мақсаты және тарау бойынша 

білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

«Сұйықтар  мен  газдардың  қозғалысы»    тарауы  бойынша  берілетін  білім 

элементерін тексерудің әдістері. 

 «Сұйықтар  мен  газдардың  қозғалысы»    тарауы  бойынша  оқушыларда 

қалыптастырылатын  білім  элементтерін  бекіту  мен  тексеру  үшін  қажетті 

тапсырмаларды оқытушыдан алып  орындау. 

Жаратылыстану-математикалық 

қоғамдық-гуманитарлық 

бағыттағы 

«Молекулалық-кинетикалық теория негіздері» тарауын оқыту әдістемесі 

10-сынып 

жаратылыстану-математикалық 

бағыттағы 

сыныптағы 

«Молекулалық-кинетикалық  теория  негіздері»тарауын  оқытудың  мақсаты 

және тарау бойынша білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

10-сынып 

қоғамдық-гуманитарлық  бағыттағы  бағыттағы  сыныптағы 

«Молекулалық-кинетикалық  теория  негізгі  қағидалары  және  олардың 

тәжірибелік негіздері»тарауын оқытудың мақсаты және тарау бойынша білім 

элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

 

ҮІІІТақырып.Жаратылыстану-математикалық, 

қоғамдық-гуманитарлық 

бағыттағы «Термодинамика негіздері» тарауын оқыту әдістемесі 

10-сынып 

жаратылыстану-математикалық 

бағыттағы 

сыныптағы 

«Термодинамика негіздері»тарауын оқытудың мақсаты және тарау бойынша 

білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

10-сынып 

қоғамдық-гуманитарлық  бағыттағы  бағыттағы  сыныптағы 

«Термодинамика негіздері»тарауын оқытудың мақсаты және тарау бойынша 

білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

 «Термодинамика  негіздері»  тарауы  бойынша  берілетін  білім  элементерін 

тексерудің әдістері. 

Жаратылыстану-математикалық,  қоғамдық-гуманитарлық  бағыттағы  «Газ 

заңдары» тарауын оқыту әдістемесі 

10-сынып  жаратылыстану-математикалық  бағыттағы  сыныптағы  «Газ 

заңдары»тарауын оқытудың мақсаты және тарау бойынша білім элементерін 

қалыптастырудың әдістемесі. 

10-сынып  қоғамдық-гуманитарлық  бағыттағы  бағыттағы  сыныптағы  «Газ 

заңдары»тарауын оқытудың мақсаты және тарау бойынша білім элементерін 

қалыптастырудың әдістемесі. 

 

ІХ  Тақырып.Жаратылыстану-математикалық  бағыттағы  «Сұйықтар  мен 

қатты денелер» тарауын оқыту әдістемесі 

10-сынып  жаратылыстану-математикалық  бағыттағы  сыныптағы  «Сұйықтар 

мен  қатты  денелер»  тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау  бойынша  білім 

элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

 «Сұйықтар мен қатты денелер» тарауы бойынша берілетін білім элементерін 

тексерудің 

әдістері.Жаратылыстану-математикалық 

бағыттағы 

«Электродинамика»  тарауын  оқыту  әдістемесі10-сынып  жаратылыстану-математикалық  бағыттағы  сыныптағы  «Электродинамика»    тарауын 

оқытудың мақсаты және тарау бойынша білім элементерін қалыптастырудың 

әдістемесі. 

 

ХТақырып.Қоғамдық-гуманитарлық 

 

бағыттағы «Электродинамика» 

тарауын оқыту әдістемесі 

10-сынып қоғамдық-гуманитарлық сыныптағы «Электродинамика»  тарауын 

оқытудың мақсаты және тарау бойынша білім элементерін қалыптастырудың 

әдістемесі. 

Жаратылыстану-математикалық  және  қоғамдық-гуманитарлық  бағыттағы 

«Тұрақты элетр тогы» тарауын оқыту әдістемесі 

Жаратылыстану-математикалық  және  қоғамдық-гуманитарлық  бағыттағы 

«Тұрақты элетр тогы» тарауын оқыту ерекшеліктері 

Тарау  бойынша  негізгі  білім  элементерін  оқушыларда  қалыптастыру 

әдістемесі. 

 

ХІ  Тақырып.Жаратылыстану-математикалық  бағыттағы  «Магнит  ӛрісі» 

тарауын оқыту әдістемесі 

10-сынып  жаратылыстану-математикалық  бағыттағы  сыныптағы  «Магнит 

ӛрісі»  тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау  бойынша  білім  элементерін 

қалыптастырудың әдістемесі. 

 «Магнит  ӛрісі»  тарауы  бойынша  берілетін  білім  элементерін  тексерудің 

әдістері. 

Жаратылыстану-математикалық  бағыттағы  «Электромагниттік  индукция» 

тарауын  оқыту  әдістемесі.  10-сынып  жаратылыстану-математикалық 

бағыттағы  сыныптағы  «Электромагниттік  индукция»  тарауын  оқытудың 

мақсаты  және  тарау  бойынша  білім  элементерін  қалыптастырудың 

әдістемесі. 

 

ХІІТақырып. 

Бағдарлы 

мектептегі 

«Тербелмелі 

қозғалыс», 

«Электромагниттік  толқындар»  тарауларын  оқыту  әдістемесі.  11-сынып 

жаратылыстану-математикалық 

бағыттағы 

сыныптағы 

«Тербелмелі 

қозғалыс», «Электромагниттік толқындар»  тарауын оқытудың мақсаты және 

тарау бойынша білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

11-сынып  қоғамдық-гуманитарлық  бағыттағы  сыныптағы  «Тербелмелі 

қозғалыс», «Электромагниттік толқындар»  тарауын оқытудың мақсаты және 

тарау бойынша білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі 

 «Тербелмелі  қозғалыс»,  «Электромагниттік  толқындар»    тарауы  бойынша 

берілетін білім элементерін тексерудің әдістері. 

Бағдарлы  мектептегі  «Жарық  толқындары  және  оптикалық  құралдар» 

тарауларын  оқыту  әдістемесі.  11-сынып  жаратылыстану-математикалық 

бағыттағы  сыныптағы  «Жарық  толқындары  және  оптикалық  құралдар» 

тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау  бойынша  білім  элементерін 

қалыптастырудың әдістемесі. 


 «Жарық  толқындары  және  оптикалық  құралдар»  тарауы  бойынша  берілетін 

білім элементерін тексерудің әдістері. 

 

ХІІІ Тақырып.   

Бағдарлы 

мектептегі 

«Салыстырмалылықтың 

арнайы 

теориясының элементтері»  тарауларын  оқыту  әдістемесі.11-сынып  жаратылыстану-

математикалық  бағыттағы  сыныптағы  «Салыстырмалылықтың  арнайы 

теориясының элементтері» тарауын оқытудың мақсаты және тарау бойынша 

білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

11-сынып 

қоғамдық-гуманитарлық 

бағыттағы 

сыныптағы 

«Салыстырмалылықтың  арнайы  теориясының  элементтері»  тарауын 

оқытудың мақсаты және тарау бойынша білім элементерін қалыптастырудың 

әдістемесі. 

 «Жарық  толқындары  және  оптикалық  құралдар»  тарауы  бойынша  берілетін 

білім элементерін тексерудің әдістері. 

Бағдарлы мектептегі «Жарық кванттары» тарауларын оқыту әдістемесі 

11-сынып  жаратылыстану-математикалық  бағыттағы  сыныптағы  «Жарық 

кванттары»  тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау  бойынша  білім 

элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

11-сынып  қоғамдық-гуманитарлық  бағыттағы  сыныптағы  «Жарықтың 

кванттық  теориясының  негіздері»    тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау 

бойынша білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

 

ХІҮ Тақырып.  

Негізгі  және  бағдарлы  мектептегі  «Атом  физикасы»  тарауларын  оқыту 

әдістемесі 

9-  сыныптағы  «Атом  физикасы»  тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау 

бойынша білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

11-сынып  қоғамдық-гуманитарлық  бағыттағы  сыныптағы  «Атом  физикасы»  

тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау  бойынша  білім  элементерін 

қалыптастырудың әдістемесі. 

 «Атом  физикасы»  тарауы  бойынша  берілетін  білім  элементерін  тексерудің 

әдістері. 

Негізгі және бағдарлы  мектептегі  «Атом  ядросының физикасы»  тарауларын 

оқыту әдістемесі 

9-  сыныптағы  «Атом  ядросының  физикасы»  тарауын  оқытудың  мақсаты 

және тарау бойынша білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

11-сынып  қоғамдық-гуманитарлық  бағыттағы  сыныптағы  «Атом  ядросының 

физикасы»  тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау  бойынша  білім 

элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

 «Атом  ядросының  физикасы»  тарауы  бойынша  берілетін  білім  элементерін 

тексерудің әдістері. 

 

ХҮ Тақырып.  

Бағдарлы мектептегі «Элементар бӛлшектер» тарауларын оқыту әдістемесі 


11-сынып жаратылыстану-математикалық бағыттағы сыныптағы «Элементер 

бӛлшектер»  тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау  бойынша  білім 

элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

11-сынып  қоғамдық-гуманитарлық  бағыттағы  сыныптағы  «Элементер 

бӛлшектер-Әлем  кеңістігінің  кірпіштері»    тарауын  оқытудың  мақсаты  және 

тарау бойынша білім элементерін қалыптастырудың әдістемесі. 

 «Элементер  бӛлшектер-Әлем  кеңістігінің  кірпіштері»  тарауы  бойынша 

берілетін білім элементерін тексерудің әдістері. 

Бағдарлы мектептегі «Әлем» тарауларын оқыту әдістемесі 

11-сынып  жаратылыстану-математикалық  бағыттағы  сыныптағы  «Әлем» 

тарауын  оқытудың  мақсаты  және  тарау  бойынша  білім  элементерін 

қалыптастырудың әдістемесі. 

«Әлем» тарауы бойынша берілетін білім элементерін тексерудің әдістері. 

 

 Практикалық сабақтардың жоспары.  

 

№  Практикалық сабақтың 

тақырыбы 

Мазмұны 

 

Апта  

«Қозғалыс», «Кинематика 

негіздері» тараулары 

бойынша 

оқушыларда 

қалыптастырылатын 

негізгі білім 

элементтерін  бекіту 

мен тексеру. 

1. 7-сыныпта «Қозғалыс» тарауы бойынша 

оқушыларда қалыптастырылатын негізгі 

білім элементтерін  бекіту мен тексеруге 

арналған тапсырмаларды дайындау. 

 2. 9-сыныпта «Кинематика негіздері» 

тарауы бойынша оқушыларда 

қалыптастырылатын негізгі білім 

элементтерін  бекіту мен тексеруге арналған 

тапсырмаларды дайындау. 

1-апта 


Тақырыбы: 

«Денелердің ӛзара 

әрекеттесуі» , 

«Динамика негіздері» 

тараулары бойынша 

оқушыларда 

қалыптастырылатын 

негізгі білім 

элементтерін  бекіту 

мен тексеру. 

1.7-сыныпта «Денелердің ӛзара 

әрекеттесуі» тарауы бойынша оқушыларда 

қалыптастырылатын негізгі білім 

элементтерін  бекіту мен тексеруге 

арналған тапсырмаларды анықтап, оларды 

орындау 

  2. 9-сыныпта «Динамика негіздері» 

тарауы бойынша оқушыларда 

қалыптастырылатын негізгі білім 

элементтерін  бекіту мен тексеруге 

арналған тапсырмаларды анықтап, оларды 

орындау. 

2-апта 


«Жылу 


құбылыстары» 

тараулары бойынша 

оқушыларда 

1. 8-сыныпта «Жылу құбылыстары» тарауы 

бойынша оқушыларда қалыптастырылатын 

негізгі білім элементтерін  бекіту мен 

тексеруге арналған тапсырмаларды 

3-апта 


қалыптастырылатын 

негізгі білім 

элементтерін  бекіту 

мен тексеру. 

анықтап, оларды орындау. 

 «Жарық 

құбылыстары» 

тараулары бойынша 

оқушыларда 

қалыптастырылатын 

негізгі білім 

элементтерін  бекіту 

мен тексеру. 

1. 8-сыныпта «Жарық құбылыстары» 

тарауы бойынша оқушыларда 

қалыптастырылатын негізгі білім 

элементтерін  бекіту мен тексеруге арналған 

тапсырмаларды анықтап, оларды орындау. 

 

4-апта  «Тербелістер мен 

толқындар»,  

«Астрономия 

негіздері» тараулары 

бойынша 


оқушыларда 

қалыптастырылатын 

негізгі білім 

элементтерін  бекіту 

мен тексеру. 

1. 9-сыныпта «Тербелістер мен 

толқындар»тарауы бойынша оқушыларда 

қалыптастырылатын негізгі білім 

элементтерін  бекіту мен тексеруге арналған 

тапсырмаларды анықтап, оларды орындау. 

2. 9-сыныпта  «Астрономия негіздері» 

тарауы бойынша оқушыларда 

қалыптастырылатын негізгі білім 

элементтерін  бекіту мен тексеруге арналған 

тапсырмаларды анықтап, оларды орындау. 

5-апта 


Жаратылыстану-

математикалық және 

қоғамдық-

гуманитарлық 

бағыттағы 

«Кинематика 

негіздері», 

«Динамика нгіздері» 

тараулары бойынша 

оқушыларда 

қалыптастырылатын 

негізгі білім 

элементтерін  бекіту 

мен тексеру. 

 

1. 10-сыныпта жаратылыстану-математикалық және қоғамдық-

гуманитарлық бағыттағы «Кинематика 

негіздері» тарауы бойынша оқушыларда 

қалыптастырылатын негізгі білім 

элементтерін  бекіту мен тексеруге арналған 

тапсырмаларды анықтап, оларды орындау. 

   2. 10-сыныпта  жаратылыстану-

математикалық және қоғамдық-

гуманитарлық бағыттағы «Динамика 

негіздері» тарауы бойынша оқушыларда 

қалыптастырылатын негізгі білім 

элементтерін  бекіту мен тексеруге арналған 

тапсырмаларды анықтап, оларды орындау. 

6-апта 


Жаратылыстану-

математикалық және 

қоғамдық-

гуманитарлық 

бағыттағы 

«Молекулалық-

кинетикалық теория 

негіздері» тараулары 

1. 10-сыныпта жаратылыстану-

математикалық бағыттағы «Молекулалық-

кинетикалық теория негіздері» тарауы 

бойынша оқушыларда қалыптастырылатын 

негізгі білім элементтерін  бекіту мен 

тексеруге арналған тапсырмаларды 

анықтап, оларды орындау. 

 2. 10-сыныпта  қоғамдық-гуманитарлық 

7-апта 


бойынша 

оқушыларда 

қалыптастырылатын 

негізгі білім 

элементтерін  бекіту 

мен тексеру. 

 

бағыттағы «Молекулалық-кинетикалық теория негізгі қағидалары және олардың 

тәжірибелік негіздері»тарауы бойынша 

оқушыларда қалыптастырылатын негізгі 

білім элементтерін  бекіту мен тексеруге 

арналған тапсырмаларды анықтап, оларды 

орындау. 

Жаратылыстану-математикалық және 

қоғамдық-

гуманитарлық 

бағыттағы «Газ 

заңдары» тараулары 

бойынша 


оқушыларда 

қалыптастырылатын 

негізгі білім 

элементтерін  бекіту 

мен тексеру. 

 

1. 10-сыныпта жаратылыстану-математикалық бағыттағы «Газ заңдары»  

тарауы бойынша оқушыларда 

қалыптастырылатын негізгі білім 

элементтерін  бекіту мен тексеруге арналған 

тапсырмаларды анықтап, оларды орындау. 

 2. 10-сыныпта  қоғамдық-гуманитарлық 

бағыттағы «Газ заңдары» тарауы бойынша 

оқушыларда қалыптастырылатын негізгі 

білім элементтерін  бекіту мен тексеруге 

арналған тапсырмаларды анықтап, оларды 

орындау. 

8-апта 


Жаратылыстану-

математикалық 

бағыттағы 10 

сыныптағы 

«Электродинамика» 

тараулары бойынша 

оқушыларда 

қалыптастырылатын 

негізгі білім 

элементтерін  бекіту 

мен тексеру. 

1. 10-сыныпта жаратылыстану-

математикалық бағыттағы   

«Электродинамика»  тарауы бойынша 

оқушыларда қалыптастырылатын негізгі 

білім элементтерін  бекіту мен тексеруге 

арналған тапсырмаларды анықтап, оларды 

орындау. 

 

9-апта 10  Жаратылыстану-

математикалық және 

қоғамдық-

гуманитарлық 

бағыттағы «Тұрақты 

элетр тогы» бойынша 

оқушыларда 

қалыптастырылатын 

негізгі білім 

элементтерін  бекіту 

мен тексеру. 

 

1. 10-сыныпта жаратылыстану-математикалық бағыттағы   «Тұрақты элетр 

тогы» тарауы бойынша оқушыларда 

қалыптастырылатын негізгі білім 

элементтерін  бекіту мен тексеруге арналған 

тапсырмаларды анықтап, оларды орындау. 

2. 11-сыныпта қоғамдық-гуманитарлық 

бағыттағы   «Тұрақты элетр тогы» тарауы 

бойынша оқушыларда қалыптастырылатын 

негізгі білім элементтерін  бекіту мен 

тексеруге арналған тапсырмаларды 

анықтап, оларды орындау. 

10-апта 


11  Жаратылыстану-

математикалық 

1. 10-сыныпта жаратылыстану-

математикалық бағыттағы   

11-апта 


бағыттағы 

«Электромагниттік 

индукция» бойынша 

оқушыларда 

қалыптастырылатын 

негізгі білім 

элементтерін  бекіту 

мен тексеру. 

«Электромагниттік индукция»  тарауы 

бойынша оқушыларда қалыптастырылатын 

негізгі білім элементтерін  бекіту мен 

тексеруге арналған тапсырмаларды 

анықтап, оларды орындау. 

 

12  Жаратылыстану-математикалық 

бағыттағы «Жарық 

толқындары және 

оптикалық құралдар» 

бойынша 

оқушыларда 

қалыптастырылатын 

негізгі білім 

элементтерін  бекіту 

мен тексеру. 

1. 11-сыныпта жаратылыстану-

математикалық бағыттағы   «Жарық 

толқындары және оптикалық құралдар» 

тарауы бойынша оқушыларда 

қалыптастырылатын негізгі білім 

элементтерін  бекіту мен тексеруге арналған 

тапсырмаларды анықтап, оларды орындау. 

 

12-апта 13  Жаратылыстану-

математикалық 

бағыттағы . «Жарық 

кванттары» бойынша 

оқушыларда 

қалыптастырылатын 

негізгі білім 

элементтерін  бекіту 

мен тексеру. 

1. 11-сыныпта жаратылыстану-

математикалық бағыттағы   . «Жарық 

кванттары»  тарауы бойынша оқушыларда 

қалыптастырылатын негізгі білім 

элементтерін  бекіту мен тексеруге арналған 

тапсырмаларды анықтап, оларды орындау. 

 

13-апта 14  Негізгі және 

бағдарлы мектептегі 

«Атом физикасы» 

тарауларын бойынша 

оқушыларда 

қалыптастырылатын 

негізгі білім 

элементтерін  бекіту 

мен тексеру. 

1. 11-сыныпта жаратылыстану-

математикалық бағыттағы  «Атом және 

атом ядросының физикасы» тарауы 

бойынша оқушыларда қалыптастырылатын 

негізгі білім элементтерін  бекіту мен 

тексеруге арналған тапсырмаларды 

анықтап, оларды орындау. 

 

14-апта 


15  Бағдарлы мектептегі 

«Әлем» тарауларын 

бойынша 

оқушыларда 

қалыптастырылатын 

негізгі білім 

элементтерін  бекіту 

мен тексеру. 

1. 11-сыныпта жаратылыстану-

математикалық бағыттағы  «Әлем» тарауы 

бойынша оқушыларда қалыптастырылатын 

негізгі білім элементтерін  бекіту мен 

тексеруге арналған тапсырмаларды 

анықтап, оларды орындау. 

 

15-апта 


 

 

  «Физиканы оқыту  әдістемесі» пәнінен емтихан сұрақтарының 

үлгілері 

 

1. 

Мектептің  физика  курсындағы  механиканы  оқыту  әдістемесі. 

Физикалық  білім  жүйесіндегі  механиканың  маңызы,  құрылымы, 

мазмұны. 

2.

 

Температура ұғымын қаыптастыру әдістемесі. 3.

 

«Ӛткізгіштің  кедергісі»  тақырыбын  қарастырғанда  қойылатын демонстрациялық эксперименті қоюдың әдістері. 

4.

 Негізгі және орта мектепте физика курсындағы кинематиканың негізгі 

ұғымдары және оларды қалыптастыру әдістемесі. 

5.

 

«Жарық кванттары» тақырыбын оқыту әдістемесі 6.

 

«Шала  ӛткізгіштердегі  электр  тогы»  тақырыбын  қарастырғанда қойылатын кӛрсетілімдік эксперименттер. 

7.

 Оқушыларға масса ұғымын қалыптастыру әдістері. 

8.

 Атом құрылысын оқыту әдістемесі. 

9.

 «Тізбек  бӛлігі  үшін  Ом  заңын»  қарастырғандағы  демонстрациялық 

экспериментті қоюдың әдістемесі. 

10.

 

Күш ұғымын қалыптастыру әдістемесі. 11.

 

«Атом  ядросының  физикасы»  тақырыбы  бойынша  оқушыларда қалыптастырылатын білім элементтері. 

12.


 

Сұйықтың беттік керілу коэффициентін анықтау тәсілдері. 

13.

 

Механиканың сақталу заңдарын оқыту әдістемесі. 14.

 

Мектептің физика курсындағы салыстырмалылық теория элементтері 15.

 

«Изопроцестерді  зерделеу»  зертханалық  жұмысын  ұйымдастырып ӛткізу әдістемесі 

16.


 

Мектептің физика курсында Ньютонның заңдарын оқыту әдістемесі. 

17.

 

Электрлік  заряд,  электростатикалық  ӛріс  және  оны  сипаттайтын шамаларды қалыптастыру әдістемесі. 

18.


 

Демонстрациялық трибометр, оның қолданылуы. Кӛлбеу жазықтықтың 

ПӘК анықтау. 

19.


 

«МКТ негіздері» тарауына ғылыми-әдістемелік талдау жасау 

20.

 

«Бүкіләлемдік тартылыс заңы. Салмақ. Салмақсыздық» тақырыптарын оқыту әдістемесі. 

21.


 

Геометриялық 

оптика 

заңдарын қарастырғанда 

орындалатын 

физикалық эксперименттер (демонстрациялық, зертханалық). 

22.


 

Мектептің  физика  курсындағы  «Молекулалық  физика»  бӛлімін 

оқытудың  мақсаты,  оны  оқыту  ерешеліктері.  Бӛлім  құрылымы  мен 

мазмұны. 

23.

 

Негізгі және орта мектептің физика курсында «Геометриялық оптика» заңдарын қарастыру ерекшеліктері. 

24.

 

«Горизонталь  және  горизонтпен  бұрыш  жасай  лақтырылған  дененің қозғалысын  зерделеу»  -  зертханалық  жұмысын  ұйымдастырып  ӛткізу 

әдістемесі. 

25.

 

Газ заңдарын оқыту әдістемесі 26.

 

Стационар  электр  ӛрісі.  Потенциалдар  айырымы,  кернеу,  ток  кӛзінің ЭҚК ұғымдарын қалыптастыру әдістемесі 

27.


 

Түзу  сызықты  бірқалыпты  айнымалы  қозғалысты  қарастырғанда 

орындалатын  зертханалық  жұмыс.  Оны  ұйымдастырып  ӛткізу 

әдістемесі 

28.

 

«Ішкі  энергия»,  «Жылу  мӛлшері»  ұғымдарын  ғылыми-әдістемелік талдау жасау. 

29.


 

«Тұрақты ток заңдары» тақырыбын қарастыру әдістемесі 

30.

 

«Дененің  кинетикалық  энергиясының  ӛзгеруі  мен  серпімділік  күшінің жұмысын  салыстыру»  зерханалық  жұмысын  ұйымдастырып  ӛткізу 

әдістемесі. 

31.

 

Термодинамика заңдарын оқыту әдістемесі. 32.

 

Магнит ӛрісі және оның еркшеліктерін қарастыру әдістемесі 33.

 

«Дифракциялық тор кӛмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау» - зертханалық жұмысын ұйымдастырып ӛткізі әдістемесі. 

34.


 

Негізгі мектепте «Заттың құрылысы» тақырыбын оқыту әдістемесі. 

35.

 

Мектеп  физика  курсындағы  «Тербелістер»  тарауына  әдістемелік талдау. 

36.


 

«Трансформатордың  құрылысы  мен  жұмыс  істеу  принципін  зерттеу» 

атты физикалық практикумды ұйымдастырып ӛткізу әдістемесі. 

37.


 

«Электромагниттік  тербелістер» тарауына әдістемелік талдау. 

38.

 

«Архимед заңын» қарастыру әдістемесі. 39.

 

«Линзаның  фокустық  қашықтығы  мен  оптикалық  күшін»  анықтау зертханалық  жұмысын  8-сынып  пен  11-сыныптарда  ұйымдастырып 

ӛткізу ерекшеліктері. 

40.

 

7-сыныптың  физика  курсындағы  «Қысым»  тарауына  әдістемелік талдау. 

41.


 

«Айнымалы  ток  тізбегіндегі  индуктивтік  пен  сыйымдылық» 

тақырыбын қарастырудың әдістемесі. 

42.


 

«Дененің  сұйықта  жүзу  шартын  анықтау»  -  зертханалық  жұмысын 

ұйымдастырып ӛткізу әдістемесі. 

43.


 

«Айнымалы  электр  тогы.  Ток  күші  мен  кернеудің  әсерлік  мәні. 

Айнымалы  ток  тізбегіндегі  актив  кедергі»    тақырыптарын  қарастыру 

әдістемесі. 

44.

 

Қысым  ұғымын  қалыптастыру  және  «Қысымның  қатты  денелер, сұйықтар  және  газдар  арқылы  берілуі.  Паскаль  заңы»  тақырыптарын 

қарастыру әдістемесі. 

45.

 

Ӛткізгіштерді  әртүрлі  жалғау  заңдылықтарын  тексеру  мақсатында қойылатын  физикалық  эксперименттерді  ұйымдастырып  ӛткізу 

әдістемесі.  46.

 

«Механикалық  энергия,  Механикалық  энергияның  сақталу  заңы» тақырыбын оқыту әдістемесі. 

47.


 

Мектеп  физика  курсындағы  толқындық  қасиетін  дәлелдейтін 

құбылыстарды қарастыру әдістемесі. 

48.


 

«Айналу  осі  бар  дененің  тепе-теңдігінің  шартын  тексеру»  - 

зертханалық жұмысын ұйымдастыратын ӛткізу әдістемесі. 

49.


 

Жұмыс және энергия ұғымдарына талдау жасау. Механикалық жұмыс 

ұғымын қалыптастыру жолдары. 

50.


 

Құйынды  электр  ӛрісі.  Электромагниттік  индукция  құбылысын 

қарастыру әдістемесі. 

51.


 

«Шынының  сыну  кӛрсеткішін  анықтау»  зертханалық  жұмысын 

ұйымдасдастырып ӛткізу әдістемесі. 

52.


 

8-сыныпта 

«Электромагниттік  құбылыстар»  тарауына  ғылыми-

әдістемелік талдау. 

53.

 

Мектеп  физика  курсындағы  «Жарықтың  сынуы  және  оның  заңдары. Абсолют  және  салыстырмалы  сыну  кӛрсеткіштері.  Толық  іштей 

шағылу» тақырыбын оқыту әдістемесі. 

54.

 

«Серпімді  деформацияны  зерделеу»  физикалық  практикумын ұйымдастырып ӛткізу әдістемесі. 

55.


 

«Әртүрлі ортадағы электр тогы» тарауына ғылыми-әдістемелік талдау. 

56.

 

«Кинематика  негіздері»  тарауын  қорытындылап  қайталау  сабағын ӛткізу әдістемесі. 

57.


 

«Электростатика»  тарауын  қарастырғанда  кӛрсетілетін  физикалық 

эксперименттерді қою әдістемесі. 

58.


 

8-сыныптағы  физика  курсындағы  «Жылу  құбылыстары»  тарауына 

ғылыми-әдістемелік талдау. 

59.


 

Табиғаты әртүрлі тербелістердің бірдей заңдылықтарын салыстыру. 

60.

 

«Ауырлық  және  серпімділік  күштері  әрекетінен  туындайтын денелердің  шеңбер  бойымен  қозғалысын  зерделеу»  зертханалық 

жұмысын ұйымдастырып ӛткізу әдістемесі. 

61.

 

«Қатты  дененің  айналмалы  қозғалыс  динамикасы»  тақырыбын қарастыру әдістемесі. 

62.


 

«Металдардағы 

электр 

тогы. 


Асқын 

ӛткізгіштік. 

Металдар 

ӛткізгіштігінің  электрондық  теориясының  негіздері»  тақырыбын 

оқытудың әдістемесі. 

63.


 

«Иіндіктің  тепе-теңдік  шарттарын  анықтау»  зертханалық  жұмысын 

ұйымдастырып ӛткізу әдістемесі. 

64.


 

8-сыныпта жылу берілу түрлерін қарастыру әдістемесі. 

65.

 

Электромагниттік толқындар. 

Элекртромагниттік 

толқындарды 

шығару.  Электромагниттік  толқындардың  қасиеттерін  қарастыру 

әдістемесі. 

66.


 

«Ток  кӛзіннің  ЭҚК-н  және  ішкі  кедергісін  ӛлшеу»  зертханалық 

жұмысын ұйымдастырып ӛткізу әдістемесі. 

67.


 

Мектеп  физика  курсындағы  «заттардың  фазасы  және  фазалық  ауысу» 

тақырыбын қарастыру әдістемесі. 


68.

 

«Шала ӛткізгіштердегі электр тогы» тақырыбын қарастыру әдістемесі. 69.

 

Сұйықтың  ыдыс  түбіне,  қабырғаларына  түсіретін  қысымы  мен  сұйық ішіндегі  қысымды  кӛрсететін  демонстрациялық  эксперименттер  және 

оларды қоюдың әдістемесі. 

70.

 

«Токтың  жұмысы,  қуаты.  Джоуль-Ленц  заңы»  тақырыбын  оқыту әдістемесі. 

71.


 

«Механикалық  қозғалыстар»  тақырыбы  бойынша  оқушылардың 

білімін  жүйеге келтіріп қорытындылау әдісі. 

72.


 

«Магнит 


ӛрісі» 

тақырыбын 

қарастырғанда 

кӛрсетілетін 

демонстрациялық эксперименттерді қоюдың технологиясы.  

73.


 

Негізгі  мектеп  жалпы  білім  беретін  мектептің  физика  курсындағы 

«Магнит ӛрісі» тақырыбын қарастыру ерекшеліктері. 

74.


 

«Радиоактивтік. 

Радиоактивтік 

ыдырау 


заңы» 

тақырыптарын 

қарастыру әдістемесі. 

75.


 

«Электр  энергиясын  ӛндіру,  жеткізу  және  пайдалану»  тақырыбын 

қарастырғанда  кӛрсетілетін  демонстрациялық  экспериментті  қоюдың 

технологиясы. 

 

 

Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі, Интернет желісіндегі Web-сайт адрестері  

Негізгі әдебиеттер: 

І. Ұсынылатын негізгі әдебиеттер: 

1. Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі, М. Құдайқұлов, Қ. 

Жаңабергенов Алматы. : Рауан,1998 

2. Теория и методика обучения физика в школе под.ред.Каменецкого С.Е. 

3. Методика преподавания физики в школе под ред. А.В:Усовой 

4 . Каменецкий С.Е. Методика решения задач по физике  

5. Методика и техника урока в школе. М. Яковлев  

6. Методика преподавания физики в школе. А.И.Бугаев  

7. Основы методики преподавания физики в школе. Под ред. Л.И.Резникова  

8. Физический эксперимент в школе (7-8 кл) С.А.Хорошавин  

9. Демонстрационный эксперимент по физике (І,ІІ) Под ред. 

А.А.Покровского 

10. Демонстрационные опыты по физике Буров и др.  

11. Практикум по школьному физическому эксперименту А.А.Марголис 

12. Современный урок физики в сш Под ред. В.Г. Разумовского и 

Л.С.Хижняковой  

13. Методика и преподавания З.П. Мастрокас, Ю.Г. Синдеев  

14. Л.И.Анциферов,И.М.Пищиков Практикум по методике и технике 

физ.эксперимента 

15.Фронтальные лаб.занятия по физике в СШ под.ред Бурова и Никифорова 

М. Просвещение 1996 16. Лабароторный практикум по теории и методике обучения физике в 

школе, под ред С.Е. Каменецкого и С.В. Степановой, М.: «АКАДЕМА» 2002 

17. 7-сынып оқулығы. Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева.-Алматы 

«Атамұра», 2003. 

18.В.И. Кем, Б.А.Кронгарт «Физика және астрономия» Есептер мен 

жаттығулар жинағы-7-сынып-Алматы: «Атамұра»   2012ж. 

19.Р.Башарұлы, Ж.Бақынов «Физика және астрономия». Дидактикалық 

материалдар, 7-сынып-Алматы: «Атамұра» ,2003. 

20. Л.И.Скремин «Дидактический материал по физике»7-8 кл. Мосвка: 

Просвещение,1989. 

21. А.В. Чеботарева «Оқушылардың физикадан орындайтын ӛзіндік 

жұмыстары»- дидактикалық материалдар. Алматы: «Мектеп», 1989. 

22. А.В. Перышкин «Физика», 7-сын., Москва «Дрофа»-2001. 

23. Б.М. Дүйсенбаев, Г.З. Байжасарова, А.А. Медетбекова «Физика және 

астрономия»-8-сынып, Алматы: «Мектеп», 2008ж. 

24. А.В. Перышкин, Н.А. Родина -8с.-Алматы:  «Мектеп», 2001. 

25. В.И. Кем, Б.А.Кронгарт «Физика және астрономия» Есептер мен 

жаттығулар жинағы-8-сынып-Алматы: «Атамұра»   2004ж. 

26. Л.И.Скремин «Дидактический материал по физике»7-8 кл. Мосвка: 

Просвещение,1989. 

27. 9-сынып оқулығы. Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Г.З. Байжасарова.-

Алматы «Мектеп», 2009. 

28. Башарұлы, Ж.Бақынов «Физика және астрономия». Дидактикалық 

материалдар, 9-сынып-Алматы: «Мектеп» ,2009. 

29. Б.А.Кронгарт, В.И. Кем, Н.Қойшыбаев «Физика»-жаратылыстану-

математика бағытындағы 10-сын. Оқулығы-Алматы «Мектеп»,2006. 

30. Р.Башарұлы, Г.З.Байжасарова, У.Тоқбергенова «Физика», Қоғамдық-

гуманитарлық бағытындағы. 10-сын. Алматы. «Мектеп», 2006. 

31.С.Тұяқбаев, Ш. Тынтаева, Ж.Бақынов. «Есептер жинағы». 

Жаратылыстану-математикалық бағыты 10-сын. Алматы «Мектеп»,2006. 

32. В.И. Кем, Б.А.Кронгарт «Физика» Дидактикалық материалдар- 

Жаратылыстану-математикалық бағыты, 10-сын. Алматы: «Мектеп»   2006ж. 

33. Г.З.Байжасарова, А.Медетпекова А.,  У.Тоқбергенова., М.Жұбанова.  

Дидактикалық материалдар. Қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы. 10-сын. 

Алматы. «Мектеп», 2006. 

34.А.Қ. Каймолдина. Физика «Есептер жинағы» Қоғамдық-гуманитарлық 

бағытындағы-10 сын. Алматы: «Мектеп»   2010ж. 

35.Физика: Жалпы білім беретін мекткптің жаратылыстану- математика 

бағытындағы 11-сын. арналған оқулық. С.Тұяқбаев, ш.Насохова, Б.Кронгарт. 

–Алматы: «Мектеп»-2007. 

36. Р.Башарұлы, Г.З.Байжасарова, У.Тоқбергенова «Физика», Қоғамдық-

гуманитарлық бағытындағы. 11-сын. Алматы. «Мектеп», 2007. 37. Г.Я.Мякишев. Б.Б.Буховцов «Физика»-11 сын. Алматы. «Мектеп», 2001.. 

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал