• Бет қатталып жатқанда • Ақ Ордажүктеу 1.3 Mb.

бет1/15
Дата26.01.2017
өлшемі1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

• Бет қатталып жатқанда

• Ақ Орда

Газет 2006 

жылдың 

15 желтоқсанынан шыға бастады

№49-50 (431-432) 10–14 желтоқсан, 2015 жылЭКОНОМИКА

республикалық апталық газет

> [ 13 ]

> [ 2 ]


> [ 16 ]

Бизнес

&Жаңалық

Бизнес

&Социум

Бизнес

&Мәдениет

Амандык БАтАлов, аким Алматинской области:www.economics.kazgazeta.kz

kazekonomica@mail.ru

www.facebook.com/economkaz.kz

www.twitter.com/economkaz   •

ВАлютА БАғАМы

10.12.2015

USD

309.12

EUR

337.56

RUB

4.47

GBP

464.82

JPY

2.52

CHF

311.58

CNY

48.10

KGS

4.24

100 UZS

11.38

• Ақшаң болса қалтаңда...

 ЕЛБАСЫ Нұрсұлтан Назарбаев мұнай-газ саласын дамыту мәселесі 

жөнінде кеңес өткізді. Жиында әлемдегі көмірсутек шикізаты бағасының 

тұрақсыздығы жағдайындағы мемлекеттің энергетикалық саясатының 

аспектілері қаралды.

 АСТАНА әкімі Әділбек Жақсыбеков 72 жас отбасыға «Өңірлерді дамыту 

– 2020» бағдарламасы аясында салынған жаңа пәтерлердің кілтін салтанатты 

түрде табыс етті.

 ҚАЗАҚСТАН халықаралық банктен жұмыс орындарын ынталандыру 

жобасына 100 млн доллар қарыз алады. Осыған орай Парламент Мәжілісі 

биыл 20 шілдеде Астана қаласында жасалған келісімді ратификациялау 

туралы заң жобасын мақұлдады.

 ҮкіМЕТ «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ 

салымшыларына валюта бағамының өзгеруіне байланысты өтемақы төлеу 

мақсатында резервтен 36,9 млрд теңге бөледі. Бұл туралы үкімет отырысында 

ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев хабарлады.

 ЕЛіМіЗДЕ 8 деңгейлі ұлттық біліктілік жүйесі енгізілетін болады. Бұл 

туралы Мәжілістің жалпы отырысында денсаулық сақтау және әлеуметтік 

даму министрі Тамара Дүйсенова мәлім етті.

> [ 6 ]


Щучинскінің 

шұжық 

өнімдері

Мемлекет  басшысы  Нұрсұлтан 

Назарбаев  «Атамекен»  ұлттық  кә­

сіп керлер  палатасының  басшылы­

ғы мен кездесті.

Кездесуде Мемлекет басшысына 

президиум төрағасы Т.Құлыбаев пен 

басқарма бастығы  А.Мырзахметов ұлт­

тық палатаның 2015 жылғы қызме тінің 

қорытындылары мен алдағы ке 

зеңге 

арналған жоспарлары туралы баянда­ды.

Қазақстан Президенті Ұлттық пала­

та құрылған 2013 жылдан бері ауқымды 

жұмыс атқарылғанын атап өтті.

– «Атамекен» кәсіпкерлік өкілдерінің 

пікірін білдіреді. Палата мемлекеттің 

шағын және орта бизнесті қолдау 

үшін қабылдаған көптеген шарала­

рын жүзеге асыруға қатысты. Бес инс­

титуционалдық реформа аясында 80­

дей заң қабылданды. Оларды әзірлеу 

ісіне де палата өз үлесін қосты. Енді 

сол шараларды жүзеге асыратын уақыт 

келді, – деді Мемлекет басшысы.

Нұрсұлтан Назарбаев жекешелен ді­

ру үдерісі барысында отандық бизнес­

тің мүддесін барынша қамтамасыз етіп, 

мүлікті жария етуге қатысты түсіндіру 

жұмыстарын белсендірек жүргізуді тап­

сырды.


Мемлекет басшысы Қазақстанда 

өн дірілген тауарларды ілгерілетудің, әсі­

ресе сыртқы нарықтарға шығарудың 

маңыздылығын айтты және «Атаме­

кен» ұлттық кәсіпкерлер палатасының 

инвестиция тарту, сондай­ақ ауыл шар­

уашылығы кооперациясындағы, ең­

бек пен қамту және ауыл тұрғындарын 

оқыту саласындағы жұмысын жандан­

дыру қажеттігін атап көрсетті.

Палата басшылығы кәсіпкерлерді 

қолдау орталықтары 188 аудан орта­

лығында, моноқалалар мен шағын қа­

лаларда жұмыс істеп тұрғанына тоқ­

талып өтті. Бүгінде солардың негізінде 

212 мың кәсіпкерге көмек көрсетілген.

Ұлттық палатаның нормалар әзірлеу 

саласындағы шығармашылық жұмыс 

пен кәсіпкерлікті қорғау арқылы бизнес 

жүргізетін ортаны жетілдіру ісіне бел­

сене қатысатыны атап өтілді. Мәселен, 

биыл 6,9 мыңнан астам нормативтік 

құқықтық актіге, соның ішінде 200­ден 

аса заң жобасына сараптама жасалды. 

Кәсіпкерлерден келіп түскен 9,6 мың 

шағымның 41 пайызына қатысты оң 

нәтижеге қол жеткізілді.

Сонымен қатар сатып алу және 

жергілікті қамту жүйесін жетілдіру ая­

сында 2014 жылдың 1 тамызынан 

бері «Атамекеннің» атсалысуы арқылы 

отандық өндірушілермен арада ұзақ 

мерзімге арналған 334 миллиард тең­

генің 750 шартына қол қойылды.

Мемлекет басшысы кездесу қоры­

тын дысы бойынша бірқатар нақты тап­

сырма берді.

Өз тілшімізден

ОТАНДЫҚ БиЗНЕСТің 

МҮДДЕСіН ҚОрғАу 

МАңЫЗДЫ

Для выполнения зАДАч, 

постАвленных ГлАвой ГосуДАрствА,

у нАс имеются все возможности

> [ 7 ]

• План нации – 100 конкретных шагов

• Баспасөз – 2016 •Жеке адамдар үшін

индекс: 64151

Мерзімі

Алматы

Аймақ-қала

Аудан-ауыл

6 ай


1 369,98

1 415,10


1 491,54

12 ай


2 739,96

2 830,20


2 983,08

кәсіпорын мен мекеме үшін

индекс: 14151

Мерзімі

Алматы

Аймақ-қала

Аудан-ауыл

6 ай


2 735,58

2 780,70


2 857,14

12 ай


5 471,16

5 561,40


5 714,28

ҚұрМЕТТі ОҚЫрМАН!

Егер Сіз: 

– Елдің стратегиялық бағыттарымен 

жан-жақты танысып, Елбасы Жолдауында 

көтерілген мәселелерді тереңірек білгіңіз 

келсе;

– Әлемдегі және өз өңіріңіздегі сан алуан, 

соның ішінде экономикалық жаңалықтардан 

жан-жақты хабардар болғыңыз келсе; 

– Ел экономикасының қарышты 

қадамдарын ұдайы назарда ұстаймын 

десеңіз;

– Жастар тәрбиесіне қатысты патриоттық 

тақырыптағы материалдарды іздесеңіз;

«Экономика» республикалық газетіне 

жазылыңыз!

ҚАЗПОШТА


«ЭКОНОМИКАғА» 2016 ЖылғА 

ЖАзылу Жүріп ЖАтыр!

Көгілдір 

отын – 

көптің 

игілігінде

KAZGOR: 

опыт прошлого – 

вызовы 

будущего

• Тұлға

• Жаңа экономикалық саясат

Ботагөз ӘБДІРЕЙҚЫЗЫ

Жаңа саясат ел экономикасы өсіміне зор серпін беретін мемлекет­

тік маңызы зор жобаларды жүзеге асыруды көздейді. Осындай нақты 

қадамдар ғана дағдарыс толқынына төтеп берер салмақты іс­шара лар 

аясын қамти алатыны айқын. Осы мақсатта «Қазақстан темір жолы» 

ұлттық  компаниясы  «Нұрлы  Жол»  стратегиялық  бағдарламасы ның 

көліктік­логистикалық  инфрақұрылымды  ұлғайтуға  бағытталған  ба­

сым жобаларын табандылықпен жүзеге асыруда. 

Осының бір жарқын көрінісі – Алматы­1 – Шу теміржол учаскесінің екінші 

желісі құрылысының басталуы. Бұл елеулі экономикалық жобаны жүзеге асы­

ру арқылы жолдың өткізу қабілеті қазіргі 25 миллион тоннадан 80 миллион 

тоннаға дейін артатыны айтылуда. 

Жол – тіршіліК қайнары  

Жайқалып  егін  өскен  астықты  алқаптар  қазақтың  ұлан 

ғайыр  даласының  көркіне  айналғанына  да  60  жылдың  жүзі 

болыпты. Қазір еліміздің басты дақылы бидай мен оның ұны 

экспортқа  шығатын  негізгі  ауылшаруашылық  өнімі  болып 

отыр. Бидайды экспорттауда Қазақстан әлемде 6­шы, ал ұн экс­

порты бойынша 1­ші орында тұр. Және қандай бидай десеңізші! 

Әлемдегі ең сапалы бидай мен ұн қазақстандық бренд болып 

танылады.  Әрине,  бұл  кең  байтақ  даламыздың  топырағы  мен 

климаттық жағдай ерекшеліктерінің әсері екені сөзсіз. Деген­

мен де бидайдың мол әрі сапалы өнімін алу оны өсіру техноло­

гиясына ғана емес, сондай­ақ сорты мен тұқымының сапасы­

на да тығыз байланысты болады.

қазақ бидайының 

атасы

> [ 12 ]


• Үкімет: іргелі істер үрдісінде

дағдарысты 

еңсеруге 

дайынбыз ба?

Премьер­министр  Кәрім  Мәсімовтің  төрағалығымен  өткен  Үкімет  отырысын­

да «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты Елба­

сы  Жолдауын  жүзеге  асыру  бойынша  Жалпыұлттық  жоспарды  бекіту  туралы»  ҚР 

Президенті  Жарлығының  және  Үкімет  пен  Ұлттық  банктің  2016­2018  жылдарға 

арналған Дағдарысқа қарсы іс­қимыл жоспарының жобалары талқыланып, мақұл­

данды.      

Ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев таныстырып өткендей, Жалпыұлттық жоспар 

жобасы 10 жылға арналған мақсатты индикаторларды және 5 негізгі бағыт бойынша 39 іс­

шараны қамтиды. Жалпыұлттық жоспарды жүзеге асыру үшін әзірленген Дағдарысқа қарсы 

жоспар Мемлекет басшысының 2015 жылғы 18 қарашадағы Үкіметтің кеңейтілген отыры­

сында берген барлық тапсырмаларын қамтиды. Сонымен қатар, Дағдарысқа қарсы жоспар 

«100 нақты қадам» Ұлт жоспары шеңберіндегі реформаларды тереңдету жөніндегі шараларды, 

2015­2016 жылдарға арналған жедел шаралар мен «ерекше кезең», экономиканы долларсыз­

дандыру жоспарларының өтпелі іс­шараларын қамтиды.

Екі бөлімнен тұратын Дағдарысқа қарсы жоспарда Мемлекет басшысының 2015 жылғы 

30 қарашадағы Қазақстан халқына Жолдауында айқындалған 5 негізгі басымдық шеңберінде 

жаңа құрылымдық экономиканы қалыптастыру және экономиканың өсуі, оған кредит беруді 

ынталандыру бойынша жедел шаралар қамтылған. 

Осы орайда қаржы секторын тұрақтандыру, бюджет саясатын оңтайландыру, жекешелендіру 

және экономикалық бәсекелестікті ынталандыру, жаңа инвестициялық саясаттың негіздері

жаңа әлеуметтік саясат, сонымен бірге басқа да негізгі қадамдар ескерілген. Мәселен, зейнетақы 

активтерін инвестициялау әдістері қайта қаралып, 2016 жылдың шілдесіне дейін зейнетақы 

қорлары активтерін жеке қазақстандық немесе шетелдік компаниялардың басқаруына тапсы­

ру тетіктері жасақталады. Сонымен қатар, 2016 жылдың сәуіріне дейін Ұлттық қор қаражатын 

қалыптастыру және пайдаланудың жаңа Тұжырымдамасы мен 2016 жылдың тамызына дейін 

жаңа редакциядағы Бюджеттік кодекс жобаларын әзірлеу жоспарланған. 

Мемлекет басшысының экономикадағы мемлекеттің рөлін төмендету жөніндегі тапсырма­

сын орындау мақсатында мемлекет иелігінен шығару және жекешелендіру бойынша ауқымды 

жұмыс жүргізілетін болады. 2016 жылдың ақпанында еліміздің экономикасына инвестициялар 

тартуды жандандыру үшін ЭЫДҰ стандарттарына сәйкес инвестициялық ахуалды жақсарту 

бойынша шараларды қарастыратын толық жоспар қабылданады.

Жедел шаралардың негізгі бағыттары экономиканың нақты секторын нүктелік қолдау, 

«Нұрлы Жол» мемлекеттік бағдарламасы аясында басты инфрақұрылымдық жобаларды 

белсенді жүзеге асыру, ШОБ­ты қолдау, халықтың тұрғын үйге қолжетімділік деңгейін артты­

ру, АӨК жобаларын жүзеге асыруды жеделдету, ИИДМБ жобаларын іске асыру, әлеуметтік 

тұрақтылық және жұмыспен қамтуды қолдау болмақ. 

Аталған мәселе бойынша ұлттық банк төрағасы Д.Ақышев, қаржы министрі Б.Сұлтанов, ин­

вестициялар және даму министрі – Ә.Исекешев, ауыл шаруашылығы министрі – А.Мамытбеков, 

білім және ғылым министрі – А.Сәрінжіпов, денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі 

– Т.Дүйсенова, энергетика вице­министрі М.Мырзағалиев, «Самұрық­Қазына» қоры басшысы 

Ө.Шүкеев, «Бәйтерек» холдингінің басшысы Қ.Бишімбаев, «Атамекен» палатасының басқарма 

төрағасы А.Мырзахметов, сондай­ақ бірқатар облыс әкімдері сөз сөйледі.

Отырыста «Жұмыспен қамту жол картасы­2020» бағдарламасын өзектілендіру және 

«2016­2018 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» ҚР Заңын жүзеге асыру 

мәселелері де қаралды. 

Үкімет басшысы барлық мемлекеттік органдар, ұлттық компаниялар басшыларына және 

облыс әкімдеріне Президенттің тапсырмаларын орындауға күш салуды тапсырды. 

Талқылауларды қорытындылай келе, К.Мәсімов: «Бүгін біз Мемлекет басшысының тапсыр­

маларын орындау шаралары жоспарына және Дағдарысқа қарсы жоспарға қатысты барлық 

мәселелерді айтарлықтай тыңғылықты талқыладық. Құжат шын мәнінде алдымызда тұрған 

сын­қатерлерге жауап береді», деп атап өтті.

Үкімет басшысы сондай­ақ, 2016 жылдың бюджеті мұнай бағасы барреліне 40 доллар 

есебінен қалыптастырылғанын еске салып өтті. 

«Дәл бүгін мұнай бағасы барреліне 40 долларды құрады. Тағы да естеріңізге салғым келеді, 

Мемлекет басшысы экономика дамуының түрлі сценарийлерін, оның ішінде мұнай бағасы 

барреліне 30 және 20 доллар болатын жағдайларды қарастыруды тапсырған болатын», деді 

К.Мәсімов.

Осыған байланысты Үкімет басшысы Республикалық бюджет комиссиясының оты­

рысында Қаржы министрлігіне, Ұлттық экономика министрлігіне Ұлттық банкпен бірлесе 

отырып, мұнай бағасы одан әрі төмендеген жағдайға арналған іс­қимыл жоспарын әзірлеу 

тапсырылғанын айтты.Ботагөз ӘБДІРЕЙҚЫЗЫ

следующем году начнется строительство ветроэлектростанции в Ала­

кольском районе с компаниями из Швеции и Австрии.

Для финансирования проекта строительства внутриквартальных се­

тей газоснабжения в г.Талдыкорган получено одобрение Европейского 

Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) на финансирование проекта в 

сумме 4,6 млрд. тенге.

Будут привлечены средства Исламского банка развития (ИБР) для 

реконструкции 8800 км ирригационных сетей и гидротехнических со­

оружений области на сумму 32,2 млрд. тенге. 

По принципу государственно­частного партнерства за счет местных 

инвесторов в следующем году планируется строительство 3 детских са­

дов и 2 поликлиник.

В рамках Государственной программы индустриально­инноваци­

онного развития реализовано 53 проекта Карты индустриализации на 

290,1 млрд. тенге с созданием 7636 рабочих мест.                                  

Ими произведено продукции на 125,4 млрд. тенге, доля в общем объ­

еме производства достигла 7,6%.

В целях снижения диспропорции развития районов создаются 11 

промышленных площадок, отведены земельные участки общей площа­

дью 477 га, где формируются новые точки экономического роста.

30 ноября мы все с вами слушали 

Послание Главы государства народу 

Казахстана, где четко были обозначе­

ны новые задачи.

Для их выполнения у нас есть все 

возможности, мы наметили конкрет­

ные меры по привлечению инвести­

ций и поиску внутренних резервов, 

поддержанию предпринимательской 

активности, повышению эффектив­

ности использования бюджетных 

средств.

В рамках Плана нации «100 шагов» во гла­

ву своей работы мы поставили привлечение 

инвестиций (396 млрд. тенге).

Провели ряд встреч с ведущими представи­

телями отечественного бизнеса, ими внесено 

140 предложений, из них начата реализация 

75 инвестпроектов на общую сумму 532 млрд. 

тенге, где будет создано 9912 рабочих мест.

За счет реализации четырех совместных 

проектов с КНР прогнозируем привлечь инве­

стиции на 201 млрд. тенге.

С начала года заключены 6 меморандумов 

с зарубежными инвесторами (Китай, Иран, 

Швеция, Австрия, Италия, Польша). Из них в 


3

2

№49-50 (431-432) 10–14 желтоқсан, 2015 жыл

№49-50 (431-432) 10–14 желтоқсан, 2015 жыл

ЭКОНОМИКА

республикалық апталық газетЭКОНОМИКА

республикалық апталық газет• Экономика: нарық

жетегіндегі халық

• Апта тынысы

Бизнес&өоөамтАғАЙыНДАулАр

Алпысбай АХМЕТОВ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі төрағасының 

орынбасары болып тағайындалды

Ғалымжан ПИРМАТОВ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі төрағасының 

орынбасары  болып тағайындалды

Нұрлан ЕСЕНЖОЛОВ 

Павлодар қаласының мамандандырылған 

әкімшілік сотының төрағасы болып тағайындалды

Дмитрий ЗАБЕЛЛО 

«ВТБ банк» АҚ (Қазақстан) басқарма төрағасы 

болып тағайындалды

Бизнес&ЖаөалыөТоптаманы дайындаған ибрагим БЕкМАхАНұЛЫ

ЭКотуризМнің 

нысандары бой КӨтеруде

Орталық коммуникациялар 

қызметінің облыстық филиалын­

да өткен брифингте облыстық 

туризм басқармасының басшысы 

Жанар Алшымбаева экологиялық 

туризмнің бүгінгі жағдайы мен 

оны дамыту бойынша жоспарла­

рын алға тартты.

Алматы облысының экологиялық 

туризм негізін қорғалатын табиғи 

аймақтары құрайды. Бұл мемлекеттік 

ұлттық саябақтар: «Іле Алатауы», «Ал­

тын­емел», «Шарын», «Көлсай көлдері», 

«Жоңғар Алатауы»; Алакөл мен Алматы 

мемлекеттік табиғи қорықтары. Сондай­

ақ облыста республикалық маңыздағы 3 

мемлекеттік табиғи ескерткіш бар: «Жа­

сын тоғайы», «Ән салған шағылдар» және 

«Шыңтүрген шыршалары».

Бұлардың  аумағында 40­тан 

астам экологиялық туризм нысанда­

ры орналасқан, 57 туристік бағыт пен 

экологиялық соқпақтар жасалған. 

Ұлттық саябақтарда туристер үшін 

анағұрлым тартымды орындар бар. Ша­

рын өзенінің арнасы және Шаған орманы, 

Көлсай көлдері мен Қайыңды көлі, Ән 

салған шағылдар мен Бесшатыр қорымы, 

Үлкен Алматы көлі мен Іле Алатауы аңғары 

– бұл барлық туристік бағыттардың 

байланысатын жері. Осынша көрікті 

жерлердің барлығы дерлік келушілердің 

жиі  тынығуға келетін қолайлы да сүйікті 

орындарына айналған.

Мақсат – табиғат аясындағы тартымды орындарды көбейту

Кәсіпорын 25 млн теңгені жеңілдік несиемен алды

Облыстың жекелеген кәсіпкерлерін қолдау үшін 

Алматы облысының әкімдігі мен «Даму» қоры биыл 1 

млрд теңге бөлді. Төмен пайыз жеңілдікпен берілетін 

несиені 30­дан астам кәсіпкерлер алып үлгерді. 

Олардың ішінде Ескелді ауданының тұрғыны да бар.

Кәсіпкердің жобасын Алматы облысының әкімдігі қолдады 

және облыстық бюджет және «Даму» қорының қаражаты есе­

бінен «Шалов» ЖК «Жинақбанктен» 6,5 пайызға 25 млн теңге 

мөлшерінде жеңілдікпен несие алды. Қарыз ақшаға кәсіпкер цех­

ты жөндеуден өткізіп, кірпіш өндіру желісі бойынша жабдықтар 

сатып алуды көздеген болатын.

Қазір оның жұмысы өрге басқалы тұр. Алған несиесін кә сіп­

кер орын­орнына жұмсауда. Бұл жұмыста бәрін ақыл­ой мен, ше­

шімталдықпен атқарылудың қажеттігін кәсіпкер жақсы түсіне ді.

– Өзімізде орнатылған иран жабдығының сапасы жоғары. 

Қазір тәулігіне 10 мың кірпіш шығарамыз. Бұдан басқа, жаңа 

жабдық өз технологиясы бойынша тапсырыс берушінің қалауы 

бойынша стандартты емес мөлшерде кірпіш шығаруға мүмкіндік 

береді. Өндірісте 20 адам еңбек етеді. Біз оларға барлық жағ­

дайды жасаудамыз, – дейді жеке кәсіпкер Д.Шалов.КірПіш зауыты Жаңғыртылды

стратагема Казахстана 

в условиях мировых 

глобальных вызовов

Этот программный документ – 

движущая сила нашего общества

• Өңірлік даму

Алматы облысында қазақтың 

ақбас сиырларын өсіріп, ет 

бағытын дамытуды мақсат 

еткен шаруа қожалықтарының 

саны өсіп келеді. Сондай 

майталман фермерлердің бірі 

– Қаратал ауданы «Алтынбай» 

шаруақожалығының иегері Айтжан 

Тыңәлиев бұдан екі жыл бұрын ет 

бағытындағы қара малды өсіруге 

бел буған еді. Айтжан қазір бұл 

ойының іске асқанына қуанышты.

«Алтынбай» шаруа қожалығында 90­нан 

астам бас ірі қара 

бар. О баста фер­

мер ісін 20 бас ірі 

қара өсіруден ба­

стады. Облыстағы 

жағдайды зерттеп, 

осы бағытты дамы­

туды зерттеп бақты. 

Өткен жылы шаруа 

қожалығы 40 бас 

қазақтың ақбас си­

ырын, биыл тағы 

21­ін сатып алды.

«Бизнестің жол 

к а р т а с ы ­ 2 0 2 0 » 

бағдарламасы бой­

ынша «Алтынбай» 

шаруа қожалығы 

м е м л е к е т т і к 

қолдауға қатысудың арқасында мал асырай­

тын қоралары мен ғимараттарын қалыпқа 

келтірді.

– Асыл тұқымды малды өсіру үшін 

ветеринарлық және санитарлық талаптарға 

сәйкес орын қажет. «Даму» қорының 

көмегіне жүгініп, банктен несие алдық. 

Ғимаратты қалпына келтіру үшін 5 млн 

теңге несие рәсімдедік. Несиенің пайыздық 

мөлшерлемесінің 7 пайызын мемлекет 

өтейді, бұл бізге өте тиімді» – дейді қожалық 

иесі Айтжан Тыңәлиев.

Фермер өз қаражатына 50 бас ірі қараға 

арналған мал жемдейтін орын салды. Қысқа 

қажетті шөп әзірледі. Фермер А.Тыңәлиев 

болашақта мал басын 290­ға жеткізуді 

көздеп отыр.

Бұл күндері облыста еттік малдың 

«Сыбаға» бағдарламасы бойынша 36 фер­

мерлік қожалықтардың құрылғандығы бел­

гілі. Осы бағдарлама бойынша олар 1903 

аналық, 89 асыл тұқымды бұқа малын сатып 

алды.


 Бұл орайда 12 фермерлік қожалықтың 

1347 аналық ірі қара басты сатып алуы 

мақұлданды, несие комитетінде 1495 мал ба­

сына құжаттар қарастырылуда. 

«Сыбаға» бағдарламасы арқылы фермер­

лер ірі қара мал аналықтары мен ет өнімдері 

ретінде өндіру үшін бұқа малын сатып алуға 

несие ала алады. Несиені агроөнеркәсіптік 

кешен субъектілері алу мүмкіндігіне ие. 

Олар: заңды және жеке тұлғалар болып 

тіркелген шаруа қожалықтары, фермерлік 

шаруашылықтар, жеке кәсіпкерлер, несиелік 

серіктестіктер.

Несие мерзімі – 7 жыл. Ал бағдарлама 

операторы – «Ауыл шаруашылығын 

қаржылай қолдау қоры» АҚ болып табыла­

ды.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал